Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Konservative mere socialister end Socialdemokraterne.

De konservatives skatteordfører Mike Legarth konstaterer, at det er et skattehul, at små erhvervsdrivende ejer deres virksomheder gennem et holdingselskab. Ifølge Børsen i fredags, mener de konservatives skatteordfører, "at små erhvervsdrivende blot kan lægge aktieinvesteringer over i personligt ejerskab frem for i en selskabskonstruktion med et holdingselskab".

A hva' ba'. Hermed optræder de konservatives skatteordfører mere socialistisk i sin attitude til iværksætteri og små virksomheder end Socialdemokraterne.

Det er helt almindeligt at små erhvervsdrivende har et holdingselskab, hvor de fører eventuelle overskud over i til rimelig beskatning, for at undgå brandbeskatning ved at tage dem ud til personlig beskatning. Holdingselskabet er en pengetank, som dels kan træde til med kapital, når det som nu er udfordrende tider. Eller som ejeren kan benytte til at udvide sin forretning ved tilkøb af nye og beslægtede forretningsområder. Det kan kun anbefales til enhver lille nystartet virksomhed.

Det kalder V & K nu for et skattehul. Hvor herre bevares! Har V & K ført så meget socialdemokratisk politik, at de nu er blevet socialister?

Regeringen vil således indføre såkaldt lagerbeskatning, dvs. at man løbende skal beskattes af den værdi som virksomheden indeholder, selvom denne værdi ikke er realiseret i form af udbytte. Altså et system i lighed med vores tåbelige ejendomsbeskatning, hvor vi husejere sættes i skat af de papirpenge staten mener, vores huse kunne være værd, hvis vi gik ud og solgte dem i morgen! Det system burde have været afskaffet, som en del af en visionær skattepakke. Til fordel for et enkelt og fornuftigt system, hvor husejere beskattes af fortjenesten realiseret ved konkret salg af fast ejendom.

Vedr. lagerbeskatning udtaler de Konservatives skatteordfører endvidere: " Vi mener faktisk at lagerbeskatning er til gavn for aktiekulturen, da man løbende får afregnet fortjenesten i stedet for, at det skal ske på en gang". Hallo, altså konfiskation af en fortjeneste før den er realiseret. Tænk bare på aktionærer i Roskilde Bank, som indtil for et år siden havde set store kursstigninger på deres aktier, hvor den urealiserede gevinst så ville være blevet beskattet og være betalt ved skattekasse 1.

Ville de så have fået deres skattepenge retur, nu hvor ruderne i Roskilde Bank er kalket til? Næppe, det ville jo have betydet et ukontrolleret dræn af statskassen, der kunne føre til statsbankerot.

Flere tidligere blogindlæg handler om hvordan iværksættere allerede beskattes af et overskud, som ikke er realiseret. Se f.eks.: Hæv bundfradraget og styrk iværksætteriet: http://ing.dk/artikel/93475 - endvidere: http://ing.dk/artikel/93845.

Det er en helt anden ægte liberal skattepolitik, der skal til for at hjælpe iværksættere og små erhvervsdrivende. Såsom efter nærmere præcise regler at give adgang for iværksættere og små virksomheder til f.eks.: - straksafskrivninger - aktionærlån

An eye for ideas

Claude Teisen-Simony

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Skatteordfører fra de Konservative, Mike Legarth, har sendt mig flg. indlæg som svar til denne blog:

Hvorfor lagerprincippet?
Lagerbeskatning kan medføre et likviditetsdræn hos skatteyderen, hvis det beskattede aktiv er illikvidt. Det er derfor væsentligt, at aktivet er likvidt.
Langt hovedparten af porteføljeaktierne vil være likvide, idet de handles på et reguleret marked (f.eks. på Fondsbørsen). For så vidt angår de unoterede aktier vil udsvingene i kurserne - og dermed beskatningen - være begrænsede, idet ak-tierne ved lagerbeskatningen værdiansættes til indre værdi.
Forslaget vil indeholde en undtagelse fra lagerprincippet for så vidt angår aktier, som ejes med henblik på at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. Det kan f.eks. være pengeinstitutters ejerskab af PBS. Begrundelsen for undtagelsen vil være, at disse aktier ikke er omsættelige, idet ejerskabet er nødvendigt for erhvervsudøvelsen.
Lagerprincippet betyder desuden, at skattereglerne i mindre grad end ellers ska-ber indlåsningseffekter på omsætningen af aktier. Under et lagerprincip skal der betales samme skat uafhængig af, om der sker realisation og genanskaffelse. Under en realisationsbeskatning skal der kun betales skat ved salg - og beskat-ningen sker uanset om der sker genanskaffelse. Under en realisationsbeskatning formindsker et salg det beløb, der kan anbringes i aktier, hvis man sammenlig-ner med situationen, hvor der ikke sker salg. Det fører til, at ejeren er mindre tilbøjelig til at sælge.
Endvidere fjernes den nuværende kildeartsbegrænsning på tab på aktier. Tab på de lagerbeskattede aktier vil således kunne modregnes i anden indkomst, herunder sambeskattede selskabers indkomst.
Selskaber, der ikke har anden indkomst (f.eks. aktieinvesteringsselskaber), har dog ikke glæde af ophævelsen af kildeartsbegrænsningen. Sådanne aktieinvesteringsselskaber må imidlertid anses for at være en slags opsparingsordning for ejerne. Forslaget bør derfor sammenlignes med beskatningen af andre opsparingsordninger. Ved investering i kollektive investeringsselskaber og i pensionsselskaber bliver investorerne i begge tilfælde lagerbeskattet af afkastet.
Den personlige ejer af aktieinvesteringsselskabet vil kunne undgå lagerbeskatningen ved at eje porteføljeaktierne direkte. I givet fald beskattes personen efter de almindelige regler for aktiebeskatning af personer.

 • 0
 • 0

Kære Mike Legarth

Mange tak for din kommentar på bloggen, det er virkelig godt når en af ophavsmændene til en væsentlig ny reform står frem og kommenterer deres egne fantastiske nyskabninger.

Jeg leder til daglig innovationsvirksomheden eyeD i Valby, hvor vi laver opfindelser, innovativ produktudvikling og design. Her er mit mantra KISS – Keep It Simple Stupid – det må mine medarbejdere høre på igen og igen. De kan det i søvne.

Keep It Simple Stupid

Det vil jeg gerne gentage det for dig. Jeg har to videregående uddannelser, en merkantil og en arkitekt. Jeg har drevet virksomhed i 33 år og startet op mod 10 virksomheder. Nu har jeg læst din kommentar igennem 3 gange, to gange i går og en i dag. Jeg har også haft andre til at læse det. Der er heller ingen kommentarer på bloggen. Det er et dårligt tegn. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du skriver.

Forstår du det selv?

Hvis jeg ikke forstår det, hvordan i h… h… h….. tror du så at den almindelige iværksætter og erhvervsdrivende ude i den ganske land har det? Smeden i Vestjylland eller ingeniøren her på Djævleøen?

Capice - det er en ommer!

Med venlig hilsen

 • 0
 • 0

Jeg er 100% enig i Claudes kritik og har været helt oppe i det røde fejl omkring det samme emne - både omkring de helt basale virksomhedsstrukturer men også omkring medarbejderincentivemodeller.

Det virkelige problem her er at det virker som politikerne ikke aner hvad reformen går ud på eller hvorfor den gennemføres. Og det næste - større problem - er at embedsfolkene ikke aner hvad der sker i den virkelige verden og hvad effekterne vil være.

Som vi f.eks. ser med Multimediaskatten og hvordan det er skatteministeriets embedsfolk som fronter projektet, så er det helt klart et embedsmandsprojekt.

Men når jeg søgte i dybden omkring lagerbeskatning finder jeg dette notat fra Skattekommissionen omkring emnet. Læs det.
http://skattekommissionen.dk/Baggrundsnota...

Som det fremgår indfører man et begreb, "Datterselskabsaktier" som gælder ejerandele over 10% og disse er helt skattefri hvis de har været ejet over 1 år, dvs. det er faktisk en forbedring uden disse problemer som her omtales (se pkt. 3).

Tilbage er problemerne med aktieandele under 10% som typisk gælder medarbejderandele eller langsigtede investeringer, hvor jeg er helt enig med kritikken i indlægget.

Målet med ændringen er f.eks. at ramme dem som misbruger aktie/anparter til at omklassificere løn til financiel indkomst. Det skriver de direkte i notatet (se pkt 4).

Men det destruktive er at man samtidig begår den utilgivelige fejl at omklassificere fremtidige forventninger til indkomst hvilket er både meningsløst og stærkt destruktivt på en lang række områder.

F.eks. at forhindre en ansat i en højteknologisk iværksættervirksomhed at have en mindre andel i et holdingsselskab for fremtidige finansielle investeringer er direkte skadeligt for iværksætterkulturen. Erfaringerne viser at afkastet fra deltagelse i iværksætteraktivitet geninvesteres i iværksætteraktivitet - men ingen har råd til at gøre dette hvis de først skal betale personbeskatning.

og at forhindre en direkte langsigtet investering i specifikke virksomheder uden at have en hel portefølje og foretage konstante køb/salg for at finansiere fluktuationer er ren fondssocialisme.
Dvs. man opfordrer direkte til at fokusere på kortsigtede rent finansielle gevinster istedet for at investere langsigtet.

Enten er du lønmodtager eller også skal dine investeringer foregå via store fonde.

Men de selvstændige og hele iværksætterkulturen gør embedsfolkene alt for at udrydde - de er jo ikke rigtige lighedsdanskere som stemmer på de rigtige partier.

 • 0
 • 0

Jeg vil bare lige sige til Mike Legarth, at det er den slags udgydelser, der forhindrer folk som mig i at blive selvstændig. Det er jo totalt sort snak! Jeg fatter ikke et muk. (Formentlig lige så lidt som Mike Legarth fatter om den situation, man er i, når man skal starte eller rent faktisk driver egen virksomhed) Som snart færdiguddannet ingeniør overvejer jeg faktisk at starte for mig selv, men jeg tror, at jeg komme til at løbe panden mod så mange mure, at det ikke vil være bulerne værd. Ærgerligt nok.

 • 0
 • 0

Regeringen vil således indføre såkaldt lagerbeskatning, dvs. at man løbende skal beskattes af den værdi som virksomheden indeholder, selvom denne værdi ikke er realiseret i form af udbytte.

Såvidt jeg har forstået, bliver man kun beskattet af værdistigninger een gang om året!

Princippet virker sundt på mig - det giver da ikke specielt meget mening, at nogle mennesker er delvist skattefri, fordi de tilfældigvis er selvstændige.
Dette nødvendiggør jo en brandbeskatning af lønmodtagerne.
Når denne brandbeskatning forsvinder, vil den nødvendige lønsum dale og lette det finansielle pres på virksomheden, ligesom det bliver nemmere at afsætte varerne, fordi lønmodtagerne (forbrugerne) nu betaler mindre i skat.
En del sort arbejde, kan ikke længere betale sig, hvilket også letter afsætningen.

Altså se det fra den lyse side, hvis ikke realiserede gevinster beskattes, kan skatteprocenten sænkes på alle indtægter!

Det er vel en naturlig udvikling mod et retfærdigt samfund?
Altså alle betaler skat af indtægter, de måtte have, og det bliver ikke længere nødvendigt at gemme pengene i et holdingselskab.

Med forbehold for, at jeg har forstået Mike Legarth (og dig) så virker det på mig somom, du forveksler socialisme med retfærdighed, Claude!

Desværre har de opfølgende skattelempelser nok trange kår i Danmark :o(

 • 0
 • 0

Preben

Der er intet "moralsk" i at beskatte forventninger.

Analogen er at du beskatter værdistigningen i et hus før det bliver solgt. Problemet er at du dermed tvinges til at sælge huset for at betale skatten - og derefter ikke har råd til at købe et tilsvarende hus.

Lagerbeskatning giver kun mening for store finansielle porteføljer med kontinuerte omlægninger.

Det er ren fondssocialisme og teknokrati når det er allerværst.

 • 0
 • 0

Der er jo ikke tale om forventninger, der er tale om en opgørelse af reelle værdier.

Beskatning af forventninger, ville være hvis man beskattede et budget! (Hvilket selvfølgeligt er helt urimeligt)

Værdistigning af alle kapitalgoder skal beskattes - jeg tror ikke på ideen om, at et samfund bliver bedre, hvis visse grupper beskattes mindre end andre.
Beklager.

Til gengæld kan man sænke beskatningen på alle indtægter.
Ex. Hvis Claude trækker 300000 ud af firmaet til at leve for og betaler 56% i skat har han 132000 til sig selv.
Hvis han derimod betaler 35% i skat behøver han kun at hæve 203077 kr for at have det samme rådighedsbeløb. Firmaet kan altså tjene 96933 kr mindre uden at Claude får ændret sit rådighedsbeløb.
Svarende til 32% af overskuddet i firmaet, forudsat at Claude hævede hele overskuddet.
Der er altså pæn balance i regnestykket. Det Claude ikke længere kan, er at ophobe skattefrie penge.

Socialisme er overtagelse af produktionsapparatet - fondssocialisme overtagelse af kapitalen.

Men firmaet tilhører stadig Claude og kapitalen tilhører også stadig Claude, der er kun tale om beskatning af overskud.

Det har intet med socialisme at gøre!

mvh
Preben

 • 0
 • 0

@Preben Rose

Umiddelbart virker det som om mulighederne for opsparing og geninvestering bliver besværliggjort for den lille erhvervsdrivende.

Bliver den mindre erhvervsdrivende gennem dette stillet svagere end store virksomheder?

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke besvare spørgsmål om virksomhedsbeskatning - jeg tager kun stilling til det principielle.

Det er klart, at opsparing i virksomheden bliver sværere.

Et stort problem med opsparing i virksomheden er, at osparing sker når virksomheden går godt; men det garanterer ikke nye investeringer.
Ofte vil pengene istedet blive brugt som stødpude, når firmaet går dårligt.
Nu har vi altså skattefri kapital (samfundets penge) til at understøtte et firma, der går dårligt. Det ville være bedre hvis firmaet blev lukket eller solgt til een, der forstod, at få firmaet til at tjene penge (gå godt).

Hvis firmaet i en længere periode går godt, og ejeren gerne vil investere yderligere kan han, med 35% beskatning, roligt trække pengene ud af firmaet og spare op til sine investeringer.
Måske har han endda fået en ny og bedre forretningsidee, han kan investere i - nu er han ikke længere bundet af, at skulle investere pengene i det samme firma.

Hvis en lømodtager drømmer om, at starte sin egen virksomhed, bliver det meget lettere at spare den nødvendige kapital op, idet skatten forudsættes meget lavere på arbejde.
Det vil altså gavne dannelsen af små nye virksomheder.

mvh
Preben

 • 0
 • 0

Preben

Du tager ikke stilling til det principielle, du laver flere logiske fejl.

For det første har du tydeligvis ikke læst det ovenstående og forstået forskellen på datterselskabsaktier (>10%) og porteføljeaktier (<10%). Diskussionen vedrører kun problemer under 10%.

For det andet har man ingen "skattefri" kapital. Kapitalen er erhvervsbeskattet og forbliver som erhvervsfinansiering. Det er blot først når kapital trækkes ud til privat forbrug at den beskattes.

Nu vil man beskatte forventninger og kommer med nogle helt absurd inkompetente påstande om at "indre værdi" er noget andet end markedsværdi. Læs f.eks. Kristian Jensen i Børsen i dag.

Markedsværdi er markedsværdi og vi skal ikke til at have skævvridende SKAT-betragtninger blandet ind i det forhold. SKAT vil sætte værdien af en virksomhed så højt som muligt fordi det maksimerer skatteindtægten - alt andet er virkelighedsflugt.

Man gavner ikke investeringerne ved at tvinge specielt iværksættere til at dræne virksomhederne. Tværtimod sker der ikke bare det at man lukker virksomheder, men at de slet ikke startes.

Problemet er at embedsfolkene bruger ekstreme tiltag på at stoppe nogle fra at omlægge lønindtægter til kapitalindkomst. Det er kun et problem fordi man beskatter arbejde så hårdt og dette er kun en minimal reparation af det problem.

De har et par enkelte cases hvor nogen har været for kreative så nu kommer de helt store elefantbøsser frem.

I stedet for at løse problemerne skaber embedsfolkene som sædvanligt meget større problemer. Og det politiske system fremstår inkompetent uden at erkende at oppositionen sidder i ministerierne - ikke i den anden side i Folketinget.

Nu får man endnu mindre erhvervsaktivitet på et tidspunkt hvor vi har skrigende behov for fornyelse og dermed mindre finansiering af samfundet.

Konsekvensen er at enten sætter man skatterne op (en destruktiv skrue uden ende) eller også sætter man velfærden ned (hvilket vil få de 60% på en form for overførselsindkomst op i det røde felt).

Lagerbeskatning af iværksættere og langsigtet investeringer er ren fondssocialisme - destruktivt og samfundsskadeligt.

Men vores Skatteminister har tydeligvis ikke gjort sit hjemmearbejde men igen blot ladet sig besnakke af embedsfolkene.

Kristian - tilbage og ret op på fejlene. Embedsfolkenes oppositions-argumenter holder ikke.

Skil problemerne op
a) Selvfølgelig skal man have realisationsbeskatning af mindre andele i virksomheder med erhvervsforbindelse. Alt andet er erhvervsdestruktivt.

b) Selvfølgelig skal man have realisationsbeskatning af finansielle investeringer i opstartsvirksomheder. Alt andet er med til at blokere yderligere for finansiering af ny erhvervsaktivitet.

c) Selvfølgelig skal man have mulighed for selv at investere langsigtet med realisationsbeskatning. Alt andet er fondssocialisme.

 • 0
 • 0

For god ordens skyld, så ingen begynder at misforstå eller anklage ovenstående som brødnid.

Jeg er selverhvervende med majoritetsposter i flere højteknologiske born global virksomheder i de tidlige faser med et gennemgående meget højt kompetanceniveau (>25% ph.d., gennemsnitsalder tæt på eller over de 50).

Jeg har personligt INGEN aktieposter som vil blive ramt af lagerbeskatning, men jeg kan se adskillige medarbejdere, investorer og andre iværksættere som bliver ramt hårdt.

Og så er jeg oprindeligt fagligt specialiseret indenfor sammenhængen mellem innovation på mikro-niveauet og national konkurrenceevne.

 • 0
 • 0

Tak Claude og Stephan for jeres gode debat - og højst relevante emne.

Står selv i skellet med at gøre min private virksomhed til et selskab, så jeg får skilt privatøkonomien fra virksomhedens forpligtelser.

Vil selvfølgelig placere mit kommende aktive vækstselskabs aktier i et holdingselskab, så jeg har råd til at beholde min ejerandel i vækstselskabet, hvilket næppe vil være muligt, hvis jeg ejede aktierne privat!

Problemet er præcis mindretalsaktionærer, da jeg har teampartnere, som skal ind med mindre end 10%

Det kan blive et stort problem, hvis lovgivningen kører videre i dette spor - så tak for jeres investerede tid - jeg håber det flytter noget
:-)

 • 0
 • 0

Ja, det er efterhånden ren Lykketoft+Stavad ØD classic med den her "borgerlige" maksimalstats-regering!

L&S ideologien dikterer at Enhver opbygning af kapital for det første er samfundsskadelig og dernæst en fejl i skattesystemet - som skal rettes. Staten skal stå for al allokering af ressourcer og kapital i samfundet - hvilket må siges at være lykkedes ganske betragteligt med bankpakken - når man så har suget enhver opsparing ud af de mindre virksomheder og de begynder at få "blodmangel" og gå konkurs kan vi få en "iværksætterpakke" også efter samme model.

Tværtimod sker der ikke bare det at man lukker virksomheder, men at de slet ikke startes.

... I Danmark! Papirerne ligger desværre derhjemme men der er efterhånden faldet mindst to EF-domme der samlet betyder at:

1) En virksomhed kun behøver at følge virksomhedslovgivningen i etableringslandet,

2) Det forhold at en virksomhed er etableret i et EU land med lempeligere betingelser til f.ex. beskatning og kapitalkrav end det EU land som hovedparten af forretningen foretages i ikke i sig selv kan give anledning til myndighedsindgreb - De nationale myndigheder skal bevise at der rent faktisk foregår svig før de gør noget.

Man opretter et moderselskab i det mest bekvemme EU land og registrerer en underafdeling i Danmark. Underafdelingen licentierer sin IP fra moderselskabet og ophober derfor ikke unødvendig kapital.

Skattefar et.al. kan prøve med deres nationale særregler - men de taber i EU retten ligesom Holland, Belgien og Tyskland gjorde.

 • 0
 • 0

Et stort problem med opsparing i virksomheden er, at osparing sker når virksomheden går godt; men det garanterer ikke nye investeringer.
Ofte vil pengene istedet blive brugt som stødpude, når firmaet går dårligt.
Nu har vi altså skattefri kapital (samfundets penge) til at understøtte et firma, der går dårligt.

1) Det er ikke nogen "skattefri kapital" - firmaet betaler 25% skat af overskuddet FØR overskuddet bliver til "kapital". Dernæst betaler firmaet naturligvis 25% skat af renter e.t.c.

2) Når det går dårligt skal indehaveren (+ revisor + forsikring e.t.c.) stadigvæk have løn. Han/Hun kan ikke bare hæve i A-kassen som alle andre. Det kræver en opsparing at have råd til det.

Hvis firmaet i en længere periode går godt, og ejeren gerne vil investere yderligere kan han, med 35% beskatning, roligt trække pengene ud af firmaet og spare op til sine investeringer.
Måske har han endda fået en ny og bedre forretningsidee, han kan investere i - nu er han ikke længere bundet af, at skulle investere pengene i det samme firma.

Det kan han/hun allerede I Dag - via et holdingselskab. De 35% skat fatter jeg ikke hvor du får fra; regeringen har lige besluttet at fastholde Topskatten...

Hvis en lømodtager drømmer om, at starte sin egen virksomhed, bliver det meget lettere at spare den nødvendige kapital op, idet skatten forudsættes meget lavere på arbejde.
Det vil altså gavne dannelsen af små nye virksomheder.

Realiteterne er bare at skatten på arbejde ikke bliver "meget lavere" nogensinde og at "velfærdstaten" er "sulten" NU!

Skatter fungerer, mærkværdigt nok, stort set som alle andre varer og tjenesteydelser: De stiger så længe folk bliver ved med at betale dem!

 • 0
 • 0

Det eneste man kan gøre hvis man er ved at komme i klemme - og det er der mange som er - er at skrive til folketingspolitikerne.

FORTÆL dem at de dummer sig. De ved det ikke og embedsfolkene tegner et forvrænget virkelighedsbillede.

 • 0
 • 0

Tak for dit lange og uddybende svar Stefan.

Man kan selvfølgelig definere hvad diskussionen går på, som man vil - men med al respekt, kommer du pænt meget omkring selv!

Du har ret i, at skattestramninger på erhverv på nuværende tidspunkt ikke virker voldsomt velovervejet.

Jeg har læst oplægget; og det er meget tænkeligt, at jeg ikke har forstået meningen jvnf. hvad Claude skriver om samme oplæg. (Tog allerede forbehold i mit første indlæg.)

Jeg vil nu gerne fastholde, at jeg udelukkende ser på det principielle og skulle jeg lave nogen logiske fejl, er du velkommen til at påpege dem.

Jeg taler udelukkende om, hvordan jeg mener beskatning bør være, ikke hvordan den er.

Hvis man kigger sig omkring i verden, er det vist indlysende, at den gængse model ikke er fejlfri.

Bortforklaringer som ex:

For det andet har man ingen "skattefri" kapital. Kapitalen er erhvervsbeskattet og forbliver som erhvervsfinansiering. Det er blot først når kapital trækkes ud til privat forbrug at den beskattes

kommer du ikke langt med, hvis du vil diskutere med mig. Skat som ikke betales, har intet med skat at gøre, det er statsstøttet privat kapital.

Som med al anden støtte, er det kun med til at forvride markedskræfterne og sluttelig gøre varerne dyrere.

Jeg har valgt ikke at kommentere hele dit indlæg fordi, vi er grundlæggende uenige om, hvad der er nødvendigt for at drive virksomhed - og hvad der gavner et samfund.
Du bør læse lidt op på,hvad socialisme er - du bruger begrebet forkert, som anført i mit tidligere indlæg; men du bruger det måske bare som skældsord?

Jeg synes nu alligevel, du skulle prøve at overveje, hvorfor selvstændige ikke er i stand til at klare sig, uden en lempeligere beskatning end alle andre.

Hvis det er ens for alle, tror du så alvorligt på, at alle erhverv forsvinder?
Vil man ikke længere kunne købe mad eller finde en murer?

Mvh
Preben

 • 0
 • 0

Preben

Dine indlæg er præget af inkonsistens og selvimodsigelser.

Med al respekt, så drejer dette sig ikke om at betale skat eller ej. Det drejer sig end ikke om skatteniveauet, dvs. herunder om omfordeling eller "økonomisk lighed".

De fleste går ind for et element af omfordeling. Hvormeget kan man altid diskutere. Men planøkonomi og fondssocialisme er velfærdsdestruktivt. Det har Øst-Europa bevist - alligevel har specielt venstrefløjen travlt med at blande de to aspekter sammen med faldende velfærd til følge.

Det drejer sig om vi vil have rammer om en iværksætter og investeringsaktiviteter, der kan skabe den velstand (værdiskabelse) som er en forudsætning for velfærd (omfordelt forbrugsmulighed).

At man investerer for at opbygge en sund erhvervsvirksomhed som kan finansiere investeringer er sundt for samfundet - både velstand og velfærd.

At ville beskatte luft (forventninger) er at underminere velfærden og ren fondsocialisme af værste skuffe.

[Quote}Jeg synes nu alligevel, du skulle prøve at overveje, hvorfor selvstændige ikke er i stand til at klare sig, uden en lempeligere beskatning end alle andre.[/Quote]

Du aner ikke hvad du taler om. Selvstændige er IKKE lempeligere beskattet - tværtimod er de dobbeltbeskattede fordi de først betaler erhvervsskat og dernæst personlig skat førend de kan få noget at leve af.

Skattereformen har mindre tåbeligheder indbygget ( politikerne har tydeligvis ikke styr på embedsfolkene i SKAT). Men venstrefløjens retorik gør kun ond værre, fordi de kun interesserer sig for stemmer (medieillusioner) men ikke adresserer hvad der skaber velfærd.

 • 0
 • 0

En glimrende kommentar om det syge i dansk politik.Det drejer sig om at fordreje virksomheden så ingen kan gennemskue fakta.

http://www.bureaubiz.dk/content/dk/artikle...

Og imens børnehaven på Christiansborg demonstrerer deres uansvarlighed og manglende evne og vilje til at møde tidens udfordringer, så overdrages magten til embedsfolkenes politiseren som systematisk trækker os ned i DDR 2.0.

 • 0
 • 0

I Børsen i Dag fremgår det
"En byge af protester fra både iværksættere og risikovillige investorer bag nye virksomheder gør nu indtryk på regeringen, der er parat til at pille en uheldig sideeffekt ud af den netop indgåede aftale om en skattereform"

"en uheldig sideeffekt"? Det er selve tanken om lagerbeskatning som er en fejl. Sæt de politiserende embedsfolk stolen for døren.

Lagerbeskatning er beskatning af forventninger. Det svarer til at du skal beskattes af uddannelse fordi du har erhvervet en højere forventet fremtidig indtjeningsevne.

Det eneste man helt sikkert opnår er MINDRE af det vi har behov for - MINDRE investeringer, MINDRE iværksætteri, MINDRE effektivisering.

Lad nu danskerne gøre hvad de er bedst til - at skabe gode løsninger - i stedet for hele tiden at lade teknokraterne gå i vejen for at suboptimere.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten