Praktiske ingeniører

Man må antage, at en færdiguddannet ingeniør har en mængde praktisk erfaring inden for det relevante felt.

Det er desværre ikke altid tilfældet.

I forbindelse med mine kurser, savner jeg laboratorieøvelser som en integreret del af undervisningen. Et godt eksempel er vores netop overståede kursus i digitale filtre - hvorfor kan jeg have fem kursusgange omhandlende brug af digitale fitre, uden at implementere et eneste filter på en microcontroller?

Det nærmeste jeg kommer det, er lidt kodning i MatLab, men med de mange matematiske funktioner i MatLab, er det næppe det samme som en microcontroller.

At have praktisk erfaring med implementering af den lærte teori, giver en hand-on feeling, som sidder meget bedre fast end abstrakt opgaveregning.

// Hundebøll

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg sidder selv som studerende på 10. semester og vil til dels give dig ret. Det ville være lækkert med en smule mere hands-on, men problemet er nok at der kommer underviseren til kort, for hvad er det lige forudsætningerne er for at kunne anvende teorien i praksis. lad os fortsætte på dit eksempel med microcontrolleren.

Hvis man tager i betragtning at der skal spares på universiteterne og at der kun haves 5 kursusgange til undervisningen kan det være svært at få det implementeret i en controller, grundet:

Underviseren skal være bekendt med microcontrolleren og have klargjort x antal controllere koblet til PC'ere, klar til kodning. Der skal laves en form for signal/forsøgsopstilling som skal filtreres og plottes.

For at de studerende skal kunne implementere filtret i controlleren er det nødvendigt at alle forstår microcontrollerens sammenhæng og virkemåde. Der er ikke noget mere fustrerende end hvis man ikke fatter digitale filtre og skal implementere det på en controller som man heller ikke fatter.

Det er min personlige overbevisning at det er "nemmere" for underviser og studerende at programmere det hele i matlab og hurtigere få lidt føling med det. Programmering i Matlab er basalt set det samme som programmering i ANSI C, der er jo bare nogen ting som er gjort nemmere for brugeren.

!Jeg ved godt at MatLab er skrevet i Java!

Men det er nemmere for en som måske ikke er programmeringshaj at overskue et kendt miljø som Matlab.

Så hvor lækkert det end ville være at have en masse praktik vil jeg mene at det vil være en kende urealistiskt, da der hverken er tid eller resourcer til det.

 • 0
 • 0

Jeg mener ikke at det er fuldstændig urealistisk. Jeg havde selv et DSP kursus på DTU i 2006, og der fik vi netop mulighed for at programmere en DSP fra TI (mener at det var en CS2808), hvor vi skulle implementere forskellige filtre i C. Vi designede naturligvis først filtrene i Matlab, men skulle efterfølgende implementere dem, hvilket som Hundebøll også nævner, giver rigtig meget ifht. forståelsen af digitale filtre. Jeg vil dog mene, at det er en dårlig undskyldning fra underviserens side hvis hun/han ikke har overskud til, at have praktiske lab øvelser i forb. med undervisningen. Han/hun må igennem sin karriere have brugt en DSP, og dermed have kendskab til en eller flere platforme der vil egne sig til labøvelser.

 • 0
 • 0

Kære Jon

Du er ret hurtigt ude med dine antagelse og i har kke ret meget at have den i.

Prøv lige at google lidt en anden gang før du kommer med et sådan postulat.

Eks bruger den studerende på AAU op imod 50% af sin studietid på projektarbejde der både har teoretiske og praktiske aspekter.

 • 0
 • 0

Kære Jon

Du er ret hurtigt ude med dine antagelse og i har kke ret meget at have den i.

Prøv lige at google lidt en anden gang før du kommer med et sådan postulat.

Eks bruger den studerende på AAU op imod 50% af sin studietid på projektarbejde der både har teoretiske og praktiske aspekter.

Kære Jens

Jeg antager ikke noget som helst. Jeg stiller et spørgsmål angående Martins antagelse.

JonB

 • 0
 • 0

Sakset direkte fra min studieordning:

En bachelor skal kunne: • Analysere praktiske problemstillinger i en erhvervsmæssig/professionel sammenhæng • Planlægge, gennemføre, dokumentere og vurdere tekniske projekter herunder inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser. • Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger.

Den studerendes praksiskompetencer opnås, idet projektenhederne tager udgangspunkt i ingeniørmæssigt relevante problemer, hvis løsning kræver, at der tages hensyn til produktionsmæssige krav, begrænsninger og effekter som kvalitet, økonomi, miljø, politik, etik, arbejdsmiljø, sikkerhed og bæredygtighed.

Efter endt bacheloruddannelse har den studerende opnået erhvervskompetencer til at udføre funktioner indenfor udvikling, rådgivning og forskning i danske eller udenlandske virksomheder og institutioner.

Det står rimelig klart, at vores praktiske kompetencer opnås gennem vores projektarbejde, men det er begrænset hvor meget signalbehandling der bliver anvendt på et projekt, hvor formålet er objekt orienteret design.

 • 0
 • 0

Hej Martin

Hvordan set det ud med eksamen i Signalbehandling? Er det ikke en teoretisk skriftlig eksamen (SE)? Kan dårligt forstille mig at det er PE når I laver noget med OO. Jeg tror ikke den praktiske opgave at implementer et filter er tiden værd. Den er bedre brugt på teori, så kan I det når I skal bruge det.

Mikkel

 • 0
 • 0

Hej Mikkel

Signalbehandling er skriftlig prøve og ja, der er næppe en opgave i programmering af et filter til eksamenen. Men derfor skal jeg stadig kunne anvende min teori.

Og som Niels skriver, så giver lidt praktisk erfaring en forståelse, som kan bruges ved teoretisk løsning af problemstillinger. Specielt når eksamensopgaverne tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

 • 0
 • 0

Hej

Det er intet galt med praktisk erfraring, det der er galt er tid. En ældre underviser sagde en gang til mig: "At gå på universitet er som at kører farrari, I kan venter med at kører skoda til i får et job". Forstået på den måde at mens man er på uni skal der laver og læres så meget som muligt. Når så en gang er færdi har man værktøjskassen iorden og kan tager det lidt mere roligt og fordybe sig. Implementation kan helt sikkert være gavnligt for indlæringen, men det er meget tidskrævende og er muligtvis ikke særligt anvendeligt senere (andre platforme og hjælpefunktioner osv). Teorien er vigtigere og tiden er der ikke til praktiske øvelser.

Mikkel

 • 0
 • 0

Hmmm

Her i Aalborg har vi da implementeret både analoge filtre samt digitale filtre både i matlab og i microcontroller (i C)...

Givet, vi har selvfølgelig også mere tid til det, da vores hands-on erfaring typisk stammer gennem projekterne...

 • 0
 • 0

okay, var det i sammenhænge med et kursus eller projekt? Martin er jo ked af at der ikke er tid i kurserne og at projektet ikke passe til kurset (eller omvendt).

Mikkel

 • 0
 • 0

Jeg ser overhovedet ikke problemet. Al den tid jeg læste lærte man (stort set) ikke andet end teori i SE kurserne, og hvis man var interesseret i at lære den praktiske anvendelse kunne man så indarbejde det i projekterne. Selvom der ikke er plads til det på det semester du er i gang med, har du vel frit emnevalg på 9 og 10 sem.? Efter jeg begyndte at arbejde er jeg taknemmelig for at have været igennem et meget bredt pensum i løbet af studiet selvom det var meget teoretisk. Så kan man trække på det, fremfor at måtte snævre pensum ind for at have tid til praktiske forsøg. Tænk bare på alle de huller der skulle graves hvis man var på byggeri og anlæg;-) Jeg er overbevist om at det alligevel vil være umuligt igennem kurser at lære om alle de praktiske ting der gør sig gældene når man skal ud og designe i det virkelige liv.

 • 0
 • 0

okay, var det i sammenhænge med et kursus eller projekt? Martin er jo ked af at der ikke er tid i kurserne og at projektet ikke passe til kurset (eller omvendt).

Mikkel

Det var i forbindelse med projekt, men kurserne havde lagt op til det. Desuden synes jeg forlæserne her på AAU generelt er gode til at hjælpe med projektrelaterede udfordringer i opgaveregning i association med kurser - hvis bare der er en perifirer forbindelse mellem udfordring og kursus ;)

 • 0
 • 0

Hvis vi indledningsvist bliver enige om definitionen af en ingeniør og dennes arbejdsopgaver, så handler det vel i bund og grund om at bruge sin tekniske og videnskabelige viden (teori) til at løse praktiske problemstillinger til gavn for samfundet.

Hvorvidt dette så lader sig gøre uden reel praktisk erfaring i løbet af uddannelsen kan man med go grund stille spørgsmålstegn ved. Og hvorledes differentierer det en ingeniør fra en fysikker eller kemikker?

Andre historiske professioner, som vi sammenligner os med (f.eks. læger og advokater), har løst problematikken med praktisk erfaring ved en efterfølgende turnusordning el. lign. som en delvist integreret del af uddannelsen.

Dette kunne også være en mulig løsning på ingeniørstudiet?

 • 0
 • 0

Andre historiske professioner, som vi sammenligner os med (f.eks. læger og advokater), har løst problematikken med praktisk erfaring ved en efterfølgende turnusordning el. lign. som en delvist integreret del af uddannelsen.

Dette kunne også være en mulig løsning på ingeniørstudiet?

Er det ikke allerede det? Er ingeniører ikke tvunget til at skrive deres speciale i samarbejde med en virksomhed?

 • 0
 • 0

Den store forskel er jo, at læger, advokater m.fl. har vurderet at det er urealistisk at indeholde den praktiske del inden for studietiden. Den praktiske erfaring opnås således efterfølgende - f.eks. skal en jurist have arbejdet med praktisk juridisk virksomhed i tre år, inden han/hun kan blive beskikket advokat og dermed føre sager ved domstolene. For læger er der efter endt medicin-uddannelse, først følger en opbligatorisk turnusordning og så følger ellers en række elementer på vej mod en egentlig lægelig specialisering.

Men det vil kræve at ingeniører også accepterer at de 5 år på skolebænken kun er første skridt på vejen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten