phloggen

Perspektiv med buschaffør

Pt. har vi for mange arbejdsløse. Præcis hvor mange er egentlig ikke vigtigt i denne sammenhæng, der er for mange og det er nok.

Lige nu diskuterer vi rejsekortet og dets omkostninger og en af de mest interessante tal i alle diskussioner om kollektiv transport, er at det offentlige betaler halvdelen af driftsomkostningerne, mens passagererne betaler den anden halvdel, rundt regnet 7mia hver (iflg teknologirådets rapport fra 2005).

Movia søger for løn til ca. 5.000 og DSB til ca. 10.000, hertil kommer de medarbejdere der sidder i kommuner og regioner mv.

Et slag på tasken er at det offentlige direkte betaler mindst 8.000 lønninger for at få den kollektive transport til at virke.

Arbejdsløshedsdagpenge er ca. 200.000/år mens en buschaffør tjener ca. 300.000/år, så den samfundsmæssige pris for en buschaffør er ikke over ca. 100.000/år.

Formodentlig er tallet en god del lavere, pga. af alle de udgifter arbejdsløshed medfører, men lad os bare holde os til hvad vi kan dokumentere.

For den estimerede ekstraregning til Rejsekortet (2.7mia/15år) kunne man altså ansætte noget der ligner 1.800 buschaffører.

Movia kører 570 buslinier, så i runde træk kunne vi dobbeltbemande alle busser for de samme penge som vi skal betale et udenlandsk firma og bankerne for at få Rejsekortet.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Buschaffører er ikke i kartegorien vidensarbejdspladser, som vores 'folkevalgte' er enige om er det eneste Danmark skal satse på, men jeg er helt enig med dig PHK, og vil tilføje, at vi sikkert gratis kan bemande alle busser og tog med to chaffører og en billetkontrollører.

 • 0
 • 0

Ville det ikke samfundsmæssig være bedre at gøre alt offentligt transport gratis? alene de penge der kan spares i kontrolanlæg er da anseelige ;O)

 • 0
 • 0

kan bemande alle busser og tog med to chaffører og en billetkontrollører.

Det ser bare lidt dumt ud med busser der tøffer rundt med færre passengere end folk der kører/administrere bussen :-) Det kunne også være at det var billigere for samfundet overordnet set at give folk en bil - man kunne sikkert også få arbejdsløse til at producere bilerne så de kunne blive "gratis".

HVIS man nu havde udført rejsekort projektet "rigtigt" - så kunne det nok ellers også have været en besparelse+forbedring versus papir-billetterne i dag.

 • 0
 • 0

Ville det ikke samfundsmæssig være bedre at gøre alt offentligt transport gratis? alene de penge der kan spares i kontrolanlæg er da anseelige

Teknologirådet regnede på det i 2005.

Konklusionen er at det ville blive for stor en success for en "liberal" regering (de formulerede det vist nok lidt forblommet)

http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1...

 • 0
 • 0

Buschaffører er ikke i kartegorien vidensarbejdspladser, som vores 'folkevalgte' er enige om er det eneste Danmark skal satse på, men jeg er helt enig med dig PHK, og vil tilføje, at vi sikkert gratis kan bemande alle busser og tog med to chaffører og en billetkontrollører.

Og 1-2 dragere på hver eneste station, incl. S-tog og Metro.

Oups, det var ikke min tanke at give jobcentrene nye ideer til aktivering.

 • 0
 • 0

Ville det ikke samfundsmæssig være bedre at gøre alt offentligt transport gratis?

Hvis man er bange for gratis (fx fordi man som politiker lige har smidt en milliard efter et nyt betalingssystem, som nu skal bruges til noget, koste hvad det vil), så kunne mindre måske også gøre det:

I forbindelse med diskussionen om afskaffelsen af de nyligt tilkomne zoneantal 7 og 8, kom det frem at en total afskaffelse af zonesystemet i hovedstadsområdet anslået ville koste under 1 mia. om året. Du ville således udelukkende betale for rejsetid, ikke distance, og prisen ville med klippekort være 14,50 kr. per påbegyndt time.

Klippekort og billetter simplificeres massivt, hvis man er til den slags. Et klip, og du kan køre overalt i en time. Skal du rejse længere end det, stempler du bare én gang til (senest ved næste omstigning), og så har du en time til.

To af rejsekortets mange problemer ville forsvinde som dug for solen, da det ikke længere ville være nødvendigt at stemple ud (= ingen dummebøder), og Rejsekortet A/S skal ikke vide hvilken rute din bus kører for at fastsætte prisen, så de kan ikke opkræve forkert pris.

Mest chokerende, hvis tallet er korrekt udregnet og forstået, kunne man få flat-rate offentlig transport med et alle-zoners månedskort til 335,- om måneden. Det tror jeg nok jeg ville vælge.

 • 0
 • 0

I forbindelse med diskussionen om afskaffelsen af de nyligt tilkomne zoneantal 7 og 8

Det er vel zone 8 og 9 (alle zoner) der er 'det nyligt tilkomne'. 20. januar 2008.

 • 0
 • 0

I forbindelse med diskussionen om afskaffelsen af de nyligt tilkomne zoneantal 7 og 8, kom det frem at en total afskaffelse af zonesystemet i hovedstadsområdet anslået ville koste under 1 mia. om året. Du ville således udelukkende betale for rejsetid, ikke distance, og prisen ville med klippekort være 14,50 kr. per påbegyndt time.

Klippekort og billetter simplificeres massivt, hvis man er til den slags. Et klip, og du kan køre overalt i en time. Skal du rejse længere end det, stempler du bare én gang til (senest ved næste omstigning), og så har du en time til.

To af rejsekortets mange problemer ville forsvinde som dug for solen, da det ikke længere ville være nødvendigt at stemple ud (= ingen dummebøder), og Rejsekortet A/S skal ikke vide hvilken rute din bus kører for at fastsætte prisen, så de kan ikke opkræve forkert pris.

[ironi] og man ved hvor lang tid rejsen varer?[/ironi] Hvad skulle forhindre 'den snu' i at sige ved kontrol. "Det stempler jeg næste gang" vel vidende, at han ikke gør det, eller skal han strækkes op til klippemaskinen? Uden kontrol kan han jo 'bare' køre på laveste takst. Rejsekortet skal ikke vide rejsevejen, da det er start-og slutzone (og rejsetid), der bestemmer prisen.

 • 0
 • 0

Hvad skulle forhindre 'den snu' i at sige ved kontrol.

Hvad med at holde øjnene på bolden ?

Der findes ingen billetsystemer der ikke kan snydes med og det må være væsentligt vigtigere at det virker for de lovlydige, end at det pågriber snylterne, der oftest ikke kan betale bøden under nogen omstændigheder...

 • 0
 • 0

Reelt set burde der ikke være nogen arbejdsløse da disse kunne sættes til at udføre et arbejde for at modtage kontanthjælp. I den socialistiske tankegang henvender arbejdsløse sig til jobformidlingen og får anvist et arbejde og i den liberale tankegang møder de op på tovet hvor en arbejdstager hyre de daglejere de nu har behov for... I et socialt-liberalt system som vores, har vi kontanthjælpen...

Største problem med begge ordninger er at de har en stor indvirkning på lønniveauet og derved på vores inflation... I den liberale løsning vil lønnen afhænge af antallet af mennesker på tovet og i den socialistiske vil der være et lønpres på industrien da der reelt ikke er nogen arbejdsløse til at holde lønnen nede... I vores nuværende system er lønnen afhængig af kontanthjælpens størrelse, ved at sænke/øge denne presser man minstelønnen...

Ingen af løsningerne er perfekte og ingen af dem løser alle problemer... Men jeg tror nu ikke på at det er en løsning at ansætte 1800 chauffører mere, der er også udgifter til administration, busser, brændstof m.m. og hvad med alle andre offentlige ansatte, skal man også fraregne understøttelsens størrelse når man ser på deres udgift i forhold til statskassen? (pædagorer, sygeplejesker, politifolk m.m.)

 • 0
 • 0

Jeg kan godt lide debatten og er helt enig i at man bør tegne uden for stregerne når man tænker investeringer i samfundet som helhed.

Det var spændende med 0-takst inputtet. Jeg synes dog (desværre) at konklusionen slet ikke er "forblommet" men meget tydelig i sit sprog:

Arbejdsgruppen vurderer, at indførelse af gratis offentlig transport (0-takst) som en enkeltstående trafikpolitisk indsats ikke er et anbefalelsesværdigt virkemiddel. Indførelsen af takstreduktioner, som medfører store behov for kapacitetsudvidelser i den offentlige transport, eller som medfører betydelige økonomiske tab for det offentlige, er næppe politisk gennemførlige.

Arbejdsgruppen vurderer, at gennemførelse af en generel gratis offentlig transport vil medføre offentlige udgifter, som ikke opvejes af de miljømæssige, fordelingspolitiske eller trafikale fordele, som opnås, og at tabet på 6 mia. kr. i manglende billetindtægter samt manglende statslige bilafgifter på mere end 1 mia. kr. kan anvendes mere effektivt i form af en samlet styrkelse af den offentlige transport – hvis en så offensiv satsning kan samle politisk opbakning i Folketing og byråd.

Arbejdsgruppen vurderer det som centralt, at indførelse af 0-takst i givet fald ikke må medføre, at den offentlige transport får begrænset økonomi til at forbedre kvaliteten i det offentlige transporttilbud, eller at offentlig transport får politisk lavstatus. Arbejdsgruppen frygter, at 0-takst som enkeltstående virkemiddel vil betyde et reduceret økonomisk råderum for trafikselskaberne og dermed kvalitetsforringelser. Ligeledes frygter arbejdsgruppen, at transport, der ikke betales for, af brugerne vil kunne betragtes som ”værdiløs”, og at 0-takst dermed medvirker til at nedvurdere den offentlige transports omdømme

God dag til alle på bloggen.

 • 0
 • 0

Det er vel zone 8 og 9 (alle zoner) der er 'det nyligt tilkomne'. 20. januar 2008.

Før havde vi 1 til 6 + alle zoner, nu har vi 1 til 8 + alle zoner. You say potato... :)

Hvad skulle forhindre 'den snu' i at sige ved kontrol. "Det stempler jeg næste gang" vel vidende, at han ikke gør det, eller skal han strækkes op til klippemaskinen? Uden kontrol kan han jo 'bare' køre på laveste takst.

Problemstillingen er uændret fra idag. Prismodellen er blot blevet simplere, hvilket reducerer risikoen for fejl, simplificerer kontrollen, og gør det mere attraktivt at køre lovligt.

Rejsekortet skal ikke vide rejsevejen, da det er start-og slutzone (og rejsetid), der bestemmer prisen.

Som tidligere indlæg her på bloggen har gennemgået (http://ing.dk/artikel/120792-rejsekortet-d...), kan rejsekortet blive meget forvirret omkring rejsevejen og dermed zonerne, hvis buscomputeren ikke er indstillet korrekt.

 • 0
 • 0

[quote] Hvad skulle forhindre 'den snu' i at sige ved kontrol.

Hvad med at holde øjnene på bolden ?

Der findes ingen billetsystemer der ikke kan snydes med og det må være væsentligt vigtigere at det virker for de lovlydige, end at det pågriber snylterne, der oftest ikke kan betale bøden under nogen omstændigheder...[/quote] Det er vel derfor du foreslår flere chauffører/kontrollanter. ;-)

Man behøver vel ikke ligefrem 'opfordre' til snyd.

... og bolden! Billetsystemet, rejsekort eller pap betjent af chauffører og kontrollanter er vel det, du sætter op mod hinanden.

 • 0
 • 0

Det er vel derfor du foreslår flere chauffører/kontrollanter. ;-)

Jeg har ikke sagt et ord om hvad de ekstra 1800 chauffører skal lave, jeg har bare prøvet at sætte en IT-skandale i et passende perspektiv.

 • 0
 • 0

To af rejsekortets mange problemer ville forsvinde som dug for solen,

Samtidigt forsvinder et design-krav: At borgernes færden registreres overalt - også hvis de bruger offentlig transport.

Jeg er heller ikke sikker på at det private? monopol, der driver rejsekortet er særligt interesseret i noget simpelt. Det går både ud over omsætningen og øger risikoen for unødig konkurrence, hvis produktet er simpelt.

 • 0
 • 0

Det gælder vel også kortklippemaskinen, så kan rejsehjemlen være ugyldig. ;-)

Ja men du kan umiddelbart selv se om din 'check-in' er sket korrekt

 • 0
 • 0

Godt, tankevækkende indlæg.

Vedrørende gratis offentlig transport: Selvom det udfra en isoleret økonomisk betragtning vedr adm-omkostninger kan give mening at gøre det gratis, så kan det i et bredere perspektiv være en dårlig ide da det kan flytte folk fra sundere cykling/gang til potentielt allerede fyldt kollektiv transport: I London gjorde man KT gratis for børn med det resultat at de skiftede fra at gå til at fylde op i busser/metro i myldretiden (og med dårligere sundhedstilstand).

 • 0
 • 0

jeg syntes det er en god debat..... vi er nød til at tænke lidt anderledes.... for at få et godt land at leve i..... alle de her udliciteringer og den frie kokurence samt EU handels betingelser osv.... de gavner ikke alle ligefrem Dk.....

jeg går ind for at transport gøres gratis..... det vil gavne bilkøerne... co2... og jeg vil med glæde betale ekstra i skat...hvis det er det kommer an på....

skulle der som nu laves et såkalkdt rejse kort...jamen hvorfor får dtu ikke opgaven... hvorfor beholder vi ikke de her opgaver i egne rækker.... der er så meget jeg ikke forstår...

men rigtig god debat...

 • 0
 • 0

Enig, helt gratis offentlig transport er næppe en god ide i tæt befolkede områder, men i udkantsdanmark vil det sikkert være en kanon-ide på alle mulige niveauer.

 • 0
 • 0

For mig er 1 arbejdsløs for mange! Hvis det er mig der er den ene...

så tegning i Politiken i går tror jeg det var...2 sad og diskuterede og den ene siger: Politikerne taler om at vi skal arbejde mere! Ja...siger den anden...jeg vil gerne arbejde 37 timer mere end jeg gør nu!

(synes det sætter situationen ganske godt i perspektiv)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten