bloghoved ledelse med hjelm

Ledelse i alle retninger

I 2001 startede jeg i Københavns Kommune. Jeg fik kontor på 3. sal på rådhuset, oppe under taget. Lidt henne ad gangen sad min direktør, Paul Sax Møller. Han havde været på rådhuset i en menneskealder, og gik ikke meget op i moderne ledelse. Vi holdt udviklingssamtaler, for de skulle vi – men efter fem minutter begyndte vi at tale om sager. For det var nu det vigtigste. Visioner og strategier fyldt heller ikke meget. Det gjorde til gengæld brugbare løsninger på konkrete problemer.

Så personaleledelse var ikke Sax’ stærke side. Til gengæld er han ubetinget den chef, jeg har lært mest af. For offentlig ledelse handler om meget andet end ledelse af medarbejdere. Sax blev sat på alle de vanskeligste sager. Og han var lige effektiv på de bonede gulve i ministerierne, når metroen skulle forhandles, som i dialogen med repræsentanter for brugerne af ungdomshuset eller Christiania.

Han var i det tværgående samarbejde en reel og meget stædig forhandler, hvilket var en absolut nødvendighed i det byzantinske morads, der følger af Københavns Kommunes styreform. Samtidig havde han en evne til at finde de kreative løsninger og kompromisser, der er nødvendige for at få tingene til at lykkes. Endeligt – og vigtigst – var han ubetinget loyal opadtil i forhold til overborgmesteren og Borgerrepræsentationen, så han altid var sikker på at arbejde ud fra et ledelsesmæssigt mandat.

Jeg sad som ung kontorchef med øjne så store som tekopper og sugede til mig, og jeg kom til at tænke på Sax, da vi skulle have nyt ledelsesgrundlag i Movia. Jo mere vi talte om, hvad vi egentlig bruger tid på som ledere, jo mere handlede det om, hvordan vi arbejder sammen på tværs i Movia, hvordan vi arbejder med eksterne samarbejdspartnere, og hvordan vi betjener topledelsen, ikke mindst den politisk valgte bestyrelse.

Illustration: Eskil Thuesen

Derfor kom vores ledelsesmodel til at se ud som på figuren, med ledelse i alle retninger. Den er relevant på alle niveauer; den administrerende direktør bruger nok mere tid på at lede opad til politikerne, jeg bruger meget tid på at lede udad i samspillet med mine kolleger i de andre trafikvirksomheder, og områdechefer og teamledere bruger mere tid på ledelse af medarbejdere. Vores chefkonsulenter er også en del af ledelsen, for selvom de ikke har personaleledelse, har de som programledere og specialister en faglig ledelsesopgaver, ikke mindst på tværs. Så vi leder i alle fire retninger, og vi bliver nødt til at udvikle vores ledelse, til at håndtere de meget forskellige opgaver, vi står med.

For tiden arbejder vi med et nyt bynet, hvor vi forbereder omlægningen af busnettet, så det er klart, når Cityringen åbner næste år. Det er kommuner og regioner, der bestemmer, hvor busserne skal køre. Vores trafikplanlæggere og rådgivere har i de sidste par år arbejdet tæt med de berørte kommuner og Region Hovedstaden, for at komme med gode forslag til, hvordan vi kan reducere i busbetjeningen, når 30 mio. passagerer flytter fra bus til metroen, og samtidig føre til buslinjerne hen til de nye metrostationer. Forslaget til nyt busnet har været i høring, og vi har sammen med kommunerne deltaget i en lang række borgermøder. Nu er vi i gang med at forhandle ændring af kontrakter med de busoperatører, der kører busserne på de strækninger, der skal lægges om. De ny linjer skal have køreplaner, og ændringerne skal kommunikeres ud til buspassagererne næste sommer.

Det stiller høje faglige krav til trafik- og køreplanlægning og kontraktforhandlinger, til politisk forståelse og evne til borgerdialog og kommunikation til passagerne, og til at få det hele til at hænge sammen internt – og nå det, så alt er klart, når Cityringen åbner. Det kræver ledelse i alle retninger.

Eskil Thuesen skriver om egne erfaringer med offentlig ledelse med en baggrund som ressourcedirektør i Movia med ansvar for IT, rejsekort, takster, drift og HR, og bestyrelsesmedlem i Rejsekort A/S og i lokalafdelingen af Kommunalteknisk Chefforening. Uddannet fra DTU i 1994, og har siden arbejdet for Storebæltsforbindelsen og Ørestadsselskabet, i Trafik- og Miljøministeriet, og i Københavns og Frederiksberg kommuner.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten