kronikken blog

Når der går bus i tv-signalet

Historien om, at de københavnske bybusser forstyrrer tv-signalet hos en familie på Nørrebro, har vakt en del opsigt, også blandt Ingeniørens læsere. Det lyder som noget fra en anden tid, at linje 5A på Nørrebrogade kan slukke tv-signalet, men faktisk er forstyrrende interferens et særdeles nærværende fænomen i tv-branchen. Og det bliver kun værre.

Problemet er helt enkelt, at samfundets æter- og kabelbårne kommunikationsaktiviteter i stadigt stigende grad benytter de samme frekvensbånd. Er der ikke fuldstændigt vandtætte skotter - eller rettere afskærmning - mellem de to netværk, blander signalerne sig, og resultatet er enten striber og sne eller slet og ret sort skærm på digitale apparater.

Brug af frekvenser

I tv'ets barndom var interferensproblemer fra anden radiokommunikation ofte knyttet til walkie talkier og radioamatørers sendeudstyr. Dengang var det kun de såkaldte VHF-frekvenser (kanal 2-4 på 47-68 MHz og kanal 5-12 på 174-230 MHz) og UHF-frekvenser (kanal 21-69 på 470 - 862 MHz), der blev anvendt til tv.

Hullerne mellem kanalpladserne på VHF og UHF blev og bliver anvendt til andre formål end tv. De gamle tv-apparater kunne end ikke indstilles til disse frekvenser, men det kan de i dag, hvor kabel-tv-nettene vrimler med tv-programmer, bredbåndstjenester og avancerede interaktive tjenester, som alle lægger beslag på hver deres lille del af frekvensspektret.

De såkaldte S-kanaler ligger i det spektrum, som i æteren er reserveret til andre formål end tv. I princippet dækker S-båndet S1-S10 på 104-174 MHz og S11-S41 på 230-470 MHz, og giver altså plads til et betydeligt antal ekstra kanaler i et kabel-tv-net.

Samlet distribuerer YouSee i dag omkring 150 forskellige tv-kanaler i blandet analogt, SD og HD kvalitet. For at få plads til dem alle benytter YouSee S-kanalerne, og det kan sagtens lade sig gøre, så længe kabel-tv-nettene bygges med godt afskærmede komponenter, og de er udført håndværksmæssigt korrekt.

Man kunne selvfølgelig forestille sig, at man friholdt S-kanalerne for at undgå problemer som følge af ældre og utætte antenneinstallationer, men efter lanceringen af Digi-TV og Boxer's tv net, som på hver af sendemasterne optager hhv. to og tre kanaler, ville der alligevel opstå indstrålingsproblemer i utætte kabel-tv-installationer.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at frekvenserne i området 790 MHz-862 MHz i slutningen af i 2011 vil blive bortauktioneret til brug for mobilt bredbånd, det såkaldte LTE-net. Det vil medføre den særlige udfordring, at radiosenderne i mobilterminalerne (dongler, telefoner o.lign.) vil komme endog meget tæt på tv-apparaterne, og at mange apparater faktisk er dårligt afskærmet mod indstråling fra tæt hold.

Konkret eksempel på indstråling

I eksemplet med bybusserne på Nørrebrogade stammer indstrålingen fra de Tetra radiosendere, som busserne bruger. Tetranettets mobile enheder sender på 380-385 MHz, medens nettets basestationer sender på 390-395 MHz.

Kabelnettets kanal S30 er placeret på 374-382 MHz, S31 ligger på 382-390 MHz, og S32 ligger på 390-398 MHz. Mobile Tetrasendere kan derfor forstyrre de programmer, som ligger på S30 og S31 på kabel-nettet, mens Tetranettets fast placerede basestationer kan forstyrre programmer på S32, hvis kabel TV installationen ikke er tæt.

På S30 har YouSee placeret en digital multiplex, som kan indeholde flere TV programmer - her aktuelt DR1, TV2, DR2 og DR1 synstolket. På S31 ligger Kanal 5 i analog udgave. Disse fem programmer vil kunne blive forstyrret af mobile Tetrasendere, hvis kabel TV installationen er utæt.

Installationsnormer og materiel

Der findes allerede i dag ganske gode standarder for, hvordan fællesantenneanlæg og husinstallationer skal udføres for at være sikret mod indstråling. Den store udfordring ligger i at få skabt opmærksomhed om det blandt de enkelte kunder.

Første gang der for alvor var større offentlig opmærksomhed om emnet var ved åbningen af det digitale sendenet den 1. november 2009. Her oplevede mange kabel-kunder, at deres før helt fejlfri tv-modtagelse pludselig blev forstyrret af signaler fra det nye digitale tv-net.

Vi tør godt garantere, at vores netværk er tæt, og at problemerne med indstråling i stort set alle tilfælde sker i de dele af nettet, som kunden eller foreningen selv ejer eller har ansvar for. Danske husstande har i gennemsnit to tv-apparater, og man skal ikke være specielt fiks på fingrene for selv at trække et ekstra kabel og montere et ekstra stik i køkkenet eller soveværelset.

Men hvis ikke antennekablet er dobbeltskærmet, dvs. med både folie og flettet metalstrømpe, opstår der nemt utætheder. Har kablet kun metalstrømpen, kan den blive for åben ved skarpe bøj på kablet, og et stik med blot en plastkappe er helt utilstrækkelig skærmet, hvis f.eks. stuen ligger i 1. sals højde ud mod en gade befærdet med busser med tetrasendere.

Jeg så gerne, at vi i branchen kunne etablere en fælles mærkningsordning, som kunne hjælpe private med at finde korrekt afskærmede kabler og stik. Indtil da tilbyder vi selv en ordning, YouSee Ready, som i øvrigt er åben for alle leverandører af antennemateriel.

Bonusinfo

http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/filarkiv/GrafiskFrekvensplan_201... kan man se et udmærket overblik over anvendelsen af de enkelte frekvensområder, og man ser, at der er mange såkaldte landmobile tjenester (taxa, Falck, politi, vognmænd m.v.), som anvender disse frekvenser.

AFO (Aftalen for Fællesantenne Området) har udgivet en vejledning til opbygning af foreningsnet. Den findes på http://forbrugerelektronik.dk/fileadmin/user_upload/forbrugerelektronik/... Tilsvarende er der udgivet en vejledning for husinstallationer, som findes på http://forbrugerelektronik.dk/fileadmin/user_upload/forbrugerelektronik/...

Af Mads Arnbjørn Rasmussen, Civlingeniør, direktør for drift og anlæg, YouSee A/S

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og da intet bider på YouSee eller TDC nægter samme sende de forstyrrede programmer "Et andet sted i Deres Kabel". Principielt er spm hvem er det, som ikke må være lige hvor? :-) De kunne sende analogt men vil aldrig drømme herom, fordi det strider imod såvel pakkeløsningerne men også det være serviceminded i vor moderne tid. For som der direkte står, har man vel engang sendt analogt.

 • 0
 • 0

For mange år siden blev kabelanlæg lagt om til pakkevis eller enkelt tilslutninger, Stjernesystemet. Hertil bliver anvendt tyndere kabler og alderen gør vel også noget. Tiden gør tingene mere u-tætte. Ligesom ingenting i længden er vandtæt (svømmehaller og vandarmaturer).

 • 0
 • 0

Tiden gør tingene mere u-tætte. Ligesom ingenting i længden er vandtæt (svømmehaller og vandarmaturer).

Nu er der pænt stor forskel på vand og elektromagnetisk stråling, og hvad der holder det tilbage. Sålænge kobber og/eller folie ikke er oxideret eller slidt væk, har jeg svært ved at se, hvordan alder kan have betydet for afskærmningen.

 • 0
 • 0

Jens Christensen Når man kan bruge mobiltelefoner i elevatorer, fly med videre. Det kan kun betyde afskærmninger er mere kompliceret end man tror, en hel videnskab for sig. YouSee vil for eks. skrive deres signaler er kraftige nok, men dette behøver absolut ikke være tilfældet, tværtimod faktisk. Den part som gør noget forkert er faktisk YouSee, det med De ikke vil flytte tingene hen hvor man kan modtage tingene uden problemer. I det ene øjeblik er digitale signaler immune overfor noget, men lige med et kan man ikke modtage noget. Jeg elsker sidespring. I kabel tv ens barndom var der faktisk et slags forbud imod sende på hver enkel kanal, manm måtte kun og kun sende på "Hveranden", hvad der da skete er idag historie.

 • 0
 • 0

Mads Arnbjørn Rasmussen Det er nok muligt ens kunder skal gøre tingene tætte. Men igen da YouSee ikke kan kræve/forlange man kan anvende ting i kabler, som andre sender gennem luften ______ Jeg mener Luftvåbnets Fly navigerer vel ikke rundt i gaderne, dog undtaget lavtflyvende helikotere. Så YouSee har altså en opgave i "Være behjælpelig med løse problemerne"

Her i Århus var TV2 Zulu på kanal 30, hvor Hedensted sender også lå, men se om Stofa flyttede Zulu. Hvad som er sket efter digitaliseringen glemte jeg checke.

 • 0
 • 0

Mads Arnbjørn Rasmussen

Du skriver, at i TV-ets barndom var radioamatører og privatradioer ofte kilden til forstyrrelser af TV-udsendelser på VHF/UHF-båndene.

Nu beskæftiger du dig primært med kabelbårne signaler. Men terrestrisk udbredte signaler har fra tidernes morgen været underlagt naturens luner. I sommerperioden var bånd 1 kanalerne næsten dagligt generet af Sydeuropæiske stationer via udbredelse i E-laget. Og kanaler på de øvrige VHF/UHF-kanaler var mange gange om året generet af Europæiske stationer udbredt via inversionslag i troposfæren. Dette gælder stadig og for al trådløs kommunikation.

Frekvensspektret er en naturressource, og med den intensive udnyttelse er genbrug af frekvenser en nødvendighed. Forstyrrelser eller kommunikationsbrist vil aldrig kunne undgås. At det gedigne HF-håndværk i dag nærmest er en by i Rusland gør ikke problemet mindre.

Kjeld Bülow Thomsen - OZ1FF Professionel radioamatør

 • 0
 • 0

Kjeld Bülow Thomsen - OZ1FF Dengang med bånd 1 kanalerne, og DR sendte dengang prøvebillede, i stedet for slukke for tv signalet om natten. Således man ikke måtte se noget fra udlandet, var det censur dengang? Eller hvad mener Du så om min udtalelse om at reflektionerne af digitale signaler i nogens øjne altid vil virke forstærkende, SFN sendere, for denne antalelse er så vidt jeg ved temmelig forkert!

 • 0
 • 0

Kære Mads Arnbjørn Rasmussen Når man ikke må anvende disse konkrete 2 kanaler eller 2 MUX'er, da skyldes det en regel om noget udstrålende. Jeg tror nok at Modtagere for samme frekvenser også "Står rimeligt langt fra nærmeste Kabel Tv anlæg". Jeg mener man ønsker ikke unødvendigt Wauw udslag på de forkerte Grapher, idag digitale medier. Det jeg mener er at når man vil skærme udstrålingerne fra kabel net, da er det fordi man ikke ønsker nogen kan modtage disse signaler, medmindre man mere eller mindre galvanisk ( ) er tilkoblet og betaler fremtdeles.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten