projekt globalt bloghoved

Kulkraftværker og tung industri vandt slaget om EU's klimaaftale

Der bliver for få gulerødder til teknologi-udvikling i retning af at omlægge produktionen til mindre klimabelastende. Nationale særinteresser og pres fra de tunge industrier vandt slaget i EU. Vi tabte formentligt slaget om at holde kloden under smertegrænsen på 2 graders temperaturstigning.

Det er trist, at Tysklands Angela Merkel hånd i hånd med Italiens Silvio Berlusconi - på det netop afsluttede EU topmøde - af hensyn til deres egen forurenende sværindustri fik svækket EU aftalen så meget. De østeuropæiske lande fik også meget lang snor ift. deres omstilling fra kul.

"*EU har tabt klimaet på gulvet på grund af national egoisme fra de enkelte lande og pres fra de mest svinende industrier i Europa." * Sådan udtaler Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden om den aftale, som EU's regeringsledere forhandlede på plads fredag i Bruxelles.

Når man sammenligner resultatet af EU-topmødet med det oprindelige forslag fra EU Kommissionen fra januar 2008 (og EU-parlamentets miljøudvalg fornyligt), har miljøet tabt meget de sidste døgn i Bruxelles. Nu vil rigtig mange gratis kvoter føre til en for lav CO2 kvotepris og dermed for få incitamenter til at gøre noget med teknologi og øget regulering.

Hvor Kommissionen havde foreslået alle CO2-kvoter til elselskaber og tunge industrier fra 2013 skulle sælges (og ikke som hidtil foræres bort), besluttede EU topmødet, at industrien i 2013 stadig får 80 pct. af kvoterne foræret og først i 2025 kommer op på at skulle betale fuldt ud. Hvad elselskaberne angår får en række østeuropæiske lande lov at forære 70 pct. af kvoterne gratis - først i 2020 skal elselskaberne betale fuldt ud.

Vi taber 30% reduktion og dermed smertegrænsen på 2 graders stigning

Set med ingeniør-briller betyder det, at EU aftalen ikke "kickstarter" den nødvendige omlægning af industrien og investeringer, som det er nødvendig, hvis vi skal holde temperaturstigningen under smertegrænsen på 2 grader. Noget som i følge videnskabsfolkene kræver en reduktion på hele 25-40% i år 2020.

EU har hele tiden sagt, at de er villige til at gå fra de nu lovede 20% op til en reduktion på 30 % (år 2020 i forhold til 1990), hvis USA, Japan, Kina, Indien og andre også byder mere vidtgående ind om et år på topmødet i Bella Centret. Men desværre betyder denne EU aftale - som skrevet af BBC's miljøjournalist Roger Harrabin - at der er foræret så mange gratis kvoter væk, at det vil blive meget svært for EU at hæve sit tilbud til de nødvendige 30%.

Topmødets beslutning betyder, at EU lande vil begynde at købe langt flere kvoter ved at poste penge i CDM projekter (Clean Development Mechanism). EU landene har nu lov til at klare 2/3 af forpligtelsen ved at købe kvoter uden for EU, når det gælder EU-landenes reduktionsforpligtelser indenfor trafik, landbrug og boligopvarmning. Dvs. de områder, der ligger uden for CO2-kvotesystemet.

Det lyder måske flot på papiret, men mange af disse penge vil blive taget fra ulandsbistanden. Dette ses tydeligt efter et stort FN møde "Financing for Development" i Doha, som sluttede for 2 december. Her var de rige lande stadig ikke er villige til at overholde deres løfter om at øge ulandsbistanden til bekæmpelse af fattigdom. I stedet går store beløb til gældlettelse for Iraq, projekter i Afghanistan og klimaprojekter (se også Steen Gade i sin blog fra COP 14 klima konferencen i Polen).

Det positive ved EU' aftale i Bruxelles er trods alt, at målsætningen om de 20 procent vedvarende energi er fastholdet fra år 2020. Men også her røg der de sidste døgn i Bruxelles et godt forslag væk,som Lars Aagaard fra Dansk Energi gør opmærksom på:

  • Kommissionens oprindelige forslag om et certifikatmarked for grønne teknologier er desværre taget ud i den endelige tekst. Det er ellers en sikker og omkostningseffektiv måde at drive den vedvarende energi frem mod målet.

Indenfor få dage har vi fået skuffende resultater fra både Bruxelles (EU topmøde) og fra Polen (COP14 klimakonference). Det var dårlige nyheder for klimatopmødet i København om ét år. Hvis ikke Obama tryller, kan vi glemme en ambitiøs aftale, som kan holde kloden under smertegrænsen på 2 graders temperaturstigning.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ja kommer ikke bag på mig.. igen kommer der skatter for os små. mens industrien pulser løs.. Og hvordan ved de helt nøjagtigt at temp kan holdes under 2grader??

  • 0
  • 0

Hvorhenne læser jeg om det i de normale medier? Det eneste jeg har hørt var at de ikke kunne blive enige om hvor mange penge EU skulle have brugt til (teknologioverførsel til?) ulande. Det her har slet ikke været rapporteret.

Pisseærgeligt, for så er det kun på marginalerne at fossile brændstoffer kommer til at konkurrerer med VE. Langt den største del af den fossile industri kommer ikke til at skulle indregne deres miljøbelastning i deres produkts pris. Jeg kommer ikke til at forstå hvorfor Polen og Tyskland er imod det, de ville jo bare kunne lette personskatterne tilsvarende.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten