Kinesisk energi bloghoved blog

Klare prioriteter i IEAs Recovery Plan

IEA har i dag offentliggjort sin nye Sustainable Recovery Plan som beskriver, hvordan man konkret kan skabe jobs, sætte gang i økonomien og gøre energisystemet mere bæredygtigt og modstandsdygtigt gennem en særlig indsats i perioden 2021 til 2023.

Klare budskaber og prioriteter i planen

Planen har klare budskaber til den globale energiverden med hensyn til kortsigtede prioriteringer: 1. Invester i energirigtig renovering og mere energieffektive nye bygninger

 1. Øg energieffektiviteten i bygninger og apparater

 2. Invester i elnettet, så det er i stand til at integrere vedvarende energi

 3. Invester massivt i vind- og solkraft

 4. Udbred elbiler og højeffektive biler

 5. Gør industrien mere energieffektiv og materiale-effektiv

 6. Fjern tilskud til fossile brændsler

 7. Undgå nye investeringer i kul- og gaskraft.

I samklang med anbefalinger for Kina

Set i forhold til Kina, er disse prioriteter stor set sammenfaldende med anbefalingerne fra Energi Research Institute til hvordan Kina kan udvikle energisystemet i overensstemmelse med målene fra Paris-aftalen. I China RE Outlook er hovedvirkemidlerne effektivisering af slutforbruget, især bygninger og industri, omlægning fra fossile brændsler til elektricitet i transport-, bygnings- og industrisektoren og omlægning af elsektoren fra kul til vind og sol (læs planen her og se en kort introduktion til hovedresultaterne her).

Kinas tvetydige respons på den økonomiske krise

Kinas respons på den nuværende økonomiske krise har da også en række elementer som passer ind i IEAs anbefalinger, herunder en øget satsning på elbiler og ladestandere, investeringer i elnettet og en fortsat indsats for at udbrede vind og sol. Men der er samtidig stærke kræfter i Kina, både lokalt og centralt, som arbejder for en øget udbygning med kulfyrede kraftværker og en udbygning af gasfyrede kraftværker. Det er blandt andet hensynet til den lokale økonomi i en række provinser som trækker i den retning, men også ønsket fra centralt hold om at centralisere og konsolidere den kulbaserede del af kraftværkssektoren er med til at fastholde ønsket om ny kulkraftkapacitet i Kina.

Det sker på trods af flere og flere advarsler om at den langsigtede økonomi i fortsatte kulkraftværker er yderst risikabel og ydermere risikerer at ødelægge økonomien for eksisterende kulkraftværker på grund af stigende overkapacitet. Også IEA-rapporten advarer mod fortsatte investeringer i kulkraft med disse forsigtigt formulerede ord: "..the long-term operating environment is likely to be challenging, given falling costs of renewables and the environmental implications of coal-fired power. The case for building this planned new coal capacity - Without CCUS - needs to be carefully weighed against the implications for local air pollution and global climate goals".

Planens innovationsdel

Selv om IEAs plan primært sigter på at sætte de kortsigtede tiltag og investeringerne ind i en langsigtet ramme, har planen også fokus på hvordan mere umodne energiteknologier kan fremmes. Her er det især brint, batterier og CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) teknologierne som har IEAs opmærksomhed, hvilket passer godt ind i Danmarks potentielle satsning på Power-to-X og CCUS.

A-kraft, som IEA traditionelt har været stærk fortaler for, har en beskeden plads i planen. Ikke overraskende peger IEA på, at levetidforlængelse af eksisterende a-kraftværker kan være en fornuftig kortsigtede investering (i lighed med renovering og opgradering af eksisterende vandkraftværker), men planen giver ikke meget rum for investeringer i nye a-kraftværker, som er dyre og med lange opførelsestider. Som innovationspotentiale fremhæves imidlertid de små modulære a-kraftreaktorer, som ifølge IEA har et potentiale med lavere kapitalomkostninger og kortere opførelsestid. Derfor peger planen på at det vil være fornuftigt at støtte udviklingen af disse reaktortyper med investeringsstøtte, internationalt samarbejde og afklarings af sikkerhedsspørgsmål mv. Succesen for de små reaktorer afhænger dog af en succesfuld opførelse af prototyper og af mulighederne for standardisering af anlæggene, så skala-fordele og læringskurver kan udnyttes.

Kaare Sandholt er civilingeniør med speciale i energi. Siden 2011 har han arbejdet med energi i Kina knyttet til Energy Research Institute under NDRC. Tidligere har han været ansat i Energistyrelsen og i Elkraft og været partner i Ea Energianalyse.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

citat fra nettet

"In 2021, China will adopt its 14th five-year-plan, which will provide a roadmap for the country’s political and economic priorities through 2025. China’s state-run National Center for Climate Change Strategy has advocated for the next five-year-plan to include hard caps on carbon emissions. Premier Li Keqiang, director of the National Energy Commission, which determines China’s energy policy, has a different idea. Recently, he spoke of the need to “promote the safe and green mining of coal and the clean and efficient development of coal power.”

Although China continues to be a world leader in the deployment of renewable energy resources, its continuing reliance on coal also means its carbon footprint tops the charts. The path forward is clear, but whether Chinese officials can strike a balance between economic imperatives and solutions to a mounting climate emergency is not"

Hvorfor nævner Kåre dog ikke dette faktum at " Premier Li Keqiang, director of the National Energy Commission, which determines China’s energy policy, has a different idea. Recently, he spoke of the need to “promote the safe and green mining of coal and the clean and efficient development of coal power.”

Iøvrigt er atomkraft da også på paletten for fremtiden i Kina, samt mange andre lande hvor det hverken er en dyr eller langtrukken affære at opføre akraftværker. Hverken Sydkorea, Kina eller Rusland f. eks.har problemer her. Men for tiden er naturgas jo en meget billig ressource for gaskraftværker, så akraft skydes lidt ud i fremtiden nogle steder. Kåre refererer til IEAs påstand at man "bør fremme" små nye typer atomkraftværker, som IEA nævner, som anbefalelsesværdige... IEA er jo ikke andet end en politisk organisation, hvor man udstikker planer for den kurs fremover, som et flertal blandt medlemslandene går ind for. Man vil jo nødigt genere vind og sol med det indlysende alternativ som store akraftværker jo udgør. De ville jo simpelthen overflødiggøre meget af udbygningen med dyre og ineffektive vindkraftværker. Så derfor "anbefales" det ikke af det politiske inficerede IEA.

Kina med bl.a. mange udviklingslande inklusive Indien og Brasilien mm. har aldrig skrevet under på Parisaftalerne. Så her kommer der ikke noget bidrag til "sol og vind" som Kåre jo så gerne ser fremmet.

Man læser meget om hvordan f. eks. Indien og Kina "satser på sol og vind" - realiteterne er helt anderledes. Derfor vil alle danske naive tilgange til at "skabe en grøn økonomi" være forgæves. Alene af den grund.

Noget helt andet er jo at alle modelforudsigelser om fremtidens temperaturstigninger jo har slået fejl de sidste 30 år - modellerne postulerer simpelthen for stor stigning, da man ikke kan finde de rigtige mekanismer i klodens komplekse klima. Man ved at modellerne er naive og ikke kan modellere mange afgørende mekanismer korrekt - ikke desto mindre fremturer man stadig med disse irrelevante studier som grundlaget for vores fremtidige energipolitik - i hvert fald i Vesten. Kina, Indien og Rusland m. fl. er klogere.

 • 3
 • 5

Artikel dateret 20. Juni 2020:

"About 46 gigawatts worth of new plants were under construction as of May, the study said. Another 48 gigawatts were under various stages of development, Greenpeace estimated.

About 29.9 gigawatts of new coal power capacity was added last year, making a total of about 1,040 gigawatts, according to China Electricity Council data.

China remains coal’s stronghold even as consumption of the dirtiest fossil fuel wanes elsewhere in the world. The nation mines and burns about half the world’s coal and views it as an important source of cheap power and mass employment."

Dertil kommer Kinas bygning af kulkraftværker overalt i verden, som vel er i samme skala. Har ikke lige tal for det - men de kan findes på nettet af interesserede.

Kina og andre lande er ikke bundet af nogen Parisaftale som Vesten er det, Så Vesten optræder som en komisk Don Quijote i "kampen for klimaet".

En international berømt professor, Richard Lindzen, har netop skrevet en artikel om cirkuset(https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-020-00471-z) i The European Physical Journal - desværre bag betalingsmur, men omtale og referencer kan findes diverse steder på nettet.

Hans videnskabelige hovedpunkter er opsummeret i en nylig artikel han skrev i 2019.

 • 3
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten