projekt globalt bloghoved

Teknologi rykker mens sundhed halter alvorligt efter

Når regeringsledere fra hele verden mødes i New York de næste dage, kan de se at informations-teknologi er succeshistorien om udvikling ift. de såkaldte 2015 mål opstillet af FN.

Af de 48 indikatorer for 2015 målene er de to indikatorer med udbredelsen af mobiler og internet dem, som har vist størst fremskridt siden basisåret 1990. Den helt store succes er brugen af mobiltelefoner, som har nået 50% af verdens befolkning! Her er det gået kolossalt hurtigt fremad for et kontinent som Africa, hvor 40% af befolkningen i dag bruger denne kommunikationsform. Mens udbredelsen af Internet går langsommere, hvor kun 1 ud af 6 er online. På verdensplan har 23% adgang til nettet.

Kort om 2015 målene

Topmødet 20.-22. september i New York har til opgave at gøre status for 2015-målene i forbindelse med FN's generalforsamling. Danmark har en fremtrædende rolle på topmødet, idet den danske FN-ambassadør, Carsten Staur, sammen med Senegals FN-ambassadør har ledet forhandlingerne af en sluterklæring på 31 sider. Topmødets sigter på at accelerere arbejdet med henblik på opnåelse af 2015-målene inden 2015. Deltagere vil være regeringsledere fra hele verden, herunder den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen.

2015 målene blev opstillet i år 2000, hvor verdens statsledere blev enige 8 mål for udvikling til at opnå inden år 2015. På engelsk de såkaldte 'Millennium Development Goals'. Det afgørende er, at de er gjort målbare gennem 48 indikatorer, som stammer fra en række FN topmøder i 90'erne. Således har det Sociale Topmøde i 2005 i København bidraget med næsten halvdelen af målene (indenfor sundhed, uddannelse og ligestilling).

Udgangspunktet for indikatorer er beregninger fra dygtige statistikere, som lavede en fremskrivning af hvad generationen fra 1975 til 1990 nåede indenfor uddannelse, sundhed og bekæmpelse af fattigdom. De lavede en fremskrivning fra 1990 til år 2015, som forudsatte af denne generation ville gøre det ligeså godt som den forrige generation.

Noget som desværre langt har holdt stik, på trods af at verdensøkonomien har haft store fremskridt i netop denne periode. Grundet faktorer som bl.a. svage institutioner i fattige lande og at de rige G8 lande aldrig har levet op til sine løfter fra 2005 om at øge ulandsbistanden og forbedre handelsforholdene for fattige lande.

'Unfinished Business' siger Verdensbanken

Verdensbanken er en god kilde til at kikke på tallene, hvilket kan læses i deres nye rapport med den sigende titel "Unfinished Business: Mobilizing New Efforts to Achieve the 2015 Millennium Development Goals".

Den gode historie er, at der i dag 130 millioner færre fattige i verden end i 1990. Det svarer til at 21 procent af u-landenes befolkninger lever i yderste fattigdom imod 28 procent i 1990. Dermed ser det ud til, at verden vil nå Mål 1 om at halvere andelen af fattige på globalt plan inden den aftalte tidsfrist i 2015. Men går vi bagom tallene, er det Sydøstasien med Kina i spidsen, som har sikret dette positive resultat. Mens Afrika sakker bagud i en grad, så antallet af fattige på det afrikanske kontinent er steget i samme periode.

Med kun fem år tilbage til år 2015, er tallene bekymrende for Afrika syd for Sahara, hvor 366 millioner svarende til 38 % af befolkningen lever i ekstrem fattigdom (defineert som mindre end $1.25 i daglig indtægt). Det var ellers gået lidt fremad, men siden 2008 viser tallene en negativ udvikling ovenpå finanskrisen.   Særligt slemt står det til med at mindske dødeligheden blandt mødre, som det var forudset skulle mindskes med 3/4-dele inden 2015 (sammenlignet med basisåret 1990). I det Sydlige Afrika er tallene steget fra 171 i 1990 til 381 in 2008. I Vestafrika er tallet, at 629 mødre dør i barselssengen. Dette skal sammenlignes med kun 7 i Europa.

De næste dage tør statslederne ikke sige højt i deres taler i FNs store sal, hvordan det ser ud med at lave en statistisk fremskrivning af de dårlige resultater, som verdenssamfundet har været i stand til at støtte de fattigste afrikanske lande i. En række indikatorer indenfor sundhed kan ikke engang nås over de næste 50 år. Jeg har prøvet at regne på landet Lesotho, som skal bruge over 100 år for at nå alle 2015 mål. Dette land er særligt hårdt ramt af, at hver femte voksne er ramt af HIV-Aids.

Verdenbankens præsident Robert B. Zoellick kommer med denne kommentar til topmødet i New York de næste dage: "As we take stock of the MDGs so far, we see the crises only made things worse, with too many of the world's people hungry, poor, or vulnerable to poverty, with too few jobs and too little access to services and economic opportunit. We must therefore redouble efforts to target support to the poor and vulnerable."

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvis du ikke får stoppet de store religioner såsom Kristendommen og Islam er der ikke en chance for at nå nogen vegne. Så lang tid de anser prævention som gud-bespottelse sker der ikke en disse. Nøglen til at få de her al bedre er prævention, både for at undgå aids og over-befolkning

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten