phloggen

Skat dumper matematik

Politiken rapporterer flg:

"Steffen Normann Hansen, der er direktør for Skats Kundeservice, forklarer, at Skat før vurderingen i 2011 indhentede priser fra salg af alle ubebyggede grunde i Danmark. Han har ikke det præcise antal, men der var »ikke ret mange« i hovedstaden, siger han. Handelspriserne blev lagt ind i en computer, der derefter viste, at grundene i hovedstadsområdet havde været undervurderet."

Min første matematiklærer, forklarede det meget tydeligt: Regning er at kunne lægge to tal sammen og få det rigtige resultat hver gang. Matematik er at vide hvilke to tal man skal lægge sammen.

Vi kan diskutere præcis hvilken gren af matematikken det var Skat prøvede at bruge, men alle dem jeg kan komme i tanke om, advarer på det skrappeste imod at extrapolere fra nogle få eksempler til en stor population.

Hvis det var statistik Skat prøvede på, vil jeg meget gerne høre begrundelsen for at de meget få grunde der er solgt, på nogen måde kan antages at være repræsentative stikprøver af relevans for hele området ?

Pressedækningen er i stort omfang vinklet på konspirationsvinklen: Skat prøvede at hæve skattegrundlaget for grundskylden.

Givet at den her ballade er skabt af VKO regeringens tåbelige og arbitrære skattestop kan det naturligvis ikke afvises at en skatteminister efter at være malet op i et hjørne kigger på hvilke knapper der er tilbage at dreje på.

Det faktum at grundskylden går i kommunekassen frem for statskassen gør det dog lidt svært at se hvorfor ministeren skulle gøre sig umage på deres vegne, særligt i en VKO regering.

På samme vis kan man opstille og nedskyde konspirationsteorier for stort set alle andre ministerier:

Energiministeren ville gerne have flyttet værdien fra huset til grunden, så folk har håd til at rive gamle huse ned og bygge ny energirigtige huse.

Finansministeren ville også gerne have flyttet værdien ned i jorden, så landets samlede værdi ikke forringes fordi ingen har råd til at hyre håndværkere til nødvendigt vedligehold.

Osv. osv.

Men som altid er jeg mere tilbøjelig til at mistænke simpel inkompetence end sammensværgelser: En eller anden kontorchef har siddet og fedtet med nogle få rækker data i sit regneark, indtil han har overbevist sig selv om at "det så rigtigt ud".

Samlet set inddrives der ca. 20mia kroner i grundskyld, hvilket rundt regnet betyder at der er for 800mia kroner grunde i Danmark.

Hvis skat rammer 1% forkert med ejendomsvurderingen, er det 200 mio kroner der opkræves for meget eller for lidt i skat.

Det er ret mange penge og derfor bør processen baseres på et solidt faktuelt grundlag.

Den eneste retvisende måde at fastslå prisniveauet for byggegrunde i et område hvor der ikke sælges nogen byggegrunde, er at finde det ringeste hus, expropriere det, rive det ned og sælge byggegrunden på offentlig auktion.

I områder hvor der er byggegrunde til salg, kan man nøjes med at exprorpiere en af disse og sælge den på offentlig auktion.

Jeg er sikker på at præcisionen kan forbedes med langt mere end 1% hvis man brugte 200 mio kroner på at samle faktuelle data på den måde.

Men ville vi bryde os om konsekvenserne ?

For det første er jeg ret sikker på at grundværdien i den centrale hovedstad ville stige yderligere: Folk køber allerede huse i god stand og river dem ned for at bygge et moderne hus, hvilket indikerer at grundværdien er op imod et gammelt hus for lav.

Omvendt, vil grundskylden stort set forsvinde i store dele af udkantsdanmark, hvor der ikke sælges byggegrunde, selvom der er mange på markedet.

Det understreger blot at grundskylden er og altid har været en underlig fiktion.

At sætte Skats inkompetente regnearksjonglører på en umulig opgave, betyder at der kommer noget juks ud af det og nu sidder vi med rodet.

Frem for at prøve at finde en åre der kan padle Skat sideværts ud af det nuværende rod og undgå en masse langvarige retsopgør om erstatninger og ministeransvar, bør Folketinget tage fat om nældens rod og renovere og forsimple beskatningen af fast ejendom.

Den eneste rigtige, matematisk sunde og faktuelle tilgang, er at fastsætte værdien af ejendommen med hele dens indhold af muld, bygninger, fliser, bilvrag og herlighedsværdier under et, baseret på faktiske handelspriser.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tjaaa - man kunne jo starte med at genindføre de gamle lokale vurderingsråd, som før stod for ejendomsvurderingerne. Hvad enten der er matematik involveret eller ej, så har den centrale myndighed ingen lokalkendskab.

Altså må vurderingsopgaven lægges tilbage i kommunerne

 • 4
 • 1

Som sædvanligt er der to ting i spil: Hvad vil vi sælge huset/grunden for? og Hvad vil gerne beskattes af? Den første pris skal være så høj som mulig og den anden så lille som mulig :-)

Grundskyldsgrundlaget er som PHK skriver en underlig fiktion, specielt fordi man jo sjældent sælger grund og hus hver for sig, så vi mangler pålidelige målepunkter.

PHK's forslag er heller ikke 100% godt, for det kræver en individuel vurdering af hvert hus og kunne fx gøre det til en god investering at have en masse bilvrag parkeret i forhaven den dag, vurderingsmanden kommer på besøg :-)

Enten skal man acceptere at det er en fiktion og lægge en nogenlunde fornuftig grundskyldsgrundlagsfunktion ud over hele landet, som fx kunne medtage afstand til nærmeste storbys nærmeste arbejdspladsområde med mere end 20 arbejdspladser og som beregnes hvert år den 24. februar. Der kommer hurtigt flere parametre på (afstand til strand, afstand til vindmøller, afstand til højspændingsanlæg, afstand til støjende naboer, afstand til grisestald, landzone/byzone, udkantsdanmark/vækstcenter), som formentlig hurtigt vil gøre funktionen lige så politisk inficeret som det nuværende system.

Eller også skal man over i et individuelt skøn og det giver andre faldgruber som PHK er inde på.

Hvad er det egentligt for et problem, vi forsøger at løse?

 • 5
 • 0

Den eneste rigtige, matematisk sunde og faktuelle tilgang, er at fastsætte værdien af ejendommen med hele dens indhold af muld, bygninger, fliser, bilvrag og herlighedsværdier under et, baseret på faktiske handelspriser.

Hvordan finder man faktiske handelspriser i et område, hvor der ikke er solgt et tilsvarende hus i dette årtusinde?

 • 3
 • 0

Det faktum at grundskylden går i kommunekassen frem for statskassen gør det dog lidt svært at se hvorfor ministeren skulle gøre sig umage på deres vegne, særligt i en VKO regering.

Om grundskylden på Frederiksberg: http://www.frederiksberg.dk/~/media/Forsid...

Kommunen opkræver grundskylden, men reelt ender pr ovenuet af stigende grundskyld i statskassen. Grunden hertil skal findes i statens regulering af den kommunale økonomi. Når kommunernes provenu af grundskyld stiger, neutraliserer staten merindtægterne i kommunerne ved at nedsætte statens tilskud til kommunerne tilsvarende.

Derfor tjener staten på stigende grundskyld. se også http://www.business.dk/bolig/ogsaa-frederi...

 • 4
 • 0

Hvordan finder man faktiske handelspriser i et område, hvor der ikke er solgt et tilsvarende hus i dette årtusinde?

Nu er Danmark ikke det eneste land der beregner ejendomsskat. Ejendomsvurderinger er dog en del enklere, idet den beregnes af handelsprisen. Er den ikke handlet for nyligt, bruges stadig handelsprisen. Der spares en masse administration og flueXXXXXX, derved. http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer_%...

 • 0
 • 0

Hvordan finder man faktiske handelspriser i et område, hvor der ikke er solgt et tilsvarende hus i dette årtusinde

jfr. phk, så skal man ekspropriere et enkelt element og afprøve markedsværdien ved en offentlig auktion. Jeg kan ikke lige se hvordan denne metode vil finde markedsværdien bedre. Det der er sagen her er, om Skat bevidst eller ubevidst har forsøgt at skaffe flere penge hjem til Corydon ved snyd. Derfor kan vi godt blive enige om, at en generel og transparent algoritme er ønskværdig. Sådan en alle kan efterprøve, hvis de er i tvivl om de er blevet snydt. Så sparer vi også en masse energi og penge på brok og retssager, der altid vil være om så vigtigt et emne, for hvis alle kan se hvad resultatet skal være, er der jo ikke noget at skændes om. Klare regler er måske nogle gange vigtigere end at jagte det perfekte. Jeg er generelt tilhænger af enklere og klarere regler, også selvom de så ikke dækker alle tænkelige detaljer, for det giver en bedre tryghed og retsstillling for de enkelte aktører i samfundet, og DJØF-andelen af samfundslagkagen bliver ikke for stor. Jeg ved ikke om nogle bliver sure hvis jeg kalder denne del af lagkagen for 'overhead', men et samfund med mindre behov for jurister er et rigere samfund. Men så længe der er behov for dem, er de selvfølgelig vigtige.

 • 5
 • 0

Skatte-værdi af hus = (Købsværdi af hus) * (prisudviklings-index i området siden køb) * (sikkerhedsfaktor = 80%).

Ved tvivlstilfælde – betal for en vurdering af en ejendomsmægler i området.

 • 1
 • 1

Matematik eller ej, boligbeskatningen i Danmark er alt for høj, rammer skævt, medfører misvedligehold osv osv. De kommende års stigninger vi medføre øget privat gæld, gæld som burde være offentlig.

 • 2
 • 2

PHK har bare droppet fakta :)

For hvad hjertet er fuldt løber munden over med.......sandsynligvis bliver den næste regering en OS regering hvis man vurderer opinionsgraferne med en klimamodel :)

 • 2
 • 7

Et udgangspunkt, men da det er grundværdien der skal findes skal der lidt flere faktorer ind i ligningen.

Det kunne være: kvm/grund * kvm/pris + byggeret (eller byggemodning) = grundværdi

Når et hus så bliver solgt, så skal huset vurderes særskilt af sælger / køber eller evt. vurderingsmand. Så trækker man værdien af huset fra hele ejendommens pris, og man har grundværdien. Man bør dog også se om salgsprisen skyldes at det er en tvangsauktion, familieoverdragelse eller lign., og ikke frit salg.

Men PHK har ret i at det datagrundlag SKAT har anvendt har været utilstrækkeligt, og det burde ikke være vanskeligt at lave et stærkt forbedret datagrundlag og holde det opdateret. Især når man tænker på hvor mange øvrige data der både ligger i systemerne og som fortsat indhentes.

 • 1
 • 1

Rekapituler PHK´s matematiklærers differentiering mellem regning og matematik.

"Min første matematiklærer, forklarede det meget tydeligt: Regning er at kunne lægge to tal sammen og få det rigtige resultat hver gang. Matematik er at vide hvilke to tal man skal lægge sammen."

Hvilket siger mig, at PHK ikke er uenig med dig.

 • 1
 • 1

Værdi af bebyggelse fastsættes på baggrund af alder, størrelse og beliggenhed.

Alle hushandler registreres, og husets beregnede værdi fratrækkes. Hver grund udstyres herefter med et indekstal i forhold til landsgennemsnittet. Dette indekstal kan også benyttes til nabogrunde...

Jo længere tid man registrerer desto bedre bliver nøjagtigheden.

 • 0
 • 0

Det kunne være: kvm/grund * kvm/pris + byggeret (eller byggemodning) = grundværdi

Det er den formel, der bruges i dag, så det nye skulle så være en sælges/købers vurdering af bygningen alene for at få en 'sandfærdig' grundværdi.

På Frederiksberg er byggeretsværdien ca halvdelen af grundværdien. Byggeretsværdi http://www.tax.dk/lv/vur/C_2_1_1.htm

I Politikkens (o. a.) artikler i dag anføres forskellen på erhvervsejendomme og boliger(1/2-famileihuse) og tilsyneladende indgår byggeret ikke i grundværdien for de første. Er der nogen, der ved mere?

 • 0
 • 0

Lad en passende myndighed vurdere grund plus hus hvert femteår og dermed fastsætte ejendomsskat.Hvis ejeren finder den for høj skal samfundet overtage ejendommen til vurderingen og så prøve at sælge den igen.Mobiliteten på arbejdsmarkedet bliver forhøjet og de dygtigste vurderingsmænd bliver højt agtet,ligesom pokerspillere og fodboldspillere. Hvad er problemerne?

 • 1
 • 5

Det er en skat der ønskes indkrævet på en eller anden måde, men hvorfor binde den op på en værdiansættelse, som så giver en masse bøvl. De kunne jo bare bestemme en bestemt skat/m2, som måske kunne variere med kommunerne.

 • 3
 • 0

Du mener, ud over at du giver folk valget mellem at bliver flået i skat eller sat på gaden?

Skal ejeren så prøve at ødelægge sin egen bolig for at undgå at SKAT kan sælge den til deres foreslåede pris, eller acceptere at en ejendomsmægler nu må udstille deres privatliv over en række måneder så interesserede købere kan få en rundvisning?

Hvis der så findes en køber til den nye skatte-pris, få de så lov til at tilbyde at betale, uden at kunne købe huset, eller skal ejeren tvinges til at acceptere at staten har solgt huset uden ejerens accept?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten