bloghoved automation

OPC UA - en død sild eller en blomst der endnu ikke er sprunget helt ud?

OPC er efterhånden et gammelt begreb, ja så gammelt at man næsten glemmer hvad det oprindeligt var, i hvilken sammenhæng det opstod og hvem der stod bag.

 • Spørgsmålet er jo også om OPC har overlevet sig selv?

 • Eller om OPC netop er nøglen til at løse fremtidens kommunikationsudfordringer indenfor automation og industriel it?

Illustration: Privatfoto

OPC var oprindelig forkortelsen for OLE for Process Control

OLE er igen forkortelsen for en Microsoft teknologi der hedder Object Linking and Embedding.

Det var dengang hvor teknologier som COM og senere DCOM, samt ActiveX var tidens buzz words.

Det var dengang vi alle skulle lære at programmere i Visual Basic.

Vi skal tilbage til en tid hvor Microsoft arbejdede hårdt på, at placere sit Windows operativsystem som standarden indenfor industrien.

Vi skal tilbage til midt i 90'erne, hvor stort set alle leverandørerne af automationsprodukter sprang på Windows vognen.

Det gjaldt både i forhold til engineeringstools, SCADA systemer og senere også Proces Control Systemer

Windows NT var produktet som blev lanceret og som støt og roligt udkonkurrerede f.eks. UNIX som det foretrukne operativsystem i vores branche.

Microsoft ønskede også via Windows NT, at skabe den universelle kommunikationsplatform, hvor alle applikationer i Windows miljøet kunne udveksle data på en standardiseret måde.

Dette både lokalt på PC'en og over netværk.

Det var på det tidspunkt hvor objekttankegangen, blev introduceret i en flot grafisk og ”easy to use” indpakning og hvor visionen om en universel kommunikationsplatform blev født.

Det er her vi skal finde udgangspunktet for OPC og den organisation som stod, og fortsat står bag OPC, nemlig OPC Foundation.

Hvor er OPC UA i dag?

Det er løbet mange bits og bytes gennem kablerne siden da, men spørgsmålet er om vi er kommet ret meget videre?

OPC Foundation er fortsat den organisation der driver standardiseringsarbejdet omkring OPC.

Standardiseringsarbejdet er videreudviklet gennem en række individuelle OPC standarder, der nu alle er samlet i OPC UA, der står for OPC Unified Arcitecture.

Du kan læse mere om OPC Foundation på http://www.opcfoundation.org/

Er datidens kommunikationsudfordringer fortsat gældende?

Mange af de grundlæggende problemstillinger og behov fra den tid, omkring et standardiseret kommunikationsinterface er fortsat gældende.

 • Behovet for at kunne udveksle data mellem forskellige hardwareplatforme, softwareplatforme og projektspecifikke applikationer er fortsat tilstede.

 • Behovet for at give forskellige applikationer adgang til hinandens online data, historiske data og alarm data på tværs af hardware- og softwareplatforme er fortsat gældende.

 • Behovet for en sikker og robust kommunikation med stor hastighed og båndbredde står fortsat højt på ønskelisten.

OPC er "kun" et standardiseret interface

Det er vigtigt at holde fast i, at OPC som udgangspunkt "kun" er et standardiseret kommunikationsinterface.

At et menneske i Danmark kan ringe til et menneske i Kina, betyder ikke nødvendigvis at de forstår hinanden.

De har yderligere et behov for at kunne benytte et fælles sprog - typisk engelsk - for at kunne forstå hinanden.

Dette er en af udfordringerne omkring OPC og måske en del af grunden til at OPC fortsat kæmper for sin berettigelse.

OPC kan nemlig ikke stå alene.

Kikker vi på andre åbne internationale standarder, vil PLCopen være et rigtigt godt bud på et supplement til OPC UA, men det tager vi en anden gang.

OPC er et ekstra lag

Det er selvfølgelig et noget differentieret billede der tegner sig omkring OPC, men typisk erstatter OPC i dag en proprietær driver fra f.eks. en SCADA eller PLC leverandør.

Erstatter forstået på den måde, at man typisk vil benytte den "rigtige" kommunikationsdriver, hvis en sådan findes.

Den proprietære driver vil som udgangspunkt være mere integreret i produkterne, have flere features, være mere stabil og have større performance.

Alternativt ligger OPC driveren (OPC Serveren) sig ovenpå den proprietære driver i pc’en, således at man kan kombinere de to verdener.

Ulempen er dog, at der typisk vil være tale om et ekstra softwarelag, med de udfordringer i forhold til stabilitet og performance det typisk giver.

Teknologi driver eller business driver

For en mindre leverandør af hardware eller software, vil OPC være en unik mulighed for en universal kommunikationsdriver.

Via OPC har denne leverandør en reel mulighed for at kunne kommunikere med "alt og alle", hvilket selvfølgelig er en stor fordel for både leverandøren og kunden.

De lidt større leverandører af hardware eller software, vil typisk have en mere systemmæssig tilgang til tingene.

Her vil fordelene ved integration ofte vægte højere end fokus via åbne standarder.

En systemmæssig tankegang vil ofte have stor fokus på dokumentation, diagnose, performance, engineering, færdige templates etc.

OPC er altså fanget lidt mellem ofte modstridende teknologiske og kommercielle kræfter, hvilket under alle omstændigheder gør, at holdningerne er forskellige og diskussionerne omkring OPC aldrig er kedelige.

OPC rammer lige ned i et ømt punkt, hvor teknologiske og kommercielle kræfter mødes og hvor sød musik ikke nødvendigvis opstår.

Hvad gør Feltbus organisationerne?

Kikker vi lidt på rækken af indbyrdes konkurrerende feltbus organisationer, må de vel have lidt den samme udfordring?

Svaret er ja, deres oprindelige prioritet var også at kunne få produkt A til at kommunikere med produkt B via netop deres feltbus standard.

Snart videreudvikledes de enkelte kommunikationsstandarder med en række "profiler", således at alle var enige om hvordan datasættet til f.eks. en frekvensomformer skulle se ud.

Hvor ligge start og stop kommandoerne og hvor ligger status og diagnose informationerne?

Dette arbejde er videreudviklet, således at feltbus standarderne typisk nu sikrer, at produkt A og produkt B både kan tale sammen og forstå hinanden.

Eneste udfordring er at der jo netop er flere konkurrerende feltbus standarder, og nogle vil nok mene at vi her mangler en "Microsoft" til at bringe orden i tingene.

Men hvad er fremtiden for OPC og hvordan passer OPC ind i visionerne omkring den 4. Industrielle Revolution / Industry 4.0?

Vi kan jo spørge dem selv.

Thomas Burke, President, OPC Foundation

Everyone's talking about Industry 4.0 and how it's setting the stage for advancing industrial automation beyond where we've ever been.

It's about cyber-physical systems, multi-platform interoperability, data and information integration, communications, distributed computing, being innovative and The Internet of Things.

The Internet of Things is everything - devices, applications and systems - being easily connected across the Internet.

It's about the ability to “understand and process” data / information, without the receiving thing having knowledge of the data from the sending thing.

OPC Unified Architecture is by definition a service-oriented architecture.

It allows different things to exchange data / information securely and reliably.

OPC UA is architected for platform independence and is ‘time durable’.

The result is that OPC UA supports the requirements of Industry 4.0 and can maximize the effectiveness of cloud computing because it facilitates “unknown” things being able to exchange data and information.

It's clear to me that OPC UA will play a big role in the Internet of Things.

Stefan Hoppe, President, OPC Foundation Europe

The Approach of Cyber Physical Systems

The fast-approaching 4th Industrial Revolution, known by various names in different parts of the world but particularly as “Industry 4.0” in Germany, is the result of modern information and communication technologies being absorbed by industrial automation.

Distributed, intelligent systems are merging the real and virtual worlds, becoming Cyber Physical Systems (CPS) that are the basis of the “Smart Factory.”

CPS are networked and autonomous; they reconfigure and optimize, and are extensible without engineering or manual setup.

They reduce complexity and time-to-market and allow faster innovation cycles and individualized mass production.

Their deployment will enhance the competitiveness of manufacturing.

For developed countries this will be of critical economic and social importance.

For vendors it is already becoming a decisive factor in offering components, systems, and solutions that optimally support the strategies that must follow.

The standardized, secure data exchange technologies offered by OPC UA will play a critical role in realizing CPS.

Hvad siger du?

Der er altså fortsat liv i OPC Foundation, men det store spørgsmål er nu om OPC faktisk vil blive en integreret del af fremtidens fortælling om automation og industriel it?

 • OPC har frigjort sig fra Microsoft platformen og pc verdenen.

 • OPC arbejder i stort set hele automationstrekanten, understøtter både Embedded systems og interfaces til ERP systemer.

 • OPC arbejder lokalt i pc'en, men understøtter også internet kommunikation etc.

 • OPC understøtter server / klient strukturer, samt både eventbaseret såvel som pollet kommunikation.

 • OPC er en etableret og accepteret teknologi, der via medlemmerne af OPC Foundation har en global og universel udbredelse,

Udgangspunktet for en stor fremtid for OPC er bestemt tilstede.

Men OPC har altså nogle grundlæggende problemstillinger og udfordringer, der kan blive skæbnesvanger for OPC’s fremtid.

Illustration: Privatfoto

DAu konference

På den kommende DAu konference vil vi sætte fokus på kommunikation, data og datamanagement.

Sæt allerede kryds i kalenderen d. 13.3.2014, vi ses hos Chr. Hansen i Hørsholm.

I DAu er vi glade for, at kunne præsentere Stefan Hoppe der er President of OPC Foundation Europe som Key notespeaker på vores næste DAu konference.

Mød op og hør hvad Steffen Hoppe har at fortælle om 4. Industrielle Revolution, om Industry 4.0 og selvfølgelig ikke mindst hvordan han forventer at OPC UA bliver en del af denne vision.

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for, at få en direkte dialog med toppen af OPC Foundation Europe, udfordre ham og bliv selv udfordret omkring OPC.

Læs mere om konferencen på http://www.dau.dk/nyheder/news66

Illustration: Privatfoto

Læs mere om DAu på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Hilsen Frank

Frank Faurholt er formand for Dansk Automationsselskab (DAu), en non-profit organisation, der samler hele automationsbranchen, både brugere, leverandører, uddannelse og forskning. Han er også salgsdirektør i Siemens Industry og har mere end 25 års erfaring med automation og industriel it.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men OPC har altså nogle grundlæggende problemstillinger og udfordringer, der kan blive skæbnesvanger for OPC’s fremtid.

OPC DA dør, det er det vist ingen tvivl om (COM er en død sild som ikke længere udvikles af Microsoft). Spørgsmålet er bare hvornår. Men hvilke udfordringer ser du for OPC-UA som kan er problematiske?

 • 0
 • 0

Opc har mest relevans for 2 forskellige systemer som skal snakke sammen.

Siemens bruger ikke opc internt i deres systemer . Selv nye Siemens Tia er opc Kun relevant hvis andre ikke Siemens produkter skal kommunikere hermed.. Opc er god men også kun sidste udvej ..

Så er der også lide det med at kunne browse tags direkte - som ikke altid er lige godt med opc.

 • 0
 • 0

OPC-UA er noet helt andet end OPC-DA, Thomas. Siemens har faktisk PLC'er der understøtter OPC-UA, men de er ikke all out. Nok mest fordi i så kan tage 70000 kr for en industri PC med en RTU der kan tale 104? OPC-UA understøtter også modelering og meget andet. Check det ud og overtal dine chefer!

/lars

 • 0
 • 0

Hvis jeg skulle lave et Siemens projekt enten Tia eller pcs7 eller Wincc flex eller Wincc med en Siemens s7 plc, er det nok ikke opc man vil bruge... Før Siemens og Allan Bradley bruger som std opc - vil opc ikke blive udbredt

 • 0
 • 0

Mener at programmerings tiden for et integreret Siemens system feks s7-300 og wincc flexible RT med Siemens egen s7 online protokol - er nok 30 til 50 %hurtigere at programmere og test ved simulering , end andre systemer som ikke er så vel integreret som et rent Siemens system, feks med Opc protokol... Så de er hårde ods for opc...

Så kan det godt være man kan købe billigere scada med opc end Siemens egne scada , men det ædes hurtigt op i timer...desværre

 • 0
 • 0

Udfordringen for OPC UA er ikke så meget teknologien i sig selv, men mere det faktum at standarden måske favner for bredt(?)

I den ideelle verden vil alle produktleverandører, systemintegratorer, maskinbyggere, rådgivere og ikke mindst slutbrugere udelukkende satse på OPC UA.

Udfordringen ved en så bredtfavnende standard som OPC er, at rigtig mange skal blive enige og ofte modstridende interesser forenes.

Det tager lang tid og man skal hele tiden finde laveste fællesnævner, hvilket gør at funktionaliteten ofte begrænses.

Lidt provokerende kunne man spørge, om OPC UA dermed er med til, at bremse innovationen indenfor automation og industriel it?

OPC Fundation arbejder fortsat hårdt på, at fastholde fremdrift og jeg kan kun opfordre alle til at støtte op omkring deres arbejde.

Jeg skal ikke gøre mig til overdommer i forhold til OPC UA, men det bliver spændende at følge udviklingen.

 • 0
 • 0

Tog lige en tur forbi http://www.opcfoundation.org/ , men trods "org" til efternavn skal man have mulvarpen op og blive medlem for blot at få de mest nødvendige ting og dokumenter at se,

Det er ikke befordrende for udbredelse i min verden. LIgeledes ser det ud til at OPC stadig er bundet ret hårdt til OLE og .NET, men igen er det svært at se da standarden er lukket land for almindelige dødelige.

Så OPC gør selv en del for ikke at få det udbredt :-)

 • 1
 • 0

OPC Fundation er i hvert fald en non-profit organisation.

Det betyder at organisationen – lige som DAu – finansieres via medlemskontingenterne og indtægterne fra de ydelser de tilbyder.

OPC Fundation har ikke en egentlig produkt- og service forretning, der kan finansiere videreudviklingen og markedsføringen af OPC UA.

Igen rammer vi det ømme punkt for OPC UA, nemlig at OPC Fundation mangler den økonomiske power der skal til for virkelig, at positionere OPC UA som den globale ”one and only” kommunikationsstandard indenfor automation og industriel it.

Det er ikke min opgave, at sælge billetter for OPC Fundation, men jeg forstår godt deres dilemma omkring åbenhed vs. eksklusivitet for deres betalende medlemmer.

Det må være op til den enkelte om det giver bedst mening at blive medlem, om det det giver bedst mening at købe en OPC UA klient hhv. server fra en kommerciel udbyder, eller om man skal forsøge sig med freeware.

 • 1
 • 0

Siemens vil kunne lave nogle fede plc er , hvis de gad at lægge en opc server i dem. Men viljen er der desværre ikke.

 • 1
 • 0

Hej Frank God artikel og blog

Jeg er helt enig med dig - Udfordringen for OPC UA er ikke så meget teknologien i sig selv, men mere det faktum at standarden måske favner for bredt - Spot on

Jeg har gennem flere år arbejdet på en worldwide fælles standard for subsea kommunikation gennem MDIS (MCS-DCS Interface Standardization). link: http://www.mdis-network.com/

I MDIS har vi valgt OPC UA som med sin objekt og informations model velegnet til utrolig meget men problemerne opstår når man skal blive enige om hvilke dele fra OPC UA som skal med specielt når der anvendes embedded systemer. Et emne som UA Security Model kan hurtigt blive en kompleks sag.

Man kan ikke tage det for givet at 2 systemer som er OPC UA complient kan snakke sammen. Det er sandsynligvis det som hinder mange inkl. Siemens at få OPC UA klient interface på controller niveau – det bliver for komplekst , for bredt og OPC UA udvikles hele tiden.

På papiret rummer OPC UA alle de rigtige ting og det virker enkelt – men det er lidt ligesom …….Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity.

Hvis man ønsker en S7 eller PCS7 OPC UA klient så man selv udvikle den eksempelvis ved at bruge Unified Automation OPC UA stack på et S7-mEC system. Da kan man styre hvilke dele af OPC UA som ønskes med. Men det er kun det halve arbejde da OPC UA kæver en vel defineret object/informations model.

Mvh. Frank Nolting

 • 0
 • 1

I den ideelle verden ville en standard som OPC UA, hurtigt blive en de facto standard for kommunikationsinterfaces, men som du skriver, så lever vi ikke i en idel verden.

En åben standard som OPC UA vil altid have den udfordring at den typisk definerer laveste fællesnævner og at ”djævlen som bekendt findes i detaljerne”.

Det er korrekt at det faktum OPC UA hele tiden udvikler sig, gør det vanskeligere at implementere OPC UA direkte i fx en PLC.

Her er det mere fleksibelt med en OPC UA software i en PC’er.

Uden at være ekspert i softwareudvikling, vil jeg også mene at det typisk er bedst at anvende / købe en af de tilgængelige OPC UA ”drivere”.

Under alle omstændigheder bliver det spændende at følge OPC UA’s udvikling

 • 0
 • 0

Hej Det her er en meget underlig diskussion. Ifølge Stefan Hoppe (præsident for OPCFoundation Europe) var der UDEN Siemens støtte var der ikke noget der hed OPC-UA! Siemens er og har været en af hovedaktørerne i udviklingen af OPC-UA. Og der findes OPC-UA servere i mange af deres produkter, også til S7. Siemens DK, ved det bare ikke, eller er ikke interesseret. Endvidere kender kunderne det heller ikke og kan ikke stave til andet end "104" :-( Ovenstående indlæg tyder også på at OPC-UA's ikke er helt forstået. Jeg kan kun anbefale at læse bogen http://www.amazon.com/OPC-Unified-Architec... Den giver et godt overblik over OPC-UA og de muligheder der er er.

 • 0
 • 0

@Jens Dalsgaard OPC-UA er IKKE bundet til hverken windows eller .net. Der findes implementeringer og API's til java, C++, og også .Net. Men det er tænkt som en platform uafhængigt protokol, net pga at at OPC-Da som anvender COM må siges at være en død sild, da Microsoft ikke længere fokuserer på COM og det sikkert er på vej ud.

 • 0
 • 0

Hej Lars

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg på denne blog repræsenterer DAu og ikke en specifik virksomhed.

Mange virksomheder – herunder Siemens – støtter op omkring OPC Foundation, og det arbejde der foregår omkring videreudviklingen af OPC standarderne.

Se for øvrigt deres nye hjemmeside https://opcfoundation.org/

En ny og spændende udvikling er samarbejdet mellem OPC Foundation og PLCopen, hvilket jeg for øvrigt forventer at komme ind på i et senere blogindlæg http://www.plcopen.org/

 • 0
 • 0

Det kunne være spændende at høre hvordan i ser OPC UA nu her 4½ år senere.

Der er sket meget, der er firmaer der påtænker at bruge det som fieldbus system, der er kommet Pub/Sub, og Microsoft promovere det stærkt ift IOT...

/Rasmus

 • 0
 • 0

Hvis du spørger mig bliver hele området disruptet af pub/sub (MQTT og AMQP), samt microservices og containerisering (docker med swarm eller kubernetes) Man kan lave SCADA applikationer der er langt mere skræddersyede og meget mere robuste og langt mere agile end det nuværende skrammel.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten