Konsekvensen af Ministriel Detailstyring

Når Helge Sander og hans ministerie nedsætter et akkrediteringsråd, er det næppe hensigten at sænke det faglige niveau på danske uddannelser. Det er desværre blevet konsekvensen for fysikstudiet på AAU, der nu er tvunget til at skære i antal kurser og projekt arbejde.

En akkrediteringsrapport for fysik fra ACE Denmark konstaterer, at Citat:

[...]målbeskrivelserne i flere af de studieenhedskurser, som giver mellem 2 og 4 ECTS-point, pointsættes for lavt i forhold til den påkrævede arbejdsindsats i de enkelte fags målbeskrivelser.

Det betyder flere ECTS pr. kursus, hvilket betyder færre kurser for de 30 ECTS-point en studerende må optjene pr. semester.

Vi har i Danmark valgt at implementere Bologna Deklerationen på uddannelsesniveau, hvilket betyder at alle uddannelser skal evalueres, måles og vejes. Resultatet er åbenlyst: Ensretning af uddannelser på danske universiteter.

I England har man valgt en anden tilgangsvinkel. Her vurderer man de enkelte institutioner (fx University of Paisley) og med jævne mellemrum vurderes fagområder (fx rapport for Chemistry).

Det giver en større grad af frihed til de engelske universiteter - frihed til at udbyde forskellige måder at lære på. Så mens vi i Danmark vælger at lave 6 ens universiteter og dermed indskrænke gruppen af unge der tager en universitetsuddannelse, har man i England mulighed for at ramme bredt. (fx fokus på projektarbejde ét sted og fokus på tværfaglighed et andet sted.)

Så derfor: Mål os på resultatet, ikke ensartetheden.

// Hundebøll

PS: Det engelske uddannelsessystem er ikke forbilledligt på alle områder. Fx er det tilladt at opkræve Tuition Fees på op til 30.000 kr. / år.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten