Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
phloggen

Noget er råddent i den offentlige trafik i Danmark

Den offentlige trafik i Danmark er et stort system og det er langt fra optimalt, men det er meget svært at gennemskue præcist hvor råddent systemet er.

Nu bidrager Slagelse imidlertid med et interessant datapunkt.

I Teknik & Miljøudvalget har man besluttet at lave et forsøg med en "borgerbus", hvilket kort og godt vil sige at man kører en rutebus uden at kære sig om rejsekort og billetter og den slags regelrytteri.

Hvis jeg læser bilag 2 - Økonomi rigtigt, kan kommunen spare 2.1 mio kroner i direkte udgifter.

Hertil kommer afledte besparelser, f.eks de 250.000 man ikke skal bruge på administration af buskort til skoleeleverne.

Men det interessante tal er, at hvis kommunen valgte at implementere borgerbussen med Movias hjælp, vil det koste 50% mere, end hvis de selv ringer til en lokal vognmand.

I referatet fra det forrige møde dukker dette så op:

"Administrationen vurderer, at en hjemtagning af buslinjen vil medføre flest økonomiske og driftsmæssige fordele for kommunen under forudsætning af, at forsøget strækker sig over mere end ét år. Driftsjusteringer på borgerbussen vil blive nemmere at gennemføre, når linjen hjemtages, da kommunen ikke vil være bundet af Movias udbudsregler. Dette gælder både op- og nedjusteringer. Derudover vurderes det, at borgerbussen vil reducere efterspørgslen på kommunens Flextrafik-ordninger, som bruges af især ældre borgere der i høj grad efterspørger service og hjælp fra chaufførernes side"

MAO: Hvis Slagelse Kommune betalte 800.000 kr til Movia ville de få rigide regler, chaffører der ikke hjælper handicappede og pensionister samt mange andre "synergifordele" vi allerede kender fra den offentlige bustrafik.

Det siger sig selv at Movia ikke kan give Slagelse et tilbud om øget flexibilitet og bedre kundeservice til en lavere pris.

Hvis de gjorde det ville alle de andre kommuner jo kræve at få samme tilbud og hvor var vi så henne ?!

phk

Emner : Busser
Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Men det interessante tal er, at hvis kommunen valgte at implementere borgerbussen med Movias hjælp, vil det koste 50% mere, end hvis de selv ringer til en lokal vognmand"

Der er nok brug for at se hele systemet igennem. Jeg havde på et tidspunkt en kollega med fortid som mekaniker på et Movia værksted i Københavnsområdet.

Hvis Movia ikke kørte med en bus med et bestemt antal sæder blev de idømt en bøde på Xkr.

Hvis Movia sprang en tur over blev de idømt en bøde på Ykr.

Y < X

Resultatet var, at Movia droppede en masse ture fordi der var bedre økonomi i at droppe turene end at køre dem med en "forkert" bus. Kunderne der stod forgæves i regnen indgik ikke i regnestykket......

Nærmest definitionen på Ebberød bank styring af busdrift. Min (ukvalificerede) mening er, at der er gået DJØF i systemet. Man har i sin stræben efter effektivitet og profit glemt hvorfor man kører og hvem kunderne er.

 • 64
 • 1

Man har i sin stræben efter effektivitet og profit glemt hvorfor man kører og hvem kunderne er.

Præcis. Ved mit lokale stoppested hænger der en "køreplan", der fx. fortæller mig at bussen går tre gange om lørdagen i tidsrummet 8 til 16. På hverdage står der at bussen går 1 gang i timen. Men ikke hvornår. Jeg har ingen ide om hvad jeg skal bruge den information til, at bussen går med et bestemt interval. Fint nok, hvis det var hvert 8. minut, men information om at bussen går tre gange lørdag formiddag på ukendte tidspunkterm fortæller mig alene at det er tid til at tage bilen - eller bare begynde at gå.

Og så undrer man sig over, at der aldrig er nogle passagerer...

 • 58
 • 1

Velfungerende offentlig trafik kan vel godt siges at være essentielt, men om det er infrastruktur er ikke så klart. Det er klart nok, at veje, skinner, broer, havneanlæg, stationer, osv. er infrastruktur, men er de busser, tog, færger, osv, der benytter disse også infrastruktur?

Måske ikke. Men det betyder ikke, at man for enhver pris skal privatisere. Et privat firma lever for at give overskud, så ved selv at påtage sig opgaven, kan "det offentlige" (hvadenten det er stat, region eller kommune) i teorien gøre det billigere, for de behøver ikke at have overskud på opgaven. Argumentet om, at privatisering gør det billigere, fordi der er konkurrence, holder ikke med mindre der er tale om reel og effektiv konkurrence, og det er der ikke for bus-, færge- og togdrift, fordi der er ganske få aktører, der kan byde ind. Det kunne sikkert hjælpe, hvis man delte busdriften op i mindre enheder, så en chauffør med en bus kunne byde ind på en specifik busrute, og et firma med en togstamme kunne byde ind på bestemte afgange, men det vil koste en del i administration og behandling af udbud. Hele udgiften ved udbud kan også spares ved at det offentlige klarer opgaven selv.

Antallet af tilfælde hvor privatisering har ført til lavere pris og bedre service er svindende lille i forhold til antallet af tilfælde, hvor prisen er blevet højere og servicen ringere.

 • 35
 • 5

Begin Repeat until N_kunder < 100 1. Sæt prisen op - profitten skal stige år for år, og som minimum holdes 2. Sæt kvaliteten ned for at spare på omkostningerne End

Så er der en anden tilgang til offentlig traffik:

Jeg går ud fra, at en rejse med offentlig traffik har en eller anden pris i sparede øvrige udgifter, livskvalitet for ikke-bilejere, turisme og meget andet. Hvad med at betale kommunerne for at drive et offentligt trafiksystem, som de finder det mest hensigtsmæssigt, med betaling pr. rejse. Så flere benytter det, fordi det bliver bedre og billigere, kommer der flere penge til at udvide udbuddet indtil mætning opnås. Overvej evt. at tillade at sætte kommuneskatten marginalt op for at med-financiere det. Så kan de enkelte kommuner selv vurdere, hvor meget krudt det kan betale sig at bruge på det. Landets kommuner er så forskellige som dag og nat hvad angår egnetheden af offentlig trafik.

Men som udgangspunkt gratis, eller meget lav og simpel enhedspris (for at undgå at busserne bliver værested for hjemløse).

 • 18
 • 0

Det offentlige udbud kunne laves på en helt anden måde hvor passagerenes tilfredshed var afgørende for betalingen til leverandøren.

Hvis hver passager kunne give op til 5 smileys, og operatøren fik f.eks. 5 kr for hver glad smily, så ville operatøren nok anstrenge sig for at få så mange passagere som muligt og få dem så glade som muligt :-)

 • 13
 • 0

Det er nok sandt at private firmaer med deres fokus paa profit typisk er mere oekonomisk effektive pga konkurrence end offentlige organisation med deres multiple fokus og ingen konkurrnce, men naar man privatiser naturlige monopoler som forsynings- og transport-netvaerk, saa saetter man konkurrencen ud af kraft, hvorefter den private virksonheds fokus paa profit ikke generer hoejere effektivitet men kun malkning af en monopoltilstand til fordel for firmaet og til ufordel for alle firmaets kunder.

Privatisering af monopoler er bare en daarlig ide for samfundet.

 • 42
 • 1

Gratis busser havde man også (har man?) visse steder på Fyn. Det afhang meget af at nogle busser stort set kun var skolebusser - men som også tog "almindelige" passagere med. Disser busser havde også en køreplan som fulgte skoletiderne - så service uden for disse tider var begrænset. Så kunne det bedre betale sig at lade alle køre gratis med uden nogen form for billetter.

 • 8
 • 0

Man har i hvert fald stadig i Ikast Brande Kommune:

http://www.ikast-brande.dk/borger/trafik-o...

I erkendelse af at stort set alle der der brugte bussen var skolebørn eller pensionister, der alligevel fik udleveret buskort eller rejste på stærkt reducerede billetpriser. Så sparede man også et par ansættelser til billetkontrøllerer, der nok mest delte skideballer ud til ungerne fordi buskortet lå derhjemme eller havde været med i vaskemaskinen. Eller endnu engang forklare en ældre medborger hvad der er korrekt rejsehjemmel og hvordan det tilvejebringes.

 • 17
 • 0

Et godt eksempel på tre ting. 1. Vi er rigtigt mange steder i samfundet kommet i en situation hvor vi bruger kræfterne på at overvåge, måle på og styre tingene i stedet for at gøre tingene. Det er lidt tragisk-komisk da danskerne af natur ikke behøver al den administration der nu indføres. 2. Når man privatiserer tingene så kommer man i den situation at det er muligt at selve varen/ydelsen er blevet billigere (og dårligere) men det er den samlede omkostning ikke blevet da der skal lægges omkostninger for kontrakthåndtering oveni. 3. Det man får ved at sende det en opgave i udbud og det man før fik er forskellige ting, eksemplificeret ved "Der skal være rent på WC'erne" og "Gulv vaskes og håndvask tørres af en gang om dagen".

 • 18
 • 0

I min studietid på DTH (nu DTU) var det Lynby-Nærum Jernbanen der kørte busserne (Sølvbusserne) fra Lyngby station til DTU (og videre). Hvis S-toget var forsinket, så ventede man til S-toget kom. Der var ingen grund til at køre før passagererne kom. Da så HT overtog trafikken så fik chaufførerne påtale hvis de ventede.

 • 20
 • 0

Fordi det er bestemt ikke meget anderledes, at man kan spare mange løbende udgifter ved at investerer i udstyr selv in-house og have teknikere ansat til administration, frem for at have konsulenter og udbydere til at stå for de samme tjenester.

Indkøb af udstyr er generelt dyrt, men oftest kan disse engangs udgifter tjenes hjem i løbet af et års tid, ved store besparelser på de løbende udgifter. Forskellen på at betale konsulent timer og lønnen på en ansat IT medarbejder er også ganske markant.

Så det er ikke et problem der er forbeholdt den offentlige trafik, men et problem med et samfund hvor man mere er sælger der skal have opfyldt sine økonomiske kvoter fremfor reelle professionelle der går op i at leverer et godt stykke arbejde til kunderne og en selv kan være tilfreds med og reelt kunne spare kunderne for penge i det lange løb. Altså man tjener mere sine egne interresser end kundernes som ellers er dem der betaler ens løn at for man tjener deres.

 • 7
 • 1

Det kunne sikkert hjælpe, hvis man delte busdriften op i mindre enheder, så en chauffør med en bus kunne byde ind på en specifik busrute, og et firma med en togstamme kunne byde ind på bestemte afgange, men det vil koste en del i administration og behandling af udbud. Hele udgiften ved udbud kan også spares ved at det offentlige klarer opgaven selv.

Tvivler også på lødigheden af privatiseringer og motiverne bag, men efterhånden som jeg oplever flere og flere organisationer på nært hold, synes jeg synes at diskussionen om offentlig vs. privat mere har karakter af en pseudo-diskussion.

For ejerskabet er i udgangspunktet underordnet for brugerne af ydelsen. Det handler om at undgå usunde organisationsstrukturer. F.eks. hvor alle er ligeglade med brugerne. Eller hvor der sidder nogle langt fra gulvet og kører showet med command & control uden at forstå eller kere sig arbejdets dybere, nuancerede formål, og med principstraffe til alle der bryder reglerne.

Jeg synes dit eksempel med uafhængige vognmænd er et godt eksempel på en fornuftig struktur, hvis den kan lykkes. At du tvivler på det kan fungere på grund af administration tænker jeg netop er et eksempel på at du tvivler på at den offentlige organisation bag som har monopol på administrationsopgaven kan finde ud af det.

En monopolistisk struktur kan udvikle sig dysfunktionelt uden at brugerne af ydelsen kan gøre noget ved det. Det er især et problem når brugerne ikke har nogen større stemme i den offentlige opinion, f.eks. hvis de er børn eller socialt udsatte. Eller ingeniører for den sags skyld. :)

 • 6
 • 0

Samme gør sig gældende for sundhedsvæsenet - hvor der hurtig kan blive brugt for meget tid på dokumentation, møder, konsulenter... som ikke gavner patienterne. Igen skulle man måske overveje at måle på patient-tilfredshed.

Hvis nu ens praktiserende læge og patienten efter endt behandling gav smileys for behandlingen - som dermed gav betaling til hospitalerne - så kan det være at hospitalsledelsen m.v. kunne se lidt bort fra IT-platforme / manglende dokumentation m.v. og få fokus på god effektiv behandling.

Måske man endog kunne få hospitaler til at konkurerer, så hvis et hospital var meget hurtigere og havde bedre bruger-tilfredshed - at det så var dem der fik flere resourcer til at behande endnu flere patienter på den gode måde.

 • 1
 • 0

Det seneste grelle eksempel på Movias handlinger er besparelserne ved at fjerne køreplanerne. Efter sigende var det for at spare penge man gjorde det. Begrundelsen var at man jo bare kan sende en SMS og får tiden for næste bus. At man så ikke har "koden" for stoppestedet når man står der hjemme skal se hvornår man skal gå og måske ikke er interesseret i næste bus men derimod den man skal hjem med om 2 -3 timer det har man ikke tænk over. Samtidigt har det den "tilfældige" virkning at det bliver meget svært at påstå at bussen er forsinket. "Keine hexerei, nur behändichkeit"

 • 18
 • 0

Jeg skal til Roskilde på et eller andet tidspunkt, så jeg undersøgte med rejseplanen. Hvis jeg tager toget fra Vallensbæk til Hovedbanen og skifter til toget til Roskilde koster det 26kr, skriver rejseplanen. Hvis jeg tager toget fra Hovedbanen til Roskilde koster det 49kr, skriver rejseplanen.

Hvis jeg starter det rigtige sted kan jeg så få penge for rejsen?

 • 8
 • 1

Privatiseringen af den offentlige trafik er den største skandale i nyere tid (sammen med post dk). Profit over samfundets interesse. Få ryddet op i det en gang for alle og få de private aktører smidt på porten.

 • 10
 • 2

Det seneste grelle eksempel på Movias handlinger er besparelserne ved at fjerne køreplanerne. Efter sigende var det for at spare penge man gjorde det

Kristeligt Dagblad har en vinkel på dette i dag: kommunen har forklaret, at der i stedet for en spareøvelse faktisk er tale om (dyyyb indånding): Innovationsoptimering. Intet mindre.

Hvis ikke jeg allerede havde hovedpine (sidder og retter eksamensopgaver) ville jeg være fristet til at banke hovedet ind i væggen....

/Bo

 • 12
 • 0

Hvorfor snakker i om privatisering?

"Hvem ejer Trafikselskabet Movia? Trafikselskabet Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner som dækker Sjælland, Lolland, Falster og Møn."

Movia laver et offentlig udbud og private vognmænd vinder så retten til at køre på bestemte ruter. Slagelse undersøger at droppe Movia og selv lave et offentlig udbud og lade private vognmænd køre bestemte ruter.

Der er ingen forskel når det kommer til det, de private vognmænd laver. Forskellen må bestå i den offentlige del.

 • 10
 • 1

professionelle der går op i at leverer et godt stykke arbejde til kunderne og en selv kan være tilfreds med og reelt kunne spare kunderne for penge i det lange løb.

Uha, uha. Du har heeeelt misforstået, hvad professionel er!!!

Det er at læse en kontrakt som Fanden læser biblen og levere det som opfylder kravsspec'en og ikke en millimeter mere. Og så skal du loyalt representere firmaet over for sure kunder. Det er at være professionel. Du må nok hellere sørge for at være - eller blive - "robust" også.

Men så kan du glæde dig over, at du bare skal levere et ringe produkt, og ikke ødelægge folks liv, som man tvinger socialrådgivere til.

New Public Management - og generelt amerikansk inspireret management - har ødelagt grundsubstansen i det at udøve et godt stykke arbejde. Dog - indrømmet - er indkøbsprisen blevet lavere. Men man sidder med fornemmelsen af, at barnet er smidt ud med badevandet.

Jeg kan næsten ikke udholde tanken om at skulle arbejde på denne måde - eller endnu værre - i 25 år endnu. :..(

 • 14
 • 0

At det er en dårlig ide at privatiserer samfundsvigtig infrastruktur, hvorfor er det så en fantastisk god ide at gøre det med livsvigtigt systemer:

Vores elsystem. Telekommunikation. Vandværker. Vaccine produktion. Postvæsen. Jernbaner. Og, og, og....................

 • 12
 • 0

At det er en dårlig ide at privatiserer samfundsvigtig infrastruktur, hvorfor er det så en fantastisk god ide at gøre det med livsvigtigt systemer:

Det er det bestemt heller ikke! Husker stadig dengang Brixtofte var en folkehelt i visse kredse medens vi andre gik rundt og rystede fortvivlet på hovedet.

Det er logik for perlehøns:

Organisation A udfører et stykke arbejde Organisation B udfører det samme stykke arbejde og sender 10% af omsætningen videre til en kapitalfond.

Hrmmm, gad vist hvor man får mest for pengene......

 • 8
 • 2

Det er ingen hemmelighed, at Movia langtfra er noget plus for den kollektive traffik. Alt for mange bedagede partikammerater, der gnaver saftige ben - uden at være i besiddelse af faglig indsigt, eller hensyn til det fælles bedste. Den nuv. forkvinde, Kirsten Jensen - borgmester i Hillerød - var i beg af dette årti med til at slagte en række oplandsbusser, der bragte folk til Hillerød hospital og utallige unge til Hillerøds mange uddannelsesinstitutioner. Begrundelsen var, at de pågældende busser ikke kørte med ret mange Hillerødborgere, og så ville kommunen ikke betale. Før Kirsten Jensen kom til har Movias formand Thomas Gyldal Petersen, S-borgmester i Herlev. Han var én af de ledende kræfter i at sabotere betalingsringen. Med sådanne folk i Movia ledelse, hvem kan da unres over tingenes tilstand.

 • 12
 • 1

Det var vel også derfor vi fik den største ændring af takster og zonesystem siden klippekortets indførelse.

At det så hverken blev mere logisk, overskueligt, nemmere eller endda billigere siger vel alt om den manglende forståelse for de virkelige kunder (passagererne), som både Movia/DOT (det er jo same shit), DSB og Banedanmark udviser.

Movias ledelse har jo også hver deres lille andedam derhjemme i kommunen, som de skal passe. Så er det jo begrænset, hvilken interesse - udover pengene - de har i deres arbejde for Movia.

Så kan vi ganske vist inddirekte udskifte politikerne hvert fjerde år - i hvert fald for bestyrelsen for Movia, men i bund og grund har vi utroligt lidt indflydelse på det og den hverdag de påtvinger os.

 • 2
 • 0

Jeg skal til Roskilde på et eller andet tidspunkt, så jeg undersøgte med rejseplanen. Hvis jeg tager toget fra Vallensbæk til Hovedbanen og skifter til toget til Roskilde koster det 26kr, skriver rejseplanen. Hvis jeg tager toget fra Hovedbanen til Roskilde koster det 49kr, skriver rejseplanen.

Hvis jeg starter det rigtige sted kan jeg så få penge for rejsen?

Du vil gerne rejse de 20 km. fra Vallensbæk til Roskilde og undrer dig over at det er billigere end de 31 km. fra Hovedbanegården? Mig undrer det ikke ...

Hvis man skal pege på én forbedring ved Rejsekortet er det da at man kun skal betale for selve turen og ikke længere for "dyreste zone undervejs".

 • 10
 • 0

Begrundelsen var, at de pågældende busser ikke kørte med ret mange Hillerødborgere, og så ville kommunen ikke betale.

@Arne: Det er relevant nok at laste borgmesteren for - men reelt er det hele systemet, hvor kommunerne skal købe bustimer og skændes med hinanden om relevans når de krydser kommunegrænsen, den er gal med. Det er en regional opgave - men ikke egnet til at lade regionerne drive: De driver sundhedsvæsen pr. overførselsindkomst, og det skal (heller) ikke være regionens udfordringer på sundhedsområdet, der er afgørende for om der er penge til at udveksle skinner på en lokalbane...

 • 5
 • 0

Sund logik siger jo at der er en omkostning ved at køre en bus på en rute fra avia b til c på et givent tidspunkt. Chaufføren skal have en løn, den er ca. den samme uanset om det er en offentlig eller privatansat, bussen koster ca. det samme, selvfølgelig kan der være dygtige eller udygtige indkøbere, omkostninger til administration bør være lavere ved en offentlig drift, idet der ikke skal tages nøje hensyn til juridiske absolut defineret servicetjenester, eventuel merpris ved særlige servisydelser, regnskab med disse servisydelser, kontrol af om det er rigtigt afregnet. Alt i alt er det min umiddelbare opfattelse at det offentlige har nogenlunde samme administrationsomkostninger, uanset om de selv står for kørslen, eller det er udliciteret, det er envidere min erfaring fra maskinindustrien, administrationen er nogenlunde det samme. Ved udbud er den private usikker på om han også vinder udbuddet næste gang, derfor er det nødvendigt at beregne en større afskrivning på den bus som er indkøbt til formålet, det kan blive et absolut krav (fra bank eller leasingselskab) at den afhændes, og konkurenten som har vundet denne gang kan købe bus hvor som helst. At det bliver 150% at køre det i udbud, er nok ikke helt galt.** Det er helt galt at insistere på udbud, uanset meromkostningerne**

 • 4
 • 0

Der er en lille ting med det private, at det kun gør det for profit. Den profit skal det offentlige betale.

Det offentlige har ikke noget mål om profit, og kan derfor ofte gøre det billigere.

 • 1
 • 2

Man kan heller ikke sige, at offentlige virksomheder af natur er mere ineffektive end private. De private går bare konkurs, og det kan de offentlige ikke. Der findes skam også eksempler på ganske effektive offentlige virksomheder.

Det er tit et ledelsesproblem, både i den offentlige og den private sektor.

 • 5
 • 0

Det offentlige har ikke noget mål om profit, og kan derfor ofte gøre det billigere.

Har du empiri på dette? Specielt din påstand billig = ingen profit

Men skal vi ikke lige retfærdigvis også nævne at da man "effektiviserede" disse store (halv-)offentlige arbejdspladser var de første der blev fyret alle de personer man bagefter måtte ud og opfinde en møgdyr "skånejob" ordning til ?

På den ene side håber jeg at PHK blot prørver at være sjov. Men i mangel af profit kan der være en masse andre mål, f.eks. pamper venner, politisk prestige, ikke prøve noget nyt og selfølgelig skånejobs,

Jeg ved godt at mange ser det som en kvalitet at der ikke skal beregnes profit, men omvendt så bør man også være på vagt overfor et produkt som ikke genererer profit. * Er du sikker på at leverandøren gør sit bedste for dig som kunde? * Værdsætter de dig overhovedet som kunde? * Eksisterer leverandøren om 5 år? * Udvikler leverandøren sig?

 • 2
 • 4

På den ene side håber jeg at PHK blot prørver at være sjov.

Det er absolut ikke et forsøg på at være sjov!

Særligt DSB og Post-etaten havde utroligt mange medarbejdere ansat der ikke kunne bestride normale job, af alle mulige årsager, men ikke mindst på grund af handicaps, fra lettere fysiske til svære mentale.

F.eks var post-sorteringen i stort omfang på hvad der i dag hedder ADHD-spektret.

Rigtig mange, og vi taler i størrelsesordenen 10.000, blev "rationaliseret" direkte over på offentlig forsørgelse, med det nettoresultat at de ikke længere havde et job at stå op til og samfundet fik mindre for pengene, i form af mere beskidte DSB-stationer osv.

 • 9
 • 2

Særligt DSB og Post-etaten havde utroligt mange medarbejdere ansat der ikke kunne bestride normale job, af alle mulige årsager, men ikke mindst på grund af handicaps, fra lettere fysiske til svære mentale.

Det er ikke blot der vi har set den udvikling. Landbruget f.eks. var en af de sektorer, hvor samfundets svage kunne få lov at bruge kræfterne på noget gavnligt.

Verden har blot ændret sig og der stilles højere krav til alt i dag. Selvom ADHD ramte ville arbejde gratis, ville det ikke kunne betale sig at sætte dem til at sortere post.

Var der nogen som fandt et primitivt job at sætte disse svage grupper til, ville de kunne risikere at blive udskammet for udbytning, løn dumping og det det er værre. Foruden at de kan risikere påbud og bøder fra arbejdstilsynet, datatilsynet o.s.v.

 • 3
 • 3

Var der nogen som fandt et primitivt job at sætte disse svage grupper til, ville de kunne risikere at blive udskammet for udbytning, løn dumping og det det er værre

- og det var vel netop derfor, man i sin tid fandt på at etablere de tidligere omtalte socialøkonomiske virksomheder (underforstået: "Sådanne må gerne køre med permanent underskud"!). En overgang hørte man ganske meget om dem - men jeg ved faktisk ikke, om VK(O)-/VKLA-regeringerne siden har fået 'stynet' dem??

 • 1
 • 3

..hvor der ikke er ret mange andre end køerne til at løse billet til bussen, giver det muligvis mening med gratis busser. Det gør det ikke i København. I øvrigt kan man stille spørgsmålstegn ved visdommen i at køre busser rundt halv-eller heltomme derude i 7. plovfue, og brænde diesel og skattekroner af der hvor kragerne kun kommer hvis de har madpakke med i næbbet.

 • 3
 • 5

I øvrigt kan man stille spørgsmålstegn ved visdommen i at køre busser rundt halv-eller heltomme derude i 7. plovfue, og brænde diesel og skattekroner af der hvor kragerne kun kommer hvis de har madpakke med i næbbet

- ja, måske? Men afstandene kan jo være ganske lange 'derude', så hvis man ikke helt vil affolke (yder)områderne for indbyggere, der af den ene eller anden grund ikke kan transportere sig selv, er der vel behov for en (eller anden) nogenlunde fleksibel form for kollektiv transport!(?).

 • 5
 • 2

De fleste steder er der kun skolebusser. De er som regel gratis for eleverne. Og kørselstiderne kan voksne ikke bruge til noget. En pensionist kan lige bruge dem til at komme til byen en formiddag.

Så nej, kollektiv transport betyder i dag intet for affolkningen, og jeg tvivler på at en hær af tomme busser ville hjælpe.

 • 1
 • 3

ja, måske? Men afstandene kan jo være ganske lange 'derude', så hvis man ikke helt vil affolke (yder)områderne for indbyggere, der af den ene eller anden grund ikke kan transportere sig selv, er der vel behov for en (eller anden) nogenlunde fleksibel form for kollektiv transport!(?).

Der er brug for en flexibel for for transport, ikke nødvendigvis kollektiv transport. Bor man på landet kan man købe en bil, motorcykel, knallert eller elcykel at komme rundt på. Har en kusine i Hedensted, Sønderjylland som klarer sig med en elcykel.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten