phloggen

Oskarshamn3 overlever med nyt nødkølesystem

Oskarshamn 3 reaktoren var en af dem der ikke kom helskindet igennem post-Fukushima stramningerne og der var en del væddemål om den ville blive lukket.

Det bliver den tilsyneladende ikke, OKG har besluttet at installere to uafhængige, dieselmotordrevne nødkølepumper, formedelst 865 mio SEK.

Som jeg læser press-releasen består løsningen af en (stor!) pool med vand og to direktdrevne dieselpumper, en stor og en lille, der kan pumpe vandet ind i reaktoren hvis vandstanden falder under et givent niveau.

Den store pumpe lkan erstatte reaktorens vand på en time, den mindre pumpe tager over efter et par timer når henfaldsvarmen er kraftigt reduceret.

Det største problem bliver formodentlig at lave de regelmæssige afprøvninger, men de kan måske slippe afsted med kun at gøre det før hvert refuel-stop.

phk

Emner : Atomkraft
Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dejligt med en positiv nyhed om atomkraft i Skandinavien.

Tak for fraværet af "men og hvis nu" og negative tanker, og tak for en neutral holdning, til et emne der normalt får debatten op i det røde felt.

 • 8
 • 1

Interesserede bør følge linket, og der følge næste link til den udemærkede tekniske beskrivelse incl. principskitse. Eller bruge: http://www.okg.se/Documents/Press/OBH_KP16...

Hvad der undre mig er, at det kan tage 5-6 år at designe, indkøbe og installere et besluttet nødanlæg. Det ligner administrativ obstruktion - i strid med hensigten.

Jeg har ingen konkret funderet mening og det reelle behov, men må tro på vurderingen. Og så virker SEK 1 mia (!) jo ikke prohibitivt - hele anlæggets værdi taget i betragtning - over de næste 20+ år.

 • 1
 • 0

Vi kan godt diskutere reaktor design, men betonindeslutningen er ikke særlig tryksat - det er derimod reaktorbeholderen som er lavet af stål.

Man kan ikke af principskitsen udlede, om den ekstra nødkøling tilsluttes de eksisterende kølerør (hvilket jeg skønner er mest sandsynlig), eller en helt ny rørføring (hvilket jeg skønner er usandsynlig). Jeg ved desuden ikke om man kan fjerne alt brændsel fra reaktorbeholderen, eller om det kun er udtjent brændsel som kan fjernes. Da beholderen skal være tømt for vand inden nye rør kan forbindes, så skal både vand og brændsel være fjernet.

Som jeg husker det, så er trykbeholderen en monster-konstruktion og jeg tvivler på at den kan bearbejdes on-site.

Men PHK's tidsoverslag og også en faktor 20 fra tidsplanen.

 • 2
 • 0

Vi kan godt diskutere reaktor design, men betonindeslutningen er ikke særlig tryksat

Nej, men så vidt jeg husker er den til gengæld "nogle meter" tyk i de svenske værker og fyldet med så meget armering at det halve kunne være nok.

Man kan ikke af principskitsen udlede, om den ekstra nødkøling tilsluttes de eksisterende kølerør (hvilket jeg skønner er mest sandsynlig)

Det er et rigtig godt og interessant spørgsmål, for hvis det skal leve op til "independent" i IAEA terminologi kan der ikke deles ret meget med andre (nød-)kølefaciliteter.

Omvendt er det ikke ligefrem fordi der er god plads og mange steder at gøre af et nyt rør, herunder plads til termisk expansion osv. osv.

Men PHK's tidsoverslag og også en faktor 20 fra tidsplanen.

Jeg talte udelukkende om at få boret et hul igennem betonindeslutningen, hvilket formodentlig er en af de nemmeste dele af opgaven...

 • 13
 • 1

Der lægges således ca 1 mia SEK (forsigtigt bud på endelig pris) oveni i anlægget. Hertil må formodes omkostninger til tests i forbindelse med refill.

Kan det hænge sammen uden massive statstilskud?

 • 4
 • 3

Ja, Ebbe jeg er for atomkraft, som er den reneste, og mest miljøvenlige måde at producere energi. Det er også den billigste, da den ikke bruger atmosfæren og naturen omkring værket som skraldespand.

 • 6
 • 16

Der lægges således ca 1 mia SEK (forsigtigt bud på endelig pris) oveni i anlægget. Hertil må formodes omkostninger til tests i forbindelse med refill. Kan det hænge sammen uden massive statstilskud?

Oskarshamn 3 er en reaktor på 1200 MW, hvis man antager en kapacitetsfaktor på 90 %, så giver det en årsproduktion på 9.460.800.000 kWh/år

Hvis vi antager at investeringen på 1.000.000.000 SEK medføre en øget elpris på 0,01 SEK (1 svensk øre) pr kWh, så er lånet afdraget i løbet af 15-16 år, med en rente på 5%

 • 7
 • 1

Den blev opgraderet til 1.450 MW i 2010.

Hvilket bare gør at de er nede på 12-13 år...

Spotprisen ændrer sig ikke af at Oskarshamn 3 har en omkostning, så de må tage "skraldet" fra deres fremtidige "overskud".

Ja, der er ikke andre til det. Men mon ikke det har været med i deres overvejelser af om de skal tage investeringen eller lukke værket? :)

Min point er mere at omkostningen pr kWh ikke er enorm, selv om 1 øre/kWh naturligvis kan mærkes på et atomkraftværk af denne størrelse... Skal de have samme fortjeneste som før ombygningen, skal de ud og finde besparelse på 100 millioner SEK om året, andre steder...

 • 4
 • 1

Min point er mere at omkostningen pr kWh ikke er enorm, selv om 1 øre/kWh naturligvis kan mærkes på et atomkraftværk af denne størrelse...

Det er bestemt ikke en urimelig stor pris at betale.

De har ikke offentligt gjort hvad alternativerne var, men i lyset af Sveriges klimamål, der efterhånden er meget mere ambitiøse end Danmarks, ville det blive rigtig problematisk at lukke Oskarshamn 3 allerede i 2020 og kunne have krævet at man nyopførte et relativt stort vandkraftværk.

 • 11
 • 0

Det er også den billigste, da den ikke bruger atmosfæren og naturen omkring værket som skraldespand.

Hvordan med atmosfæren og naturen omkring uranminerne og de anlæg der raffinerer uranen og producere brændselsstave? Og hvad med håndtering og deponering af brugt atombrændsel? Endelig sker der også i ny og næ ulykker/udslip fra atomkraftværker- nogle store og nogle små - men de sker. Og sidst men ikke mindst så lever vi i en verden med terror, og i den forbindelse bekymre vindmøller, solceller etc. mig ikke i nævneværdig grad - atomkraft / brugt atombrændsel derimod er en helt anden sag.

Folk glemmer ofte at regne aktiviteter før og efter selve energiproduktionen med, men de kan i mange tilfælde være væsentlige - eller ligefrem afgørende. Og i dette tilfælde tvivler jeg meget på at det vil falde ud til atomkrafts fordel sammenlignet med fx vindmøller.

 • 11
 • 5

Atomkraft bruger ikke atmosfæren som skraldespand og lukker ikke affaldet ud i naturen som fosile kraftværker rutinemæssigt gør. Der har været uheld, som har kostet nogle få hundrede menneskeliv, og fosile brændsler og biobrændsler dræber 4-5-6 millioner årligt, ifølge WHO. Europarådet anslår at der dør 400.000 EU borgere af luftforurening fra trafik, kul og biobrændsel, hvert år. Så selvom Tjernobyl brændte, Fukushima blev oversvømmet og andre ulykker er sket, så er det stadigt billigere og bedre end alternativerne.

Vi vurderer ikke flysikkerheden i dag på Hindenburg ulykken, og atomkraft udvikles hele tiden.

 • 4
 • 10

Atomkraft bruger ikke atmosfæren som skraldespand og lukker ikke affaldet ud i naturen som fosile kraftværker rutinemæssigt gør.

Du skrev jo at atomkraft er den billigste, reneste, og mest miljøvenlige måde at producere energi, da den ikke bruger atmosfæren og naturen omkring værket som skraldespand.

Det er så kun sammenlignet med fossile kraftværker, forstår jeg.

Hvad med vindmøller, solceller, vandkraftværker osv...? .

Der har været uheld, som har kostet nogle få hundrede menneskeliv

Det fremgår jo kun af de allermest rosenrøde statistikker, med relation til atomindustrien selv.

Jeg troede du værdsatte en neutral holdning til emnet?

 • 7
 • 6

Vandkraft er noget foran endnu når det gælder dødsfald.

Men langt bagefter "brænde tørt træ"... og sådan kan man blive ved.

Men det er faktisk 100% ligegyldigt, for det relevante spørgsmål er "hvis vi skal investere i nye energiproduktionsmidler, hvordan skal vi så bruge pengene?"

Vandkraft stiller nogle forudsætninger (vand, højde), har nogle konstruktions og driftudgifter og har en risikoprofil.

Det samme har alle mulige andre energikilder, fra atomkraft til tørelementer.

Hvis vi kigger lokalt dansk er vandkraft umuligt og atomkraft (meget) for dyrt og vi kan med sindsro lade være med at spilde mere tid på dem begge, før noget ændrer sig dramatisk og fundamentalt.

Hvis vi kigger globalt er spørgsmålet ikke om vi skal have "vandkraft eller atomkraft", men hvor vi skal have vandkraft (der hvor der er vand & bjerge) og hvor vi skal have atomkraft (hvor der ikke er noget bedre/billigere alternativ.)

Og det er faktisk sagens kerne for atomkraft: Det er den energikilde man tyer til, når man ikke har andre muligheder.

(Selvfølgelig kan man lave ideologiske eller politiske beslutninger der overtrumfer de ingeniørmæssige kriterier, men det koster i sagens natur altid flere penge, jvf. f.eks Englands Hinkley Point projekt.)

Helt sikkert er det, at ingen energikilde er alle andre overlegne på alle punkter og i alle geografier.

 • 12
 • 1

Atomkraft bruger ikke atmosfæren som skraldespand og lukker ikke affaldet ud i naturen som fosile kraftværker rutinemæssigt gør.

Isoleret set og kun på kraftværket lukkes masser af affald ud. Fremskyndelse af kerneprocesser giver fremskyndet opvarmning som følge.

Dertil giver det varme kølevand unaturlig fordampning af vand.

Dette vand kommer retur som nedbør: Jordskred, floder der går over deres breder, oversvømmede kloakker...

Så jo; Akraft bruger også atmosfæren som skraldespand.

Med 50% virkningsgrad fås 1Kwh strøm og 1Kwh går til opvarmning af vand. Strømmen ender i sidste ende også som varme

Måske det er negligerbart, men blankt at frikende Akraft for at benytte atmosfæren som skraldespand er forkert.

 • 4
 • 4

Dertil giver det varme kølevand unaturlig fordampning af vand.

Dette vand kommer retur som nedbør: Jordskred, floder der går over deres breder, oversvømmede kloakker...

Det er, som du selv siger, negligibelt.

Kulkraftværker udleder stort set ligeså meget spildvarme i form af vand, hvis vi ser bort fra de (globalt set meget få) som udnytter det til fjernvarme.

Gaskraftværker udleder mindre vand fra dampkredsen (mange har end ikke en sådan), men udleder til gengæld store mængder vanddamp fra forbrændingen af brint.

Det er også negligibelt.

Hvad der ikke er negligibelt, er udledningen og ophobningen af CO2, som medfører magnituder mere nedbør end spildvarmen.

Så lige hvad det angår, må jeg klart tage atomkraften i forsvar ift de fossile kraftværker.

Men hvad Michael Fos mener med at eksempelvis vindmøller skulle være dyrere og mindre rene en atomkraftværker, fordi de bruger atmosfæren og naturen omkring værket som skraldespand, mangler vi vel stadig en forklaring på.

 • 13
 • 1

Atomkraft sammenlignes igen og igen med vindmøller og solceller og det er jo ikke en fair eller bare realistisk sammenligning.

Atomkraftværker levere ca 10% af verdens elforsyning og er stabile og pålidelige.

Derfor er de den største konkurrent til kul, olie og naturgas kraftværker, hvor der indiskutabelt er et enormt udslip af CO2 og NOx, samt gigantiske mængder affald, der iøvrigt også er radioaktivt..

Atomkraft er billigere end alle andre energikilder, målt på stabilt leveret energi, hvor der er designet, bygget og financieret fra " vugge til grav", på både værket, brændslet og affald.

Sol og vind, er billigere end atomkraft indtil alle eksternaliteter medregnes.

 • 1
 • 14

Atomkraftværker levere ca 10% af verdens elforsyning og er stabile og pålidelige.

Derfor er de den største konkurrent til kul, olie og naturgas kraftværker, hvor der indiskutabelt er et enormt udslip af CO2 og NOx, samt gigantiske mængder affald, der iøvrigt også er radioaktivt..

Vrøvl!

Vindmøller og solceller leverer el langt billigere end kul, olie og naturgas, mens atomkraftværker er langt dyrere, og det er bestemt ikke på grund at atomkraftens fremgang, men derimod VE's fremgang, at kulkraften nu stagnerer.

Søg selv lidt på hvor mange penge der pt investeres i sol og vind, sammenlignet med fossile kraftværker, såvel som atomkraft.

Hvornår sol og vind overhaler atomkraft i global elproduktion, er kun et spørgsmål om tid.

Derfor er vindmøller og solceller den største konkurrent til kul, gas og olie, mens atomindustrien snarere kæmper for sin overlevelse.

 • 12
 • 3

Kan du så Søren, give et svar på, hvorfor ældre møller nedtages når støtte perioden udløber og genopsættes i lande, med bedre støtte end her i landet, så møllelaugene kan opsætte en større mølle på stedet og igen opnå ny støtte ?

Hvis det var så evident at møllestrøm er konkurrencedygtig, så burde den da kunne klare sig uden støtte....ifølge den måde jeg jeg forstår tingene på.

 • 4
 • 11

Hvis det var så evident at møllestrøm er konkurrencedygtig, så burde den da kunne klare sig uden støtte....ifølge den måde jeg jeg forstår tingene på.

Hvem siger den ikke kan klare sig uden støtte?

Hvis man, fra den samme placering, kan sælge strøm med støtte, i stedet for strøm uden støtte, på grund af et dumt hul i loven, så siger det jo intet om hvorvidt møllen kan klare sig uden støtte, at nogen foretrækker det første.

Det burde vel være simpelt at forstå, selv med den "måde" du forstår tingene på. ;o)

 • 14
 • 3

Kan du så Søren, give et svar på, hvorfor ældre møller nedtages når støtte perioden udløber og genopsættes i lande, med bedre støtte end her i landet, så møllelaugene kan opsætte en større mølle på stedet og igen opnå ny støtte ?

Nedtages møllerne når støtteperioden udløber, eller nedtages møllerne når de har nået deres designlevetid, hvorefter de opsættes i et nyt land? (evt. efter en restaurering) For Energinet har i de seneste år måtte opskrive prognosen for vindmøller, da vindmøllerne bliver stående i længere tid, end de havde forventede...

Langt de fleste møller får lov til at stå i over 25 år i Danmark, så det vil også være rart med en vurdering af om det er en generel tendens eller nogle få der udnytter et evt. hul i lovgivningen...

 • 12
 • 2

https://www.reuters.com/article/us-finland...

Om godt et år starter Finland endnu et atomkraftværk og værkets ejere vil gerne bygge yderligere en reaktor.

Artiklen handler om det projekt, som foreløbig er 10 år forsinket, og som har medført at Areva er gået konkurs med et brag, og at Siemens har trukket sig fra alt, hvad der har med akraft at køre, samt at TVO har skrinlagt det projekt, der skulle følge efter. .

Man kan også vælge at opgradere med ekstra 500 MW.

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/20...

Og den artikel hentyder indledningsvis til Westinghouse, som også er gået konkurs, og 2 stk AP1000 ved Summers derfor blev opgivet, midt i byggeriet, mens 2 stk tilsvarende AP1000 ved Vogtle kan forvente samme skæbne.

Forfatteren trøster sig så med at TVA har formået at bygge gammel konstruktion færdig, som har været 40 år undervejs, samt øge effekten lidt i en gammel BWR, som har været i drift siden 1973.

Ovenstående beskriver således ikke en fremgang på 500 MW, men derimod et tilbageslag på foreløbig 650 MW, samt yderligere 2300 MW, når Vogtle 3 og 4 går samme vej som Summers 2 og 3.

I midlertid blev der idriftsat 8200 GW spritnye vindmøller + 6500 GW spritnye solcelleanlæg i USA, alene i 2016.

Det bliver til ekstra 35.000 GWh pr år uden CO2 og andre drivhusgasser, OG UDEN vanddamp og varme der smides ud på den atmosfæriske losseplads! - for nu at bruge dine ord.

Det svarer omtrent til at der - ikke opgives - men idriftsættes 4 nye AP1000 reaktorer hvert år!

Så man kan næsten ikke dokumentere den døende akraft bedre end du selv gør. ;-)

 • 14
 • 1

"Så kan man næsten ikke dokumentere den døende akraft bedre"

Det var også meningen.

Atomkraft er døende i Europa og USA, og det er spændende at se alternativerne udvikle sig. Jeg tror ikke det bliver bedre og billigere end atomkraft, men det er lærerigt at se alle de tekniske krumspring der opfindes.

I går var der en artikel om elektriske fiskerbåde i Norge, med diesel-elektrisk fremdrift, og LNG til færger, altsammen pakket ind i miljø floskler og grønne hurra ord!

 • 3
 • 8

Det er så kun sammenlignet med fossile kraftværker, forstår jeg. Hvad med vindmøller, solceller, vandkraftværker osv...?

Man kan ikke sammenligne disse energikilder, alene af den grund at VE ikke kan levere strøm i et jævn tempo hele døgnet, atomenergi leverer den såkaldte grundlast. Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet. Det er en udmærket løsning der sparer en masse fossil energi.

 • 2
 • 13

Prøv Energinet,dk Flemming :)

Er det for vanskeligt at finde en mere præcis kilde til din påstand?

Jeg har en fornemmelse af, at hvis vi presser dig nok, kommer der et link til den generelle eldeklaration. I denne deklaration fik Danmark i 2015 20% af sin elektricitet fra atomkraft.

Link her: https://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDo...

Problemet er blot, at den generelle eldeklaration er rent talfusk. Den siger intet om, hvor strømmen reelt kommer fra. Den fortæller blot, at nogle udlændinge for nogle få håndører har købt grønne certifikater på den vindkraft, som vi danskere i dyre domme har betalt for at produceret.

For at få regnskabet til at gå op, får køberne af de grønne certifikater ikke bare papirretten til vores strøm - på papiret modtager vi i bytte en tilsvarende mængde af deres strøm, som ofte stammer fra kul og atomkraft.

Kigger man i stedet på den faktiske oprindelse af vores elektricitet i 2015, kom kun 4% fra atomkraft.

Link her: https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

Som Churchill sagde: Jeg tror kun på en statistik, som jeg selv har forfalsket.

Men hvis du vil tro på de 20%, skal du da være velkommen.

 • 8
 • 0

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet. Det er en udmærket løsning der sparer en masse fossil energi.

Hvis man går ind på Energinet.dk under markedsdata, så vil man se at Østdanmark importerede omkring 1,2 TWh fra Sverige i 2016 og at de eksporterede 0,2 TWh til Tyskland. Dvs. at de sammenlagt har importerede omkring 1 TWh. (dertil kommer en del frem og retur)

Til sammenligning havde Østdanmark et bruttoforbrug på 13,5 TWh i 2016, men med Pers sædvanlige forståelse for tal, så passer det nok meget godt med "stort set forsyner" :)

Det bør nok også bemærkes at Vestdanmark eksporterede 3,4 TWh til Sverige... Tænk at de Jyske vindmøller "stort set" har forsynet hele Sverige, på tros af deres atomkraft :)

 • 8
 • 0

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet.

    Per.  
    Det har du vel et link til ? 

Selvfølgelig Flemming, det har jeg for resten gjort flere gange. Også selv om det kniber den anden vej med links. Det er som Bjarke har nævnt - energinet.dk I dette øjeblik er tallene for importen (28.8. 9.43)

Sjælland import fra Sverige 583 MW +2 MW fra Tyskland Bornholm 31 MW Jylland fra Norge 911 MW Fra Tyskland 531 MW Import i alt 2055 MW

Man foretager beregninger af, hvorledes strømmen er fremkommet - (deklaration) her er tallene fra 2015, hvor man ser at atomenergien leverer en stor del, hvoraf en del sikkert leveres som "grøn strøm"?

https://www.dropbox.com/s/eq8ectgbt670yws/...

Er du ikke enig i tallene må du henvende dig til Energinet.

Det er ikke sådanne henvisninger vi får at "Ingeniørens" dygtige og engagerede antiatomenergi-blogger, der leder efter de dårligste nyheder vedrørende grøn energi fra a-kraftværkerne. Især er det den sjællandske befolkning, der lukrerer på billig strøm fra Sverige, det forbedrer vor CO2-regnskab.

 • 2
 • 10

Til sammenligning havde Østdanmark et bruttoforbrug på 13,5 TWh i 2016, men med Pers sædvanlige forståelse for tal, så passer det nok meget godt med "stort set forsyner" :)

Selv med andres manglende forståelse for tal, så er Bornholm stort set forsynet med el fra Sverige. I øvrigt henviser jeg til Energinets deklarationer, der vækker en del frustrationer, men jeg har da tillid til at Energinets fagfolk regner rigtigt, selv om du lyser en smule skeptisk?

 • 2
 • 11

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet. Per. Det har du vel et link til ?

     Selvfølgelig Flemming, det har jeg for resten gjort flere gange. Også selv om det kniber den anden vej med links.  
    Det er som Bjarke har nævnt - energinet.dk  
    I dette øjeblik er tallene for importen (28.8. 9.43) 

Per.

Du hævder at akraft stort set forsyner Sjælland og Bornholm.

Du henviser til den generelle declaration, hvor akraft er anført til 20% for 2015.

Hvis vi accepterer denne fordeling, og ser på det samlede forbrug for 2015, så var det ca. 33.000 GWh, fordelt med 20.000 til Vest og ca. 13.000 I Øst.

Hvis HELE mængden af kernekraft blev brugt I Øst, udegør det kun halvdelen af forbruget der.

Din påstand om stort at forsyne Sjælland og Bornhold med kernekraft, er således rent vrøvl.

Iøvrigt kan det jo også diskuteres om det er akraft, eller det er den regulerbare del af den svenske kapacitet vil importerer. Ved stigende efterspørgel fra Dansk side, har akraften intet at byde på. Den kører I forvejen på 100%, da økonomien ellers hænger I laser. Den øgede efterspørgsel vil således hovedsageligt dækkes af vand og / eller biomasse og / eller fossil produktion.

 • 8
 • 2

Hvis vi accepterer denne fordeling, og ser på det samlede forbrug for 2015, så var det ca. 33.000 GWh, fordelt med 20.000 til Vest og ca. 13.000 I Øst.

Det er fuldstændig irrelevant at forholde sig til fordeling, når det er den generelle el-deklaration, vi taler om.

Per A. Hansen ved det udmærket godt, for han er blevet præsenteret for denne forklaring adskillige gange:

https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

Citat, Energinet.dk:

"Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt."

Den redegør øvrigt for at kun 4% af strømmen i de danske stikkontakter, kommer fra akraft, mens 40% kommer fra vindkraft og 27% fra vandkraft, solceller og biomasse.

Når Per A. Hansen så alligevel vender tilbage gang på gang, og fortsat bruger den Generelle Eldeklaration til at vildlede debatten, sådan som han gør, kan man jo konstatere at det intet betyder for Per A. Hansen, om det er sandt eller ej, hvis bare han kan få nogen til at tro det.

 • 10
 • 2

......Jorden er flad og I alene vide...hvad sandheden er......I er trælse i Jeres kritik af Per.

Hvis Energinet giver forkerte oplysninger, så er det da ikke Pers (eller min) skyld at vi bruger dem . Så er det da jeres opgave, hvis I er uenige med Energinet at påpege det frem for at rette "bager for smed" .

Pers fejlagtige forudsætninger......hvad mener I med det ?

Må vi lige få kammertonen med god debatskik tilbage

 • 3
 • 10

Hvis Energinet giver forkerte oplysninger, så er det da ikke Pers (eller min) skyld at vi bruger dem

Bjarke.

Jeg antog netop at Pers tal var korrekte (byggende på Energinets Generelle Deklaration), at vores elforbrug, for 20%´s vedkommende, var kernekraft.

Selvom vi antog at hele kernekraft forbruget skete I Øst, så var det stadigt kun halvdelen, der efter Pers regnestok var kernekraft.

Pers påstand var at stort set HELE forbruget I Øst var kernekraft. og det er det, som du nok også må medgive, IKKE.

 • 6
 • 0

Du hævder at akraft stort set forsyner Sjælland og Bornholm.

Flemming, du benægter regnestykket fra Energinet, fint nok, men det må du så brokke dig over hos de rette vedkommende. Det er lidt underligt du ikke kan se, at Bornholm i nævnte tidsrum fik al sin forsyning fra Sverige, og at du åbenbart lukker øjnene for, at Sjælland fik dækkes en meget stor del af sit forbrug fra Sverige? I dag importerede vi da strøm fra alle sider, det burde du da kunne se, det kan du ikke bortforklare. Jeg synes da det er fint at energinet kan købe billig strøm i vore nabolande, når vores mange vindmøller ikke kan levere varen. Jeg bruger alene tallene fra energinet uden at brodere videre på tekstgen. Men du bør da kunne se hvilken retning pilene går i diagrammet?

 • 1
 • 10

Når Per A. Hansen så alligevel vender tilbage gang på gang, og fortsat bruger den Generelle Eldeklaration til at vildlede debatten, sådan som han gør, kan man jo konstatere at det intet betyder for Per A. Hansen, om det er sandt eller ej, hvis bare han kan få nogen til at tro det.

Der er åbenbart travlhed ved håndvasken. Flemming afkrævede dokumentation (link) til hvorfra jeg havde tallene for Sjællands og Bornholms import at el fra Sverige. Den gav jeg ham med "Energinets" egne tal - igen igen. Jamen Søren, se dog på tallene. Pt importerer Sjælland ca. 540 MW fra Sverige, 533 MW fra Jylland, der sikkert får det fra Tysklands 533 MW. Bornholm fortsætter til med 30 MW import. Det er da en simpel sag for svenskerne at beregne, hvor stor en del, der kommer fra Ringhals - ikke? Det er da en gang paranoia af fortsat benægte, at en stor del af strømmen er produceret af atomkraftværker. Det er ikke mit problem. Læs gerne deklarationen igen, hvor energinet forsøger at beregne klimaaftrykket. Det gør de ved at estimere, hvordan strømmen er produceret. Kul, brunkul, vind, sol, olie, gas etc. Hvis du er utilfreds med tallene, så må du henvende dig til energinet, hvor beregningerne stammer. Du vil gerne have at atomenergien udgår af regnestykket, fint nok, men jeg foretrækker at alt medregnes.

I øvrigt har jeg ikke påstået, at hele strømmen stammer fra atomenergi, men blot henvist til energinet. I dag stammer Bornholms elforbrug udelukkende fra Sverige, men jeg må afvise postulatet om, at jeg har skrevet det altid er tilfældet. Men både Sjælland og Bornholm for en stor del af deres forbrug fra Sverige, hvorfor dog benægte dette så hårdnakket? Bornholm eksporterer i øvrigt strøm til Sverige i visse, men sjældne periode, uden at svenskerne brokker sig over, hvor den stammer fra..

Jeg kan ikke rigtig tage mig af, at i har en vis afsky for strøm produceret på atomkraftværker. Den eneste forskel fra den og så fra en vindmølle er, at vinden producerer strøm i varierende tempo. Derfor den store import i dag. Så brug rolig strøm selv om en del er produceret på uran. Den er ikke mere farlig end fra en vindmølle, men langt mere stabil.

Husk at klage til Energinet over den grafik, jeg postede. Du mener åbenbart den er fuld af fejl.

 • 2
 • 9

Hvis Energinet giver forkerte oplysninger, så er det da ikke Pers (eller min) skyld at vi bruger dem .

Bjarke - Energinet.dk giver ikke forkerte oplysninger. De giver de oplysninger, som EU forlanger, og som du kan se af linket, så forklarer Energinet.dk hvordan disse skal forstås og bruges.

Du kan jo selv læse linket, eller blot citatet:

"Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt."

... og vurdere hvordan det står ift Pers påstand om at svensk akraft stort set forsyner hele Sjælland.

Det er muligt forklaringen er ny for dig, Bjarke, men Per ved udmærket godt han misbruger den generelle deklaration, for han har fået forklaringen hver eneste gang han har forsøgt.

Når han alligevel bliver ved, får han selvfølgelig den kritik han fortjener.

 • 7
 • 0

I øvrigt har jeg ikke påstået, at hele strømmen stammer fra atomenergi, men blot henvist til energinet.

Per.

Hvorfor skriver du så dette??:

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet.

Per. Det er DIN påstand som jeg så bad om dokumentation for. Du linkede til den generelle Deklaration. (For 2015 - altså et helt år)

Allright. Den siger 20% akraft. Selv hvis vi lod HELE vores akraftforbrug gå til Øst, så er vi kun oppe på det halve. Ikke stor set det hele, som du påstår.

Hvis vi lader det hele gå til Øst, betyder det også at vi slet ikke bruger kernekraft I Vest.

 • 7
 • 0

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet. Det er en udmærket løsning der sparer en masse fossil energi.

Men hvis man kigger på hvor meget A-Kraft Sverige(og Finland) producerer, så er det spøjst at denne produktion ikke varierer i takt med Danmarks eksport og import af strøm til/fra Sverige.

A-kraft leverer en lang flad linie, der kun varierer når et værk tages ud til service og ind fra samme.

Hvor ser man at de skruer de op for A-kraften når Sjælland importerer strøm?

For mig er det ret åbenlyst at det er deres Hydro der håndterer Danmarks variation mellem strøm forbrug/produktion.

 • 10
 • 0

....det Michael skriver. Selvfølgeligt kan man ikke se hvorfra strømmen kommer og i spidsbelastnings situationer er det selv følgelig den lettestste regulærbare forsyningsenhed man ændrer på....og det er antageligt vandkraft hvis der er kapacitet nok!

 • 3
 • 0

Hvis Energinet giver forkerte oplysninger, så er det da ikke Pers (eller min) skyld at vi bruger dem . Så er det da jeres opgave, hvis I er uenige med Energinet at påpege det frem for at rette "bager for smed" .

Bare rolig Bjarke, Energinets beregninger er med stor sandsynlighed helt korrekte... Det er kun Pers brug af de pågældende beregninger (og åbenbart også din?) der er forkert...

For at give dig et lille eksempel, hvis 2 æbler plus 2 æbler er lig med 4 æbler, så kan man ikke bruge den beregning som bevis for at 10 æbler, der koster 20 kr til sammen, vejer det samme som 7 bananer... Men ja, alle beregningerne er rigtige også selv om man bedre kan li' jordbær...

 • 5
 • 2

... og vurdere hvordan det står ift Pers påstand om at svensk akraft stort set forsyner hele Sjælland. Det er muligt forklaringen er ny for dig, Bjarke, men Per ved udmærket godt han misbruger den generelle deklaration, for han har fået forklaringen hver eneste gang han har forsøgt.

@Søren Lund, det er pudsigt så voldsomt nogle personer reagerer, når man fortæller at Danmark får en del af sin strøm fra svenske atomkraftværker. End ikke de nøgne fakta, importtallene rokker ved barnetroen på, at Danmark er et atomfrit område! Lad os se på tallene nu og her fra Sverige: Sjælland importerer 421 MW, Bornholm 26 MW og Jylland 306 MW fra Sverige. Den sædvanlige a-kraft-modstandergruppe forsøger flere med næb og klør at postulere, at det slet ikke stammer fra Ringhals, uden at fortælle, hvem der så leverer hovedparten af den importerede el. Jeg er uenig, en væsentlig del af den sjællandske og bornholmske el-forsyning stammer fra Sverige. I dag er Jylland endda med i importen. At det ikke er en væsentlig del af Sjællands forbrug samt hele Bornholms elforbrug der importeres, kræver vist en speciel Lundsk regnemetode? Kommer det fra vandkraften? Nej, den produceres overvejende i Nordsverige og ledes ikke udenom nettet som Ringhals er koblet på. Så uanset hvor mang erøde knopper, som enkelte debattører får, så stammer en stor del af vor import fra Ringhals, hvilket også er beregnet af svenskerne. En del kommer for resten også i stikkontakten hos de, der betaler overpris for "grøn strøm", for som Sørne så rigtigt bemærkede, så kan man ikke skille elektronerne ad. Men disse kunder får en hel anden forklaring, nu kan kunderne pludselig trygt regne med, at man præcist ved det kommer fra vind og sol?

Det postulerer du så (og flere andre), at det ikke stammer fra Ringhals, for man kan ikke regne ud, hvor det stammer fra. Det kan man da i Sverige, og Energinet prøver på det i deres deklaration. Det er ganske pudsig, I mener ikke man kan beregne hvor meget der stammer fra Ringhals.

Farcen fortsætter. Nu vil elselskaberne købe landsbyer i Danmark for at opføre endnu flere vindparker. Uanset hvor mange, man får opført til store statstilskud, så vil vi fortsat skulle hente strøm fra Sverige i lange perioder, hvor der ikke er vind. Som feks. i dag. Men fortsæt gerne med at tro på, at den importerede strøm stammer fra sol og vind i Sverige, og ikke fra den stykke atomenergi. Lad os endelig få mere grøn strøm til overpris, forbrugerne stoler på, at det stammer fra vindenergi, som Søren Lund ganske vist ikke mener, man kan beregne.

Og fortæl endelig meget snart, at deres deklarationer som viser, hvor strømmen i Danmark stammer fra, er forkerte - dvs. de skal se væk fra atomenergien i Sverige. Nu har I haft flere år til den opgave, der er intet sket endnu. Kom i gang, Energinet skal da ikke fortsætte med at misinformere os.

Michaels regnestykke må han selv tage ansvaret for, intet af det anførte rokker ved mine tal for importen i går og i dag. Vi importerer pt. store mængder el fra Sverige. Man kan let beregne, hvor det stammer fra. Det er ingen problem, hvis man ved at strømmen løber fra et højere mod et lavere spændingsniveau. Hvad forkert der er ved at nævne Energinets tal ved jeg ikke, mon Michael kan løfte sløret for det?

Søren har helt misforstået deklarationerne, de giver et bud på, hvordan strømmen er produceret, så man beregne evt. miljøbelastning.

 • 2
 • 9

Det er muligt forklaringen er ny for dig, Bjarke, men Per ved udmærket godt han misbruger den generelle deklaration, for han har fået forklaringen hver eneste gang han har forsøgt.

@Søren, det er noget sludder. Energinet skriver klart at: "Energinet udarbejder ligeledes en årlig miljødeklaration for el. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som forbruget af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til."

Du kan ikke benægte realiteterne, Energinet prøver at beregne effekten af de brændsler, som er medgået til dansk elforbrug. Også det importerede.

 • 2
 • 9

per.

Nu skriver du selv MILJØDEKLARATION, men burger den GENERELLE deklaration. Det er to forskellige dekalrationer.

Som du har fået forklaret 100 gange tidligere,.

Du kan vel nok se forskel på de to ord: GENERELLE og MILJØ ?

 • 11
 • 1

Søren har helt misforstået deklarationerne, de giver et bud på, hvordan strømmen er produceret, så man beregne evt. miljøbelastning.

Per - Miljødeklarationen viser netop hvordan den strøm der kommer ud af vores stikkontakter er produceret - og den viser, som jeg sagde, at 4% af strømmen kommer fra atomkraft.

Det fremgår altsammen af den forklaring, jeg har vist dig hver eneste gang du har misbrugt den generelle deklaration, her i debatten.

Du ved det udmærket godt, for det er jo derfor man hver gang skal hale ud af dig, hvilken dokumentation, du henviser til.

Så nej, det har jeg bestemt ikke misforstået.

Og jeg gentager fra Energinet.dk:

Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt.

Det burde ikke være til at misforstå!

Og fortæl endelig meget snart, at deres deklarationer som viser, hvor strømmen i Danmark stammer fra, er forkerte - dvs. de skal se væk fra atomenergien i Sverige. Nu har I haft flere år til den opgave, der er intet sket endnu. Kom i gang, Energinet skal da ikke fortsætte med at misinformere os.

Ja, Per - Energinet.dk har en generel deklaration, som de klart og tydeligt understreger, ikke siger noget om hvor strømmen fysisk kommer fra - og en Miljødeklaration, som viser at 4% af strømmen i Danmark, kommer fra atomenergi.

Når du, trods du er så rigeligt bekendt med denne information, påstår at det meste af strømmen på Sjælland kommer fra atomkraft, med modstræbende henvisning til den generelle deklaration, så er det DIG der misinformerer, ikke Energinet.dk.

Og du gør det uden tvivl bevidst!

 • 10
 • 2

Lad os se på tallene nu og her fra Sverige: Sjælland importerer 421 MW, Bornholm 26 MW og Jylland 306 MW fra Sverige.

Ja, og forbruget på Sjælland og øerne er her og nu 1.700 MW, og der står flere GW svenske vindmøller i området mellem Ringhals og Øresundskablet, som føder ind på de kabler vi importerer fra.

Hvordan får det dig til at tro at meste af strømmen på Sjælland, kommer fra Svenske atomkraftværker?

 • 10
 • 3

Energinet skriver klart at: "Energinet udarbejder ligeledes en årlig miljødeklaration for el. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som forbruget af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til."

Helt rigtigt, Per!

Det er den deklaration du skal henvise til, hvis ikke du vil misinformere.

Fortæl os så med dine egne ord:

Hvor meget af strømmen i de danske stikkontakter, kommer fra atomkraft, ifølge Miljødeklarationen?

Til din hjælp er grafen her: https://www.energinet.dk/-/media/Energinet...

 • 9
 • 2

....to udsagn som er tillagt Winston Churchill .

Det ene er:

Man kan da ikke have tillid til en statestik, man ikke selv har lavet.

Det andet er:

Der findes løgn, forbandet løgn og så statestik :)

Så her har du min indstilling til din graf på planchen...jeg har ikke selv lavet den :)

 • 1
 • 12

Man kan da ikke have tillid til en statestik, man ikke selv har lavet.

Du stoler på den generelle deklaration selv om du ikke selv har lavet den, men du stoler ikke på miljødeklarationen pga. at du ikke selv har lavet den??? Og alt dette på tros af at dem der har lavet begge deklarationer direkte skriver at miljødeklarationen beskriver den fysiske verden, hvor imod at den generelle deklaration er en regnskabsteknisk opgørelse på EU-niveau...

Forstår jeg dig rigtigt, Bjarke?

 • 10
 • 0

Af og til er man i tvivl om det er tilfældet Martin Brorsen.

Michael .....Piet Hein skrev en gang " Den der ikke tager spøg for spøg og alvor alvorligt, han har faktisk forstået begge dele dårligt.

Tak Allan Olesen :)

 • 1
 • 10

Som du har fået forklaret 100 gange tidligere,. Du kan vel nok se forskel på de to ord: GENERELLE og MILJØ ?

@Flemming, jeg kan konstatere, at hve4rken du eller Søren helt er klar over, hvad deklarationerne egentlig betyder? Deklarationerne er et forsøg på at udregne, hvile miljøeffekter vores el-forbrug har, derfor prøver man at beregne, hvordan elforbruget stammer fra! Måske fordi at i har en slags paranoia overfor strøm, der produceres af atomkraftværker?, som i stor stil importeres og forbruges i Sjælland. Uha, da da. I er en slags elenergi-benægtere, for deklarationerne viser da lysende klart, hvor stor en del af det danske elforbrug der stammer fra vind, som, olie, kul og uran. Hvordan kan danske ingeniører da benægte dette? Jeg har henvist Jer begge til at rette henvendelse til Energinet for deres (efter jeres mening fejlagtige statistik) i mellemtiden må jeg så udlede af jeres protester, at brugere af "Grøn strøm" bliver snydt, Søren har jo sakset en passus om, at man da ikke kan finde ud af, hvor elektronerne kommer fra i stikkontakten, det er korrekt for den enkelte, men på landsplan kan man godt estimere - se deklarationerne igen, men bevis gerne at Energinet tager fejl. I benægter også at Sjælland får en stor del af strømmen fra Sverige, i dag henter de for resten ca. 800 MW! Bornholm eksporterer sjovt nok 3 MW til Sverige. Jo Sjælland importerer store mængder strøm fra Sverige, der overvejende stammer fra Ringhals. Om et par år kommer en del nok fra Finland, der snart sætter Verdens største a-værk i drift. Uanset hvor mange protester I kommer med. Det har jeg fortalt jer 20 gange, og er klart til et par stykker mere.

 • 4
 • 11

Miljødeklarationen siger at 4% af strømmen i Danmark kommer fra A-kraft. Miljødeklarationen er ifølge Energinet selv det der fortæller os hvordan fordelingen i stikkontakten er. 4% er ikke en stor del. Det er lidt trættende at læse det samme fejlagtige argument igen og igen. Ja, vi importerer fra Sverige, men mon ikke Energinet har styr på fordelingen af den strøm vi importerer over hele året og så i snit kan regne en fordeling ud?

At det så ikke matcher den generelle deklaration fordi nogle køber aflad i form af CO2 kvoter, er jo bare et udtryk for at nogen andre investerer i vindenergi i Danmark.

Og nej, jeg har ikke noget mod A-kraft, jeg synes bare det ville klæde debatten med noget saglighed. Bliv enig om grundlaget, så er det nemmere at diskutere...

 • 8
 • 2

Miljødeklarationen siger at 4% af strømmen i Danmark kommer fra A-kraft.

@Lars Bo, du har ikke rigtig forstået debatten eller manglen på samme. Jeg blev afæsket dokumentation for, at Sjælland og Bornholm importerer store mængder strøm fra Sverige, det gjorde jeg så.

Sjælland importer 500 MW fra Sverige, Bornholm 16 MW. Jylland ca. 500 MW, som de så sender videre til Sjælland. Mindst 50% af disse 1000 MW er produceret på a-kraft, ifølge tidligere anførte beregninger fra Sverige. Dine 4% older altså ikke! Jeg forstår ganske enkelt ikke den paranoia overfor denne kendsgerning fra inkarnerede atomkraftmodstandere, der hellere vil have strøm fra kul og olie, og ser rødt når der bare antydes, at noget af det stammer fra a-værkerne! I steder for at være glad over, at der er sikker backup fra vand og uranværkerne i nabolandene, når vinden svigter. Uden det så kunne vi ikke være førende indenfor vindteknologien. Energinet har 2 deklarationer, først benægter man, derefter vælger man det mindste tal, de kan finde. Det er ganske underholdene, men sjællænderne skal nu være glade for den svenske el, ellers måtte vi savne et par indlæg. De nøjes ikke med 50% el fra Sverige i dag.

 • 3
 • 9

Sjælland importer 500 MW fra Sverige, Bornholm 16 MW. Jylland ca. 500 MW, som de så sender videre til Sjælland. Mindst 50% af disse 1000 MW er produceret på a-kraft

Hvad så med de 1.100 MW, som Jylland importerer fra Norge? Indeholder de også 50% atomkraft?

Eller bliver den norske strøm sorteret fra, inden Jylland sender de 500 MW videre til sjælland, så Sjælland kun får svensk strøm?

Og hvordan kommer du frem til at mindst 50% af den svenske strøm er atomkraft, når kun 1 ud af 4 reaktorer på Ringhals, er i drift, og 65% af svensk strøm er vandkraft, og langt de fleste af Sveriges 7 GW vindmøller, står i Sydsverige?

Mon ikke bare du skulle lade Energinet.dk beregne hvor meget af strømmen der kommer fra atomkraft, og så koncentrere dig om hvilken af de to deklarationer, der fortæller dette, og hvilken, der fortæller noget helt andet!

 • 6
 • 2

Energinet har 2 deklarationer, først benægter man, derefter vælger man det mindste tal, de kan finde.

Per, kan jeg få dig til at forholde dig til et helt simpelt spørgsmål:

Hvis ejeren af en vindmølle, som er opstillet i Danmark og levererer el til det danske elnet, sælger et grønt certifikat på denne elektricitet til en fransk kunde, påvirker det så den reelle sammensætning af den elektricitet, der kommer ud af en dansk stikkontakt?

Kilden til forståelse af forskellen på de to deklarationer ligger i forståelsen af dette spørgsmål.

 • 6
 • 2

Sjælland importer 500 MW fra Sverige, Bornholm 16 MW. Jylland ca. 500 MW, som de så sender videre til Sjælland. Mindst 50% af disse 1000 MW er produceret på a-kraft, ifølge tidligere anførte beregninger fra Sverige. Dine 4% older altså ikke!

En lynhurtig beregning efter Per A. Hansens regne-metode:

Sjælland importerer lige pt:

400 MW fra Sverige. 550 MW fra Jylland 2 MW fra Tyskland

Udover de 500 MW Sjælland selv producerer.

Jylland importerer:

1100 MW fra Norge 130 MW fra Sverige 400 MW fra Tyskland

Udover de 1000 MW Jylland selv producerer.

https://www.energinet.dk/ http://emd.dk/el/

Med 3 ud af 4 reaktorer på Ringhals, og 3 ud af 3 reaktorer på Oskarshamn, ude af drift - dvs kun 4 ud af 10 reaktorer i drift - kan der næppe være tale om at hverken 40 eller 50% af svensk strøm pt består af akraft. Det kan højest være 25%.

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var... http://www.okg.se/en/

Fra Tyskland kan der allerhøjest være tale om 10% atomkraft.

Jylland importerer altså 33 MW atomkraft fra Sverige og 40 MW fra Tyskland, ud af den samlede produktion og import på 2630 MW i Jylland.

Den jyske strøm består altså af 2,8 % atomstrøm, så af de 550 MW Jylland sender til Sjælland, er 15 MW atomstrøm.

Af de 400 MW Sjælland importerer fra Sverige, er 25% dvs 100 MW atomstrøm.

Så af Sjællands samlede produktion og import på 1.452 MW, er 115 MW atomstrøm.

Det bliver til 8 % atomstrøm på Sjælland, lige pt.

Og dette er vel at mærke på en vel-picked dag med vindstille i DK,hvor importen naturligvis er relativt høj.

 • 5
 • 2

Jeg blev afæsket dokumentation for, at Sjælland og Bornholm importerer store mængder strøm fra Sverige, det gjorde jeg så.

Per. Nu fordrejet du jo det der blev dig afkrævet

Svensk atomenergi er interessant, idet den stort set forsyner Sjælland og Bornholm med strøm - i følge Energinet.

Per. Det har du vel et link til ?

Det lille ord atom har du fjernet fra din oprindelige påstand.

Denne lille detalje vil jeg da glæde mig over. Glæde mig over, fordi du hermed viser. Meget indirekte ganfke vist. At du faktisk tog fejl

Vi kan alle tage fejl. Også dig Per A. Hansen. Det vigtige er at vedgå det når det sker. Så et stort plus for dette. Og kun dette !!

 • 8
 • 1

Det lille ord atom har du fjernet fra din oprindelige påstand. Denne lille detalje vil jeg da glæde mig over. Glæde mig over, fordi du hermed viser. Meget indirekte ganfke vist. At du faktisk tog fejl

@Flemming, i al din iver efter at afkræfte, at vi i Danmark anvender store mængder strøm fra atomenergien i Sverige, så undlader du helt at tage stilling til den store import fra Sverige fra især Bornholm og Sjælland.

Du har fået et link til Energinet så du selv kan følge importen, Danmark importerer pt. ca. 2300 MW, det prøver du så på en udmærket måde at benægte, at en stor del stammer fra deres atomkraftværker. Det er vi uenige i, da el fra vandkraften hovedsagelig produceres i det nordlige Sverige.

Men følge gerne selv udviklingen fremover, så vidt jeg kan se, så er Sjælland ikke helt i stand til at forsyne sig selv med strøm, måske kan de få det billigere i udlandet?

 • 1
 • 10

Af de 400 MW Sjælland importerer fra Sverige, er 25% dvs 100 MW atomstrøm.

Tak for et udmærket regnestykke, som er rent faktisk giver mig ret. I perioder er det ikke "hovedsagelig", det vil jeg naturligvis gerne erkende. Den maniske afvisning af at atomenergi anvendes i Danmark har vi så fået parkeret - ikke? Husk nu lige på, at den svenske vandkraftstrøm hovedsagelig produceres i det norlige Sverige, og strømmen herfra kan ikke via en specialrelæ dirigeres til Danmark, som "Ingeniøren" fortalte for nogle år siden ( Kilde: Holger Skjerning. 1. april, år ????) Du glemte vist Bornholm? her får de ofte 100% af sin strøm fra Sverige, men den er jo sikkert fra deres vindmøller? Men tak for beregningerne der viser, at dine tidligere noget overbærende bemærkninger om dansk anvendelse at atomstrøm var ude i hampen, jeg er tilfreds med at man erkender, , at vi i Danmark faktisk modtager en del strøm fra atomenergi, som deklarationerne da også viser.

Problemet er, at med megen vind så har vi store mængder strøm, som ikke rigtig kan afsættes, så engang imellem må vi finde os i, at vi skal betale for at sende strømmen til udlandet, men det er en anden sag.

 • 2
 • 11

Den maniske afvisning af at atomenergi anvendes i Danmark har vi så fået parkeret - ikke?

Endnu en stråmand, Per! Hvem har nogensinde afvist, at der anvendes atomenergi i Danmark?

Kan du linke til et eksempel?

Alene min henvisning til Miljødeklarationen, som jeg har gjort både her i tråden, og adskillige gange før, når du har forsøgt at misbruge den generelle deklaration, er jo at anerkende at der f.eks. blev brugt 4% atomstrøm i Danmark i 2015 og 2% i 2016.

Så hvad er der lige at parkere der?

Derimod er jeg nysgerrig efter at høre, om vi har fået parkeret dine forsøg på at misbruge den generelle deklaration, som dokumentation for hvor meget atomenergi der anvendes i Danmark, herunder Sjælland og Bornholm?

Eller om du bare vender tilbage (igen igen), med endnu et forsøg om nogle måneder?

 • 10
 • 1

Eller om du bare vender tilbage (igen igen), med endnu et forsøg om nogle måneder?

Alene det, at han totalt har veget uden om at svare på det spørgsmål, som jeg har stillet, giver vel et hint.

Han kender godt svaret på spørgsmålet, og han ved godt, at han ved at besvare spørgsmålet sandfærdigt får sig malet op i et hjørne, hvor han ikke længere kan fremture med sine påstande. Så derfor vælger han at ignorere spørgsmålet.

 • 11
 • 1

Der ligger et sæt retningslinjer for udarbejdelse af de Generelle deklarationer på Energinet.dk:

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet...

Heraf fremgår hvorledes den Generelle deklaration udarbejdes og hvad den består af.

Kort sagt er en general deklaration den deklaration, som fremkommer som summen af al nettoeksporteret el på årsplan.

Det vil sige at hvis et land I løbet af et år har været nettoeksporterende, så indgår såvel den leverede mængde, som den deklaration, som I landet er gældende. (Dvs sammensætning, miljø etc) Målet er at de lande som er nettoimporterende kan videregive korrekte deklarationer til deres elforbrugere.

Hvis Danmark eksemplevis har en egenproduktion, svarende til 90% af vort forbrug og derfor netto har importeret resten, vil den DANSKE miljødeklaration, som beskriver de faktiske forhold for el anvendt I Danmark, bestå af 90% indenlands el. (med den dertil hørende sammensætning, miljø etc.) og 10% fra den Generelle deklaration.

Det betyder at de år vi er nettoimporterende, vil der optræde nogle få % kernekraft på den danske Miljødeklaration, da kerne kraft indgår I den Generelle declaration. Det vil ikke forekomme de år, vi er nettoeksporterende, da vi jo ikke selv har kernekraft.

 • 1
 • 3

@Lars Bo, du har ikke rigtig forstået debatten eller manglen på samme. Jeg blev afæsket dokumentation for, at Sjælland og Bornholm importerer store mængder strøm fra Sverige, det gjorde jeg så.

Det tror jeg nu nok jeg har. Debatten går på hvor meget af den danske strøm der er A-kraft, og at du bruger den generelle el-deklaration i stedet for at bruge miljødeklarationen som Energinet ellers foreskriver hvis man læser beskrivelserne af begge.

Jeg forstår ganske enkelt ikke den paranoia overfor denne kendsgerning fra inkarnerede atomkraftmodstandere, der hellere vil have strøm fra kul og olie, og ser rødt når der bare antydes, at noget af det stammer fra a-værkerne!

Når jeg læser debatten ser jeg ingen der hellere vil have strøm fra kul/olie end A-kraft. De fleste her foretrækker CO2 fri strøm, da de fleste her ser klimaforandringer som et problem, og det inkluderer selvfølgelig A-kraft. Men det nytter jo ikke at male skønmalerier om performance og økonomi, man er nødt til at forholde sig til et retvisende billede.

Der er ingen grund til at svare på mit indlæg, med mindre du vil forholde dig til forskellene mellem miljødeklarationen og den generelle el-deklaration fra Energinet som de står beskrevet på https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat... Det er det min kritik og kommentar oprindeligt gik på. Alt det andet datamining og vurdering af fordelingen på specifikke tidspunkter klarer andre debatører bedre end mig.

 • 6
 • 2

Alene min henvisning til Miljødeklarationen, som jeg har gjort både her i tråden, og adskillige gange før, når du har forsøgt at misbruge den generelle deklaration, er jo at anerkende at der f.eks. blev brugt 4% atomstrøm i Danmark i 2015 og 2% i 2016.

Jeg ser en række desperate forsøg på at tilbagevise, at Sjælland og især Bornholm får store mængder strøm fra Sverige, man afkræver links, det har jeg givet og postet tal for importen. Det bliver ignoreret, mange er blevet ophidsede over mit klip fra Energinets figur, som mange mener er misvisende. Jamen hvorfor så ikke kontakte Energinet om forholdet?

At en stor del af den svenske strøm stammer fa a-kraften, Flemming mener det snarere er vandkraften, hvordan den hopper over strømmen fra Ringhals må han selv forklare. ´Bornholms forbrug stammer overvejende fra svensk atomenergi, men jeg erkender at det nok er lidt i overkanten mht. Sjælland, som nok kun modtager "en god del" af forbruget fra atomenergi. Det er nok noget mindre, det vil sikkert glæde mange sjællændere meget.

Hvem har noget imod strøm fra atomenergi? spørger Søren. Debatten her giver svaret. Jeg skrev at ca. 10% af klodens el stammer fra atomenergi. Vrøvl, skrev Søren. Hvorfor var den korrekte oplysning noget vrøvl, var det paranoia? Jo skriver Søren, for strøm fra el og sol er billigere, strøm fra atomenergi er dyrere. God dag mand økseskaft. Det har intet med de ca. 10% at gøre. At USAs opgørelse viser, at uran er det billigste ( bortset fra kulkraft i nærheden af kullejer), ser vi så helt væk fra, og glemmer alt om de store statstilskud til VE, som atomenergien ikke belaster forbrugerne med. Jo, der er gang i diverse regnekunster for at få facit til at passe. Hvorfor man fokuserer så meget på elpriser og mindre på miljø, ved jeg ikke. "Det nytter ikke at male skønmalerier om performance og økonomi..." skriver Søren meget svulstigt. På intet sted har jeg benyttet økonomi eller performance i debatten, jeg har spagfærdigt mindet om, at Sjælland og Bornholm modtager store dele af deres elforbrug fra Sverige. heraf en pæn del fra atomenergien. At nogle bliver ophidsede af det, er ikke mit problem.

Jeg har ikke misbrugt deklarationen fra Energinet, jeg har end ikke forsøgt at ændre på tallene, men har faktisk blot klippet grafikken ud. Det ophidser nogle, jeg kan kun henvender sig til Energinet og klager over grafikken, som jeg anvendte.

Flemming vil stadig have links og dokumentation. Jeg henviser fortsat til Energinets statistik, der for resten i dag også viser stor import. Og har leveret tal herfra. I dag importeres der pt. 1563 MW ud af et forbrug på 4362 MW Uden tvivl hovedsaglig fra vandkraft, hvilket sikkert må glæde en del af debattørerne?

 • 1
 • 10

At en stor del af den svenske strøm stammer fa a-kraften, Flemming mener det snarere er vandkraften, hvordan den hopper over strømmen fra Ringhals må han selv forklare.

Jeg er sikker på at alle andre forstår, hvad jeg skriver. Men OK. Når vi importerer fra Sverige er din påstand at en god del af denne import er Akraft. (Søren har beregnet hvor meget - var det 2,8%?) Hvis den analogi er korrekt, så vil der ved eksport fra Danmark til Sverige ske det samme, blot med modsat fortegn. Nemligt at dansk produceret el, erstatter svensk Akraft.

 • 5
 • 1

Kort sagt er en general deklaration den deklaration, som fremkommer som summen af al nettoeksporteret el på årsplan.

Den beskrivelse er imho for kort.

Der er tre væsentlige elementer i beregning af den generelle deklaration:

1) Det danske residualmix 2) Det europæiske residualmix 3) Individuelt deklareret strøm (oprindelsesgarantier), som fratrækkes inden beregning af 1) og 2).

Vedrørende pkt 1 og 2, er følgende kort og klart beskrevet i dit link:

"A. I løbet af foråret indsamler Energinet.dk nøgletal for den danske elproduktion samt oplysninger om handlen med oprindelsesgarantier og anden fyldestgørende dokumentation af brændselsanvendelsen af specielle leveringsaftaler i Danmark. Energinet.dk beregner herudfra et indledende dansk residual mix og sender i slutningen af april oplysningerne videre til den europæiske samarbejdsplatform EPED."

"B. EPED modtager data fra blandt andet Energinet.dk og indsamler derudover data fra de europæiske lande, der ikke er omfattet samarbejdet. På baggrund heraf beregner EPED et europæisk residual mix, der anvendes til at korrigere de nationale residual mix for udveksling af el og oprindelsesgarantier med andre lande. Medio maj sender EPED resultatet fra disse beregninger retur til bl.a. Energinet.dk."

"C. Energinet.dk beregner herefter et endeligt dansk residual mix (generel deklaration). Den generelle deklaration offentliggøres senest den 1. juni på www.energinet.dk/eldeklaration og stilles frit til rådighed for elhandlerne, når de skal informere deres slutkunder. Elhandlere skal ajourføre den generelle deklaration på deres hjemmeside senest den 1. juli."

Pkt. 3 er meget fint illustreret på denne planche: https://www.energinet.dk/-/media/Energinet...

Det er således den samlede udveksling, der indregnes, og ikke kun nettoudveksling.

Til gengæld er det ikke vores nabolandes elproduktion, der impores iflg. den generelle deklaration, men derimod HELE det europæiske residialmix, efter den indviduelt deklarede strøm er fratrukket.

 • 5
 • 0

Når vi importerer fra Sverige er din påstand at en god del af denne import er Akraft. (Søren har beregnet hvor meget - var det 2,8%?) Hvis den analogi er korrekt, så vil der ved eksport fra Danmark til Sverige ske det samme, blot med modsat fortegn. Nemligt at dansk produceret el, erstatter svensk Akraft.

@Flemming, du fik dine ønskede links, brug dem. Det er ikke min påstand, det er svenske eksperters beregninger for en del år siden - gengivet i "Ingeniøren". Så vidt jeg husker, så estimerede de ca. 50% dengang, måske er det faldet en smule pga. Barsebäck. Så du må leve med, at Bornholm overvejende forsynes med strøm fra Sverige, hvoraf en god del stammer fra Ringhals. Sørens beregninger misbruger du groft, de bygger i øvrigt på lidt utopiske overvejelser indenfor et snævert tidsrum, hvor enkelte enheder er lukkede. En regneøvelse a la Ockhams ragekniv, din analogi lyder besnærende, men den er ukorrekt. Vi modtager strøm fra de områder, hvor spændingen er størst, svensk vandkraft findes overvejende nord for Ringhals. Dansk vind-el, der sendes til Sverige erstatter ikke svensk atomenergi, idet de fortsætter med at levere grundlast, der er ikke bygget til at kunne fluktuere så voldsomt, som vindenergien gør. Svenskerne kan derimod hurtigt lukke af for vandet til turbinerne. Det gør de naturligvis gerne, når prisen er lav nok, for så stiger vandet . Man sjasker ikke rundt med kontrolstavene i et a-værk efter vinden, det er lettere med vandturbinerne. Men hvis det kan berolige dig, så kan man da ikke helt afvise, at det kan ske i et vist omfang, medens værkerne er lukkes for vedligehold.

 • 1
 • 8

At en stor del af den svenske strøm stammer fa a-kraften, Flemming mener det snarere er vandkraften, hvordan den hopper over strømmen fra Ringhals må han selv forklare.

Så må Per jo også forklare hvordan den strømmen fra de svenske akraftværker hopper over de ~3 GW vindmøller, der står mellem akraftværkerne og kablet til Bornholm.

Disse møller er rigelige til at forsyne Bornholm 5 gange, selvom vinden er så svag at de kun yder 5% af kapaciteten.

 • 9
 • 1

"Det nytter ikke at male skønmalerier om performance og økonomi..." skriver Søren meget svulstigt.

Der fik du så forvekslet mig med Søren Lund, men i denne debat gør det nu ikke noget for mig at blive slået i hartkorn med ham.

Det er rigtigt der ikke er økonomi med i diskussionen denne gang (endnu), men 4% vs 20% vil jeg nu kalde performance. Kan de svenske A-kraft-værker levere det de skal i Sverige og samtidig levere 20% af det danske forbrug?

Kommentaren går stadig på at du har brugt den forkerte deklaration, da der er forskel på den generelle deklaration og miljødeklarationen. Det var reelt det eneste jeg gerne ville have dig til at svare på.

 • 6
 • 0

Så må Per jo også forklare hvordan den strømmen fra de svenske akraftværker hopper over de ~3 GW vindmøller, der står mellem akraftværkerne og kablet til Bornholm.

Og hvorfor må Per så forklare dette? Jeg renger ikke på noget, det har jeg eksperter til. Men jeg skal da gerne kommentere dette. En meget uskyldig bemærkning har sendt nogle op i det røde felt, ikke bare Søren. Jeg formastede mig til at nævne i forbifarten, at el-import fra Sverige består af en del atomstrøm. Jeg henviste til deklarationen. Vrøvl mente Søren, ingen kan vide, hvor elektronerne i stikkontakten kom fra. Søren skifte vist mening da jeg nævnte, at det gør man da ved "Grøn strøm". Søren, når Sjælland importerer så meget strøm, kunne det jo skyldes, at der næsten er vindstille. At der skulle blæse en halv pelikan i Sverige, mens der er næsten vindstille på Sjælland ved kun Søren, jeg vil mene at Sydsverige også mangler vind. Men der er da givet vindproduceret el fra importen, fint nok for mig, men de svenske eksperter har tidligere nævnt, at ca. 50% stammer fra atomkraftværkerne. Søren, Energinet giver mig ret, det ses i deres deklarationer. For øvrigt tager du alvorlig fejl i sine postulater om, at atomstrøm er rasende dyrt. Her er eksperters beregninger, prøv lige at huske dem så jeg slipper fo rbestandigt at rette dine glimrende indlæg på dette punkt: https://www.dropbox.com/s/0vaufiqizojdu6p/...

https://www.dropbox.com/s/9pziq50h81607oq/...

Husk nu lige, der ikke er mig, der bragte det på bane.

 • 0
 • 9

Det er rigtigt der ikke er økonomi med i diskussionen denne gang (endnu), men 4% vs 20% vil jeg nu kalde performance. Kan de svenske A-kraft-værker levere det de skal i Sverige og samtidig levere 20% af det danske forbrug? Kommentaren går stadig på at du har brugt den forkerte deklaration, da der er forskel på den generelle deklaration og miljødeklarationen. Det var reelt det eneste jeg gerne ville have dig til at svare på.

@Lars, beklager jeg stilede en kommentar til Søren, som du havde skrevet. I følge svenskerne kan de sagtens, hvis prisen er lav nok, så kan de bruge dansk el som en billig "Pumped Storage" enhed. For mange år siden fik Sjælland hele sit elforbrug fra Barsebäck og lukkede alle kraftværker ned om natten. Det gik galt en gang, men det er en anden historie. Hvis en deklaration er forkert, så må I henvende jer til Energinet. Her er den generelle deklarationen for 2015: https://www.dropbox.com/s/eq8ectgbt670yws/... De 20% atomstrøm som energinet har beregnet, stammer stort set fra Sveriges eksport af strøm til Danmark. Dem tror jeg på.

Strømmen i det svenske net skelner naturligvis ikke mellem kilden, men man beregne den ret let. At vandkraftstrømmen ikke kommer til Sjælland/Bornholm i ret stort omfang skyldes ganske enkelt, at den produceres langt nordpå, derfor min bemærkning at den ikke "hopper" over atomstrømmen! Men både sol og vind deltager da i importen, der for resten i dag er på ca. 36%.

Jeg forstår ganske enkelt ikke den postyr kan få nogle op i det røde felt ved at gengive, hvad Energinet skriver på deres sites.

 • 0
 • 11

Helt tilsvarende kan svensk Akraft jo ikke levere mere, når der sker en stigning I efterspørgslen. For eksempel fra Danmark. Den stigende efterspørgsel dækkes af vand, bio og fossil, som jeg skrev for utallige indlæg siden.

Jeg er da ked af, hvis du bliver urolig ved at bruge strøm fra Sverige. Du må gerne forstå, at det hele blandes samme i nettet, hvor meget der stammer fra diverse energikilder kan man beregne. Det er det, Energinet gør i deres deklarationer. Hvis du ikke tror på mine tal, jamen så må du henvende dig til Energinet. Det er dem jeg har tallene fra - se i øvrigt deklarationen for 2015 i andet indlæg.

 • 0
 • 10

Den må du gerne lige uddybe... Det giver ingen mening...

@Michael, vandkraften og uran producerer næsten det samme i Sverige. Vandkraften ligger overvejende i Nordsverige. Ringhals ligger tæt ved Danmark. Strømmen løber altid i retning mod det laveste spændingsniveau. Derfor er en stor del af importen til Sjælland produceret på det nærmeste kraftværk, hvor spændingsniveauet er højere end ved forbrugerne. Selvfølgelig suppleres der undervejs med strøm fra vind, sol oa. , der leverer strøm til nettet. Hvor meget et vor import, der stammer fra de enkelte kilder kan beregnes, jeg har tidligere set i en artikel her i bladet, at ca. 50% stammer fra atomkraftværkerne. Hvis man kender spændingsniveauet ved hver af producenterne, kan man godt beregne strømmens vej. (Kirschoff). Men se i øvrigt Energinets deklaration, som de skal lave. Her har de fat i alle kilderne.

 • 0
 • 10

Hvis vores vindmølle strøm kan levere så megen strøm til Sverige af de kan skrue ned vandkraften, hvorfor mener du så at strøm fra vandkraft ikke kan komme til Danmark? Distancerne er de samme. Kablerne er de samme.

@Mortensen, jeg har intet sted skrevet, at vandkraften ikke kan komme til Danmark, men derimod at man ikke kan vælge at bruge strøm fra Nordsverige til importen, for så skulle der et særskilt kredsløb til, så den kunne løbe udenom Ringhals tranformatorer. Hvordan man kan beregne sammensætningen kan du sikkert finde på de svenske sider om elfremstilling og distribution.

 • 0
 • 10

jeg har intet sted skrevet, at vandkraften ikke kan komme til Danmark, men derimod at man ikke kan vælge at bruge strøm fra Nordsverige til importen, for så skulle der et særskilt kredsløb til, så den kunne løbe udenom Ringhals tranformatorer.

Den problem stilling er jo den samme når Dansk overskudsstrøm skal til Nordsverige. Hvis Svensken kan skrue ned/lukke for vandet i Nordsverige, så vælger de jo at bruge vores strøm til at dække strømmanglen i Nordsverige.

Jeg ved godt hvad der sker på elektron niveau, at der sidder en Ringhals, konstant ikke regulerbar generator, på vejen gør ingen forskel.

Der sidder en masse ting der kan generere elektroner og de flyder fra højeste til laveste spændingsniveau. Og du har ret i at det vi gør, er at flytte rundt på den retning elektronerne fra de enkelte generatorer render.

Man kan derfor godt sige at de elektroner der kommer ud af stikkontakten nogle gange er lavet af A-kraft, nogle gange af Hydro, andre gange af solceller, andre gange af vindmøller, andre gange af kul, biomasse.......... motionscykler. Eller alt sammen på samme tid.

Slut resultatet er og forbliver; At det er Svensk hydro der fungerer som backup/lager for vores varierende elproduktion. Også selv om der sidder et eller flere atomkraftværker på vejen derhen.

 • 5
 • 0

@Michael, vandkraften og uran producerer næsten det samme i Sverige. Vandkraften ligger overvejende i Nordsverige. Ringhals ligger tæt ved Danmark. Strømmen løber altid i retning mod det laveste spændingsniveau. Derfor er en stor del af importen til Sjælland produceret på det nærmeste kraftværk, hvor spændingsniveauet er højere end ved forbrugerne. Selvfølgelig suppleres der undervejs med strøm fra vind, sol oa. , der leverer strøm til nettet. Hvor meget et vor import, der stammer fra de enkelte kilder kan beregnes, jeg har tidligere set i en artikel her i bladet, at ca. 50% stammer fra atomkraftværkerne. Hvis man kender spændingsniveauet ved hver af producenterne, kan man godt beregne strømmens vej. (Kirschoff). Men se i øvrigt Energinets deklaration, som de skal lave. Her har de fat i alle kilderne.

Godt så, nu forstår jeg hvad du mener... Og jeg er helt enig.

Man skal tage udgangspunkt i Kirchhoffs love og da vandkraft og atomkraft leverer ind på de høje spændingsniveauer, vil det primært være dem der føres til udlandsforbindelserne. Men der er også den undtagelse at forbindelsen mellem Sverige og Bornholm, ikke er tilsluttet på de højeste spændingsniveauer (https://rustyb.github.io/ee_transmap/#6.07...) og derfor vil der kun komme bidrag fra vandkraft og atomkraft, hvis de produktionsenheder der føder ind på de lavere spændingsniveauer ikke kan klare efterspørgselen...

Det samme skal du naturligvis huske når Sjælland importerer strøm fra Sverige og samtidig eksporterer til Tyskland, så vil det primært være den importeret energi der eksporteres, uafhængigt af hvem der er nærmest...

Det glæder mig at vi endelig er enig om at vi skal se på Energinets (miljø)deklaration da den forholder sig til brændselsforbruget og at vi derfor er enige om at atomkraft klarede ca 4 % af det danske forbrug i 2015. Men det er jo både godt og vigtigt med dette bidrag, ellers havde andre måtte klare produktionen og det ville formentlig være kul...

https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

 • 9
 • 0

Her er den generelle deklarationen for 2015: https://www.dropbox.com/s/eq8ectgbt670yws/... De 20% atomstrøm som energinet har beregnet, stammer stort set fra Sveriges eksport af strøm til Danmark. Dem tror jeg på.

Nej! - så har du stadig ikke fattet hvordan den generelle deklaration beregnes.

Jeg gentager fra Energinets retningslinjer:

"B. EPED modtager data fra blandt andet Energinet.dk og indsamler derudover data fra de europæiske lande, der ikke er omfattet samarbejdet. På baggrund heraf beregner EPED et europæisk residual mix, der anvendes til at korrigere de nationale residual mix for udveksling af el og oprindelsesgarantier med andre lande."

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet... (Side 4)

Der er derfor ingen forskel på om atomkraftværket står i Almaraz eller i Ringhals. Hvis Almaraz har produceret ligeså meget el som Ringhals, så har de Danske elforbrugere, der ikke bruger individuelt deklareret el, importeret ligeså meget strøm fra Almaraz som fra Ringhals, såvel som fra alle andre atomkraftværker i EU.

Det er selvfølgelig på ingen måde retvisende, for selvfølgelig løber der da nærmest ingen elektroner, hele vejen fra Almaraz til de danske forbrugere.

Men det er som sagt heller ikke fordi Energinet.dk tror det er en retvisende måde at beregne det danske el-mix på, eller fordi de forsøger at vildlede. De følger bare Elmærkningsbekendtgørelsen's (BEK nr. 1322 af 30/11/2010) regler for hvordan strøm, der ikke er individuelt deklareret skal deklareres (Læs bekendsgørelse: BEK nr. 1322 af 30/11/2010).

Og som jeg troede du endelig havde forstået, da du skrev dette:

"Energinet skriver klart at: "Energinet udarbejder ligeledes en årlig miljødeklaration for el. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som forbruget af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til."" https://ing.dk/blog/oskarshamn3-overlever-...

så udarbejder Energinet.dk netop Miljødeklarationen, som et retvisende alternativ til den generelle deklaration.

Og Miljødeklarationen fra 2016 siger som følger:

Brændselssammensætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2016 af

 • 24 pct. kul og brunkul
 • 8 pct. naturgas
 • 51 pct. vind, vand og sol
 • 14 pct. affald, biomasse og biogas
 • 1 pct. olie
 • 2 pct. atomkraft

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet...

 • 9
 • 0

Der er derfor ingen forskel på om atomkraftværket står i Almaraz eller i Ringhals. Hvis Almaraz har produceret ligeså meget el som Ringhals, så har de Danske elforbrugere, der ikke bruger individuelt deklareret el, importeret ligeså meget strøm fra Almaraz som fra Ringhals, såvel som fra alle andre atomkraftværker i EU.

@Søren, du bliver ustandseligt ved at kræve dokumentation, som jeg for længst har givet. Men jeg skal da gerne gentage det indenfor de rammer, som debatten har forløbet, og som du ikke rigtig kan overskue: 1. Du postulerede at atomenergi var alt for dyr, det har jeg vist tilbagevist. Men for en sikkerheds skyld en gang til: https://www.dropbox.com/s/0vaufiqizojdu6p/...

På min elregning kan jeg se, at jeg skal betale mere for at få transporteret 1 kWh i ledningsnettet, end de amerikanske a-værker får for at producere 1 kWh! Jo, atomstrøm er da rasende dyrt, så dyrt at nogle hellere vil have ødelagt miljøet. Ikke sært at der i elsektoreren gives store honorarer og rutter med pengene, som nu er under stærk kritik. Ikke sært at sektoren modsætter sig den mest effektive form for intelligent el-forsyning, som jeg nævnte overfor hr. Bencke engang. Den tilgodeså forbrugerne, hvilket ikke havde Energinets interesse.

 1. Jeg benytter mig af de beregninger, der ligger fra energinets side vedrørende deklarationen, som viser hvor vi får strømmen fra. Du er uenig, jeg har forslået dig at snakke med Energinet, som måske kan forklare dig hvorfor man producerer deklarationer. Her er flere års beregninger vedrørende temaet:

  https://www.dropbox.com/s/qamvplr2koyonk9/...

 2. Når Sverige får i nærheden af 50% af sin el-produktion fra atomenergi, så burde det da være logik, at disse leverer en stor del af den sjællandske import, der er ganske stor.

 3. Dit eksempel med Almaraz er da fint, det viser at du ikke rigtig har forstået hvorledes elnettet fungerer! Du overser vel også, at Spanien ikke sender strøm til Frankrig, det er snarere omvendt. Strømmen bevæger sig fra en højere spændingsniveau til et lavere. For at få strøm fra Spanien skal hele nettet på vejen have en lavere spændingsniveau end det danske.

Og så overser du problemet med, at det jo er Sjælland/Bornholm, der importerer strøm, og den kommer fra Sverige, hvilket man let kan måle.

Hvor meget der kommer fra atomkraftværkerne kan eksperterne let beregne, se grafikken.

 1. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor der er forskel på at beregne strømmens vej fra vindmøller og ditto fra a-værker. Jeg stoler da på energinet, i modsat fald er det svindel at udbyde "Grøn strøm".

I England er man glade for atomkraftværkerne, der har leveret strøm meget pålideligt. Det samme kan vist ikke siges om dansk vindenergi, i dag må vi importere ca. 25% at vort forbrug. Men andre dage med stærk blæst, så har vi overskud, og må enkelte dage betale udlandet for at aftage strømmen!

Jeg ser ikke et eneste af mine punkter blive tilbagevist, der er dokumentation på det hele. Bortset fra en fejl med et svar med forkert navn. Men tak for responsen, det er da rart at få misforståelserne opklaret.

 • 0
 • 11

Jeg ser ikke et eneste af mine punkter blive tilbagevist

Nåja, Per.

Du læner dig opad den Generelle deklaration, som du så udemærket ved, ikke er dækkende for sammensætningen af vort elforbrug.

Det gør til gengæld Miljødeklarationen.

Det er du blevet gjort opmærksom på utallige gange. Dokumenteret utallige gange. og gentaget utallige gange.

Det klæder dig ikke at ignore det faktum og det klæder ikke debatten her.

 • 7
 • 0

Jeg benytter mig af de beregninger, der ligger fra energinets side vedrørende deklarationen, som viser hvor vi får strømmen fra. Du er uenig, jeg har forslået dig at snakke med Energinet, som måske kan forklare dig hvorfor man producerer deklarationer. Her er flere års beregninger vedrørende temaet:

https://www.dropbox.com/s/qamvplr2koyonk9/...

Per, Energinet.dk har forklaret mig, og alle os andre, inklusiv dig, hvorfor de producerer den generelle deklaration, og at den intet siger om hvad der kommer ud af vore stikkontakter. Jeg og flere andre, har henvist til forklaringen, ADSKILLIGE gange.

Du benægter konsekvent Energinet.dk's forklaring, men bruger fortsat deres generelle deklaration, i bevidst forsøg på at misinformere debatten.

Dit link herover (fra Dong) viser kun tal fra den generelle deklaration, som Dong udsender til de forbrugere, der ikke køber individuelt strøm.

 • 8
 • 0

Du læner dig opad den Generelle deklaration, som du så udemærket ved, ikke er dækkende for sammensætningen af vort elforbrug. Det gør til gengæld Miljødeklarationen. Det er du blevet gjort opmærksom på utallige gange. Dokumenteret utallige gange. og gentaget utallige gange.

@Flemming, du har ikke dokumenteret noget som helst, andet end du vist hat misforstået den generelle deklaration, de gælder for hele samfundet. At du hellere vil nøjes med deklarationen, der kun gælder en lille skare velmenende mennesker, der gerne vil betale overpris for at få attest på, at de ikke får strøm fra kul/gas/olie/atomenergi, er dit valg, men den siger intet om det danske forbrug. Ved kun at acceptere beregningerne for ca. 9% af hele forbruget, så lukker du og Søren af for den samlede beregning for hele landet.

 • 0
 • 10

Du benægter konsekvent Energinet.dk's forklaring, men bruger fortsat deres generelle deklaration, i bevidst forsøg på at misinformere debatten.

@Søren, det er ikke mig der afviser energinets deklaration - du kan se den her, hvor de meget klart skriver: "Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark." Så det er ikke mig, der benægter tallene, det står da lysende klart, hvilke brændsler det danske forbrug stammer fra. Se dette link over hele Danmarks forbrug i 2014, ikke bare en lille kreds af forbrugere, der betaler overpris for en garanti på, at de ikke får strøm fra fossile kilder (eller fra uran?). At de får præcist samme strøm som alle andre er ret ligegyldigt, de betaler blot mere for det.

https://www.rah-elhandel.dk/media/1340/gen...

Det kan da ikke siges mere klart. Vel? Hele Danmark elforbrug opgjort i forbruget af diverse brændsler, at 14% fra uran kan ophidse så meget kan jeg ikke rigtig se nogen mening i. Du og Flemming vil vist helst nøjes med deklarationen for de, der betaler ekstra for at få garanti for at strømmen kommer fra vind og sol. Den garanti er ikke meget værd på Sjælland, hvor man importerer store mængder strøm fra Sverige, som leverer de kWh, som Energinet har beregnet stammer fra uran. Hvor ellers?

Deklarationen viser brændslet for alle de kWh, der anvendes i kongeriget Danmark! Væk med den udenomssnak med strøm fra Spanien, på Sjælland måles direkte forbruget på de kabler, der overfører strømmen fra Sverige til Sjælland. På trods af alle vores vindmøller, importerer vi også i dag (8.9.17) omkring 1/3 af vores forbrug.

Er der ikke en ingeniør på tråden, der kan forklare Flemming og Søren, hvordan det forholder sig.

 • 0
 • 10

Ved kun at acceptere beregningerne for ca. 9% af hele forbruget, så lukker du og Søren af for den samlede beregning for hele landet.

Det er noget sludder! Og endnu en stråmand!

Det er Miljødeklarationen jeg accepterer, og den gælder for AL strøm i Danmark, og tager højde for hvor den importerede strøm reelt kommer fra.

Den generelle deklaration gælder kun strøm, som ikke er individuelt deklareret, og den tager ikke højde for hvor den importerede strøm reelt kommer fra. Den regner i stedet importeret strøm som et mix af hele Europa's elproduktion, minus individuelt strøm - uanset hvor tæt på elværket ligger.

Den generelle deklaration accepterer jeg ikke som dokumentation for hvor strømmen i Danmark kommer fra, af den simple årsag at Energinet.dk selv skriver at den ikke kan bruges til at dokumentere dette!

 • 7
 • 0

@Søren, det er ikke mig der afviser energinets deklaration - du kan se den her, hvor de meget klart skriver: "Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark."

@Per A. Hansen - afviser eller accepterer du Energinet.dk's udsagn:

"Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt."

https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

 • 7
 • 0

@Søren, det er ikke mig der afviser energinets deklaration - du kan se den her, hvor de meget klart skriver: "Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark." Så det er ikke mig, der benægter tallene, det står da lysende klart, hvilke brændsler det danske forbrug stammer fra.

Jo det er dig der benægter tallene, du benægter også det som Energinet skriver om deres deklarationer og du nægter at forholde dig til de forudsætninger der er for beregningerne. Jeg er ikke i tvivl om at den tekst der står på den generelle deklaration kan misforstås, men netop derfor bør man gå til kilden for oplysningerne og ikke bare henvise til forskellige handelsselskaber der er forpligtet til at videregive de samme oplysninger.

https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet...

https://www.energinet.dk/El/Miljoedeklarat...

Især "retningslinjerne for udarbejdelsen af den generelle deklaration" er interessant... Jeg er dog ikke i tvivl om at du fortsat vil benægte virkeligheden, da den ikke passer ind i din opfattelse af hvordan virkeligheden er...

 • 10
 • 0

Deklarationen viser brændslet for alle de kWh, der anvendes i kongeriget Danmark!

Per. Den deklaration, der viser ovenstående, er Miljødeklarationen. Fra Energinet.DK, er hentet følgende:

Derfor kan Energinets miljødeklaration godt vise, at der et år kom 4 procent atomkraft ud ad af danskernes stikkontakter, mens den generelle deklaration viser 20 procent. Det første er et udtryk for, hvad der sker i den fysiske verden – hvor elektronerne kommer fra - det andet er en regnskabsteknisk opgørelse.

 • 7
 • 0

Vrøvl. Miljødeklarationen dækket hele elforbruget i modsætning til den generelle. Som du tror er det gældende for hele forbruget.

@Søren Lund, du er en usædvanlig hård benægter af, at man i Danmark anvender en del strøm fra atomkraftværker, uanset om der i diverse deklarationer kan ses! Det morsommer er, at jeg egentlig kun har henvist til Energinets tal med eksempel i den generelle deklaration, hvor man kan se, at en del stammer fra brunkul og uran. Det benægter i pure, hvilket end ikke regning efter Sørens regnemetode kan bortforklare.

Jeg nævnte specielt Bornholm og Sjælland som store importører af strøm fra Sverige, som leverer den overvejende del af det som Energinet beregner som strøm fra atomenergien, jeg forstår ikke at i så hårdnakket benægter at vi modtager andet strøm, end det vand, sol og vinden leverer i disse landsdele.

Alle deklarationer giver min fremstilling ret, for jeg har ikke lagt mig fast på et bestemt tal. Jamen tal dog med Energinet om forholdet og lad os se en deklaration for Sjælland og Bornholm, der importerer massive mængder strøm. Jeg er sikker på at de må erkende, at en pæn del af denne import stammer fra Ringhals.

Jeg gider ikke se på den lille kreds, der mod merbetaling for garanteret, at deres strøm stammer fra VE. Det gør ingen forskel overhovedet, for vi andre skal så bruge mere fra brunkullene.

 • 0
 • 10

Jo det er dig der benægter tallene, du benægter også det som Energinet skriver om deres deklarationer og du nægter at forholde dig til de forudsætninger der er for beregningerne. Jeg er ikke i tvivl om at den tekst der står på den generelle deklaration kan misforstås,

Michael, jeg benægter ingen at tallene fra Energinet, du må dokumentere, hvor det er sket! Hele postyret stammer fra at jeg anvendte grafikken fra den generelle deklaration, som du og et par andre hårdnakket postulerer er helt forkert. Hele denne polemik stammer fra en henkastet bemærkning, at et par danske øer importerer store mængder strøm fra Sverige, hvoraf en pæn del stammer fra Ringhals. Dette har du og andre bestridt meget hårdnakket, selv om simpel hovedregning kan konstatere, at det nærliggende Ringhals må levere en god del af denne import. Uanset hvor mange krøller i slår på Jer selv, så stammer en pæn del at strømimporten fra Sverige til Sjælland og Bornholm fra atomenergien. Det vil du sikkert fortsat benægte ved at konkludere, at jeg slet ikke har forstået noget som helst, ,men jeg henholder mig faktisk til, hvad svenske eksperter bele refereret for i dette blad. Hvor var du, Flemming og Søren henne dengang? Jeg har ikke misforstået teksten i deklarationerne, og jeg ved, at det ikke gør nogen som helst effekt, hvor mange der betaler mere for strømmen for at få den fra VE. Der bliver anvendt præcist samme mængde brændsel, uanset hvor uenig du og andre måtte være. Og jeg kan konstatere, at heller ikke du vil se på den sjællandske rekordstore import af el, som du og fle andre hårdnakket påstår, slet ikke stammer fra bla. atomenergi. Bortset fra Søren, der dog beregnede sig til et tal for uran medens Ringhals var nedlukket. Jeg er enig i, at i så tilfælde kommer en del fra vand og vind, en del via Kattegat.

 • 0
 • 9

Vrøvl. Miljødeklarationen dækket hele elforbruget i modsætning til den generelle. Som du tror er det gældende for hele forbruget. Vi venter stadigt på dit svar det det helt enkle spørgsmål som Søren stillede dig.

@Flemming, vrøvlet står du for, jeg tror ikke at den generelle er gældende for hele forbruget, for den del, som en lille menighed på få procent er ikke med. Hvis du mener at 6-9% kan ændre på mine pointer, så tager du fejl. Hvis det enkle spørgsmål er hvilke eksperter, jeg benytter mig af, så er svarer ikke Søren, han beregninger er manipulerede, idet han forudsætter blæsevejr, hele landets forbrug (jeg nævnte Sjælland og Bornholm, endda med friske tal), og at a-kraftværkerne var nedlukkede. Deklarationerne tager hensyn til alle faktorer. Jeg har set en svenske beregning refereret i "Ingeniøren", den kan I sikkert finde selv. Prøv med google. Eller brug ren sund fornuft. Hvis ca. 50% af svensk strøm stammer fra atomenergien, hvor meget tror du så af denne kilde sendes til de nævnte danske øer? Der er nogle debattører, der mener 0 %, fint nok, men hvorfor accepteres dette af ingeniører? Jeg forstår det ikke.

 • 0
 • 11

@Søren Lund, du er en usædvanlig hård benægter af, at man i Danmark anvender en del strøm fra atomkraftværker, uanset om der i diverse deklarationer kan ses!

Per A. Hansen - stråmand på stråmand på stråmand - men det hjælper dig ikke!

Hvor har jeg benægtet af Danmark bruger de 2-4% strøm fra atomkraftværker, som fremgår af Miljødeklarationen?

Nævnt et eksempel! ..... bare ét!

I stedet for at svare på de spørgsmål, du bliver stillet, forsøger du bare med en ny stråmand, og graver dig dermed dybere og dybere ned i din egen utroværdighed.

Svar dog på det simple spørgsmål:

Afviser eller accepterer du Energinet.dk's udsagn:

"Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af din stikkontakt."

???

 • 9
 • 0

Hvis du mener at 6-9% kan ændre på mine pointer, så tager du fejl.

Per A. Hansen - benægter du de retningslinjer, for beregning af den generelle deklaration, som du flere gange er blevet henvist til? .... eller har du bare ikke læst dem?

Det er ikke alene fordi de 6-9% individult deklareret strøm, mangler i beregningen, at den generelle deklaration er misvisende.

Det er i langt højere grad fordi al strøm, der importeres, ikke bliver beregnet iht de faktiske kilder (dvs nabolandenes elproduktion, på det tidspunkt hvor strømmen importeres), men i stedet på baggrund af HELE Europas residualmix, hvorfra der OGSÅ er fratrukket individuelt deklareret strøm.

Eksempel:

Sidste søndag var ca 2/3 af det danske elforbrug importeret, fortrinsvis fra Norge og Sverige. Disse 2/3 skulle således næsten udelukkende bestå af vandkraft, vindkraft og atomkraft, da det er disse kilder der anvendes i disse to lande.

I stedet indregnes et gennemsnitligt mix af HELE Europas årlige elproduktion, dvs alt, lige fra græske og rumænske kulkraftværker til franske og spanske atomkraftværker, uden vægtning ift geografisk placering eller tidsmæssigt sammenfald med vores import.

Det eneste der ikke tæller med i den danske import, er al den individuelt deklarerede strøm, som typisk er vindkraft, vandkraft og solcellestrøm - trods den højeste koncentration af disse kilder står lige på den anden side af vore grænser!

Derfor er "dine pointer" ikke kun 6-9% forfejlede - de er HELT forfejlede - når du f.eks. argumenterer med hvor Ringhals er placeret ift de danske kabelforbindelser.

Dette har overhovedet ingen relevans for den generelle deklaration!

Det har til gengæld stor relevans ift Miljødeklarationen, og det er i høj grad p.g.a. Ringhals' placering, at den danske strøm indeholder 2-4% atomkraft.

Dette du ved, hvis du har læst retningslinjerne!

 • 8
 • 0

Michael, jeg benægter ingen at tallene fra Energinet, du må dokumentere, hvor det er sket! Hele postyret stammer fra at jeg anvendte grafikken fra den generelle deklaration, som du og et par andre hårdnakket postulerer er helt forkert.

Nej, ingen påstår at den er forkert... Kun at den ikke siger noget om den strøm der fysisk er i stikkontakten. Det gør ikke at grafen er forkert, kun at du anvender den forkert...

Uanset hvor mange krøller i slår på Jer selv, så stammer en pæn del at strømimporten fra Sverige til Sjælland og Bornholm fra atomenergien.

Det er der heller ikke nogen der benægter... Det fremgår jo af miljødeklarationen... Jeg kommenterer bare at en stor del af den strøm der importeres fra Sverige, sendes direkte videre til Tyskland uden at komme ned på de lave spændingsniveau i Danmark. Og så har jeg dokumenteret at Bornholm ikke er direkte forbundet til det Svenske højspændingsnet, dvs. at strømmen til Bornholm primært kommer fra den lokale produktion tæt på forbindelsen til Bornholm.

Jeg har ikke misforstået teksten i deklarationerne, og jeg ved, at det ikke gør nogen som helst effekt, hvor mange der betaler mere for strømmen for at få den fra VE. Der bliver anvendt præcist samme mængde brændsel, uanset hvor uenig du og andre måtte være.

Men hvis du læser forudsætningerne for beregningen, så vil du forstå hvordan systemet hænger sammen. Og så vil du ikke påstå at den generelle deklaration siger noget om strømmen i stikkontakterne, pga. det europæiske residual mix...

Og når du så får det til at lyde som om at miljødeklarationen har noget at gøre med den individuelle deklaration, så viser det klart at du har misforstået noget...

Og jeg kan konstatere, at heller ikke du vil se på den sjællandske rekordstore import af el, som du og fle andre hårdnakket påstår, slet ikke stammer fra bla. atomenergi.

Jeg har intet imod at se på den store import fra Sverige. Den kan bare ikke stå alene. Man bliver nød til samtidig at se på hvor meget Tyskland importerer via Sjælland og hvor meget Sverige importerer fra Jylland oppe ved Ringhals... Du ved, et samlet billede på en gang... Det er derfor jeg henviser til Energinets markedsdata hvor man kan se på data for et helt år eller mere af gangen og ikke på et øjebliks afskrift som ikke efterfølgende kan dokumenteres...

 • 7
 • 0

Jeg holder mig blot til den deklaration, som beskriver de faktisk / fysiske forhold, som Energinet opgør.

Det gør du ikke, du benytter deklarationen for de 6% (2014), der benyttede den individuelle ordning. Den generelle deklaration omhandler det forbrug, der ikke er omfattet af den individuelle ordning, hvor man betaler en overpris. Der står øverst i "Energinets" beskrivelse:

-Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark og er korrigeret for udvekslingen af el med nabolandene samt el-salget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet, fx vindmøllestrøm. -

Du ser med andre ord helt væk fra de 94% af el-salget i Danmark. Det er det, jeg ikke forstår.

 • 0
 • 9

Per A. Hansen - benægter du de retningslinjer, for beregning af den generelle deklaration, som du flere gange er blevet henvist til? .... eller har du bare ikke læst dem?

Svarene er Nej, Ja. Se i øvrigt klippet ovenfor. Jeg forstår ganske enkelt ikke den paranoia der er overfor oplysningen om at Danmark (Især Sjælland/Bornholm) , modtager en pæn del af deres el-import fra Sverige. Jeg forstår ganske enkelt ikke, at du ikke kan indse, at en pæn del stammer fra atomkraftværkerne, hvilket du for resten kan se i deklarationen. Du forstår ganske enkelt ikke, at når der er vindstille, så importerer Sjælland en masse strøm, og her står vindmøllerne søreme også stille! De individuelle omfattede 6% i 2014, det er åbenbart dem, du fokuserer på, jeg ser på de 94%. Uanset din ordgymnastik, så burde du erkende, at Danmark modtager en pæn del atomstrøm ved import fra Sverige. Vi har såkaldte klimabenægtere, har vi også el-benægtere? Som jeg har nævnt, du må henvende dig til Energinet for deres åbenbart misvisende tal.

 • 0
 • 12

Og så har jeg dokumenteret at Bornholm ikke er direkte forbundet til det Svenske højspændingsnet, dvs. at strømmen til Bornholm primært kommer fra den lokale produktion tæt på forbindelsen til Bornholm.

@Michael, jeg er da meget enig i det meste, du skriver. Blot ikke dokumentationen af, at Bornholms stilling, da nettet hænger sammen. Jeg er enig i, at svensk eksport til Tyskland går gennem Sjælland, men de tal jeg brugte er Energinets statistik for udvekslingerne. Jeg er enig i, at ingen kan beregne, hvad der kommer gennem stikkontakten, men det er ret uinteressant, det væsentligste er vel beregningerne over, hvilke brændsler der er medgået til el-fremstillingen. Jeg er enig i, at man ikke skal bruge enkelte dages statistik, men viste blot nogle eksempler på en stor import i en vindsvag periode, hvor heller ikke svensk vind leverede noget af betydning.

Jeg kan da ikke afvise, at der var en smule drilleri til de arge modstandere at atomenergi med i billedet, jeg havde dog ikke regnet med en så voldsom benægtelse af de faktiske forhold, nemlig at vi er aktive brugere af strøm fra uran!

Jeg vil da gerne se på hele Europas energiforsyning. Man kan fkes. konstatere, at Tysklands CO2-emissioner er voldsomt stigende side de tvangslukkede nogle af klodens bedst fungerende a-værker pga. faren for tsunamier i Tyskland. Tyskland har erklæret, at de fortsætter udvindingen af brunkul mange år endnu. Og hvem tager så ansvaret for den stærkt stigende CO2-emission? De står sikkert ved håndvasken.

 • 0
 • 9

Det gør du ikke, du benytter deklarationen for de 6% (2014), der benyttede den individuelle ordning. Den generelle deklaration omhandler det forbrug, der ikke er omfattet af den individuelle ordning, hvor man betaler en overpris. Der står øverst i "Energinets" beskrivelse:

-Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark og er korrigeret for udvekslingen af el med nabolandene samt el-salget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet, fx vindmøllestrøm. -

Du ser med andre ord helt væk fra de 94% af el-salget i Danmark. Det er det, jeg ikke forstår.

Nej, den individuelle deklaration er ikke det samme som miljødeklarationen.

Sakset fra Energinet:

Energinet udarbejder ligeledes en årlig miljødeklaration for el. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som forbruget af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til.

Siden 2010 har Energinet, beregnet den generelle deklaration som et såkaldt residual mix, som det er beskrevet i dokumentet Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration. Miljødeklarationen fastholdes derimod som en dansk gennemsnitsdeklaration.

Det er vel den danske gennemsnitsdeklaration der er interessant når man regner med procenter?

 • 8
 • 1

Per A. Hansen - benægter du de retningslinjer, for beregning af den generelle deklaration, som du flere gange er blevet henvist til? .... eller har du bare ikke læst dem?

Svarene er Nej, Ja.

Hvorfor bliver du så ved med at ignorere dem, og ophøjer den generelle deklaration som dokumentation for hvad der kommer ud af stikkontakterne i Danmark, når det iflg. retningslinjerne ikke er det den viser ?

Jeg forstår ganske enkelt ikke den paranoia der er overfor oplysningen om at Danmark (Især Sjælland/Bornholm) , modtager en pæn del af deres el-import fra Sverige.

Dette er endnu én af dine mange stråmænd, som du patetisk forsøger at forsvare dig med.

Ingen her har overhovedet givet udtryk for paranoia. INGEN!

At forholde sig til de fakta Energinet.dk udgiver, uden at ignorere de retningslinjer og forudsætninger de oplyser, er ikke paranoia. Tvært imod!

Selv har jeg absolut intet problem med om det er vindkraft, vandkraft eller atomkraft, der kommer ud af min stikkontakt. Jeg forholder mig bare til det faktum, at det iflg. Energinet.dk kun er 2-4% der kommer fra atomkraft.

Skal man psykoanalysere, her i tråden, er det langt mere interessant, hvorfor det er så magtpåliggende for dig, at ignorere Miljødeklarationen, og i stedet ophæve den generelle deklaration til noget Energinet.dk selv afviser den kan leve op til - bare fordi den indeholder et tal for atomkraft, som du bedre kan lide end det der står i Miljødeklarationen.

Om det skyldes paranoia eller noget andet, ved jeg ikke, men det er da tydeligt for enhver at du har et gigantisk problem med at acceptere virkeligheden!

 • 10
 • 2

De individuelle omfattede 6% i 2014, det er åbenbart dem, du fokuserer på, jeg ser på de 94%.

Endnu en patetisk stråmand fra Per A. Hansen.

Nej, det er overhovedet ikke åbenbart at det er de 6% jeg fokuserer på, når jeg i hvert eneste indlæg skriver at jeg fokuserer på MILJØDEKLARATIONEN.

Miljødeklarationen omfatter hverken 6% aller 94%.

Den omfatter 100% af den strøm der forbruges i Danmark, og den er den eneste af de to deklarationer, der beskriver hvad der rent fysisk kommer ud af de danske stikkontakter!

 • 10
 • 2

@Michael, jeg er da meget enig i det meste, du skriver. Blot ikke dokumentationen af, at Bornholms stilling, da nettet hænger sammen.

Så du er ikke enig i det kort som ENTSO-E har over højspændingsforbndelser i hele Europa? Måske skal du lige sende dem en mail og beskrive hvad det er for forbindelser de ikke har styr på...

https://rustyb.github.io/ee_transmap/#8/55...

Naturligvis hænger nettet sammen, det gør det via mellemspændingsnettet, dvs. under 100 kV, de forbindelser er bare ikke registret af ENTSO-E. Men vi er jo enige i at vi følger Kirchhoffs love, så energien flyder kun fra højspændingsnet til mellemspændingsnet, hvis der er behov for energien på mellemspændingsnettet...

 • 6
 • 1

Dette er endnu én af dine mange stråmænd, som du patetisk forsøger at forsvare dig med. Ingen her har overhovedet givet udtryk for paranoia. INGEN! At forholde sig til de fakta Energinet.dk udgiver, uden at ignorere de retningslinjer og forudsætninger de oplyser, er ikke paranoia. Tvært imod!

Jeg er uenig. Du lukker af for Energinets forklaring, som jeg flere gange har postet, du forstår den åbenbart ikke. Hvorfor du så stædigt forsøger at trække debatten over på hele landet ved jeg ikke, jeg startede da med at pege på, at Sjælland og Bornholm forsynes med store mængder strøm fra Sverige. Du ævler så op om Frankrigs og Spaniens atomkraftværker, og mener at man her specielt importerer fra vindenergien. Det er da paranoia vedrørende strøm fra Ringhals, som jeg nævnte bidrager med en væsentlig del af strømmen fra Sverige. Du har vist ikke helt forstået delen med beregningen af miljødeklarationen? Den skal Energinet jo lave for at kunne uddele individuelle handler, se grafikken til højre i den generelle deklaration.

Du har helt glemt at nævne, at du har fået dokumenteret at atomenergien ikke er dyrere og dårligere i feks. USA. Som enhver kan se, så er den faktisk billigere end vindenergien! Og så sparer forbrugerne endda en masse penge til PSO oa. skatter i USA. Som nævnt betaler jeg mere i transporten for min e-energi til Energinet, end elværkerne afregnes med i USA for atomstrøm.

Husk det hellere nu, for du har fået det at vide flere gange tidligere. Men fint at du nu endelig erkender, at vi får en del atomstrøm! Og at "grøn strøm" også kan omfatte strøm fra brunkul, da ingen kan garantere, hvor elektronerne stammer fra ved stikkontakten.

 • 0
 • 7

Jeg gentager gerne. Ikke at jeg tror det hjælper, men så længe der er liv, er der håb:

    Jeg holder mig blot til den deklaration, som beskriver de faktisk / fysiske forhold, som Energinet opgør. 

Nej, du afviser den generelle deklaration, som beskriver forholdene for den generelle elforsyning for hele Danmark. Det synes at have undgået din opmærksomhed, at jeg fokuserede på Sjællands og Bornholms store import af el fra Sverige. Se i øvrigt mit klip fra Energinets forklaring på den generelle deklaration. Her er den igen: "Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark inklusive nettab og er korrigeret for udveksling af el med nabolandene samt elsalget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet." For Sjælland/Bornholm er den noget anderledes.

 • 0
 • 6

Naturligvis hænger nettet sammen, det gør det via mellemspændingsnettet, dvs. under 100 kV, de forbindelser er bare ikke registret af ENTSO-E. Men vi er jo enige i at vi følger Kirchhoffs love, så energien flyder kun fra højspændingsnet til mellemspændingsnet, hvis der er behov for energien på mellemspændingsnettet...

@Michael, jeg er da glad for at vi er enige. Nettet kan bare ikke vise, at når Sjælland importerer meget strøm, så skyldes det bla., at vindmøllerne svigter pga. for lidt vind. Også i Sverige går de i stå, derfor kommer der uden tvivl meget strøm fra Ringhals, som nogle af en eller anden grund er allergiske overfor. I dag ser jeg at det er Jylland, der sender en masse strøm til sjællænderne, kun 2 MW kommer fra Tyskland. Det må da være en positiv oplysning for mange sjællændere?

 • 0
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten