Pilotprojekt uden fanfare

I forbindelse med det åbne samråd i Folketinget omkring B103 (åbne standarder) udmeldte Videnskabsministeren, at Videnskabministeriet og andre ministerier vil køre et pilotprojekt med brugen af OASIS/ISO-standarden OpenDocument Format (ODF).

Fredag formiddag udmeldte Videnskabministeriet så, at de har startet pilotprojektet: Fra i dag - den 1. september 2006 - tilbyder Videnskabsministeriet publikationer og anden relevant skriftlig kommunikation i et åbnet dokumentformat, når de offentliggøres på ministeriets hjemmesider: www.vtu.dk, www.fist.dk, www.itst.dk og www.ubst.dk.

Der er i første omgang tale om en forsøgsperiode, der løber frem til årsskiftet 2006/07, hvorefter erfaringerne vil blive samlet op, med henblik på igangsættelse af eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgere og virksomheder.

VTU oplyser endvidere, at "Finansministeriet, Fødevareministeriet og Trafikministeriet deltager ligeledes i forsøget". Jeg går ud fra at man med Trafikministeriet mener Transport og Energiministeriet (det er over et år siden de skiftede navn ...).

Nyhed eller ikke-nyhed? Når nyheder udsendes fredag op ad dagen, så bliver jeg altid nysegerrig og må se hvad de handler om. Det er jo velkendt, at presseafdelinger bruger fredag op ad dagen til at udsende dårlige nyheder, vel i et håb om at de aldrig opdages da folk har mere travlt med at tænke på weekendplaner.

Det kan selvfølgelig også godt være tilfældigheder, der gør at en nyhed udsendes når den nu gør. Men Videnskabsministeriet udsendte "kun" en nyhed, ikke nogen pressemeddelelse. Og så vidt jeg ved har pressen ikke bemærket nyheden. De andre ministerier har tilsyneladende heller ikke gjort et stort nummer ud af nyheden (læs: der er ikke et spor af ODF på fm.dk m.fl.).

Dokumentformater har afgørende indflydelse på alle processer, som involverer dokumenter, og er der noget som staten "dyrker" så er det en dokumentorienteret kultur. Alt i staten sker via dokumenter.

Hvad er det så, der tilsyneladende har fået Videnskabsministeriet til at "nedtone" denne nyhed?

Måske skyldes det, at pilotprojektet har et ganske begrænset omfang.

Publicering på hjemmeside er selvfølgelig en vigtig dokumentaktivitet, men immervæk kun en proces blandt mange:

Dokumentudveksling (internt og eksternt) Eks: Arbejdsdokumenter som udveksles mellem myndigheder, med konsulenter, EU, osv.Dokumentmodtagelse Eks: Borgerhenvendelser ("breve"). §20-spørgsmål.Dokumentarkivering (journalisering) Eks: Journalisering i ESDH-systemer, integration i workflow.Dokumentspredning (publicering) Eks: Publicering på hjemmesider. Arbejdsproces ifbm publicering.

Et full-blown pilotprojekt burde have delprojekter på alle disse fire områder. Kun derved kan man afdække de forskellige konsekvenser af anvendelsen. Hvad med FESD/ESDH-systemerne, for eksempel? Hvor ODF-parate er de? VTU-koncernen skal jo have nyt ESDH-system.

Publicering I sommers introducerede VTU en ny hjemmeside efter "scrap-and-build"-metoden, og blandt de gamle ting der røg ud i denne forbindelse var et væld af gamle og nyere Word-dokumenter, man gennem årene havde publiceret på vtu.dk.

Så vidt jeg husker var der for eksempel et hav af besvarelser på §20-spørgsmål i Word. Efter nybygningen er der nu blot et link til Folketinget side med §20-spørgsmål og -svar. Og Folketinget er jo ikke med i pilotprojektet, og det skulle da overraske mig meget, om der nu så flyder ODF-dokumenter frem og tilbage mellem VTU og Folketinget (der publiceres PDF og HTML).

OIO-kataloget siger om webpublicering af dokumenter (publikationer), at man bør bruge XHTML og PDF og evt. OIOXML (hvis struktureret data). Efter statsministerens taleskriveraffære, der afsløredes via dokumentinformation i et Microsoft Word-dokument, har man i staten "advaret" mod at publicere Word-dokumenter, og mange steder var man faktisk blevet flinkere til at publicere i PDF frem for Word. Nu kommer Word tilsyneladende tilbage, da VTU ikke blot nu publicerer ODF-versioner, men også Word-versioner, af (nye) udgivelser.

De fleste brugere i dag er vist tilfredse med XHTML og PDF, og det er tvivlsomt om der i de kommende par månder vil være særlig stor efterspørgsel efter ODF-versioner. Men for brugere som mig, der allerede i dag foretrækker ODF frem for PDF til langt de fleste dokumenter, jeg skal læse og især redigere (inklusive citere fra), så er det en fin service. Og tak for det, VTU.

Jeg og andre brugere vil naturligvis forvente at ODF-versioner er kvalitetssikrede, og faktisk virker i programmer som kører native ODF.

Rambøll-inspireret reminder Der er et potentiale for staten i at bruge ODF. Thor, der er penge i det! Men staten, regionerne og kommunerne har forskellige udfordringer, og samtlige disse bør inddrages og vurderes, hvis man vil have et samlet billede af hele det offentlige. Pilotprojektet burde derfor have en tværoffentlig tilgang, hvor alle tre administrative niveauer involveres.

Nu jeg nævner Rambøll, naturligvis med henvisning til deres (Rambøll Management) nylige rapport for OSL, og ikke mindst deres præcisering, så skrev jeg forleden et blogindlæg på engelsk om deres rapport og OSLs konklusioner. Dette blev opfanget både her og der, senest i selveste Redmond. Uanset hvad man end kan sige om rapporten og extrapoleringen mm., så er der ingen tvivl om, at Rambøll og OSL har ramt et hedt emne.

Personlige erfaringer Jeg har i snart et år kørt mit eget lille pilotprojekt med ODF: Jeg har ganske enkelt levet uden Microsoft Office. Jeg bruger OpenOffice.org. Derfor bruger jeg ODF som foretrukkent eget dokumentformat, og så ofte PDF når jeg skal sende dokumenter til andre. Ofte bliver jeg dog nødt til at sende Word-filer, hvis modtagerne skal kunne redigere i dem. Ligeledes modtager jeg et væld af Word-dokumenter, især fra mine studerende.

Men ODF er også det interne dokumentformat i OASIS, hvor jeg er staff member, så jeg har også erfaret hvordan ODF-dokumentudveksling og -deling fungerer.

I korthed er erfaringen, at det ganske enkelt fungerer glimrende. En dejlig fordel er, at der aldrig er problemer med ODF-dokumenter mellem Windows og Linux, så længe man holder ODFen "ren". En stadig udfordring er, at arbejde med "urene" dokumenter, der udveksles med Microsoft Office, og konverteres til og fra ODF via Word/PowerPoint/Excel-dokumenter. Dette kan volde problemer, men reelt ikke værre sådanne end mellem to forskellige MSOffice-miljøer og især -generationer.

Hvad for pilotprojekter omkring dine dokumenter laver du?

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten