kronikken blog

Kommentar: Manglende tysk ansvar for Femern øger ikke projektets troværdighed

Kommentar til udmeldingen fra Femern A/S den 20. januar 2011 i Ingeniøren "Tyskland: Byg Femerntunnel på dansk manér":

Det er glædeligt at modtage oplysningen, at tyskerne nu vil frasige sig alt ansvar for tunneldesignet og hermed sikkerheden for trafikanterne fremover med henvisning til statstraktatens artikel 13 punkt 7. Her skulle det efter sigende klart og tydeligt fremgå, at alt skal bygges efter danske normer og forskrifter. Glæden skal ses ud fra den betragtning, at projektet så er blevet en procesgang mindre i forbindelse med en myndighedsgodkendelse, men ikke kommet nærmere en myndighedsgodkendelse. En sådan synes nu endnu sværere at opnå og gør ikke situationen bedre for Femern A/S. Glæden må endvidere blive særlig godt modtaget blandt trafikanter og kommende brugere, idet danske vejtunneler projekteres efter flere skærpede krav end i Tyskland. Ingen af de stillede sikkerhedskrav til design af en vejtunnel bliver således berørt af denne meddelelse.

Da vi i Danmark ikke har nogen form for tunnelnorm, vil en sådan udmelding umiddelbar være vanskelig at håndtere for de danske myndigheder, skulle man tro. Men sådan forholder det sig naturligvis ikke. Vi har et helt regelsæt af standarder, normer, retningslinjer, EU Direktiver og lovgivningsmæssige rammer, der skal følges til punkt og prikke, som jeg tidligere har redegjort for i Ingeniøren. Dette regelsæt er noget mere striks og stiller langt flere skærpede krav til planlægning og projektering af vejtunneler sammenlignet med de tyske generelt. Danske vejtunneler planlægges og projekteres ud fra et af de højeste sikkerhedsniveauer målt på europæisk plan, der rækker langt ud over bl.a. EU Direktivet, den tyske tunnelnorm RABT 2006 og på flere områder de anbefalinger, der stilles fra PIARC.

At tunnelen i sin nuværende form ikke kan overholde de tyske normer, som udmeldingen er fra Femern A/S, får ikke de danske myndigheder til at slække på kravene. Tværtimod, vil der være forøget fokus på netop som minimum at overholde de tyske tunnelnormer (RABT 2006) blandt mange andre krav. Og det gør projektet ikke som det foreligger i sin nuværende form på ventilationsområdet. Projektet har yderligere en række kritiske tekniske emner, hvor designet ikke overholder de lovgivningsmæssige rammer, jfr. min sidste artikel i Ingeniøren den 19. januar 2011. De danske myndigheder vil helt naturligt forlange som minimum RABT 2006 overholdt ud fra blandt andet den betragtning, at Femern Bælt projektet er et fælles projekt de to lande imellem. I tilfælde af et alvorligt uheld eller en katastrofelignende situation med voldsom brand i tunnelen, vil skyldsspørgsmålet formodes at kunne skabe og give anledning til store problemer mellem de to lande, hvis den tyske tunnelnorm fraviges i designet.

Alle moderne vejtunneler i dag planlægges og projekteres med moderne ventilationssystemer, der indeholder særskilt røggasbortledning. Det står ikke til diskussion, hvis de lovgivningsmæssige rammer skal overholdes. Og det vil også være et naturligt krav fra dansk side, der skal imødekommes i projektet, som Femern A/S arbejder med.

Det er nødvendigt for en troværdig prissætning af anlægsomkostningerne, at der foreligger en myndighedsgodkendelse specielt på de områder, hvor der fraviges for de lovgivningsmæssige rammer. Status er i dag, at dette ikke er tilfældet, som nu indrømmet af Femern A/S. Dermed er hele økonomiens forudsætninger yderst tvivlsomt, hvilket gør en samlet vurdering mellem bro og tunnel helt umuligt. Vi er mange i den internationale tunnelverden, der afventer og gerne vil se en myndighedsgodkendelse af projektet. Kan denne ikke opnås, står og falder hele projektet inklusive anlægsprisen til jorden. Så er det forfra igen med helt andre spilleregler, der følger de fastsatte lovgivningsmæssige rammer i vores del af verden. Og det vil som minimum koste 15 - 20 mia. kr. yderligere, som skal betales før eller siden til entreprenørerne.

Det virker nu heller ikke specielt overbevisende og rationelt, at tyskerne ikke vil have noget at bestemme på et fælles projekt mellem de to lande. Det er vi mange, som også gerne vil se dokumentation på og praktiseret i virkeligheden.

Jørgen Holst er civilingeniør og akademiøkonom, International Tunnelspecialist. (Formand for Dansk Tunnelforening, arbejder til daglig med tunnelløsninger for Cowi. Skriver her som privatperson).

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og vi noterer os at Jørgen Holst stadig ikke har fattet hvad kildekritik er siden han stadig ikke finder at læserne har brug for at vide at han er ansat hos COWI, der er involveret i bro-forslaget til Fehmernforbindelsen.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp, Jeg har gentagne gange i debatten om Femern Tunnelen understreget, at jeg ikke repræsentere COWI i denne debat ej heller firmaets holdninger. Det fremgår endvidere også tydeligt af mine artikler. Det bedes du respektere istedet for konstant at rette personlig kritik, fordreje debatten uden at komme med noget konstruktivt hertil.

Og jeg er heller ikke involveret i nogen broløsning. Jeg arbejder internationalt med planlægning og projektering af nye vejtunneler. Det fremgår også med alt tydelighed af mine artikler.

Det kan ingen være tjent med.

Med venlig hilsen Jørgen Holst

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp, Jeg har gentagne gange i debatten om Femern Tunnelen understreget, at jeg ikke repræsentere COWI i denne debat ej heller firmaets holdninger.

Og det er helt fint og godt, det skal du have lov til.

Bare husk at skrive det i samme parantes hvor du skriver at du ikke representerer dansk tunnelforening.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Tyskland mangler at forpligtige sig til at de udbygger veje og jernbaner på Fehmern, det er jo idiotisk at bygge en dobbeltsporet jernbane og firesporet motorvej der ender i en enkeltsporet jernbane og en landevej . . . Højhastighedstogdrømmerne fra Ring-5 projektet mangler jordforbindelse (på Fehmern).

 • 0
 • 0

Jeg har gentagne gange i debatten om Femern Tunnelen understreget, at jeg ikke repræsentere COWI i denne debat ej heller firmaets holdninger. Det fremgår endvidere også tydeligt af mine artikler.

...

Og jeg er heller ikke involveret i nogen broløsning. Jeg arbejder internationalt med planlægning og projektering af nye vejtunneler. Det fremgår også med alt tydelighed af mine artikler.

De sidste linjer i kommentaren er opdateret.

 • 0
 • 0

Kan broen bygges for det beløb som fremgår af af tilbuddet uden at beløbsrammen overskrides......svaret er nej,nej og atter nej.

Det er derfor pinligt, at høre om, at den væsentlige anke mod tunnellen er underbudgettering.

Storebælt overskred budgettet med 54% og allerede nu gættes der på at Fehmarn bro vil overskride budgettet med min 16%

http://www.information.dk/203879

 • 0
 • 0

Storebælt overskred budgettet med 54% og allerede nu gættes der på at Fehmarn bro vil overskride budgettet med min 16%

Hvor meget vil det påvirke budgetoverskridelsen, hvis tyske normer skal opfyldes? Vil COWI tjene mer???

 • 0
 • 0

Hurra Hurra! Endelig er politikerne blevet enige om den efter min mening rigtige løsning, Nemlig tunnel under femern belt Bravo.! Bent Madsen

 • 0
 • 0

Hurra Hurra! Endelig er politikerne blevet enige om den efter min mening rigtige løsning, Nemlig tunnel under femern belt Bravo.! Bent Madsen

Ikke helt, den skulle jo have ligget imellem Gedser og Rostock.

 • 0
 • 0

[quote]Hurra Hurra! Endelig er politikerne blevet enige om den efter min mening rigtige løsning, Nemlig tunnel under femern belt Bravo.! Bent Madsen

Ikke helt, den skulle jo have ligget imellem Gedser og Rostock.[/quote] ..næh.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Hurra Hurra! Endelig er politikerne blevet enige om den efter min mening rigtige løsning, Nemlig tunnel under femern belt Bravo.! Bent Madsen

Ikke helt, den skulle jo have ligget imellem Gedser og Rostock.[/quote] ..næh.[/quote]

Mellem Fyn og Als ;-)

 • 0
 • 0

Hvor meget vil det påvirke budgetoverskridelsen, hvis tyske normer skal opfyldes? Vil COWI tjene mer???

Det er i andre tråde vist at tunnelen når den er færdig i år 2020 vil overholde de Tyske normer, også selv om det ikke er nødvendigt.

Ville en bro blive dyrere? Ja sandsynligvis.

Prisen er så vidt jeg har forstået 2008 priser med en passende indeksregulering per år, når pengene bruges løbende frem til 2020 bliver beløbet højere uden at der er tale om budgetoverskridelser.

Prisen for en tunnel er mere sikker, end prisen for en bro, det som kan variere på en tunnel er det store gravearbejde, kommer man bagud så kan man købe mere materiel eller købe flere ydelser, det er hyldevare hos de store maritime entreprenører, men til en bro findes der ikke materiel der kan løfte så tunge brofag så højt, der skal altså bygges specialmaskiner, kommer de bagud kan de ikke bare leje en ekstra, og når først der går kuk i logistikken, kan det for alvor blive dyrt, tunnelen er den mindst påvirkelige hvis der f.eks kommer en eller flere isvintre, eller lange perioder med dårligt vejr.

COWI stå bag broforslaget, og de tjener naturligvis mest på de opgaver de får, de forsøger derfor forgæves at slå tvivl om sænke tunnelen fra Skanska.

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]Hurra Hurra! Endelig er politikerne blevet enige om den efter min mening rigtige løsning, Nemlig tunnel under femern belt Bravo.! Bent Madsen

Ikke helt, den skulle jo have ligget imellem Gedser og Rostock.[/quote] ..næh.[/quote]

Mellem Fyn og Als ;-)[/quote]

Helt enig, især fordi den vil have samme effekt som Øresundsforbindelsen - den vil forbinde til gammelt dansk land, og derfor vil den appellere til brugerne. Om tyskerne er helt så vilde blæser i vinden (jeg tvivler, men det er jo indenfor rigets grænser, i hvert fald indtil nogen vil føre det videre til Slesvig, hvilket ville være et naturligt næste skridt), og DSB (og Kim Larsen ;) ) vil måske også kunne styre deres begejstring.

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]Den skulle jo have ligget imellem Gedser og Rostock.

..næh.[/quote]Mellem Fyn og Als ;-)[/quote]Helt enig, især fordi den vil have samme effekt som Øresundsforbindelsen - den vil forbinde til gammelt dansk land, og derfor vil den appellere til brugerne. Om tyskerne er helt så vilde blæser i vinden (jeg tvivler, men det er jo indenfor rigets grænser, i hvert fald indtil nogen vil føre det videre til Slesvig, hvilket ville være et naturligt næste skridt), og DSB (og Kim Larsen ;) ) vil måske også kunne styre deres begejstring.[/quote] Du glemmer at forudsætningen er at tunnelen er brugerfinansieret, prisen for en tunnel Bøjden Fynshav vil ikke kunne udkonkurrere færgen, kundegrundlaget og infrastrukturen mangler, Gedser-Rostock lyder fristende men der er så langt at det igen bliver så dyrt at bilerne hellere venter på færgen, Rødby-Femern er altså den eneste placering hvor økonomien hænger sammen.

Vi betaler gerne det vi skulle have betalt på Storebælt+brændstofprisen for de sparede 160km, husk at lastbiler og tog sparer 2-2½time, i sidste ende er det betalingsviljen der afgør om økonomien i en brugerfinansieret sænketunnel hænger sammen, og det menes den at gøre på den valgte placering.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten