phloggen

KISS princippet

"Keep It Simple, Stupid" er et meget gammelt princip og, efter alt at dømme, et af de bedste og mest velfungerende principper vi har indenfor for teknologiske områder.

Når man ikke holder sig KISS princippet skarpt for øje, render man ud i ting der bliver for komplexe og derfor har uforudsete sideeffekter og bivirkninger.

Dagens eksempel er rapporten om balkaniseringen af den offentlige traffik i Danmark, men næsten dagligt bliver vi mindet om hvor dyrt det er ikke at overholde KISS princippet.

F-35 er f.eks jagerflyet der skal kunne alt og derfor dårligt nok kan holde til at stå ude i regnvejr.

IC-4, Rejsekortet, POLSAG og nu også eValg: Gang på gang ser vi politikere, projektledelser og andre der tror at bare fordi vi bruger computere kan alt lade sig gøre: To strøg med den magiske IT-sovs og alt ser godt ud.

KISS princippet sker ikke af sig selv, det sker faktisk kun hvis nogen bider tænderne rigtig hårdt sammen og slå i bordet hver gang der er udsigt til "scope-creep".

De sidste fem års modefænomener indenfor IT branchen, "Agil udvikling", "SCRUM" osv, er alle forsøg på at få skovlen under KISS, ved kun at tage så små mundfulde at man er sikker på at man kan bide dem over.

Idag er Agil udvikling viklet ind i en offentlig standard-kontrakt for IT-udvikling og dermed er den "trend" officielt død.

Der hvor KISS-overtrædelser koster os aller mest for tiden, er indenfor det offentlige.

Da jeg var ung purk på det sydvestsjællandske bondeplateau, havde vi DSB og de stod for al offentlig transport, busser, tog, skinner, s-tog, færger og vist nok også de fleste broer.

Idag har vi totalt balkaniseret området, ikke bare mht. til hvem der betaler lønnen til personen bag forruden, men også mht. til hvordan og hvor meget passagerene betaler for turen, hvem der bestemmer hvor busstoppet skal stå osv. osv.

Parkinssons lov forudsagde denne udvikling: Så længe man kan slippe af sted med at forøge bureaukratiet, er der ingen ende på hvor komplext man kan gøre sit resort-område.

Det ser man f.eks på Københavns Universitet, hvor rygter siger at man nu har den første medarbejder der er 10 lag under Rektor.

Danmark har brug for et kursskifte, hvis vi skal have balance i regnskabet og en fremtid foran os: Vi skal have et simplere og forståeligere samfund som er billigere i drift.

Det handler ikke om skatteletteleser, de skal nok komme hvis det lykkes, det handler ikke om millimeterretfærdighed, det har vi prøvet, det har vi ikke råd til.

Det handler om at lave nogle regler der er simple og til at forstå og som ikke er alt for pokkers uretfærdige.

Det *og kun *det er vejen fremad for Danmark, men spørgsmålet er om det kræver en helt anden slags danskere end dem vi har at arbejde med ?

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... hvad med DJØF'erne, hvad skal de så få tiden til at gå med?

Vise tyske turister rundt ?

Gårdvagt ?

Sortere alt det "information" de har dumpet i statens arkiver så fremtidens historikere kan finde rundt i det ?

Vi skal nok finde en måde at holde dem uskadelige på...

 • 0
 • 0

På retsinformation.dk er en liste over gældende love og bekendtgørelser. Prøv f.eks. at tæl hvor mange love der vedtoges i 1912 og i 2012. Det viser meget godt hvad danskerne er oppe imod.

 • 0
 • 0

... hvad med DJØF'erne, hvad skal de så få tiden til at gå med?

Altså, nu har Zoo fået et elefantanlæg og en Aktisk Ring. Så må det være på tide med et anlæg til DJØF'ere, så befolkningen kan komme ind og se hvad det er for nogle krabater. Det ville måske kunne give job til nogle arbejdsløse IDA medlemmer at tegne og bygge det ny anlæg ;-)

 • 0
 • 0

Balkanisering betyder at man skærer store enheder op i mindre. En ikke uvæsentlig grund til det, er et forsøg på, at privatisere dele af den offentlige sektor. Et super eksempel er DSB, som i "gamle" dage var en offentlig mastodont, med busser, tog, skinner, s-tog, færger og vist nok også de fleste broer. Det er blevet hugget i stykker og til en hvis grad overladt til private aktører. Det tror jeg sådan set at især borgerlige synes er en god ide. Problemet er ikke opdelingen i mindre enheder. Problemet er at det offentlige skal etablere den infrastruktur hvor under de forskellige aktører skal fungere. Og der tror jeg, at det offentlige må påtage sig ansvaret, i stedet for pseudo privatiseringer.

 • 0
 • 0

Henrik Sørensen:

... hvad med DJØF'erne, hvad skal de så få tiden til at gå med?

Fra DJØF-bladet, 15/12/2010: http://www.djoefbladet.dk/blad/2010/22/n-a...

"Når djøfere skruer ned og vender på hovedet...

[...]

Ser vi på servicevirksomheder – tag fx hospitalerne – er erkendelsen af, at det kan lade sig gøre at gøre mere af kerneydelsen ved, at alt det rundt om gøres mindre, langsomt ved at vinde indpas. Djøferens rolle er hér at hjælpe til denne forenkling – og selvfølgelig sørge for, at den sker først i de områder af organisationen, hvor de selv er ansvarlige.

[...]

Klassikere er IT-systemer, som ender med at blive for komplekse og tilpassede, HR-ydelser, der er for perfekte og komplicerede til reelt at blive brugt osv. Djøfere skal hér holde ”den faglige fane præcist”, så der skæres ind til benet i stedet for, at der skabes fagligt lir i denne type funktioner – til ulempe for den del af organisationen, som skal anvende det. Samtidig skal der her tænkes fagligt præcist ved helt at eliminere eller radikalt forandre processer – særligt er det lykkedes at digitalisere arbejdsgange hér i stort omfang."

Jeg ved godt det er populært med ingeniørmæssigt fagsnobberi her på ing.dk...

Så tillad mig at styrtregne på jeres parade; DJØF'ere arbejder for den forenkling som I selv efterlyser. Og i stedet for at danne fælles front med en åbenlys allieret, lukker I jeres mest ignorante fordomme ud om dem.

Kom ind i kampen, ingeniører - DJØF'erne har været der i flere år nu.

 • 0
 • 0

Problemet er ikke opdelingen i mindre enheder. Problemet er at det offentlige skal etablere den infrastruktur hvor under de forskellige aktører skal fungere. Og der tror jeg, at det offentlige må påtage sig ansvaret, i stedet for pseudo privatiseringer.

I min optik følger der faktisk problemer med opdeling i mindre enheder: 1) Ved hver opdeling tilføjer du en grænseflade, som koster ressourcer og hvor ting kan gå galt. 2) Ved hver opdeling skaber du rum for kasse-tænkning og sub-optimering, der skader det samlede resultat.

 • 0
 • 0

Balkanisering betyder at man skærer store enheder op i mindre.

Mantraet i dagens politik er:" Store enheder er mere effektive end små" Supersygehuse, integrerede skoler og hvad ved jeg. Så er Balkaniseringen sgu' da et paradox. MED MINDRE der er tale om "FORANDRINGSLEDELSE", hvor forandringen er målet i sig selv - ikke virkningerne.

Det er efter min mening noget rod, men en guldgrube for beskæftigelse af "djøffere".

 • 0
 • 0

Balkanisering betyder at man skærer store enheder op i mindre. En ikke uvæsentlig grund til det, er et forsøg på, at privatisere dele af den offentlige sektor.

Og vi er ikke blevet klogere: Så lige at "de blå" (hvem det så end lige var) vil privatisere DONG.

 • 0
 • 0

I min optik følger der faktisk problemer med opdeling i mindre enheder: 1) Ved hver opdeling tilføjer du en grænseflade, som koster ressourcer og hvor ting kan gå galt. 2) Ved hver opdeling skaber du rum for kasse-tænkning og sub-optimering, der skader det samlede resultat.

3) En ny stak ben som politikernes venner kan savle over.

Jo, det er selve knopskydningen der er en meget stor del af problemet.

 • 0
 • 0

1) Ved hver opdeling tilføjer du en grænseflade, som koster ressourcer og hvor ting kan gå galt.

Inernt i en enhed kan man også have grænseflader, hvor der må foretages koordinering. Ved at splitte op i selvstændig enheder lader man Markedet overtager koordineringen. Men hvis Markedet skal overtage koordineringen, skal være velfungerende. Og så er vi tilbage til det offentlige som må tilsikre at markedet fungerer. Og samtidig må det være reelt, i modsætning til nogen at de pseudo opdelinger vi har set de senere år.

2) Ved hver opdeling skaber du rum for kasse-tænkning og sub-optimering, der skader det samlede resultat.

Det kommer vel an på ... Nogen steder er sub optimering bedre end ingen optimering, og andre er det bare pjat. Men der er ikke nogen enten eller.

 • 0
 • 0

"Hvad skal det nytte?", og svaret på det. Meget ofte, hvis der bliver svaret, viser det sig at argumentet baserer sig på såkaldt cirkulær logik. Eller også bliver man skudt i skoene at man er bagstræberisk maskinstormer, som ikke vil nogle fremskridt. Et godt eksempel er E-valg.

 • 0
 • 0

3) En ny stak ben som politikernes venner kan savle over.

Bare fordi der ind imellem er nogen halv korrupte politikere, som benytter offentlige udbud til at hygge om vennerne, kan koneseptet godt være fornuftigt. Der er blevet kørt meget god bus, fragtet syge med ambulancer og udført privat praksis uden at vi har kunnet trække "korrupt" kortet.

Nyere tids mest korrupte danske politiker brugte sådan set bare den danske hær til egen vinding.

 • 0
 • 0

Chekkede lige: 1912: 8 dokumenter, 2012: 1770 dokumenter - Av! Ja, god pointe.

Undersøgelsen er ikke valid!

Retsinfo indeholder den systematiske fejl, at medens ALT for 2012 er lagt ind, er det kun ganske lidt af det, der rent faktisk kom ud fra Folketinget og Rigsdagen i 1908, som er ført ind i Retsinformation. Så analysen er biased. Men hvem gider også tælle love, bekendtgørelser og meddelelser i Folketingstidende og Rigsdagstidende fra 1908. Lovgiver var med andre ord meget mere aktive i 1908 end Retsinformation lader skinne igennem

 • 0
 • 0

Præcis.

Spørgsmålet er om man måske burde skrælle tilbage til grundloven og starte forfra.

Øh, ikke forstået. Grundloven er de facto en efterationalisering ud fra de retsregler og retsprincipper som var gældende på tidspunktet for Grundlovens vedtagelse (1948). Så der gælder og gjaldt en masse love, som ikke er Grundlovsafhængige. Så man kan altså ikke skære alt andet væk og så stå tilbage med Grundloven

 • 0
 • 0

Bare fordi der ind imellem er nogen halv korrupte politikere, som benytter offentlige udbud til at hygge om vennerne, kan koneseptet godt være fornuftigt.

Den påstand ville være væsentligt nemmere at sluge, hvis der var nogle eksempler, som ikke helt klart er sjældne undtagelser, på at det var tilfældet...

 • 0
 • 0

[quote]Præcis.

Spørgsmålet er om man måske burde skrælle tilbage til grundloven og starte forfra.

Øh, ikke forstået. [/quote]

Grundloven er folkets, de kan skrive dem som de har lyst til.

Se f.eks den ny grundlov på Island, der i uset omfang blev skrevet af befolkningen selv og som udtrykker sig forbilledligt klart og tydeligt:

http://www.government.is/constitution/

Der ville f.eks ikke være noget problem i at skrive i grundloven, at den der stiller et lovforslag i folketinget, skal recitere det fra hukommelsen med lukkede øjne inden afstemning og at afstemningen gælder lovforslaget præcis som det blev fremsagt.

Det ville helt sikkert sløve lovmøllen ned.

 • 0
 • 0

Få lidt indblik i hvordan den nye sygehus reform påvirker mennesket i yderområderne. Og maksimerer udgifterne til transport af den enkelte patient. Det er regnearks politik.. Det kan man så kalde hvad man vil.

Mvh.

 • 0
 • 0

Få lidt indblik i hvordan den nye sygehus reform påvirker mennesket i yderområderne. Og maksimerer udgifterne til transport af den enkelte patient. Det er regnearks politik.. Det kan man så kalde hvad man vil.

Mvh.

Måske - og vil du så foreslå ... små enheder?

;-)

 • 0
 • 0

Den påstand ville være væsentligt nemmere at sluge, hvis der var nogle eksempler, som ikke helt klart er sjældne undtagelser, på at det var tilfældet...

F.eks da Arriva vandt licitationen på togdrift i det jyske. og da Falck vandt licitationen for sygetransport i hovedstadsområdet. Det var ikke problemfrit, men jeg mindes ikke beskyldninger om kick back.

 • 0
 • 0

Der ville f.eks ikke være noget problem i at skrive i grundloven, at den der stiller et lovforslag i folketinget, skal recitere det fra hukommelsen med lukkede øjne inden afstemning og at afstemningen gælder lovforslaget præcis som det blev fremsagt.

Det ville helt sikkert sløve lovmøllen ned.

Og hvorfor det? Tag en lov som Ekspropriationsloven og den tilhørende Ekspropriationsproceslov. Er det fornuftigt at det offentlige, når almenvellet kræver det, kan ekspropriere? ja det er det. Er det fornuftigt at en sådan ekspropriation foretages på en redelig og fair måde, og med en passende kompensation? Ja det er det også. De 2 love fylder 7 sider i min lovsamling, og jeg tror hverken Søren Pind eller Mette Frederiksen gider memorere denne lov. Så derfor skal det offentlige ikke have ret til at ekspropriere?

 • 0
 • 0

Jeg tror der er mange, der husker da DSB var en stat i staten, måske deraf navnet etat?

Hvis du husker det som de gode gamle dage, så er der vist en selektiv amnesi, der har spredt et rosenrødt skær ud over de såkaldte 'gode gamle dage'.

Men ellers er jeg helt enig i behovet for at insistere og eksekvere KISS i de offentlige projekter, et pricip der ser ud til at være faldet helt bort i mange større projekter.

 • 0
 • 0

Suk... Enhederne er der. Bliver holdt i dvale indtil befolkningen har fordøjet "reformen". Hvorefter der laves en ny reform som fjerner det sidste. Har endnu ikke et set regneark med facit over hvad det vitterligt kostede skatteborgeren. Det har du måske? Har derimod set en større mængde udvidelses projekter, affødt af samme reform. Antal ansatte må tilfældigvis være af samme mængde som tidligere, da vi ikke pludseligt er blevet færre borgere.

Altid skønt med et regneark.

Mvh.

 • 0
 • 0

Har endnu ikke et set regneark med facit over hvad det vitterligt kostede skatteborgeren.

Det har jeg heller ikke - men er ret overbevist om, at det i første omgang har været dyrt. Spørgsmålet er hvilken pris vi må betale i det lange løb. Alt peger på, at kommunerne har brugt chancen til at få lukket små og af kommunalpolitikernes opfattelse urentable skoler. Specialområdet overtaget fra amterne? Hmm - har en del kommuner ikke taget deres borgere hjem - og placeret dem i en eller anden boform, hvor de kan holde hinanden med selskab? Jeg vil enormt gerne se en liste over de institutioner, Gentofte overtog efter amtsdelen af Københavns Kommune: Eksisterer de endnu - eller er det "realiseret"?

Er kommunerne blevet mere nærværende for borgerne - og fik man overhovedet defineret deres kerneopgaver - og taget indbyggerne i ed?

Fortsæt selv.

Det regionale område er lidt bedre, når det kommer til sundhed - men stadigvæk ... argh!

Nå, det er fredag.... hvor stillede jeg nu portvinen :-)

 • 0
 • 0

Kan man sammenligne 1912 med 2012? Det mener jeg ikke, da man havde et tokammer system i 1912, Rigsdagen og Landstinget.

Men jeg har da tit tængt på om det var en god ide at indfører to kammer systemet igen, det ku måske give lovgiverene tid til at tænke sig om.

 • 0
 • 0

Danmark har brug for et kursskifte, hvis vi skal have balance i regnskabet og en fremtid foran os: Vi skal have et simplere og forståeligere samfund som er billigere i drift.

Det handler ikke om skatteletteleser, de skal nok komme hvis det lykkes, det handler ikke om millimeterretfærdighed, det har vi prøvet, det har vi ikke råd til.

Det handler om at lave nogle regler der er simple og til at forstå og som ikke er alt for pokkers uretfærdige.

Det og kun det er vejen fremad for Danmark, men spørgsmålet er om det kræver en helt anden slags danskere end dem vi har at arbejde med ?

Du kan allerede finde et parti med de synspunkter - det er dog det parti som du ynder at skælde ud.... og det parti som du elsker at rose de står for lige det modsatte... Som du siger - så er spørgsmålet om danskerne (dig også) er klar til vejen fremad for Danmark?

 • 0
 • 0

Du kan allerede finde et parti med de synspunkter - det er dog det parti som du ynder at skælde ud.... og det parti som du elsker at rose de står for lige det modsatte...

Hvis du mener at der er noget parti jeg "elsker at rose", så bør du have dine skolepenge for dansk tilbage.

Og nej, der er ingen partier der har KISS i nærheden af deres hjerteblod.

 • 0
 • 0

Her på Ærø kan vi mobilisere glimragende eksempler på galskaben. Busser på den ene side - der ikke passer med færgerne, der ikke passer med busserne på den anden side... At Langeland kommune ikke VILLE betale for en bus fra rutebilstationen til færgen i Rudkøbing (3 km), og Ærø kommune iht. styrelsesloven ikke MÅTTE, har de facto lige kostet færgeruten livet.

Mest bizart pt er, at mastodonten med den gotiske software (programmerne formodentlig hugget i runer i en fjern fortid) FLEXTRAFIK bestyrer teletaxa og sygetransport for øens to vognmænd med hver to taxaer, for en ubegribelig formue, procenter, og det hele virker af helvede til, bl.a. fordi ingen i hine fortid havde FORESTILLET sig at skramlet skulle i drift på en lille ø. Og selv med så lille en 'besætning', er der ingen grænser for, hvor meget systemet kan kokse. Ikke mindst, fordi disponenterne i aften og weekend er (delvis) studerende i Aalborg, som vistnok ikke studerer geografi. Som et kuriosum kan nævnes, at der ikke er mere kørsel, end at det ville kunne håndteres af øens to vognmænd i fællesskab, og 4 stykker ternet A4 papir, og en spids blyant. Og udgifterne til rå kørsel kunne reduceres med 20-25%, på grund af kryds/dobbelt/tom kørsel i ufattelige mængder.

At man sidder i 2013 med en rent tekstbaseret telnet-forbindelse, og hakker sig manuelt igennem en VMS-base er.... besynderligt. Det autoriserede program er win 98-kompatibelt. Godt at vide.

Unødvendigt at påpege, at det program der kørte stadset før 'Planet", fungerede selvfølgelig fint. Men SÅ skulle den balkaniserede (atomiserede?) regionale og kommunale flex-og tele- og sygetransport, staliniseres i en mastodont af fællesregional transportplanlægningsvirksomhed... Crist....

For at komme tilbage til PHKs fede indlæg, er det fuldstændigt kriminelt UFATTELIGT at vi nu, så mange år efter DORA og allersenest efter AMANDA, ikke har lært lektien.

 • 0
 • 0

Det er faktuelt forkert,at DJØF - ere bidrager som du nævner, Martin Bøgelund.

Det kan godt være, at der er beskrevet noget positivt om DJØF - ernes indsats i DJØF- ernes eget fagforeningstidsskrift....MEN det er ikke den virkelighed vi borgere lever med og som styrer snart alt i vores hverdag -- opfundet og sat i system af DJØF - medlemmer.

Det jeg kender mest til er de skrækkelige forhold, der hersker inden for sundhedssektoren. Jeg har været indlagt i 157 døgn på tre forskellige hospitaler og været igennem 9 operationer. Og jeg må nok sige, at det er et tilfælde, at jeg er i live i dag -- til trods for DJØF ernes hærgen i systemet.

Desværre erfarer jeg ved snart sagt enhver kontakt med fællesskabets utallige systemer en pest af "DJØF - hørm" over alt. Men det er jo vore folkevalgte, der tilkalder DJØF - ere i snart sagt enhver situation for at undgå selv at forholde sig til de givne situationer -- så det er måske undskyldeligt med de fortrædeligheder, der kan konstyateres fra DJØF - eres indblanding og "styring".

Det er sikkert rigtigt, at der er en egenforståelse blandt DJØF - medlemmer i retning af, at der gøres forsøg på at forenkle diverse "systemer". MEN her går det også galt FORDI de bestemmende mennesker ikke evner at forstå den helhed, som man så går ind og spolerer i forenklingens navn.

El meget ubetydeligt eksempel : Da jeg lå på Sygehuset i Svendborg og var blevet opereret og efterfølgende havde nogle kraftige blødninger fra operationssåret... fik jeg som følge heraf skiftet forbinding. Disse forbindinger var SÅ ELENDIGE, at mit sengetøj var tilgriset ca hver anden time med masser af blod....hvorefter jeg fik skiftet både hovedpude, dyne og lagen / madras. Efter flere af disse ubehagelige skift og anlæg af ny forbinding - beklagede jeg mig over, at de anlagte forbindinger var af en meget dårlig og helt utilstrækkelig kvalitet. Jeg fik at vide, at man fra den centrale indkøbsorganisation i Odense ikke kunne få lov til at få andre og bedre forbindinger. Jeg kunne så ikke lade være med at drøfte dette med en chef på afdelingen, --og i min naivitet spurgte jeg om ikke man da havde påtalt disse utåleligt dårlige forbindinger ved møder med ledelsen i Odense eller i andet relevant forum....? Jo..det havde man gentagne gange...men NU var det så kommet frem, at der var indgået en fem års kontrakt vedrørende dette (ubrugelige) fabrikat af forbindinger hvorved sygehuset sparede 17 øre per forbinding....og det skulle på en fem årig periode udgøre en besparelse på mange hundrede tusinde kroner for det Fynske sygehusvæsen... En kontrakt forhandlet af en ansat DJØF - er ??? JA da... For det skulle forenkles og gøres billigere med disse forbindinger.

Resultatet var det stik modsatte... Der blev skiftet forbindinger i et antal ingen havde fantasi til at forestille sig... Der gik tusindvis af timer til dette arbejde -- og der blev griset enorme mængder af sengetøj -- for slet ikke at tale om den forøgede risiko for patienterne, der blev et resultat af de mange skift af forbindinger på stribe. OG DET KUNNE IKKE ÆNDRES..... Man kunne ikke få andre forbindinger end disse elendige....

En RIGTIG DJØF -- beslutning, der gav helt uacceptable konsekvenser og var årsag til enorme omkostninger. Bare et uskyldigt eksempel hvor belastende det kan være.....

Med venlig hilsen

Otto Dittmann Svanningehuse 26, Diernæs 5600 Faaborg

 • 0
 • 0

Jeg vil blot sige TAK fordi du tager dette emne op, Poul-Henning. Og jeg er HELT ENIG med dig.

Har du bemærket, at Asger Aamund forleden lidt henkastet nævnte, at der nok ikke var nogen vej uden om at lade "systemet" bryde sammen for at få noget bedre. Det var vist ikke møntet på DJØF - medlemmer MEN....

Venlig hilsen

Otto Dittmann Svanningehuse 26, Diernæs 5600 Faaborg

 • 0
 • 0

Jeg har altid - især efter en håndfuld år som konsulent på windoze - haft en lumsk mistanke om, at windows' store popularitet skyldes, at det elendige sikkerhedsdesign (og design i det hele taget) holder så mange teknikere og konsulenter beskæftiget, at de slet ikke kan lade være med at anbefale det..

 • 0
 • 0

Og vi er ikke blevet klogere: Så lige at "de blå" (hvem det så end lige var) vil privatisere DONG.

"De blå" er denne gang de forrige (gamle) borgerlige partier (VKO) + LA, men Kristian Thulesen Dahl vil dog kun af med 50%... ak ja, DONG var til salg indtil 2008, så forsvandt salgsskiltet og der blev muget ud i hjørnerne.

Dengang en guldfugl nu rimelig ramponeret og så skal det nu slunkne øg igen have en gang hattelak og et prospekt med pæne bil'der :)

Det er vist lige det fjolleri, at den afdøde Hr. Møller ikke mente med 'rettidig omhu' ;)

 • 0
 • 0

Men det er jo vore folkevalgte, der tilkalder DJØF...

Styr dig nu lige Otto, de tilkalder ikke Djøf'er, da mange folkevalgte selv er Djøf'e eller skolelærer.

Når både ledelse og maskinrum består af nogen, som kan tale samme sprog, har samme viden og referencer, så kan fejl minimeres og det hele forbedres... desværre nej.

Nogen Djøf'er leger præster / driver politik (en sygdom) i stedet for at praktisere den videnskab, de havde evner i. De dumper mht. præsteskab og politik, og burde finde sig en stilling passende til evnerne, og hvor de ikke laver ulykker.

Samme mærkværdighed med skolelærer... uddannet til at fylde lavoktan og pædagogik i de små hoveder. Og så render de af gårde og findes lurende de mærkeligste steder og galer op om politik, som ellers er højoktan og forbeholdt de voksne - skruerne er løse :)

 • 0
 • 0

Det handler om at lave nogle regler der er simple og til at forstå og som ikke er alt for pokkers uretfærdige.

Det og kun det er vejen fremad for Danmark, men spørgsmålet er om det kræver en helt anden slags danskere end dem vi har at arbejde med ?

Helt fint – det handler om afbureaukratisering, og her bør bloggeren så træffe et valg, inden han fremturer med insinuationer om ”de andre”, patentløsninger uden indhold og luftkasteller uden jordforbindelse.

Enhver, som kan tænke nogenlunde selvstændigt, bør kunne indse, at den socialistiske model med falske forestillinger om millimeterretfærdighed, sygelige kontrolforanstaltninger og undertrykkelse af individers naturlige virketrang ikke er sagen, hvis man er ude efter afbureaukratisering.

Man tvivler heller ikke på, at bloggeren og mange med ham gerne vil forbeholde sig mest mulig frihed, når det gælder egne forhold. Det fundamentale valg turde således være enkelt. Men kæden hopper gang på gang af, når idiosynkrasierne og de klart venstreorienterede holdninger maser sig ud mellem sidebenene.

Hykleri og gratis omgange på andres vegne løser selvsagt ikke noget som helst, så helt ærligt, hr. blogger: Hvad er det egentlig, du vil? Borgerløn, for eksempel …? Fortæl, fortæl, fortæl!

 • 1
 • 1

så helt ærligt, hr. blogger: Hvad er det egentlig, du vil?

Det jeg allerhelst vil, er at blive fri for reaktionære koldkrigsfanatikere der ser alting igennem deres overpolariserede "enten er du 100% enig med mig, eller også er du glødende kommunist" prisme.

 • 0
 • 0

@Ernst Dette er ikke noget der er kommet til det sidste halvanden år alene. Så det er ikke kun soc'ernes skyld for at blive på din banehalvdel. Det kørte også i fuld vild fart under forrige regering...

Så dine kommentarer er ganske rigtigt en gratis omgang :-)

Det kunne være rart at se hvorledes antallet af varme og kolde hænder vokser/falder rundt omkring. Eller måske bare se hvor mange lag der er i organisationerne. Der hvor jeg er er indenfor det offentlige er der kommet flere lag. Oveni krav om nationale test/performance målinger osv osv

det er lidt uinteressant hvornår, men det var altså under den forrige regerering.

Så istedet for at skyde rød/blå så skyd ja/nej.

 • 0
 • 0

Hvem taler om 100 %, ja/nej og rød/blå? Det gør I, og hvor er det typisk venstreorienteret: I må gerne, men de andre (”reaktionære koldkrigsfanatikere der ser alting igennem deres overpolariserede "enten er du 100% enig med mig, eller også er du glødende kommunist" prisme”) må ikke. Ynkeligt! Og naturligvis får vi stadig intet at vide om, hvordan I konkret og realistisk vil gribe det hele an. Typisk!

 • 0
 • 0

Er IT foreneligt med KISS?

Bjarkes henvisning til test af vakuumbremser på tog 1930 opfatter jeg som enkle og forståelige, mens debatten om IC4's bremsefunktioner tyder på, at få har forstået dagens IT-tekniks sikkerhed for bremsning af tog. Fail safe? Dvs. toget skal stoppes, hvis bremsen ophører at fungerer.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Enhver organisation over ca 150 medarbejdere begynder at lave arbejde til sig selv. Jeg så for et stykke tid siden udensendelsen om lægen der skulle bruge 16 stykker software for tilse en patient Der hvor jeg arbejder har i vi et klassificeret net, dvs isoleret fra internettet, samt et elektronisk sagsbehandlingsprogram Captia. Se er der outlook , og SAP. Alt med 1 eller 2 login. Da jeg kikke på de ting han skulle kunne, så jeg at de fleste hvis ikke dem alle kan klares med de tre programmer. For mig at se kan hele journalen gemmes i captia, under patientens personummer, der kan vedhæftes filer, så som røngten billeder. Medicin ordinering, bestilling af undersøgelser kan styres via SAP. Røgnten afdelignen åbner journal i captia, og ved hæfter røngten billederne. Lægen ud skriver en recept i SAP, og bestiller blodprøver og resultatet lægges i SAP eller CAPTIA. Brugen af sygesikringskort kan også køres via SAP moduler. SAP og captia er almindelig tilgængelige software, og kan med en forhioldsvis simple adgang styring, give de rigitige adgange til de rigtige personer. Det klassificerede net kan til gåes via VPN forbindendelser på internettet. Jeg kan ikke se det kræver det store apparat at tilpasse disse ting til sundhedsområdet, og formentlig også politiet. Men det er måske for simpelt. Rejse kortet, Da jeg boede i singapore, var der fast takst per zone, dvs man steg ombord, kørte kortet igennem, ikke noget med at kikle påe t display, kørte ud gen når man stod af, igen ikke ngoet display. det virkede bare. Jeg kan se på minseneste udskrift fra mit rejsekort at jeg er stået af på en station jeg ikke ved hvor er, men prisen var den samme så det tager jeg ikke så tungt. Men måske er det for simpelt......

 • 0
 • 0

Det jeg kender mest til er de skrækkelige forhold, der hersker inden for sundhedssektoren. Jeg har været indlagt...

Otto, din historie er tænderskærende rædselsfuld, og rammer hovedet lige på sømmet. Man kan se hele cirkusset, i al dens galskab, lige der. Det er en form for systemisk galskab, som fortjener et mere præcist navn end "DJØFicering".

Det der pisser mig mest af er altid, at i yderste konsekvens er udfaldet af denne galskab altid anti-human, og personligt nægter jeg at acceptere et samfund, hvor det anti-humane er "den nye normal" (for nu at bruge et aktuelt udtryk).

Tak fordi du fortalte historien, og tak til PHK for konstant at rode op i den galskab, så den ikke bare forsvinder i mørket.

 • 0
 • 0

@Ernst : det er vist (når man læser tråden) der fremturer med ord som socialister, mm retfærdighed osv osv. Jeg tror desværre det problem der her diskuteres ikke har noget at gøre med rød/blå at gøre. Det lader til at de er enige om det.

En tanke helt ud af det blå ;-)

På Den Christiansborske halvø må der der ikke ansættes djøf og lign stud til hjælp. Dertil må førstegangs ansatte ikke have forlænget studiet med mere end 6-12 måneder. På den måde undgør man forhåbentlig nepotisme med ansatte (altså ikke politikere) der er skolet på Borgen og i partierne.

 • 0
 • 0

Hvis der er nogen der har set en kommunist, så send mig en mail. Jeg vil gerne se en, bare han/hun er velbalsameret.

Vi har en lille IT-forretning med 3-4 mere eller mindre ansatte. Vi styrer selvfølgelig aftaler og servicebesøg med en Mayland-kalender. Man er vel ikke idioter.

 • 0
 • 0

Ok, her kommer et konkret og dejligt naivt forslag.

Regel nummer 1 ved ulykker er vist noget med "stop ulykken fra at eskalere". Dvs. stop hvad du gør, og dernæst fix hvad der kan fixes. Og til sidst: Lær hvad du kan af ulykken, så du undgår at gentage den igen; med andre ord - bliv klogere og undgå at gentage dine fejltagelser.

Ovenstående er vist en af de mest fundamentale organiske processer, og kan tydeligt ses i f.eks. børns opvækst. Processen er: Foretag en handling. Iagttag dens konsevenser (føl den på egen krop eller sanser). Opsumer for dig selv hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Juster din opførsel ud fra dette (nu har du lært noget) og din næste handling er smartere, mere gennemtænkt og konstruktiv. Det er ren Pavlov (tror jeg nok).

Det beskriver groft sagt den naturlige mekanik iboende i alting organisk, der bevæger os fra uintelligent til intelligent, fra uoplyst til oplyst, fra kaotisk til ordnet, fra uhensigtsmæssigt til hensigtsmæssigt, fra ineffektivt til effektivt, og på en helt naturlig måde.

Hvad nu hvis samfundets beslutningsprocesser var skruet simpelt sammen på den måde (jeg ved det godt, det er en helt radikal tanke)? Med andre ord - at dens grundlæggende mekanik altid er en læringsproces, med kontante konsekvenser for bevidst at kortslutte eller afspore den proces? Så her følger et helt konkret forslag, inspireret af værktøjer og metodik fra Open Source software udvikling:

1) Enhver beslutning, lov, dekret, forordning (osv.) følges af en tæt koblet "bugtracker", som er offentlig tilgængelig og brugbar for enhver, og som altid er nem at finde ét sted. En bugtracker er et stykke software (lad os sige et website), som bruges til at indrapportere fejl, mangler, observationer, successhistorier (vigtigt), ønsker og ændringsforslag.

2) I denne bugtracker er alle borgere aktivt opfordret til at indgive feedback, omkring de konkrete konsekvenser af beslutningen/loven, både de positive og negative (vigtigt), sådan som de opfatter og observerer dem (ja, der vil komme meget skrammel, det er Ok).

3) Embedsværkets fornemste opgave (ved lov) bliver, at konstant monitorere og opsummere indholdet af bugtrackeren, koblet til den konkrete beslutning. Og dernæst præcist at videregive denne opsummering, og de konkrete iagttagelser til beslutningstagerne. Denne videregivelse er (vigtigt) offentligt tilgængelig i bugtrackeren.

4) Beslutningstagere er, ved lov, forpligtiget til at stå på mål for konsekvenserne af beslutningen, som de konkret er opsummeret i bugtrackeren.

5) Enhver beslutning, som præcist opsummeret, har over en vis tærskel af forholdet mellem negative/positive konsekvenser (i bugtrackeren), eller som har graverende enkelt konsekvenser, skal ved lov revideres indenfor et et fastsat tidsrum.

6) Den reviderede beslutning får tildelt en ny bugtracker (bug id), med henvisning til den gamle (beslutning+bugtracker) som den erstatter.

7) GOTO 1

Dejligt naivt og fyldt med huller, ja. Men ideen er sådan set, at man er tvunget til at blive klogere (ligesom børn), og får konsekvenserne at mærke hvis man aktivt stritter imod. Sagt på en anden måde - systemet er bevidst sat op til at være selv-forbedrende, med indbygget aktiv modstand imod stupiditet eller korruption.

Jeg ved godt at vores eksisterende systemer, til en vis grad, er skruet sammen efter ovenstående tankegang (løst sagt), det fungerer bare ikke godt nok, så jeg agiterer for at gøre det mere direkte, mere gennemsigtigt, simplere og mere kontant. Ah well, dream on....

 • 0
 • 0

at den socialistiske model med falske forestillinger om millimeterretfærdighed, sygelige kontrolforanstaltninger og undertrykkelse af individers naturlige virketrang ikke er sagen, hvis man er ude efter afbureaukratisering.

Må jeg diskret minde om at der aldrig er indført mere kontrol og detailstyring som af forrige regering, og problemet er jo ofte at når det først er indført skal der noget drastisk til at fjerne det igen.

Og videnskabsniveauet for traditionelle DJØF kompetancer er på niveau med alkymi og spåning i kaffegrums. Exakt (natur)videnskab er det i hvert fald ikke.

 • 0
 • 0

. El meget ubetydeligt eksempel : Da jeg lå på Sygehuset i Svendborg og var blevet opereret og efterfølgende havde nogle kraftige blødninger fra operationssåret... fik jeg som følge heraf skiftet forbinding. Disse forbindinger var SÅ ELENDIGE, at mit sengetøj var tilgriset ca hver anden time med masser af blod....hvorefter jeg fik skiftet både hovedpude, dyne og lagen / madras. Efter flere af disse ubehagelige skift og anlæg af ny forbinding - beklagede jeg mig over, at de anlagte forbindinger var af en meget dårlig og helt utilstrækkelig kvalitet. Jeg fik at vide, at man fra den centrale indkøbsorganisation i Odense ikke kunne få lov til at få andre og bedre forbindinger. Jeg kunne så ikke lade være med at drøfte dette med en chef på afdelingen, --og i min naivitet spurgte jeg om ikke man da havde påtalt disse utåleligt dårlige forbindinger ved møder med ledelsen i Odense eller i andet relevant forum....? Jo..det havde man gentagne gange...men NU var det så kommet frem, at der var indgået en fem års kontrakt vedrørende dette (ubrugelige) fabrikat af forbindinger hvorved sygehuset sparede 17 øre per forbinding....og det skulle på en fem årig periode udgøre en besparelse på mange hundrede tusinde kroner for det Fynske sygehusvæsen... En kontrakt forhandlet af en ansat DJØF - er ??? JA da... For det skulle forenkles og gøres billigere med disse forbindinger.

Et super eksempel på KISS princip: Centralt indkøb; som reducerer antallet af indkøb. En 5-årig periode; så skal man ikke gentage aktiviteten de næste 5 år. Ikke noget med at spilde tid på feed back fra brugerne. Og beslutningen baseres på en enkel parameter; prisen.

Det er ganske rigtig helt idiotisk at bruge en DJØF'er til dette.

Men nu går det galt: Otto Dittmann vil have foretaget en cost benefit analyse, vurdering af flere parameter og involvering af brugere. Det kan gå så galt at man skal have nogen på banen, som ved noget om ledelse og økonomi.

 • 0
 • 0

Et super eksempel på KISS princip: Centralt indkøb; som reducerer antallet af indkøb. En 5-årig periode; så skal man ikke gentage aktiviteten de næste 5 år. Ikke noget med at spilde tid på feed back fra brugerne. Og beslutningen baseres på en enkel parameter; prisen.

Man bortrationaliserede den tekniske prækvalifikation, hvor personer med anvendelsesorienteret viden kunne evaluere en prøveleverance. Derfor kan man ikke kassere (dvs returnere med ret til erstatningsleverance ) uanvendelige partier.

Pågældende sygehusvæsen mangler en QAE med tilstrækkeligt stort ego.

 • 0
 • 0

[quote]Et super eksempel på KISS princip: Centralt indkøb; som reducerer antallet af indkøb. En 5-årig periode; så skal man ikke gentage aktiviteten de næste 5 år. Ikke noget med at spilde tid på feed back fra brugerne. Og beslutningen baseres på en enkel parameter; prisen.

Man bortrationaliserede den tekniske prækvalifikation, hvor personer med anvendelsesorienteret viden kunne evaluere en prøveleverance. Derfor kan man ikke kassere (dvs returnere med ret til erstatningsleverance ) uanvendelige partier.

Pågældende sygehusvæsen mangler en QAE med tilstrækkeligt stort ego.[/quote] Er det mon noget som går igen i det offentlige? IC4 er jo et mønster eksempel på lige dette.

Måske er dette en syg kultur i kulturen? Hvordan udryddes sådan noget?

Mvh

 • 0
 • 0

Når du skriver software, så belønnes du for kompleksitet. Desto mere advanced, desto flere kodelinier, desto større hukommelsesforbrug, og desto mere uoverskueligt - desto større indtægt, og desto mere er kunden villig til at betale, både i anskaffelsesomkostninger, og vedligeholdelsesomkostning. Kompleksitet er noget der besluttes fra toppen, før et projekt går igang. Der startes med store planer, og alt er fra starten opsat til, at være stort, dyrt og kompliceret. En typisk ingeniør, vil når de hører om noget som "rejsekort", ryste på hovedet, og tænke om man da ikke bare kan bruge et stykke papir, og klippe et hak i. Men næh, det skal være kompliceret. Ikke bare regne afstand ud, men opdeles i zoner, og mikrozoner, og være forbedredt for, at kunne senere opdeles i mikro-mikro zoner, med forskellige udbydere, der overlapper hinanden i adskillige dimmensioner.

Ofte tager det længere tid, at gøre noget simpelt, end kompleks. Det tager tid, at finde den "elegante" simple løsning. Det er ikke bare den enkleste løsning, men den enkleste, der også kan løse opgaven godt, overskueligt, og fuldstændigt. Ikke kun simpel - men så simpel som mulig, og alligevel ikke simplere end muligt. Som tak, for dette hårde arbejde, der måske kan tage år, er resultatet ofte, at man totalt latterliggøres. Efter lang tids hårdt arbejde, må man høre for, at "det kunne jeg da have gjort på en uge", og den slags bemærkninger. Det betaler sig ikke, at finde de enkle, og gode løsninger. At der så måske spares masser af udgifter bagefter, fordi at løsningerne er geniale, hurtigere at kode, nemmere at vedligeholde, hurtige at sætte sig ind i både brug, og kode, og mulige at få til at virke uden fejl, er der ingen som værdsætter - tværtimod. Villigheden, til at betale for de geniale løsninger, findes ikke. Og ofte erstattes simple løsninger, med mega komplekse, der er mange gange dårligere. Et simpelt eksempel er internet. Mange sider, bliver tungere og tungere. De får ikke større funktionalitet. Tværtimod. Måske indføres rullelinier, hvor tiden trækkes frem og tilbage, og det kan være svært at finde det man ønsker. Den mulighed, som før eksisterede, med at kunne få dokumentation i form af udskrift forsvinder. Fordi, der skal "findes" det pågældende event på en tidslinie, og her skal hentes den information der er brug for. Overblikket forsvinder. Muligheden for dokumentation, og printerudskrift forsvinder. Hvis noget kan skrives ud, så skrives det ud på 50 stykker papir, med forskellige kanter til rammer. Og sådan kan fortsættes. Er det ikke kompleks - så skal det gøres kompleks. Indlæsningstiden, skal op. Hukommelsesforbruget skal op. Processorforbruget skal op. Alt skal op. Prisen skal også op. KISS - det har vi ikke brug for. Det giver ikke mad på bordet.

 • 0
 • 0

Er det mon noget som går igen i det offentlige? IC4 er jo et mønster eksempel på lige dette. Måske er dette en syg kultur i kulturen? Hvordan udryddes sådan noget? Mvh

Jeg kender mest til "komplicerede løsninger" fra erhvervslivet. De bruges i stort set alle moderne elektroniske produkter. Fra radioer til videoafspillere. Kompleksiteten af en radio er steget, fra at være en drejeknap, der kunne betjenes af pensionister med dårligt syn, eller helt blinde, til at være et interaktivt lyd og billedsystem, hvor du skal kunne læse det der står på en trykfølsom skærm med småt, fange menuer, der hænger i luften, inden et kvart sekund, må ikke gå udenfor menuvinduet da den så forsvinder, trykke flere gange hurtigt efter hinanden på en fladskærm, og så fremdeles, bare for at finde en radiokanal på en internet radio. Kan du ikke "slå fluer i luften", så kan du godt opgive.

Blandt andet metoden med, at angive events på en tidslinie - og at ikke kunne lave en samlet udskrift, af de pågældende tidspunkter og events, er også en brugt "standardmetode" der er ved at vinde indpas. Danske Bank, har netop også tilsluttet sig denne meteode, men stadigt er dog muligt, at sætte start og stop på tidslinien, og lave udskrift af et år til regneark, og derved få overblik. Men mange opdager ikke denne mulighed.

Sundhed.dk anvender samme måde. Tidslinier, uoverskueligt system med noter, tingene på siden skal "opdages", og det må endeligt ikke kunne gemmes, eller udskrives. Søges udskrift til .pdf fil, så er tingene formateret, så det meste er ude over kanten, eller ikke vises. Måske gøres siden blank. Og udskrift til printer, har ofte problemer af samme type.

 • 0
 • 0

Er det mon noget som går igen i det offentlige? IC4 er jo et mønster eksempel på lige dette.

Måske er dette en syg kultur i kulturen? Hvordan udryddes sådan noget?

Det kan udryddes ved at have en stærk ledelse i form af en enkelt person, som kan mødes med ministeren kl. 9.30 og gå ned og spise frokost kl. 12 på banegården i stedet for den 5-stjernede restaurant, lure når folk stiger af og på toget og tage en snak med fejemanden eller personalet i billetlugen.

Han eller hun rejser måske selv med toget i stedet for den nyvaskede Audi A8.

Efterhånden er ledelser idag jo isolerede enheder, der er helt frakoblede den virksomhed de leder. Ledere idag kan ikke både nå toppen og bunden af virksomheden.

DSB er jo stort, så en enkelt person kan sikkert ikke have sådan et ansvar, men man burde indrette virksomheder, således at ovenstående altid kan lade sig gøre.

Det løser ikke umiddelbart IC4 problemet, men på den måde var det nok ikke opstået i første omgang.

 • 0
 • 0

[quote]Er det mon noget som går igen i det offentlige?

IC4 er jo et mønster eksempel på lige dette.

Måske er dette en syg kultur i kulturen?

Hvordan udryddes sådan noget?

Det kan udryddes ved at have en stærk ledelse i form af en enkelt person, som kan mødes med ministeren kl. 9.30 og gå ned og spise frokost kl. 12 på banegården i stedet for den 5-stjernede restaurant, lure når folk stiger af og på toget og tage en snak med fejemanden eller personalet i billetlugen.

Han eller hun rejser måske selv med toget i stedet for den nyvaskede Audi A8.

Efterhånden er ledelser idag jo isolerede enheder, der er helt frakoblede den virksomhed de leder. Ledere idag kan ikke både nå toppen og bunden af virksomheden.

DSB er jo stort, så en enkelt person kan sikkert ikke have sådan et ansvar, men man burde indrette virksomheder, således at ovenstående altid kan lade sig gøre.

Det løser ikke umiddelbart IC4 problemet, men på den måde var det nok ikke opstået i første omgang.[/quote] Noget i den retning: http://www.dr.dk/tv/se/undercover-chef/und...

 • 0
 • 0

Sikke stille der blev herinde.

Så istedet for at skyde rød/blå så skyd ja/nej.

Det er vel egentlig også det, jeg lagde op til: at tage udgangspunkt i nogle fundamentale valg og logiske sammenhænge. Bliver KISS-princippet måske så alligevel for ubekvemt, når det kommer til stykket?

Men fortæl nu noget om, hvad I så vil med KISS-princippet i den store samfundssammenhæng. Ellers er det hele jo ikke andet end gold kritik og tomme ord.

Jeg nævnte ordet borgerløn, men foreløbig har ingen åbenbart haft lyst til at forholde sig til den model som en mulig vej til at bortskrælle bureaukrati og unødigt komplicerede millimeterretfærdighedsløsninger.

 • 0
 • 0

Sikke stille der blev herinde.

Selvfølgelig, når de partipolistiske propagandister marcherer ind, er det jo som oftest enden på den intelligente og faktabaserede diskurs.

Hyg dig...

 • 0
 • 0

Hvad er forskellen på en politisk og en partipolitisk propagandist ?

Dans politik er jo koncensussøgende og alene det forhindrer KISS løsninger.

 • 0
 • 0

[quote]Sikke stille der blev herinde.

Selvfølgelig, når de partipolistiske propagandister marcherer ind, er det jo som oftest enden på den intelligente og faktabaserede diskurs.

Hyg dig...[/quote]

Næh; det har intet med partipolitik at gøre. Verden er et kompliceret sted at være, og det hjælper ikke på Morten Korch manér at drømme sig tilbage til den røde ko og Karl Stegger som panserbasse.

F.eks er en af grundene til at IC4 gik helt til helvedet nettop en tro på KISS. Det var vældig uKISS at forholde sig til det faktum at AnseldoBreda ikke var i stand til at levere. Man valgte KISS-løsningen, nemlig at fastholde at man har en kontrakt og ellers gøre ingenting

 • 0
 • 0

F.eks er en af grundene til at IC4 gik helt til helvedet nettop en tro på KISS.

IC3 designet var MULIGVIS et KISS system.

IC4 lider derimod af tydeligt 'Second System Syndrome'

 • 0
 • 0

IC4 lider derimod af tydeligt 'Second System Syndrome'

Udenlandsk behøves nu ikke, den helt folkelige KISS virker hver gang: 'Alt' + 'for mange kokke' + 'fordærver maden'.

Man kunne da have ladet dem rode et tog sammen i Randers som vanligt. Resultatet ville da ikke blive ringere end det nuværende, og balladen samt den vanlige kritik var kommet uanset hvem, hvad og hvor :).

Årene 1979-1988, ja det er IC3, men ligner til forveksling IC4

Socialdemokraterne var også klistret til den sag, og det er lykkeligt glemt af de fleste nu... - hvert sæde i IC3 kostede det samme som en Mercedes.

To prototyper færdigdesignet primo 1979.

I 1983 havde DSB's ledelse mistet tålmodigheden med prototyperne, og politikerne valgt at udsætte elektrificeringen af jernbanerne (ja kammeraterne har lavet samme nummer to gange), og Scandia endte ultimo 1987 med at man var tæt på konkurs før IC3 var leveret, men de blev så opkøbt af ABB.

Et år senere i slutningen af 1988 var de første sæt klar til levering, og man påbegyndte testkørslerne. På trods af, at de nye tog så imponerende ud og tilsyneladende var til at sættes i drift, skete dette ikke. De nye tog var nemlig alt andet end driftsklar, og DSB nægtede at overtage det..

 • 0
 • 0

Selvfølgelig, når de partipolistiske propagandister marcherer ind, er det jo som oftest enden på den intelligente og faktabaserede diskurs.

Det er jo absurdissimum, at vilde præke for den blinde om Farvene. Vulgus indoctum est monstrum horrendum informe, cui lumen ademptum. Der var en Mand for nylig, som dog var 10 gange lærdere end du, der vilde disputere med mig, men da jeg fornam, at hand ikke vidste, hvad qvidditas var, slog jeg ham det reent af.

Jeg vil ikke indlade mig i Disput med en Bondeslyngel, som du est; hvis du forstod Latin, saa skulde jeg strax fornøye dig. Jeg er ikke øvet i at disputere paa Dansk.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten