metascience blog

Tak for hjælpen

Jeg rundede med ‘(Sex-)forstærket gruppeadfærd’, publiceret i april 2013, klumme nummer 50 for Ingeniøren. Det er i og for sig ikke nogen bedrift, for hvilken jeg skal lovprises, anerkendes eller tituleres anderledes end vanligt, men det kan dog mane til refleksion over, hvad fem år som klummeskribent for dette hæderkronede medie har givet os.

I 2008, da jeg startede som Meta Science-skribent, var ambitionen at gøre Ingeniørens læsere bekendt med alskens filosofiske problemstillinger med særlig vægt på temaer, hvor formelle metoder hentet fra logik, matematik og datalogi finder deres berettigelse som primærredskaber for videnskabelige undersøgelser. Klassiske problemer fra erkendelsesteori, videnskabsteori, argumentationsteori, mængdelære, databaser etc. er blevet vendt og drejet i den evige akademiske balance mellem at forenkle uden at forsimple; at sortere det væsentlige fra det mindre signifikante, at oplyse den interesserede læser og samtidig stå til regnskab over for såvel fag som fagfæller. En ikke altid let balancegang, der er lykkedes med skiftende grad af succes. Denne form for klummeskriblerier tjener forhåbentlig et videnskabsformidlingsmæssigt mål, men er ikke nødvendigvis forskningskommunikation, hvis der hermed menes af egen forskning.

Siden 2008 er skribenten vokset, klummen er så vokset med. Som læsere er I blevet trukket igennem resultater fra egen forskning om matematisk modellering af socialpsykologiske fænomener som bystandereffekter og informationskaskader; om forholdet mellem information, manipulation, demokrati; om hvordan irrationel gruppeadfærd kan forstærkes af informationsteknologi; om de sociale mediers til tider vederstyggelige indflydelse på menneskelig mening, gøren og laden, etc.

Som læsere udgør I mangeartede offentligheder med forskellig baggrund, interesse og kompetence. Det fordrer differentieret forskningskommunikation som Niels Mejlgaard (2008) betegner det at henvende sig til alt fra ‘rationalisterne’ med ‘høj kompetence, høj grad af informationssøgning og høj tiltro til videnskaben’ over ‘de involverede’ og ‘tilskuerne’ til de ‘afkoblede’; sidstnævnte ‘med lav grad af kompetence og deltagelse i forskningskommunikation’. Brøkdelen af ‘afkoblede’ her er infinitesimal, og Ingeniørens demografi strækker sig fra det ‘rationalistiske’ til dem, der læser med henblik på ‘infotainment’. I forskningsformidlingsmæssigt øjemed forpligter jeg mig til at skrive til alle jer balancerende mellem fag og forståelse – det bliver man klog af.

I universitetslovens formålsparagraf fra 2003 står ‘at universiteterne skal udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat’. Der er ikke udstukket officielle retningslinjer for, hvordan vi som forskere faktisk skal indfri dette. Som læsere kommenterer I flittigt klummer og indlæg, korrigerer misforståelser, forslår forbedringer til præsentation og pointe, retter op, hvis en kendsgerning er løbet af sporet, og dermed er I med til at sætte standarderne for god forskningskommunikation. I det gensidige anliggende, som forskningskommunikation er – ‘kommunikation’ er afledt af det latinske ‘communicationem’, som har sit etymologiske udgangspunkt i verbet ‘communicare’, der betyder ‘at videregive’ eller ‘at dele’ – er det lige så meget, om ikke mere, os forskere, som kan lære noget af jer læsere.

Fortsat tak for hjælpen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Man kan sagtens blive 'afkoblet' (fra at deltage i debatten) uagtet at man besidder 'høj kompetence' ;-)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten