close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
bæredygtigt byggeri bloghoved

Nyt bygningsreglement forudsætter samtænkning

Bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi i byggesektoren handler som bekendt bl.a. om begrænsning af forbrug af ressourcer og forurening af miljøet. Nogle af de vigtigste ressourcer er energi og materialer. De har til fælles, at forbruget af henholdsvis energi og materialer i den danske byggesektor svarer til ca. 40% af landets samlede forbrug af de to typer ressourcer.

D. 7. juni offentliggjorde Advisory Board for cirkulær økonomi sine anbefalinger til regeringen med 27 anbefalinger, hvoraf fire var møntet direkte på byggesektoren. Ugen efter, d. 13. juni, præsenterede Energibranchen og byggebranchen rapporten Roadmap - Bygningers rolle i den grønne omstilling med en række anbefalinger til indsatser inden for nybyggeri, eksisterende bygninger og forsyninger. De to rapporter giver ingen anledning til mistanke om, at man har kigget hinanden i kortene, eller der er aftalt spil - tværtimod. Til trods for beslægtede emner og målsætninger er der påfaldende mangel på samtænkning. Man må imidlertid glæde sig over at de to rapporter er fælles om at anbefale introduktion af frivillig bæredygtighedsklasser i Bygnings-reglement 2020 med opfølgning i senere udgaver af bygningsreglementet. Der er desuden enighed om, at offentligt byggeri skal tage teten i udvikling livscyklus- og totalomkostningsværktøjer og fremme af grøn omstilling/cirkulær økonomi.

Ud over de to nævnte rapporter sværmer det med offentlige og private analyser, partnerskaber, tænketanke og processer m.v., som alle har bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi på dagsordenen. Henset til omkostninger og ressourcer ville det være ønskeligt med fælles fodslag og samtænkning om de vigtigste målsætninger og initiativer.

Den forestående revision af bygningsreglementet, Bygningsreglement 2020, skal overordnet sigte på bæredygtighed med fokus på konkrete foranstaltninger, som kan modvirke såvel unødigt energiforbrug som unødigt ressourceforbrug og råstofforbrug i bebyggelser i henhold til Byggelovens formålsparagraf, §1.

Erik Krogh Lauritzen
Erik Krogh Lauritzen er bygningsingeniør fra Forsvarsakademiet 1978, DEMEX 1978-2004, NIRAS 2004 - 2013. Selvstændig bygherrerådgiver siden 2008. Formand for Dansk Sprængteknisk Forening 1989-2013, Medlem af bestyrelsen for IDA RISK 2013-2016. Formand for Netværk for Bygge- og Anlægsaffald under Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) 2012-2018. Medstifter af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi. Det er mange positivt ladede ord som enhver kan tolke ud fra sine forestillinger, da de mangler mere konkrete definitioner.
Cirkulær økonomi i byggeri kan blive en meget stor cirkel, da mange bygninger står i +50 år, og hvem ved hvordan cirklen ser ud til den tid.

  • 3
  • 1