kronikken blog

Kronik: Amagerforbrænding må præsentere businesscase med genanvendelse

*Denne k**ronik er et svar på gårsdagens kronik fra bestyrelsesformand for Amagerforbrænding Mogens Lønborg (K).*

Torsdag den 25. januar skal Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune tage stilling til lånegarantien til et nyt forbrændingsanlæg til Amagerforbrændingen. Det samlede budget lyder på 4 mia. kr. Det er rigtig mange penge, og jeg vil gerne sikre mig, at der er tale om en investering i fremtiden, inden jeg stemmer ja til at sætte skattekroner på højkant.

Amagerforbrændingen vil gerne gøre min holdning til et spørgsmål om at jeg er grøn - ikke forstået som miljørigtig men forstået som uerfaren. Jeg medgiver gerne, at jeg har siddet under et år på posten som teknik- og miljøborgmester i København. Men holdningen er ikke min alene. Og synspunktet er ikke nyt.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har tidligere ytret et meget klart ønske om at få et beslutningsgrundlag, der ikke kun baserede sig på forbrænding. Vi ville have en businesscase, hvor der også var regnet på alternativer i form af en kombination af forbrænding og øget genanvendelse, gerne ved hjælp af ny teknologi som eksempelvis Renescience. Det synspunkt har flere af kommunens skiftende bestyrelsesmedlemmer også loyalt tilkendegivet i form af protokolbemærkninger, når sagen har været drøftet i bestyrelsen.

Amagerforbrændingen har flere gange påpeget, at der er brug for et nyt forbrændingsanlæg til at håndtere kommunernes affald. Det er jeg slet ikke uenig i. Men jeg køber ikke præmissen om, at vi skal haste en beslutning til 4 mia. kr. igennem, når det samtidig binder os til at brænde øgede mængder affald af de næste 30-40 år.

Ikke i en situation, hvor man liberaliserer markedet for erhvervsaffald, så der ikke er sikkerhed for, at Amagerforbrændingen skal behandle kommunernes erhvervsaffald fremover. Og navnlig ikke i en situation, hvor der samtidig kommer meget klare tilkendegivelser fra både EU og regeringen om, at affald i stigende grad skal ses som en ressource, hvorfor vi skal genanvende mest muligt.

Gennem medierne har Amagerforbrændingen ladet os forstå, at selskabet har regnet på alternativerne. Men selskabet har ikke fundet det værd at arbejde videre med alternativerne, så den største ejerkommune kunne få det beslutningsgrundlag, vi hele tiden har sat som forudsætning for vores stillingtagen.

Hvordan selskabet skal bruge sine kræfter må være op til ledelsen og bestyrelsen at afgøre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man kunne have undgået den nuværende situation, hvis man havde brugt ressourcerne på at levere det, Københavns Kommune hele tiden har bedt om, frem for at forsøge på at påvirke os gennem en decideret mediekrig.

Når jeg gerne vil have et beslutningsgrundlag, der også indeholder et alternativ med mere genanvendelse, skyldes det ikke, at vi er dårlige til at genanvende vores affald i dag. Over halvdelen af ejerkommunernes affald bliver i dag genanvendt. Men det gør os ikke til verdensmestre. I Europa er der lande, der genanvender helt op imod 70 pct. af deres affald. Derfor er det heller ikke utopisk, når politikerne i EU, regeringen og Københavns Kommune siger, at vi skal blive endnu bedre til det, vi allerede er gode til.

Amagerforbrændingen erklærer nu i en kronik skrevet af bestyrelsesformand Mogens Lønborg, at selskabet er enig i, at vi skal blive bedre til at genanvende. De vil også meget gerne implementere ny teknologi, som eksempelvis Renesceince. Det glæder mig at høre. For hvis Amagerforbrændingen nu har den holdning, vil de måske også lave en bussinescase, der viser, at det er rentabelt både at investere i ny teknologi som Renesceince, nedbringe affaldsmængderne i form af øget kildesortering og bygge et nyt forbrændingsanlæg.

Den businesscase vil jeg se frem til at modtage. Og jeg vil være spændt på at se, hvor stor forbrændingskapaciteten skal være, når vi også skal have et anlæg baseret på Renescience og genanvende mere af vores affald.

Hvis Amagerforbrændingen holder fast i den foreslåede udvidelse af kapaciteten til forbrænding, har jeg svært ved at se, at vi kan undgå en situation, hvor vi skal importere affald fra Polen, hvis driften skal blive rentabel. Det kan jeg ikke acceptere. Vi skal selvsagt sikre os, at vi kan håndtere kommunernes eget affald. Men vi skal ikke importere affald for at få økonomien til at hænge sammen i Amagerforbrændingen.

Min ambition er ikke at spænde ben for Amager Bakke. Min ambition er blot, at et af verdens mest visionære bud på en god arkitektur også får et visionært og fremtidssikret anlæg til behandling af kommunernes affald.

Ayfer Baykal er teknik- og miljøborgmester (SF) i Københavns Kommune.

**Læs også: **Amagerforbrænding truer Borgerrepræsentationen med opløsning

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg syntes det er synd at Københavns havn og skyline er bræget af skorstene, fra Svanemøllen i Nord til Ørsted værket i syd. Jeg forstår ikke hvorfor man bliver ved med at udbygge på disse værker, når de ligger midt i hjertet af København på nogle af de potentielt dyreste grunde i landet. Selvfølgelig skal der leveres energi og fjernvarme, men jeg gad godt at man tog den arkitektoniske hat på og så på om man ikke kunne lave en langsigtet plan på 30-50 år som fik værkerne flyttet ud af byen.

 • 0
 • 0

Citat:---------"Den businesscase vil jeg se frem til at modtage. Og jeg vil være spændt på at se, hvor stor forbrændingskapaciteten skal være, når vi også skal have et anlæg baseret på Renescience og genanvende mere af vores affald."-----------

Så vidt anlægget er beskrevet falder -Renesience- sikkert ind under -Mechanical biological treatment/ Mechanisch-biologische Abfallbehandlung-. Der findes jo et hav af forskellige anlæg rundt omkring som bygger på mange gode eller mindre gode ideer. Selv om forsøgsanlægget på Amagerforbrænding er af topklassen, så har alle bestående anlæg oplevet en stor skuffelse indtil nu.

Markedet for genbrugsstofferne betaler ikke den forventede pris og afsætningen er heller ikke uproblematisk. Hvad siger køberne til varen? Skal de ikke også afgive en kommentar?

 • 0
 • 0

Jeg syntes det er synd at Københavns havn og skyline er bræget af skorstene, fra Svanemøllen i Nord til Ørsted værket i syd. Jeg forstår ikke hvorfor man bliver ved med at udbygge på disse værker, når de ligger midt i hjertet af København på nogle af de potentielt dyreste grunde i landet. Selvfølgelig skal der leveres energi og fjernvarme, men jeg gad godt at man tog den arkitektoniske hat på og så på om man ikke kunne lave en langsigtet plan på 30-50 år som fik værkerne flyttet ud af byen.

Det har du da ret i. Lige meget om det er Amagerforbrændingsløsningen eller Borgerrep. løsningen der vælges er der stort set tale om at bygge et nyt værk. Det kunne man lige så godt ligge ude ved siden af lossepladserne syd for sjællandsbroen.

 • 0
 • 0

Giv Amager Forbrændingen garantierne og sæt så gang i affaldssorteringen i boligområderne

Københavns kommune har sammen med R 98 i en årrække ikke gjort andet end at forholde sig passivt over for behovet for kildesortering af affaldet fra boligområderne.

Beholder-materiellet er ikke udviklet til de nødvendige og ønskelige fraktioner og findes reelt ikke.

Informationsindsatsen over for borgerne er halvhjertet.

Takstregulativet er fra og med 2111 direkte kontraproduktivt. Det sidste kan desværre henføres til en lovgivning, som kommunen ikke kunne takle på anden måde end at lade alle husstande betale samme afgift uanset sortering eller ej, altså ensartede afgifter uanset affaldets volumen.

Jeg knoklede personligt med affaldssortering i en karre på Nørrebro omkring 1998-2003, og der var gode muligheder, hvis ikke det var så besværligt grænsende til det umulige at få kommunen, dvs. miljøkontrollen og det gamle affaldsmonopol til at medvirke.

Der findes ikke velegnet og let forståeligt indsamlingsmateriel, som burde være gitterbeholdere, til pap. Børn, analfabeter og alle de der har travlt, kan ikke se forskel på beholdere til restaffald og pap.

Beholdere til EE-skrot, dvs. elektronik og el-skrot og metal mangler totalt.

Tøj og sko-beholdere, som kan sikre frasortering af ganske pæne mængder til genbrug, er overladt til private mere eller mindre velgørende foretagender, og det gamle gårdrydningskontor var meget modvillig, i stedet for at gå forrest.

De gamle glas-palle-rammer, som sikrede en lav skår-% er nu erstattet af kuber, som sikrer at en stor del af flaskerne knuses straks ved indkast! Er der noget at sige til at mange stadig smider flaskerne i beholderne til restaffald (køkkenaffald osv.)

Indsamlingsmateriellet skal stå let tilgængeligt ude i karreer og boligområder, hvis det skal anvendes. De færreste har tid og lyst til at lede efter en fjerntliggende genbrugsplads med begrænset åbningstid.

Hvis plastaffald ikke må brændes vil man stå over for et Uhygiejnisk problem. De forsøg der har været med at lade mennesker sortere plastaffald viste sig at være sundhedsskadelige, og hvis nogen snuser til de gængse sorte sække, vil de opleve at de stinker fordi materialet ikke er rent.

Uanset at affaldsmængderne falder nu hvor der er økonomisk nedtur, så tingene får lov at leve længere i hjemmene, så vil affaldsmængderne sandsynligvis stige når økonomien bliver bedre.

Så længe Københavns kommune i praksis saboterer en effektiv kildesortering, må kommunen i det mindste sikre en effektiv affaldsforbrænding.

Jeg går ind for affaldssortering, men det gør Københavns kommune ikke. Det vi oplever fra BR-flertallet er verdensfjern hykleri.

 • 0
 • 0

Det var godt, at politikkerne havde overblikket til at stoppe bestyrelsens projekt. Affaldsmængderne er faldende, og flere steder i Jylland er man nødt til at importere affald fra bl.a. England for at holde varmeporduktionen kørende. Det skyldes så også, at selskaberne ikke kan enes om affaldet, så de ligger og kører det rund over store dele af jylland. Helt hul i hovedet - og miljøet.

Man må spørge sig selv, om de prognoser og beregninger bestyrelsen har anvendt i denne sagt er baseret på nyeste tal?

Man må også spøge sig selv, hvor bestyrelsens realitetssanes er henne, når de via pressen prøver at lægge pres på politikkerne.

Heldigvis havde politikkerne fremsyn og rygrad nok til at stoppe dette projekt, inden det blev til noget.

Store dele af vores afflad er for værdifuldt til bare at blive brændt af i fremtiden. - Madaffald kan gå til biogas - Meget metal og plast kan genanvendes

Hvor meget er der så til rest? Ville det være nok til at føde det nye kæmpeanlæg? Jeg tillader mig at tvivle, ikke mindst fordi stort set alle affaldshåndterer jo har meldt om faldende mængder affald siden finanskrisen ramte. Og den tren kommer efter alt at dømme til at vare ved pga. mindre køb og smid væk, og en større bevidsthed om genbrug.

 • 0
 • 0

Selv om forsøgsanlægget på Amagerforbrænding er af topklassen, så har alle bestående anlæg oplevet en stor skuffelse indtil nu.

Det lyder lidt kryptisk. Indbefatter "alle bestående anlæg" også forsøgsanlægget på Amagerforbrænding (baseret på renescience)?

Der er iøvrigt planer om at bygge et fuldskalaanlæg for renescience.

"DONG Energy og Amagerforbrændingen underskrev fredag den 3. december (2011?) en hensigtserklæring om en etablering af et fuldskala demonstrationsanlæg med en årlig kapacitet på omkring 80.000 ton."

http://www.dongenergy.com/DA/Presse/Nyheds...

 • 0
 • 0

Til en begyndelse læste Lars Vestergaards indvendinger og forstod at man skal feje foran egen dør før end man fejer foran andres.

Det er utroligt let, barnagtigt, at forlange at ens drømme skal gå i opfyldelse uden at man selv går forrest og viser vejen. Som Lars Vestergaard peger på så gør kommunen.......Ayfer Baykal.......ingen anstalter for at levere sorteret affald nogen steder hen, hvilket ville være et krav hvis det skulle have interesse som en handelsvare.

 • 0
 • 0

Bjarke som du dog kan øffe

Se f.eks. her:

http://ing.dk/artikel/126063-amagerforbrae...

Selv har vi her i ejendommen lidt kildesortering; se:

 1. jan 2012 kl 14:59,stig per andersen, "Re: Indhold i Skraldespand til forbrænding"

Hvis du læser lidt mere går det da godt med sorteringen i Frederiksberg og her på Nørrebro og Amager. Andre steder tilsvarende!

Du får lige en GGM'er igen Bjarke:

http://ekstrabladet.dk/kup/sun....ece

 • 0
 • 0

Att Søren Fosberg

Citat;-----"Det lyder lidt kryptisk. Indbefatter "alle bestående anlæg" også forsøgsanlægget på Amagerforbrænding (baseret på renescience)?

Jeg skrev:--"--------så har alle bestående anlæg oplevet en stor skuffelse indtil nu. Markedet for genbrugsstofferne betaler ikke den forventede pris og afsætningen er heller ikke uproblematisk. Hvad siger køberne til varen? Skal de ikke også afgive en kommentar?

At lave et nyt afsnit var vel ikke så heldig. Sorry.

 • 0
 • 0

At lave et nyt afsnit var vel ikke så heldig.

Jeg misforstod dig. Undskyld. Med din tilføjelse forstår jeg nu at skuffelsen skyldes markedets reaktion, ikke teknologiens kvalitet.

Så er vi tilbage i økonomien - og videre til politikken. Hvad er det egentlig vil vil med teknologien?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten