kronikken blog

Skal fjernvarmen virkelig udvides til naturgasområder?

Illustration: Privatfoto

Per Nørgård er seniorudviklingsingeniør, DTU Elektro

Vi har brug for varme og el i vore boliger - et stykke tid endnu i hvert fald. Og da over halvdelen af energien i forbindelse med el produceret ved forbrænding af f.eks. kul, biobrændsel eller affald bliver til varme, er det rigtig fornuftigt også at udnytte varmeproduktionen til f.eks. fjernvarme.

Vi må dog ikke glemme at varmt vand blot er en blandt flere måder at transportere energi rundt på - det varme vand er en såkaldt energibærer. Andre energibærere er el og gas. Og fjernvarme er som energibærer dyrere end både el og gas - i investeringsomkostninger, i driftsudgifter og i energitab.

Det er således ikke nødvendigvis en samfundsmæssig god idé at udbygge fjernvarmen, hvis det samtidig kræver en udbygning af varmeproduktionen, som der ellers ikke ville have været behov for - eller hvis fjernvarmeudbygningen er med til at holde kunstigt liv i en varmeproduktion som ellers burde lukkes ned.

Opbygning og investering i en fjernvarme infrastruktur i et område lægger kraftige bindinger på energiløsningerne i dette område i mange år frem. Derfor er i hvert fald fem udviklingstendenser vigtige at have med i overvejelserne:

1) Fremtidens byggeri vil have så lille behov for ekstern varmeforsyning at det ikke retfærdiggør fjernvarme (el forventes at blive den eneste eksterne energiforbindelse for fremtidens byggeri).

2) Affald vil i fremtiden i højere grad blive genanvendt i stedet for at blive brændt af.

3) På grund af øget sol og vindkraft bliver der mindre central kraftvarmeproduktion (som i dag bidrager med hovedparten af fjernvarmeproduktionen i Danmark)

4) Naturgassen suppleres/erstattes efterhånden med biogas.

5) I fremtiden erstattes (natur)gasfyr i husstandene med enheder der producerer både el og varme (mikro kraft-varme), da el har en højere værdi en varme.

Alle disse tendenser peger på mindre fjernvarme og mere differentieret anvendelse af (natur)gasnettet på sigt. Det kan derfor undre, at energiministeren har planer om at udvide fjernvarmen til områder som i dag er naturgasforsynede.

Der synes at være behov for en uvildig analyse om det virkelig er en god idé at udvide fjernvarmen til netop disse områder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...5) I fremtiden erstattes (natur)gasfyr i husstandene med enheder der producerer både el og varme (mikro kraft-varme), da el har en højere værdi en varme.

Det koncept er afprøvet i de herostratisk berømte kraftvarmeværken - med skrækkelige konsekvenser -. Antallet af kunder var for lille, og så nytter det ikke at reducere antallet helt ned til 1,

 • 0
 • 0

1) Fremtidens byggeri vil have så lille behov for ekstern varmeforsyning at det ikke retfærdiggør fjernvarme (el forventes at blive den eneste eksterne energiforbindelse for fremtidens byggeri)

Hmm.

Ja hvis kravene til isolering etc. strammes som planlagt.

Men grænsen for en fornuftig samfundsøkonomi i lavetemperaturbyggerier er allerede langt overskredet, forstået således at samfundets omkostninger til meriosilering etc. langt overskrider samfundets omkostningerne til CO2 neutralt etc. at fremskaffe den samme mængde varme.

Nu lyder overskriften som om Kronikken handler om de eksisterende naturgasområder skal omlægges til fjernvarme. Eller ej.

Og her har alle analyser - de seriøse ihvertfald - peget på omlægning.

Men handler det om nybyggeri, så er der jo en ren tavle, hvor der kan vælges forskellige koncepter. Individuelle eller fælles.

Men jeg synes ikke rigtigt det fremgår om det er nybyggeri eller eksisterende n-gas forsynede områder der menes. Hvis det er nybyggeri vil det ikke indenfor en overskuelig fremtid have særlig betydning i det samlede regnestykke. Her vejer de eksisterende bygninger og anlæg langt tungere.

 • 0
 • 0

Hvis vi taler om gamle huse, vil varmebehovet være stort nok til at retfærdiggøre fjernvarme, reelt set indtil huset rives ned.

Hvis vi taler ny huse er varmebehovet så lille at de under alle omstændigheder kan fritages helt for aftagepligten (gas eller fjv.)

Så er der stort byggeri, hvor varmebehovet alene i kraft af størrelsen er stort, skoler, kontorpaladser, osv. Hvad er skaden ved at tvinge dem over på naturgas ? Jeg har svært ved at se den.

Jeg har lidt svært ved at se kronikken som andet end et partsindlæg til fordel for gasleverandører, men bortset fra navnet kan jeg ikke se nogen oplysninger om kronikkøren ?

 • 0
 • 0

men bortset fra navnet kan jeg ikke se nogen oplysninger om kronikkøren ?

P-H K

Gætter på det samme som forleden skrev kronikken:

Fremtidssikret elregning

Af Kronikør Per Nørgård, lørdag 20. okt 2012 kl. 10:03

Per Nørgård er seniorudviklingsingeniør, DTU Elektro

 • 0
 • 0

[quote] ...5) I fremtiden erstattes (natur)gasfyr i husstandene med enheder der producerer både el og varme (mikro kraft-varme), da el har en højere værdi en varme.

Det koncept er afprøvet i de herostratisk berømte kraftvarmeværken - med skrækkelige konsekvenser -. Antallet af kunder var for lille, og så nytter det ikke at reducere antallet helt ned til 1, [/quote]

Det var vist mere tabet i rørledningerne der var problemet og det har man jo ikke i en husinstallation,det være sig brændselscelle eller stempelmotordrevet.Når man så også forgylder vindmølleejere for deres af og til upassende strøm er fiaskoen forprogrammeret.Det var ikke nogen god cocktail.

 • 0
 • 0

Vi skal ikke plastre villakvarterer til i fjernvarme. Vi er på vej mod EL samfundet og fjernvarme fra kraftvarmeværker er ikke bedre end EL fra C/C værker med 65 - 75% elvirkningsgrad - tværtimod. Benyt el fra disse værker i husstandsbaserede varmepumper til genvinding af ventilationsluft mv.

Nej - vi har ikke de høje virkningsgrader i andet en laboratorieanlæg. Dagens standard for C/C anlæg er 60% elvirkningsgrad - heller ikke ringe. Med vind EL og PV EL mv. rykker vi hele tiden mod et elbaseret samfund - i hvert tilfælde i områder med lavere varmetæthed som villaområder og nye bebyggelser.

Jeg har nævnt det før. Det er en rigtig god ide at udbrede fjernvarmen i en række eksisterende bymidter som f.eks. Lyngby bymidte og videre op gennem en akse med boligblokke, DTU mv. - men at gå ud i villa områderne er med udviklingstendenserne forkert.

Jeg vil endvidere give et link til en helt ny analyse fra Ea Energianalyse: http://bioenergi.di.dk/SiteCollectionDocum... Gå til præsentationen "Sammenligning af varmeomkostningerne 2020" Uden afgifter er gaskedel i kombination med varmepumpe den optimale løsning. Den absolut mest katastrofale er kollektiv solvarme med lager.

Jeg må sige, at jeg er ganske enig med analysen.

 • 0
 • 0

Den absolut mest katastrofale er kollektiv solvarme med lager.

Gad vide hvad EA har forudsat for at komme op på den pris. ?

Det er på ingen måde de priser vi ser i dag.

 • 0
 • 0

Vi skal ikke plastre villakvarterer til i fjernvarme. Vi er på vej mod EL samfundet og fjernvarme fra kraftvarmeværker er ikke bedre end EL fra C/C værker med 65 - 75% elvirkningsgrad - tværtimod. Benyt el fra disse værker i husstandsbaserede varmepumper til genvinding af ventilationsluft mv.

Nej - vi har ikke de høje virkningsgrader i andet en laboratorieanlæg. Dagens standard for C/C anlæg er 60% elvirkningsgrad - heller ikke ringe. Med vind EL og PV EL mv. rykker vi hele tiden mod et elbaseret samfund - i hvert tilfælde i områder med lavere varmetæthed som villaområder og nye bebyggelser.

Jeg har nævnt det før. Det er en rigtig god ide at udbrede fjernvarmen i en række eksisterende bymidter som f.eks. Lyngby bymidte og videre op gennem en akse med boligblokke, DTU mv. - men at gå ud i villa områderne er med udviklingstendenserne forkert.

Jeg vil endvidere give et link til en helt ny analyse fra Ea Energianalyse: http://bioenergi.di.dk/SiteCollectionDocum... Gå til præsentationen "Sammenligning af varmeomkostningerne 2020" Uden afgifter er gaskedel i kombination med varmepumpe den optimale løsning. Den absolut mest katastrofale er kollektiv solvarme med lager.

Jeg må sige, at jeg er ganske enig med analysen.

EA's analyse er for så vidt ganske udmærket, men som altid ved den slags links mangler vi forudsætningerne. En sammenligning af prisen excl afgifter er vi almindelige forbrugere jo nok også ret ligeglade med. Ser man så på priserne inkl afgifter er halm, flis eller sol det billigste !

 • 0
 • 0

Ser man så på priserne inkl afgifter er halm, flis eller sol det billigste !

Vi kan ikke bruge afgiftsforvridningerne til noget. De er et billede af et "sindsygt" system, som blev sat i søen i 1980'erne, fordi gasprojektet ikke kunne tjene sig ind uden en afgift på olie.

Dette er ikke længere et problem (stort set ikke) - men de ødelæggende afgifter fortsætter - og det bliver de ikke ved med. Der VIL komme en harmonisering på et tidspunkt.

Det mest enkle var at afskaffe kvotelovgivningen og lægge en CO2 afgift på primærbrændslet. Så vil regnskabet se helt anderledes ud.

Endnu mere rigtigt - men også betydeligt mere omfattende ville være at belaste energikilderne med deres cradle to cradle belastning - altså af alle emissioner inklusiv opførelse/nedrivning af energianlæggenes samt brændselsfremskaffelsens belastning af miljøet.

Herved ville ingen energiform kunne undgå beskatning og vi ville ikke have alle disse besynderlige forvridninger, som medfører at elektricitet er meget mindre værd for kraftvarmeproducenten end fremstilling af ren varme.

 • 0
 • 0

[quote] Ser man så på priserne inkl afgifter er halm, flis eller sol det billigste !

Vi kan ikke bruge afgiftsforvridningerne til noget. De er et billede af et "sindsygt" system, som blev sat i søen i 1980'erne, fordi gasprojektet ikke kunne tjene sig ind uden en afgift på olie.

Dette er ikke længere et problem (stort set ikke) - men de ødelæggende afgifter fortsætter - og det bliver de ikke ved med. Der VIL komme en harmonisering på et tidspunkt.

Det mest enkle var at afskaffe kvotelovgivningen og lægge en CO2 afgift på primærbrændslet. Så vil regnskabet se helt anderledes ud.

Endnu mere rigtigt - men også betydeligt mere omfattende ville være at belaste energikilderne med deres cradle to cradle belastning - altså af alle emissioner inklusiv opførelse/nedrivning af energianlæggenes samt brændselsfremskaffelsens belastning af miljøet.

Herved ville ingen energiform kunne undgå beskatning og vi ville ikke have alle disse besynderlige forvridninger, som medfører at elektricitet er meget mindre værd for kraftvarmeproducenten end fremstilling af ren varme.[/quote]

Fuldstændig enig Nils Peter, bortset fra at jeg ikke tror at der vil være politisk handlekraft til at gennemføre en sådan ændring. Og vi dermed kommer til at leve med de mærkelig afgifter i mange år endnu.

 • 0
 • 0

[quote]Gad vide hvad EA har forudsat for at komme op på den pris. ?

Givet en kortere afskrivningstid end den Hr. Ulbjerg ønsker at bruge. [/quote]

Så lang tid at Afskrivningsperioden er væsentlig kortere end den tekniske levetid, og inden for lovens rammer, så er der vel ingen problemer ?

 • 0
 • 0

Så lang tid at Afskrivningsperioden er væsentlig kortere end den tekniske levetid, og inden for lovens rammer, så er der vel ingen problemer ?

Jo - der er det problem, at man har lavet en investering, der rækker så langt ind i fremtiden, at den etablerede løsning er håbløst umoderne og burde udskiftes til noget tidsvarende.

Det er essensen i min modstand mod ukritisk videre udbredelse af fjernvarmen. Teknologien var enestående i forbindelse med kraftvarmeværker - men vi har sejret - os ihjel - hvis vi fortsætter med ekstrapoleringen.

Vi skal tage EL teknologier langt mere ind i vores tankegang vedr. energiforsyning mv. end vi gør. En meget stor hindring for dette er netop de skævvridende afgifter.

 • 0
 • 0

Så lang tid at Afskrivningsperioden er væsentlig kortere end den tekniske levetid, og inden for lovens rammer, så er der vel ingen problemer ?

Jo - der er det problem, at man har lavet en investering, der rækker så langt ind i fremtiden, at den etablerede løsning er håbløst umoderne og burde udskiftes til noget tidsvarende - men ikke kan udskiftes, da den endnu ikke er betalt tilbage.

Det er essensen i min modstand mod ukritisk videre udbredelse af fjernvarmen. Teknologien var enestående i forbindelse med kraftvarmeværker - men vi har sejret - os ihjel - hvis vi fortsætter med ekstrapoleringen.

Vi skal tage EL teknologier langt mere ind i vores tankegang vedr. energiforsyning mv. end vi gør. En meget stor hindring for dette er netop de skævvridende afgifter.[/quote]

 • 0
 • 0

Så lang tid at Afskrivningsperioden er væsentlig kortere end den tekniske levetid, og inden for lovens rammer, så er der vel ingen problemer ?

Jo - der er det problem, at man har lavet en investering, der rækker så langt ind i fremtiden, at den etablerede løsning er håbløst umoderne og burde udskiftes til noget tidsvarende - men ikke kan udskiftes, da den endnu ikke er betalt tilbage.

Det er essensen i min modstand mod ukritisk videre udbredelse af fjernvarmen. Teknologien var enestående i forbindelse med kraftvarmeværker - men vi har sejret - os ihjel - hvis vi fortsætter med ekstrapoleringen.

Vi skal tage EL teknologier langt mere ind i vores tankegang vedr. energiforsyning mv. end vi gør. En meget stor hindring for dette er netop de skævvridende afgifter.

EL er konservering af arbejdsevne - varme er degradering af energien(arbejdsevnen)

 • 0
 • 0

Så lang tid at Afskrivningsperioden er væsentlig kortere end den tekniske levetid, og inden for lovens rammer, så er der vel ingen problemer ?

Jo det er et problem fordi det forudsætter at man vedbliver med at bruge fjernvarmesystemet selv om alternativerne er bedre.

 • 0
 • 0

"1) Fremtidens byggeri vil have så lille behov for ekstern varmeforsyning at det ikke retfærdiggør fjernvarme (el forventes at blive den eneste eksterne energiforbindelse for fremtidens byggeri)."

Virkelig? El er jo dyrere for forbrugeren end fjernvarme (eller er det ikke korrekt?) - f.eks. i forbindelse med gulvvarme. Så hvad angår gulvvarme, der vel er fremtidens opvarmning, så er vandbåren gulvvarme, vel den bedste (den for forbrugeren, mest økonomiske)?

Men ellers er jeg enig med andre, at det ville være relevant at vide om de områder man snakker om, er til nybyggeri eller til eksisterende byggeri. Og hvilken type bygninger der er tale om.

Men ellers synes jeg det lyder fornuftigt at det er ufornuftigt at udvide fjernvarmen - fordi, der bliver mindre behov for den, efterhånden som passivhus standarden slår igennem.

 • 0
 • 0

Virkelig? El er jo dyrere for forbrugeren end fjernvarme (eller er det ikke korrekt?) - f.eks. i forbindelse med gulvvarme. Så hvad angår gulvvarme, der vel er fremtidens opvarmning, så er vandbåren gulvvarme, vel den bedste (den for forbrugeren, mest økonomiske)?

Når der kommer fjernvarme ind i boligen kan det ikke mangedoble energiindholdet som strøm kan via varmepumpen.

 • 0
 • 0

Jo men det var ikke det jeg kommenterede på. Han skrev "el forventes at blive den eneste eksterne energiforbindelse for fremtidens byggeri". Vel ikke den eneste. Der vil vel stadig være fjernvarme. Man vil ikke varme et hus op kun med varmepumpe og ventilationsluft. Varme fra ventilationsluft er kun til "komfortvarme". Resten af opvarmning skal komme fra f.eks. gulvvarme. Om man så kan klare gulvvarmen kun med jordvarme kombineret med ventilationsanlæggets varmepumpe, ved jeg ikke. Sådan at man slet ikke har brug for fjernvarme?

 • 0
 • 0

Simpel søgning på internettet finder en berømt komponist, og ikke andet tilsyneladende relevant.

Det ville jo være godt at vide, om indlægget er en pengemaskine for forfatteren eller et seriøst, teknisk underbygget, oplæg til debat.

 • 0
 • 0

Når der kommer fjernvarme ind i boligen kan det ikke mangedoble energiindholdet som strøm kan via varmepumpen.

Rigtigt. For mangedoblingen er allerede sket endnu mere effektivt på et fællesanlæg, der leverer til fjernvarmenettet, så du ikke selv skal have en dyr varmepumpe i huset for at udføre mangedoblingen.

F.eks. på et kraftværk, som kunne have lavet en brøkdel mere elenergi, hvis varmen blev kølet bort i stedet - eller på store varmepumper med den højeste COP-værdi (fordi de er store og fordi de kan tilsluttes den bedste varmekilde). Eller på fælles solvarmeanlæg, der slet ikke kunne producere el.

Ja, varme er en arbejdsenergi med lavere energikvalitet ("degraderet"). Og den kan derfor produceres med langt lavere energiomkostninger, og så er den ikke nær så flygtig som EL, da varmen kan lagres.

 • 0
 • 0

Jo men det var ikke det jeg kommenterede på. Han skrev "el forventes at blive den eneste eksterne energiforbindelse for fremtidens byggeri". Vel ikke den eneste. Der vil vel stadig være fjernvarme. Man vil ikke varme et hus op kun med varmepumpe og ventilationsluft. Varme fra ventilationsluft er kun til "komfortvarme". Resten af opvarmning skal komme fra f.eks. gulvvarme. Om man så kan klare gulvvarmen kun med jordvarme kombineret med ventilationsanlæggets varmepumpe, ved jeg ikke. Sådan at man slet ikke har brug for fjernvarme?

En varmepumpe kan sagtens pumpe fra luft til vand og dermed levere gulvvarme.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

F.eks. på et kraftværk, som kunne have lavet en brøkdel mere elenergi, hvis varmen blev kølet bort i stedet - eller på store varmepumper med den højeste COP-værdi (fordi de er store og fordi de kan tilsluttes den bedste varmekilde). Eller på fælles solvarmeanlæg, der slet ikke kunne producere el.

Det er en meget forkert anskuelse! Man får lidt mere strøm ved ikke at lave fjernvarme hvorfor den rene el-løsning ikke er en fordel.

Fjernvarme er en fordel, og det fordi! Dels kan der laves varme ved kraftvarmeværkerne ved sol, varmepumper centralt ved varmeværket når krafvarmeværket ikke kan afsætte strøm, så man under alle omstændigheder har valgmuligheden (sol, varmepumper eller kraftvarme), når man under alle omstændigheder skal yde fjernvarme uanset om der kan afsættes strøm til el-nettet..

Det man bare glemmer det er at Decentral kraftvarme ved fossilenergi det yder i praksis ikke en dag over 40 % el (med enkelte undtagelser) ved olie og gas, og herunder at følgetiltag med store varmepumper (som yder en minimal cop sammenlignet med den individuelle løsning omkring kold fjernvarme pga. den høje fjernvarmetemperatur),herunder solvarme, som er et ekstrem bekosteligt samlet energisystem.

Store fossile gas-kraftværker som ikke yder fjernvarme kan minimum yde 60 % el altså 50 % mere el end de gennemsnitlige decnetrale kraftvarmeværker.

Og helt galt går det da når man vælger decentral kraftvarme ved biomasse og ORC-anlæg som ligger og roder med 10 - 15 % el-virkning hvor store anlæg kan yde op til 45 % el (af træ).. Og de decentrale løsninger ved biomasse de er så ekstrem bekostelige, sammen med varmepumper og sol.

 • 0
 • 0

underholdende at fjernvarmefortalerne hyler op om "hvem mon har skrevet denne artikel" , "er den et partsindlæg imod fjernvarme" osv osv, ikke mindst i lyset af den evige strøm af misinformation der kommer fra dansk fjernvarme ,

"Per Nørgård er seniorudviklingsingeniør, DTU Elektro" ,ja hvem mon der har skrevet artiklen......

og også lidt underholdende at de samme bøjer undersøgelser og facts så det passer ind i billedet af at fjernvarme er det eneste der dur og at man ikke kan forestille sig en verden med mindre eller slet ingen fjernvarme,

er det en seriøs debat baseret på meninger og facts eller har vi at gøre med en slags sekt der har svarene og så får virkeligheden til at passe ind i disse?

forfatteren nævner 5 punkter der alle sammen sandsynliggør mindre behov for fjernvarme i fremtiden, og han undrer sig over at martin lidegaard på den baggrund vil fremme fjernvarmen på bekostning af naturgas, ja det får da også tanker frem i retning af hvad der mon kan ligge bag ikke mindst når han her endnu en gang favoriserer fjernvarmen på et ret tvivlsomt grundlag

 • 0
 • 0

Hvor meget får Jacob Rasmussen pr. partsindlæg for sin arbejdsgiver, dansk Fjernvarme?

Dansk Fjernvarmes henvisning til lovgivningen som argument for fjernvarmens fortræffeligheder svarer til at henvise til Det nye Testamente som bevis for Jesus' eksistens.

 • 0
 • 0

Hvor meget får Jacob Rasmussen pr. partsindlæg for sin arbejdsgiver, dansk Fjernvarme?

Dansk Fjernvarmes henvisning til lovgivningen som argument for fjernvarmens fortræffeligheder svarer til at henvise til Det nye Testamente som bevis for Jesus' eksistens.

@Ebbe

Jeg er ikke ansat ved Dansk Fjernvarme ! Men jeg er med i bestyrelsen i 2 fjernvarmeværker. Og har arbejdet med energi & miljø, samt fjernvarme de sidste 12-13 år.

Og så forstår jeg forøvrigt ikke hvordan du pludselig kommer på det, når jeg ikke har deltaget i denne debat i flere dage ?

 • 0
 • 0

Karsten

Forhåbentligt på basis af facts.

Hvordan går det forresten med at få rettet de småfejl som din egen hjemmeside indeholder:?

http://fjernvarmeinfo.dk/

Flemming

Du kan da glæde dig over at Langelands fjernvarme som producerer over 30,000 Mwh fjernvarme årligt at her er tabet 11-13 Mwh i følge omtalte hjemmeside. Det er et tab på 0,3 promille. Det sætter måske en ny stadart for fremtidens fjernvarme...

 • 0
 • 0

Niels.

Det gør det da.

Men at 12.500 m2 solvarme kun yder 2,44 MWh er nu lidt skuffende.

Har hørt at det kan klares med et anlæg på 6 m2.

Har overvejet at reducere til dette areal.

 • 0
 • 0

Men at 12.500 m2 solvarme kun yder 2,44 MWh er nu lidt skuffende.

JA! Nogen har vist bytter lidt rundt på Kilo- og Mega-forkortelserne og herunder også sat den årlige produktion lidt lavt!

 • 0
 • 0

Jeg syntes at Per Nørgård's pointer er gode. Faktisk kunne jeg godt tilføje et punkt mere til! Hvis vi ser på de elpriser vi har i dag og kan forvente os i de kommende år vil der være mange timer hvor elspotprisen vil være meget lav pga. Af større produktion af el end der er efterspørgsel efter. I de timer vil man med fordel kunne levere varme fra el og undlade at bruge gas. Et hurtigt regnestykke kan illustrere potentialet. Mit gasfyr bruger ca. 7 Nm3 om dagen i vinterperioden det svarer til ca. 3.2 kW og med 400.000 private naturgasfyr svarer det til 1283 MW eller 3 anholt vindmølleparker bevares det er ikke vinter hele året og man kan sikkert ikke få alle ejere af naturgasfyr med på at skifte mellem varme leveret vha. El og gas men det kunne da være at der også var andre aftagere af gas til varme der kunne byde ind med lidt fleksibilitet. Og med de store mængder ikkeregulerbar elproduktion vil alle aktører på forbrugssiden der kan byde ind med fleksibilitet være et velkomment bidrag. Desværre understøtter vores afgiftssystem som det pt. Er indrettet ikke den slags fleksible elforbrug - men jeg håber da at vores kære politikere er ved at vågne op - det er i hvert fald tiltrængt!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten