blog logo bloglogo tegnebloggen

Svin svin igen igen

Svineproducenterne, der ejer slagterierne vil danne et nyt selskab og sætte de nuværende slagteriarbejdere 25 % ned i løn. Går den ikke, henter de polakker og rumænere til de danske slagterier. Men hvorfor?

Illustration: Refn

Flyt dog hele svineriet med gylle-mos, bur-svin og vækstfremmere til ... Ja, langt væk, så ka' vi nok finde noget andet og bedre at spise.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja. Igen igen skal man høre om vækstfremmere selvom om de ikke har været brugt i Danmark i årevis.

Mht. lønninger er jeg helt enig i (som jeg opfatter det antydet) at de var lettere at holde oppe hvis der ikke var fri bevægelighed at arbejdeskraft og varer. Men det er jo noget vælgerne har ønsket.

 • 0
 • 0

Jep, fuldstændig enig, lad os lukke griseriet ned. Danmark er ved at udvikle sig væk fra et være et landbrugsland, i retning af at være et videnssamfund. Det er i alles interesse, at landets griseproduktion udfases, så de derved ledige hænder kan bruges mere kvalificeret. En parallel er Sverige, hvor de har været alt for længe om at indse, deres (bil)industri ikke kan klare sig på lang sigt i en globaliseret verden.

 • 0
 • 0

Hvis din udmelding om videnssamfund accepterer en nedgang i viden som udgangspunkt, Thomas Reidel..

Alle vore "videns" virksomheder outsources til dumme udlændinge ikkesandt.

Og vort landbrug er ikke videnstungt?

Dit udsagn om grise er det vor dronning udtrykker som dumsmart!

 • 0
 • 0

så de derved ledige hænder kan bruges mere kvalificeret.

Det er nu slet ikke så mange. Landbruget giver beskæftigelse til ca. 67.000 personer, heraf er omkring 15 procent udenlandsk arbejdskraft især fra Østeuropa.

 • 0
 • 0

Det er jo utroligt endnu en gang at høre forslag om at lukke landbruget. Det er en kæmpeaktivitet og meget stor eksport indtægt. Desuden planlægges for, at biogas og biomasse skal øges, det sker ikke. Problemet handler jo ikke om at nedlægge landbruget,men handler udelukkende om at Danmark forstår at være konkurrencedygtig. Der er bare alt for mange i Danmark, der ikke har forstået betydningen og alvorligheden i disse synspunkter. Så nu høster vi, som vi har sået. Men vi kunne jo også tage teten og få løst problemerne. Der er jo også en masse muligheder i landbruget både energi og miljømæssigt som ikke bliver løst idag. Og til John Johansen, dine beskæftigelsestal er kun de direkte beskæftigede, men klart et erhverv der vil søge de nye muligheder i et internationalt jobmarked, og landbruget er jo langt fra de eneste. Men nedlæggelsen af landbruget passer jo fint med Dan Jørgensen kampagne op til EU-valget, altså væk med svinene og fremme biogas - øh så stor indsigt er spidskandidaten fra S, der iøvrigt flyver i helikopter som den eneste.

 • 0
 • 0

Det er en kæmpeaktivitet og meget stor eksport indtægt.

Man kan jo stille spørgsmålstegn ved om landbruget virkelig, i væsentlig grad, bidrager positivt til 'samfundshusholdningen'. Hvis man tager med i betragtning at det intensive industrilandbrug også medføre gener og samfundsomkostninger, ikke mindst i form af iltsvind i de kystnære farvande, og gener for den del af befolkningen som bor i landdistrikter.

Rent økonomisk lever landbruget jo overvejende på 'støtten'; Støtten fra EU til dansk landbrug er ca. 4 gange så stor som landbrugets samlede nettoindtægt.

På det personlige plan: Der blev kørt gylde ud på marken som støder op til min grund, Skærtorsdag d. 9. April, og da der ikke faldt nogen regn de næste godt tre uger, havde vi "glæde" af gyllelugten lige så lang tid. :-(

 • 0
 • 0

Husk herlighedværdien John.

For kan man ikke lide "stanken i bageriet" må man jo flytte tilbage til bezinosen:-)

Det er jo ikke alle forundt at blive forgyldt af gylle, der hermed må anses for at være farlig for opfattelses evnen.....For det er ikke længere siden end igår at Peter Gæmelke argumenterede for at ophæve landbrugsstøtten.

Han så den gerne forsvinde for evigt, hvilket jo ikke er i overensstemmelse med din opfattelse John.

 • 0
 • 0

Han så den gerne forsvinde for evigt, hvilket jo ikke er i overensstemmelse med din opfattelse John.

Mener du jeg ikke vil af med landbrugsstøtten? - Hvordan i alverden kan du nå frem til dén konklusion?

 • 0
 • 0

Claus Madsen

Hvordan kan du vide at der ikke bruges vækstfremmere, bare fordi der ikke snakkes om dem.?

Hvem erstatter de vandboringer der er tilsvinet med sprøjtemidler, gylle etc.? Ikke landbruget- Hvem skal leve med at landbruget producerer flere og flere multiresistente bakterier ?

Og hvem prøver at gøre noget, ikke landbruget.

Hver gang der ikke har regnet i 35 dage så skriger landmændene på tørke - tilskud etc. Når høsten er mager- så vil de ha mindstepriser, hvem tar man så pengene fra ? Areal-dyrknings-tilskud er dagens ret for en landmand. Hvis en industri stank som landbruget ville den forlængst være lukket. --Hvem siger DK skal producere svin til hele verden? på bekostning af landets befolkning og naturen--- det må være rigeligt at der produceres til vort eget forbrug.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten