Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
Kinesisk energi bloghoved blog

Nu er der alvor bag Kinas grønne omstilling

De to store kongresser - partikongressen i efteråret 2017 og folkekongressen i marts i år - har gjort det klart, at Kina mener den grønne omstilling alvorligt. Miljøministeriet, nu Ministry of Ecological Environment, samler nu en række miljøopgaver som hidtil har været spredt, og giver mulighed for en mere klar og enstrenget administration af blandt andet klima-opgaverne. Styrkelsen er i det hele taget et signal om at den kinesiske topledelse med præsident Xi Jingping i spidsen tager begrebet “ecological civilisation” alvorligt og agter at bruge det aktivt i omstillingen af den kinesiske økonomi og energiforsyning. Ecological civilisation har gennem en årrække været kodeordet for en samlet målsætning om et renere Kina, med konkrete mål for nedbringelse af forureningen af luft, vand og jord frem til 2020, og på begge kongresser blev det fremhævet som et af de centrale målsætninger for Kina frem mod 2035.

Illustration: claudiozacc

Ambitiøs arbejdsplan for 2018

På det mere konkrete plan har National Energy Administration (NEA) for nyligt offentliggjort sine “guidelines” for 2018 arbejdet - en slags arbejdsplan for energiområdet. Det overordnede mål er at skabe et rent, effektivt energisystem med lav CO2 udledning. “Low-carbon” begrebet har fået en fremtrædende plads i arbejdsplanen, med en række konkrete tiltag med hensyn til at udbrede vedvarende energi og reducere overkapaciteten af kulproduktion og kulkraftværker. NEA vil også sætte mere fokus på den langsigtede strategiske planlægning (som i parentes bemærket flugter godt med arbejdet i CNREC, hvor scenarier for omlægningen af energisystemet er en hovedhjørnesten i centeret arbejde), og man vil nedsætte en særligt gruppe til at stå for en revision af energilovene.

Nu vokser træerne som bekendt sjældent ind i himlen, og også NEA’s 2018 arbejdsplan har reminiscenser af den gamle strategi, som prioriterede energitilstrækkelighed frem for alt, og som resulterede i voldsom forurening og en voldsom vækst i CO2-udledningen. Således skal der fortsat investeres i udviklingen af kul-til-olie, kul-til-gas og shale-gas teknologierne, vel primært fordi Kina i dag med hensyn til olie og gas er meget afhængig af import - en afhængighed som kun vil vokse i fremtiden, hvis tendenserne for vækst i transportforbruget fortsætter.

Udfordrende implementering

Og så er der jo spøgsmålet om den konkrete implementering af arbejdsplanen. Selv om NEAs guidelines er meget klarere end tidligere, er der stadigt et stort arbejde i at få intentionerne omsat til en praktisk realitet. Det gælder blandt andet elsektor-reformen, som bevæger sig fremad, men ikke så hurtigt som planlagt, reformen af subsidierne til vedvarende energi, hvor der er et nyt udkast til en kvoteordning i høring fra NEA, og implementeringen af et landsdækkende CO2-marked, hvor man i øjeblikket har igangsat et landsdækkende forsøg for elsektoren, som trænger til justering for at blive effektivt. Der er ingen tvivl om, at disse reformer potentiel vil kunne påvirke mange af de stærke statsejede selskaber betydeligt i de kommende år, hvilket skaber friktion og inerti i processerne, som også set i andre lande når energireformer er igang.

Grund til optimisme

Men alt-i-alt synes jeg der grund til optimisme med hensyn til en omlægning fra sort til grønt i det kinesiske energisystem, når budskaberne fra de to kongresser er fordøjet og gjort operationelle længere nede i beslutningssystemet.

Læs mere om NEAs guidelines her (eller find originalen på NEAs hjemmeside).

Kaare Sandholt er civilingeniør med speciale i energi. Siden 2011 har han arbejdet i Kina knyttet til China National Renewable Energy Centre, en kinesisk tænketank i Energy Research Institute under NDRC. Tidligere har han været ansat i Energistyrelsen og i Elkraft og været partner i Ea Energianalyse.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

.... fordi du giver dig tid til at øse ud af din enorme indsigt, her på ing.dk.

Kina's grønne omstilling er ekstremt interessant og vigtig for hele verden, og burde derfor generelt være bedre oplyst uden for Kina's grænser - så godt vi har dig! :o)

Hvornår forventer du der foreligger en opdateret roadmap for 2020-2035-2050 ?

 • 12
 • 1

Hej Søren, tak for de venlige ord :).

Den normale planlægningsproces i Kina bruger fem-årsplanerne som omdrejningspunkt. Det er en meget omfattende planlægning for alle sektorer i den kinesiske økonomi, herunder også energisektoren. I øjeblikket er det den 13. femårplan som er gældende og den sætter specifikke mål for 2020 og mere vejledende mål for 2025. Herudover er der en 2030 strategi, som blev udarbejdet for nogle år tilbage. I år foretager man en midvejsevaluering af fremdriften, hvor nogle mål sandsynligvis vil blive justeret (målene for udbygning med PV er allerede justeret sidste år), og derefter vil 2019 og 2020 være år, hvor den 14. femårplan bliver udarbejdet, både på centralt hold og i de enkelte provinser.

Med det nye fokus på den langsigtede planlægning tror jeg vi vil se en 2050 strategiplan sidste på året eller i begyndelsen af det nye år, men jeg kender ikke de konkrete planer. Hos CNREC har vi jo tyvstartet med vores China Renewable Energy Outlook 2017, som indeholder to hovedscenarier for udviklingen af det samlede energisystem frem mod 2050. Det er ikke officielle scenarier, selv om centeret er placeret i Energy Research Institute som er en del af den samlede energiadministration, men vi regner naturligvis med, at scenarierne vil være en del af inspirationsgrundlaget for det videre arbejde. I øjeblikket er vi ved at opdatere grundlaget for vores analyser, og vi forventer at kunne offentliggøre en ny outlook-rapport i oktober i år.

 • 14
 • 0

Først og fremmest dejligt, at du deler så meget her på ing.dk Kaare, men også at det ser ud til at der endelig er ved at ske noget konkret. Det er så vigtigt at de store nationer går med på disse aftaler og super godt at en nation som Kina endelig rykker!

Endnu en gang tak!

Mvh,

Mads
https://findvarmepumpe.dk/

 • 3
 • 0

Mens vore politikere har travlt med at forcere den grønne omstilling for enhver pris, så er andre måske knapt så ivrige, hvis man ellers skal tro hvad BBC skriver?
https://www.bbc.com/news/science-environme...

Så hvad skal man tro, er den grønne omstilling i fuld gang i Kina som nogen hævder, eller siger centralregeringen et og de lokale magthavere gør noget andet?

 • 1
 • 2

Så hvad skal man tro, er den grønne omstilling i fuld gang i Kina som nogen hævder, eller siger centralregeringen et og de lokale magthavere gør noget andet?

- (ganske) meget tyder på det sidste, fx.:

Like an approaching tsunami triggered by a distant earthquake, a massive cohort of hundreds of new coal-fired power plants is on course to be added to the already overbuilt Chinese coal plant fleet. This wave of new capacity—comparable in size to the entire U.S. coal fleet—is the consequence of a little reported surge in permit approvals at the provincial level from late 2014 to early 2016.
While China’s central authorities have sought to mitigate the surge through a series of special regulatory measures, new satellite imagery and plant-by-plant research show the measures to have been only partially effective. Rather than cancelling unneeded coal plants, China’s officials in many cases have merely rescheduled them

https://endcoal.org/2018/09/tsunami-warnin...

Alvoren bag Kinas grønne omstilling forekommer således noget flosset i kanten!? ;)

 • 1
 • 1

Alvoren bag Kinas grønne omstilling forekommer således noget flosset i kanten!? ;)

Men det sætter jo tingene lidt i perspektiv at vi i Danmark lukkede eller umuliggjorde driften af omkring 5 GW kulkraftværker og spildte en masse penge på det af hensyn til klimaet, og nu kan læse at kineserne er i gang med at bygge 250 GW ny kulkraft fordi de i realiteten prioriterer deres elforsyning over klimaet?
Og mon ikke de andre BRIKS-lande gør noget lignende? Snakker Vesten efter munden og varetager deres egne økonomiske interesser først og fremmest!

 • 4
 • 1

Så hvad skal man tro, er den grønne omstilling i fuld gang i Kina som nogen hævder, eller siger centralregeringen et og de lokale magthavere gør noget andet?


Næh - hvis du nu læser hvad der står i dit link, vil du se at regeringen har gjort deres for at stoppe disse byggerier, men da de formentligt er baseret på gamle kontrakter, sker det ikke af frivillighedens vej.

Til gengæld er kapacitet ingenlunde lig med øget kulstofudslip, såfremt den samlede kapacitetsfaktor bare falder tilsvarende.

For som der også står i dit link:

"Coal power plants run only about half the time in China, and one could argue the new capacity is not needed," said Glen Peters, from the Centre for International Climate Research in Oslo, who was not involved with the report.

"The new coal power plant builds are most probably about keeping the economy ticking along, particularly from a provincial government perspective, rather than being needed for future electricity generation."

 • 2
 • 2

This wave of new capacity .....


Igen; så længe I kun kan finde fakta om øget kapacitet og ikke øget afbrænding af kul, kan I spare jeres forhåbninger om at den grønne omstilling er "fake news".

Disse nye kulkraftværker, kommer, ligesom alle de gamle, til at konkurrere mod hastigt en voksende kapacitet af VE, som ikke har nogen brændselsomkostninger, og som jeres links tydeligt indikerer, viser regeringen ingen intentioner om at hjælpe dem i denne konkurrence.

Det handler med andre ord alene om at kunne udskrive fakturaen for at opføre de anlæg, som man havde så travlt med at planlægge, indtil for 8-10 år siden.

 • 2
 • 2

Tak til Jens Arne Hansen for at tage denne rapport frem. Det er en god rapport, og den illustrerer med stor tydelighed de problemer man har i Kina med relationerne mellem stat og provinser (vi kender jo lidt til det samme i Europa i relationen mellem EU og nationalstaterne).

Men som Søren Lund fremhæver i sine indlæg, viser rapporten at der faktisk ikke er slinger i valsen med hensyn til at omlægge energiforsyningen, problemet er den pukkel af kraftværksprojekter, som en fejlslagen decentralisering af godkendelsesmyndigheden skabte for en del år siden. Det har vist sig svært at stoppe færdiggørelsen af disse værker, til gengæld kan de få det svært i konkurrencen, da de ikke kan få de favorable vilkår som tidligere kraftværksprojekter havde og da de i visse tilfælde kan få svært ved at få lov til at blive tilsluttet til nettet.

Det ser ud til, at de store kinesiske kraftværksselskaber har samme problem som de store europæiske producenter har haft. Det går (alt) for langsomt op for dem, at grundvilkårene for deres indtjening fundamentalt har ændret sig og at fortsatte investeringer i kulteknologi er højrisiko-investeringer. Det er nu gået op for (det meste af) den europæiske kraftværkssektor (se Eurelectrics vision og strategi: https://cdn.eurelectric.org/media/2189/vis...), og det kommer også sker for de kinesiske kraftværksselskaber.

 • 7
 • 1

Jamen jeg har det lidt som når jeg i Danidas "Verdens bedste nyheder " kan læse at sult er næsten afskaffet i verden, og i næste øjeblik kan læse om sultkatastrofer der visse steder hærger som aldrig før - kan begge dele være rigtigt?

Som læser vil man jo gerne have et nogenlunde neutralt overblik, at der kan være synspunkter både i den ene og anden retning som kan være rigtige ud fra specielle forudsætninger kan ikke bestrides, det giver bare ikke det objektive helhedsbillede som en læser der blot vil holde sig orienteret foretrækker.

Ligeledes med kinesisk kulkraft, det er da tænkeligt at Kina, Indien og Sydafrika vælger at fortsætte udbygningen af en velkendt teknologi et stykke tid endnu uanset hvad europæerne siger? For fra en økonomisk synsvinkel er der ikke meget forskel på vindmøller hvor vinden er gratis og kraftværker der kan skovle kullene op lige ved siden af. Og naturligvis er 250 GW nybygning af kulkraft ikke det samme som udbygning, noget bliver måske aldrig færdigt, noget erstatter anlæg der udfases, men at det er en væsentlig nettoudbygning er nok svært at benægte!

Så jeg har det med "grøn omstilling" som med "verdens bedste nyheder" jeg tror også at det går fremad, men jeg kunne godt tænke mig lidt mere realisme og lidt mindre jubeloptimisme i rapporteringen! Det er jo nærmest efterretningsmetoder BBC har måttet tage i anvendelse for at tegne et billede af hvad der sker!

 • 3
 • 3

Hej Jens Arne, jeg må jo næsten gå ud fra at du har læst rapporten fra Coalswarm, og ikke kun BBC eller andre mediers omtale. Når du læser rapporten vil du kunne se, at forfatterne anerkender, at den kinesiske regerings politik faktisk virker (se side 10, side14 og side 15), og at de også vurderer, at investeringerne i kulkraft meget vel risikerer at være spildt. Det er klart, at det er massivt spild af penge at fortsætte en unødvendig udbygning, men det er desværre ikke første gang i verdenshistorien eller i Kinas historie, at det er sket. Der er dog ingen tvivl om, at den kinesiske regering har valgt at reducere kulforbruget, har stoppet tidligere tiders meget favorable vilkår for udbygningen med kulanlæg og gør sig store anstrengelser for at få en mere diversificeret energiforsyning, hvor vedvarende energi og naturgas kommer til at spille en væsentligt større rolle end i dag. Og vær forvisset om, at det gør man ikke, fordi europæerne siger noget som helst, men fordi man har indset det er nødvendigt for at fortsætte den økonomiske udvikling i Kina (og fordi miljøet er blevet en afgørende faktor i den folkelige tilfredshed, som er så vigtigt for partiets overlevelse på længere sigt).

Når jeg genlæser mit blogindlæg, synes jeg ikke det er præget af jubeloptimisme (“udfordrende implementering” er en af underoverskrifterne), og hvis du læser mine andre indlæg synes jeg da, at du får et rimeligt nuanceret billede af udfordringerne i Kina, se feks https://ing.dk/blog/kinas-groenne-omstilli.... De to indlæg dækker nok ganske godt min generelle indstilling til situationen i Kina: Jeg mener, det er afgørende at Kina som verdens største CO2 udleder får fundamentalt ændret sin energiforsyning, jeg ser mange seriøse og positive elementer i den kinesiske udvikling, men også en række alvorlige forhindringer i implementering af den kinesiske strategi. Indrømmet, det ville være nemmere at tage enten en sort eller en hvid holdning som udgangspunkt, men det ville nok ikke være så interessant at skrive og måske heller ikke at læse :).

 • 6
 • 1

Hej Jens Arne, jeg må jo næsten gå ud fra at du har læst rapporten fra Coalswarm, og ikke kun BBC eller andre mediers omtale.

Nej som jeg skrev så efterlyste jeg at man baserer sig på et nogenlunde neutralt overblik, eller vi kunne også kalde det fakta.
Som lægmand der ikke har beskæftiget mig med kul de sidste 20 år og ikke med kraftværker i et par år er jeg ikke interesseret i at skulle ud i et større gravearbejde for at holde mig orienteret, disse fakta ville jeg forvente at medier som ingeniøren kunne levere!

I stedet får jeg så 2 modstridende påstande fra miljøfolk eller organisationer!
Din udgave: Her går det godt fru kammerherreinde :-)
Coalswarms udgave: Katastrofe, kineserne bygger kulkraftværker på livet løs!

Så hvad skal man tro?

 • 3
 • 7

I stedet får jeg så 2 modstridende påstande fra miljøfolk eller organisationer!
Din udgave: Her går det godt fru kammerherreinde :-)
Coalswarms udgave: Katastrofe, kineserne bygger kulkraftværker på livet løs!

Så hvad skal man tro?


Jens Arne - alene hvad angår din kommentar om kammerherreinden, kan det næppe være et 'neutralt' overblik du efterlyser - hvilket da også skulle være dagens nyhed, om det var.

Hvis din automatreaktion overhovedet skal kunne tages alvorligt, bør du så ikke påpege konkret hvor Kaare Sandholts beretning kvalificerer til 'jubeloptimisme'?

... altså udover at enhver beretning om grøn omstilling, selvfølgelig harmonerer jammerligt med dit kulsorte verdensbillede.

Og nej, Coalswarms udgave (som du jo nægter at kende indholdet af), er IKKE i modstrid med Kaare's beretning om Kina's energiplaner.

At bygge flere kulkraftværker er som sagt (igen-igen) ikke ensbetydende med at udlede mere kulstof.

Men som Coalswarm så rigtigt konkluderer i rapporten; i stedet for at spilde penge på ny kulkraft-kapacitet, som ikke skal bruges, havde det været bedre at bruge pengene på 300 GW nye solcelleanlæg eller 175 GW nye vindmøller.

Men for de entreprenører, som står med en byggekontrakt i hånden, er der naturligvis intet bedre at bruge pengene på, og de er vel også klar til at byde ind på nedrivingsprojektet, straks efter kulkraftværket er blevet opført.

 • 3
 • 3

Som nævnt følger jeg nu kun perifert med i det her emne!
Så jeg skrev lige så meget for at se om stilheden havde sænket sig eller jeg stadig kunne få trollen til at hoppe op af æsken :-)
Og nu har jeg fået 2 modstridende synspunkter fra 2 allierede i kampen mod kul, et beroligende og et alarmerende, men mangler stadig et reelt billede af hvad der foregår.

Umiddelbart ville jeg forvente at de økonomiske incitamenter til at bruge kul stadig vil vinde over miljøhensynene i lang tid endnu så det meste af det der bliver bygget formentlig også kommer i brug, men om det bliver i 10 eller 25 år må tiden vise!

(Jeg har glemt de fleste af de anlægsnavne som jeg har haft på joblisten at der er leveret udstyr til, men f. eks. Vin Tan i Vietnam ser da ud til at være gået igang med en blok mere end den jeg husker, når jeg kigger på google, så ud fra mine egne beskedne observationer synes den opbremsning som man forestiller sig her i bladet at være knapt så kraftig ude i verden?)

 • 2
 • 6

Jens Arne Andersen

I USA var gennemsnitsprisen for en 20 årig vind PPA i 2017 $0.02/kWh.

Blot indkøb af kul til at producere en kWh elektricitet koster aktuelt i USA $0.038/kWh.

Så kommer der et bjerg af andre omkostninger oveni.

Det er ene og alene korruption og manglende deregulering af markedet som sikrer kul et sidste opskud i USA.

I 2023 regner man med at solenergi uden støtte vil ligge på $0.014/kWh og det forventer man også vil være realiseret for vindenergi.

 • 5
 • 3

I 2016 kom 65% af Kinas produktion af strøm fra kul, 19% fra vandkraft og sølle 5% fra vindmøller og solceller.

Derudover er der i Kina en udbredt brug af kul i husholdningerne på landet.

Mht. Kinas egenproduktion og import af kul i 2018:

Chinese coal output over the first seven months of 2018 reached 1.98 billion tonnes, up 3.4 percent compared with the same period last year, the data showed on Tuesday.

China imported 29 million tonnes of coal in July, up 49 percent year on year, the highest monthly volume since January 2014, according to data from the General Administration of Customs.

Jeg gad vide, om ikke kineserne hovedsageligt kerer sig om reduktion af den massive smog i storbyerne, som truer folkesundheden - og ikke så meget om reduktion af CO2, som heldigvis er et gavnligt biprodukt i forbindelse med reduktionen af smog (privat brug af kul er nu forbudt i Kinas storbyer).

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten