Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
phloggen

Nye forbrydelser

Uanset straffelovens længde, arbejder vi i store træk stadig med de samme grundlæggende forbrydelser som i de 10 bud, Vold, Tyveri osv.

På et eller andet tidspunkt sneg der sig en ny kategori ind, som jeg i denne sammenhæng vil kalde "anslag mod fællesskabet." Det er under denne kategori man kan blive dømt som spion, landsforræder og "anslag mod statens sikkerhed" mv.

Straffelovens kapitel 12, der starter f.eks med:

§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.

Disse drakoniske straffe dækker over at den skade der forvoldes formodes at være uoprettelig og definitiv.

**På et multi-generation rumskib, på vej mod nye græsgange, ville man helt sikkert også have en lov i denne kategori om at beskadige "life-support" systemerne og straffen ville formodentlig være en straf "til døden indtræder" fordi en person af den art aldrig nogen sinde vil være til at stole på igen.

Moderne teknologi og videnskab har gjort Jorden til et sådan rumskib.

Det er slet ikke usandsynligt at et kemisk eller biologisk vådeskud riskerer at lave et hul i skroget og drastisk reducerer overlevelseschancerne for mandskabet.

Vi så det f.eks med drivhusgassen SF5CH3, der viste sig at have den største drivhuseffekt nogensinde målt (0.57Wm¯² ppb¯¹), en for alle praktiske formål uendelig levetid i atmosfæren.

Efter publiceringen af de bekymrende målinger af en stadig stigende koncentration i atmosfæren, viste det sig at det var 3M der havde ventileret ca. 5000 tons af denne gas bort fra en industriel process, der heldigvis havde relativt lille volumen.

Det skal siges til 3M's ros, at de stort set øjeblikkelig forandrede deres process og eliminerede udslippet.

Men eksemplet er meget repræsentativt for vores nuværende tilgang til forurening: Hvis ikke stoffet kan slå mus nok i hjel hurtigt nok, antager vi at det er udskadeligt, indtil det modsatte er bevist.

Eksemplet fra de seneste par somre hvor nygodkendte nikotin-baserede sprøjtemidler slog bier ud af kurs i Nordamerika er mildest talt skræmmende og det faktum at man idag kan gøre i en petriskål hvad man i gamle dage gjorde i en halmstak er ingen grund til at tage let på hormon-lignende stoffers cocktail effekt.

Spørgsmålet er ikke det snart er på tide at give 'forsigtighedsprincippet' nogle skarpere tænder:

"Forbrydelser imod biosfæren" ?

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I stedet for en dyrkelse af skarpere lovgivning, burde man hellere hæve det faglige og videnskabelige niveau.

Den anden vej giver blot endnu mere plads til følelsesmæssige beslutninger, som lettest kan skaffes flertal for med lidt spin og løgn.

 • 0
 • 0

få lavet en international aftale om, at virksomheder højest må have en vis størrelse. Det vil begrænse deres skadelige udslip til en overskuelig størrelse.

 • 0
 • 0

Så moralen er at ALT skal være ulovligt indtil det modsatte er bevist....hmmm

Hvor ser du forbud ?

Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren.

Så må direktøren & bestyrelsen jo selv bestemme sig for hvor sikre de vil være på uskadeligheden inden de sætter stadset i produktion.

"Ansvar for egne handlinger" plejer at være et godt konservativt og liberalt gundprincip, ikke sandt ?

 • 0
 • 0

Hvor ser du forbud ?

Det er nok mere kulturen, at vi ikke må lave fejl. Men hvordan skal vi blive klogere når vi ikke må lave fejl? Boede vi så stadig i huler? Anderledes kan vi så se at der er nogle der efterhånden må have lært meget, ud fra antal fejl.

"The Devil lies in the details"
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_is_...

 • 0
 • 0

Det er nok mere kulturen, at vi ikke må lave fejl. Men hvordan skal vi blive klogere når vi ikke må lave fejl?

Hvad så når langt de fleste er blevet klogere?

Mener du så vi skal tillade de svagtfattende at fortsætte med at lave fejl, indtil ALLE er blevet klogere?

Frihed er måske når det er tilladt at dumme sig på vor alles vegne?

 • 0
 • 0

[quote]Hvor ser du forbud ?

Det er nok mere kulturen, at vi ikke må lave fejl. Men hvordan skal vi blive klogere når vi ikke må lave fejl?
[/quote]

Hvem har sagt vi ikke må lave fejl ?

Synes du slet ikke det er rimeligt at have en lov der holder søfolk der slå hul i skroget ansvarlige ?

 • 0
 • 0

Poul-Henning har en særegen udlægning af straffeloven. At straffelovens paragraffer udtrykkelig omtaler forbrydelser mod statens sikkerhed og selvstændighed ved udenlandsk bistand er desværre røget under radaren.

At betragte jorden som et rumskib ud fra en teknologisk og videnskabelig synsvinkel er en gave for enhver med gejstlige ambitioner. Fidusen med den konstellation er at fremtidige problemstillinger kan løses af rabbinske autoriteter fra læreanstalterne.

At det samtidig er læreanstalterne der vedtager hvad der kan måles som forbrydelse ud fra videnskabelige metoder, gør Poul-Hennings synspunkter helt Kafkask siden egne handlinger ikke indeholder retten til at tage fej.

Det groteske er ikke hvad der kan måles, men hvordan vi agerer på oplysningerne. Her følger Poul-Henning trofast de religiøse traditioner: Gør som jeg siger, eller jeg nedkalder en fatwa over dit syndige hoved.

Inspireret af Stormufti Sheikh Ibn Baa kunne Poul-Henning sagtens foreslå straffeloven udvidet med flere bizarre påfund vedtaget af Vogternes Råd:

Slå en bøvs = bed tre Ave Maria, eller køb syv CO2 kvoter.
Spis en bøf = Rosh Hashanah, eller køb tolv CO2 kvoter.
Tænke selv = En Murtadd. Der findes ingen formildende omstændigheder.

Må jeg foreslå Poul-Henning samler alle sine politiske/religiøse blogindlæg i De Gales Testamente.

P.S. La ikrâha fi-dîn

 • 0
 • 0

... Tjae... det er nok mere dækkende en "crimes against humanity".

At vide, have magten og ikke handle er ihvertfald mindst ligeså moralsk forkert som mange af de andre ting folk ryger i spældet for nu om dage.

 • 0
 • 0

Hvor ser du forbud ?

Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren.

Så må direktøren & bestyrelsen jo selv bestemme sig for hvor sikre de vil være på uskadeligheden inden de sætter stadset i produktion.

"Ansvar for egne handlinger" plejer at være et godt konservativt og liberalt gundprincip, ikke sandt ?

Sådan en straf er jo et forbud mod alt nyt.

Direktøren vil ikke tage sådan et ansvar - du kan måske hyre en stråmand til det? (men så har loven ingen praktisk brug alligevel).
Direktøren kan heller ikke uddelegere ansvaret til virksomhedens R&D afdeling - da han i såfald formentlig ikke ville kunne få nogle ansatte til den afdeling.
Det kunne også være ejerne/aktionærenes ansvar = stort set alle i befolkningen indirekte via pensionsordninger.

Man kunne også forestille sig fx. en bug i Freebsd der disabler strømspare funktionen i serveren - og dermed skader biosfæren - PHK dømmes til døden?

 • 0
 • 0

Hvis man slår et menneske ihjel som følge af en kombination af dumhed, uvidenhed og uheld, så dømmes man ihht paragrafen for uagtsom mandrab.
PHK har en pointe i, at noget tilsvarende burde kunne overføres til storskala, ref eksemplet med 3M.
Det sker faktisk allerede. eksempelvis er BP idømt en bod, som følge af hændelsen i Mexico golfen. Her er den Amerikanske stat lovens håndhæver, i 3M eksemplet må vi på FN niveau.

 • 0
 • 0

Det er juridiske ikke holdbart.

Uagtsomhed kræver dog også en del, nemlig at man har afvigende adfærd. Ved 3M har de vel straks sagt det og vel kørt med en godkendt virksomhed.

Hvis dette er tilfældet, giver en stor straf jo ingen mening.

Ofte her er disse sager jo præget af det offentlige tilsyns manglende faglighed. Her ligger en meget større udfordring, nemlig at fokuseret på det farlige og relevante fremfor det nemme og ligegyldige(læs bureaukrati).

 • 0
 • 0

Med Olie, EL, forbrug, osv. betales der aflad til staten (energi-afgifter, moms, mm). Hermed er ansvaret outsourced til staten? Hvad bruges de opkrævede penge til? (er staterne opgaven voksen?)
Hvis staten nu ikke opkrævede de pågældende penge, men istedet sendte ansvaret tilbage til virksomhederne - hvad skulle virksomhederne så gøre og leve op til for at være ansvarlige?

 • 0
 • 0

Det er vel nok godt at der ikke skal betales for at læse indlæg her.
Johan Thomasson er så god at læse at jeg ikke ville have råd.
Cavling pris eller livslang støtte.
Hvis det ikke kan lade sig gøre så be ham skrive når PHK er på ferie

 • 0
 • 0

Hvis staten nu ikke opkrævede de pågældende penge, men istedet sendte ansvaret tilbage til virksomhederne - hvad skulle virksomhederne så gøre og leve op til for at være ansvarlige?

Stille en ny jordklode tilrådighed i den stand de fandt den.

Hvor skal vi bo mens de finder ud af hvor de finder den?

 • 0
 • 0

... Tjae... det er nok mere dækkende en "crimes against humanity".

At vide, have magten og ikke handle er ihvertfald mindst ligeså moralsk forkert som mange af de andre ting folk ryger i spældet for nu om dage.

Jeg må indrømme at jeg på det seneste har været på bølgelængde med PHK i spørgsmålet om vi kan pådrage os et ansvar for eventuelle skader på atmosfæren når vi udleder CO2:

Her tænker jeg på at Danmark i 70erne og 80erne indtog en særstilling sammenlignet med de fleste af vore nabolande i forhold til at tage ny energiteknologi i brug. I stedet virkeliggjorde vi med stadig stigende omkostninger en illusion om at alternative teknologier kunne gøre en forskel. Det havde været uden betydning for omverdenen hvis ikke det var lykkedes os at udbrede vores illusion langt ud over vore grænser.
Det endte i en bitter politisk kamp som vi stadig ser lidt efterdønninger af her, værre er det at krigen raser voldsommere rundt omkring os i disse år, men virkeligheden lader sig ikke narre så resultatet af Danmarks samlede anstrengelser på klimaområdet er formentlig en ekstra CO2-udledning som er mange gange større end den vi selv præsterer.

Jeg mener ikke at Helveg, Geertsen og Meyer med deres "oprør" var forbrydere, de havde lov at mene som de gjorde, jeg mener heller ikke at radikale er dumme sådan som man tit kunne tro - http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/11/17... - kun at de for det meste kunne have brugt deres intelligens mere nyttigt for helheden end historien viser.

For når Lidegaard og hans lidelsesfæller i nutiden ikke ved alt det de vil gøre for at begrænse CO2-udledning for klimaets skyld, så mener jeg at man helt glemmer at man her i Danmark har gjort rigtig meget for at øge CO2-udledningen, ovenikøbet så meget at det har smittet af på omverdenen og specielt vor nærmeste store nabo. For uanset hvor fattige politikerne gør os med deres bodsøvelser kan det ikke opveje fortidens dumheder.
Måske var det på tide at vi danskere kom ned fra den høje hest og klappede i om klimaet?

Jeg synes dette aspekt bør med i overvejelserne og debatten, sådan som jeg har forsøgt at give udtryk for på det seneste:
http://ing.dk/artikel/134330-vi-styrer-dir...
http://ing.dk/artikel/134414-fat-mod-arne#...

Og det strejfede mig første gang efter at jeg skrev dette:
http://ing.dk/artikel/134256-postfaktuelt-...

 • 0
 • 0

Poul-Henning har en særegen udlægning af straffeloven. At straffelovens paragraffer udtrykkelig omtaler forbrydelser mod statens sikkerhed og selvstændighed ved udenlandsk bistand er desværre røget under radaren.

At betragte jorden som et rumskib ud fra en teknologisk og videnskabelig synsvinkel er en gave for enhver med gejstlige ambitioner. Fidusen med den konstellation er at fremtidige problemstillinger kan løses af rabbinske autoriteter fra læreanstalterne.

At det samtidig er læreanstalterne der vedtager hvad der kan måles som forbrydelse ud fra videnskabelige metoder, gør Poul-Hennings synspunkter helt Kafkask siden egne handlinger ikke indeholder retten til at tage fej.

Det groteske er ikke hvad der kan måles, men hvordan vi agerer på oplysningerne. Her følger Poul-Henning trofast de religiøse traditioner: Gør som jeg siger, eller jeg nedkalder en fatwa over dit syndige hoved.

Inspireret af Stormufti Sheikh Ibn Baa kunne Poul-Henning sagtens foreslå straffeloven udvidet med flere bizarre påfund vedtaget af Vogternes Råd:

Slå en bøvs = bed tre Ave Maria, eller køb syv CO2 kvoter.
Spis en bøf = Rosh Hashanah, eller køb tolv CO2 kvoter.
Tænke selv = En Murtadd. Der findes ingen formildende omstændigheder.

Må jeg foreslå Poul-Henning samler alle sine politiske/religiøse blogindlæg i De Gales Testamente.

P.S. La ikrâha fi-dîn

Lad os se...

 • Fordrejelse af andres påstande....check
 • Fingerene solidt plantet i ørene...check
 • Urokkeligt forsvar for det frie initiativ.....check
 • Hvis du ikke er med mig, er du imod mig....check
 • Divergerende holdinger sammenlignes med islamisme....check
 • Anderledes tænkende udsættes for systematisk, vrængende latterliggørelse...check

...

Hvem fanden har fortalt Trykkefrihedsselskabet, at denne blog skal være deres nye træfpunkt på nettet??!

 • 0
 • 0

Ofte her er disse sager jo præget af det offentlige tilsyns manglende faglighed.

Men er det ikke netop et argument for at virksomhederne må bære hele ansvaret ?

Jeg kan ikke forstille mig en liberalist vil stille krav om at det offentlige skal besidde ligeså stor (eller større!) kompetance om enhver given virksomhed om ethvert givent fare-moment ?

 • 0
 • 0

Men er det ikke netop et argument for at virksomhederne må bære hele ansvaret ?

Jeg kan ikke forstille mig en liberalist vil stille krav om at det offentlige skal besidde ligeså stor (eller større!) kompetance om enhver given virksomhed om ethvert givent fare-moment ?

Tror også mange virksomheder er klar på mere ansvar?

Dødsstraf er dog lidt drastisk og nok ikke hensigtsmæssigt?

Måske man kunne forestille sig et forsikringssystem?
Fx. olieforurening i DK (lokale forhold) hvor man forsikrer sig mht. oprydning (bedre at få ryddet op end at en ansvarlig person skal dø?)
Med globale problemer som CO2/globalwarming kunne man have en FN forsikringsaftale hvor virksomheder der udleder skal bidrage til ud fra udledning? Forsikringens pris er en ligelig deling af udgifterne til naturkatastrofer forårsaget af globalwarming (evt. x2 hvor anden halvdel bruges til forebyggelse - nu da staterne har forsømt det i så mange år)

Du bør samtidig fjerne nationale afgift/skatte schemes til de forskellige udledninger - så ansvaret og pengene kan følge problemet.

 • 0
 • 0

Hvor stor skal skaden være, og hvor stort skal firmaet være, før livstids-straffen sættes ind?

Hvis jeg, i min egenskab af enmands-mekaniker, "taber" en 20L dunk spildolie ud i åen, hvor hård skal straffen så være?

Hvis direktøren ovre på den anden side af vejen, hvor der arbejder 200 mennesker, den næste dag "taber" 2000L olie ud i åen, hvor hård skal straffen så være?

Jeg er ærligt nysgerrig.

 • 0
 • 0

En ting er at "tabe" det en gang, men vis du nu gjorde det bevidst en gang i ugen ville det jo se lidt anerleds ud.. (Roder rundt ude i skuret efter guillotinen :)

Hvad så med en politiker der laver "dumme" regler som skader miljøet, skulle de også stå uden ansvar ligesom nu eller få frataget retten til at styre dette land?

 • 0
 • 0

Dødsstraf er dog lidt drastisk og nok ikke hensigtsmæssigt?

I et civiliceret samfund, kan vi som lægfolk kun bestemme hvor grov og/eller farlig en forbrydelse er, og kun ved at vedtage det ved lov, inden dommen afsiges.

Vi kan eksempelvis vælge at sidestille den med anden bevidst landsskadelig virksomhed, eller forbrydelse mod menneskeheden.

Derefter er det alene op til dommeren at afgøre hvor hårdt der skal rykkes.

Skal det inkludere noget med "til døden indtræffer", kræver det dog først at vi udvider vores strafferamme, her i den civilicerede verden.

Måske man kunne forestille sig et forsikringssystem?
Fx. olieforurening i DK (lokale forhold) hvor man forsikrer sig mht. oprydning (bedre at få ryddet op end at en ansvarlig person skal dø?)
Med globale problemer som CO2/globalwarming kunne man have en FN forsikringsaftale hvor virksomheder der udleder skal bidrage til ud fra udledning? Forsikringens pris er en ligelig deling af udgifterne til naturkatastrofer forårsaget af globalwarming (evt. x2 hvor anden halvdel bruges til forebyggelse - nu da staterne har forsømt det i så mange år)

Duer ikke - beklager! ;-)

1) Selvfølgelig skal en virksomhed være erstatningsansvarlig overfor 3. part, og bør være ansvarsforsikret. Men ansvaret skal ligge hos den person der tilsætter hensynet til sikkerheden (ansvaret), og der skal være tilstrækkelig forebyggende konsekvens for personen.

Ellers er vi præcis lige vidt - nemlig der hvor vi kun kan håbe på virksomhedsledelsens egen moral og ansvarsfølelse, uanset hvad der kan vindes ved at tilsidesætte ansvaret.

2) Da planeten er uerstattelig, kan du ikke lave en fuldt dækkende forsikringsaftale med nogen forsikringsorganisation.

3) Laver man forsikringsaftaler med stater eller med FN, vægtes "forsikringspræmien" alt for ofte ift kortsigtet gevinst, politisk magt, vennetjenester og andre uvedkommende interesser - og befolkningen står som regel tilbage med regningen, når virksomheden har begæret sig konkurs.

Se også: atomkraft

 • 0
 • 0

Problemet må være kompleksiteten ved at placere ansvaret.

Ligesom med M3, er det svært at kende en person eller en virksomhed skyldig, hvis vedkommende handlede i god tro, og i øvrigt varetog almindeligt hensyn til 3. parts ve og vel.

Herunder; rettede ind med det samme da faren var erkendt.

Men hvad så med alle de sager, hvor faren faktisk ER kendt - eller udenfor enhver rimelig tvivl - men handlingen stadig lovlig?

I disse sager; hvor skal ansvaret så placeres, når virksomhedens kunder også erkender faren?

Eller den menige borger, der handler indenfor lovens rammer, vel vidende at handlingen udsætter planeten for fare?

Eksempel:

Er det mig der er strafansvarlig for at forgifte drikkevandsforsyningen, hvis jeg benytter et nyt lovende vidundermiddel mod ukrudt - hvis bivirkning endnu ikke er bevist?

Er det mit ansvar, hvis jeg er kemiingeniør eller mikrobiolog - mens producenten startede sin virksomhed, da han droppede ud af 1.G ?

Kan jeg risikere en dom, hvis jeg tager dieselbilen på arbejde i morgen, efter at have iagttaget Keeling-kurven, og 2 mia mennesker må flygte fra deres lavtligende og subtropiske lande i 2040, tildels p.g.a. mit CO2-udslip?

Hvem skal ind og brumme, hvis jeg tager el-toget, når jeg tilfældigvis ved at det ikke kan forlade perronen uden der skrues op for damptrykket i Ensted, og DSB påstår det kører på ren vindmøllestrøm?

[] Mig
[
] DSB
[_] Dong

 • 0
 • 0

Skal det inkludere noget med "til døden indtræffer", kræver det dog først at vi udvider vores strafferamme, her i den civilicerede verden.

Fængsel til døden indtræder, også kendt som "fængsel på livstid uden mulighed for benådning" anses ikke for dødsstraf.

 • 0
 • 0

er fundet og taget i brug - burde man nok overveje det kloge i at anvende forsigtighedsprincippet på jord 1.

Skal vi lige gennemgå mulighederne?
1. Ingen eksperimenter - vi bor i jord huler
2. Eksperimenter, som går godt vi bor i højhuse
3. Eksperimenter, som går dårligt - vi lever slet ikke

Der er kun en som er helt uacceptabel... Nr.3.

Når jord 2 er fundet og taget i brug så kan dem, som ønsker det flytte dertil og eksperimentere lige så tosset de vil.

 • 0
 • 0

Sådan en straf er jo et forbud mod alt nyt.

Ih ja, og en straf imod at køre for hurtigt er et forbud imod al kørsel - cykel inklusiv!

Sikke dog en frygtelig masse "Wa-wa"-argumenter folk kommer med?

En differentieret straf afhængig af intentioner for at forvolde skade på stor skala er ikke et forbud imod at gå uden for døren - det er et kæp der skal tvinge det faglige niveau op, så det ikke udelukkende er den kortsigtede økonomiske målsætning der bliver udslagsgivende - som det desværre ofte er i dag.

 • 0
 • 0

Problemet må være kompleksiteten ved at placere ansvaret.

Næh, problemet er, at jo flere penge der er på spil, jo større grådighed og kynisme accepteres INDEN nogen forsøger at placere ansvaret.

 • 0
 • 0

[quote]... Tjae... det er nok mere dækkende en "crimes against humanity".

"Forbrydelser imod staten" er jo heller ikke "forbrydelser imod befolkningen" ?
[/quote]

Jeg har ikke lige grejet hvad din pointe er, men jeg observerer da ihvertfald at "staten" er skabt af "befolkningen", men "biosfæren" ikke er skabt af "humanity". Så helt analoge er de ikke.
Mao... det er ikke kun os selv vi spolerer planeten for.

 • 0
 • 0

Pointen er vel at virksomhedsejere og privatpersoner skal vide at der KAN være konsekvenser af det de gør. Som med 3M eksemplet kan man jo sige, at de reagerede prompte og det må jo betragtes som formildende omstændigheder. Jeg kender dog ikke detaljerne, og hvor slemt det er for verden, det de nåede at gøre.

Der er jo masser af eksempler på virksomheder som f.eks. Collstrop, hvor man bare lader lortet ligge, lukker og genåbner virksomeheden og løber fra alt ansvar. Lige det truer nok ikke menneskeheden, men det er alm. acceptabelt, at virksomheder ikke har noget ansvar, når de "ikke lige vidste at det var farligt".

Igen - straffen i sig selv kan jo diskuteres, men at der bør være en ulovlighed i at gøre noget slemt mod den verden vi lever i, giver da mening. Hvis man gør det med intention, så kaldes det jo terror. I den nuværende straffelov er der jo også f.eks. "uagsomt manddrab", hvor man kan blive dømt for at slå en ihjel, selvom det ikke lige var meningen, altså f.eks. ved at køre 120km/t gennem et fodgængerfelt i byen el. lign.

 • 0
 • 0

få lavet en international aftale om, at virksomheder højest må have en vis størrelse. Det vil begrænse deres skadelige udslip til en overskuelig størrelse.

men vil også gøre en række processer meget dyre eller decideret urentable. Herunder også processer omkring fremstilling af energi, medicin mm. Det kaldes economies of scale!

 • 0
 • 0

Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren.

Først en ros til Johan for et godt indlæg.

 • Det aktuelle forslag fra P-HK vil sikkert får mange tilhængere, det får da sikkert "feel good" -fornemmelsen frem i en række klimafrontløbere såsom Energimidts to "klimaeksperter", hvoraf den ene havde skiftet sin entredør ud med en, der var mindre utæt - og dermed ydet sit bidrag til klimaet. Sådan, godt gået!

  Eksekveringen af dødsdommene må man anbefale sker på en klimavenlig måde - altså uden elektrisk stol.
  Hverken DDT eller Roundup kan bruges, det dør man ikke af.
  Må jeg foreslå man bruger BOTOX i en lidt stærkere udgave, end den man anvender til at få visse kropsdele til at svulme op - 1 gram ren vare er nok til at eksekvere et par millioner af de syndere, der sviner vor atmosfære til.
  Men hvad med de, der udleder hormoner o.a. gennem utætte kloakker, der så senere kan hentes op gennem boringerne?

  Men hvorfor ikke tage skrídtet fuldt ud, det nævnte forslag er en gang af det sædvanlige politikerjuks.
  Vi skal have fat i de mennesker, der gennem en årrække indirekte har sørget for at kloden har satset på fossil energi - i stedet for at fokusere på, hvordan Frankrig klarede den sag. Her er der muligheder for at løse to problemer - klimagasserne i atmosfæren og overbefolkningen.

  Lidegaard som mange udnævnte til den mest vidende energiminister vi har haft, (jeg holder nu på Knud Enggaard) har med sit 3-cifrede milliardprojekt med solfangere forsinket den globale opvarmning med 10 minutter i år 2100. Godt klaret.

Men hvordan ser det forresten ud med IPCCs prognoser de seneste 15 år - sammenlignet med virkeligheden?

 • 0
 • 0

Men hvordan ser det forresten ud med IPCCs prognoser de seneste 15 år - sammenlignet med virkeligheden?

Jeg sidder lige nu i Eigtveds Pakhus, hvor DMI og andre bla. fremlægger svaret på det spørgsmål.

Den korte version er: "Det blev værre hurtigere end vi troede"

 • 0
 • 0

På flere af mine arbejdsplader (også kernekraft) hade man dette opslag:

"Smil og vär glad thi det kunne väre meget værre, og jeg smilede og var glad og det blev meget værre."

Er man pessimist og modstander af alting kan det nok kun blive værre.

Jeg ser mest en forbedring af plantelivet gennem mit vindue i form af ukrudt i haven, men det er vel også på grund af min höje alder, hilser Tyge

PS: Hösten i Danmark var vist nok god i år, måske et tegn på klimaforandring?

 • 0
 • 0

Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren.

Hvordan vil du sætte en vulkan i fængsel ?

Når alt kommer til alt PHK....så retter biosfæren sig ganske af sig selv, som den har gjort det ad flere gange gennem den seneste milliard år.

Der er afgjort en snert af selvophøjethed ved, at en ubetydelig samling humanoider tror de har afgørende effekt på jordklodens beskaffenhed, ærlig talt. Men held og lykke med forslaget, der tilsyneladende holder alle andre naturlige begivenheder end mennesket skadesfrit. Det skal nok blive en dundrende succes !

 • 0
 • 0

Vi burde, sådan historisk, dømme dem der opfandt:

Flyvemaskinen
Biler
Dieseltog
Kul og olie værker
O.s.v.

 • til døden

"Sikke mange liv vi kunne have sparet" :-)

Og for en sikkerheds skyld, så forbyder vi nu og fremover nye opfindelser, idet vi jo ikke ved om de forurener i fremtiden!

Og vi forbyder at miljøfolk at flyver nogensteder, det forurener jo stratosfæren meget, og dermed også biosfæren.

 • 0
 • 0

Et godt eksempel på, at det går HELT galt, når amatører forsøger sig som jurister...

Hvordan skulle en domstol nogen sinde kunne tage stilling til, om en skade på biosfæren er "uoprettelig"?

Det kan jo altid betvivles, hvorfor der kun er én dom mulig: Frifindelse. Enhver rimelig tvivl skal jo komme den anklagede til gode.

Det oprindelige indlæg er bare tåbelig bragesnak efter min mening.

 • 0
 • 0

Der er afgjort en snert af selvophøjethed ved, at en ubetydelig samling humanoider tror de har afgørende effekt på jordklodens beskaffenhed, ærlig talt.

Nej, der er solid videnskab der leverer det ene bevis derpå efter det andet.

Du er velkommen til din egen mening, men ikke dine egne fakta.

 • 0
 • 0

[quote]Så moralen er at ALT skal være ulovligt indtil det modsatte er bevist....hmmm

Hvor ser du forbud ?

Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren.

Så må direktøren & bestyrelsen jo selv bestemme sig for hvor sikre de vil være på uskadeligheden inden de sætter stadset i produktion.

"Ansvar for egne handlinger" plejer at være et godt konservativt og liberalt gundprincip, ikke sandt ?[/quote]

Poul Henning, du har vist helt og totalt misforstået hvad liberalisme betyder, siden du kommer med et så latterligt postulat.

 • 0
 • 0

[quote]
"Ansvar for egne handlinger" plejer at være et godt konservativt og liberalt gundprincip, ikke sandt ?

Poul Henning, du har vist helt og totalt misforstået hvad liberalisme betyder, siden du kommer med et så latterligt postulat.
[/quote]

Siger du at liberalisme ikke går ind for at tage ansvar for egne handlinger ?

 • 0
 • 0

[quote][quote]
"Ansvar for egne handlinger" plejer at være et godt konservativt og liberalt gundprincip, ikke sandt ?

Poul Henning, du har vist helt og totalt misforstået hvad liberalisme betyder, siden du kommer med et så latterligt postulat.
[/quote]

Siger du at liberalisme ikke går ind for at tage ansvar for egne handlinger ?[/quote]

Bogstavligt betyder det ansvar for eget liv og handlinger uden indblanding af myndigheder og statsmagt.
Hvor du siger at myndigheder og statsmagt opstiller regelsæt og straf som man så skal leve indefor og overtræder man disse straffes man, dette kalder du liberalisme.
Det er socialisme i yderste potens og har intet med liberalisme at gøre.

 • 0
 • 0

Det er socialisme i yderste potens og har intet med liberalisme at gøre.

Hvad blev der af: "Friheden til at svinge sin arm stopper ved andres næse" ?

Er det "socialisme i yderste potens", hvis der er konsekvenser, når man rammer andre folks næser?

 • 0
 • 0

Siger du at liberalisme ikke går ind for at tage ansvar for egne handlinger ?

Nu plejer du jo ellers at sammeligne liberalisme med Somalia og des lige - så nogen savner måske en forklaring? ;-)

Jeg synes også at private virksomheder skal have mere ansvar ifht. miljøet - og statens ansvar reduceret (afgifterne) - statens ansvar kan reduceres til udfærdigelse af overordnede regler der skal følges (dog ikke dødsstraf - økonomisk straf og oprydning ville jeg foretrække som samfund)

Statistisk begynder vi som befolkning at svine mindre når vi opnår ca. 10.000$ per capita i GDP (folk får overskud til at tænke på miljøhensyn, bliver bedre uddannede, kvinder arbejder, føder færre børn, osv).
(3 distrikter i Kina er over den værdi nu)
Mange lande rundt i verden er dog under, og her tæller miljø hensyn ikke nær så højt som overlevelse.
Måske noget af miljø problemet også kan reddes vha. WTO og handelsaftaler? fx. få Afrika med på vognen med langbrugsvarer? (godt at EU nu måske bliver nødt til at skære på budgettet og dermed landbrugstilskud?)

 • 0
 • 0

Jo jo, Poul Henning. Men du glider flot og behændigt udenom: Hvordan vil du straffe en vulkan, der har udøvet "uoprettelig skade" på biosfæren ?
Pege fingre og sige "fy !" ?

Du bemærker det måske nok ikke selv, men din iver for at straffe mennesker er større end din indignation over skader på biosfæren. En biosfære, som både du og jeg ved, retter sig selv ad åre.

Den bekræfter nemlig din indre og ubevidste lyst til at pine andre medskabninger, fordi andre udefrakommende hændelser, der ikke har en humanoid årsag og som ligeledes medfører midlertidige ændringer i biosfæren...(Vulkanudbrud har beviselig forårsaget massedød på globalt niveau)...ikke skal straffes og jo heller ikke kan straffes, PHK.
Straf virker kun overfor biologiske skabninger af en hvis evolutionær beskaffenhed.

"Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren."
Undskyld, men jeg smilte sådan. Man kan simpelthen se for sig, hvordan du har siddet, filtret ind i et sandt virvar af tankespind og messet dig frem til denne sætning og det er såmænd også fint nok. Den er bare ikke særlig gennemtænkt og jeg er sikker på, at den ikke er repræsentativ for ingeniørstanden. Men som sagt, held og lykke med den.

 • 0
 • 0

Jo jo, Poul Henning. Men du glider flot og behændigt udenom: Hvordan vil du straffe en vulkan, der har udøvet "uoprettelig skade" på biosfæren ?
Pege fingre og sige "fy !" ?

Du bemærker det måske nok ikke selv, men din iver for at straffe mennesker er større end din indignation over skader på biosfæren. En biosfære, som både du og jeg ved, retter sig selv ad åre.

Den bekræfter nemlig din indre og ubevidste lyst til at pine andre medskabninger, fordi andre udefrakommende hændelser, der ikke har en humanoid årsag og som ligeledes medfører midlertidige ændringer i biosfæren...(Vulkanudbrud har beviselig forårsaget massedød på globalt niveau)...ikke skal straffes og jo heller ikke kan straffes, PHK.
Straf virker kun overfor biologiske skabninger af en hvis evolutionær beskaffenhed.

"Mit forslag ville være en straf af "fænsel indtil døden" for uoprettelige skader på biosfæren."
Undskyld, men jeg smilte sådan. Man kan simpelthen se for sig, hvordan du har siddet, filtret ind i et sandt virvar af tankespind og messet dig frem til denne sætning og det er såmænd også fint nok. Den er bare ikke særlig gennemtænkt og jeg er sikker på, at den ikke er repræsentativ for ingeniørstanden. Men som sagt, held og lykke med den.

Enig - og så ville jeg da gerne vide, hvad en uoprettelig skade på biosfæren egentlig er....

Det må jo kræve, at vi har en reference-biosfære, vi kan sammenligne med - for uanset hvad vi gør, er biosfæren næppe den samme i morgen som i dag.

En gang i en fjern fortid var der fx slet ingen ilt i atmosfæren (som vel kun er en lille del af biosfæren, eller hvad?).

Så de forbandede cyanobakterier, der skabte al denne ilt, må i fængsel på livstid.

Suk!

 • 0
 • 0

Jo jo, Poul Henning. Men du glider flot og behændigt udenom: Hvordan vil du straffe en vulkan, der har udøvet "uoprettelig skade" på biosfæren ?
Pege fingre og sige "fy !" ?

Romeriget ringede, du skal komme tilbage til deres juraskole NU!

 • 0
 • 0

Ja, jeg tænkte det nok, Poul Henning. Nu har Romerriget ringet......Hvad bliver det næste....at jeg skal søge læge ?

Det er immervæk underfundigt som du hopper og springer rundt, bare man piller lidt ved én af dine lopper :)

Nåh, men du må jo have det så godt som det trods alt er dig muligt.

 • 0
 • 0

Kender ikke Poul Henning og har aldrig hørt om ham.

Men han har åbenbart mulighed for st skrive blog indlæg herinde og ytre sine politiske holdninger.
Jo mere jeg læser jo mindre bryder jeg mig om ham som person.
På mig virker han blot som en ufattelig selvoptaget person, der søger opmærksomhed.

Den eneste kommentar jeg har er at han er blot en TROLL og intet andet og derfor ikke en jeg ønsker at spilde min tid på.

Min anbefaling i fremtiden er "Dont feed the troll" når i ser et indlæg fra ham.

 • 0
 • 0

Den eneste kommentar jeg har er at han er blot en TROLL og intet andet og derfor ikke en jeg ønsker at spilde min tid på.

Min anbefaling i fremtiden er "Dont feed the troll" når i ser et indlæg fra ham.

Lover du det?

 • Søren
 • 0
 • 0

Hvordan vil du sætte en vulkan i fængsel ?

Det er da et latterligt argument... Det er forbudt at slå folk ihjel, uanset om man bruger en pistol eller en bil... Men hvordan straffer man en meteor der rammer jorden? Vi må heller skynde os at lave loven om så mord er lovligt, da vi ikke har nogen at straffe i tilfælde af meteornedslag...

Og hvad med Tunarmier? Det er ulovligt at drukne mennesker og at ødelægge bygninger, se nu at få lavet en international arrestordre på den der satans tunarmi, de siger da at vi ikke ved hvornår den slår til igen...

Bevidste handlinger og handlinger der sker fordi man ikke tænker sig om, dem kan og bør vi kunne straffe. Hvis en virksomhed er skyld i et udslip som koster enorme resurser for jordens (eller et lands) befolkning at rette op på, bør være strafbart... Man skal tage ansvaret for sine handlinger især hvis man har handlet uforsvarligt... Men derfor skal der jo ikke gives samme straf til en privat person der vælter en dunk med 25 liter diesel, som til den virksomhed der hælder 25 millioner liter i den lokale å...

 • 0
 • 0

Kender ikke Poul Henning og har aldrig hørt om ham.

Men han har åbenbart mulighed for st skrive blog indlæg herinde [...]

I den situation kunne og ville et fornuftigt menneske have checket et par stykke af de 1195 blogindlæg den pågældende person har skrevet over de sidste syv år ... om ikke andet så for at undgå at skrive noget dumt fordi man ikke aner hvad der foregår.

 • 0
 • 0

Husk det er ikke mængden men kvaliteten der betyder noget.
Såremt dette indlæg repræsenterer kvaliteten efter 1195 indlæg, så er jeg allerede nu skuffet.

Jamen Claus dog, lovede du ikke lige....?

 • Søren
 • 0
 • 0

@Tyge,

PS: Hösten i Danmark var vist nok god i år, måske et tegn på klimaforandring?

 • dek kan afvises. Grunden til den gode høst skyldes dels en rimelig god fordeling asf nedbøren i foråret - og en særdeles fin vejrperiode ved høst.
  At høsten kunne have været meget større skyldes at landbruget er pålagt en del restriktioner mht. driften - uden faglig begrundelse i øvrigt.
 • 0
 • 0

At høsten kunne have været meget større skyldes at landbruget er pålagt en del restriktioner mht. driften - uden faglig begrundelse i øvrigt.

Så må vi da have flere restriktioner - så høsten kan blive endnu større.

 • 0
 • 0

Hvem skal disse restriktioner ramme.....miljøministeren?

Landmanden selvfølgelig - det er jo ham der får den større høst ...

Jeg tror at PAH skulle have skrevet 'At høsten IKKE var større ...' - men hvad - han skriver jo så meget vrøvl.

 • 0
 • 0

Jeg tror ikke at det nytter noget at opfinde nye Synd/Skyld/Straf-kategorier som menneskeheden skal trækkes med. Vi har

skyldfølelse og frygt nok fra religion. Vi har ikke brug for mere frygt og skyldfølelese. Vil det hjælpe for andet end at vi

de gode kan have en form for retfærdighedsfølelse ved at de onde, rige og magtfulde svin kan blive straffet som fortjent?

Hjælper det med reelle løsninger til reelle problemer?

Hvis vi taler om den langsomme forarmning/nedslidning af vores jord, så nytter det ikke at straffe enkelte aktører for

manglende evner til at implementere politikker, som vi VED hjælper.

Befolkningsvækst: Vi ved at økonomisk og social udvikling, især for kvinder, hjælper. Vi ved at aktive

familieplanlægningsprogrammer virker. Den fortiden mest effektive program er det Iranske!

Klima/CO2: Vi ved at det er muligt eller ihvertfald potentielt muligt at producere energi med lavt CO2 udslip. Det er et

politisk svigt at der ikke kastes de nødvedige midler efter at sol, vind og/eller kernekraft kan producere elektricitet

billigere end fra kul og transportenergi billigere end fra olie. Det er ikke de enkelte aktørers fejl at man ikke betragter

udvikling af de 3-10 mest lovende energiteknologier som Manhatten/apollo projekter.

Tab af landbrugsjord/skove/fiskerigdom: Ordentlig forvaltning af naturressourcen. Du kan ikke klandre de enkelte aktører for

politiske svigt.

Tungmetalforening: Drastisk reduktion af afbrænding af kul. Forbud og kontrol med produktion, affaldshåndtering osv. Du kan

ikke klandre enkelte aktører for politiske svigt.

Det er et andet problem med at nogen af vanvare kommer til at producere end masse skidt, som de tror er harmløs, men efter

en tid, når det er for sent, viser sig at væren en sand doomsday-bomb, der nu er for sent at afmontere.

Men hvis ubegrænset ansvar og drakoniske straffe skal virke præventivt for aktørerne, så skal handlingerne/beslutninger være

sket med viden om at det ville/kunne medføre stor/uoprettelig skade. Det kan kun være ansvarspådragende hvis det skete med

overlæg mod bedre viden. Men i scenariet med at noget viser sig at være langt farligere end nogen kunne have vist, så vidste

man jo netop ikke bedre da man tog beslutningen. Du kan ikke gøre et ansvar gældende. Hvis du vil gøre folk ansvarlige for

noget de ikke kunne vide, så skaber du et frygtens regimente og opnår kun at handlingslamme. Hvis man på det tidspunkt havde

vidst, så havde det være et polisk ansvar at forbyde, regulere og overvåge. Du kan ikke klandre de enkelte aktører for

politiske svigt.

Ja der er en lille, men reel risiko for at vi kommer til at slå jorden "ihjel" af vanvare og det vil være uvurderligt at

have viden tidligt nok til at kunne afværge dette.

Men straf hjælper ikke.

Vores eneste håb er at blive klogere hurtigere og handle klogere hurtigere. Dvs styrke videnskab og evidensbaserede

beslutninger. Således at vores beslutninger kan drejer sig om problemer vi VED er reelle, eller sandsynlige og løsninger som vi VED virker eller ved sandsynligvist virker.

Mere forskning tak.


 • 0
 • 0

@ Per A. Hansen 26. nov 2012 kl 14:36

Dine to vejrforhold:
"Grunden til den gode høst skyldes dels en rimelig god fordeling asf nedbøren i foråret - og en særdeles fin vejrperiode ved høst."
- kunne skyldes klimaforandringer, er min egen usikre formodning.

Lidt mere CO2 i luften har nok heller ikke skadet?

Men jeg ville ikke rose danske agronomer og landmänd her i debatten, selv om jeg oplevede den (kvalitet og fornuft) selv hos slägten i Jylland.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Jeg tror ikke at det nytter noget at opfinde nye Synd/Skyld/Straf-kategorier som menneskeheden skal trækkes med.

Spørgsmålet er ikke kun om det nytter noget at have reglerne, det er også relevant at vide hvad der sker uden reglerne.

Jeg er sådan set enig med alle de der ovenfor gør opmærksom på problemerne med bevisførelse og domshandling, men jeg er ret sikker på at ingen af dem kan se noget problem med at en kaptajn kan lægge enhver i jern, hvis de er til fare for skibets sødygtighed.

Hvorfor denne dobbeltmoral ?

Vi er trods alt alle i samme båd/biosfære, så hvorfor har vi ikke brug for at have samme type regel ?

 • 0
 • 0

Den eneste kommentar jeg har er at han er blot en TROLL og intet andet og derfor ikke en jeg ønsker at spilde min tid på.

Min anbefaling i fremtiden er "Dont feed the troll" når i ser et indlæg fra ham.

Det kan godt være PHK er en trold, men han er en [i]interessant[/i] trold.
Og så er hans blogindlæg excellente fæ-fælder.

 • 0
 • 0

Hvormange her af diskussionsdeltagerne vil være landmænd på de betingelser de skal tjene deres brød ?????

Alle vi, hvis fysiske arbejde består i at sidde foran en skærm og flytte en "mus" lidt rundt på sin måtte og med to fingre betjenet tastatur, ville nok slå syv kors for sig hvis vi skulle ned i en aljebeholder for at rense et sugehoved dersad fast.

Men trods det så skal bonden finde sig i at de store kooprativer som Arla og slagterierne presser dem på prisen, for at kooprativernes profit bliver af en uartig størrelse for at de kan please os, der vil have varerne billigere end produktionsprisen.

Hvis bonden kunne opretholde en passende levestandard, uden at sprøjte markerne......så kender jeg ingen bønder der ville bruge 50øre på at købe og anvende sprøjtegift.....ingen. og kunne det samme ske uden at gøde markerne så ville der heller ikke blive brugt for 50 øre gødning.

 • 0
 • 0

Mit umiddelbare problem er nok mest at sammenligne med spillet klodsmajor.

De første par brikker kan fjernes uden problemer, og uden at bringe tårnet i fare, da de alligevel ikke hviler på de pågældende brikker. Efterhånden som spillet skrider frem, så vil der blive færre af disse brikker ledige og til sidst vil det hele ramle sammen. På samme måde er en masse af vores miljøproblemer.

Det er sjældent at det er en enkeltstående handling eller hændelse der giver problemet, men derimod summen af alle de tidligere handlinger op til den kritiske begivenhed. Skal man så straffe alle dem der har lavet handlinger der tidligere blev betragtet som ufarlige eller kun "staklen" der kom sidst?

Det er selvfølgelig tydeligt når personen handler mod bedre vidende, men hvor meget bagklogskab er det reelt muligt at straffe for?

 • 0
 • 0

[quote]
Jeg tror ikke at det nytter noget at opfinde nye Synd/Skyld/Straf-kategorier som menneskeheden skal trækkes med.

Spørgsmålet er ikke kun om det nytter noget at have reglerne, det er også relevant at vide hvad der sker uden reglerne.

Jeg er sådan set enig med alle de der ovenfor gør opmærksom på problemerne med bevisførelse og domshandling, men jeg er ret sikker på at ingen af dem kan se noget problem med at en kaptajn kan lægge enhver i jern, hvis de er til fare for skibets sødygtighed.

Hvorfor denne dobbeltmoral ?

Vi er trods alt alle i samme båd/biosfære, så hvorfor har vi ikke brug for at have samme type regel ?

[/quote]

Ikke et godt eksempel - det kan kaptajnen jo kun, til han når land. Så skal personen overlades til domstolene.

Kaptajnen straffer ikke - han bruger en nødretsparagraf til at undgå en alvorlig hændelse.

Ellers var det jo nemt nok at straffe diverse skibskaprende pirater - går du virkelig ind for den slags vilkårlig straf?

 • 0
 • 0

[ Hvis en virksomhed er skyld i et udslip som koster enorme resurser for jordens (eller et lands) befolkning at rette op på, bør være strafbart... Man skal tage ansvaret for sine handlinger især hvis man har handlet uforsvarligt... .

Det er det da også den dag i dag.... men ikke med livsvarigt fængsel og vilkårlig straf som visse plæderer for.

 • 0
 • 0

Vi hører da også om din Kamp med naturen indimellem .....undskyld he he!

Det du vil straffe er bevidste handlinger der volder skader der skader alle.

Så spørger jeg dig direkte PHK ,når vi ved og det ved vi jo ifølge dig og videnskaben, at det er vor udledning af CO2 der er den største fare for vor fremtidige tilværelse........hvorledes skal man så straffe de politikere, der ved at vi har teknologien til at stoppe udslippet, men ikke tør anvende den for deres vælgere.......du ved ,dem ved kæret og kakkelbordene?

 • 0
 • 0

så er "åhh hvor er det synd for landbruget" tråden kommet for langt ud, tilbage til emnet.

Man kunne også som "bæredygtigt landbrug" organisationen argumentere for at "økologi" ikke løser udfordringen og er en falsk miljø-deklaration.
Hvis vi er 7 mia. mennesker på jorden der skal have mad på bordet - så mener jeg ikke at økologi er den miljømæssigt bedste måde at udføre opgaven på (jeg så hellere mere fokus på reduceret jordbehandling i den konventionelle genre).
Overført til industri og virksomhedsdrift - så er den oplagte løsning med "mere økologisk" industri eller helt stoppe industrien måske heller ikke optimalt ifht. miljøet?

 • 0
 • 0

Vi hører da også om din Kamp med naturen indimellem .....undskyld he he!

Det du vil straffe er bevidste handlinger der volder skader der skader alle.

Så spørger jeg dig direkte PHK ,når vi ved og det ved vi jo ifølge dig og videnskaben, at det er vor udledning af CO2 der er den største fare for vor fremtidige tilværelse........hvorledes skal man så straffe de politikere, der ved at vi har teknologien til at stoppe udslippet, men ikke tør anvende den for deres vælgere.......du ved ,dem ved kæret og kakkelbordene?

Eller for at tydeliggøre det. Skal deltagerne i 60ernes og 70ernes anti-atomkraftmarcher, Greenpeace og OOA i dag holdes ansvarlige for at have stoppet en energiproduktionsform, der ville have kunnet betydet meget mindre CO2 udledning end den faktiske omlægning til kul og gas som fulgte af deres gode viljer dengang? Skal man i 2012 holde dem ansvarlige for dengang i det muntre 1968 ikke at have taget højde for at man i 2012 vist nok er blevet lidt enige om at CO2 ikke er godt?

Man kan måske holde dem moralsk ansvarlige, måske, nej faktisk ikke.

Men at holde dem strafferetsligt ansvarlig?

Et rædselsregimente uden lige.


 • 0
 • 0

Eller for at tydeliggøre det. Skal deltagerne i 60ernes og 70ernes anti-atomkraftmarcher, Greenpeace og OOA i dag holdes ansvarlige for at have stoppet en energiproduktionsform, der ville have kunnet betydet meget mindre CO2 udledning end den faktiske omlægning til kul og gas som fulgte af deres gode viljer dengang?

Den første forudsætning er at anklagen kan bevises, det synes mig svært i det omtalte eksempel.

Og så dømmer vi også kæphesten atomkraft ude, for at få debatten tilbage på sporet.

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl om, at vi her indirekte diskuterer en af kapitalismens store 'problemer' eller dilemmaer.
Kapitalismen er en fantastisk 'motor' når det gælder akkumulering af rigdom, og meteriel velfærd.
Men bagsiden er, at der ikke er noget incitament for langsigtede miljøbeskyttende initiativer. direktionerne er forpligtet til at tjene så mange penge, og skabe så megen vækst som muligt, Det er deres juridiske og 'moralske' pligt overfor de aktionærer og virksomhedsejere, og de er til eksamen mindst en gang årligt, til generalforsamlingen.
Man bliver ikke belønnet på at brænde kapital af, der, måske, giver et afkast om en ½ eller hel menneskealder.
forsigtighedsprincippet er ikke en kapitalistisk dyd, tvært imod.
Det er, om man så må sige, kapitalismens systemfejl, og løsningen er, selvfølgelig, god gammeldags 'socialdemokratisme', ikke at forveksle med socialdemokratiets politik.
Kapitalismen skal reguleres, således at den planet, der lægger råstoffer og klima til, beskyttes på den lange bane.
Det burde være indlysende, at dette perspektiv på den korte bane vil fordyre vores liv, men det påviser blot, at vores bimlende overforbrug har kunne lade sig gøre, fordi vi lader 'andre' betale regningen.
Så jo, forureneren skal selvfølgelig betale, og enhver produktudvikling skal selvfølgelig 'gøres færdig', så utilsigtede klima/miljøpåvirkninger klarlægges.
Det er da ikke mindre end absurd, et formaer med en omsætning større end DK bnp, kan dække sig ind under uagtsomhed og uvidenhed.

Man kan ikke 'forhandle' med naturen.

 • 0
 • 0

Man bliver ikke belønnet på at brænde kapital af, der, måske, giver et afkast om en ½ eller hel menneskealder.
forsigtighedsprincippet er ikke en kapitalistisk dyd, tvært imod.
Det er, om man så må sige, kapitalismens systemfejl, [...]

Er det ikke unødvendigt bredt generaliserende ?

Det er vel primært "representative corporatism" dvs. fonds/aktieselskabsformen der lider af denne kortsynethed ?

Personligt ejede firmaer ses ofte at operere med meget lange horizonter og hensyn ?

 • 0
 • 0

Lange firmahorisonter anvendes kun i firmaer, hvor der er udsigt til at arvingerne kan løfte byrden.

Kan arvingerne ikke dette, ses slagsmålet om magten (til stor glæde for pressen), efter patriarkens for tidlige død, tidlig fordi han ikke nåede at sælge inden .

Du viger stadig uden om PHK, fuldt på samme måde som politikerne, når man afkræver dem et svar. Jeg ved at du kan regne. Og du har også viden om tingene.

Du vil da ikke have titlen unddrager hængende,vel. kom med et brugbart bud.....for hvis ikke, så er du da en af dem som ved hvordan, men som er bange for at selv se virkeligheden i øjnenen, gennem den kikkert du stiller til vor disposition, for at stille skarpt på dem som forbryder sig mod biosfæren. Er du et emne for strafforfølgelse?

 • 0
 • 0

Du viger stadig uden om PHK, [...]

Nej, det er bare dig der prøver at få det svar du selv ønsker.

Men lad os tage et konkret eksempel:

Fornylig financierede en eller anden rigmand at der blev dumpet jernsalte i havet for at provokere en "alge-opblomstring."

Der er noget diskussion om dette forsøg var lovligt eller ulovligt, men alt tyder på at han ikke kan retsforfølges, fordi det skete i internationalt farvand.

Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af dette forsøg, men lad os rent hypotetisk antage at det udrydder en eller flere fiske eller hvalarter.

Det synes Bjarke og andre ikke han skal holdes ansvarlig for ?

 • 0
 • 0

Ikke helt rigtig PHK.

Der er som du påpeger, en indtil vished grænsende sandsynlighed for at han ikke kan retsforfølges, hvad enten jeg synes det eller ej . Hvis hans handling derimod viser sig at have den tilsigtede virkning....hvad så?

Det er formodentlig ham her du tænker på. Ingeniør, miljøaktivist og rigmand......altså en kollega, så helt tosset kan han da ikke være, når han også er rig, men så kom jeg til at tænke på Plumfonden :o)

http://ing.dk/artikel/133364-rigmand-dumpe...

At du mener at han skulle være min kop the, finder jeg underholdende, al den stund ,at du alle andre steder udtrykker, at jeg er modstander af miljøaktivister, herunder dig selv :o)

Men hundrede ton er cirka 50 m3, Jernsulfat( Jernvitriol). Det anvendes i alle jernvirksomheder som opmærkningsvæske og i garverier og garnfarverier anvendes det som farvestof hvor der ved skylningerne af dette hældes mange gange mere end den opgivne mængde i havet hvert år i nationale farvande

Når vi nu taler om at udrydde fiske og hvalarter, ligger der en bunke plastic altmuligt og danner et sargassohav mellem Nordamerika og Japan . Dette område er ikke blevet mindre efter Tzunamiulykken i foråret. Dette gøres der intet ved, på trods af den meget kraftige dokumentation deraf i National Geographic om dyr der er skadet/døde af at indtage plasten eller er blevet fanget gamle fiskenet.

 • 0
 • 0

Der er som du påpeger, en indtil vished grænsende sandsynlighed for at han ikke kan retsforfølges, hvad enten jeg synes det eller ej .
[en masse udenomssnak]

Ja, Bjarke, det er netop essensen: Er det OK at den slags eksperimenter der kan have potientielt katastrofale følge for biosfæren ikke kan retsforfølges ?

Dit svar er tydeligvis "lad dog manden" ?

Ville du have samme indstilling til en 2. styrmand der vil bore flere huller i skroget så vandet nemmere kan løbe ud ?

 • 0
 • 0

Nogen gange er man nødt til at gøre noget der er totalt åndsvagt, målt med alle målestokke for at tingene skal lykkes.

Så bare man siger "Det kan muligvis lykkes" så er man ansvarsfri i din verden ?

 • 0
 • 0

Hvis vi prøver at huske Bhopal:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster

Næsten 4000 dræbte, 40000 alvorligt tilskadekomne, og anslået en halv milion berørte, den hårdeste straf var her to års fængsel og 2000usd i bøde, og det på trods af en lang historik af ulykker pga bevidste forsømmelser.

Så har manden jo en pointe i at der kan og bliver begået særdeles alvorlige forbrydelser imod fællesskabet.

Hej i vores egen lille andedam har vi Proms Kemiske Fabrikker hvor ledelsens åbenlyse ligegyldighed med vores alles omgivelser skreg til himlen, uden der kunne gribes ind.

http://da.wikipedia.org/wiki/Proms_Kemiske...

Her var da et klart tilfælde hvor lange fængelsesdomme var på sin plads.

Det er underligt som forsekellige professioner har store forskelle på deres ansvar for embedsførelse, Proms direktører fik lov at betale 534.000 kr og så var den potte ude, et latterligt lavt beløb set i forhold til gerningen, og de penge de tjente på den.
Men modsat direktører, så er eks en buschauffør helt anderledes stillet, foretager han et fejlskøn ved ubetinget vigepligt der medfører alvorlig person skade,eller død, mister han retten til at arbejde ( førebevis) og i grove tilfælde kan han sågar komme i fængsel.

Vi har idag virksomheder der potentielt kan forsage katastrofer vi dårligt kan forestille os, de mennesker der står forrest der, skal tager deres ansvar alvorligt.

Set i det lys mener jeg PHKs`oplæg fortjener en sober debat.

 • 0
 • 0

Måske det skulle være et krav for potentielt farlige fabrikker, at direktør og ledere boede på fabriksområdet.
Selvom det måske ikke hjalp på sikkerheden, så ville straffen falde prompte.

 • 0
 • 0

Det afhænger som før med hvad der muligvis lykkes , altså hvor hullerne bores!

Dit spørgsmål er for generelt,til at ...jeg ...kan svare på det. Jeg ville gerne, men....dette ville ikke lykkes :o)

 • 0
 • 0

Dette var et krav Sven F. til alle Alfred Nobels fabriksdirektører og alle lederne skulle bo med deres familier på fabriksområdet ,hvor der fremstilledes dynamit.

 • 0
 • 0

Hej i vores egen lille andedam har vi Proms Kemiske Fabrikker hvor ledelsens åbenlyse ligegyldighed med vores alles omgivelser skreg til himlen, uden der kunne gribes ind.

http://da.wikipedia.org/wiki/Proms_Kemiske...

Her var da et klart tilfælde hvor lange fængelsesdomme var på sin plads.

Set i det lys mener jeg PHKs`oplæg fortjener en sober debat.

Hør,hør

De offentligt lønnede, som skal holde øje med sådanne kanaljer,der opstår til alle tider og alle steder som f.eks (gult kort,gult kort flere gule kort),har svigtet lige så slemt som skælverne i Italien.I brummen og længe så de kan lære det.

 • 0
 • 0

PHK:
"...Spørgsmålet er om ikke det snart er på tide at give 'forsigtighedsprincippet' nogle skarpere tænder:
"Forbrydelser imod biosfæren" ?"

Tak til PH for en ekstremt vigtig debat.

En del af det der skal til for at ændre planetens kurs ud af en uønsket tangent, tænker jeg kan være, at det bliver socialt uacceptabelt at opføre sig uansvarligt.
I forhold til kommende generationers chance for at få deres del af kagen. I forhold til den natur som vi nok må erkende er en del af vores livsgrundlag. Og i forhold til befolkningsflertallet i de lande der ikke har fået deres part endnu, og som måske står til at miste chancen...

Spritkørsel kan måske bruges til at anskueliggøre mit synspunkt. Jeg vil mene at netop det, at spritkørsel blev socialt uacceptabelt, førte til at antallet af spritbilister faktisk faldt drastisk.

En ansvarlig opførsel i omgang med planetens ressourcer må nok i første omgang komme fra en selv. Hvis man skal kunne se sig selv i øjnene, må man opføre sig ordentligt. Det giver selvrespekt, mental velvære og livskvalitet.
Og hvis du selv, dine børn, familie, naboer ikke opfører sig ordentligt skal vi have det at vide, af hinanden. Så er den ikke længere.

Og så alligevel. For hvis det ikke kan styre personen tilbage på rette kurs, så må der være konsekvenser.
Om det skal være det ene eller det andet kan man diskutere.
Men, bottomline; Det må være en selvfølge at vi ikke handler på en måde så vi ødelægger det for andre, og vi er alle ansvarlige for at guide hinanden.

 • 0
 • 0

Der er kun en indvending mod dine gode intentioner John J.
og det er at de resuorcer der er opbrugte kan ikke komme dine børnebørn til gavn......for kagen er spist når de kommer til fadet...det er den enkle kendsgerning....hvis vi fortsætter som nu .....med at overbefolke jorden,

 • 0
 • 0

Der er kun en indvending mod dine gode intentioner John J.
og det er at de resuorcer der er opbrugte kan ikke komme dine børnebørn til gavn......for kagen er spist når de kommer til fadet...det er den enkle kendsgerning....hvis vi fortsætter som nu .....med at overbefolke jorden,

Det holder ikke en meter, Bjarke.
Affald er ikke væk, det skal genbruges, og de fossile kan strække meget meget længere, hvis vi ellers behandler dem med omtanke.
Det er ikke overbefolkning der er problemet.
Problemet er manglende respekt!

 • 0
 • 0

derom er vi så ikke enige .

For selv om affaldet kan genanvendes så kræver det energi at genanvende det uden CO2 udslip og at indsamle fosfor der er spredt ud over alle marker som gødning og anvendt som vaskemidler for derefter at være skyllet i havet bliver nok den største udfordring for vore efterkommere.
For de kendte fosforforekomster opbruges hastigt

http://ing.dk/artikel/110793-red-en-af-jor...

 • 0
 • 0

Eller for at tydeliggøre det. Skal deltagerne i 60ernes og 70ernes anti-atomkraftmarcher, Greenpeace og OOA i dag holdes ansvarlige for at have stoppet en energiproduktionsform, der ville have kunnet betydet meget mindre CO2 udledning end den faktiske omlægning til kul og gas som fulgte af deres gode viljer dengang?

Fakta er vel at det ikke kan være svært at regne sig frem til hvor meget mindre CO2 der var blevet udledt gennem de sidste 30 år hvis resten af verden havde satset lige så massivt på atomkraft som Frankrig og Japan.
Så hvis man tror at den CO2 har betydning for klimaet så påhviler der atomkraftmodstanderne som havde held til at bremse udviklingen et ansvar jvf. ovenstående blogindlæg.
Og måske særligt atomkraftmodstanderne i Danmark for Danmark valgte dengang anderledes end vore nabolande i samme situation som alle indførte atomkraft i et eller andet omfang.
Kan det tænkes at vor lorenhed var med til at give Greenpeace blod på tanden så vi var med til at give kampen mod atomkraft vind i sejlene?

Derfor er det vel naturligt at spørge ind til dette når nu der tales om at "forbrydelser mod biosfæren" burde være strafbare?

Den første forudsætning er at anklagen kan bevises, det synes mig svært i det omtalte eksempel.

Der er da ellers materiale nok:-)

I den situation kunne og ville et fornuftigt menneske have checket et par stykke af de 1195 blogindlæg den pågældende person har skrevet over de sidste syv år ...

Men når man så her foreslår strenge (og vilkårlige) straffe for at skade klimaet og omgivelserne generelt, så kan jeg ikke lade være at forestille mig at vi bildte os ind at vi kunne erstatte atomkraften med middelalderteknologi, så kan vi måske også anvende middelalderlige straffe?

Og her forekommer det mig som om at Poul-Henning med dette indlæg har indført gabestokken på torvet i det virtuelle landskab, og selv stukket hovedet i den og hængt et skilt om halsen hvor der står "Jeg tog fejl om atomkraft til skade for klimaet"

 • 0
 • 0

Hvis vi snakker gabestok, så kan vi vel osse snakke aflad.
Køb et stk regnskov og bliv tilgivet?

"...The goal: Raise $3.6 billion over 13 years, to protect one of the most biodiverse areas of the planet, avoid several million tons of carbon emissions, as well as protect the lives and livelihoods of the indigenous people who make the area their home."
http://www.treehugger.com/energy-policy/30...

 • 0
 • 0

@Karsten,

Landmanden selvfølgelig - det er jo ham der får den større høst ...

Jeg tror at PAH skulle have skrevet 'At høsten IKKE var større ...' - men hvad - han skriver jo så meget vrøvl.

 • enig i at en af os skriver noget vrøvl.
  Din formulering er da udmærket, men den siger faktisk det samme som min!
  Med restriktioner menes f.eks. at de vejlendende normer for kvælstof er nedsat. Disse nedsættelser har ingen miljømæssig eller faglig berettigelse, idet N-udvaskningen afhænger af nedbør - ikke af mængderne. Fejlen er indbygget i en EDB-model, der sikrer at fejlen fortsætter.
Der lægges f.eks. skat på visse produktionsmidler, som andre landes landmænd ikke belastes med. Det ville svare til at man 2-3 doblede NOx-afgiften overfor cementfabrikationen, hvilket sikkert ville få samme konsekvenser - mindre produktion og udbytte.

@Tyge
- det er da fint du mener at en stor høst følger klimaudviklingen - men hvad så de år, hvor vi får en lille høst, vil du så også mene, at det skyldes klimaændringer?

 • 0
 • 0

Per skriver:
@Tyge
- det er da fint du mener at en stor høst følger klimaudviklingen - men hvad så de år, hvor vi får en lille høst, vil du så også mene, at det skyldes klimaændringer?

 • Det mener jeg og ser i min egen have gennem 50 år.
 • Ukrudtet vokser helt i takt med vejr og klima efter min subjektive bedömning!

Men alvorlgt talt, tror du ikke plantevæksten kan väre en faktor med betydning for klima? Både for udstråling og CO2 balance?
Det er i så tilfälde faktorer med så forskellige tidskonstanter, at man vist nok ikke kan bruge de forenklede klimamodeller, men må gå til de oprindelige tilstandsligninger.
Jeg tänker på de videnskabelige forsög med grönne og brune snejlehuse og tider på kun eet år.
Den store ändring i havebruget er vel, at man nu bränder det hele af til CO2 med det samme.

Mon ikke det også er en del af forklaringen til IPCC's tilläg om "land use"?

Men det ser jo ud til, at man er ved at indse fordele med et varmere klima i
"smörhullet".
Dengang jeg boede i Köbenhavn klagede folk hele tiden over vejret, selv om de själdent var udenfor en dör.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Kender ikke Poul Henning og har aldrig hørt om ham.

Men han har åbenbart mulighed for st skrive blog indlæg herinde og ytre sine politiske holdninger.

Du har ellers kommenteret flittigt på hans blog i over et år nu.

 • 0
 • 0

Kære Poul-Henning.

Du er en mester i retoriske krumspring, men øvelsen gør dig også synligt som offer for din egen antipati mod hysteri. Hysteri er en dårlig drivkraft selv om den anvendes velovervejet. Det er stadig hysteri.

Dit hysteri bevirker at du går direkte fra handling til straf, hvor begreber som erstatning, erfaring og rettelser negligeres. Følger jeg din tankegang, vil softwareudviklerne i deres klimamodeller som beslutningsværktøj være ansvarlig for enhver fejl uanset hvad fremtidig forskning viser fordi et valg i dag selvfølgelig vil have konsekvenser. Dit standpunkt er en interessant nytænkning i straffeloven, da jeg forudser der så vil blive kø ved skafottet da du gentagne gange insistere på at anvende klimamodellerne som beslutningsværktøj der vil påvirke millioner af mennesker uanset valget. Her er det første tegn på en teknokratisk fundamentalist.

Forbrydelser mod biosfæren giver ingen mening som du definere skaden. Livet som begreb er upåvirket, men mennesket som art vil blive berørt. Hvordan mennesket vil blive berørt er kun gisninger, da forskning i sin natur kun kan være bagudrettet, da den grundlæggende bygger på alt hvad der kan måles og vejes. At den fysiske spåkugle erstattes med software ændre ikke de fysiske rammer for menneskets vilkår. Insisteren på det modsatte er det næste tegn på en teknokratisk fundamentalist.

Det har altid været min holdning at uddannelse er det bedste værn mod tåbelige beslutninger men må samtidig erkende, at tildenser til benovelse over egen formåen øger risikoen for at tvivlens nådegave mistes i forskningen. Fravær af tvivl er et umiskendeligt kendetegn på den teknokratiske fundamentalist.

Som du meget rigtigt skriver, har alle ret til egne meninger,men ikke til egne data. For også at bruge dine egne ord: Læs og forstå. Særligt det sidste vil jeg fokusere på, fordi du sammenblander fakta og fremtidsskrivning. Dine etiske standpunkter skriger på et serviceeftersyn, med mindre du bevidst sigter på at ende som en teknokratisk fundamentalist.

Det forbistrede er, at jeg dybest set er enige med alle partier og religioners grundholdning om at man skal opfører sig anstændigt, men hele overbygningen med røgelse, kardinaler, fandens og hans pumpestok giver mig kvalme. Det gælder også de politiske kardinaler der i deres religiøse adfærd har ændret politik fra muligheder til indskrænkninger som drivkraft.

At du ikke ser at religion, politik og fremtidsforskning, som klimaforskning er en afart af, har mange lighedspunkter, gør kun billedet af den teknokratiske fundamentalister fuldendt.

 • 0
 • 0

Dit hysteri bevirker at du går direkte fra handling til straf,
[...]

Du mener ligesom debattører der bare ryger i blækhuset, uden at tænke over om det de svarer på faktisk har en pointe de har misset ?

:-)

 • 0
 • 0

Forbrydelser mod biosfæren giver ingen mening som du definere skaden. Livet som begreb er upåvirket, men mennesket som art vil blive berørt

Ikke korrekt. Vi udrydder en masse arter undervejs, (forskere snakker om at dette er den 6. masseuddøen i planetens historie, helt eller delvis menneskeskabt denne gang), og vi risikerer at forrykke den balance der gør at fortsat liv er muligt, som vi kender det.
At nogen kan drømme om at kernekraft eller andre tekno-fix kan løse vores problem, mener jeg er utopi. Der skal reduktioner på 50-90% af vores (i-landenes) nuværende forbrug, hvis planetens goder skal fordeles nogenlunde, (og forhindre større krige om ressourcer). Vi må altså omtænke vores civilisation...

 • 0
 • 0

@Tyge,

Det mener jeg og ser i min egen have gennem 50 år.
- Ukrudtet vokser helt i takt med vejr og klima efter min subjektive bedömning!

Men alvorlgt talt, tror du ikke plantevæksten kan väre en faktor med betydning for klima? Både for udstråling og CO2 balance?

 • selvfølgelig har klimaet betydning for plantevæksten - største effekt har nedbøren, dernæst spiller temperaturen en del - den har betydning for vækstsæsonens længde.
  Det jeg hentyder til er, at de enkelte års klimatiske forskelle i Danmark er langt større end den effekt, man mener skylde semission af drivhusgasser og de andre klimafaktorer, vi ser.
  I starten af 1990-erne var der nogle varme år, men desværre med lange perioder med tørke. Mange husker det på indførelsen af datovanding - jeg har heldig at bo på et ulige husnummer, derfor måtte jeg vande både den 31. maj og 1. juni.
Man har gjort samme erfaring som du - ukrudtet bliver større jo ældre man bliver! Det kan have flere årsager.

Generalt er det sådan, at de globale udbytter af fødevarer stiger med stigende tmperaturer og stigende CO2-indhold i luften. Forudsat at nedbøren stiger i den periode, planterne forbruger vand.
Det gør den ikke frivilligt, derfor har mange landbrug på den lette jord forlængst anskaffet vandingsanlæg - det startede omrking 1960 - så det er ikke noget som evt. klimaændring har sat i gang. I 1960-erne havde vi jo en "lille Istid".
Alle folk har klaget over vejeret i alle tider - i USA har man de seneste år brokket sog over af snevejret stoppede trafikken - strømmen svigtede etc. etc.
Min pointe omkring vores egen situation er, at variationerne i de enkelte års vejrforhold er større, end den gennemsnitlige ændring, der er sket med klimaet de seneste 300 år.
Udbytterne er steget, men det skyldes andre forhold en klimaet.

 • 0
 • 0

'Spørgsmålet er ikke det snart er på tide at give 'forsigtighedsprincippet' nogle skarpere tænder:
"Forbrydelser imod biosfæren" ?

 • helt enig.
  Vi skal jo starte et sted - der skal allerførst foreslås en straframme fra

"1. frifundet
.
x Dødsstraf.

 • lad os få nogle forslag på banen så det hele ikke ender som sædvanlig i en gang sniksnak.
Hvad skal det f.eks. koste at udlede diverse gasser i atmosfæren?
Hvad skal det koste at forurene atmosfæren med tungmetaller, som kulværkerne har gjort gratis i mange år? Tallene er ukendte, fordi kraftværkerne kun måler nogle ganske enkelte - C, S, N og enkelte andre.

Det vanskelige er imidlertid at drage de til ansvar, som har et indirekte ansvar for, at der stadig bruges kul og andre fossile brændsler.
Det gælder f.eks. Greenpeace, der med deres modstand mod at erstatte kul med uran er ansvarlig for en stor del af dette problem - hvor mange dør for tidligt pga. luftvejslidelser kloden over.
Greenpeace skal ikke have hele skylden, der er en række andre organisationer og private, der bør have deres brøde vurderfet i et strafferegister som foreslået.
Skal R. Nader have 1 eller 5
Hvad skal Grfeenpeace strafansættes til?
Hvad med Ralph Nader? Giv et bud på hans CO2-kvote.
-
Sagen med bierne, der mister retningssansen i USA skal naturligvis med i listen, når man har placeret ansvaret - evt. fundet ud af, hvad problemet er. Sikkert de nikotin-præparater der er anvendt - (og som ikke er tilladt i Danmark).

Lad os endelig få lavet et katalog over evt. sanktioner for miljøsynderne - både de direkte og indirekte skal frem i lyset - vi har jo tradition for at den slags hjælper.
"Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer".

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten