close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
kronikken blog

Kronik: Grønnere el skal føre til lavere elafgift

 

Den danske el bliver grønnere og grønnere. Det er et faktum, som vi ikke kan se bort fra. Men med mere og mere el, som kommer fra vedvarende energi, har vi som samfund en klar interesse i, at det eksempelvis er eldrevne, energieffektive varmepumper, som varmer hjem og arbejdspladser op i stedet for gamle, prustende oliefyr.

Det skal skattesystemet afspejle, men det gør reglerne på området ikke i dag.

Engang - før Danmark udvidede sin andel af grøn energi i form af vindmøller og biomasse - gav det måske mening med en tårnhøj beskatning af el, som jo tidligere blev produceret udelukkende på fossile brændsler, som kul, olie og gas. Sådan er det ikke mere. Nye vinde blæser ind over Danmark, og det skal vi vænne os til.

Tallene taler deres eget sprog. CO2-udledningen fra en dansk husstand er for eksempel faldet fra 1.512 kg i 2011 til 1.211 kg i 2012. Set over et årti viser Dansk Energis tal endvidere, at elproduktionens CO2-udledning pr. produceret kilowatttime er blevet halveret - og udviklingen slutter ikke her snarere tværtimod. Vindenergi og biomasse gør virkelig en forskel for elproduktionen.

Derfor står jeg også uforstående over for Concitos angreb på regeringens Vækstplan DK, hvor regeringen foreslår den skævvridende dobbeltbeskatning af el afskaffet. Der er, som jeg ser det, en dobbelt effekt af nedsættelsen. Konkurrenceevnen bliver forbedret med lavere omkostninger, og man fremmer den grønne omstilling.

Faktum er, at samfundet med fordel kan omsætte strømmen fra vindmøller til opvarmning og produktion, så vi får en grøn omstilling. Det kommer samfundet og de mange danske produktionsvirksomheder til gode. Det er derfor Dansk Energis ønske, at det skal være afgiftsmæssigt tilladt at bruge grøn strøm.

Senest har erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen bakket sit vækstteam for energi og klima op. De anbefaler, at de tårnhøje elafgifter, som vi har i dag - Danmark har intet mindre end verdensrekord i elbeskatning - bringes ned, så niveauet nærmer sig de andre energiarter.

Det er en god tanke, fordi det i dag er sådan, at fyringsolie eksempelvis beskattes langt, langt mindre pr. produceret enhed energi. Dvs. at man i dag beskatter det, man vil have mere af, og afgiftslemper på det, man vil af med. Derfor fremmer de nuværende afgiftsregler slet ikke den ønskede grønne omstilling. Det skal der laves om på.

Med finansloven sidste år og senest med Vækstplan DK er regeringen ved at omsætte ord til handling. Det sætter vi pris på. Vi er nemlig med forslaget, kommet tættere på en fornuftig energibeskatning. I den sammenhæng mangler vi blot, at også den almindelige dansker får udsigt til en afgiftsmæssig lettelse på deres strømforbrug, som jo bliver grønnere og grønnere.

Tilsvarende anser vi det for fornuftige meldinger, der kommer fra både oppositionen og regeringen omkring NOx-afgiften. En modernisering af NOx-afgiften kan også både øge konkurrenceevnen og sikre kontinuerlige reduktioner i NOx-udledningen.

Givet at NOx-beskatningen er en skævvridende dansk særskat, er det oplagt at bruge det nuværende forhandlingsvindue til at få håndteret dette problem også.

Der er således fortsat vej at gå på energibeskatningen. Den grønne vej i den forbindelse er ikke højere afgifter på el.

Vi skal fortsat beskatte energiforbruget uanset om vi taler om el, olie eller fjernvarme. Men beskatningen skal hænge sammen med de politiske miljømæssige prioriteringer og ambitioner. Derfor skal den også afspejle, at vores el bliver grønnere.

Anders Stouge

Men det giver ingen ide at jo mindre strøm vi bruger jo mere hæver dong afgiften for transport i el systemet , Det gør de kun fordi de skal have råd til så mange maskiner som muligt ,FX dong i glostrup har kun 2 gaffeltruck Pr ansat medarbejder , osv
Og det betaler vi for som forbruger , om det er grøn strøm eller kulstrøm

  • 5
  • 4

1: Dong's havmøllepark ved Læssø skulle være på 750 MW og koste ca 12 mia kr.
2: Et kulfyret kraftvarmeværk på 750 MW og med røgrens koster 4 Mia kr.
Som Poul Marker ganske rigtigt anfører, så ender en tre dobbelt financieringsomkostning på de faste afgifter, mens der kan prales med en billig elpris. Yderligere har vindmøllerne kun ét produkt af sælge - strøm -, mens kraftvarmeværket har TO "varer på hylden" hhv el og fjernvarme.

Nu har jeg i 10 år blevet tudet ørerne fulde af, at "Forretningen Danmark skal drives forretningsmæssigt", så hvad er det, der foregår her????

  • 6
  • 1

Det er en fin pointe, at afgifterne på el skal reduceres, når strømmen i voksende grad kommer fra kilder, der ikke udsender CO2.
Og da strømproduktionen (fra vind, sol og biomasse) er dyrere end fra de fossile kilder, giver det god mening at regulere på afgifterne tilsvarende, men omvendt! - Men hvad med skatte-provenuet?
Ideen kan meget let strande hos skatte- og finans-ministeren.

  • 1
  • 0