Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.
bæredygtigt byggeri bloghoved

Omstilling til bæredygtigt og cirkulært byggeri kræver tid, penge og incitamenter

En af bloggens læsere, Peder Stokholm Serup, Terma A/S, har for nylig spurgt mig om følgende:

• Er der en fremtid i at alle byggematerialer kan adskilles og genbruges?

• Hvad skal der til for at byggebranchen vil omstille sig til en mere bæredygtig profil og vil det ikke være en langsommelig proces? Skal der virkelig lovkrav og nye reglementer til for at det sker?

Set i lyset af den aktuelle debat om bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulært byggeri er de to spørgsmål yderst relevante. Derfor udbygger og deler jeg mine svar til Peder med bloggens andre læser med opfordring til kommentering og deltagelse i debatten.

Med hensyn til fremtidig adskillelse og genbrug af byggematerialer taler vi om design for disassembly. Et boligbyggeri i Lisbjeg ved Århus, kaldet Circle House, planlægges opført med genbrugelige betonelementer og konstruktionsprincipper efter design for disassembly. Projektet er jævnlig omtalt i fagpressen og udføres i samarbejde mellem en række firmaer under ledelse af MT Højgaard og 3XN. Lejerbo er bygherre. Jeg er skeptisk med hensyn til genbrug af betonelementer efter endt levetid, fordi der er tale om en lang tidshorisont, som vi ikke kan overskue. Men det er klart at man bør bygge med hensyn til, at bygningerne engang skal ned og, at det skal være rimelig nemt at adskille konstruktionerne med henblik på genanvendelse af materialerne. Jeg tror på, at vi skal bygge betonkonstruktioner, der skal kunne adskilles, men ikke nødvendigvis genbruges, snare nedknuses og genanvendes som knuste materialer. Murværk skal bygges med kalkmørtel for at stenene kan adskilles med henblik på genbrug. Ligeledes vil det være fornuftigt at kunne adskille tømmer og limtræskonstruktioner.

Mit svar på det første spørgsmål er: Ja, med forbehold og omtanke.

Med hensyn til omstilling af byggesektoren til bæredygtigt og cirkulært byggeri er virkeligheden, at det i dag koster at bygge bæredygtigt. En nylig undersøgelse fra Dansk Byggeri, jf. Thomas Uhd, Dansk Byggeri, viser, at håndværkere og entreprenører er klar til at bygge bæredygtige huse. Men efterspørgslen er forsvindende lille. Kun fire procent af alle byggerier, der er i gang, er bæredygtige. En række større private bygherrer og nogle få offentlige bygherrer ser det som en positiv profilering og investering, at søge bæredygtighedscertificering af deres nybyggeri. Man må påregne, at et DGNB certificeret byggeri koster 3-5% mere end traditionelt byggeri. Selv om der er tale om fornuftige hensyn til økonomi, miljø og ressourcer, har omstilling til bæredygtigt og cirkulært byggeri som mainstream lange udsigter. Det økonomiske og administrative grundlag er endnu ikke til stede. En undersøgelse, som jeg har medvirket i (omtalt i blog 20 november 2+17), viser, at der er ingen særlige barrierer i lovgivningen, men mulighederne for at stille krav til bæredygtigt byggeri udnyttes ikke.

Mit svar på det andet spørgsmål er: Omstilling til bæredygtigt og cirkulært byggeri kræver tid, incitamenter og fordelagtige finansieringsmuligheder samt specifikke krav bæredygtighed i bygningsreglementet.

Her i foråret bliver en 150 m høj skorsten revet ned på HFORs Amagerværk. Ca. 5.000 t beton fra skorstenen skal genanvendes i det nye Sydhavn Genbrugscenter. En stor del af betonen nedknuses og genbruges som tilslag i genbrugscentrets betonkonstruktioner. Amager Ressource Center (ARC) og Københavns Kommune arbejder på en optimering og fuldstændig kortlægning af omkostninger og C02 emission af alle genbrugsprocesser til sammenligning med traditionelt betonbyggeri. Det er ambitionen at projektet kan bidrage til konkret viden om omkostningerne ved genbrug af nedknust beton i ny beton og dermed inspirere byggesektorens parter til økonomisk og miljømæssig fordelagtig genanvendelse af beton i fremtiden.

Erik KroghLauritzen