kronikken blog

Myndigheder bør kræve 3D-modeller i trafikprojekter

Illustration: Privatfoto

Merete Tøndel er adm. direktør, Vianova Systems AS

Virtuelle 3D-modeller, der anvendes i en ny projekteringsmetode kan kraftigt forenkle planlægnings- og anlægsprocessen inden for vej- og jernbaneprojektering. Det ses blandt andet i flere store anlægsprojekter i Norge - takket være visionære og proaktive krav til koordinering. Krav, der er stillet af norske fagmyndigheder. Nu er tiden kommet til, at også de danske myndigheder sætter sig i førersædet og kræver tilsvarende koordinering mellem danske bygherrer, projekterende og entreprenører.

Nogle må vise vejen, først da sker der en udvikling i branchen. Erfaringen fra Norge viser, at der reelt ikke sker ændringer, før myndighederne tager ansvar og kræver systematisk modelbaseret planlægning, projektering og gennemførelse. Men når sandheden skal frem, har der manglet noget for at få dette gennemført - nemlig en ny arbejdsmetodik:

Mit argument er, at blot det at indføre en ny projekteringsmetode vil løse de fleste udfordringer. Metodeændringen indebærer et paradigmeskifte og medfører ikke kun besparelse af tid og penge, men også kvalitetsmæssigt bedre projekter. På fagsprog kaldes det 'BIM ¬for infrastruktur'. Denne modelbaserede projekteringsmetode vinder nu for alvor indpas i infrastrukturprojekter og vil revolutionere branchen totalt.

BIM (Building Information Modeling) har som bekendt været 'nirvana' i byggebranchen i efterhånden nogle år. Nu er tilsvarende ved at ske i anlægsbranchen. Komplicerede 2D-tegninger er fortid, let forståelige digitale 3D-modeller i realistisk udførelse er løsningen. Koordinering, interaktion, transparens, effektivisering og tværfaglig kvalitetssikring er kernen af det hele.

En tegning siger mere end 1.000 ord, en model siger mere end 1.000 tegninger! Det er ikke uvant med op til 1.000 tegninger i et projekt, og ja, det er muligt at visualisere det meste af dette i én digital 3D-model. 3D-modellering og koordinering af projektet helt fra idéstadiet vil kunne forkorte planlægningsfasen væsentligt, som jeg ser det. Projekter i let forståelige 3D-modeller gør det bl.a. meget enklere for alle involverede parter (stat, kommune, politikere, lodsejere, borgere, miljøaktivister osv.) at forstå planerne - og nemmere og hurtigere at opnå konsensus.

Det norske fællesprojekt E6-Dovrebanen langs Norges største indsø Mjøsa er et forgangsprojekt efter den nye arbejdsmetode. Statens Vegvesen og Jernbaneverket er ikke bare for første gang gået sammen om et komplet, integreret og koordineret fællesprojekt. Som bygherrer har de også valgt at gennemføre det på en BIM-forbilledlig måde. Resultatet af bygherrenes strenge krav til systematisk, tværfaglig koordinering ved brug af den fælles koordineringsmodel er bedre samarbejde, reducerede udgifter og bedre kvalitet.

E6-Dovrebane-projektets organisering og planlægning vil ifølge bygherrerne give en besparelse på flere hundrede millioner kroner. Dette skyldes både en helt konkret kortere afstand i forbindelse med flytning af jord, samt måden selve projekteringen blev gennemført på, og hvad det gav af effektivisering og kvalitetsforbedring.

I 3D-projektmodellen er det - i modsætning til 2D-tegninger - enkelt at se den totale løsning og udføre tværfaglig koordinering, vurdering og kontrol. Dermed kan projekteringsfejl, kollisioner og -konflikter opdages og elimineres tidligt i processen. Og derved spares mange penge.

Ring 3 Ulven-Sinsen- og Bjørvika-udviddelsen i Oslo, er to andre eksempler på projekter, der har udnyttet BIM-orienteret brug af digitale 3D-projektmodeller. Det er en fremherskende opfattelse i Norge, at projekteringsfejl- og mangler ved traditionelle entrepriser udgør hele 4-5 pct. af de total omkostninger! Der er ingen grund til at tro, at situationen i Danmark er specielt anderledes. Med andre ord, er det alt for dyrt!

Det er ikke så underligt at vej- og jernbanemyndighederne, ja faktisk hele branchen, har store forventninger til de nye og lovende BIM for infrastruktur-værktøjer, der er på trapperne. Gevinsten bliver tydelig: Både i form af en enklere planlægningsproces, en sjovere hverdag for den enkelte projekterende, bedre konkurrenceevne for parterne i projektet, bedre fortjeneste for bygherren - og ikke mindst hurtigere og bedre infrastrukturudvikling og mange penge sparet for samfundet.

Det norske Vejdirektorat har allerede taget konkrete skridt for at indføre BIM-modeller som en påkrævet del af et projekts aflevering (ny Håndbok 138). Dette bør hurtigst muligt også ske i Danmark. Men det kan synes, som om langtfra alle i branchen har forstået, hvor vigtigt dette 'BIM-skifte' kan blive. Og ikke mindst, at det er muligt allerede nu.

Fortsat er der for meget fokus på produktion af 2D-tegninger og for lidt brug af 3D-modeller. Fortsat gennemføres høringsfaser, uden at de berørte parter får mulighed for at se projekterne i en BIM-model. Vi foreslår, at myndighederne som bygherre begynder med at stille krav om brug af BIM i infrastrukturprojekter. Og det er muligt nu.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ved 100.000.000 kr. bliver det kun til 5.000.000. Det er ikke så meget, når man tager et budget. I det den regelt koster 110 til 150 mia kr. så bliver det meget mindre i procent.

Jens

  • 0
  • 0

Ud over at bruge 3D modellen som et projektstyringsværktøj er der også mange andre anvendelsesmuligheder. Vi ser blandt andet et stigende fokus på er 3D-modellen som et redskab til formidling. Oftere og oftere efterspørger vores kunder high-end 3D-visualiseringer af deres tegninger med det fokus at overbevise bygherrere og myndigheder om igangsættelse af projekter.

Et andet formidlings-aspekt er at 3d-modellen giver mulighed for at få ret detaljeret dokumentation ud til menig-mand. Et eksempel på dette er Statens Naturhistoriske Museum, som har lagt 3D-scannede kranier online, så elever i hele Danmark (i hele verden for den sags skyld) kan modtage undervisning i menneskets udvikling.

I kan se casen her: http://snm.ku.dk/skole_og_gymnasietjeneste...

Hilsen Kristoffer Kelstrup Sabroe www.moef.dk

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten