phloggen

Nationalisér den kollektive transport

Det er en overskrift af den type som plejer at få visse af mine udenlandske læsere til at spørge om Google Translate har røget de gule ærter igen, men jeg mener det helt seriøst.

Styringen af vores kollektive traffik hænger fuldstændig i ål.

Kassetænkningen har vundet, det er ikke andet end skyttegravskrige imellem kommuner, regioner, trafikselskaber, DSB osv. osv.

Der må og skal gøres noget.

Det kræver ikke en udvidet ledvogtereksamen at gennemskue hvad der burde ske med den kollektive trafik i Danmark over de næste 30 år:

 • Flad og simpel takststruktur
 • Samme rejsehjemmel til alle transportmidler
 • Totalelektrificering (evt. med batteri/hybrid på lokalbaner)
 • Højhastighedstog fra NO/SE - Helsingør - Høje Tåstrup - Fehmern - DE
 • ditto Kbh - Høje Tåstrup - ... - Fredericia - ... - Esbjerg
 • ditto Ålborg - ... - Fredericia - ... - Hamborg

Det kræver heller ikke den mindste smule fantasi at gennemskue at det ikke sker med den nuværende styrings mange skyttegrave og pengekasser, f.eks modarbejder Ålborg systematisk alt hvad der ligner højhastighedstog fordi de er bange for at miste deres lufthavn og Roskilde forsinkede Kbh-Køge-Ringsted sporet 25 år.

Selve det at køre en bus eller et tog fra A til B bør ikke nationaliseres, det er en perfekt opgave at kaste ud i konkurrence mellem små agile firmaer.

Men styringen af hele showet bør nationaliseres, således at alle de 7 mia (se nedenfor) kroner havner i samme pengetank og strategi.

Takststrukturen bør Folketinget vedtage som:

 • Alle former for rejsehjemmel er gyldig i alle kollektive transportmidler.
 • Fast pris per kilometer i luftlinie, med "choke-points" ved store broer (Storebælt, Lillebælt, Farø osv.)
 • En simpel kvantumsrabat baseret på km/måned.
 • Børn kører gratis med mindre de fylder deres frikort
 • Pensionster og handicappede får 50% rabat.
 • Staten betaler 1.50 kr/passagerkm (forhandles & pristalsreguleres)
 • Passagerbetalingen skal i gennemsnit matche Statens betaling.

Bestyrelsen og ledelsen for den nye organisation honoreres således at deres honorar stiger hvis antallet af passagerkm er steget tre år i træk og hvis en afstemning blandt brugerne af den offentlige trafik godkender lønstigningen med mindst 75% flertal, hvis der er fald i passagerkm tre år i træk fyres de.

Og lad os så komme videre...

Tal

For fem år siden lavede teknologirådet en rapport om gratis kollektiv transport som indeholder nogle meget brugbare tal til at perspektivere situationen:

I 2004 kostede den kollektive transport 14 mia kroner, hvoraf passagerene betalte halvdelen.

Der blev foretaget 547 mio rejser til gennemsnitlig 25 kroner/stk og hver af de 9 mia person-kilometer koster halvanden krone.

I gennemsnit var der 22 personer i det rullene materiel der til sammen kørte 416 mio km.

Marginalprisen for en personkm udenfor myldretiden er for alle relevante formål nul kroner. Indenfor myldretiden kan den være ganske høj på allerede overbelastede strækninger.

Til sammenligning: 34 mia personkm i personbiler, med 1.28 person i gennemsnit, hvilket koster bilejerne noget der ligner 2.5 (+1/-0) kr/personkm.

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 • i Børnehaven, øhh. undskyld, på Borgen...

Jeg har nævnt det før - se nu at få indflydelse Poul-Henning..

Hvordan ser økonomiberegningen ud når det lykkes at få bilejerne til at benytte kollektiv trafik. Man må forvente at forbruget af såvel højt afgiftsbelagt fossilt brændstof som endnu højere afgiftsbelagte nye køretøjer falder. Med andre ord, størstedelen af de 2,5kr /p.km er jo indtægter til statskassen, som ret hurtigt kommer til at mangle i budgettet.

Hvor meget vil prisen per kollektiv personkilometer ændre sig hvis det lykkes at få 50% flere kunder / 50% flere kilometer ?

 • 0
 • 0

Generelt synes jeg, at al infrastruktur bør være statslig. Det gælder veje, broer, færgelejer, jernbanenet, telefonnet, Internet, TV-sendenet, hospitaler osv. Dermed kan staten selv sørge for, at der er tilstrækkelig dækning og kan prioritere yderområder (som private selskaber ikke har nogen interesse i, da befolkningsgrundlaget er for lille).

Driften kan så udliciteres til firmaer, der betaler for at bruge infrastrukturen. Det gælder busdrift, færgedrift, togtrafik, telefoni, Internet, kabel-TV, antenne-TV osv. Og hvor der ikke er privat interesse, skal staten selv sørge for drift.

 • 0
 • 0

Hvordan ser økonomiberegningen ud når det lykkes at få bilejerne til at benytte kollektiv trafik. Man må forvente at forbruget af såvel højt afgiftsbelagt fossilt brændstof som endnu højere afgiftsbelagte nye køretøjer falder.

Ikke for at skyde på specielt dig men:

Så er vi med det samme ovre i kassetænkningen igen ?

Hvis vi bruger statens indtægter fra benzinskatten til at lave beslutninger om kollektiv transport er landet fortabt overfor lande der bruger rationelle beslutningsprocesser.

Vi har nogle objektive årsager og bevæggrunde til at have et velfungerende system af kollektiv trafik, hvis nyordningen deraf gør det til så stor en success at det giver problemer, kan Folketinget nedsætte støtten (de 1.50 kr/passagerkm) for at regulere derpå.

Jeg er helt enig med at vores skatte/afgifter på personbiler er helt i skoven, [b]men det er en helt anden diskussion[/b] og ikke relevant her.

 • 0
 • 0

Generelt synes jeg, [...]

Fine teoretiske principper Torben, bortset fra to ting:

 1. Vi bliver nødt til at subsidiere periferien fra centrene, hvis ikke udkantsdanmark skal lukkes & slukkes helt. (Det er muligvis en beslutning vi bør tage, men den skal ikke tages under dække af strukturen af den kollektiv transport)

 2. Problemet er ikke teorien, men hvordan vi kommer fra teori til praksis.

 • 0
 • 0

*Fast pris per kilometer i luftlinie, med "choke-points" ved store broer (Storebælt, Lillebælt, Farø osv.)

?? Hvorfor skal trafiken kværkes hvor en eller anden dum gletsjer for nogen millenier siden har gravet en grøft?

 • 0
 • 0

Endnu et pletskud.

Og jeg giver dig ret i at alle forsøg på at styre andre politiske mål (udkantsdanmark, beskæftigelse, energi osv) skal UD af offentlig transport så man kan koncentrere sig om at give service til brugerne!

Mvh Morten

PS: Choke skal vel ses i forhold til "pris for afstand i fugleflugt" idet togrejser jo i reglen går via storebælt. Kender ikke udtrykket i denne forbindelse men det er vel "transport slang"

 • 0
 • 0

[quote]*Fast pris per kilometer i luftlinie, med "choke-points" ved store broer (Storebælt, Lillebælt, Farø osv.)

?? Hvorfor skal trafiken kværkes hvor en eller anden dum gletsjer for nogen millenier siden har gravet en grøft? [/quote]

Fordi vores udgifter styres af gletsjeren.

Hvis du ikke laver disse chokepoints risikerer du at der opstår "perverse incentives" fordi rejsens prise bliver helt uproportional med produktionsomkostningen.

 • 0
 • 0

Utopia i hele den vestlige verden er lige p.t. at "finansialisere" samfundet:

Det vil sige at ideal-samfundet skal komponeres fra en palette af varer og tjenesteydelser som handles på "markedet". Naturligvis skal der samtidigt introduceres så mange "gatekeepers" som muligt, hver gatekeeper er et ekstraktionspunkt for penge og ressourcer og jo mere ekstraktion og "smash & grab"-forretninger ala Amagerbanken og IC4 jo mere "väkst" og jo rigere er "vi". Kompleksitet og Bövl er präcis ligegyldigt så länge dette kan outsources til "kunderne", ekstraktionen af kundernes arbejdskraft er jo også et väsentligt bidrag til bundlinien.

Det fungerer bare ikke når ALLE aktörer, både stat og privat, fölger präcis den samme model: Mänden af kunder, kroner og timer man kan träkke ud af dem er jo begränset. Men den slags kedelige ting har aldrig stoppet den sande visionäre personlighed! Det frygtelige er at alle fantasi-ideogier har det til fälles at tilhängerne ser hver fiasko som bekräftelsen af at modellen virker men at man har bare ikke prövet hårdt nok.

Så man fremturer: IC4 skal nok komme på skinner, koste hvad det vil, hvis man ikke kan köbe diesel til den tid kan det köre på hval-olie. Rejsekortet skal også komme i drift, uanset om det kräver et kort til hver eneste zone og busselskab!

For at komme videre med den offentlige transport skulle regeriningen först fyre samtlige rådgivere på et så gråt papir at disse ikke engang kan få job på Christiansö og derefter hyre nogle nye, friske, kräfter til at kopiere den struktur som både shippingbranchen og flytrafikken er nået frem til!

 • 0
 • 0
 • Pensionster og handicappede får 50% rabat.

... og studerende og arbejdsøgende også ?

Jeg er helt enig, men var det ikke en ide at omskrive denne bullet, således at rabatgivningen er indkomst bestemt. Så kunne studerende, arbejdssøgende o.a. med lav indkomst også blive mobile, uden at der skal reguleres i forhold til specifikke befolkningsgrupper.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig, men var det ikke en ide at omskrive denne bullet, således at rabatgivningen er indkomst bestemt.

Det er bestemt en mulighed, men det er en detalje, det er de overordnede principper vi skal fokusere på.

 • 0
 • 0

PHK:

Jeg er helt enig med at vores skatte/afgifter på personbiler er helt i skoven, men det er en helt anden diskussion og ikke relevant her.

Så post lige et blogindlæg hvor denne diskussion er relevant. Så skal jeg gerne forklare hvorfor det ikke er helt i skoven.

 • 0
 • 0

Det var ikke for at bringe kassetænkningen i fokus - men det er ulig nemmere at komme igennem med større ændringer, hvis man kan fremlægge en samfundsøkonomisk god case.

Derfor mener jeg de to tal fra kssetænkningseksperimentet er relevante.

I øvrigt er jeg bange for at måtte bakke Jørgen Ramskov op..

 • 0
 • 0

PHK:

 1. Vi bliver nødt til at subsidiere periferien fra centrene, hvis ikke udkantsdanmark skal lukkes & slukkes helt. (Det er muligvis en beslutning vi bør tage, men den skal ikke tages under dække af strukturen af den kollektiv transport)

Torben:

Driften kan så udliciteres til firmaer, der betaler for at bruge infrastrukturen. Det gælder busdrift, færgedrift, togtrafik, telefoni, Internet, kabel-TV, antenne-TV osv. Og hvor der ikke er privat interesse, skal staten selv sørge for drift.

Torbens sidste sætning er vel en anden måde at udtrykke behovet for subsidier i udkanten?

 • 0
 • 0

[quote][quote]*Fast pris per kilometer i luftlinie, med "choke-points" ved store broer (Storebælt, Lillebælt, Farø osv.)

?? Hvorfor skal trafiken kværkes hvor en eller anden dum gletsjer for nogen millenier siden har gravet en grøft? [/quote]

Fordi vores udgifter styres af gletsjeren.

Hvis du ikke laver disse chokepoints risikerer du at der opstår "perverse incentives" fordi rejsens prise bliver helt uproportional med produktionsomkostningen.[/quote]

Æh, øh ...

 1. Vi bliver nødt til at subsidiere periferien fra centrene, hvis ikke udkantsdanmark skal lukkes & slukkes helt. (Det er muligvis en beslutning vi bør tage, men den skal ikke tages under dække af strukturen af den kollektiv transport)

Kan du ikke lige forklare en gang til hvad der er princippet bag dine forslag?

http://en.wikipedia.org/wiki/Perverse_ince... 'A perverse incentive is an incentive that has an unintended and undesirable result which is contrary to the interests of the incentive makers.'

Du ønsker at forhindre at Korsoranere pendler til Nyborg i stedet for naturligt til Slagelse?

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]*Fast pris per kilometer i luftlinie, med "choke-points" ved store broer (Storebælt, Lillebælt, Farø osv.)

?? Hvorfor skal trafiken kværkes hvor en eller anden dum gletsjer for nogen millenier siden har gravet en grøft? [/quote]

Fordi vores udgifter styres af gletsjeren.

Hvis du ikke laver disse chokepoints risikerer du at der opstår "perverse incentives" fordi rejsens prise bliver helt uproportional med produktionsomkostningen.[/quote]

Æh, øh ...

 1. Vi bliver nødt til at subsidiere periferien fra centrene, hvis ikke udkantsdanmark skal lukkes & slukkes helt. (Det er muligvis en beslutning vi bør tage, men den skal ikke tages under dække af strukturen af den kollektiv transport)

Kan du ikke lige forklare en gang til hvad der er princippet bag dine forslag?

http://en.wikipedia.org/wiki/Perverse_ince... 'A perverse incentive is an incentive that has an unintended and undesirable result which is contrary to the interests of the incentive makers.'

Du ønsker at forhindre at Korsoranere pendler til Nyborg i stedet for naturligt til Slagelse? [/quote]

Jeg tror det er for at undgå at man tage fra Rødby og til Svendborg for en 50'er. Distancen er kort i fugleflugt men lang i transport (hvis man tager toget)

 • 0
 • 0

Hvad med privatbilismen, skal den vige for tusindårsrigets prestigeprojekt ?

Og du glemmer lige at pointere at de 2,5kr per personkm i privatbil, i overvejende grad går til at finansiere de 1,5kr for offentlig, eller hvad?

Hvordan ville regnskabet se ud, hvis biler og brugen deraf ikke var så afgiftsplaget?

 • 0
 • 0

Hvad med privatbilismen, skal den vige for tusindårsrigets prestigeprojekt ?

Så længe det samlede budget er det samme, kan vi så ikke godt lade være med at skyde os selv i foden ved at bygge kompensationsmotorvej ?

Tak.

 • 0
 • 0

[quote]Hvad med privatbilismen, skal den vige for tusindårsrigets prestigeprojekt ?

Så længe det samlede budget er det samme, kan vi så ikke godt lade være med at skyde os selv i foden ved at bygge kompensationsmotorvej ?

Tak.[/quote]

Hvordan skal det forstås?

Og igen, hvordan ser regnskabet ud, hvis du tager afgifter ud af ligningen?

 • 0
 • 0

Hvad med privatbilismen, skal den vige for tusindårsrigets prestigeprojekt ?

Og du glemmer lige at pointere at de 2,5kr per personkm i privatbil, i overvejende grad går til at finansiere de 1,5kr for offentlig, eller hvad?

Hvordan ville regnskabet se ud, hvis biler og brugen deraf ikke var så afgiftsplaget?

Argumenterer du virkelig mod reformer af den kollektive trafik ud fra at forbedringer kunne føre til at bilister skifter til den kollektive trafik?

Hvis bilisterne skifter til kollektiv er det jo fordi de sparer 1kr/km (sikkert mere). Det kommer de nok til at bruge på noget andet med både moms på og indkomstskat af lønninger.

 • 0
 • 0

Øh... er den kollektive trafik ikke nationaliseret?

Og kassetænkningen og burekratiet opstår netop pga. staten/nationaliseringen.

 • 0
 • 0

Kollektiv trafik er dyrere og langsommere end individuel. Dets eneste fordel er at der er folk til at køre dåserne ud af byen om morgenen og ind igen om aftenen Hvis de enorme arealer som beslaglægges af tog og sporvogne omdannes til parkeringspladser og folk kørte i biler som kunne vippes op og stå parkeret på enden(Mogens Teisen) er det eneste der taler for kollektiv traffik at det holder en masse ulækre pampertyper beskæftiget så de ikke laver andre ulykker.

 • 0
 • 0

Det duer vist ikke? Mange steder i verden er man opdraget til at nationens ve og vel er afgørende, det kan så at sige være et lige så stærkt incitament til at få ting til at fungere som vor verdens økonomiske incitamenter! Så at sige en billig måde at få ting til at fungere effektivt på fordi mange af de ting som vi taler om men ikke har længere, såsom korpsånd, ansvarsfølelse og effektivitet er indpodet på forhånd og ikke skal tilkøbes!

Og når det er gået tabt er det tvivlsomt om nationalisering vil andet end bringe os fra asken og i ilden, fordi incitamentet vil mangle.

Allerede i en gammel Olsen-bande film gjorde man grin med disse kvaliteter hos jernbaneetaten, jeg tror at vi har mistet noget der bliver svært at erstatte, de sidste mange års udvikling af den kollektive transport kunne ihvertfald tyde på det!

Og mon ikke det er os der er gal på den, vi har lige haft statsbesøg fra en nation der har sin stolthed i behold, og synes at have betydelig mere succes med sin udvikling end vi?

 • 0
 • 0

Allerede i en gammel Olsen-bande film gjorde man grin med disse kvaliteter hos jernbaneetaten, jeg tror at vi har mistet noget der bliver svært at erstatte, de sidste mange års udvikling af den kollektive transport kunne ihvertfald tyde på det!

Egon er død. Kjeld og Benny kører showet nu.

 • 0
 • 0

[quote] Allerede i en gammel Olsen-bande film gjorde man grin med disse kvaliteter hos jernbaneetaten, jeg tror at vi har mistet noget der bliver svært at erstatte, de sidste mange års udvikling af den kollektive transport kunne ihvertfald tyde på det!

Egon er død. Kjeld og Benny kører showet nu.[/quote]

I IC4, kunne man fristes til at tilføje. ;o)

Men PH har ret i, at Danmark er havnet i et overordentlig rodet og uhensigtsmæssigt kollektivt transport(mangel på)system.

E fuldstændig liberalisering ville sandsynligvis give et mere sammenhængende system end det nuværende, og under alle omstændigheder væsentligt billigere.

Højhastighedstog har været debatteret - de har ingen berettigelse i Danmark - det er mindre forurenende at flyve på længere afstande, langt hurtigere og billigere.

 • 0
 • 0

[quote

 1. Vi bliver nødt til at subsidiere periferien fra centrene, hvis ikke udkantsdanmark skal lukkes & slukkes helt. (Det er muligvis en beslutning vi bør tage, men den skal ikke tages under dække af strukturen af den kollektiv transport) quote]

I "gamle dage" skulle de koncessionerede selskaber påtage sig at servicere udkantsområderne - formentlig ved at dække underskuddet med let forhøjede priser på de givtige ruter.

I dag har "forretningsgørelsen" bevirket nedlæggelse af "ikke rentable" ruter. Herefter skulle billetprisen på de givtige ruter GÅ NED - øøehhh???

 • 0
 • 0

De to sidte indlæg opfatter jeg som en klar indikation af hvor let det går galt:

Den ene påstår at "En fuldstændig liberalisering ville sandsynligvis give et mere sammenhængende system end det nuværende, og under alle omstændigheder væsentligt billigere" - nok ikke - særligt når den store subsidiering af privatbilisme gennem mortorveje etc tages med i modellen

den anden "I "gamle dage" skulle de koncessionerede selskaber påtage sig at servicere udkantsområderne - formentlig ved at dække underskuddet med let forhøjede priser på de givtige ruter.

I dag har "forretningsgørelsen" bevirket nedlæggelse af "ikke rentable" ruter. Herefter skulle billetprisen på de givtige ruter GÅ NED - øøehhh???"

Fidusen er vel netop ved den foreslåede nationalisering at man tager alt hjem, beslutningerne, budgetter, driften osv. Samtidig tager man al politikken ud af selve driften så dem som driver biksen kan nøjes med at give optimal service.Da man ret nøjagtigt ved hvor mange passager km. der "Omsættes for pr. år vil man med en kr/km prisstruktur ret let kunne sige hvad en km skal koste for at nå sine service mål (ikke det omvendte hvad en tur på en strækning skal koste med det service niveau man nu finder passende).

På den måde er kunde hele tiden i centrum.

Så kan det overordnet set bestemmes hvilken service der skal leveres. Nu står der "kollektiv transport. Hvordan det skal organiseres helt ude på "rutebilniveau" ved jeg ikke rigtig? Hvordan skal det vurderes om der er brug for en bus fra Lille Skostrup til Storerøjser kl 22??

Mvh Morten

 • 0
 • 0

....Hvordan det skal organiseres helt ude på "rutebilniveau" ved jeg ikke rigtig? Hvordan skal det vurderes om der er brug for en bus fra Lille Skostrup til Storerøjser kl 22??

Nu er det jo på "rutebilniveau" det foregår, og virkeligheden taler vel sit tydelige sprog.

 • 0
 • 0

Fejlen ved denne diskussion ses let... Alle de der interesserer sig for den offentlige trafiks velgående snakker om takster på billetterne. Som om det skulle betyde alfa og omega?

I Brønderslev findes der en vej ved navn Industrivej. Her er der en del arbejdspladser. For enden af vejen er der et busstoppested. Her skal man stå i alt slags vejr uden beskyttelse for vind og vejr. Oveni det skal man stå i nogle sten på størrelse med golfbolde. Simpelthen ikke til at holde ud !

Giv dog dem der tager bussen nogle bedre forhold.

Et godt eksempel er Aarhus Hovedbanegård. De har lavet et indkøbscenter med direkte indgang til banegården. Altså i samme hus!!! Fedt. Nu kan de der skal med det offentlige og skifte til eller fra tog ordne et par indkøb i farten. Ventetiden er ikke spildt og man behøver ikke at købe ind i bilen når man er kommet hjem.

Ved at lægge butikker i nær afstand til knudepunkter for det offentlige kan man gøre hverdagen nem og overskuelig for de der vælger det offentlige. Selvfølgelig bør folk heller ikke skulle vente i regnen. Det bliver man syg af.

 • 0
 • 0

Kære ven. Samfundets organisationer har ikke ret tit kunden i centrum - men det har et privat firma. Og det som tjener flest bedst er også det lønsomste.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten