intelligent transport bloghoved

Taxibranchen skal hjælpes.

Som jeg skrev i kronikken i Ingeniøren i fredags – se her – så viser en undersøgelse fra Ingeniørforeningen, at over halvdelen af danskerne gerne vil dele en taxi med andre, hvis betalingen kan deles.

Men det paradoksale er, at selv om næsten alle taxi har mulighed for at opdele regningen, ja så blive det ikke brugt!

Vi ønsker alle bedre mobilitet og fremkommelighed, og her er der en oplagt mulighed. Hvorfor skal den ene taxi efter den anden fx køre fra Københavns Lufthavn til centrum med én person?

Hvorfor bliver det så ikke brugt. Det kan godt ske, at den enkelte taxivognmand ikke synes det er en god ide isoleret set. Men hvis der var en stander i lufthavnen for samkørsel, så var der måske flere der ville anvende taxi, som jo er en god transportform.

Vi ønsker alle en god mobilitet hvor vi kan blive transporteret når vi ønsker det eller har behov for det. Men vi skal som samfund også forsøge at optimere anvendelsen af vores infrastruktur og de mange tomme sæder.

Men taxi branchen er under pres. Og alt imens politikerne forsøger at give den kunstig åndedræt ved at stille krav om detektering af passagerer og holde nye spillere udenfor branchen - ja så mister en stor del af danskerne i yderområderne deres sidste taxa. For reguleringen med kun én taxacentral for hver kommune har betydet at alle taxaer søger til de større byer hvor der er kørsel.

Det er misforstået hjælpsomhed overfor taxi verdenen at stille større og større krav til det at køre taxi, for at holde andre udenfor hyrevognsområdet.

Vi skal i stedet se taxi som en del af transportkæden og sikre, at de er til stede i hele landet, også i yderområderne.

Og hvad er løsningen så? Det er set fra min stol et meget tættere samarbejde mellem alle transportører. Vi kan her bl.a. se på flexturs systemet. Her har vi et landsdækkende system for fælles kørsel bl.a. til hospitaler. Der er tale om årlig kørsel for over 1 mia. Og her er taxavognmændene store leverandører. Og hvis vi ser på hvad der sker i Nordjylland, ja så er der her med introduktionen af MinRejseplan startet samarbejde på tværs af transportørerne.

Så taxibranchen skal hjælpes til at se lidt mere holistisk på området. De bør tage et medansvar for bedre mobilitet, hvor det er de rejsende der i centrum og ikke taxavognmændene.

Og jeg ser frem til den dag, hvor jeg kan tage en deletaxi fra Københavns Lufthavn.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu har f.eks. 4x35 forsøgt sig med denne type dele taxaer for et par år siden.

De måtte forholdsvis hurtigt opgive dette tiltag da der på ingen måde var en interesse i at dele sin taxa med andre.

Du må tage med i din konklusion at når en person bestiller en Taxa, så foregår der i 80% af tilfældeene ting og sager der ikke vedkommer andre.

Der er tale om telefonmøder, efter evaluering af møder, aftaler af nye møder altså en regulær fortsættelse af det job der udføres uden for taxaen !

Andre ønsker ro til en powernap eller bare for at komme ned på jorden og derfor vil have et velfortjent hvile mm.

De få steder vi ser at folk godt kan hjælpe/dele en taxa er ved store tog/ bus nedbrud for horder af mennesker står på alle stationer i afmagt over at strømmen er gået og de ikke kan komme videre.

Går vi videre med de "tynde" områder så glemmer du i det tilfælde at der har været masser af taxadækning men pga af kommunal regulering af kørselen med, ældre, skolebørn, syge og handicappet i stor stil er flyttet væk fra taxaer og over i stats støttet flex /trafik selskaber der jo tilsynelande på overfladen klare opgaverne billigere end taxaer kan !!! på overfladen, for faktum er at taxaerne kan levere en langt mere fleksibel og billigere løsning langt hen af vejen, men kasse tænkning og devisen "ikke se - ikke høre -ikke sige noget" overdøver udbudene når taxa fortæller at de kan levere et bedre og billigere produkt.

Derfor mister kunderne sine taxaer i de tynde områder, da fundamentet til at drive en forretning forsvinder....

Så nævner du denne kunstige åndedræt med detektering af passagerer mm. og at holde nye spillere uden for ??

Det er helt ok ikke at være dybt inde i stoffet hele tiden, men her knækker filmen en del.

I 5 måneder havde brancheforeningen TID (Taxifører i Danmark) en undercover chauffør kørende hos en "ny spiller" (Uber) og her afslørede vi i stor stil den omfattende snyd og bedrag der var og er kendetegnet på denne nye spiller.

Deres chauffører oprettede Facebook grupper hvori de hjalp hinanden med at snyde ikke alene kunderne med også Uber selv.

Senere er det jo slået fast at 99.75 % ikke betalte skat og at de 75% var på offentlige ydelser på samme tid..... Så det er ikke for at hjælpe taxaerne her, men for at sikre at nye spillere bidrager som alle andre til den fælles kasse. Men ofte er dette ikke interessant for de nye spillere da afkastet i så fald bliver alt alt for lille og derfor vil mængden af penge til Bermuda falde væsentligt.

Iøvrigt her til sidst er der lukket næsten helt op for nye spillere med den nye taxalov der trådte i kraft den 1.1. 2018 og ved en kort overgangs periode frem til 2021 hvor taxa markedet bliver sat 100 % frit.... Og racet mod bunden begynder !!

 • 5
 • 4

Vi får ikke Taxa-branchens aktører til ved egen drift at udtænke nye forretningsmodeller, der giver bedre og billigere transport. Tværtimod søger branchen at låse sig inde og forhindre konkurrenter og innovative selvstændige i at komme til med nye måder at fragte personer på. Det så vi tydeligt med den voldsomme modstand mod Uber, der jo netop kunne introducere et bedre og billigere produkt med bl.a. samkørsel. Men Taxabranchen og 3F kæmpede voldsomt imod.

Løsningen er ikke at institutionalisere centralt udtænkte modeller med specielle standere i lufthavnen eller statsligt organiseret tvangs-samarbejde mellem transportøerne. Flexturssystemet er et skrækeksempel på institutionaliseret statsstøtte til de etablerede taxaselskaber. Ingen nye kan komme til, og der er intet incitament hos brugerne af denne velfærdsydelse til at søge de bedste og billigste løsninger, for betalingen for ydelsen er flyttet langt væk fra forbrugeren af ydelsen.

I stedet skal området sættes frit, så innovationen kan trives med nytilkomne virksomheder, der kan ryste op i gamle, fasttømrede forretningsmodeller.

Hvad skal vi fx med kravet om sædefølere, når vi nu har krav om automatisk indberetning af chaufførernes indtægter til Skat? Den eneste årsag til dette krav er, at de etablerede Taxaselskaber vil bevare en barriere for at konkurrenter kan trænge ind i markedet. Vi får først billigere og mere innovative produkter og ydelser, når sådanne barrierer brydes ned.

 • 6
 • 6

Jeg går fuldt ind for konkurrence på lige vilkår, men det var jo ikke det Uber gjorde: De gav billigere kørsel ved at bryde taxa loven og undlade at betale skat: Hvis det ikke er nødvendigt at betale skat er der da mange der sagtens sælge sin arbejdskraft for halvdelen, men det giver nok et problem rent samfundsmæssigt på sigt. Er taxa lovgivningen ikke lavet som den er (fx. sæde føler) fordi man prøver at undgå snyd og dermed skatte unddragelse ??

 • 4
 • 3

Du misforstår noget helt grundlæggende, Karsten: Uber-chaufførerne skulle selv betale skat - det skulle Uber ikke på deres vegne. Men Uber er bare et eksempel på, hvordan vi kan få friske nye forretningsmodeller på banen, hvis vi kan fjerne de eksisterende interesseorganisationers mulighed for at blokere for, at fx iværksættere kan komme til markedet.

 • 2
 • 7

Du misforstår noget helt grundlæggende, Karsten: Uber-chaufførerne skulle selv betale skat - det skulle Uber ikke på deres vegne.

Det er korrekt at de selv skulle oplyse til skat, men efter hvad jeg kunne læse mig frem til gjorde Uber sig store anstrengelser for at skjule hvem der arbejde for dem og hvad de tjente. Det var bare ikke det eneste problem: Mange af de krav som blev stillet til Taxa chauffører så de jo stort på ved at påstå at det var fælles kørsel, hvilket stiller taxa selskaberne i en unfair konkurrence situation.

Jeg har nu aldrig ment at Uber var særlig innovativ, kun smart, men jeg er helt enig med dig i at taxa lovgivningen burde bliver revurderet så det er nemmere at starte et selskab.

Jeg mener ikke at det primære problem her er taxa selskaberne: Det primære problem er lovgiverne som laver en masse krav til firmaer uden at sætte sig ind i - eller er lige glade med - de konsekvenser der kommer ved det. Det er i min optik det absolut største problem for nye forretnings initiativer.

 • 4
 • 0

Det så vi tydeligt med den voldsomme modstand mod Uber, der jo netop kunne introducere et bedre og billigere produkt med bl.a. samkørsel.

Uber var et billigere, men aldrig et bedre, produkt, og begrebet "samkørsel" er en fordrejning af sandheden.

Hele konceptet var i Danmark bygget op omkring social dumping, manglende samarbejde med skattemyndighederne og nogle temmelig dårlige argumenter for forskellen på deleøkonomi (samkørsel) og reel taxakørsel. De fleste kan tilbyde et billigere produkt med de forudsætninger.

Du misforstår noget helt grundlæggende, Karsten: Uber-chaufførerne skulle selv betale skat - det skulle Uber ikke på deres vegne.

Virksomheder i Danmark indberetter din indkomst til Skat og sørger for, at der bliver trukket forskudsskat på det grundlag. Det ville Uber ikke fordi de ved, at deres chauffører kun kan få det til at køre rundt, når der køres sort.

 • 5
 • 2

Uber var et billigere, men aldrig et bedre, produkt, og begrebet "samkørsel" er en fordrejning af sandheden

Uber er et meget bedre produkt. Ved bestilling ved du hvad du får, incl. tidspunkter og pris. Der er anmeldelser af den enkelte chauffør og kunde. Almindelige mennesker kan bruge deres egen bil og fritid til at tjene penge når det passer dem og udbud og efterspørgsel sætter en fair pris.

Men selfølgelig skal de betale skat og priserne skal reflektere at der skal betales skat. Desuden mangler der regler for hvor meget den enkelte chauffør må trække fra i driftsomkostninger.

Noget så simplet som et krav om sædekontakter i en taxa er et af de utallige beviser på at "voksne mennesker" ikke forstår internettet. Hvis Uber kan finde ud af at sikre deres eget gebyr på taxakørsel, så burde vores politikere også være dygtige nok til at sikre en fair skat på det samme. Det er de heldigvis begyndt på hvad angår Airbnb, men sidste fornyelse af taxalovgivningen var direkte pinlig.

 • 1
 • 4

Ved bestilling ved du hvad du får, incl. tidspunkter og pris.

Det gør jeg også hos et taxaselskab. Det er nemt at spørge efter omtrentlig pris, når du bestiller. De tager sjældent særlig meget fejl. Lad os nu ikke gøre det til et større problem end det er.

Der er anmeldelser af den enkelte chauffør og kunde.

Dette er kun en nødvendighed, når det er tilfældige privatpersoner, der skal transportere mig, og jeg skal have en eller anden form for tryghed ved at køre med dem. Hos et etableret taxaselskab ved jeg at chaufføren har erhvervskørekort, har de rigtige forsikringer og har været gennem en ansættelsesproces hos en vognmand.

Almindelige mennesker kan bruge deres egen bil og fritid til at tjene penge når det passer dem og udbud og efterspørgsel sætter en fair pris.

Netop, og derfor falder det under lovgivning om taxakørsel, skattepligtig indkomst og hvad dertil hører af regler mod social dumping. Uber ville ikke være med til at sikre at dette blev overholdt, så derfor kunne de ikke operere i Danmark. Lige så snart chaufførerne skal betale skat, så synes de ikke det er så sjovt at køre Uber til lave priser.

Og ja, den med sædekontakterne var åndssvag.

 • 2
 • 1

[quote] Noget så simplet som et krav om sædekontakter i en taxa er et af de utallige beviser på at "voksne mennesker" ikke forstår internettet. [/endquote]

Heh ... den er lidt sjov. Jeg forstår så udemærket internettet, men Ubers forretningsmodel går på at private kan køre taxa kørsel i egen bil når de har lyst, uden at betale skat, uden at have de forsikringer som taxa selskaberne er tvunget til at have, uden at have installeret alle de ting - fx. sæde kontakt - som taxa selskaberne er tvunget til, og generelt uden at overholde nogen form for krav som lovgivningen kræver af taxa selskaberne.

Seriøst: Det er ikke svært at gøre det billigere hvis man kan se stort på de krav som der kræves af andre firmaer og igen: Lovgivningen halter, ikke nødvendigvis taxa firmaerne så det er politikerne du skal rette dit skyts imod i dette tilfælde.

Af ren nysgerrighed: Hvis jeg var med en Uber chauffør som kun har en ansvarsforsikring, der derefter kører galt hvorved jeg bliver invalideret... hvordan vil jeg stå forsikringsmæssigt ?? Jeg går ikke ud fra at hans ansvars forsikring dækker passagerne i bilen.

 • 2
 • 0

Af ren nysgerrighed: Hvis jeg var med en Uber chauffør som kun har en ansvarsforsikring, der derefter kører galt hvorved jeg bliver invalideret... hvordan vil jeg stå forsikringsmæssigt ??

Du vil ikke være dækket så længe han har en privatforsikring, uanset type. Privatbilsforsikringer dækker ikke erhvervsmæssig befordring, så du vil bare have tabt - og hvis nogen tænker på at trække samkørselskortet, så holder det ikke i byretten.

 • 2
 • 0

Der er anmeldelser af den enkelte chauffør og kunde.

Dette er kun en nødvendighed, når det er tilfældige privatpersoner, der skal transportere mig, og jeg skal have en eller anden form for tryghed ved at køre med dem. Hos et etableret taxaselskab ved jeg at chaufføren har erhvervskørekort, har de rigtige forsikringer og har været gennem en ansættelsesproces hos en vognmand.

Som en del af denne ansættelsesproces kunne man evnt. forklare chaufførerne at de arbejder i et servicefag. Mere lavpraktisk at: * Lære at sige pænt goddag. * Lære at hjælpe med bagage. * Lære at man ikke taler i privat telefon mens man har kunder. * Lære at hvis man skal til en adresse man ikke kender, kan man bede om adressen og indtaste den i gps'en i stedet for at kunden skal sidde og forklare hvert sving.

Et andet sted at sætte ind, kunne være den syge tendens med at kræve "sikkerhed" i form af dankort samt kode så chaufføren kan "reservere" et beløb, hvorefter der kan trækkes penge uden kundens accept. I øvrigt en beløbsstørrelse, som i hvert tilfælde Aarhus Taxa ikke vil oplyse.

Jeg håber i den grad, at det lykkedes nogle nye firmaer at få fat i taxakørsel i Danmark. Ikke pga. prisen, men udelukkende fordi servicen i den etablerede branche er elendig.

 • 3
 • 0

Det ville være rart en gang for alle at få aflivet den udbredte myte om, at den bagstræberiske taxibranche i forbindelse med udarbejdelse af den nye taxilov anno 2018 har fået gennemtvunget et krav om montering af sædefølere med henblik på at holde innovative foretagender ude af markedet.

Det er spin, og det er dygtigt spunnet, næsten alle tror på det.

Kravet om sædefølerne har mindst 25 år på bagen (!)

Sædefølere var og ER et myndighedskrav for at forhindre, at der køres ture udenom taxameter.

Jeg vil ikke afvise, at der kan udvikles noget indviklet IT, der kan hackes og derfor skal beskyttes, som erstatning for denne simple, driftsikre og billige løsning.

Tak til de mange velmenende "tilskuere", der ønsker at hjælpe taxibranchen fremad, det er virkelig pænt af jer.

I siger bare til hvis I ønsker mit råd om specifikke emner indenfor jeres brancher.

 • 3
 • 5

Kravet om sædefølerne har mindst 25 år på bagen (!)

Det ved "vi" godt og det er på ingen måde spin. Det siger jo også en del om branchen at det overhovedet er nødvendigt. Det er det fortsatte krav om sædeføler og taxameter der er falliterklæringen. Utroligt at det skal udpensles!

Uber er/var ikke en succes pga. billige priser men først og fremmest pga. god service. Noget som lovgivningen desværre ikke tager højde for.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten