phloggen

Luk & Sluk Nordsøolien

Vores civilization lider af et destruktivt afhængighedsforhold til fossile energikilder og hvis vi skal redde et klima der er bare nogenlunde beboeligt for vores børn og børnebørn skal der gøres noget.

Der skal lukkes for Nordsøolien og det er naturligvis en politisk ubekvem ting.

I modsætning til hvad de fleste tror er det egentlig ikke ret meget Nordsøolien skæpper i skattekassen.

Takket være politikernes gavmilde behandling af Mærsk udgør olieindtægterne kun et par sølle milliarder eller tre, ikke engang i nærheden af ½% af Finanslovens balance på 730mia.

Det er ellers blevet til omkring 500 mia totalt siden 1973, men I modsætning til Norge har vores politikere pisset indtægten bort på lavere skatter og vi har derfor ingen "Oliefond" med kassen fuld af penge.

Men vi skal have lukket og slukket olieindvindingen i Nordsøen af rent klimatiske hensyn, og beslutningen skal tages i den kommende folketingssamling hvis det skal nå at hjælpe noget.

Hvordan gør vi det ?

Forslag til det kommende Folketing i debatten...

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Desværre er kun få partier enig. Så vidt jeg ved er det kun enhedslisten og alternativet der aktivt går ind for at slukke for nordsø olien. Resten af partierne på borgen formår at have en slags en slags skitsofren tilgang til energi og klima-politikken. Hvor de taler om at vi skal gøe noget for klimaet, men samtidig ikke evner a træffe nogle fornuftige beslutninger. Hvad gør man så som Liberal instillet person, der mener vi bør have en væsentlig mere aktiv og handlingsorienteret energi & klimapolitik? Stemmer enhedslisten eller altanativet?

Et helt andet spørgsmål er hvor omkostningseffektivt det vil være at lade Olien blive i nordsøen sammenlignet med andre tiltag på energi & klimaområdet. Jeg læste en gang en videnskabelig artikel der sammenlignede omkostningseffektiviteten af forskellige energi og klimatiltag. Et af foreslagene var at opkøbe ufbudte "undersøgelses koncessioner" som olie virksomheder køber for en periode, for at have retten til at undersøge om der der olie i et givet område ,og hvis der er, have mulighed for at udvinde olien. Ideen var blot at købe koncessionerne og sidde på dem uden at gøre noget. På den måde vil udbuddet af olie mindskes, hvilket vil betyde stigende priser på olie og dermed vil andre energikilder blive relativt mere rentable. I følge artiklen var det en meget omkostningseffektiv energi & klima politik. At stoppe nordsø olien vil have lidt den samme effekt, men sikkert være mindre omkostningseffektiv pga de eksisterende investeringer i olieudvindning. Jeg går nu stadigvæk ind for at lade olien blive i nordsøen.

 • 14
 • 7

Øg incitamenter til elbiler, -busser, -lastbiler, -maskiner osv. Der er brug for at el-infrastrukturen kommer på plads, f.eks. i byerne til lejlighedsfolket, og også for at der bliver sendt et klart signal.

F.eks. kunne man vedtage stop for nye dieselbusser inden for et par år. Hvorfor skal vi finde os i larmen og osen? De europæiske busfabrikanter har været nogle sløve bavianer, og de har fået lov til at slippe afsted med det.

Det handler ikke om at finansiere hele overgangen, det skal markedet nok klare, men om at hjælpe med at skubbe den i gang.

 • 22
 • 6

Vi skal tilbage på sporet. Det er forfriskende at der nu bliver regnet på de forskellige partiers evne til at reducere CO2 udslippet. (Ligesom der regnes på hvordan de forskellige partiers forslag påvirker det statslige budget.) Vi skal tro på at det kan lade sig gøre. Jeg er selv fra Vind industrien, og hvis ellers der er politiske vilje til at investere løse et problem, så er industrien mere end vilige til at levere varen. Jeg har forsøgt at finde data over hvor meget Vind energi der er installeret på verdensplan siden 1981, og fra 1989 til 2019 vækstede den globale vind-industri med ca 30% om året. Havde vi forsat den udvikling hen over finanskrisen og frem til 2020 så var industrien så stor, at den kunne levere 1/3 del af verdens primær energi. Jeg har linket til mit excel-ark her: https://www.dropbox.com/l/scl/AACcAbgVmyuI...

 • 6
 • 5

Et helt andet spørgsmål er hvor omkostningseffektivt det vil være

Det er egentlig ikke en økonomisk beslutning.

Hvis det skal nytte noget, skal vi stort set være holdt om med at bruge kulbrinter omkring 2030-2040.

Antag at Danmark gør det.

Der er et nogenlunde forsvarligt argument i at pumpe olie op "til eget forbrug" mens man arbejder intenst på at bringe det forbrug i nul.

Men er det etisk og moralsk forsvarligt at pumpe olie op og sælge den på det internationale marked parallelt dermed ?

Det ville være lidt som en afvændt narkoman der blev pusher, ville det ikke ?

 • 28
 • 13

Start med at reducere efterspørgslen. Det kan f.eks. ske ved at fremstille electrofuels fra CO₂-lette energikilder, f.eks. kernekraft, hvor højtemperaturreaktorer direkte kan fremstille brint af varme, som kan bruges enten direkte eller til at lave electrofuels af.

 • 12
 • 19

Men er det etisk og moralsk forsvarligt at pumpe olie op og sælge den på det internationale marked parallelt dermed ?

Så må Danmark stoppe med at fortsætte udbud af koncessioner. Her har ENS en liste over licencerne.

Det samme kunne fordres for råstofindvindning til eksport, som sand, grus og sten fra bunden i danske farvande. Kassation af salt fra salthorste mv. Nogle politikere har solgt DK for en "stang lakrids", fremfor at løse økonomisk uansvarlighed. Vi kan jo starte med Skat og arbejde videre gennem årtiers fejlslagen politik.

At pege fingre af Danmarks samhandel, giver ingen menning idet vi jo er afhængig af eksport. Mange tror vist vi kun behøver klippe hinanden for at eksistere, men det er som at tisse i bukskerne for at holde sig varm (En relativ kort fornøjelse)

 • 6
 • 2

...kunne være en mulighed. Infrastrukturen i form af naturgasnettet findes allerede inklusive lagring. Og før nogen hyler: jeg er helt klar over, at virkningsgraden af rekombination af brint og kuldioxid er lav, måske 20%. Men i forhold til at dreje møllerne ud af vinden og slet ikke producere er det en bedre løsning. Kom venligst ikke med elpriser fra vindkraft som modargument, de er rent politisk fastsatte ud fra irrelevante parametre. Og at producere vindgas kan gøres relativt hurtigt, måske 2025.

 • 11
 • 1

Start med at reducere efterspørgslen.

Præcis - stil krav om at al energi - incl. fossil - skal være netto forureningsfri. Prisen for at indfange CO2 eller på anden vis neutralisere forureningen for fossil energi vil automatisk lede til en reduceret efterspørgsel.

Det er grundlæggende ikke i orden at acceptere eller ligefrem understøtte en skadelig forurenende adfærd for at tjene penge.

 • 5
 • 3

CH₄ er en utrolig kraftig klimagas, meget værre en CO₂ og at bare der siver en smule ud af naturgasnettet eller går uforbrændt igennem en motor, så ødelægger det klimaregnskabet.

Hvis vi antager at naturgasnettet er lige tæt for methan, uanset om den kommer fra fossil, bio eller syntese vil det stadig være en forbedring at det ikke var fossil methan.

Men rent termodynamisk er det at krydse over åen et antal gange at lave elektricitet om til brint og processvarme, bare for at kunne varme huse op som allerede har en elektrisk stikledning.

 • 16
 • 4

....for vælgerne end for CO2 og de pleaser dem med at erklære krig mod CO2 med med gode hensigter om at gøre noget godt for klimaet med "slesk tale og billig portvin" som Miljøministerens fader betegnede den slags aktiviteter:-) Og så længe at vælgerne tror at der sker noget afgørende der er til gavn for deres børn og børnebørn så sker der i hvert tilfælde ingenting der kan kaldes forsvarlig miljø politik.

 • 13
 • 8

Men rent termodynamisk er det at krydse over åen et antal gange at lave elektricitet om til brint og processvarme, bare for at kunne varme huse op som allerede har en elektrisk stikledning.

Helt enig, og jeg påpegede selv den dårlige virkningsgrad i processen. Men fidusen ved at konvertere til vindgas er, at naturgasnettet har lagringskapacitet til omkring 3 måneder, hvorved perioder med kraftig vind kan bruges til noget, fremfor at stoppe møllerne. Og lagring er pt. netop problemet ved vedvarende energiproduktion.

"Methanklimagasargumentet" fra A-sektionen har du jo allerede selv gennemhullet.

 • 10
 • 1

Hvorfor skal der komme noget istedet for? Bare find ud af hvor meget aktørerene derude skal have for at sælge og så luk det ned? Færdig.

Franske Total købte deres andele af Mærsk for 47mia og Ineos fra Dong for 8.7mia. Shell og Chevron skal så måske have have ialt ~70mia for deres andele.

Det er 125.7 Mia alt, eller 21k dkk per borger - Det er da en del penge, men i disse tider hvor staten kan optage lån til ingen penge er det jo heller ikke værre end som så.

Måske foreslå dem istedet at de kan fortsætte udvindingen 5 år, og derefter får de en garanteret pris for at lukke. Så kan de vride hvad de kan ud, uden at skulle lave investeringer fordi de ved at der er en slut dato, og så kan det nok lade sig gøre til en meget bedre pris.

Hvis politikerne ikke har mod til at tage den beslutning, så udskriv en folkeafstemning omkring det. Skal Danmark stoppe sin olieudvinding og vil du acceptere en skattestigning på 0.01 % om året for det? Ja / Nej.

 • 4
 • 14

Det kan godt være at Nordsøolien udgør mindre end ½% af statens indtægter; men for mindre end 1½ år siden blev selskaberne bag Thyra-feltet enige om at investere 21 mia. kr i en genop- og udbygning af feltet.

Der er sat mange skibe i søen i den anledning ...

Udsigten til at skulle betale 21 mia med renters rente, tror jeg ikke vil være spiseligt for et regeringsdueligt parti i DK.

Iøvrigt er det jo ikke således, at en nedlukning af Nordsø-olie vil medføre mindre fossil afbrænding - det vil blot betyde at andre oliefelter skruer op for leverancerne, og Danmark vil miste en indtægt på handelsbalancen

 • 23
 • 2

Forudsat at der er politisk opbakning kan vi jo nemt(?) lovgive os ud af det. Det umiddelbare tiltag må være at beskatte(herunder også fradrag) i en grad der gør udvinding urentabel. Det er dog forventligt at der er klausuler i udvindingskontrakten der ville stille regeringen erstatningsansvarlig i det tilfælde. Men måske kunne man lovgive omkring arbejdsmiljøet på boreplatforme som ville have den konsekvens at det praktisk talt ville være umuligt at arbejde lovligt på en boreplatform i DK. Uden politisk opbakning er der vel kun ulovlige tiltag tilbage, eller at tage en stor erstatningssags konsekvens. I alle tilfælde må vi vinke farvel til togfonden, med ovenstående løsninger.

 • 5
 • 2

Hvilket også viser hvad den nuværende magt struktur mener om den grønne omstilling. Nordsø olien skulle ikke være blevet forlænget for statens penge. Her på DTU var der en del intern kritik af at vi tog imod 2 mia til forskning i at klemme den sidste rest olie ud af Nordsøen, når det er så svært at skrabe penge sammen til udvikling af alternativerne.

 • 11
 • 5

Udsigten til at skulle betale 21 mia med renters rente, tror jeg ikke vil være spiseligt for et regeringsdueligt parti i DK.

der venter også en ret stor regning i form af oprydning i nordsøen - som staten har forpligtet sig til en stor andel af (mod højere beskatning af nordsøolien - de glemte dog bare lige at spare op i staten til oprydningen i fremtiden - og brugte istedet pengene + fremtidige oliepenge på "togfonden" dengang....) Olie-skatte-indtægterne er iøvrigt ikke brugt på "skattelettelser" - men derimod almindeligt forbrug i staten - indgået i det daglige budget som det plejer og brugt hver en rød reje + fremtidige forventede indtægter....

http://bagomenergi.dk/oprydning-for-mia-i-...

her anslåes der 40 mia kroner oprydning i den danske del.

 • 8
 • 3

Det er en forfejlet tankegang at tro det flytter noget som helst at lukke ned for nordsøolien. Der er milliarder af mennesker der kæmper for en højere levestandard, og de er villige til at bruge kul, olie, A-kraft, hvad som helst, der kan give dem en bedre hverdag. USA satser på at blive storleverandør af olie og gas via fracking. Canada er i hælene på dem. Deres ekspansion vil sluge vores mikro-besparelse ved nedlukning med flere længder.

Vi bør satse på at tjene alt det vi kan på olien, samtidigt at udvikle og forbedre teknologien for renere kul-, olie- og gas forug. Det kan flytte noget fordi vi ekporterer af denne viden. Samtidigt kan og skal vi naturligvis udvikle omstilling til grønnere energiformer. Der er lang vej endnu til dette område kan konkurere med de fossile energier på verdensplan.

Jeg imødeser med sindsro de nedadvendte tommelfingre. Jeg håber de følges af argumenter. Jan

 • 18
 • 4

JJ: Løbet er ikke kørt. Industrien holder gang i afledte arbejdspladser. Nogle af disse arbejder også i at minimere forureningen. Det giver også tid og råd til at politikerne kan pøse penge i grønne projekter, hvoraf nogle måske kan give bonus på langt sigt. Jan

 • 2
 • 0

staten har forpligtet sig til en stor andel af (mod højere beskatning af nordsøolien

Staten fik en andel på 20% i DUC som led i aftalen med APM-M i efteråret 2003. Det indebærer rettigheder og forpligtelser, herunder betaling af 20% af oprydningsomkostningerne til sin tid. Det er vist meget normalt, når man indgår aftaler.

Olie-skatte-indtægterne er iøvrigt ikke brugt på "skattelettelser" - men derimod almindeligt forbrug i staten - indgået i det daglige budget som det plejer

Det er en decideret forkert og misvisende beskrivelse. Statens indtægter er som bekendt ikke øremærkede til specifikke formål. Men såvidt jeg er informeret, er en stor del af det årlige provenue fra Nordsø-aktiviteterne blevet anvendt til nedbringelse af statsgæld på lån, som blev optaget i dårligere tider. Resultatet heraf kender alle, der har en smule indsigt i statsfinansernes udvikling.

Desuden kan man vel tillade sig at sige, at en del af provenuet er blevet anvendt til at sikre finansieringen, over de årlige finanslove, af diverse støtteordninger vedr. fremme af vedvarende energi.

Her er et link til Energistyrelsens hjemmeside, der viser udviklingen fra 1972 til 2017 i en række økonomiske nøgletal (investeringer, driftsomkostninger, efterforskningsomkostninger, råoliepris, dollarkurs, inflation og statens indtægter i løbende priser:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/...

Indtægterne, der begyndte med 0 i 1972, toppede med 36.5 mia. kr. i 2008, og de blev halveret fra 19 mia. kr. i 2014 til 9.3 mia. kr. i 2015, de gik i bund med 1.45 mia. i 2016 og retttede sig lidt, til 5.2 mia. kr. i 2017.

 • 11
 • 1

Der er et nogenlunde forsvarligt argument i at pumpe olie op "til eget forbrug" mens man arbejder intenst på at bringe det forbrug i nul.

Men er det etisk og moralsk forsvarligt at pumpe olie op og sælge den på det internationale marked parallelt dermed ?

Spørg Norge.

Det står lidt i kontrast til, hvad du ellers skrev og tilsyneladende var lidt misundelig på.

Det er ellers blevet til omkring 500 mia totalt siden 1973, men I modsætning til Norge har vores politikere pisset indtægten bort på lavere skatter og vi har derfor ingen "Oliefond" med kassen fuld af penge.

Alligevel er det lykkedes for danskere, at opbygge en vindindustri.

 • 7
 • 1

Lukning af dansk olie/gas produktion i Nordsøen på kort sigt er blot at forære magt og penge til USA, Rusland, Saudi Arabien og andre generelt ubehagelige og komplet klimauansvarlige regimer og vil ikke gøre klimaet noget godt – snarere tværtimod. I virkelighedens verden vil mange folkerige lande først skifte til vedvarende energi når det for dem isoleret set svarer sig økonomisk på kort/mellemlangt sigt. Brug derfor i stedet nordsøpengene til forskning i grøn teknologi og tilhørende industri – giver SIKKER reel nytte for verdens klima, ligesom dansk vindmølleteknologi gør allerede (en smule i det mindste). De fleste "frelste" med deres på det tørre glemmer i deres naive masochistiske selvfedme at drivhuseffekten er ligeglad med hvem, hvad og hvor på planeten CO2 kommer fra. Nogle vil mene at det ikke nytter at investere i teknologi da det tager for lang tid - på kort sigt er kraftig reduktion af jordens befolkning (pandemi, atomkrig,..) det eneste der realistisk ville rykke så glem det argument. https://www.globalchange.gov/browse/multim...

 • 16
 • 0

Naturen, inkl fisk m.m. har reelt bedre af at anlægene bliver efterladt stort set som de er. Selv Greenpeace indrømmede (meget spagt og alt for sent) at de havde talt usandt og at det havde været bedst at dumpe Shell's Brent Spar. Fx: https://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Spar Så har eftertidens marinearkæologer og økoturrister (og lystfiskere!) på rundtur i en fremtidig hæftigt vindenergiproducerende nordsø desuden noget interessant at se på - lidt ligesom at der stadig er kul/stål minder at finde i Ruhr.

 • 8
 • 0

Jeg er enig med PHK i at vi skal stoppe med at hive kulbrinter op af Nordsøen. Både for at respektere Parisaftalen, og fordi reduktion af udbud faktisk også virker: https://twitter.com/SorenHave/status/10809...

Desværre binder den aftale som et flertal (excl. EL og Alternativet) indgik, så Total (som overtog olien fra Maersk, og dermed - angiveligt mod hvad der var politisk stillet i udsigt - også overtog skatterabatten, jf https://twitter.com/SorenHave/status/95845...) vil skulle kompenseres for tabt fortjeneste. Dette kom frem ved en nylig forespørgsdebat i folketinget.

Den nye aftale skulle aldrig være indgået. Dels, som PHK siger, fordi indtægterne efterhånden er ret små, så det var et godt tidspunkt at stoppe med re-investering. Dels fordi, som vismændene siger: "[Det er] en dårlig ide at subsidiere urentabel produktion": https://twitter.com/SorenHave/status/83666...

 • 2
 • 8

Vi kan godt lukke for Nordsøolien men det kræver en folkelig opbakning til at holde op med at putte benzin i vores biler.

Trods verdens højeste afgifter på biler, er der stort set ingen folkelig opbakning til dette. Folk vil for 99% vedkommende have benzin/dieselbiler, plastic, asfalt på cykelstien og andre olieprodukter.

Det starter med forbrugeren. Når vi holder op med at bruge olie, har vi slet ikke brug for produktionen. Indtil da, vil manglende dansk produktion bare blive erstattet med import, og det har vi og miljøet ingen gavn af.

Ingen folkelig opbakning = ingen politisk opbakning.

PS: Jeg pendler selv med tog eller cykel.

 • 6
 • 4

fordi reduktion af udbud faktisk også virker

Nix - olieprisen holdes idag oppe af at Saudi/Opec/m.fl. begrænser udbud og den holdes nede af bl.a. US shale (fracking) der meget hurtigt reguleres op/ned alt efter markedspris. Derfor betyder Danmark/Nordsøens produktion (eller ej) intet for olieprisen - har kun betydning for hvordan de samlede oliepenge fordeles og det er bestemt ikke til gavn for hverken verden eller verdens klima at Saudierne får flere penge...

 • 15
 • 0

Ja det er hvad denne ide er. At lukke for Danmarks olieudvinding sparer ikke et eneste gram CO2 til atmosfæren.

Der er to muligheder:

1) Vi får omstillet til bæredygtig alternativer i tide inden at verden løber tør for olie. 2) Vi bruger alt tilgængelig olie og klimaet er bust

Forslaget gør ikke noget for at nå #1. Hvis vi derimod styrer imod #2, så vil der 100% sikkert blive genåbnet for Nordsøolien når prisen er høj nok.

Lige nu er mange nyttige tiltag vi kunne lave i stedet. På oliefronten er #1 at holde op med at bruge naturgas til opvarmning og at overtale Tyskland til det samme. Vi skal over på varmepumper der forsynes fra vindkraft. Og så er det faktisk ligetil.

nr 2 er naturligvis at elektrificere transporten. Norge har vist at det kan lade sig gøre. Ja selv Kina har vist vejen med en halv million elbusser. Vi har bestilt en håndfuld busser til Roskilde, wtf?!

 • 15
 • 1

har vores politikere pisset indtægten bort på lavere skatter

Det var dog det mest absurde udsagn, vi har verdens højeste skattetryk.

Det er nærmere verdens dyreste og mest ineffektive velfærd, der griskt sluger hver en krone den kan komme i nærhed af.

 • 9
 • 14

Siden 2018 har Danmark været nettoimportør af olie. Det giver ikke mening at lukke ned for olieproduktionen, og dermed indirekte give indtægterne til saudierne og andre som er ligeglade med klimaet. Så er det bedre at vi får indtægterne og investerer i VE eller A....., og på den måde udfaser fossile brændstoffer.

 • 13
 • 0

Vi har international anerkendelse for at have en meget effektiv sundheds-velfærd, dvs. ressourcerne brugt på sundhedsbehandling er meget lavere end hvad vi får ud af det, sammenlignet med lignende lande.

Et resultat man opnår ved at underfinansiere sundheden. https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1133...

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-04-24-s...

Sundhed koster, og velfærdsstaten har åbenbart ikke råd. Jeg spørger bare hvor pengene forsvinder hen. At tale om skattelettelser er at tale udenom, for de skattelettelser der har været er rent symbolske.

 • 5
 • 4

Det er trist at det eneste som forhindre en grøn omstilling er at nogle skal stopper med at tjene penge.

Vi har alt den teknologi vi skal bruge for at gennemføre en grøn bæredygtigt omstilling.

Økonomi er gået fra at være et værktøj til at opnå velfærd for alle i samfundet, til en hemsko der forhindre nødvendige ændringer.

 • 5
 • 3

Danmark fylder nul komma ingenting af verdens klimabelastning. At Danmark skulle lukke for Nordsø olien svarer lidt til at Sverige åbnede sine grænser for alverdens flytninge.

Det er et globalt problem som skal løses globalt.

Hver en krone som vi vælger at blive fattigere, vil blot gøre andre rigere.

 • 9
 • 3

vi har højeste skattetryk i norden - men lavest ranked sundhedsvæsen i norden...

vi har også den laveste gennemsnitlige levealder i norden.

Og hvis det ikke passer: VI har det højeste skattetryk i ... Danmark ;-) Læser du ikke hvad der skrives længere oppe? Vedr. sundhedsvæsenets økonomi tvivler jeg stærkt på ret mange kan redegøre for hvad der reelt tilføres givet at det har snabelen nede i kommunekasserne med et fra år til år stærkt varierende udbytte ...

 • 0
 • 0

vi har højeste skattetryk i norden - men lavest ranked sundhedsvæsen i norden...

vi har også den laveste gennemsnitlige levealder i norden.

Og hvis det ikke passer: VI har det højeste skattetryk i ... Danmark ;-)

Det er nu kun Frankrig, som i følge den seneste opgørelse ligger over. Undskyldt at jeg ikke var helt opdateret. Men Frankrig ligger nu ikke i norden. https://finans.dk/okonomi/ECE11051439/foer...

Men det er desværre et tæt løb og vi kan let komme i top igen. Indenfor to måneder får vi sikkert en regering som kan bringe Danmark i front igen.

 • 2
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten