observatoriet på sardinien blog

Modersmålsundervisning på dansk - i Italien?

Da jeg rapporterede om familiens flytning til Cagliari, Sardinien, kom Henrik Møller Jørgensen med det indspark, at vores datter (Giulia, nu 11 år), der er født og opvokset i Danmark, egentlig burde have ret til at bliver undervist i dansk i Italien. Lovhjemlen for dette er EU-direktiv 77/486 (RÅDETS DIREKTIV af 25. juli om skolegang for børn af migrantarbejdstagere), der i uddrag på dansk har følgende ordlyd:

»[...] det er ligeledes vigtigt, at værts-medlemsstaterne i samarbejde med de medlemsstater, hvor de pågældende børn kommer fra, træffer egnede foranstaltninger med henblik på at fremme undervisningen i modersmålet og i hjemlandets kultur, blandt andet for at lette børnenes eventuelle tilbagevenden til dette land [...]

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på børn, som er undergivet skole- eller undervisningspligt i henhold til værtslandets lovgivning, som forsørges af en hvilken som helst arbejdstager, der er statsborger i en anden medlemsstat, og som har bopæl på den medlemsstats område, hvor nævnte statsborger har eller har haft arbejde som lønmodtager.

[...]

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale forhold og deres retssystemer egnede foranstaltninger med henblik på, samordnet med den normale undervisning, at fremme undervisningen i modersmålet og i hjemlandets kultur for de i artikel 1 omhandlede børn. [...]«

I Danmark er dette direktiv i praksis udmøntet på en sådan måde, at der skal kunne stilles et hold på 12 (på tværs af klassetrin) inden for en given region, for at modersmålsundervisningen i det givne sprog oprettes, hvilket vel i og for sig ikke er i overensstemmelse med direktivet. For det første, fordi direktivet vel skal forstås som udgangspunkt for en individuel og ikke en kollektiv ret; for det andet, fordi det forfordeler de små EU-lande (eller rettere, EU-lande med lille befolkningsmæssig repræsentation i et givet værtsland). Hvorfor skulle italienske børn have ret til modersmålsundervisning i Danmark, mens slovenske børn de facto ikke har det?

I Italien er direktivet udmøntet som et præsidentielt dekret (Decreto Presidente Repubblica 10 settembre 1982, n. 722 - i parentes bemærket udstedt nøjagtigt på fristen for direktivets udmøntning i nationale lovgivninger) på følgende vis (min oversættelse fra italiensk originaltekst):

»[...] Artikel 2

[...] b) fremme undervisningen i hjemlandets sprog og kultur, samordnet med undervisningen i de obligatoriske fag, der er indeholdt i studieplanen. [...]

Artikel 4

For at effektuere artikel 2 bogstav b) for så vidt angår undervisning i hjemlandets sprog og kultur, hvor disse ikke er undervisningsfag i elevens bopælsprovins, tilvejebringes denne i henhold til aftaler mellem Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og den diplomatiske repræsentation for den stat, hvor den pågældende elev er statsborger.«

Da vi har gode erfaringer med at få svar fra Ambassaden i Rom, prøvede vi først at forhøre os hos dem. Vi fik følgende svar:

»Ambassaden er ikke bekendt med, at der tilbydes modersmålsundervisning til danske børn nogen steder i Italien. Da det er første gang, ambassaden modtager en forespørgsel af denne karakter, har vi videresendt jeres mail til undervisningsministeriet i Danmark. Vi vender tilbage til jer, når vi hører fra dem.«

Kort tid efter kom svaret fra det danske undervisningsministerium:

»Fra det danske undervisningsministerium har man oplyst følgende:

”Undervisningsministeriet kan oplyse, at den danske implementering af direktiv 77/486 sikrer EU-borgere modersmålsundervisning, såfremt der kan oprettes hold hertil. Grænsen for oprettelsen af et modermålsundervisningshold er sat til minimum 12 personer, disse kan dog findes på tværs af klassetrin.

For så vidt angår implementeringen i Italien henfører Undervisningsministeriet til de relevante italienske myndigheder. Man har ikke i Undervisningsministeriet umiddelbart kendskab til en aftale om ”at undervisningen skal arrangeres i samarbejde mellem det italienske udenrigsministerium og den danske diplomatiske repræsentation i Italien”. Det påhviler som bekendt de italienske myndigheder at sikre opfyldelsen af direktivet i Italien og hvis den konkrete borger mener, at dette ikke er tilfældet, kan vedkommende henvende sig til de relevante italienske myndigheder.”

På baggrund af ovenstående svar vil jeg derfor råde jer til at kontakte det italienske undervisningsministerium og anmode om nærmere oplysninger vedrørende implementeringen af direktivet i Italien: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home «

Det førte os naturligt nok til at forsøge at kontakte det italienske undervisningsministerium. I følge ministeriets hjemmeside skal vi henvende os til provinsens undervisningskontor, men selvfølgelig virker den opgivne e-mailadresse ikke, og også hjemmesiden er defunkt. Vi fandt sidenhen en fungerende e-mailadresse til kontoret og henvendte os, men har endnu ikke fået svar.

Jeg rapporterer fluks om eventuel fremdrift i sagen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Egentlig underligt at når man vælger at flytte til et andet land og bo, at man så har krav på at blive undervist i sit modersmål. Det er enormt resourcekrævende for modtagerlandet at skule tilbyde denne undervisning fordi folk at egen fri vilje har truffet et valg om at bo i et andet land.

Gad vide hvorfor, man har indført dette direktiv?

 • 2
 • 0

I følge direktivets præmisser er et af formålene at lette børnenes eventuelle tilbagevenden til hjemlandet.

Et meget dårligt argument. For det er muligt med privatskole, særligt internationale hvor modersmål vil kunne tilbydes. Har selv været i en engelsksproget amerikansk skole i sydamerika, dansk foregik dog hjemme. Er der ingen internationale skoler i italien? Engelsk eller tysksproget?

De, der har indført direktivet, har aldrig været andet end turister på gennemrejse. Skik følge eller land fly.

 • 0
 • 0

Et meget dårligt argument. For det er muligt med privatskole, særligt internationale hvor modersmål vil kunne tilbydes

Meningen har vel været at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, ikke kun for højtlønnede, der ville have råd til at sende deres børn i privatskole, men også for arbejdstagere, der er afhængige af det offentlige skolesystem. Der findes ingen internationale skoler på Sardinien - det nærmeste, vi kommer, er privatskoler med ekstra engelskundervisning.

 • 0
 • 0

Jeg gætter på at du har læst Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet, men ellers er den her hos UVM.

Men det undre mig at du først bringer emnet op nu, hvor din datter er 11 år. Er hun ikke blevet undervist i dansk siden i flyttede til Sardinien? Som UVM skriver, er der mange der hjemmeunderviser, hvis de er midlertidigt udstationeret, så jeg gætter på at det har I også gjort. Fungerer det ikke?

Min datter på 11 år er blevet hjemmeundervist de sidste 6 år i DK, så tanken ligger mig ikke så fjernt.

 • 1
 • 0

Men det undre mig at du først bringer emnet op nu, hvor din datter er 11 år. Er hun ikke blevet undervist i dansk siden i flyttede til Sardinien? Som UVM skriver, er der mange der hjemmeunderviser, hvis de er midlertidigt udstationeret, så jeg gætter på at det har I også gjort. Fungerer det ikke?

Tak for linket - nej, det kendte jeg ikke. Jeg gør, hvad jeg kan - men formel danskundervisning er det ikke blevet til. Jeg forsyner hende så vidt muligt med danske bøger, blade og film, og gør mit bedste for at tale dansk med hende. Derudover går hun i en ret krævende privatskole, hvor ekstra engelsktimer og mange lektier betyder, at der ikke er så meget overskud til en fokuseret danskindsats.

 • 0
 • 0

Historien om modersmål undervisning er noget grotesk, men nok meget EU-typisk.

Et godt alternativ til at lære og holde det danske sprog ved lige, kunne være at få en dansk Au pair pige. Der er sikkert nogle piger der godt kunne tænke sig at opleve Italien hos en dansk familie, lære det lokale sprog og hjælpe med det danske.

 • 0
 • 0

Et godt alternativ til at lære og holde det danske sprog ved lige, kunne være at få en dansk Au pair pige.

Det var helt sikkert en mulighed. Men som jeg tidligere anførte, skal muligheden for at vedligeholde sproget vel ikke kun være højtlønnede forbeholdt? Hvis EU har vedtaget, at man skal have den ret, skal man så ikke kunne udnytte det? Hvad skal vi ellers bruge EUs direktiver til? Jeg har et par andre gode eksempler på, hvordan det faktisk er sværere at være EU-borger, der flytter til et andet EU-land, end det er at komme fra tredjelande - men der er stof til adskillige blogindlæg, så jeg vil ikke komme med spoilere her.

 • 0
 • 0

Jens, de bøger vi bruger, er de samme som i folkeskolerne. I dansk har vi valgt Min sjette danskbog. Alternativt er der fx alinea.dk.

Og nej, der er ikke noget tilskud. Vi betaler selv (og bestemmer selv).

frilæring.dk (kræver login) stødte jeg på en anden dansk/italiensk familie fra Sardinien, som overvejede hjemmeundervisning. Måske du kan høre dem, hvad de har gjort.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten