close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Sustainable Energy - without the hot air

Måske er usagligheden det største problem i debatten om klimaændringer og vedvarende energi. Medier er fulde af usammenhængende, modstridende analyser blandet med politisk motiveret selektiv omgang med fakta og et stænk dommedagsprofeti. Det er vanskeligt at finde til bunds i problemerne selv for en ihærdig samfundsborger.

Redningen kommer i form af bogen Sustainable Energy - without the hot air af David MacKay. Bogens centrale tema er besvarelsen af spørgsmålet: "Hvad vil det kræve at omstille samfundet til vedvarende energi?" MacKay finder svaret ved at analysere, hvor meget energi hver enkelt ressource kan levere og sammenligne den mulige produktion med det nuværende energiforbrug.

Det er bogens interessante idé - og det som skiller den ud fra flokken - at den besvarer dette centrale spørgsmål objektivt ved brug af simple overslagsberegninger og vha. fundamentale fysiske principper. Som MacKay siger det indledningsvis: "Vi har brug for tal, ikke adjektiver". Der tages ikke stilling til, om vindmøller er æstetisk ønskværdige, eller om solfangere er økonomisk attraktive, men udelukkende om det er teknologisk muligt at producere den nødvendige energi vha. vedvarende energikilder.

Den første del af bogen gennemgår relevante energikilder og det forbrug, som skal imødekommes. På produktionssiden gennemgår den vind, sol, biologiske brændsler, vandkraft, geotermisk varme, og andre. På forbrugssiden fokuseres på transport, varme, lys, el, mad og produkter. Bogen giver praktisk indsigt i energiforbrug. Den angiver alle energimængder i kWt/person/døgn (der er ingen Gigaton CO2 etc.). Som eksempel koster en transatlantisk retur-flyvning 30 kWt/person/døgn (hver dag i et helt år!), sammenlignet med f.eks. en produktion på 20 kWt/person/døgn i et helt år for en vindmøllepark på 10 procent af Storbritanniens areal.

MacKay bruger Storbritannien som gennemgående eksempel, men de basale principper er universelle, og bogens overvejelser kan let overføres på forhold andre landes. I bogens anden del spørger MacKay, hvordan en mulig strategi kunne se ud. Det er igen hans betingelse, at forbrug og forsyning stemmer overens. Han gennemgår flere detaljerede scenarier, som inkluderer sol, vind, off-shore vind, og atomenergi (med en diskussion om hvorvidt den kan kaldes vedvarende). Og det er ikke let at få regnestykket til at gå op: Hans eksempler omfatter en vindmøllepark på 10 procent af Storbritanniens areal, en solfangerpark på 5 procent af dets areal, og opdyrkning af 100 procent af det opdyrkelige land med energiafgrøder. Det er muligt at få balance i regnskabet med alle disse tiltag tilsammen, suppleret med storstilede tidevandsanlæg, bølge-energi, vandkraft osv., og med kraftige energibesparelser.

Bogens tredje og fjerde dele indeholder tekniske forklaringer, som er en virtuos gennemgang af den indsigt, simple fysiske principper kan give vedr. energiproduktion og energiforbrug. De indeholder også et væld af interessante statistiske oplysninger.

Sustainable Energy - without the hot air, bør være obligatorisk læsning for alle, der har med energipolitik at gøre. Bogen er et fantastisk stykke håndværk, og til trods for det dystre, reelle billede den tegner, er den let læselig og endog humoristisk skrevet. Bogen bør læses af enhver, som vil kende fakta om vores fælles fremtid; resten må forsætte med at håbe, at problemerne nok går væk, hvis vi ignorerer dem lidt endnu. Bogen slutter på en optimistisk tone: "It's not going to be easy to make an energy plan that adds up - but it is possible".

"Sustainable Energy - without the hot air" er på 370 rigt illustrerede sider i farver og koster £ 20. Man kan hente den kvit og frit fra www.withouthotair.com.

Carl Edward Rasmussen er civiling fra DTU 1993, PhD fra Univeristy of Toronto i Computer Science 1996. Siden har han været forsker ved University College London og har ledet en forsker gruppe ved Max Planck Institute for Biological Cybernetics i Tübingen, Tyskland og er nu Univeristy Lecturer ved Department of Engineering ved University of Cambridge, UK.

David MacKay

Sustainable Energy - without the hot air

UIT Cambridge, 2008

Kan downloades på

www.withouthotair.com

Anmeldelser:

The Razor

climaticidechronicles.org

Admin Admin

....af denne bog giver min lyst til at læse resten.

Jeg kan og vil anbefale alle, der her diskuterer miljø og energi, at i det mindste downloade den, da dette er er gratis.

For derefter at læse den grundigt. Som jeg ser det vil det være et forfriskende indspark, til vor miljø og VE diskussionsevighedsmaskine :-)

  • 0
  • 0

Jeg har plukket lidt i den, og det er dejligt forfriskende at få nogle tal og fakta på bordet.
Det hjælper meget på diskussionsniveauet når man kan bruge de samme forudsætninger, og forstå sammenhængene.
Det gør Mackay rigtig godt, specielt det at få det ned i person/dag og KWt, så vidt som muligt.
Man mister overblikket når det bliver mega, giga, peta og joule og KW/KWh osv i en uskøn blanding.
Alle journalister og debbatører burde læse kapitlet om effekt og energi.

  • 0
  • 0