Raket-Madsens Rumlaboratorium

Overlever du bare eller LEVER du - er du gærcelle eller Menneske ?

Opdateret 2. marts 2015 kl. 14.32. Se mere i bunden af bloggen.

Kære læsere...

Har du nogensinde oplevet et virkeligt pragtfuldt stykke musik ?

Har du nogensinde oplevet en virkelig pragtfuld film ?

Har du nogensinde set et virkeligt pragtfuldt stykke arkitektur ?

Jeg er faktisk meget glad for musik. Ikke mindst klassisk musik. Måske er den allerstørste af de klassiske komponister Wolfgang Amadeus Mozart.

Erkendt, der er mange af hans værker der ikke siger mig så meget, meget som egentligt er noget sødsuppe i mine ører.

Men Requiem. Mozarts dødsmesse...den tager mig ud.

Jeg er ikke så meget til danske film. Vi har svært ved at lave alvorlige film, og pjat og komedie rammer mig ikke rigtigt. Men der er faktisk danske film som jeg har været utroligt begejstret for.

Se f.eks. dette klip fra Olsen Banden ser rødt:

Dette stykke vandvittig filmkunst blev til før der rigtigt var noget der hed "Speciel Effects" i Danmark. Alle sprængningerne, og alt det andet halløj blev til på grund af Erik Balling og Hennings Bahs samarbejde, og dette tilfælde med uvurderlig hjælp fra Bent Fabricius Bjerre...som lavede en særlig udgave af Overturen til Elverhøj specielt til denne fantastiske scene.

Arkitektur...åhh eksemplerne er så utroligt mange...Eiffels tårn, Utsons operahus...

Illustration: Privatfoto

Eiffeltårnet...bygningskunst - ingeniørkunst - innovation. Foto: Storbyinfo.dk

Den virkelige forskel på at være menneske og være en gærcelle...er vores kultur. Vores kunst. Når vi gør noget absolut nytteløst, fordi vi ikke kan lade være. Og ikke bare overlever. Alt respekt for gær i øvrigt...

Jeg vil gerne komme med en meget personlig opfordring til dig som læser dette...lyt til musik. Se film. Nyd arkitektur. Lad dit sind omfavnes og kæles af levende og døde kunstneres værker - lyt, føl, se, mærk og smag. Du kan f.eks lade linket til Requiem fortsætte, så vil youtube sende dig Måneskinds sonaten, og noget Vivaldi...og er det ikke din smag, så er der så meget andet skøn kunst til i verden som du skal tage til dig, tage ind, og lade tårerne trille ned af dine kinder til...fordi det, kun det, forvandler dig fra biomekanisk organisme til et menneske.

Det opstår i alle skala, fra det mindste, til de mestre jeg nævner herover. Du ved det er kunst du møder, når du ser noget der får din kæbe til at ramme brystet.

Kunstværker i ordets bredeste forstand kræver ofte mange mennesker medvirken og samarbejde.

Et maleri f.eks. kunne man jo tro var det mest egomaniske lille stykke one man show...men som beskrevet i en tidligere blog er det jo slet ikke tilfældet:

"Et maleri bliver til i et samarbejde mellem en farvefabrik, en pensel mager, en snedker der bygger rammen, en væver der væver lærreder, en der bygger staffelier, en sømfabrik, en hæftemaskine operatør og hæfteklammer. Slutteligt er der en kunstner der smører farverne ud over lærredet. Så kommer snedkeren igen og sætter ramme på lærredet, gallerist og kunsthandler tager fat og gør deres arbejde så billedet kan komme ud. Måske affotograferer man det og trykker det i tusindtal så flere kan set det. Det er mange menneskers værk. Fjerner man kunstneren fra dette forsvinder der kun en lille brøkdel af værket, for man har stadig det tomme lærred, den tomme ramme, hæfteklammer og malingen bliver i tuberne og penslerne forbliver rene."

Sakset fra bloggen: "Do they understand the bleeding heart of the artist ?"

Men kunst - i den bredeste forstand- har også den specielle egenskab at det ikke ret tit opstår i komiteer, bestyrelser, eller som resultatet at demokratiske beslutnings processer mellem alle de medvirkende til skabelsen af et værk.

Man kan mene Picasso da burde have taget farvefabrikkens medarbejdere med på råd, afstemt planerne med penselmageren, snedkeren, sømfabrikken, og hæftemaskine operatøren, inden han smurte de farver på et lærred vi kender som "Guernica"

Men nej...

Ligesom Leonardi da Vincy ikke kan forhandle kurven på Mona Lisa´s smil...så må vi bare erkende at kunst er noget individuelt, selvom det måske opstår i et kollektiv med mange hjælpere. At være kunstner - stor eller lille er ikke noget frivilligt. Det er på menge måder et åg, men er man først kommet ud af skabet, er der ingen vej tilbage. Man må gøre sin ting. Man mister for stedse evnen til at lade være. Men må tage de blodtude det giver, og aldrig, aldrig glemme at det er livets største gave at kunne føle...om det så er glæde, sorg, triumf eller det dybeste nederlag. Når man ikke føler mere...er man ikke mere.

Hvorfor er Mozarts Reqviem overhovedet Mozarts ? Det fremføres jo af et orkester og kor der kan tælle hundredvis af dygtige mennesker - understøttet af endnu hundreder af instrument byggere, fløjtemagere og de der skaber blæsernes instrumenter...

Hvorfor er "Olsen Banden ser rødt" Erik Balling og Henning Bahs værk på samme måde som "Titanic" er James Camerons, og Ringenes Herres en "Peter Jackson" film ?

Tusindvis af talentfulde teknikere, lydfolk, kameraoperatører, kostumedesignere har jo været med og hjulpet ?

Hvorfor er Eiffeltårnet Eiffels ? Hvorfor er Sidney Operaen Utsons - hvad med dem der boltede og nittede, dem der støbte beton og trak ledninger...?

Det er det fordi DET ER DET !

Fordi de er kunstnerne der har skabt det, og de andre er hjælpere. Yderst talentfulde, ja, men stadig er det ikke deres værk. De er medvirkende. Basta. Slut. Punktum.

Jeg er selv fortiden medvirkende i et en andens værk. Det er tegnestuen BIG og partner der Arkitekt Jakob Lange der skaber et værk. Røgnings installationen til Amager Bakke. Det er ikke mit værk, jeg er bare medvirkende. Jeg gør min ting, og hjælper hvor jeg kan, men barnet er en andens. Fuld respekt begge veje. Jeg er bare hjælper, og glad for at få lov at tage rejsen med.

Ing.dk´s histrorie om BIG projektet.

De kasketter skal bare være på plads.

Klad det bare et Kalifat. Der er kun en Kalif. Nogen gange to som Balling og Bahs...men resten er som jeg i BIG projektet blot ministre i Kalifatet.

Jeg er netop blevet smidt ud af Nautilus foreningen. Dermed har jeg mistet forbindelsen til mit Eiffeltårn, min Reqviem, min Olsen Banden ser rødt...i min micro skopiske skala. For Nautilus er mit hovedværk i denne verden.

Jeg fik beskeden i en lakonisk mail med titlen:"Eksklusions brev". Ingen varsel, ingen ting.

Det var ikke underskrevet af noget menneske, men af "bestyrelsen" - og det kan jeg godt forstå. Den må godt nok have smagt grimt.

Begrundelsen er at jeg har bedt om at have en brugsret til Nautilus som er uafhængig af foreningsmedlemskab. Det kan ikke accepteres at nogen skal have særregler, uanset hvad de har bidraget med.

Ud.

Nautilus er et lille bitte værk,sammenlignet med mestrene nævnt ovenfor, men Nautilus er altså mit værk. Uanset hvem der måtte eje fartøjet eller være bruger af det.

Jeg har spurt en af de klogeste hjerner i CS om forklaringen på den lange række af forenings eksklusioner jeg har bag mig. Hvorfor jeg skal have så mange tæsk og flere oveni ?

Civ. Ing. Christian Ravn har givet et svar som jeg godt tror jeg må citere ham for. Det lyder i al sin enkelhed at jeg aldrig får fortalt at dette er en "Peter Madsen produktion" når foreningen dannes. Dermed tror de medvirkende, med god grund, at de er del af en almindelig demokratisk forening, hvor der er lige regler for alle uanset indsats.

Når den dag så kommer, at det på en eller måde går op for de medvirkende, at der på ingen måde er lige regler for forskellige mennesker...så eksploderer det. Madsen bliver planmæssigt smidt ud, foreningen fortsætter og Madsen fortsætter...i en ny entitet. Han laver nye projekter, og foreningen begynder nu at hygge sig. De har tid nok...og det vigtigste er jo det sociale samvær.

I alle tilfældene har foreningens medlemmer opnået en meget højere grad af komfort, som som Christian netop siger - "Vi hygger os" - men naturligvis forsvinder der noget. Men de får det godt, nu alle er lige.

Dette "noget" der forsvinder er det samme som sker med Olsen Banden når Balling og Bahs ikke mere er med. Har du set nogen af de film om Olsen Banden som er lavet efter Balling og Bahs perioden ?

Nå ikke...det er der så heller ingen grund til.

Vi kan smide Eiffel ud af Eiffeltårnet, vi kan smide Bjarke Engels ud af Bjarke Engels Group. Vi kan fjerne James Cameron fra "Titanic" produktionen. Vi kan tvangs normalisere, kasterere, klippe til, hæmme og rette ind.

og vi kan skide i havet.

Så bliver den ikke noget tårn. Ikke nogen vanvittig akitektur. Ikke nogen "Titanic" - kun gær. Masser af mellemgrå gær. Væs´go og spis din grød og overlev.

Copenhagen Suborbitals var fra 2008 til 2014 en von B og Madsen co-produktion. Von og jeg har meget mere tilfælles med hinanden, end vi har med resten af de talentfulde folk som deltog. Vi er f.eks. på mange måder sikkert nok mindre tekniske og mindre specialiserede. Men vi er tilgengæld vanvittige. Vi lavede noget sammen, støttet som ved en filmproduktion, af en lang række talentfulde teknikere og ingeniører.

Men det var en von B og Madsen co-produktion.

Civ. Ing. Christian Ravns analyse er at vi glemte at fortælle det. Vi glemte at tage kasketterne på. Vi glemte at fortælle at det fandme ikke var en eller anden demokratisk rundkreds. At vi selvfølgelig ikke træffer nogen beslutninger om noget som helst ved at sidde i en rundkreds og ligne halvsmeltet chokolade i stolene.

Da Nautilus´renovering startede anede derfor ingen at det var Peter Madsens værk...og da Copenhagen Suborbitals blev til kunne man ikke vide det i virkeligheden var en Von B og Madsen co produktion. Det holdt vi bare lav profil om for at lokke folk ind...hæ hæ...lyder forklaringen.

Derfor har de jeg på fordækt vis lokkede ind, ret til at smide mig ud, af mig selv.

Von B og jeg satte kursen for de første fantastiske år i CS i messen ombord på Nautilus, og alle andre vigtige beslutninger blev taget mellem os på vores mange gåture sammen. Hvis nogen tror eller troede noget andet, ja, så er de virkelig blevet lokket ind på et helt forkert grundlag.

Nautilus´s byging var på samme måde en "Madsen produktion" uanset hvor mange der var med. Jeg huskede kasketten, og de jeg byggede den med er nære venner i dag. Det tog kortere at bygge hele skibet, og gøre det operationelt end det har taget at lave en renovering...som nu er gået i stå efter fem år. En renovering hvor det virkeligt afgørende: udvendig maling og sandblæsning blev udført af professionelle. I øvrigt for en meget stor del vedkommende for min regning. Resten blev samlet ind via nettet.

Foreninger er hyggelige.

Sammenstødet mellem disse verdener har startet en tilintetgørelseskrig her på Refshaleøen. Skulle nogen forledes til at tro at nu er der snart ro i lejren, så er det lyden af den stilhed der følger når folk ikke længere er på talefod, I hører.

Tilintetgørelseskrig.

Gensidig og med forskellige midler. Nogen åbenlyse - andre skjult bag falske navne. CS og ubådsforeningen er så sammenkoblede at jeg betagter dem som et hele.

Man kan blive en yderst populær politiker ved at undersøge hvad flest muligt mener, og så mene det samme. Der var engang et parti som vandt en jordskreds sejr ved at foreslå nedlæggelsen af indkomstskatten. Den var der jo mange der ville af med. Som omdannedes. Som senere har haft succes ved at levere enkle læsninger på indvandrerpolitikkens område. Catch er at det er ret nemt at komme med populære og lige til løsninger på noget som kompliceret som skattepolitik ( nedlæg skatten ! ) eller indvandrer politik ( smid dem ud ! ) og det giver stemmer. Partiet er siden modnet, og rummer nogen af de mest succesfulde politikere her i landet.

Men min pointe her er slet ikke politisk.

Den er, at når jeg skriver denne blog...så ved jeg da jeg får så mange bank. Men jeg skriver det jeg er, det jeg føler og det jeg mener. Jeg kan ikke lyve for at få flere "thumps up" eller flere støtter til mit projekt. Jeg er nødt til at sige tingene som de er...og tage de tæsk der kommer. Jeg er faktisk rystende ligeglad. Det er ikke en popularitets konkurrence. Det er sandt eller falsk.

To plus to er ikke fem, uanset hvor mange der råber det i kor.

For nylig besøgte jeg CS mandagsmøde. En læser her på sitet havde forslået lidt "hen over hækken" diplomati. Vi har jo ikke hække, men pigtråd, så jeg tænke at et hvidt flag ville være passende at tage med Så jeg tog turen over ingenmandsland og ind i løvens gab. Medbringende et rigtig hvidt flag, og på udkik efter officerer. Det er vel sådan man gør i tilintetgørelseskrige ?

Der var tomt og stille i CS hal. Intet spor af Spica. Som skal testes til efteråret. Intet spor af Nexø 1 og 2 som skal flyve om få måneder. Men jeg kunne se se deres museum med alle von B´s og mine ting. Jeg fandt hele forsamlingen i varmestuen, inden under repoet. Da jeg blev set, stormede alle ud. Rummet var ryddet på under tredive sekunder. Man skulle tro det var en gas angreb ved Ypres i 1916. Den eneste der turde tale med mig var Thomas Petersen. Resten gemte sig ude i mørket rundt om hangeren.

Jeg bygger igen store raketter i HAB. Dinosauren arbejder og det tager form. Det er en "Peter Madsen produktion" Ingen kan være i tvivl. Ingen må være i tvivl. De talentfulde ingeniører og teknikere der gør det muligt ved det. De ved jeg respekterer dem på alle måder som jeg også har gjort, og altid vil gøre med de dygtige mennesker i CS. Men det er altså en Madsen, take it or leave it. Jeg siger det for simpelthen at beskytte folk mod at forvente noget andet.

For det gør ondt på alle.

No more Mr. Nice guy. Jeg får kvalme af newspeak og hul snak, lad os hellere være ærlige.

Nautilus er kronen på det ny CS´s lange liste af urimelige, ulovlige, konfiskationer. Smukt. Fuldbragt.

Bortset fra at der går grænsen, venner. Der må være en grænse.

Hvem vinder ?

Det gør bemandet amatør rumfart. Det gør fantastiske vanvittige projekter. Selvom omkring 90 % af de indsamlede midler til formålet går til hyggen i CS, og dermed er spildt hvis formålet er et andet end hygge...så vinder den der er vildest, mest hengiven til missionen altid. Jeg har det fint, for jeg kan virke i Rumlaboratoriet...og det er det eneste jeg er nødt til...for at leve. Det ny Copenhagen Suborbitals vil aldrig igen flyve en stor raket, eller bare teste en på jorden. Men de skal nok findes længe og hygge meget. Som DARK før dem.

Leonardo Da Vincy sagde for mange hundrede år siden "Vi kan flyve"

Christopher Columbus sagde engang "Fremskridt opnås aldrig i enighed"

Begge havde ret.

Peter Madsen

N.B: Husk det nu ven, lyt til musik, læs bøger, se film, nyd skulpturer, måb over arkitektur...! og til helvede med vores skærmydsler...VI KAN FLYVE !

Opdateret 2. marts 2015 kl. 14.32: Redaktionen har redigeret enkelte passager, der kunne virke injurierende, ud af denne blog.

Der er igen åbent for kommentarer i debatten under denne artikel. Se forklaring i* dette debatindlæg.

Mit gæt er, at det dét i virkeligheden handler om med den ubåd, er om der fortsat er grundlag for en forening som bygger på en båd kun er tillåns. Altså om de vil bruge deres tid og penge på at bygge på en ubåd som reelt er din. Hvis ikke så nedlægger de foreningen og så kan du ellers tage og gøre med din ubåd som du vil.

Sådan læser jeg faktisk det Jacob skriver. At de ikke har lyst, til at have dig på det møde hvor de skal diskutere om de vil acceptere det ultimatum du har sat op, kan jeg sådan set godt forstå.

Ang. resten så er det jo også fordi du aldrig kæmpede for dine ting da du forlod CS. De ting du siger de har taget er jo dine ejendele (eller hvilken entitet der nu har ejet dine ting da du ikke rigtig kan eje noget). Det er kun foreningens hvis du rent faktisk har givet dem til den, jeg gætter på du juridisk aldrig har gjort det. Så hvis det betyder så meget, er det bare at lave en liste og sende den til dem. Hvis det ikke virker så sæt en advokat på men så langt kommer det nok næppe. Så er dine ting nok heller ikke mere værd.

Det virker lidt som om du bare har sagt at det alt sammen kan være ligemeget, og de kan taget det helle og du skal nok klare dig selv - Og nu har du ombestemt dig, og vil sådan set gerne have det der er dit. Det er ikke uretfærdigt og i mine øjne det eneste rigtige.

Det bedste for dig og CS er at i får det ud af systemet en gang for alle. Så lav da den liste. Send den officielt via mail til bestyrelsen og bed dem arrangere tilbagelevering eller forklare hvorfor de mener at det er foreningens ting. Det her med at ligge i din blog skyttegrav og skyde på dem hjælper ingen.

Jeg støtter personligt både dit projekt og CS. Det bliver jeg ved med, fordi indtil du rent faktisk har noget konkret at brokke dig over og en reel afvisning om (feks.) at give dig dine ting tilbage, så er det alt sammen bare noget du siger.

PS. den med bare at møde op til deres mandagsmøde med et hvidt flag... Det du skulle have gjort, var at sende en mail til dem et par dage i forvejen og bedt om at blive sat på dagsordenen evt. vedlægge nogle konkrete emner du gerne vil diskutere.

Mvh.

 • 32
 • 1

Heldig vis har du denne gang valgt at lave en konstruktion der der helt klart viser ejerskabet og støtte foreningen respektive placeringer. Jeg forventer mange år med vanvittige og skøre projekter, som lykkes og den vej igennem rigtig mange sjove oplevelser. Med oprettelsen af et firma er du ude over problemet med at blive smidt ud af en forening. Så det skulle gerne være sidste gang at du oplever den frustration og tab af energi. Jeg ser frem til den næste opsendelse fra ESD 139 her til sommer.

Tommy næstformand i RMSG

 • 18
 • 12

No more Mr. Nice guy.

Vi har været tavse fra starten, selvom din allerførste handling, efter du forlod os, var at prøve at forhindre HEAT 2X-testen ved forsøge at stoppe en kritisk leverance bag vores ryg.

Vi har dog alligevel forsøgt at være tavse fordi vi gerne vil videre. Men du gør det ikke nemt for os, ved konstant at lægge stikpiller ud.

 • 26
 • 11
 

Hej Peter

Nu skriver jeg som en dem, du "fordækt lokkede ind" i CS - og ikke som CS'er som sådan.

Jeg kom ind i CS (næsten) udelukkende på grund af dig og den dynamik, du var en stor del af i CS, og har haft mange spændende timer i værkstedet og på Østersøen sammen med dig. Kæmpet mod umulige deadlines - og vundet, haft kæmpe op- og nedture, men altid kommet ud på den anden side som et "levende menneske" - og en stor cadeau til dig for det. Et par år af mit liv jeg meget nødigt ville have undværet.

En lille anekdote (du er jo til lignelser): Da vi købte vores nuværende hus og fik overrakt nøglerne af den tidligere ejer, fik vi at vide, at det ikke var så godt, da der var rigtigt dårlige naboer hele vejen rundt - og det er mange, da vores grund støder op til 6 andre. Uha - tænkte vi, hvad har vi dog gjort?. Det viste sig dog hurtigt, at vi fik 6 * rigtigt gode naboer - og jeg tror den tidligere ejer har fået nye dårlige naboer, der hvor han er flyttet hen. Min pointe er den, at når alle andre mennesker i verden er dumme og umulige, er det måske på tide at vende blikket indad?.

Historie: Du skal huske, når du nu præsenterer ing.dk's læsere for de mange urimeligheder, du har været udsat for i forbindelse med skilsmisse fra CS (som du nu ynder - med rette - at omtale som din og VonB's konstruktion) og nu eksklusion af Nautilus, at du de facto ekskluderede samme VonB fra CS, inden du selv valgte at forlade CS - et CS du (og VonB) selv havde skabt - og selv gjort til noget, du ikke kunne holde ud. Og min spådom vil være, at uanset konstruktion af RML, vil historien (mere eller mindre) komme til at gentage sig. Du er og bliver en enspænder - på godt og ondt - og uanset konstruktion er man nødt til at samarbejde, for at nå store mål.

Krig: Og ikke mindst krigens maskiner har jo altid fascineret dig - men denne krig på ord her på bloggen tror jeg dog ikke gavner nogen - og bestemt ikke dig. Og hvad angår starten på "krigen" mellem CS og RML er vi mange, der mener, den var et brev til Air Liquide, som var et direkte forsøg på at sabotere CS's LOX leverance. Ovenstående tirade kan meget let opfattes som om du ønsker en krig her på mediet? I givet fald et ønske, du står meget alene med.

Nautilus: Jeg er ikke medlem af Nautilus og kender derfor (næsten) intet til sagen. Jeg mener, du burde have ventet med at "go public" med denne sag indtil den var endelig afgjort (hvilket jeg kan forstå på Jacobs indlæg i en anden tråd, den ikke er). Nu er du blot i færd med at male dig selv godt og grundigt op i et hjørne, hvor der ikke er en farbar vej ud fra. Jeg er overbevist om, at ingen i Nautilusgruppen (så godt kender jeg dem), vil holde dig fra din elskede undervandsbåd. Måske har du bare fremsat nogle krav om særstatus, der var for vanskelige at fordøje?. Lad nu sagen falde til ro, og vent til efter deres GF - jeg er helt sikker på, at de (meget fornuftige mennesker) vil komme frem til en konstruktion, der er et fornuftigt kompromis - også for dig Peter.

mvh Flemming

 • 45
 • 5

Særligt den øverste del naturligvis, men den nederste er mindst lige så vigtig at få ud. Jeg er helt afsindigt skuffet på dine vegne og som menneske i det hele taget over at nogle kan opføre sig så nederdrægtigt og i dén grad smykke sig med lånte fjer. Hvordan kan de være sig selv bekendt? Jeg bidrager gerne til dækning af advokatregning skulle det komme dertil.

Skam jer!

 • 14
 • 28

Ja, at sammenligne sig med Mozart, Da vinci og andet er simpelhen for langt ude. jeg vil også gerne være med til at dække den advokatregning på disse historiske personers vejne c.

 • 18
 • 13

Nautilus er et lille bitte værk,sammenlignet med mestrene nævnt ovenfor, men Nautilus er altså mit værk. Uanset hvem der måtte eje fartøjet eller være bruger af det.

Sådan er spillereglerne nu engang, når man åbner for andre. Der findes massevis af ildsjæle og iværksættere, der er røget ud på røv og albuer af deres egen virksomhed efter at de har fået eksterne investorer. Steve Jobs er en af dem.

Man må tage det sure med det søde. Fordele med ulemper.

Har man dannet en forening for at få hjælp til nogle opgaver, må man acceptere, at man ikke længere bestemmer egenhændigt. Man kan ikke forvente at andre vil male, slibe, donere penge og tid og så videre uden at få medbestemmelse. Ønsker man at være herre i eget hus, så man til lommerne og betale folk for det arbejde de udfører.

Jeg vil ikke tage stilling til rimeligheden i udsmidningen, men det er i hvert fald ikke rimeligt, hvis en person tror han kan danne en forening med det formål at få gratis arbejdskraft til at vedligeholde hans ubåd. I hvert fald ikke uden at fortælle det på forhånd. Den lære er helt afgjort også taget med Rumlab. hvor der fra starten ar meldt klart ud. Så ved folk hvad de går ind til, hvis de vælger at bruge deres tid på projektet.

 • 24
 • 3

Som jeg skrev inde på sidste blog, så er det for mig på ubådsforeningens vegne vigtigt at understrege at den indeværende situation er mellem Peter og ubådsforeningen, hvilket Peter jo også senere medgiver.

Jeg står nu med en gruppe ubådsfolk, der er ved at være godt frusterede over at ubådsforeningen forsøges blandet sammen med CS endnu en gang. CS/RML kontroverserne vi har gjort meget for at distancere os fra. Vi er vores egen forening og i dette tilfælde er det forholdet mellem Peter og ubådsforeningen, der er anstrengt.

Læserne er også godt klar over at der er to sider til denne sag og at de måske ikke udlægges på helt den samme måde. Alle ved jo også godt at Peter er en fremragende orator og en ferm mediemand. Da vi i ubådsforeningen tror på at kontroverser bedst løses ved direkte dialog mellem mennesker og ikke henover offentlige medier, så skal man også lige notere sig at det ikke er ubådsforeningen der har rullet hele sagen ud på de offentlige medier. Der er ikke noget fordækt i den fremgangsmåde, da udfaldet af sådanne forsøg på komme overens jo alligevel bliver offentligt kendt.

Ubådsforeningens frustrerede og desillusionerede medlemmer mødes til ubådsforeningens generalforsamling på onsdag, hvor vi skal finde ud af hvordan foreningens fremtid skal se ud. Vi havde helst gerne ville finde vores ben og ståsted, for derefter at fortælle folk hvor vi var landet. Det er selvfølgeligt ærgerligt at det ikke kunne lade sig gøre at finde en løsning i fredelig mindelighed inden det hele blev hængt offentligt ud til tørre.

 • 38
 • 5

Ja, at sammenligne sig med Mozart, Da vinci og andet er simpelhen for langt ude. jeg vil også gerne være med til at dække den advokatregning på disse historiske personers vejne

Kom lige tilbage til virkeligheden Carsten. Peter skriver: "Nautilus er et lille bitte værk,sammenlignet med mestrene nævnt ovenfor, men Nautilus er altså mit værk." Han skriver om at have skabt et værk. Han identificerer sig med det at være kunstner. Referencen ville være meningsløs, hvis han nævnte kunstnere og værker som kun få kender.

Kan han skrive, sige eller gøre noget, som du ikke vil opfatte negativt?

 • 12
 • 9

Den proces du efterspørger blev startet umiddelbart efter at CS og Peter Madsen gik hver til sit. Peter lavede en liste over de ting han gerne ville have med sig. Nogle af disse var Peters ejendom og andre var ting der gennem tiden var blevet enten indkøbt for foreningens midler eller overdraget til foreningen. Gennem lange forhandlinger kom vi til et kompromis hvor nogle ting overgik til Peter Madsen, f. eks. Peroxid anlægget, andre blev byttet og andre igen frikøbt fra foreningen til en meget lav pris. Alt dette findes der naturligvis dokumentation for.

I forhold til hvordan CS forvalter sine midler vil jeg opfordre alle til at læse det seneste årsregnskab der vil blive offentliggjort efter det er godkendt på den ordinære generalforsamling på søndag. Så kan man med egne øjne vurdere hvor stor en andel af budgettet der går til kaffe og citronmåner :-)

På CS bestyrelsens vegne.

 • 32
 • 7

Det var godt endelig at høre fra CS og fra Nautilus. Det var tiltrængt at få belyst begge sider af sagen. Tak for linket Foldager

Jeg vil gerne sige tak fordi at i holder det på et sagligt niveau, på trods af lidt ensporede beskyldninger fra Peter.

Jeg forstår også noget af problematikken omkring delt brug af Nautilus. Hvis Peter bruger den i regi med sit firma, og kommer til at skade den. Hvem står så med regningen og tiden til at udbedre?

Angående hastigheden og hyggeklub. Ethvert kunstværk blegner, sammenlignet med det at skabe og opfostre børn. Det er klart at hvis CS og Nautilis består af frivillige hvoraf mange har arbejde og kollegaer de elsker, samt en familie de forguder. Så må det næst vigtigste i livet (Komme over Karmen linjen/ Sejle rundt i en ubåd.), tage lidt ekstra tid. Det klæder dig ikke og foragte foreningsliv Peter. Uden det, intet DARK.. ingen Baneberegnings excel eller andre firnulige hjælpemidler du bruger for at dimensionere din raket. I passer måske ikke så godt sammen, men derfor behøver man ikke og hade.

Mvh

 • 28
 • 4

Nåede ikke at redigere før tiden løb ud. Men pointen angående børn er at hvis man kan laver et/flere, så bliver det prioritet nr 1. Dermed kan det og komme over karman linjen og sejle udbåd godt være det vigtigste i livet.

Prioritering.

 • 1
 • 1

Nautilus:

Den "deal" som Foreningen Nautilus ikke vil være med til og som nogen måske vil finde urimelig ser sådan ud:

Foreningen kan indregistere Nautilus som deres egendom.( Med det giver en masse ulemper for Foreningen )

Medlemmerne for uindskrænget brugsret.

Tilgengæld ønsker jeg at have brugsret til ubåden - og adgang til den uden at det er betinget af et medlemskab af nogen forening.

Jeg vil ikke have at Nautilus står inde på CS område, jeg vil have lov til at sætte den ved HAB, til den er færdig til at komme i vandet. Foreningens medlemmer er tilbudt at de kan benytte værkstedet der.

Er det en dårlig deal ?

Det vil de ikke finde sig i, og de har så ment at det var mere rimeligt at smide mig helt ud.

På onsdag vil de beslutte hvordan de kan få sig en ubåd:

Der er tre måder:

 1. Byg en. Det er sjovt.

 2. Køb en. Det koster, ikke en mulighed.

 3. Stjæl en. Nem løsning, der dog kan give bagslag.

Jeg håber de vælger 1.

Peter Madsen

 • 11
 • 37

Det har jeg.

Takken består i tilbuddet om brugsret og ejendomsret.

Er det nok ? Eller skal jeg også danse can can ?

Er det urimeligt at jeg også gerne vil have adgang til at besøge Nautilus ?

Uanset udfaldet af dette, så insisterer jeg på at alle der har arbejdet på Nautilus, skal have adgang til at bruge den i fremtiden.

Synes du jeg er urimelig ?

Jeg hævder ikke ubåden er min, blot at den er mit værk og jeg ønsker adgang til den.

Det bliver ikke på lige fod med alle der melder sig ind i en forening. Men på lige fod med alle andre der har ydet samme indsat som jeg.

Er det urimeligt ?

Peter Madsen

 • 12
 • 22

Jeg tager ikke stilling til ejer-spørgsmålet. Men ud fra bloggen her og Nautilus', er der ret meget "mig mig mig" i det. Uanset hvem der ejer hende, skal man huske at rose den gruppe der har brugt tid og kræfter (og blod, sved og tårer?) på at forvandle hende fra begyndende skrotbunke, til flot, holdbar ubåd. Det er ikke "bare lige".

Mange undrer sig over hvorfor der er krig i verden. Eksempler som dette illustrerer meget godt hvorfor. Mennesker er forskellige :-).

 • 26
 • 7

Hej Peter!

Jeg tror du har misforstået, hvordan en forening fungerer:

Det bliver ikke på lige fod med alle der melder sig ind i en forening. Men på lige fod med alle andre der har ydet samme indsat som jeg.

Jeg ville godt nok være frustreret lige nu, hvis jeg var aktivt medlem af Ubådsforeningen UC3 Nautilus!

På onsdag vil de beslutte hvordan de kan få sig en ubåd: Der er tre måder: 1. Byg en. Det er sjovt. 2. Køb en. Det koster, ikke en mulighed. 3. Stjæl en. Nem løsning, der dog kan give bagslag.

Synes jeg er et stykke under bæltestedet overfor dem, der har repareret på Nautilus de sidste 9 måneder!

 • 33
 • 6

Blogindlæggene peger mere og mere i retning af en begyndende tilintetgørelse af de respektive foreninger.

Fnidderen bliver alles død. Men det kan dem, der bærer ved til bålet, jo klappe sig selv på skulderen over.

 • 18
 • 0

Husk jeg snakker ikke om at eje noget...jeg snakker om ophavsret. Mine eksempler fra mestrenes verden burde illustere det.

Olsen Banden er ikke Erik Ballings. Eiffel tårnet er ikke Eiffels. Men det er deres værker.

Hvis Eiffel ikke må have adgang til Tårnet, og Erik Balling ikke se eller vise sine film - dør der noget inden dem.

Det handler ikke om ejeskab, men brugsret.

Foreningen vil ikke give mig brugsret til ubåden - og de har sat den et sted jeg ikke må komme.

Nu har de så smidt mig helt ud.

Men ingen vi lægger nogen ( ubådsforeningen ) intentioner i munden de ikke har, så vent til de har holdt deres GF og besluttet om det bliver byg, køb, eller stjæl. Det ved vi på onsdag.

Vælger de at droppe Nautilus, vil de stadig have adgang. Ingen, der har bygget på den ubåd skal nogensinde møde en låst luge. Gør det det, kan de låne en vinkelsliber af mig.

Sjovt nok møder jeg en låst Nautilus på et pigtråds indhegnet stykke land. Det synes jeg ikke er rimeligt.

Synes du ?

Lyt nu til noget skøn musik og se en god film ikk ?

Peter Madsen

 • 14
 • 27

Jeg er meget nysgerrig efter at vide hvad der stod i det brev til Air Liquide. Jeg mener CS bør offentliggøre det.

 • 10
 • 3

Nej Henrik, det er ikke en smuk blog, det er en frygteligt blog!

Peter du må stoppe nu, har du virkelig truet de frivillige kræfter der har arbejdet på din ubåd med søgsmål? Det kan simpelthen ikke være rigtigt!

Der er elementer af dit indlæg ovenfor som er stærkt injurierende overfor CS, og du fremsætter på det nærmeste trusler. Tilintetgørelseskrig?!?. Med de dokumenter udbådsforeningen har fremlagt på deres hjemmeside, er der tydeligt ikke belæg for nogen af delene. Stop for guds skyld, skriv en dementi! Du anklager CS for tyveri, men der er jo tale om en helt anden forening hvor du endda selv er æresmedlem?!? Hvad vil du i grunden med den ubåd, er det et spørgsmål om manglende indtægter eller manglende trækplastre? Du kan jo ikke sejle med den i erhvervsregí skal du huske, ville det ikke være bedre at bruge krudtet på raketter.

Du er ikke blevet bestjålet på nogen måde, og det er i den grad usømmeligt overhovedet at antyde det. Både du og ing.dk har i den grad åbnet op for injuriesøgsmål med dette indlæg, og helt ærligt så forstår jeg simpelthen ikke at Ingeniøren kan og vil lægge navn til det. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en en kommentar fra ing.dk om det her er et diskussionsniveau de finder passende.

Jeg vil råde dig til at se fremad. Få styr på de ting i dit eget værksted og det med forsikringerne vi har talt om, og byg nogle raketter som du gør bedst.

Mvh Simon

 • 29
 • 10

Det har ikke noget med foreningsliv at gøre.

Læs bloggen.

Foreninger er for mennesker der har en fritidsinteresse.

Det vil aldrig gå at man har et enkelt medlem som har foreningen som fuldtids ( FULD tids ) beskæftigelse og betaler rigtigt meget af dens aktiviteter.

Derfor konstruktionen med en kasse til Madsen, og en aktiv støtteforening, som nyder godt af projekterne, men kender og forstår hvad det betyder at gå all in.

De fleste ønsker almindelige jobs og den slags men jeg fungerer altså på en anden facon. Får jeg lov til det sker der fede ting.

Men det har intet med hobby at gøre.

Peter Madsen

 • 12
 • 23

Og den forening kan bruge ubåden som de har lyst. Jeg vil bare også gerne have lov til det samme.

Hvorfor tror du jeg i den grad insisterer på deres brugsret ?

Peter Madsen

 • 13
 • 18

Og den forening kan bruge ubåden som de har lyst. Jeg vil bare også gerne have lov til det samme.

Hvis du læser foreningens vedtægter §3 stk. 3.1 og stk. 3.5 på deres hjemmeside så har du præcis dette. Foreningen har endda givet dig den særstatus at du ikke behøver at betale kontingent som alle de andre medlemmer. Givetvis som et ønske om at ære dig for at have deltaget i ubådens konstruktion oprindeligt.

Men det er åbenbart ikke nok?

 • 21
 • 4

Simon: Du må bruge mit klaver alt det du lyster, du har faktisk fuld brugsret, i anerkendelse af dit livslange arbejde for det opretstående klavers udbredelse.. Men, det står i min stue og DER vil jeg ikke have at du sætter dine fødder, Ja, rent faktisk forbyder jeg dig at vise dig der og det mener jeg også at jeg gjorde dig helt klart sidst du var forbi!

Kan du se problemet?

R

 • 12
 • 18

Eller:

Efter skilsmissen erkender jeg dig fortsat 100% som far til vores fælles børn, selvom de bor hos mig. Du er altid velkommen til at besøge dem når du har lyst, og du skal ikke betale underholdningsbidrag. MEN - du kan ikke komme brasende midt om natten og insistere på samvær - det skal være inden for husets "åbningstid".

Urimeligt?

 • 18
 • 7

Simon: Du må bruge mit klaver alt det du lyster, du har faktisk fuld brugsret, i anerkendelse af dit livslange arbejde for det opretstående klavers udbredelse.. Men, det står i min stue og DER vil jeg ikke have at du sætter dine fødder, Ja, rent faktisk forbyder jeg dig at vise dig der og det mener jeg også at jeg gjorde dig helt klart sidst du var forbi!

Kan du se problemet?

Rasmus: Prøv lige at læse de dokumenter der blev linket til i et indlæg lidt højere oppe, eller læs her: http://uc3nautilus.dk/wp-content/uploads/2...

Foreningen har faktisk tilbudt at sætte et særskilt hegn op om ubåden med en låge og en lås så Peter kunne komme og gå præcis som han ville. Men det var åbenbart ikke nok. Hvis du stadig kan se problemet, så ser du klarere end jeg.

 • 26
 • 4

Ikke at kunne acceptere ovenstående forslag. Som jeg ser det refereret; så er der, i det mindste fra foreningens side, udvist vilje til at "løsrive" Nautilus helt fra CS.. Jeg må sige at det er lidt skuffende hvis det i bund og grund bare er en "simpel" tvist om fysisk ejerskab! Og bestemt ikke i den "ånd" der er kommunikeret ud på forskellige blok-indlæg.

R

 • 17
 • 1

Peter Madsen:

”Nautilus ejes af en forening af personer der her bygget hende, og flere af dem er også med i raket projektet.”

http://ing.dk/blog/lad-os-bygge-en-borerig...

Peter Madsen:

”Jeg støder af og til på udtrykket - Peter Madsens ubåd - eller Peter Madsens raket. Det irriterer mig altid. Når folk bruger udtrykket, er det selvfølgelig i en form for misforstået respekt for min ejendomsret. Misforstået - fordi ejedomsret er noget jeg fuldkommen afstår fra. ”

http://ing.dk/blog/hvad-er-fidusen-ved-del...

Peter Madsen:

”Som raketterne, er Nautilus et non profit projekt. Hun ejes af CS og er altså ikke nogen privatmands ejendom. ... ... Men det er altså de, der arbejder på hende, der har kommandoen og bestemmer, hvad hendes kurs skal være.”

http://ing.dk/blog/butchers-bakers-and-can...

Peter Madsen:

”Jeg insisterer på ikke at eje ting af den enkle grund, at det ikke er lykken. Ubåden blev bygget af mange, og selvom jeg var i spidsen for det, betyder det, at når der er problemer, er der mange om at løse det. I dag er Nautilus helt sin egen og har sin egen fantastiske, engagerede gruppe af venner, som langsomt får hende opgraderet til Nautilus ver. 02 - og det bliver et godt skib.

Hvis hun havde været "min", ville jeg stå med et allerhelvedes problem med vedligehold og med at skaffe en besætning. Nu er der mennesker, der lægger så meget blod, sved og tårer i hendes genudrustning, at de selv bliver en del af hende og vil elske og ære hende langt ud i en uvis og spændende fremtid.”

http://ing.dk/blog/fra-cykelhjelm-til-koel...

Peter Madsen:

"Nautilus opereres af sin egen forening i dag, som er uafhængig af CS og RML."

http://ing.dk/blog/nautilus-sidste-rejse-t...

 • 30
 • 6

Måske ubådsgruppen kunne få sin egen blog her på ing.dk istedet for at skrive på CS' for yderligere at understrege at det er to forskellige foreninger...

 • 14
 • 3

Så vidt jeg kan se, er det Raket Madsens blog - og alle kommentarerne er udløst af Peters blogindlæg om ubådskonflikten. Det er vel ikke off topic...

 • 13
 • 2

Tror jeg blev misforstået. Det jeg mente var blot at det virker som om at det er vigtigt for ubådsgruppen (og sikkert også alle andre) at ubådsgruppen ikke er en del af CS.

Hvis dette er sandt, ville det være nærliggende at ubådsgruppen fik sin egen blog på ing.dk istedet for at skrive indlæg under "Rumfart på den anden måde" som I har gjort hidtil.

Så mit indlæg var rettet til ubådsgruppen og ing.dk om noget rent "administrativt" - Derfor "Lidt off topic"

 • 11
 • 0

Okay, det var mig, der misforstod :) Og selvfølgelig en god pointe. Grunden til at vi aldrig har prøvet at få vores egen blog på ing.dk, er fordi vi allerhelst vil bruge tiden på at bygge ubåd. At have en blog forpligter som bekendt. Hvad fremtiden angår, så er alt meget uvist lige nu. Først efter generalforsamlingen i næste uge ved vi mere...

 • 13
 • 1

I modsætning til BIG's røgringe er dagens nyheder om dyb splittelse og konfrontation meget trist læsning.

Jeg forstår til fulde PM's reaktion på at blive sendt planken ud fra et fartøj han selv (primært) har bygget.

Stor respekt for at du overhovedet kan forfatte to sammenhængende ord oven på den oplevelse.

Jeg kan forstå at der bliver truffet nogle vigtige beslutninger på onsdag. Jeg håber at I har modet og viljen til at træffe de rigtige valg selv om der nu er meget opmærksomhed omkring jeres situation.

GMY

Frederik Just

 • 9
 • 14

Peter, læs mit debatindlæg her igen: http://ing.dk/blog/hvad-er-dyrest-kulfiber...

Overvej dernæst om du overhovedet fik noget som helst konstruktivt ud af at skrive denne blog.

Som jeg ser din eksklusion fra Nautilusforeningen er den udelukkende en juridisk nødvendighed for at foreningen givet truslerne om sagsanlæg kan beslutte sig for dens fremtid i fred or ro. Og at eksklusionen på ingen som helst måde handler om at Nautilus skal tages fra dig.

Det eneste der er kommet ud af din blog her er at vi har fået endnu et sturt sturt nummar fra Cirkus Madsen (TM).

Og nej, jeg har simpelthen ikke orket at læse din blog her.

Vil meget hellere høre om raketter!

Og det glæder mig selvfølgelig meget at dette blev debatindlæg nummer 42.

 • 19
 • 4

Jeg har på fornemmelsen at ubådskonflikten kunne blive løst hvis Nautilus og foreningen rent fysisk flyttede væk fra CS-område, således at Nautilus på alle måder, også de symbolske, ikke længere havde "bånd" til CS.

Ville det ikke være muligt at leje plads og værksted et andet sted i byen, selvom selve flytning naturligvis ville koste nogle ressourcer ? Det ville kunne gøres på en weekend hvis man kan finde det rette flyttefirma og lommerne er dybe nok.

Jeg tror at Nautilus og alle hendes venner ville have godt af at komme på "neutral grund".

 • 1
 • 3

Et godt forslag - hvis det ikke var fordi, det ville kræve for mange resourcer både i form af tid, penge og afstand fra de nuværende værkstedsfaciliteter. Gør Nautilus færdig, hvor den er, søsæt den, og tag stilling til hvor fremtidige faciliteter bedst kan placeres.

 • 16
 • 1

@Henning En flytning af ubåden ville hurtigt løbe op i 15 - 20.000 kr. Derudover skulle der også findes et egnet (neutralt) sted med adgang til maskin-/smedeværksted og som har omkring 100 kvm plads til ubåden og nogenlunde det samme til lager af de stumper der engang skal monteres inde i den. Og det skal kunne betales af det som medlemmernes kontingent (omkring 2000 kr pr. mdr). Og der skal samtidig være råd til at købe materialer og andre stumper der skal bruges i færdiggørelsen.

Det ville desværre betyde at det ville tage år (og ikke måneder) inden ubåden ville blive færdig.

Martin Ubådsforeningen.

 • 24
 • 1

Olsen Banden er ikke Erik Ballings. Eiffel tårnet er ikke Eiffels. Men det er deres værker.

Undskyld Peter, men med al respekt (og jeg respekterer dig virkeligt) så vrøvler du.

Enten mener du at Eiffel ejer eiffel tårnet, eller også mener du at han ikke gør det. Der er vist ikke nogen der kan betvivle at Eiffel er ophavsmanden til tårnet og skaberen af det.

Man kan ikke blæse og have mel i munden. Enten kræver man suverænt ejerskab, med alt hvad dette indebærer, eller også sætter man "babyen fri", no strings attached. Der er ikke nogen mellemvej.

Og hvis du har valgt at sætte babyen fri, så er det selvfølgeligt klædeligt for arvtagerne, at vedkomme sig ophavet, og vil være naturligt og ærefuldt at give ophavsmanden (dig) særstatus vedrørende praleretten og deltagelsen i babyens opvækst. Men det er ikke noget der kan kræves, kun gives. Det jeg læser er, at i har divergerende opfattelser af dette, og det er der sådan set ikke noget skelsættende i. Men det vedrører æresprivileger, ikke ejerforhold.

Enten ejer du ubåden eller også gør du ikke, og ultimativt tilfalder det ejeren at gøre som han har lyst. Resten er bare æresprivileger, givet og modtaget i god ånd.

Hvis der er tvivl om ejerforholdet nu, er der nogen der har begået nogen alvorlige fodfejl, og så må der en advokat på sagen, hvis i ikke kan blive enige. Hvis der ikke er tvivl, så er babyen adopteret til rette vedkommende, og så er der ikke noget at komme efter, følelser eller ej. Suck it up - hvem det nu tilfalder!

 • 19
 • 5

Jeg ønsker at have adgang til fartøjet.

Jeg ønsker ikke at berøve andre den adgang.

Som ekskluderet, har man så adgang ?

Måske jeg vrøvler, men jeg ser det ikke som en diskussion om ejendomsret.

Jeg kan ikke forstille mig at der er nogen i foreningen der ønsker sig en model hvor de har en ubåd, som nogen andre har bygget, og som de mod dennes vilje har fjernet.

Det handler ikke om jura, men om hvordan det føles at have noget.

Kan du forestille dig en scene ved en havnekaj, hvor jeg er på vej ombord på Nautilus og Jakob skal sige stop ?

Han ved hvor det alt sammen kommer fra, og det vil han ikke kunne forene med at sige "adgang forbudt for Peter"

Der er ikke nogen diskussion om Jakobs og de andre medlemmers ret til at bruge Nautilus, lige som de kan eje hende hvis de har lyst til at stå med et reder ansvar m.m.

Jeg vil ikke forhandle min egen ret til at gå på dæks plader jeg har købt, skåret ud, svejset forstærkninger på, betalt maling og sandblæsning af, og monteret.

Men jeg vil gerne dele brugen af de dæksplader med andre.

Er jeg urimelig ?

Kildeårsagen til dette er at Nautilus ved skæbenens ironi landede inden på CS land, hvor jeg ikke må komme. Det har skabt bånd til CS.

Jeg har tilbudt at betale udgiften til flytning af Nautilus samt stille værksted til rådighed for det.

Jeg synes sætningerne ovenover - som "inden på CS land, hvor jeg ikke må komme" er fuldkommen bizzare - jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor jeg skulle lægge så meget arbejde, når jeg ikke har noget med det at gøre.

Er læren af alt dette at man ikke skal starte projekter som CS, og ikke skal bygge ubåde som Nautilus ?

For det fører uværligt til at man fortryder det.

Er det det jeg skal lære af det ?

Hvis ja, hvad betyder det så for fremtiden ? Var det bedre ikke at bygge noget op ?

Peter Madsen

 • 10
 • 23

Peter, der er kun én eneste ting der er relevant i situationen, og det er én gang for alle, nagelfast, at få fastslået hvem der er den suveræne ejer af ubåden, følelser eller ej.

Ejeren har eneret til at diktere forholdende omkring fartøjet, det kan der ikke herske den mindste tvivl om. Resten er følelser ....

Er dine følelser og synspunkter urimelige? Selvfølgelig er de ikke det. Men de har ikke nogen relevans før ejerskabet er endeligt fastslået, hvis der stadig er nogen tvivl om det.

Der er en fantastisk film der hedder "Kramer versus Kramer", spillet af de sublime Dustin Hoffmann og Meryl Streep. I den slås de om deres fælles barn, hvem der er mest egnet til at passe på ham, hvem der er mest ansvarlige, hvem der er mest følelsesmæssigt investeret, osv. Højst anbefalet!

Der er vist ikke noget der kan blive mere emotionelt end retten over et barn.

Humlen er - der er det formelle juridiske ejerskab og ansvar, som skal afklares og ikke står til diskussion, og bliver til højeste myndighed. Og så er der "alt det andet", som kan være en rodet affære, som involverer ære, følelser, rettigheder og privileger givet og modtaget, etc.

Hvad der er "rimeligt" er i følelsernes vold, og er ting som man forhandler og aftaler sig til. Hvad der er "ret" er det som er juridisk gældende, og har forrang.

Man håber altid at de to kan forenes bedst muligt, og det er altid det bedste udkomme. Hvor det ikke kan lade sig gøre, er der ingen tvivl - ret gælder. Det er det som adskiller os fra civilisationsvæsener og så mafiaen.

 • 14
 • 4

http://uc3nautilus.dk/wp-content/uploads/2...

Som der fremgår af ovenstående (se pkt 4) så var der fra ubådsforeningens bestyrelse lagt op til at der skulle etableres et hegn rundt om ubåden hvori der skulle være en aflåst låge, ud mod "den åbne plads", som alle medlemmer havde nøgle til. Dette var netop med henblik på at alle medlemmer til enhver tid havde adgang til ubåden uagtet om porten ind til CS var låst eller åben. Det ville desuden yderligere være med til at distancere ubådsforeningen fra CS (som det ligeledes fremgår i ovenstående link var hensigten).

Martin Ubådsforeningen

 • 25
 • 3
 

Okay, ret gælder.

Hvis ret skal være ret, så vil Nautilus være et fælles eje, en slags aktieselskab, hvor den enkeltes aktieandel afhænger af to ting:

 1. Indskud af arbejdstimer.

 2. Indskud af penge.

Vores problem er at en nøjagtig opgørelse af det er umulig. Vi ved simpelthen ikke nøjagtigt hvor mange timer den enkelte har lagt. Timer er også mange ting. Det er jo ikke en arbejdsplads.

Vi ved ret nøjagtigt omkring økonomien.

Men der er langt flere komplicerede juridiske implikationer.

Jeg synes vi skal se hvad ubådsforeningen kommer frem til på deres generalforsamling. Det giver nogen dages uvished, men i mens kan man passende dreje dele til en hydrogenperoxid tank.

Peter Madsen

 • 6
 • 17

"En ting er dog sikkert, dette gavner på ingen måde dansk amatør rumfart, tværtimod, godt gået Peter."

Nu roser du mig for at skade dansk amatør rumfart. Det giver ikke mening. Forstå mig ret, jeg har været med til at bygge samme område op gennem mange år, i mange foreninger og senest i RML.

Så hvordan er det godt gået ?

Det er ikke fordi jeg ikke forstår din ironi, men fordi det ikke giver mening når du samtidig kender til mit arbejde for at bygge CS op.

Det var jo ikke noget jeg meldte mig ind i og nedbrød.

Når du støtter og roser CS, så støtter og roser du noget jeg har været med til at bygge. Tak for de venlige ord.

Peter Madsen

 • 7
 • 19

Hvis ret skal være ret, så vil Nautilus være et fælles eje, en slags aktieselskab, hvor den enkeltes aktieandel afhænger af to ting

Peter, som jeg ser det er der kun to muligheder her:

1) Det er noget i har afklaret forlængst, uden for tvivl, i hvilket tilfælde spekulerer du blot, bort fra det vedtagne. Den nuværende juriske ejer kan vælge at imødekomme eller ej.

2) Det er noget i aldrig har fået afklaret og er "bortkommet" i en gråzone, nemligt det faktiske, juridiske og suveræne ejerforhold, i hvilket fald jeres eneste muligheder er at aftale jer til rette, og skrive papir på det, eller få advokater på, aftale via dem, og/eller evt. køre en retssag.

Jeg har ingen indsigt i jeres faktiske forhold her, jeg fremfører bare kold logik set fra en udenforstående.

 • 12
 • 2

Så vidt jeg kan se er alle medlemmer ligestillet. Derfor har de samme stemmeret uanset arbejdsindsats o.l.

Äresmedlem bliver man, hvis man har gjort noget extraordinært for foreningen. Således har alle medlemmer formodentlig med rette kunnet antage, at ubåden bliver foreningens fælles eje, da de valgte Madsen til Äresmedlem. Skulle det ikke være tilfældet burde alle arbejdstimer sættes i regning med adresse til Peter Madsen.

Hvis kunstingeniør Peter Madsen holder stejlt fast på at Nautilus er hans værk, så skal man anerkende de nye medlemmers arbejdsindsats som et omfattende kunst- konserverings- arbejde, som måske har større værdi end det første ufaglige hastværk med manglende overfladekvalitet på forarbejdede stålplader osv..

Med de oplevelser foreningen har haft, burde man yderligere tilføje foreningen en foreningsdomstol, som dømmer i interne foreningsstridigheder. Foreningen ville så have en "lovgivende magt" det er generalforsamlingen. En "udøvende magt" det er formandskabet og en egen "dømmende magt" det er en ny foreningsdomstol.

Sørg for at foreningen bliver registreret, hvis den ikke er det i forvejen.

Held og lykke med generalforsamlingen.

 • 14
 • 1

Lars bor i en andelsboligforening, har betalt godt en mio. kr for andelen og går og reparerer på taget og varmesystemet, der er noget gammelt noget.

Da han altid er igang ved han også hvor meget det trænger. Derfor indkalder han til en fælles arbejdsuge hvor der virkelig skal tages fat.

Lars får gejlet de andre andelshavere op til ideen om en arbejdsuge og faktisk er der også nogle der tager nogle venner med.

I løbet af ugen knokler de løs og Lars glæder sig over hvor mange ting der bliver fixet.

På den sidste dag skinner alting, men pludselig opstår der utilfredshed fra nogle af vennerne. De synes der er blevet alt for fedt og kunne godt tænke sig at blive.

Og de har knoklet dag og nat.

Jeg vil lige indskyde at vedtægterne i andelsboligforeningen er lidt uklare da de i sin tid fravalgte en advokat til at gennemgå dem og de har selv griflet noget ned på en eftermiddag.

De andre andelshavere finder det også urimeligt at vennerne bare skal tage hjem igen.

Derfor kigger de sig lidt rundt. Lars bor alene i sin bolig mens alle de øvrige bor med kone og børn så der er 3 eller 4 personer i samtlige de andre boliger.

Der opstår en fælles forståelse af at hvis de blot stemmer om det kan vennerne overtage Lars' bolig kvit og frit.

Efter en afstemning i henhold til vedtægterne smides Lars ud af andelsboligforeningen og har derfor ikke længere ret til at bo der. De øvrige andelsboligmedlemmer kræver Lars' nøgle udleveret.

98% af medlemmerne samt alle vennerne er meget tilfredse men Lars er naturligvis meget ked af det.

På sociale medier hænges Lars ud for at være latterlig og en dårlig taber. Det er jo bare jura.

I løbet af kort tid begynder det ar regne ned gennem taget og varmesystemet går i stykker.

Hvad synes du Lars skal gøre?

Tak fordi du læste med.

Frederik Just

 • 7
 • 28

På den sidste dag skinner alting, men pludselig opstår der utilfredshed fra nogle af vennerne. De synes der er blevet alt for fedt og kunne godt tænke sig at blive.

Du har næsten ret. På den sidste dag skinner alting, men den utilfredshed der opstod skyldtes at Lars på den sidste dag krævede at alt træværk blev malet lyserødt for det ville give et unikt udtryk og alle ville let kunne se at boligen var en del af foreningen. Stemningen blandt andelshaverne blev noget dårlig og bestyrelsen prøvede at sige til Lars at det der med lyserødt træværk måske på nuværende tidspunkt var lige frisk nok til hovedparten af medlemmerne, men de spurgte om ikke Lars havde en ide til en anden farve for så ville bestyrelsen gerne være med til at støtte hans ide om at træværket skulle have en ny kulør. Lars ville dog ikke høre tale om en anden farve for lyserødt ville være den optimale farve som Lars sagde og da det var ham der havde været initiativtager og brugt mest tid til at få frisket området op var det helt rimeligt at han kunne tage den bestemmelse. Bestyrelsen vidste at det hele ville eksplodere hvis træværket blev lyserødt så de indkaldte til ekstraordinær generalforsamling for at høre medlemmerne om de skulle følge Lars'es ufravigelige krav eller finde sig i det store tab at Lars, med sin egne ord, ville skride fra hans forening hvis ikke han kunne bestemme plankeværkets farve. 98% af medlemmerne stemte for at det var beds Lars fandt et andet sted at bo. I aviserne kunne man kort efter se interview med Lars der hævdede han var smidt ud fra andelsforeningen fordi bestyrelsen gerne ville have nogle andre ind.

Hvad syntes du foreningen skal gøre?

Tak fordi du læste med.

Benny Simonsen der gerne vil høre om status på raketter uanset om det er fra den ene eller anden side af hegnet!

 • 17
 • 3

Du er en fantastisk iværksætter og inspirator. Jeg havde selv fornøjelsen af at hilse kort på dig i HAB her i ugen. Jeg havde været på job i det Københavnske ude på operaen og havde nogle timer inden flyet afgik tilbage mod hovedlandet og tænkte at jeg så kunne gå ud at se om der var nogle hjemme i CS eller RML. CS var ikke hjemme, men der var liv i RML hvor BIG projektet var under test. Du var på vej mod et foredrag, men jeg fik alligevel en rundvisning i HAB og fik set og forklaret BIG projektet. Fantastisk at blive modtaget på den måde selv om man dukker op uanmeldt og på et tidspunkt hvor der er hammer travlt.

Nå mit råd med hensyn til Nautilus. Jeg forstår fint at du bliver harm over Mads W. interview i sin tid, men heldigvis har han beklaget (og det havde han også rigtig god grund til) Om der stadigt er referencer til at CS er ejer af Nautilus ved jeg ikke, men så bør de naturligvis fjernes fra CS hjemmeside så der kun står at Nautilus var en del af CS i en periode. Nu vil de fleste nok hævde at Nautilus ejes af af ubådsforeningen som du jo også var/er æresmedlem af. Set fra det Jyske syntes jeg faktisk de har forsøgt at gøre det muligt for dig at have adgang til Nautilus med indgang fra HAB siden og den mulighed syntes jeg virkeligt du skulle benytte dig af. Det er jo, som jeg læser det, ikke ubådsforeningen der har ønsket at du ikke skal have adgang, men dig der har krævet nogle special regler som foreningen ikke kan være med til. Jeg håber ubådsforeningens tilbud med indgang fra HAB siden stadig gyldig og håber du tager en snak med formanden inden generalforsamlingen så man ikke kommer ud i en tåbelig situation hvor alle er ulykkelige og Nautilus ender som skrot.

 • 10
 • 0

her er en meningsfuld grund til at leve. Den finder jeg ikke i jeres kommentarer.

Alt hvad jeg laver er altid nogen andres.

Jeg skal lave det, og så gå væk.

Ok.

Men kan nogen give mig en eller anden form for motivation for at "lave det" ?

Bare en eller anden fordel eller noget som kan motivere en.

Modtages med tak !

Peter Madsen

 • 3
 • 16
 

her er en meningsfuld grund til at leve. Den finder jeg ikke i jeres kommentarer.

Jamen her syntes jeg da Nautilus er et glimrende eksempel. Nu er analogien med børn brugt og du er så faderen til det barn. Barnet er vokset op og blevet selvstændig og det er ikke længere dig der bestemmer alle de skridt det tager, men du kan forhåbentlig glæde dig over at det har fået sit eget liv og på nogle punkter måske går en anden vej end du lige havde regnet med da de første plader blev bukket. Altså hold forbindelsen til barnet og glæd dig over at det lever sit eget liv og husk (som alle andre) at det aldrig var startet uden en far.

 • 27
 • 1

Alt hvad jeg laver er altid nogen andres.

Jeg skal lave det, og så gå væk.

Peter, køl nu lidt ned og drop martyrdommen, den klæder dig ikke alligevel.

Du kan ikke råbe op om at nogen stjæler dit hvis du giver det væk! Du var selv med til at stifte en forening i hvilken formålsparagrafen er at eje og drive nautilus. Når man giver noget væk ejer man det ikke længere.

Du kan ikke en dag sælge 70% af andelene i RML og regne med at beholde 100% af kontrollen med virksomheden, for sådan er verden nu engang ikke indrettet. Vil du have 100% kontrol, må du beholde ejerskabet 100%

For nautilus tilfælde har du givet 100% af andelene væk ved at forære den til en forening, og så fået nogle andele tilbage ved at blive medlem af foreningen. Det siger sig selv at din indflydelse kun gælder i den udstrækning du er medlem.

Og selvom du gør dit bedste for at fremstille det som om du er nægtet adgang til Nautilus, så skinner det jo igennem at foreningen er kommet med et løsningsforslag hvor du har fuld 24/7/365 adgang til nautilus og stridspunktet i virkeligheden er at du vil have at din adgang ikke er betinget af dit i øvrigt særstatus (og helt rigtigt tildelt) gratis medlemskab af foreningen.

 • 23
 • 0

bruger man så det løsningsforslag ?

Hvad skal jeg gøre ?

Det nytter jo ikke nu at sige Ja !

Peter Madsen

 • 1
 • 10
 

du kommer længere og længere væk fra at bygge raketter. Bloggen har for mange historier hvor du fletter kritik ind i mod CS, fordi du ikke kan sige tingene lige ud og bruger os læsere som probagandavåben.Intet raket relevant stof. Kun muggeri. Jeg trænger til ren raket blog.

 • 19
 • 1

bruger man så det løsningsforslag ?

Hvad skal jeg gøre ?

Det nytter jo ikke nu at sige Ja !

Hvorfor ikke? Grib da telefonen og ring til Jakob Larsen og forklar at bølgerne gik højt og du endte i det røde felt. Måske er løsningsforslaget ikke så dårligt endda, du var måske klar med en lille undskyldning over at have tværet uenigheden ud over internettet og sagt nogle grimme ting i kampens hede. Så var generalforsamlingen måske klar med den foreslåede løsning og din plads som æresmedlem igen?

Tjek nu lige om broen er brændt helt ned eller om den kan repareres. Måske er den brændt (og jeg kan godt forstå medlemmerne hvis den er, jeg tager det sjældent heller pænt hvis nogen kalder mig for en encellet svampeart) , og hvis den er, så følg Benny Simonsens gode råd herover.

 • 21
 • 0

Hej igen Peter

Jeg har lige genlæst dit blogindlæg for at prøve at absorbere nuancerne så godt som jeg nu kan. Og det som slår mig er, at jeg tror den kloge Christian Ravn har fuldstændigt ret i det han siger til dig.

Nu er jeg software mand, og har fulgt med i mange prominente open source software projekter, gennem mange år. Deres liv og levned, opture og nedture, deres beslutningsprocesser og arbejdsgange, osv. Der er flere modeller for sådan nogen projekter.

Én model er den som Debian projektet bruger, som er en meget demokratisk model, med indtil flere komiteer osv. De har lige været igennem et gevaldigt slagsmål (the great systemd debate), som har kostet masser af dårlig stemning, mange blodtude, osv. Men de fortsætter, og bevæger sig videre, og er et af verdens absolut største og vigtigste projekter, gennem flere årtier nu.

En anden ret brugt model er BDFL - Benevolent Dictator For Life, som er fuldstændigt det den lyder som. Det er kaliffen i din historie. Det er typisk en model der bruges, når én mand har skabt noget, og andre samles om projektet og begyder at bidrage. Der er ingen tvivl om hvem der er bossen og har det sidste ord, om man kan lide det eller ej. I de gode BDFL projekter, som f.eks. Linux eller Python, er diktatoren en "klog gammel rotte", som ved hvornår han skal holde sig i baggrunden, og lade de andre senior projektdeltagere tage slagsmålene om hvad som er den bedste løsning, og træder ofte kun i forgrunden og i karakter, når der er opstået en tvist der ikke kan løses. Så proklamerer han: "Det bliver således", og så er det løb kørt, det sidste ord er sagt og alle kommer videre.

Ingen af disse (eller andre) modeller er ideelle, forstået på den måde at de garanterer Nirvana, evig lykke, og lutter smil på alle læber. Men fordelen ved at have en model er, at tingene er klare og der ikke er tvivl om hvem der bestemmer, og hvordan de gør det. Tingene er skrevet ned, og alle ved hvad de har at forholde sig til. Og én ting er klart - hvis det ikke står klart for alle hvilken model man egentligt kører efter, så vil det give stor ulykke, før eller siden.

Derfor - hvis det er klart for dig Peter, at du kun kan være lykkelig når dine værker har dig som diktator, så er det din pligt (og ret) at sige krystalklart, fra dag ét - dette er et Peter projekt og jeg er diktator. Det samme gør sig også gældende hvis du kan kan være lykkelig med at en forening er højeste myndighed, eller en helt anden model. Humlen er: Det skal være klart, fra starten, ellers bliver der gråd, tårer og tænders gnidsel.

Bemærk også her at jeg ikke fælder nogen moralske domme, om hvorvidt diktatorer eller demokratier er "rigtige eller forkerte", eller bedre/dårligere. Begge kan fungere aldeles glimrende, til stor lykke for mange. Det som gælder er at finde den rigtige model hurtigst muligt, så der ikke er tvivl, for når man lægger sit hjerteblod, tårer og tid i noget, så gør det rigtigt ondt at finde ud af, at den virkelighed man troede eksisterede, viste sig at være en anden, for alle parter.

Det her var nok en meget langsommelig måde at sige: Jeg tror Christian Ravn har fuldstændigt ret!

Så tag den lære (alle), og undgå at begå samme fejltagelser næste gang, hvis det da er det som er tilfældet. Ejerskab og beslutningsret er ekstremt vigtige ting - for vigtige til at lade flyde og rode i lykkerusen når der er bred ymer og knæhøj karse til alle. For virkeligheden banker altid på, før eller siden.....

 • 20
 • 2
 

så er det din pligt (og ret) at sige krystalklart, fra dag ét

Ja, og den går altså ikke at sige "det var tydeligt fordi det var mig der lagde mest arbejde og/eller penge i det", eller "det har jeg ved flere lejligheder sagt". Det skal altså død og pine ned på et stykke papir!

Glæd dig over at du ikke bare er blevet bedre til at lave raketter de sidste mange år, men du er også blevet bedre til at lave organisationer. Jeg tror RML-modellen passer meget bedre til dig end foreningsmodellen. Så glæd dig over at du er blevet klogere og har brugt din dyrt købte viden til at træffe det rigtige valg med RML.

 • 9
 • 0
   

@Peter

Du kan da sagtens stadig sige ja til løsningsforslaget med hegn og hængelås (hvis du altså er interesseret i det nu). Evt. sammen med en citronmåne og undskyldning over at have overreageret.

Ubådsforeningen kan så vælge at være sure og sige nej (det ville man måske nok kunne forstå), eller de kan acceptere undskyldningen, spise noget citronmåne, bygge et hegn og komme videre (det ville man også kunne forstå og glæde sig over).

 • 13
 • 0

Jeg synes det var helt mærkeligt da det kom. En hundegård til Peter ?

Jeg forslog i stedet at flytte til det andet værksted, og i øvrigt betale det. Så har man adgang til alt værktøj.

Det var der ingen der havde noget i mod da det blev foreslået, men siden afviste foreningen det. De vil have Nautilus ved CS værksted, selvom jeg gerne står for flytningen.

Men man kan også vente til efter søsætningen - og så er problemet jo løst. Så er Nautilus uden for CS hegn.

Hvis de muligheder er åbne, så hellere det end ingenting.

Direkte adspurt siger Jacob, formanden i foreningen, at det har han ingen kommentarer til.

Peter Madsen

 • 4
 • 17

her er en meningsfuld grund til at leve. Den finder jeg ikke i jeres kommentarer.

Alt hvad jeg laver er altid nogen andres.

Jeg skal lave det, og så gå væk.

Ok.

Men kan nogen give mig en eller anden form for motivation for at "lave det" ?

Bare en eller anden fordel eller noget som kan motivere en.

Modtages med tak !

Det er jo præcis det, der er alle kunstneres lod - hvis de vel at mærke vil leve af deres kunst!

De skaber et værk, som de så sælger, og køberen kan så gøre ved det, hvad han eller hun vil - incl. at male det lyserødt, selv om det måtte skære i hjertet. Den, der har ejerforholdet, bestemmer 100%, og i ubådstilfældet er der vist ikke meget tvivl om, at det er ubådsforeningen og ikke dig! Det står jo klart i vedtægterne, som du selv har godkendt.

Hvad er så motivationen for at skabe et værk? Ja, hvis du ikke kan se det, er du ialtfald ikke kunstner eller kunstingeniør! Når en stjernekok skaber et måltid, er det kunst og passion; men vi kan vel godt blive enige om, at kunstværket ikke består evigt, og at kokken ikke får så meget ud af at kræve brugsret til evt. levninger. Hvis ikke ubådsforeningen var startet, havde du idag været den stolte ejer at en ubrugelig, rusten skrotbunke i forfald. Du burde som kunstneren, der har skabt dette værk, være lykkelig for at nogen sørger for istandsættelsen og opgraderingen - også uanset om du ikke har den mindste brugsret, og hvis du lod være med at skabe dig som et pattebarn, ville du sikkert stadig være æresmedlem af foreningen og kunne få en tur, når du har lyst og opgraderingen er færdig.

Jeg forstår godt, at du ryger helt op i det røde felt, hvis nogen prøver at tage æren for skabelsen af Nautilus - det gør jeg også, hvis nogen prøver at tage æren for noget, jeg har skabt; men at kræve brugsret eller særstatus over et værk, som du ikke ejer, er grotesk og vanvittigt.

PS. Hvad i alverden vedrører det dig, om CS er blevet en hyggeklub, og om de bliver færdige med Nexø I og II inden efteråret. De konstante stikpiller tjener intet formål. Hvis det går for langsomt på den anden side af gaden, har du bare større chancer for at vinde det rumkabløb, som CS påstår ikke er der; men som selvfølgelig altid vil være der. Der er langt mere hæder og berømmelse til den første amatør i rummet end til nummer 2, ligesom folk også kun husker de første astronauter på månen. Du kan fremhæve dine egne produkter; men enhver sælger ved, at det er utrolig dårlig stil, som kun giver bagslag, at nedvurdere konkurrentens produkter. Du får ikke ét eneste medlem mere på det grundlag - tværtimod.

 • 35
 • 2

Jeg synes egentligt jeg har fået nok. Jeg synes ikke det bringer os videre. Jeg synes næste skridt må være at den forening der holder sin generalforsamling, og beslutter hvad den vil.

Jeg synes debatten her giver rigtigt mange gode grunde til at leve normale liv, med normale jobs.

Jeg har virkelig fået nok.

Jeg vil gerne skrive en anden blog om et mere teknisk emne, men jeg orker altså ikke i dag. Man kan også med god ret spørge hvorfor man skulle gøre det.

Hvorfor man skulle gøre noget som helst.

Så lad os stoppe det nu, ikke ?

Peter Madsen

 • 3
 • 21

Kan du ikke lide enkelte debattører erklærer du dem for falske. Kan du ikke lide debattens retning sletter du hele debatten, eller erklærer at den skal stoppe.

Du svarede ikke på mine spørgsmål. Var det løgn og news-speak da du sagde at Nautilus var ejet af foreningen, eller er det løgn når du senest har påstået at den ikke er ejet af foreningen? Begge dine udsagn kan ikke være sande.

Var det løgn da du påstod at du er blevet nægtet adgang til Nautilus?

Var det løgn da du påstod at det var CS' skyld?

Hvornår undskylder du over at have lovet tilintetgørelseskrig overfor en forening der intet har med denne sag at gøre?

Hvornår undskylder du over at have løjet om ejerskabet?

 • 31
 • 9

Jeg synes debatten her giver rigtigt mange gode grunde til at leve normale liv, med normale jobs.

Ja, stil du dig ved et samlebånd på en fabrik og lav den samme bevægelse dag ud og dag ind, hvis du synes, at det er mere motiverende end at se dit gamle værk istandsat og stråle på ny.

Ubådsforeningen blev Nautilus redning - ellers var den endt som skrot, og du var oven i købet blevet æresmedlem af foreningen. Den ordning ville jeg og formodentlig de fleste andre her have være yderst tilfreds med.

 • 26
 • 3

Peter, jeg tilbød dig en 9ton stålbåd for nogle år siden, da jeg kunne se, at jeg ikke længere kunne passe den selv og ikke orkede arbejdet med at sælge. Du svarede ikke, selvom du tidligere havde vist interesse. Sidste sommer var der en anden som viste stor interesse. Steen Møller fra Friland, som jo også er noget af en initiativtager. Han og sønnen fik den kvit og frit, kun indskrevet i overdragelsespapiret, at jeg kan låne den et par uger om året efter nærmere aftale. Det sidste kræver selvfølgelig tillid fra begge parter, og behøvede ikke for min skyld have været indskrevet, da det nemt vil kunne omgås af ejeren i tilfælde af en tvist.

Steen og hans søn knoklede på båden, fik den søsat og sejlet fra Drejø til Ebeltoft nærmest deres hjem. Den er nu helt og holdent deres, og de kan sælge den hvis de vil uden at jeg kan blande mig i det, eller kræve andel i udbyttet. Alle er glade. De jubler over at have fået en guldklump, som de kalder den, og jeg er glad for dels at slippe af med et problembarn, og ikke mindst, at jeg stadig har adgang til båden, som oven i købet bliver vedligeholdt "for mig" (min følelse, som intet har med jura at gøre).

Jeg er helt sikker på til enhver tid at blive budt velkommen om bord. Jeg håber at du kan se forskellen.

Enten giver man noget fra sig - helt -, og nyder de modydelser man måtte være så heldig at få som tak, men ikke kan kræve, eller også beholder man det, med de ulemper og forpligtelser det nu medfører. Alt andet kræver en veludviklet evne til at dele, hvilket jeg tænker at hverken du eller jeg ejer.

 • 27
 • 1

Peter Madsen:

Jeg synes egentligt jeg har fået nok. Jeg synes ikke det bringer os videre. Jeg synes næste skridt må være at den forening der holder sin generalforsamling, og beslutter hvad den vil.

Nej! Foreningen beslutter givetvis kun at fortsætte hvis den er sikker på at det her ikke sker igen om en måned eller et halvt år. Almindelige mennesker behøver nu en gang en vis tryghed for at engagere sig i en sag - det kan du se ned på, men det er ikke dit lod at dømme den slags. Tværtimod må du respektere folks behov for tryghed lige-så-vel som andre må respektere dit behov for at leve.

Den sikkerhed de skal bruge for at fortsætte kan de kun få hvis du tilbyder dem endeligt og en gang for alle at få lukket tvisten om ejerskab ved at lave et juridisk dokument, som ikke kan tilbagekaldes hvis man skifter mening eller har en dårlig dag. Derfor har du og kun du nøglen til en afslutning som giver mening for alle. Gør du intet taber alle.

Kære ubådsforening Jeg tilbyder at indgå i et juridisk dokument, som endegyldigt klargør at ejerskabet af udbåden tilfalder foreningen. Til gengæld herfor genskabes mit æresmedlemskab og det indføres i foreningens formålsparagraf at ubåden er skabt af Peter Madsen sådan at ingen i fremtiden kan blive i tvivl herom. For at give arbejdsro ovenpå den furore dette har skabt lover jeg at acceptere nuværende adgangforhold indtil søsætning (forudsat at ubåden søsættes i løbet af 2015) og der skal således ikke spekuleres i at bruge penge på hegn eller flytning, som bedst kunne være brugt på ubåden. Jeg håber at medlemmerne af ubådsforeningen kan acceptere mit forslag og at de vil fortsætte deres store indsats så den kære båd igen kan blive sødygtig og få det liv den fortjener.

K.h. Peter Madsen

Direkte adspurt siger Jacob, formanden i foreningen, at det har han ingen kommentarer til.

Nej, for han bestemmer ikke bare fordi han er formand! Hvis han sagde ja eller nej til dig så ville han være på meget tynd is - hans opgave vil kun være at forlægge hvad du end forslår på generalforsamlingen og lade en afstemning afgøre svaret.

 • 30
 • 4

Jeg har givet dit forslag en "thumbs up" - fordi jeg faktisk synes det bringer alle videre. Det fjerner fremtidig usikkerhed om ubåden, en usikkerhed som jeg er helt sikker på vil spolere glæden ved Nautilus for os alle.

Jeg har ikke ønsket ejendomsret, selvom mange har ønsket at det måtte være det jeg ville. Jeg har ønsket mig en brugsret uafhængig af foreningsmedlemskab, men det er ikke muligt.

Ok, så lad mig sende dette til Jacob, og så må GF tage stilling. Det er kun godt i det for alle.

Nogen processer har bare brug for en opmand. En person udefra, som kan bringe perspektiv i sagerne.

Jeg vil meget gerne sende dette forslag til Jacob, og jeg er sikker på han gerne viderebringer det på generalforsamlingen.

Der kan være formalia til hinder for det at det kan bringes på banen, og der ingen kan vide om det bliver vedtaget. Men jeg ved at der er mange i foreningen som vil have det meget skidt med en løsning, som på den ene eller den anden måde er ekstrem.

Det kan skabe arbejdsro, og jeg kan bygge mine raketter og de deres Nautilus.

Når læsere nu sætter thumbs up eller ned, kan vi så ikke aftale at:

"Thumbs up" betyder "Peter, gå ind på det for din egen og alles skyld"

"Thumbs down" betyder: "Peter - det skal du ikke gå ind på."

Nu er jeg gået ind på det, men så kan folk altså udtrykke om de synes det var forkert eller rigtigt af mig.

Selvom disse thumbs er ganske lige meget, så har jeg tit svært ved at forstå hvad de skal mene. Nu er det defineret for dette indlæg.

Peter Madsen

 • 34
 • 8

Men kan nogen give mig en eller anden form for motivation for at "lave det" ?

YES!

Det her er et rumkampløb. Det er et race og konkurrence. Der er to teams tilbage - du er et af dem. Kun et team kan vinde den kamp!

Der skal FULD fokus - FULD koncentration mod dette mål. At komme først over 100 km.

Der skal leveres resultater, og HVER ENESTE test er et resultat.

The winner takes all, og vil aldrig blive glemt.

NEVER ever give up! Vis at du kan vinde den her kamp. Kom SÅ!

 • 9
 • 7

@ Mikkel Christensen

Den hårdeste straf for et "Äresmedlem" kan vel kun være fyringen, fordi manden mangler "Äre". Sådan noget pjætter man ikke rundt med uden selv at tage skade. Allene at sagen er slæbt ud i offentligheden gør det meget vanskeligt at ro tilbage. Hvis der så kommer "forsoningstekster" som den du foreslår, bliver det hele kun meget værre. Hvem er du Mikkel Christensen, at Du kan svinge dig op til mægler, hen over hovederne af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer?

Vær da åben og ærlig, allene alt det "Äresmedlemmet" har afsondret her i tråden er et klart belæg for at manden ikke har de evner der skal til for at bidrage til et stabilt, fordrageligt foreningsliv. Senest overskriften til bloggen er det sygeste jeg har fået kendskab om.

 • 10
 • 11

Utroligt.

Skal man straffes for dette:

Vanessa Carpenter Møbius:

I have stayed out of all of the CS stuff, and I will stay out of this too; but in general, I think it's really shit to take over someone's life's work and take it away from them. I'm sure there's a million reasons, or a lot of "oh but did you know that..." but honestly I don't give a damn. A brilliant, incredible, enthusiastic man gave a lot of people not just a project (2!) but a dream, a hope for the future, and it's all being taken from him.

Her er en anden:

Nicolas Padfield:

So sad I know Peter can be difficult, and it is terrible to feel one has been working on something under false pretenses and changing agreements, but I have watched him build Nautilus, and the two subs before that were necessary to be able to build her, and we are talking 10 years full time work - plus the crazy confidence required to even attempt such a project. So do please try to see if you can find a good solution Find someone who speaks his language - and face to face, NO EMAILS

Som to Illutron medlemmer der har set det ske, skriver.

Peter Madsen

 • 8
 • 22

Nu må det her galimatis snart stoppe.

Antag - bare antag - at jeg har leveret 80 % af arbejdstimerne i Nautilus og 95 % af pengene...hvilket ikke er en antagelse der er sønderligt skæv...

Skal jeg så "mobilisere al den ydmyghed jeg kan finde" når jeg kvit og frit overdrager det til nogen der har stået får de sidste procent ?

Hvad fanden er ret ud sagt meningen ?!

Per Garbo, som ubetinget er den der har gjort mest i den forening...sagde for kort tid siden "vi ridser jo bare lidt i lakken"

Selvom ingen af dens meninge medlemmer har dettaget i bygningen af fartøjet, så vægter jeg deres indsats så højt at de kan få hele pivtøjet. Når blot jeg må komme ombord.

Men nej, det kan man ikke høre. Han er bare ubehagelig, modbydelig mod alle og udnytter alle.

( - Dem som i øvrigt overtager alt hvad han bruger sin tid på )

Hvis dette er jeres opfattelse af tingene...at jeg skal have tæsk og ydmyges...hvad så med SuperHATVen og RaketMadsens Rumlaboratorium ?

Hvor meget had, vrede og foragt skal jeg høste på den konto ?

I er ved at være lykkedes.

Tak !

Peter Madsen

 • 7
 • 25

Husk Peter at du har startet et nyt projekt, med dine regler, dit kalifat. Lad dig nu ikke tvinges i knæ, men træk dig værdigt tilbage. Lad dig ikke knægte,men rejs dit hoved og vær stolt. Du har udrettet noget ingen andre kan eller tør forsøge.

 • 8
 • 20

Peter, igen igen kommer du ud i en storm, - hvor du denne gang tilsyneladende er ved at miste ævred.

Der er een enkelt ting du, og andre store danskere før dig, glemmer at tage i betragtning når I omgås "pøblen". Vi regeres jernhårdt af og med janteloven. Vi er Danskere, ser du ...

Du har tilsyneladende stukket næsen frem lige en gang for meget, og så er det nærmest ligegyldigt om du havde opfundet kold fusion og ormehuls-teknologi. Du skal ned med nakken en tur, så "du kan lære det".

Som enhver anden der bliver jordet af pøblen er du velkommen til et comeback efter et stykke tid. Se blot diverse politikere. Glid ud af rampelyset for en tid, og pas dig selv.

Folks hunger efter dine aktiviteter skal nok fastholde dit publikum, men lad dog være med at gøre dig selv tilgængelig for mudderkastning.

 • Never argue with an idiot. He will drag you down to his level, - and then beat you with experience.
 • Never argue with an idiot. Innocent bystanders may be unable to tell the difference.
 • 8
 • 21

Var det løgn og news-speak da du sagde at Nautilus var ejet af foreningen, eller er det løgn når du senest har påstået at den ikke er ejet af foreningen? Begge dine udsagn kan ikke være sande.

Var det løgn da du påstod at du er blevet nægtet adgang til Nautilus?

Var det løgn da du påstod at det var CS' skyld?

Hvornår undskylder du over at have lovet tilintetgørelseskrig overfor en forening der intet har med denne sag at gøre?

Hvornår undskylder du for at have løjet om ejerskabet?

 • 20
 • 13
   

Nu gentager jeg mig selv, men Peter du er sgu nødt til at høre efter. STOP! Folk der læser her på ing.dk er ikke naive, og jeg tror de fleste af os godt kan gennemskue hvad det er du har forsøgt at opnå med dette indlæg og de efterfølgende søforklaringer. Det er ganske enkelt beskæmmende.

Du har ikke besvaret mine spørgsmål fra tidligere, men hvis det er som det er blevet antydet, så kan jeg godt udbrede mig lidt om det juridiske.

I de blogindlæg der er linket til ovenfor har du i mere end 5 år benægtet at have ejendomsret over ubåden, men fremhævet at den var foreningsdreven. Og det i fuld offentlighed. I en eventuel tvist er det ret definitivt bevis. Hvis du har truet en forening af frivillige med søgsmål over ejendomsforholdet, så har du bundet dem på hænder og fødder. De KAN IKKE gøre andet end at ekskludere dig hvis der er tale om en ansvarlig bestyrelse. De har gjort hvad de skulle i forhold til deres vedtægter. De har måtte ty til jura fordi DU har tvunget dem til det. At udråbe sig selv til martyr på den baggrund er torskedumt!

Juridisk set er sagen klokkeklar. Hvis ikke du har anfægtet ejendomsforholdet ved foreningens stiftelse så har du ingen fordring. Selv hvis du havde anfægtet det, så har du ladet foreningen eksistere i flere år, uden at indgive søgsmål. Juridisk set er den ikke god. Dernæst har foreningens medlemmer åbenbart også betalt kontingent der er gået til ubådens reparation. Det giver foreningen en defacto medejerandel. Hvis du havde ejerforhold, men nægter at anerkende det sidste, så ville foreningen med rette kunne forfægte at du har handlet i ond tro. Altså at du havde brugt deres penge til at udbedre ubåden, alt imens du lader dem tro at de har ejerforhold. Det kaldes i Danmark bedrageri og er strafbart. Dine tidligere blogindlæg, dette blogindlæg og antydningerne af at du har truet med søgsmål syntes at bekræfte at det er hvad der har foregået, så jeg beder dig, stop nu inden du for alvor kommer i fedtefadet.

Til sidst så vil jeg igen opfordre dig til at komme med en dementi for dine udsagn om CS. Det er muligt du forsager dem og alt deres væsen, men forsøg på tilsmudsning i den offentlige debat ved lodret løgn er strafbart. Du har antydet at de har stjålet 'din' ubåd, men det er klart for enhver læser her at det ikke er tilfældet. Kald ALDRIG nogen for tyv hvis ikke du har beviser! Hvis ikke du eller ing.dk bringer en dementi har i altså åbnet døren for alle former for injuriemål. Det er uværdigt, og jeg vil for min part skrive en mail til ing.dk's redaktør og spørge om de vil ligge spalteplads til den form for 'debat' fremover. Mit kontingent går til ingeniøren ikke ekstrabladet.

Intet af dette klæder dig Peter, og måske det netop er lidt ydmyghed du trænger til som det blev forslået. Jeg kan godt se en snert af det i vores mailudveksling omkring miljølovgivningen for virksomheder, som hurtigt degenererede til noget lommefilosofisk snak om hvad man burde have lov til fremfor realiteter. Hold fast i at du nu driver virksomhed i Danmark, og derfor er underlagt de præcis samme regler som alle andre. Der bliver bare ikke taget særlige hensyn fordi man selv mener at have gode intentioner. Hverken fordi man hedder Peter Madsen eller Cheminova.

 • 35
 • 6
   
 • at der er et levende menneske som er modtager af vores indlæg. Dette er ikke sjov længere.. Vær helt sikker på at I mener hvad I skriver, og vær helt sikker på at det er nødvendigt at skrive det.

Hvis I har forfattet et Peter-er-en-lort-indlæg så overvej om du måske kunne vente et par dage med bringe det....

Vi er alle en del af dette, og vi har i den grad også et ansvar!

 • 8
 • 5
 

"Per Garbo, som ubetinget er den der har gjort mest i den forening...sagde for kort tid siden "vi ridser jo bare lidt i lakken""

Forstået på den måde at foreningen bestemt anderkender den store indsats som Peter Madsen har frembragt ved tilblivelsen af Nautilus hvilket ikke kan sammenlignes med en efterfølgende renovering / ombygning.

Alt andet lige vil det at skabe noget være større end det at renovere / vedligeholde noget.

Et forhold som foreningen har anderkendt fuldt ud og som blandt andet blev gjort ved at gøre Peter Madsen til æresmedlem da foreningen blev etableret.

Per

Ubådsforeningen

 • 25
 • 0

Jeg vil opfordre alle til at standse denne tråd nu.

Alle argumenter må være fremført og Peter har ytret sine opfattelser.

Det ændrer intet med yderligere indlæg, som derfor kun kan være skadelige.

Vær venlige at stoppe.

 • 24
 • 7

Ikke at jeg er dybt uenig, Foldager, men der ville fanden-fise-me blive ballade, hvis Madsen sagde det, inde på din blog...

 • 11
 • 3

CS er hårfint blevet inddraget i denne blog af blogejeren.

Det var ment som en henstilling. Bl.a. af hensyn til Peter. Som i øvrigt har bedt om det samme.

 • 21
 • 1

Det her kan kun stoppes med en berigtigelse fra ing.dk og en dementi fra Peter. Peter fungerer juridisk set som journalist for ing.dk

Jeg har læst ingeniøren i mere end ti år og fulgt med online i et par år, men jeg har aldrig før set en artikel som denne. Den indeholder slet skjulte trusler, bagvaskelse og direkte anklager om tyveri og ulovlig adfærd. Intet medie med respekt for sig selv bør lægge navn til den slags hvis ikke det er underbygget, og såfremt det var underbygget ville det være en sag for politiet. Ikke et debatforum. Det strider mod god presseskik, og for en forening som CS er det skadeligt for både omdømme og indtægt. CS vil have en rigtig god sag hos pressenævnet.

CS bør søge en berigtigelse fra ing.dk, fra Peter, og ellers gå til pressenævnet. Det skal gøres med det samme. Hvis ikke så vil præcedens fremover diktere at retorik som den Peter har benyttet er acceptabel når man snakker om CS, og CS vil om 4-5 år igen kunne blive konfronteret med de grundløse anklager hvis en journalist syntes det er spændende. Hvis ikke man har en berigtigelse at referere til på det tidspunkt, så vil en journalist frit kunne referere til de anklager som ikke-kontesteret fakta.

Personligt er jeg SÅ træt af at høre på de to raketklubbers skænderier, det er der sikkert mange andre læsere som også er. Men Peter har med dette tåbelige indlæg krydset en grænse hvor han kommer på kant med loven, og ing.dk ligger tilsyneladende spalteplads til helt ukritisk. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Det kan ikke være rigtigt at mine abonnementsbetalinger til ingeniøren skal være med til at financiere den slags artikler, og det synspunkt har jeg gjort den ansvarshavende redaktør Henning Mølsted (hm@ing.dk) for ing.dk opmærksom på. Jeg vil opfordre andre læsere til at gøre det samme så dette ikke gentager sig. Måske en reprimande kan få de involverede parter til at tænke sig om to gange inden de igen belæmrer os læsere med falske anklager og ævl og kævl. Og lad os så komme tilbage til raketterne.

 • 16
 • 7

Kære læsere og debattører

Vi har nu åbnet denne debattråd igen. Den har været lukket siden søndag 1. marts, da vi modtog mange klager over, at debatten var ved at køre af sporet.

Det er vi kede af, og vi har derfor været samtlige debatindlæg igennem. Vi har skjult nogle og redigeret i andre for at fjerne nogle af de personangreb, som vi fandt værst.

Den debat, der står tilbage, er stadig usædvanlig personlig for Ingeniøren. Det skal der også være plads til, når der nu er tale om en uenighed mellem mennesker. Men vi ser helst, at omtanke og selvdisciplin snarere end vores regler og efterfølgende moderering af indlæggene sætter stilen her i dette livlige kommentarspor.

Derfor: Vær nu venligst søde ved hinanden og tænk over, at ordene herinde slår hårdt, og at de vil stå her eller andre steder på nettet for altid.

Vi har i forbindelse med redigering også slettet enkelte passager fra selve Peter Madsens blogindlæg, da det indeholdt beskyldninger, der kan opfattes som injurier.

Vi er utrolig kede af, hvis Peter Madsen gør alvor af stoppe med at blogge her hos os. Vi ved, at mange læsere har haft glæde af at følge hans projekter, hans ildhu og entusiasme, hans rejser og sammensatte beskrivelser af verden omkring os. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at overtale ham til at blive, og vi modtager meget gerne ideer til, hvordan vi kan lokke ham.

På redaktionens vegne

Magnus Bredsdorff Ingeniøren

 • 9
 • 5

Har lige været den uredigerede version af bloggen/kommentarene igennem...

Det lader mig tilbage med en følelse af, at hvis man har et fællesskab omkring en ubåd, og føler at dens ejer?... lad os sige skaber, er for kolerisk til at man kan stole på ham, så køber man ham ud.

Man kaster ikke stemmer, og sender ham den sorte plet, som en bande pirater. (Tilgiv mig, jeg har lige læst Skatteøen, og da det nu er et slags skib det handler om)

Få fat på en uvildig vurderingsmand og få ubåden vurderet (ikke metalprisen, men hvad en "tilsvarende" ville koste).

Al sammenligning med kunst, Eiffeltårne og operahuse, kan først starte når manden er blevet betalt... Ligesom andre "kunstnere" også blev betalt for deres arbejde.

Peter vil sikkert føle sig kuppet alligevel, men så er jeres samvittighed (og ejerskabet) i det mindst i orden. Jeg kan godt forestille mig at det kan være svært at betale for noget man har passet og plejet, og som man syntes at man er blevet lovet. "Ejerne" af ungdomshuset havde også svært ved at indse hvorfor de pludselig skulle betale for det hus de mente de havde fået... (Ikke at det er det samme)

 • 0
 • 14

Den debat, der står tilbage, er stadig usædvanlig personlig for Ingeniøren. Det skal der også være plads til, når der nu er tale om en uenighed mellem mennesker. Men vi ser helst, at omtanke og selvdisciplin snarere end vores regler og efterfølgende moderering af indlæggene sætter stilen her i dette livlige kommentarspor.

Rart at høre. Jeg har været lidt i tvivl somme tider, om der var tale om sløv moderation, måske underbemanding i week-ender, eller om det netop er stilen. Glæder mig at det er sidstnævnte. Teknik uden personlighed er kedelig.

Jeres beslutning om pludselig at fjerne hele kommentarsporet uden en meget synlig forklaring forargede mig dog. Det lignede næsten historieforvanskning, for her fik læserne, som ikke er tæt på, en mulighed for at forstå, hvorfor dette eventyr vi har fulgt i så mange år egentlig stoppede (hvis det ellers gør det).

Jeg dømmer ikke i sagen imellem Peter og foreningerne. Det har jeg slet ikke kompetence til, og det synes jeg bestemt også at andre med en kun perifer viden om hvad der reelt er foregået burde afholde sig fra. Vi kan stille spørgsmål og komme med forslag, men vi kan ikke dømme nogen udfra de givne oplysninger. Så lad være med dét, og lad helt være med bæ og buh udtryk, for så ødelægger vi måske et af de få forummer for teknik, som også tør rumme et menneskeligt islæt når det ikke ser helt pænt ud

@Andreas. Fortsæt debatten på http://ing.dk/blog/farvel-og-rigtigt-rigti... Der er ingen grund til at køre parallelspor i samme sag.

 • 8
 • 0

Få fat på en uvildig vurderingsmand og få ubåden vurderet (ikke metalprisen, men hvad en "tilsvarende" ville koste

Tvivler på, at den vurdering kan lade sig gøre. Markedsprisen på en ubåd er ikke let at fastslå, for hvor er der købere, som vil give mere end skrotprisen?

Desuden ville Peter skulle aflevere alle pengene til den kreditor, som efter en tur i retten har 800.000 kr tilgode for manglende leverancer fra Madsen.

 • 3
 • 2

Martin Klynge,

skal jeg forstå dit indlæg om 800.000,- til gode til kreditor, at akvarieforeningen Nautilus er en flok hælere, der ikke betaler enhver sit ?

 • 1
 • 12

skal jeg forstå dit indlæg om 800.000,- til gode til kreditor, at akvarieforeningen Nautilus er en flok hælere, der ikke betaler enhver sit ?

Ja, "Skyd først, spørg bagefter" er nemlig den helt rigtige måde, at fortsætte denne tråd...

Nej, sådan skal det ikke forstås. Du kan evt. læse bogen om Peter eller bare følge lidt med, så ville du kende historien om hvordan Peter - på helt vanvittig vis - er endt med at skylde et meget stort beløb, fordi han solgte Freya (ubåd nummer 1) til en person, som forlangte prisen for en ny ubåd, da Freya endte med ikke at leve op til hvad de havde aftalt. Dette er den MEGET korte udgave. Køb bogen for den lange udgave :-)

 • 5
 • 2

@Kristian Hougaard,

det med skyd først, spørg bagefter bør du rette mod Kristian Klynge, som fremførte postulatet.

Hvis akvarieforeningen Nautilus ikke er hælere bør du stille og roligt uden henvisning til bøger om emnet (!), som du mener jeg bør læse, burde du kunne imødegå min påstand.

Mens jeg venter på svar, vokser mit indtryk af, at akvarieforeningen Nautilus er flok middelmådigheder, der kun i kraft af foreningens flertalsdiktatur kan overtrumfe opfinderen og excentrikeren, der er fødekilden til foreningens eksistens.

Det eneste I fremfører er rustbankeri og sandblæsning - og det er vel et spejlbillede af jeres egen formåen og fantasi.

Skam jer.

 • 3
 • 22

Kristian Klynge, som fremførte postulatet

Gad vide, hvem Kristian Klynge er?

Peter har i øvrigt både i bogen og her på ing.dk fortalt om situationen, der gør, at han ikke VIL eje noget. Så længe kreditoren ikke har gjort udlæg i fx en undervandsbåd, MÅ han gerne eje den og forære den væk, uden der er tale om noget suspekt. Hvis kreditoren havde gjort udlæg via retten, var sagen en anden, men det er ikke sket.

Men lur mig, om en sådan kreditor ikke vil opdage, hvis ubåden blev solgt for for et større beløb, og så være der med det samme efter pengene.

 • 3
 • 1
 

Tvivler på, at den vurdering kan lade sig gøre. Markedsprisen på en ubåd er ikke let at fastslå, for hvor er der købere, som vil give mere end skrotprisen?

Desuden ville Peter skulle aflevere alle pengene til den kreditor, som efter en tur i retten har 800.000 kr tilgode for manglende leverancer fra Madsen.

1, Der er da en ubådsforening der er meget interesseret i at få fingre i en ubåd - hvor meget er den værd for dem?

De kan ikke lide manden, men vil gerne have hans ubåd. Bare fordi at han ikke må "eje" den, og de derfor kan tage den, kan de stadig gøre det rigtige - selv om det gør ondt på pengepungen?

2, Tænker ikke at "peter" skulle have pengene, men en eller anden aftale med RML burde da kunne komme på plads.

 • 1
 • 14

De KUNNE godt lide manden - faktisk så meget, at de gav ham status som æresmedlem til evig tid. Og så gik de i gang med at reparere på hans ubåd. Her 3½ år efter, så har han så gjort nogle ting, der gør, at de (og jeg) ikke synes han er helt så fin, som de troede han var. Med din logik kunne man jo sætte et hold friske unge mennesker til at sætte sin gamle rønne i stand under lovning på at det var et kollektivt projekt. Når huset så stod flot og færdigt (eller næsten), så kunne man lige få en ejendomsmægler forbi og få vurderet, hvad de skulle betale for det endelige resultat, for at de kunne få lov at blive boende. Se dét er smart business!

 • 15
 • 0

Med din logik kunne man jo sætte et hold friske unge mennesker til at sætte sin gamle rønne i stand under lovning på at det var et kollektivt projekt.

Det sker da hele tiden. Unge der hjælper med at reparere på en faldefærdig rønne i Italien som en del af deres ferie, og det uden at de regner med at få huset foræret, når det står færdigt!

Desuden var statussen som æresmedlem vel næppe på evig tid, hvis grunden til hele bloggen var at de smed ham ud af foreningen?

 • 0
 • 9

Anders, enten fyrer du bare noget flamebait af, eller du har overhovedet slet ikke sat dig ind i fakta. Når du har sat dig ind i det, giver jeg dig gerne et reelt svar.

 • 4
 • 0