kronikken blog

Problemer med ispind er selvforskyldt

I det seneste nummer af Ingeniøren kunne man læse om en utilfreds ejer af Octopus' varmepumpe med navnet 'Ispind'. Det er utroligt useriøst, at journalisten i den forbindelse undlader at indhente oplysninger fra den anklagede part. Derfor vil jeg kort kommentere den konkrete sag:

Sandheden er, at Jesper Ljungquist i 2006 købte en Octopus varmepumpe 9 kW gennem en af sine venner, som er forhandler for Octopus. Ejendommen, som skulle opvarmes, var et stuehus med radiatorer plus nogle længer med gulvvarme - i alt 600 m2.

Det blev understreget, at en 9kW-varmepumpe var alt for lille en størrelse til ejendommen, men Jesper Ljungquist valgte alligevel at installere den lille pumpe sammen med sit olie/brændefyr. Hvis denne test forløb positivt, ville han skifte varmepumpen ud med en større model.

Første år brugte Jesper Ljungquist 2.200 liter olie og 4.400 kWh el, hvilket var et ganske fornuftigt resultat. Året efter, dvs. i 2007, skiftede Jesper Ljungquist på egen foranledning til en 15 kW-pumpe. Octopus var ikke indblandet i installationen og blev ikke spurgt til råds.

Desværre heller ikke, da Ljungquist fik problemer med at styre varmen i de forskellige lokaler. I stedet koblede han varmepumpen fra og installerede et pillefyr i stedet. Octopus-varmepumpen har været ude af drift siden 2008 og derfor ikke bidraget til ejendommens opvarmning.

I artiklen skriver journalisten, at han har talt med Peter Bolvig fra Energitjenesten, som citat: 'ikke har talt med nogen, der har haft positive erfaringer Octopus-produktet'. Jeg har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Bolvig, som er bortrejst på ferie. Spørgsmålet er, om han har gjort sig den ulejlighed at tale med nogen, der ejer en Ispind, eller om han har en skjult agenda, når han fraråder folk at købe en Ispind?

Energitjenesten påberåber sig at være en uvildig rådgiver, og så ville det klæde Peter Bolvig at være mere grundig i sin research. Fakta er, at Octopus til dato har solgt 700 anlæg, der er installeret i Danmark, Tyskland, Chile, Island og Færøerne. Alle anlæg er solgt på anbefaling, og vi har endnu ikke behøvet at markedsføre os, fordi produktet sælger sig selv via mund til øre.

En af de tilfredse kunder er Lene Rosenkjær, som i artiklen kommer til at fremstå som kritiker af Ispinden. Det var Lene Rosenkjær, der tippede mig på artiklen, som hun var ked af, og hun har bedt mig videregive sit energiregnskab: Fra 15. oktober 2011 til 13. marts 2012 har hun haft et forbrug på ca. 4.000 kWh til opvarmning af sit hus på 247 m2.

Jeg har ikke personligt kendskab til alle ejere, da mange af vores pumper bliver solgt gennem forhandlere. Men hvis du kender en, der er utilfreds med sin ispind, vil jeg meget gerne kontaktes på 21 62 82 58.

Niels Petersen er adm. direktør, Octopus Energi Aps.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fra jeres brochure:

Ann Berntsson i Åsljunga bestämde sig för att köpa en Octopus värmepump då hennes mor ägde en och tycker att den fungerar bra. I november 2006 installerades en IS 48X från Octopus. -Det blev stor skillnad, säger Ann efter upptäckt att hon gick från 3000 ltr i olja till en total elförbrukning för hushållet på 14000 kWh/år.

http://www.octopus.tm/dk/is_refobjektvilla...

Fra 3000ltr. olie til 14000 kwh er ikke meget besparelse med nuværende Danske elpriser - og elprisen må formodes at stige efterhånden som nettorordningen breder sig og undergraver afgiftsystemet

Men måske er det et dårligt eksempel? - ja faktisk kan det ikke bruges til ret meget (total elförbrukning för hushållet) og man må undre sig over at det er nævnt som én ud af to eksempler

http://www.octopus.tm/dk/

 • 0
 • 0

Efter at pr mail at have gjort kronikøren Niels Petersen opmærksom på fejl i brug af enheder, bad Julian Henlov (Community Builder og debatredaktør) mig om at anføre det "som en kommentar til kronikken"

@Niels Petersen Det er også useriøst af dig, at benævne energiforbrug med "KW"! 2 gange skriver du det: "2.200 liter olie og 4.400 kW el" og " forbrug på ca. 4.000 kW til opvarmning".

Det må være "2.200 liter olie og 4.400 kWh el" og " forbrug på ca. 4.000 kWh til opvarmning".

 • 0
 • 0

Der er en enkelt fejl i artikel skrevet af Morten Lund, og flere omskrivninger af rette sammenhæng skrevet af Hr. Niels Petersen.

Morten som jeg talte i telefon med, har fået et nul for meget i brænde prisen, da vi brugte for mellem 4-5000 kr. brænde.

Så vi gik reelt fra en varmeudgift på max. 5000 kr. til over 40.000 det sidste år Ispinden kørte.

Da jeg blev allergisk overfor asken som med jævne mellemrum skulle rense ud af brændekedlen, begyndte jeg at søge alternative varmekilder, og var ind over jordvarme, pillefyr og varmevekslere af forskellige slags.

En ven der driver eget køle- ventilationsfirma og som forhandlede Octopus, anbefalede mig at prøve sådan et anlæg.

Dette blev leveret af og med installeret af en person som præsenterede sig selv som Niels fra Octopus. Tilslutning og El arbejde blev udført af min vens firma.

Her skal jeg indskyde, at jeg ikke er klar over om ”Kronikør” Niels Petersen er identisk med den Niels jeg købte anlægget af, men at jeg antager det er samme person, da artiklens forfatter strøer om sig med oplysninger af privat karakter!

Jeg fik gentagne gange at vide at den ”lille” pumpe med 1 Ispind var rigeligt!

Regningen for hele installationen blev betalt via min vens firma.

Det er sikkert rigtigt at vi brugte 2200 liter olie og 4.400 kWh el første år, det skal jeg ikke kunne sige for jeg afleverede tallene til Niels og min ven, fordi de gerne ville se effektiviteten, hvilket også var årsagen til at mit anlæg var udstyret med ekstra effektmålere.

Hvad der mangler i dette regnskab er, at vi voldfrøs den vinter, og at vi måtte lukke ned for hele den ene bygning, for at kunne holde hovedhuset varmt, så at kalde det et ganske fornuftigt resultat er en hån!

Imens det lille anlæg kørte, havde jeg både min ven og Niels ude og justere anlægget 6-8 gange, og på et tidspunkt blev der efterfyldt ”kølevæske” for at se om det hjalp.

Efter vinteren bad jeg min ven om at beregne et jordvarmeanlæg til erstatning. Men da jeg allerede havde brugt en del penge på Octopus lod jeg mig desværre overtale til at udvide anlægget til 2 Ispinde og en stor kompressor. Der blev så opbygget en helt ny dobbelt platform som ses på billedet, med et kompressorhus imellem.

Niels i egen person leverede Ispind og kompressor, og min ven installerede systemet.

I den efterfølgende vinter havde vi varme – sådan lige nok, og en elmåler der var rødglødende, selvom der var en relativt mild vinter. Niels og min ven har disse 2 vintre været minimum 20 gange på ejendommen, så at jeg ikke har spurgt til råds er lodret løgn!

Problemerne med at styre varmen havde jeg fra dag 1!

Prøv at forstille Jer hvorledes man kan styre varmen i en ekstern 400 m2 stor bygning, ved at måle temperaturen i min dagligstue, i en helt anden 200m2 stor bygning. Den manglende logik i dette har jeg diskuteret heftigt med begge de herrer!

Da jeg fik regningerne fra elværket gik jeg direkte over og koblede hele Octopus anlægget fra, bestilte et pillefyr og har kørt med det siden. Mit nuværende forbrug af piller er mellem 10 og 14 paller á 960kg, afhængig af vind og vejr, men bemærkelsesværdigt er, at der er koblet yderligere 100m2 bygning på anlægget, siden vi kørte med Ispinde!

Efter frakobling af anlægget bad jeg Niels om at tage anlægget retur, eller sælge det videre til nogen der bor i et højisoleret parcelhus med gulvvarme.

Jeg accepterede at afhænde anlægget for maksimalt 40.000 hvor jeg har brugt 120.000. Det er ikke lykkedes Niels at finde købere fra 2008 til nu, ej heller har han ønsket at tage anlægget tilbage, for 1/3 af købsprisen.

Så i år bliver det taget ned med vinkelsliberen og solgt som skrot.

Jeg har fra dag 1 været overbevist om at jeg var kunde hos Octopus, jeg har regninger fra Octopus, og Octopus eller Niels har på intet tidspunkt under hele installationen, justeringerne eller tilkøbet af Ispind og stor kompressor, gjort opmærksom på at det forholdt sig anderledes, ej heller ved den personlige levering af den ekstra Ispind og store kompressor. Først da anlægget var lukket og slukket antyde Niels at min ven nok ikke rigtigt repræsenterede ham ”altså Niels.….

Så hvem er Octopus?

Når artiklens forfatter skriver ”….som er forhandler for Octopus” og senere skriver ” Octopus var ikke indblandet i installationen og blev ikke spurgt til råds”, men Niels leverede selv begge anlæg.... Det er da helt hen i vejret!

Da jeg har et komplet anlæg til 120.000 kr. stående der skulle kunne opvarme 600m2 bygninger, vil jeg gerne donere hele anlægget til Octopus ”hvem det så end er”, såfremt de i samarbejde med Ingeniøren, eller en af Ingeniøren udpeget kontrollant, vil lade dette opstille i en forsøgsmodel for derved at kunne bevise at jeg tager fejl når jeg siger ”skidtet virker ikke!” eller ”montørerne aner ikke hvad de laver!”.

Såfremt mit postulat ikke kan tilbagevises med resultater at af en karakter der af Ingeniørens kontrollant kan benævnes som overbevisende, tillader jeg mig at forvente alle 120.000 kr. eller minimum 40.000 kr. tilbage fordi jeg således er blevet ført bag lyset.

 • 0
 • 0

Undskyld mig hvad forefindes der i det kompressorhus. Er det der varmen produceres hvorefter den sendes over til huset i fjernvamrrør?? Der er jo yderligere et varmetab i fjernvarmerøret. En 15 kwh pumpe i så stort et hus er jo sindsygt. Har en IVT 6 kw i et hus på 167 m2 fra 2008 med gulvvarme. Det spiller. Men her er huset 3,6 gange så stort og pumpen er kun 2,5 gange større end min pumpe. Plus huset på 600 m2 er nok ikke så godt isoleret som vores hus. Ps. kommer til at bruge for 3.775 kwh til opvarmningen i år.

 • 0
 • 0

... hvordan skulle de rør dog kunne absorberer varme nok til et sådan anlæg kan fungerer.. De må jo være dybfrosne når der er -10 grader udenfor.

Men man kan vel regne lidt varmeledning på det. ud fra billedet kan det vel ca estimeres hvor stor overfladen er. og så kan man jo prøve at regne på hvor kolde rørene skal være for der ved naturlig ventilation kan overføres 15kw varme til dem ved -10 grader C...

 • 0
 • 0

... hvordan skulle de rør dog kunne absorberer varme nok til et sådan anlæg kan fungerer.. De må jo være dybfrosne når der er -10 grader udenfor.

Jep, jeg kiggede selv på et sådan anlæg for nogle år siden. På et svensk forum fandt jeg et billed af en ispind med ca 500 kg is på. Den var total tildækket, også "hulrummet" mellem stængerne. De påstod dog at den stadigvæk producerede varme, men jeg blev da i tvivl nok til at jeg heldigvis valgte anlægget fra.

 • 0
 • 0

I kompressor huset står selve kompressoren som navnet siger, hvorfra varmen blev sendt til ”fyrrummet” hvor den så blev delt ud i 2 bygninger på det anlæg der havde fungeret formidabelt indtil da. En magnetventil sørgede for at varmen fra Ispind kørte direkte til bygningerne. Den lille kompressor stod i fyrrummet, og der er to grunde til at den store blev flyttet ud af fyrrummet. Den ene grund er at fra den lille kompressor til selve Ispindene løb kølevæsken eller gassen i kobberrør under jorden, og der blev talt om at tryktabet derved blev så stort at gassen slet ikke udnyttede Ispindene fuldt ud. Til gengæld lavede den så jordvarme – så det er måske derfra vi fik varmen første år? Den anden grund til den blev flyttet ud af fyrrummet er, at lynet slog ned i et blommetræ hvis øverste grene rakte hen over selve Ispindene. Lynet ”sprang” videre til kobberrørene og fulgte dem baglæns ind i fyrrummet hvor det ødelagde kompressoren, og fortsatte via el nettet til huset. Det fratog mig lysten til at have kobberrør liggende i haven.

Blommetræet blev fældet.

Det var i øvrigt 1 lynnedslag af i alt 3 der ramte indenfor en radius af 2-4 meter fra selve Ispindene, hvilket er mærkeligt på en grund med dengang over 100 træer med en højde på 10 til 26 meter.

 • 0
 • 0

I mit første indlæg skrev jeg:"Mit nuværende forbrug af piller er mellem 10 og 14 paller á 960kg". Jeg har nu kikket på producentens hjemmeside og der læst at 1 palle rummer 832kg. I indeværende sæson har jeg til dag dato brugt 9 paller. Jeg beklager at jeg skrev forkert i første indlæg.

 • 0
 • 0

Du er ikke den første jeg hører om som har oplevet lynnedslag tæt på Ispinden. Mon den reeelt virker som en lynafleder?

Den nye model af Ispinden bruger netop det princip med at der også er en del rør / slange under jorden således at der er lidt jordvarme indblandet.

I øvrigt mener jeg også at styringen til Ispinden er helt åndsvagt. Er det ikke noget med at den styrer via en indeføler og ikke en udeføler som alle andre pumper?

Udfra dit pilleforbrug ( (altså træpilleforbrug :-) ) kan jeg omregnet dit varmeforbrug til 45.000 - 57.000 kwh. For at få denne ydelse skulle pumpen være en 18 - 21 kw pumpe. Ps. jeg er ikke uddannet inden for dette men med lidt simpel beregning kan jeg regne mig frem til disse tal. Det burde en mand der sælger pumpen også kunne regne sig frem til. Pumpen er med andre ord underdimensioneret.

Mht selv pumpen giver jeg ikke meget for dens design og virkemåde. I kombination med 200-300 meter jordslange vil den måske virke. I det det så er tale om et jordvarmeanlæg med en energifanger på. Når det fryser -15 grader uden for og den er dækket af is kan den ikke smide meget varme ud. (det kan en luft / vand pumpe nu heller ikke). Yderligere skulle dit opvarmet vand smides gennem rør i den kolde jord. Fjernvarmerør eller ej så foregår der også et varmetab på vejen over til dit hus. Dette har altså betydet at den ydelse du har fået over i huset var været endnu lavere.

 • 0
 • 0

Her er vist et typisk eksempel på at penge er brugt forkert. Folk tror der reder deres varme økonomi ved at købe varmepumper, pillefyr etc. I stedet for at se på hvor varme forsvinder! Kunne være dejligt hvis man lige fik tykkelse på isolering i vægge, loft, gulv og rudetype samt ventilationsanlægs type på det her hus. At tro man kan varme 600m2 op med en 9kw varmepumpe og så især med radiatorer er jo fuldstædigt vildt. Et lavenergi hus med varmetabe på kun 15watt/m2 er jo ikke meget. Må være det samme som skete under 2. verdenskrig. Folk fyrede med tørv. I stedet for at stable dem op uden på huset som isolering

Jesper Ljungquist Lyn: Hvis et lyn er slået direkte ned i dit anlæg så er det jo dækket af den alm hus forsikring.

Forbrug: Du skriver du brugte 2200 liter + 4400 kw/h el. Det lyder da meget rimeligt. I alt ca 26.000 kw/h for at varme 600m2 på. Nu bruger du ca 14 paller piller af 823. > ca 61152 kw/h altså ca 2,3 gange så meget energi. Kunne du måske forklare hvor de ca 35152 kw//h forsvinder hen når du bruger piller? de ekstra 100m2 kan vel ikke bruge så meget hvis de er lavet efter BR10 ! Du skriver også du for de 14 paller piller for 5000 kr. Tror der er rigtigt mange der vil vide hvor man for dem til den pris. Træ ligger på ca 2 kr/kg. Så det er nok mere 23.000 kr du bruger og ikke for 5000 kr !

 • 1
 • 0

Du skriver du brugte 2200 liter + 4400 kw/h el. Det lyder da meget rimeligt. I alt ca 26.000 kw/h for at varme 600m2 på. Nu bruger du ca 14 paller piller af 823. > ca 61152 kw/h altså ca 2,3 gange så meget energi. Kunne du måske forklare hvor de ca 35152 kw//h forsvinder hen når du bruger piller?

Hvad laver den "/"? Energi måles f. eks. i kWh ikke kW/h

 • 0
 • 0

Svar til Bo Christiansen Jeg skal prøve at udrede de mange misforståelser der er i dit indlæg. Jeg beklager samtidig mine ikke fagligt korrekte benævnelser – men jeg gør hvad jeg kan! Før Ispinde havde jeg et brændefyr med en akkumuleringstank på 1400 liter i en åben ekspansion. I akkumuleringstanken var der en varmeveksler monteret i lukket ekspansion sammen med oliefyret, der fungerede som backup. Når brændefyret gik ud eller temperaturen i akkumuleringstanken kom under 45 grader, lukkede en ”elektrisk styret” ventil for varmeveksleren, åbnede for oliefyret og tændte for oliefyrskontakten. Dette anlæg opvarmede hele ejendommen i 4 år inklusive vores varme vand. Årligt brænde forbrug var ca. 30 rummeter bøgetræ der ved sankning stod os i ca. 4-5000 kr. hvilket vil sige omkring 150kr. pr. rummeter. Alle bygninger blev dengang isoleret til et niveau der den dag i dag overstiger de aktuelle krav, hvilket burde fremgå af at vi kunne opvarme hele bygningskomplekset med ca. 30 rummeter brænde! Jeg valgte at bruge rigtigt mange penge på isolering fordi der går enormt meget tid med brænde, og jo større brændeforbrug jo mere tid – og tid havde jeg ikke nok af. Så oplægget til Octopus leverandøren var ”modsvar” 30 rummeter bøgebrænde! Octopus blev installeret på systemet der hvor brændekedlen havde været tilkoblet, således at Octopus kunne køre og lave varme, og oliefyret kunne koble sig på såfremt fremløbstemperaturen kom under setpunktet. Citat Bo Christiansen: ”Du skriver du brugte 2200 liter + 4400 kw/h el.” Det er ikke korrekt, det var Niels Petersen der skrev jeg brugte 2200 liter olie og 4400kWh el! Da jeg som sagt aflevere tallene fra de ekstra målere til min ven, kan jeg kun sige at de 2200 liter olie er korrekt. I den forbindelse må du ikke overse at jeg skrev: ”..at vi måtte lukke ned for hele den ene bygning”. Så min logiske sans siger mig at 2200 liter olie til opvarmning af et højisoleret stuehus uden varmt vand, ikke hænger sammen, og slet ikke når de 4400kWh el der er det direkte forbrug målt på selve Octopus installationen lægges oveni. Så et eller andet er gået i selvsving!

De store udbygninger stilles til rådighed for en kampsportsforening, der under Ispindene brugte bygningerne 2 gange om ugen. Siden jeg koblede Ispindene fra, har kampsportsforeningen øget sine aktiviteter således at de råder over bygninger alle ugens dage. I år har jeg til dags dato brugt 9 paller der opvarmer hele bygningskomplekset inklusive varmt vand til både privatforbrug og kampsportsforeningen.

Octopus kunne ikke opvarme forbrugsvand, grundet den lave fremløbstemperatur på omkring 40 grader.

Så vidt jeg kan regne ud svarer 9 paller til ca. 36 MWh eller omtrent 3600 liter olie (er det korrekt?) Da de store bygninger som nævnt stilles til rådighed for en sportsforening ”der tager bad” og har en relativ konstant varme i hele bygningen, kan jeg ikke se der er noget varmespil overhovedet! Tvært imod synes jeg det er et formidabelt regnskab!

Lyn: Ja – vi har fået erstatning alle 3 gange! Det bliver det jo ikke sjovt af!

Citat Bo Christiansen:” du skriver også du for de 14 paller piller for 5000 kr. Tror der er rigtigt mange der vil vide hvor man for dem til den pris. Træ ligger på ca 2 kr/kg. Så det er nok mere 23.000 kr du bruger og ikke for 5000 kr”

Det kan vi vel godt blive enige i, at du har misforstået helt og aldeles.

 • 0
 • 0

Citat Allan Klinck Jørgensen:"Var dit brændefyr meget ineffektivt mon?"

Det må det have været efter din udregning. Når man sanker brænde taler man sammen med de andre "sankere", og talen ender altid med "hvor meget bruger du", og de 30 rummeter jeg skulle bruge blev let overgået af mange andre, så jeg har aldrig tænkt på at det skulle være meget eller at fyret var ineffektiv.

Men du skriver m3 hvor jeg skrev rummeter, så har du taget højde for det?

Jeg slog lige op på en anden side og ser der at det jeg kalder en rummeter kalder andre for skovrummeter.. Altså jeg brugte 30 rummeter opmålt i 1 meter stykker liggende i skoven, som så vel er 30 skovrummeter?

 • 0
 • 0

Tak for svar. Så du bruger nu kun piller 14 paller af 836 kg. > 11704 kg. kg pris ca. 2 kr. . > ca. 23.000 kr. Vi har stadigvæk ikke fået nogle m2 oplyst på stuehuset. Så om 2200 liter olie er meget er jo svært at sige. VI har heller ikke fået oplyst de samlede el forbrug + olie til at opvarme med...så det er jo svært at sige om det har været dyrere for dig med pumpen. Men det er vel stadigvæk ikke noget galt med varmepumpen. En 9kw pumpe vil jo aldrig kunne opvarme 600m2 + et hus der har radiatorer + varmtvand. En gylden tommefinger regl er at tage varmetabet ved -12 grader og gange med 2000 timers fuld last timer. Det giver ca årsforbrug. Så hvis din 9kw pumpe køre 2000 timer, så er det jo kun 18.000 kw/h altså der er stykke op til de 36.000 kw/h du nu bruger. Så selvom du skiftede til din en 15kw pumpe var den jo stadigvæk også for lille. 15 X 2000=30.000kw/h. Det er surt du ikke har haft nogle folk inde over der ved noget om varmetab & energi. Har du fået lavet en samplet varmetabsberegning af hus + tilbygninger? ( det burde vel være et lov krav der sad en energimåler på varmepumpe, oliefyr, pillefyr etc. så var denne her debat vist meget nemmere.....)

 • 0
 • 0
 • Der må være en "ven" der ikke har det så rart?
 • Der må være en kunde som nok har flest point i hvem der har ret, men som alligevel ikke engang har tal for sit eget energi forbrug...
 • Der må være en forhandler som ikke levere varen.
 • Os andre brugere af ing.dk som her er tilskuere til en offentlig slagtning af kunder/importører.

Uanset skyld synes jeg der mangler facts som: - Bygninges reele energiforbrug pr. kvm - information om Installations metode/beregning - En tidslinje for hvem der er blevet kontaktet hvornår. Det virker som om at en kunde har købt et produkt, fået en ven til at installere det, og nu skyder på importøren, hvilket jeg finder lidt omvendt, jeg ville nok gå uden om installatøren og direkte til importøren/fabrikanten hvis jeg er i tvivl om installatørens viden.

Hvad med om der kom en uvildig rådgiver på den sag der, og i så delte regningen og fik den varmepumpe til at opvarme det den nu kunne?

 • 0
 • 0

Fungerer "Ispinden" kun ved jordvarme? Er det en boligventilationsvarmepumpe? Er ikke stødt på Octopus i min research for boligventilationsvarmepumper.

 • 0
 • 0

Enfamiliehuse, lejligheder osv. Til ventilation med varmegenvinding, brugsvand, tilkobling til fjernvarme eller hvilken type varmekilde der nu er mulighed for. Jeg har kig på Nilans Compact P. Til et byggeri Sverige bruger vi p.t. IVT490 - her kunne man bruge Nilan VP18 eller øøøh - husker ikke hvilket andet fabrikat der var i kikkerten, med et anlæg der tilsvarer IVT490 / VP18.

 • 0
 • 0

Jeg er til dels enig i dit indlæg men jeg studser over du skriver ” men som alligevel ikke engang har tal for sit eget energi forbrug”, jeg mener selv jeg som lægmand har leveret ganske mange tal for eget energi forbrug. Men som tidligere nævnt blev der opsat ekstra meget måleudstyr på anlægget fordi forhandleren ønskede data for effektiviteten. Der blev både det direkte strømforbruget på selve anlægget og antal kalorier anlægget leverede målt. Dette måleudstyr var ikke mit, og resultaterne var heller ikke mine, og som det fremgår af Niels Petersen indlæg, har han åbenbart adgang til disse til måleresultater, hvilket jeg ikke har. Installationsmetoden har jeg beskrevet. Hvilke beregninger der ligger bag kender jeg ikke – jeg er dygtig til gensplejsning men ikke til beregning af varmeanlæg.

Du skriver yderligere:” Det virker som om at en kunde har købt et produkt, fået en ven til at installere det, og nu skyder på importøren, hvilket jeg finder lidt omvendt, jeg ville nok gå uden om installatøren og direkte til importøren/fabrikanten hvis jeg er i tvivl om installatørens viden.” Det er set i bagklogskabens lys en god ide! Bortset fra at, dengang var der en fuldstændig intetsigende hjemmeside uden nogen form for kontakt informationer. Søgninger på Octopus og Ispinde gav en svensk hjemmeside hvor ingen svarede på hverken telefon eller E-mail, og samme søgning gav kun resultat på den Niels der allerede var ind over sagen!!

Jeg mangler stadig svar på om Niels er to forskellige personer. Noget helt andet er, når jeg skriver ” gik jeg direkte over og koblede hele Octopus anlægget fra” betyder det at jeg slukkede for strømmen og lukkede 2 kuglehaner. Så anlægget har været driftsklar lige indtil 3 lynnedslag hvor jeg fysisk afskar forbindelsen til huset. Med jævne mellerum har anlægget kørt fordi jeg ønskede at holde det ved lige i håb om at der kom en køber. Niels har været på stedet med kunder der har kikket på anlægget efter at jeg ophørte med at bruge det til opvarming. Hvis det var et mindre problem, eller min ven ikke havde monteret det korrekt, så har Niels og Octopus Danmark haft 3 år til at komme med en løsning, for jeg har henvendt mig mange gange! Til slut skriver du:” Hvad med om der kom en uvildig rådgiver på den sag der, og i så delte regningen og fik den varmepumpe til at opvarme det den nu kunne?” Det er da en fin ide, og som jeg har skrevet, jeg donerer gerne hele anlægget til sådan en undersøgelse!

 • 0
 • 0

Jeg er til dels enig i dit indlæg men jeg studser over du skriver ” men som alligevel ikke engang har tal for sit eget energi forbrug”, jeg mener selv jeg som lægmand har leveret ganske mange tal for eget energi forbrug.

Men som tidligere nævnt blev der opsat ekstra meget måleudstyr på anlægget fordi forhandleren ønskede data for effektiviteten. Der blev både det direkte strømforbruget på selve anlægget og antal kalorier anlægget leverede målt. Dette måleudstyr var ikke mit, og resultaterne var heller ikke mine, og som det fremgår af Niels Petersen indlæg, har han åbenbart adgang til disse til måleresultater, hvilket jeg ikke har.

Installationsmetoden har jeg beskrevet. Hvilke beregninger der ligger bag kender jeg ikke – jeg er dygtig til gensplejsning men ikke til beregning af varmeanlæg.

Du skriver yderligere:” Det virker som om at en kunde har købt et produkt, fået en ven til at installere det, og nu skyder på importøren, hvilket jeg finder lidt omvendt, jeg ville nok gå uden om installatøren og direkte til importøren/fabrikanten hvis jeg er i tvivl om installatørens viden.”

Det er set i bagklogskabens lys en god ide! Bortset fra at, dengang var der en fuldstændig intetsigende hjemmeside uden nogen form for kontakt informationer. Søgninger på Octopus og Ispinde gav en svensk hjemmeside hvor ingen svarede på hverken telefon eller E-mail, og samme søgning gav kun resultat på den Niels der allerede var ind over sagen!!

Jeg mangler stadig svar på om Niels er to forskellige personer.

Noget helt andet er, når jeg skriver ” gik jeg direkte over og koblede hele Octopus anlægget fra” betyder det at jeg slukkede for strømmen og lukkede 2 kuglehaner. Så anlægget har været driftsklar lige indtil 3 lynnedslag hvor jeg fysisk afskar forbindelsen til huset. Med jævne mellerum har anlægget kørt fordi jeg ønskede at holde det ved lige i håb om at der kom en køber.

Niels har været på stedet med kunder der har kikket på anlægget efter at jeg ophørte med at bruge det til opvarming. Hvis det var et mindre problem, eller min ven ikke havde monteret det korrekt, så har Niels og Octopus Danmark haft 3 år til at komme med en løsning, for jeg har henvendt mig mange gange!

Til slut skriver du:” Hvad med om der kom en uvildig rådgiver på den sag der, og i så delte regningen og fik den varmepumpe til at opvarme det den nu kunne?”

Det er da en fin ide, og som jeg har skrevet, jeg donerer gerne hele anlægget til sådan en undersøgelse!

Du må ikke tage det ille op, for der er flere fejl som man som kunde "normalt" ikke tænker på, men som når det går galt burde ha været iorden. Det er lidt lige som med forsikringer... :-)

Jeg mener: Jeg taget et billede af min el, vand og varme måler ved månedes skift. Dels for at fange ubehagelige regninger, sprungne vandrør og lig. og for at kunne holde mit forbrug oppe imod andres. Du må aldrig sælge måledata uden selv at få dem - det er jo trods alt din el måler/regning.

Mit klare råd vil være at du kontakter en lokal energirådgiver og sætter ham ind i sagen. Han bør kunne komme med en løsning, så du kan få bare lidt nytte af det. Om ikke andet kunne det måske opvarme de træningslokaler du udlåner (jeg ved ikke om klubben betaler for forbrug) men det kunne give en mulighed for at dele en regning.

Som energi rådgiver er jeg sikker på at anlægget fungere, men at der er underdimmintioneret til hele din byggemasse.

 • 0
 • 0

jeg tager det ikke ilde op. Jeg skylder måske at forklare at min ven har arbejdet 15-20 år i køle- og ventilationsbranchen, og jeg er ret sikker på han har ydet sit allerbedste til at få Ispindene til at fungere.

Så jeg orker desværre ikke at kontakte en energirådgiver, da jeg helst ikke vil bruge mere tid på denne sag. Det er jo i øvrigt ikke mig der har genoptaget den.

Som jeg selv har skrevet flere gange tror jeg også at Octopus virker, men som jeg også har skrevet flere gange, i den konfiguration der blev opstillet hos mig virkede det ikke! Men jeg mangler at få dokumentation for at den varme der produceres ikke bare er mekanisk varme fra kompressoren. Jeg har påpeget flere gange at elektronikken er for primitiv med 1 temperaturmålepunkt til styring af tænd/sluk af kompressoren, når der er 2 individuelle bygninger, med individuelle varmebehov.

Men optimistisk set "jeg håbede jo den virkede" har jeg længe sagt, at såfremt den vitterligt leverer mere "energi" end der tilføres så kan den virke i et højisoleret parcelhus, med gulvvarme over det hele, og kun 1 bygning! Det ville samtidig være fornuftigt med en akkumuleringstank, da tænd/sluk intervallerne giver meget store spring i temperaturen.

 • 0
 • 0

kunne godt være en bedre løsning end produkthandleren, men jeg synes nu efter at Octopus ved Niels Petersen så bramfrit har postuleret "Problemer med ispind er selvforskyldt" så er det der "aben" ligger nu...

Vi taler dog trods alt om et anlæg til 120.000 kr.

 • 0
 • 0

Jeg er fra Island og ved at sætte en Octopus varme pumpe op. Det bliver den første af den type her i Island. Har inastaleret Octopus styring og tilsluttet kompressor enheden. Med strøm og central vands rør. Er stop nu da der er sne her oppe i Island. har efter at grave 30m koberrør ned. Soklen til ispinden er stypt og murbolterne sat i den. Selve Ispinden står til udstiling hos Alcoa. Alcoa framstiller alimimum til Ispinden, og her er jeg ansat som milijøtekknikker http://www.alcoa.com/iceland/en/info_page/...

Octopus styringen styrer temperaturen i huset og styrer 380 volt elpatron (nød varme), da varmepumpen er ikke ferdig inasterleret (off). Har fjernet Danfoss termostaterne af vand ovnene. Resultat er at jeg har fået stabil varme i vores hus. Dansk Murstens hus ene af slaksen her i Neskaupstad ( Øst Island ). styrersystemet slukker den helt for opvarmningen. faktisk ser det ud som jeg har opnået en besparelse selvom varmepumpen er ikke er ferdig inastaleret !!

Kommer til bage med nærmer oplysninger !

Hilsen fra Island Jeff Clemmensen Mejeritekniker

 • 0
 • 0

Hej Jeff Når jeg læser dit indlæg, ser det ud til at du nu har varme og besparelse UDEN at have installeret selve Ispinden, der står til udstilling.

Så din varme kommer fra el-patronen og resten af anlægget! Det var da en interessant information!

Så tænker jeg, er selve Ispindene en gimmick, der fjerner opmærksomheden fra at anlægget producerer elvarme.

 • 0
 • 0

Har du aldrig overvejet at få en ing. til at lave en varmebalance på anlægget?

 • 0
 • 0

Efter Mortens artikel, Niels Petersen kronik og mine svar får jeg en hel del henvendelser fra folk der ikke er tilfredse med Ispinden, både på telefon og mail. Andre gør mig opmærksom på hvor der har stået Ispinde der nu er fjernet, og netop i sådan en situation, kan jeg oplyse at en lokal ejendomsmægler skriver følgende til mig:

Citat:"Jeg solgte min ispind for kr. 10.000,- til Niels. Den kunne ikke opvarme huset og smeltede sammen til én stor isblok, hvorved effekten døde. Jeg tror ikke, at den er god til det danske klima, hvor vi har for meget fugt i luften. Den kunne ikke opvarme huset, medmindre temperaturen var over frysepunktet, eller det var maksimalt minus 5 grader i klart vejr."

Det vil sige at jeg absolut ikke er den eneste her på Falster der har "selvforskyldte" problemer med at få Ispindene til at virke.

Nu finder jeg efterhånden tiden meget moden til at Octopus eller Niels den ene eller anden tager sig sammen og giver en rigtig god forklaring!

 • 0
 • 0

med den Niels der har leveret anlægget til både mig og den lokale ejendomsmægler, adressen er den samme.

Det stille denne udtalelse i et noget andet lys:"Octopus var ikke indblandet i installationen og blev ikke spurgt til råds"...

Det er altså samme mand jeg har talt med stående i fyrrummet kikkende på anlægget!

Så behøver jeg vist ikke skrive mere... Slut herfra.

 • 0
 • 0

for det produkt han sælger. Men jeg har nu hele tiden ment at den Ispind ikke virker ordenligt. En ting er at din var alt for lille til huset. et hus med gulvvarme og godt isoleret vil være meget bedre til den Ispind. Men som med alle luft/vand pumper må man acceptere et ekstra forbrug når det er meget godt. Her er jordvarme meget mere stabilt. Når det er rigtigt koldt skal huset bruge meget varme mens pumpen får svære og svære ved at hive varme ud af luften. På jordvarmen vil brinen måske maks nå ned på minus 2 - 3 grader selvom det fryser 15 grader i 10 dage. Jordvarmen er så også dyrer at anlægge end luft/vand pumperne. Så hvad vil man? Tage en billig investering og acceptere at varmeregningen svinger lidt mere når det er kold eller tage den dyre investering og have en varmeregning der er mere stabil (i hvert fald i Kwh, prisen for el stiger jo hele tiden).

 • 0
 • 0

Niels Petersen skriver at Peter Bolwig fra Energitjenesten ikke kender fakta. Men Bolwigs udtalelse er helt i overensstemmelse med fakta.

Energitjenesten er en uvildig energirådgivning, som alle danskere kan ringe eller skrive til. Vi svarer på hundredvis af henvendelser hver uge, og vi har endnu ikke mødt slutbrugere, der har gode erfaringer med ’Ispinden’.

Energitjenesten har dog ikke, som det ellers fremgår af artiklen fra 16. marts, anbefalet folk at holde sig væk fra Ispinden. Der kan sagtens være forbrugere, som vi ikke kender til, der har positive erfaringer med produktet. Energitjenesten fraråder ikke bestemte produkter, men anbefaler altid, at forbrugeren vælger en varmepumpe fra Go’Energi’s positivliste: Det er pt. den bedste beskyttelse mod dårlige produkter.

Kresten Kjær Sørensen Energitjenesten

 • 0
 • 0

Energitjenesten er en uvildig energirådgivning, som alle danskere kan ringe eller skrive til. Vi svarer på hundredvis af henvendelser hver uge, og vi har endnu ikke mødt slutbrugere, der har gode erfaringer med ’Ispinden’.

Energitjenesten har dog ikke, som det ellers fremgår af artiklen fra 16. marts, anbefalet folk at holde sig væk fra Ispinden. Der kan sagtens være forbrugere, som vi ikke kender til, der har positive erfaringer med produktet.

Jeg har endnu ikke mødt slutbrugere, der har gode erfaringer med Energitjenesten. Jeg har dog ikke anbefalet folk at holde sig væk fra Energitjenesten

/Sarkasme off

 • 0
 • 0

http://www.sn.dk/Familie-froes-gennem-fire...

Uddrag fra artikel: "I fire vintre frøs de fire beboere, fordi den varmepumpe, de havde købt, ikke kunne varme deres hus op. Efter et par års forgæves forsøg på at få anlægget til at yde den ønskede varme, sagde familien stop og krævede pengene tilbage. Men leverandøren afviste kravet.

Nu har familien vundet et sagsanlæg mod leverandøren, men han føler sig uretfærdigt dømt. Ifølge ham fejler varmepumpen intet, men familiens hus er for dårligt isoleret, og familien betjener også pumpen forkert, mener han."

Det er utroligt at en tænd/sluk knap kan være så svær at betjenes...

 • 0
 • 0

Ifølge ham fejler varmepumpen intet, men familiens hus er for dårligt isoleret, og familien betjener også pumpen forkert, mener han.

Varmepunpen er sikkert god nok, den kan bare ikke levere nok varme, og det falder altså tilbage på sælgeren i de fleste tilfælde.

 • 0
 • 0

Citat:"Varmepumpen er sikkert god nok, den kan bare ikke levere nok varme"

De sælges med disse specifikationer: IS81 (den store med 2 ispinde) anbefales til et forbrug op til -knap 12 kW -knap 50.000 kWh el -ca 5.5 m3 olie

Så spørgsmålet er om de tal holder?

 • 0
 • 0

Prøve at lav en beregning her:

Bruger jeg knap 50.000 kwh el sige den at jeg skal bruge en 21 kwh pumpe ved radiator og en 18,6 kwh hvis jeg har gulvvarme. Der er langt fra 12 kwh til de 18,6 - 21 kwh

 • 0
 • 0

Godt link, men pas på. Det er besynderligt at i særdeleshed luft/vand pumperne opererer med samme effektfaktor året rundt. Om sommeren med 10C luft må faktoren være bedre end om vinteren med 0C luft. Effektfaktoren kan ikke være ens året rundt, den må være dårligere om vinteren og bedre om sommeren, desværre er det om vinteren det store behov ligger. Branchen burde stramme op.

 • 0
 • 0

Det er der taget hensyn til i beregningen. Skriver de ikke også års middel cop??? Men tilgengæld er jordvarmen koldere i denne periode end den luft en luft/vand kan trække pt. Dog bruger man ikke så meget varme pt. som en december nat

 • 0
 • 0

Prøv at se på forbruget i de enkelte måneder. Der er blot brugt års-COP faktoren i alle månederne. Utroværdigt i særdeleshed for luft/vand.

 • 0
 • 0

Det er da muligt man for nævnte leverandørs vedkommende anvender års COP. Det gør vi så ikke. Men anvender en vægtet COP, afhængende af temperaturdata for området. Derfor vil man opnå forskellelige tal om man beregner på midt Jylland, de kystnære byer eller f. eks Samsø. Ligeledes er estimeret mængde af forbrugt brugsvand bestemmende, idet COP'en ved brugsvand er ringere end ved f. eks gulvvarme.

->Niels Petersen. Når nu ispinden er så fantastisk, hvorfor måtte Octopus Danmark så gå på røven? Udefra ligner det at man vil ud af de gamle garantiforpligtigelser.

På et tidspunkt havde vi på Heatpump en brændende fortaler for Ispinden. Den første vinter var det nogenlunde (der kom ikke rigtig noget vinter). Da vi så så noget vinter og COP på under 2 begyndte at vise sig, forsvandt interessen for at delagtiggøre i dette apparats fordele.

For vores vedkommende har vi ikke hørt om gode og duelige intallationer, derimod er vi blevet forelagt et projekt hvor man leger affugtning med en sipind - med katastrofale energiomkostninger til følge.

 • 0
 • 0

Man kan ikke ukritisk sætte sig til at regne fra det ene til det andet, uden at være ekstremt god til at gætte.

For pillefyrenes vedkommende har vi mødt fine mærkevarefyr, hvis forbrug antydede et ekstremt stort varmetab. Dette var ikke forligneligt med den subjektive vurdering af husenes varmetab. Vi anbefalede en indbygning af energimåler, sådan man kunne lære noget om fyrets årseffektfaktor. Det valgte man ikke at gøre, men tog chanchen og købte varmepumpe efter den subjektive vurdering af huset, med det in mente at man kunne få behov for at opdatere husets klimaskærm. Det skulle man så ikke. Og en krydsberegning mellem varmepumperne og pillefyrene kunne så give et praj om at pillefyrenes effektfaktor lå fra under 60% virkningsgrad og nogle få gange lidt højere.

Et enkelt sted, vidste man præcis hvor mange kilo der var indfyret og varmemåler var installeret. Denne sagde så årsvirkningsgrad en smule over 50%.

Dette er så årsagen til at jordvarme klarer sig fint overfor pillefyr. Holdt pillefyrenes deres data, var de lidt billigere at fyre med. Men det er kun et fåtal der kan opnå dette.

Ispindens temmelig tarvelige og gammeldags styring (ved så ikke om man har udviklet lidt på dette), gør så iøvrigt COP uforholdsmæssigt ringe. Og er kunne vindes en del ved at udvikle lidt på disse. Nu er jeg så heller ikke glad for at have propan som kølemiddel - og slet ikke når kompressoren står inde. Det tangerer noget jeg anser for noget farligt, og det undrer mig at Octopus kan gennemføre en risikovurdering på den slags anlæg, helt uden at få rynker i panden. Kloge mennesker fra vores kommune og en alvidende limsten som f. eks. Jørgen B Schreiber (Schreiber Consult) får dybe rynker i panden når man snakker ispind med dem.

Skulle jeg idag lave en ispind, ville jeg nok foretrække CO2, omend jeg kan se problemer med trykkene om sommeren.

 • 0
 • 0

Så er den kommet i gang Octopus IS61/XP. 25-07-2012 Kl 15:41. Den første i Island. Den kører godt, stabil varme i huset. Har ingen poblemer med den. Det skal bare planlæges rigtigt og gøres ordentligt !!

Er ved at sette en side op på FB. i er velkommen at kikke forbi. den bliver på islansk men i er velkomen at skrive på dansk det vil blivet svaret på dansk

 Íspinninn = Ispind

 https://www.facebook.com/groups/508738592475249/

Kommer til bage med nærmer oplysninger !

Hilsen fra Island Jeff Clemmensen Mejeritekniker

 • 0
 • 0

Det lyder godt Jeff! Nu må vi se hvad den kan yde på et år, under Islandske forhold.

Under Danske klimatiske forhold virker den i hvert fald ikke.

Jeg er ved at undersøge muligheden for et sagsanlæg mod Niels Petersen "Octopus Danmark", da han ved retten i 2011 blev dømt til at betale erstatning for et anlæg magen til mit.

 • 0
 • 0

Niels er blevet dømt til at betale vores penge tilbage og tage anlægget retur.

Vi købte i 2007 et octopus anlæg af Niels, men allerede i den første vinter kunne vi ikke holde varmen. Niels er en flink mand og kommer og prøver alle mulige løsninger, men bagefter har jeg fundet ud af, at han jo ikke har en uddannelse i varme eller teknik, derfor havde han ikke forstand på det han solgte. Niels havde et Bed and Breakfast hvor han mødte denne svensker, som fortalte ham om octopus, så blev Niels ene importør i Danmark og gik igang med at sælge anlægget i Danmark.

Vi forsøgte at finde en løsning med Niels men der var ikke noget at gøre og da vi startede retssagen op mod Niels så lukkede han det ene slevskab og åbnede bare et nyt.

Da vi vandt i retten ville han ikke betale og vi måtte slæbe ham i Fogderetten, her sad han så og fortalte at han ikke ejede noget og det nye firma er hans kones og han er kun ansat, men får ingen løn. Han bor på den samme store gård ved Væggerløse og køre stadig 4x4. Han sælger stadig anlægget rundt i Danmark, men vi har været nød til at skulle finde nogle nye penge, da vi forsat ikke har varme i vores hus.

Så meget for den danske retssikkerhed, vi har vundet sagen, men vi føler os snydt og Niels fortsætter som hidtil.

 • 0
 • 0

Hvis der er hold i dine anklager (det skal jeg ikke vurdere om der er), men i så fald ville jeg lave en hjemmeside om emnet som popper op hver gang der søges på Ispinden, Octopus osv og så kan du fortælle din dårlige historie på din side. Når ikke manden vil betale må man jo forsøge at tage hans levebrød. Men selvfølgelig skal der være hold i dine anklager og ikke kun en gang mudderkastning.

Men har længe haft min tvivl om hvorvidt den Ispind virker eller ej.

 • 0
 • 0

Der er hold i det jeg siger, jeg har dommen fra retten og udskriften fra fogderetten, men det er desværre ikke nok til at jeg får mine penge tilbage. Han er helt kold og fortsætter bare. Jeg har tænkt på at offentliggøre det, selvfølgelig fordi jeg er irreteret over han ikke viser interesse i at afslutte sagen, men også fordi det vil gå ud over andre som komme i samme situation som os og mister ca kr 140.000 på Niels. Vi havde regnet med at vi havde købt et varme anlæg som skulle holde de næste 20-30 år, men nu skulle vi ud og bruge det samme størrelse penge engang til.

 • 0
 • 0

Det er da dejligt for dig Jeff!

Men nu er vi i august, så det er relativt uinteressant før du har prøvet den en vinter med sne og is.. hvis I altså har det på Island?

Min kunne også godt holde 22 grader om sommeren. Jeg har flere gange skrevet at jeg tror princippet måske kan virke, bare ikke under Danske forhold!

Jacob har vundet en retssag! Jeg har læst domsudskrifterne i forbindelse med at min advokat undersøger en erstatningssag!

Mit anlæg virkede heller ikke, og er for 3 uger siden demonteret endegyldigt, og ligger nu til skrotning. En anden beboer i samme landsby har ligeledes fjernet sin, der heller ikke virkede.

Så jeg synes det ville være ganske fint med en advarselsside der poppede op, når nogen søgte på Octopus! Det er ikke alle husholdningsbudgetter der kan tåle at skrotte et nyt centralvarmeanlæg til 120.000 kr. for at sætte et nyt op til andre 100.000 kr. så Nils burde stoppes!

 • 0
 • 0

Jeg vil gerne give en kort kommentar til dette indlæg. Jeg er selv ejere af en ispind 9kw afgivet effekt ved 7C. Den er fint istand til at opvarme mit 125 m2 hus sidste år brugte den 3000kw. Jeg har målere på og har ført log og den yder 4,4kw med en COP på 1,8 ved -20C. Det er tilfredstillende. Jeg kan derfor ikke på nogen måde forstå at der kan have været tale om at den skulle kunne opvarme 600m2? Dette gælder også den større model. Det er også meghet vigtigt at den får lov til at afrime en gang imellem når det er tøvejr, for den skal afrimes som alle andre varmepumper, den bruger bare ikke energi til det og den kan køre længe imellem.

 • 0
 • 0

Der er nok ikke ret mange af dette forums læsere der ønsker at ispinden virker, mere end jeg gør! Hvis det entydig kunne konkluderes at den virkede, så kunne jeg givet vis sælge min til en fornuftig pris! Den har kostet over 100.000 og det eneste bud jeg har fået, var meget tæt på skrotprisen. Så jeg ville da ønske den virkede!

Jeg bliver stadig kontaktet personer der har haft ispinde, og af folk der overvejer disse, og jeg kan forstå, at det er almindeligt nu, at anbefale X antal meter jordvarme sammen med ispinden. På den Jyske Niels’ side kan jeg se han anbefaler et ”hybrid” anlæg med 60 meter jordvarme. Der er jo ikke noget forkert i, at kombinere to forskellige produkter eller processer i samme anlæg, men jeg får mere og mere et tydeligt billede af, at sælgerne/montørerne har erkendt at ispinde IKKE kan stå alene, men skal suppleres med alternativ opvarmning, som jordvarme eller el-patron.

Når det er tilfældet, så spørger jeg mig selv, hvad er bidraget ret beset fra de synlige is dækkede profiler?

Mens jeg sidder og skriver dette, får jeg en slags AHA oplevelse, fordi det med jordvarme, faktisk får en lille klokke til at ringe!

Mit anlæg var til at begynde med en single ispind, opstillet omkring 30 meter fra kompressoren. De to dele var koblet sammen med underjordiske kobberrør, der ved inspektion viste sig at være omgivet af frossen jord af en tykkelse på ca. 7-10 cm. Det vil sige, at anlægget havde omkring 60 meter jordvarme!

Det anlæg kunne jo som skrevet tidligere ikke opretholde en acceptabel varme i bygningerne, men i henhold til Væggerløse Niels’ data, producerede det trods alt en vis mængde varme.

Som skrevet tidligere opsatte vi efterfølgende det helt store anlæg, med 2 ispinde, og et kompressor hus imellem disse to. Samtidig gravede jeg kobberrørene væk og erstattede disse med dobbelt isoleret fleksibelt fjernvarmerør.

Det er her en lille klokke ringer!

Ved at stille kompressoren mindre end 2 meter fra ispindene, og ved at erstatte 60 meter kobberrør i jorden med isoleret plast, fjernede jeg samtidig, ethvert bidrag fra ”jordvarmen”.

Det kunne måske forklare hvorfor det store anlæg absolut ikke ændrede på noget som helst! Den dobbelte ispinds nye bidrag, var åbenbart langt mindre end det tilfældige bidrag fra kobberrørene i jorden. Læg mærke til jeg skriver tilfældig, fordi, jeg blev anbefalet at opsætte ispindene tættest muligt på huset, for at have så kort streng som muligt, men jeg valgte at flytte dem længst muligt væk, som haven tillod, og fik derved, ganske uvidende tilføjet en vis form for jordvarme...

Mit spørgsmål er nu, til hvilken nytte er de synlige profiler, i den del af vintersæsonen hvor disse er totalt dækket af is?

Er den reelle varme, hentet fra jorden?

 • 0
 • 0

Den kører fantastiske godt og der godt balance mellem hus og Ispinden. Anlægget er en hybrid varmepumpe Luft i jord til vand, den klarer 100 % opvarmning alene. jeg er med 22g i huset den forvarmer også varmt bruges vandet. jeg kører med en fremløbstemperatur på 45g og der er tilslutte en 15kW elpatron i nødstilfælde. der kunne jo havene en genstand i Ispinden med vinden. det er godt at ha et nødsystem da de arktiske vinde her oppe når op i 60ms. derfor har jeg sat barduner indvendig i ispinden for at mostå vinde, alt er her jo bygget til at tåle høje vind hastigheder. der er billeder af barduner her på min Facebook side, det er alt i rustfrigt stål det skal jo se godt ud. Elpatron den har ikket stardet op siden ispinden overtog opvarmningen af huset. jeg er med den nye type styring som er bedre en den gamle type !

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=41...

Den kører fint selvom den er totalt dækket af is det giver bare støre overflade.

Det er meget dumt at isolerer kobber rørne !!!!!!

jeg vil gerne se billeder af det anlæg der har poblemer

 • 0
 • 0

Så er den kommet i gang Octopus IS61/XP. 25-07-2012 Kl 15:41.

Jeff, tror du ikke vi skal vente med flere lovprisninger til eks 28-02-2013 kl ca 15.00.?

Så har du haft lejlighed til at se hvor godt den har klaret vinteren, og hvor meget dit varmelegme har hjulpet til.

 • 0
 • 0

Hej Karsten Henneberg

Det er en lukket gruppe på Facebook, du er velkommen der.  jeg ved ikke hvordan man stiller Facebook som open.  Er der nogen her der ved det ? Karsten der er ingen familiealbum der :-) Det er både på islandsk og dansk på siden. jeg fylder et PDF ud hver månede om energiforbruget  kW og kr.   Det er givet op i islanske Kr. Kursen er 1 DkKr = 21 IsKr. Det heder Orku notkun = Energiforbrug

 • 0
 • 0

Hej John Alex Gârtner

Mappen heder ís myndun = Isdannelse 10 billeder https://www.facebook.com/media/set/?set=oa... Det ser rart flot ud det ligner en skulptur, har sat lys i den.

Den holder stadig 22g selv om der er frost, sne og vind udendøes den stopper når den har opnået 45g i vandet

folk her der taler om problemer men ingen siger mig hvilke poblemer de har ! ved du noget hånd fast om det ?

Der er ikke noget hemligt og jeg læker det bare frem som det er ! det er godt at vi kan dele virkelig oplysninger og arfaring, Man er aldrig for gammel til at lytte og lærer noget nyt og indrømme at man gør fejl og prøver igen

 • 0
 • 0

John Alex Gârtner Hvad synes du om Íspinninn her i Island. og velkommen i grupen.

https://www.facebook.com/groups/5087385924...

@Jeff Gider du lige sætte gruppen sådan at man kan læse uden at skulle logge ind? (hint, hint: Nogle af os gider ikke Facebook.)

En Google søgning gav den her fine guide. (BEMÆRK: Du skal selvfølgelig gøre det for gruppen og ikke din egen profil - medmindre du også vil vil have den til at den skal være tilgængelig for alle): http://www.opal-creations.co.uk/blog/free-...

 • 0
 • 0

Jeg har ikke selv en ispind, jeg følger gruppen for at lærer mere om den . Jeg syntes godt om grundprinsippet i ispinnens udførelse. Jeg forstår ikke at folk ikke udnytter den til at lave et fryserum , hvor de først kører nogle rør i et lukket run og dernæst kører dem ud til ispinnen Mvh John

 • 0
 • 0

Jeg har ikke selv en ispind, jeg følger gruppen for at lærer mere om den . Jeg syntes godt om grundprinsippet i ispinnens udførelse. Jeg forstår ikke at folk ikke udnytter den til at lave et fryserum , hvor de først kører nogle rør i et lukket run og dernæst kører dem ud til ispinnen Mvh John

Du kan ikke få i pose og sæk, eller sagt på en anden måde så plejer man ikke at kunne få noget gratis.

I praksis skulle du have et godt isoleret fryserum, hvor den første ispind er monteret. Her sker den første opvarmning. På snor må så komme den ispind der må sidde udenfor.

Jeg er ikke kølemontør eller noget lignede, men et eller andet siger mig at det burde være udbredt hvis det var en god og billig idé. Når det så ikke er udbredt må det så være en dårlig idé - hvorfor ved jeg så ikke, men det kan en anden uddybe.

 • 0
 • 0

Syg ide, bortset fra, at man undgår ventilatorstøj. Svarer vel til at ville køre pcen uden ventilatorer, ved at sætte overstørrelse køleprofiler på det der ellers futter.

Problemet må bestå i :-) at der når islaget er blevet for tykt, ikke kan "fanges" varme nok af udedelen.

Der hvor de ikke virker, og man har mange penge i klemme.

Hvorfor :-) bygger man ikke noget passende afskærmning der kan lede luftstrømmen fra nogle passende størrelse ventilatorer. De må alt andet lige og selv om ispinden er isdækket, kunne tilføre mere varme. Måske er det lige det der kan gøre anlægget brugbart. Ellers skulle udedelen måske gøres 5-10 gange større. Man ved kender vel nogenunde størrelsen, hvor hurtigt varme bevæger sig gennem is og kan dimensionere i forhold til det? Hvad er der brug for i huset, hvad kan overføres gennem et islag tykkelse xx med areal xx ved en lufttemperatur fugtigindhold og hastighed xx.

Tilgiv den primitive opstilling, men det burde være til at finde ud af for en ingenør. Dur, dur ikke, så meget mere som at det i praksis er vist at det virker dårligt under nogle forhold. For meget is pga fugig luft.

i almindelige anlæg afrimer man så udedelen, men det er vel umuligt pga af størrelsen. Anlægget ville måske gøre sig bedre på Grønland, hvor indlandisen siges at forsvinde af sig selv.

Der findes vel data på hvor tykt islaget på ispinden må blive før systemet ikke kan følge med behovet?

Det her er vel jammerligt da det omhandler kendte fysiske forhold.

I almindelige anlæg ønsker man ikke rim og

 • 0
 • 0

Er der nogen herinde der kan give et bud på, om der kunne være sammenhæng mellem ispindens princip, at det faktum at jeg har haft 3 lynnedslag i og omkring anlægget? Det kan jo være fuldstændigt tilfældigt! Jeg har boet på denne ejendom i knap 20 år. Fra købsdatoen og indtil montage af ispinde, har vi aldrig oplevet lynnedslag på eller ved ejendommen. Efter opsætning og ved første lokalt liggende tordenvejr, slog lynet ned i anlægget, og det har det gjort hvert år lige til jeg fjernede det i sommers, netop fordi DMI havde varslet kraftigt tordenvejr over området – og det var det sandeligt også.. Tror I der kan være en sammenhæng? Stående tæt på anlægget kan man godt føle om det kører eller ej.

 • 1
 • 0

Niels som er importør af anlægget har lukket og åbnet flere firmaer, bare kig på CVR registret. Jeg har rettens ord for at Ispinden ikke virker, men han sidder bare i fogedretten og siger han ingen penge har. Firmaet og gården står i konens navn og han er ulønnet direktør. Hold jer væk fra ham. Til dem som tror det er løgn kan jeg informere jer om at det både har været i byretten og landsretten. Vi har også trukket ham i fogedretten, men han er fuldstændig ligeglad. Han har heller ingen uddannelse i at sælge eller montere sådanne anlæg.

 • 0
 • 0

Det er kronikkens ophavsmand Niels Petersen fra Falster, Jacob omtaler. Mon ikke det var en kronik, man bagefter, ønskede ikke at have skrevet.

 • 0
 • 0

Kobberrør giver en god jordforbindelse op i ispinden og ind i hus. Jeg har svert ved at se vordan ispinden kan lave ioner. men skete lynnedslag på en tør dag hos dig ? mange ting kan ske og meget er opdaget ved et tilfælde, man skal være open for det umulige. jeg kom bare til tanke på Tesla. http://amasci.com/tesla/tesray1.html

Jeg har aldrig set lynnedslag i island, men der er vist tilfelde det er sket her ! Nu er jeg bare nysgerrig, hvad skadet blev der på udstyr og hus ? Kobberrør i jorden blev den ødelagt eller kunde den klare det ?

 • 0
 • 0

Den har klaret det fint i vinter og jeg er positiv overrasket. Efter alle de negative ting der har været sagt her. jeg oplevede engang at den blev hyllet ind i en sne drive. så det var frem med skoven, jeg skulle ha sat den en metra længer op. man lærer af erfaring ! men alligevel holde dem varme i huset, regner med at rørne i joren og den metra som stod op af snedriverne var nok til at forsyne pumpen med enargi. reservere elpatronen kom ikke ind. ja reserve patronen virker var at tester den slog ind ved at jeg framprovokerer en fejl. Nu var sjovt at tænke positivt og finde problemet hos de der har pomlemer

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten