Kinesisk energi bloghoved blog

Kinas grønne omstilling er truet

Tidligere på året var jeg optimistisk med hensyn til Kinas grønne omstilling, baseret på udmeldingerne fra de to store kongresser i 2017 og 2018. Og de officielle udmeldinger viser ingen slinger i valsen - fornyligt kom opfølgningen på den første handlingsplan mod luftforurening fra 2013 med usvækkede ambitioner, og målene for fremtidens energisystem omfatter stadig en væsentlig reduktion af CO2-udledningerne.

Stigende elforbrug dækkes af kulkraft

Men den seneste udvikling giver alligevel grund til bekymring. Friske tal fra den kinesiske energiadministration NEA viser, at elforbruget i første halvår 2018 er steget 9,4% i forhold til første halvår 2017. Det er højere end væksten på 6,55% i hele 2017 og væsentligt højere end i 2015 og 2016. Samtidig er det problemer med at sætte turbo på udbygningen med vind- og solkraft, hvor elsektorreformen og reformen af de statslige støttemidler går for langsomt med deraf følgende problemer med integration og mangel på midler til fortsat støtte. Det betyder at væksten i elforbruget primært dækkes af de kulfyrede kraftværker.

Illustration: Kaare Sandholt

Den økonomiske masterplan trues

Mere grundlæggende er der tegn på, at omstillingen af den kinesiske økonomi fra masseproduktion til kvalitet og service og fra en eksportbaseret økonomi til primært at være baseret på indenlandsk efterspørgsel går langsommere end planlagt. Den meget ambitiøse innovationsplan “Made in China 2025” som blev lanceret i 2015, er en af hovedhjørnestenene i Kinas “New Normal” politik, som går ud på at fastholde en økonomisk vækst på et passende niveau (i øjeblikket defineret i omegnen af 6,5%), øge den indenlandske efterspørgsel og omlægge fra kvantitet til kvantitet. “Made in China 2025” udpeger 10 områder, hvor Kina skal være førende både på det kinesiske marked og globalt. Skal planen lykkes kræver det massiv teknologioverførsel fra udlandet, samtidig med at Kina selv bliver bedre til at innovere.

En handelskrig med USA vil svække Kina på (mindst) to områder: For det første er Kinas vækst fortsat afhængig af eksport-industrierne, hvor især USA er et stort marked. En reduktion af eksporten til USA vil derfor direkte true Kinas vækstrater. For det andet vil en handelskrig svække mulighederne for teknologioverførsel (et område, hvor USA og Europa er enige om at være på vagt) og dermed vil Kinas innovationsplan være truet eller i det mindste forsinket i forhold til 2025 målene. En konsekvens heraf kan være, at Kina vil falde tilbage til de gamle virkemidler for at holde væksten oppe, nemlig at booste infrastrukturudviklingen og dermed holde liv i de “gamle” industrier, som eller skulle udfases.

Dårlig nyt for energi- og klimapolitikken

For energi- og klimapolitikken vil en sådan udvikling være et stort tilbageskridt, fordi de gamle industrier er energitunge, kulforbrugende og forurenende. Dermed bliver det vanskeligere at holde stigningen i energiforbruget og i kulforbruget nede, for ikke at tale om den reduktion i kulforbruget, som præsident Xi Jingping har gjort sig til talsmand for. En svækkelse af innovationsplanen vil også ramme energiomlægningen, da både VE-industrien og elbil-industrien er vigtige fokusområder.

Jeg tror ikke, at Kina går væk fra hverken “New Normal” politikken, bekæmpelsen af luftforureningen eller prioriteringen af grøn vækst. Der er ikke så mange alternativer og den kinesiske topledelse har investeret hele sin prestige i disse politikker. Men implementeringen ser med den seneste udvikling ud til at blive endnu vanskeligere end forventet.

Kaare Sandholt er civilingeniør med speciale i energi. Siden 2011 har han arbejdet i Kina knyttet til China National Renewable Energy Centre, en kinesisk tænketank i Energy Research Institute under NDRC. Tidligere har han været ansat i Energistyrelsen og i Elkraft og været partner i Ea Energianalyse.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kina har bygget en del atomkraft og er igang med at bygge flere reaktorer. (Ja, de er tossede, men vi køber jo deres varer aligevel!)

Fx. har de bygget verdens første EPR færdig på 1/2 tid og 1/2 pris af europa og USA. En reaktor der yder 1650 MW 24/7 og med en kapacitetsfaktor på 90 % og en levetid på + 60 år. Det svarer til godt 400 stk. Vestas V.164 havvindmøller, bygget 3 gange.

400 stk x (V.164 på 8 MW) x (kf~ 50 %) med en levetid på 20 år = 1600 MW.

Kommer atomkraft ikke ind under betegnelsen "grøn omstilling", eller er det for effektivt, rent og billigt, til at tælle med?

 • 9
 • 12

Det viser sig jo at Kina har brugt Vind og sol som "hurtige løsninger", da man flere steder trængte til "øjeblikkelige" løsninger på forurening f. eks. Det samme er også sket i Indien hvor man gav store tilskud til vindprojekter for at få private investorer på banen, Desværre, for investorerne, skiftede man politik før mange projekter var fuldførte og afslog at give dem de vilkår som man oprindeligt gav til de første på banen. Indien har ligesom Kina et stort atomprogram. Men har også haft lidt svingende holdning til hvor man skulle sætte ind. Bl a. har man flere steder haft folkelig modstand mod kernekraft efter Fukushima ulykken.

 • 4
 • 6

En Russisk VVER 1200 er det tætteste vi kan kan komme på en serieproduceret "of the shelf" atomreaktor, og prisen på den vil falde i takt med at de bygger flere og flere af dem. Rosatom har 15-20 under opførsel og bestilling på yderligere 20.

Hvis den ovenikøbet bruges i rollen som Kraftvarmeværk, i fx Danmark, hvor den ville kunne erstatte fx Avedøreværket, med 800 MW strøm og 800 MW varme, taler vi om stabil energiforsyning til max 20 øre/ KWh.

 • 7
 • 12

Hvis den ovenikøbet bruges i rollen som Kraftvarmeværk, i fx Danmark, hvor den ville kunne erstatte fx Avedøreværket, med 800 MW strøm og 800 MW varme, taler vi om stabil energiforsyning til max 20 øre/ KWh.

Er det så ikke bare et spørgsmål om, at Du/I får lavet en solid business case som indeholder finansiering, forsikring og alt det andet som høre sig til?

Så kan Du/I præsentere den for politikkerne og den danske befolkning i øvrigt, hvorefter det jo bare er, at komme i gang og om ca. 5 år så har vi effektiv, ren og billig energi.

Der sker jo ikke noget ved, at man igen og igen skriver på ing.dk, hvor fantastisk det er, man er jo nødsaget til at handle på det og med en solid business case bør man jo kunne overbevise et stort flertal af befolkningen og så skal politikkerne nok også blive begejstret.

 • 12
 • 2

Har prøvet flere gange, men bliver afvist af ideologiske grunde. Har prøvet at skrive mange positive atomkraft artikler i aviser, de bliver ikke optaget.

Har prøvet mange gange at få Ing.dk til at skrive positivt, eller i det mindste neutralt om alle de nye tiltag der er på atomkraftbyggeri rundt omkrng i verden. Det bliver ikke optaget og viderebragt.

Danmark og EU og USA er blevet ført så grundigt bag lyset og indoktrineret, at "atomkraft er farligt" er blevet sandheden.

Der bygges i øjeblikket 54 ny reaktorer rundt omkring, deriblandt i Finland, England, Frankrig, Tyrkiet osv, men der bliver også lukket værker der har 20-30 års levetid tilbage, i USA og EU. Japan genstarter næsten alle sine atomkraftværker.

Alt den modstand betyder bare at Kina og Rusland bliver "supermagterne" på området, og at brugen af fossile brændstoffer stiger og stiger.

 • 9
 • 8

Danmark har afmonteret Risø og hele sit intelektuelle grundlag for atomkraft. Værre endnu er at hele regelsættet og organisationen der høre med også er blevet kastet på lossepladsen. Det vil derfor tage lang tid, 10-15 år, at bygge en atomreaktor i Danmark, selv under forudsætning af at vi havde stor opbakning.

Koblet sammen med den modstand og sabotage, som Greenpeace og andre religiøse grupper, vil kaste efter initiativet, så er atomkraft umuligt her i landet, de næste 20-25 år.

Vi må håbe at vi ikke mister hele vores teknologiske industri til Kina, i mellemtiden.

 • 7
 • 12

Har prøvet flere gange, men bliver afvist af ideologiske grunde. Har prøvet at skrive mange positive atomkraft artikler i aviser, de bliver ikke optaget.

Det, at skrive positive artikler er jo ikke det samme som, at udarbejde en reel business case, hvor folk i almindelighed og beslutningstager i særdeleshed kan se, at det kan lade sig gøre inden for realistiske økonomiske rammer.

I er jo mange der mener det vil være det rigtige for landet, at indføre atomkraft, så må I jo sammen kunne udarbejde en sådan business case, så vi alle kan se, at der er hold i påstanden om, at det er økonomisk rentabelt.

Koblet sammen med den modstand og sabotage, som Greenpeace og andre religiøse grupper, vil kaste efter initiativet, så er atomkraft umuligt her i landet, de næste 20-25 år.

Når du omtaler folk der er modstander af atomkraft eller bare er skeptiske overfor om det er økonomisk rentabelt som værende bange, nogen der vil sabotere, eller direkte religiøse, hvor store chancer tror du så der er for at de ændre holdning?

Spørgsmålet er, hvad forventer du egentlig, at få ud af dine mange indlæg?

 • 11
 • 1

Hvad forventer du med dit indlæg Finn?

At holde liv i Danskernes tåbelig frygt for verdens mest effektive energikilde?

At vi skal sakke mere og mere agterud mht. teknologi og videnskab, ved at Danmark og "vesten" udliciterer alt hightech til Kina?

At vi satser et moderne industriland, som Danmark,på energikilder der er afhængig af vejret?

Jeg ønsker naturligvis at Danmark bygger 4 generations atomkraft, som vi ovenikøbet har 2 firmaer der designer. Der ved kan vi endeligt blive "verdens grønneste land" i virkeligheden, og ikke kun en stor sort løgn!

 • 5
 • 8

Hvad forventer du med dit indlæg Finn?

Jeg har umiddelbart ikke de store forventninger, men jeg håber, at forstå hvorfor du og andre utrætteligt skriver om indførelse af atomkraft i Danmark uden at I kommer med en ordentlig business case som viser det kan lade sig gøre og som derfor vil have en chance for rent faktisk at blive gennemført.

At holde liv i Danskernes tåbelig frygt for verdens mest effektive energikilde?

At vi skal sakke mere og mere agterud mht. teknologi og videnskab, ved at Danmark og "vesten" udliciterer alt hightech til Kina?

Hvordan kan du på nogen måde komme frem til ovenstående ud fra mine indlæg???

At vi satser et moderne industriland, som Danmark,på energikilder der er afhængig af vejret?

Jeg ønsker naturligvis at Danmark bygger 4 generations atomkraft, som vi ovenikøbet har 2 firmaer der designer.

Der er vist lang vej til en business case kan udarbejdes på baggrund af disse firmaers arbejde eller sagt med andre ord, er der endnu tale om fugle på taget og indtil der kan realiseres så er jeg godt tilfreds med den ene fugl i hånden som sol og vind er.

 • 4
 • 3

Hvis den ovenikøbet bruges i rollen som Kraftvarmeværk, i fx Danmark, hvor den ville kunne erstatte fx Avedøreværket, med 800 MW strøm og 800 MW varme, taler vi om stabil energiforsyning til max 20 øre/ KWh.

Som ren fjernvarmekilde er det omkring 4GW til den halve pris.Ingen kondensator eller generator, lavere tryk etc.De variable omkostninger er under 2 øre per kWh og investeringen ca7000kr per kW. Otto-Normal-forbrugers 18.8MWh/år hus skal forrente og afskrive 49000 over 60 år og lægge 360 kroner i værkets kagekasse per år. Eller bygge et halvt så betonforurenende hus og betale 50% mere.

 • 2
 • 0

Det er netop det som vindkraft og solenergi er. Fugle i hånden, der pludselig flyver deres vej.

Prøv og kik på energinets side over energiproduktionen under de sidst 3 ugers hedebølge. Den viser en vildt flukturende produktion fra især vindmøllerne, som betyder at ca 1/2 af danmarks strøm blev importeret i perioden.

Primært importeret fra Norge, hvor deres hydro elektriske anlæg er ved at løbe tør for vand, og prisen sættes derefter.

Sekundært kom strømmen fra Sverige, hvor halvdelen er atomkraft. Hvis/når Sverige slukker deres atomkraft, så får de brug for mere vandkraft og så stiger prisen på deres eksport.

Jeg fatter simpelhen ikke at I vil satse Danmarks energiforsyning på noget så ustabilt og dyrt som vindkraft. Solenergi dur slet ikke, af den simple grund at det leverer NUL, mindst halvdelen af døgnet.

Dit vrøvl om Buisness Case, er bare vrøvl. Der skal tages mange politiske principbeslutninger før nogen kan lave en buisnesscase.

 • 4
 • 4

Hvorfor dækker du ikke at Kina har bygget verdens største atomreaktor, EPR, på halv tid af alle andre og til halv pris?

Hvorfor nævner du ikke at Kina har færdigbygget og startet 3 reaktorer på tilsammen godt 4000 MWe i løbet af de sidste 4 uger?

Det svarer til ca 1000 landvindmøller og det med den 3 dobbelte kapacitetsfaktor.

Det svarer til næsten hele Danmarks gennemsnitlige elforbrug, og fjernvarme forbrug, på bare 3 anlæg.

Men det er selvfølgelig ikke VE, selvom der er Uran og Thorium nok til millioner af år!

Se, det er RIGTIG grøn omstilling.

 • 3
 • 3

@Michael Fos

Der skal tages mange politiske principbeslutninger før nogen kan lave en buisnessc

Du får ikke opstartet nogle politiske principbeslutninger om A-Kraft, før det kan påvises at det er en god forretning eller påvise at A-Kraft er essentiel for landets sikkerhed.

Løbet for A-kraft i DK er kørt ! Vind & sol samt HVDC til lande med Hydro + Vind+ Sol (og A-kraft) er det billigste.

Den politiske stabilitet i Europa er så høj at det ikke giver mening at snakke om at A-kraft er essentiel for landets sikkerhed.

Som skrevet til dig før, så vil der kunne gøres mest og hurtigst, ved at finde pengene til at finansiere Polens drømme om A-Kraft samt HVDC dertil.

Den tid/energi du og andre fortalere for A-Kraft bruger herinde, kunne i bruge konstruktivt til at skaffe penge til Polen og andre lande der godt vil A-Kraft!

UK vil være ret oplagt da vi allerede er i gang med at projektere en HVDC dertil. Lidt smart og kreativ tankegang så kan i måske få lov at bygge en reaktor eller to hvor HVDC'en går i land i UK.

 • 8
 • 2

Fint indlæg, Michae , hvor det tydeligt skinner igennem at du er træt af mine indlæg og helst så jeg holdt mund.

Men jeg holder ikke mund, for du tager fejl.

Atomkraft har en fremtid i Danmark, og jo før Danmarks ingeniører holder op med at bekæmpe atomkraft, desto hurtigere sker det.

Læs nu grundigt hvad jeg har skrevet om emnet, istedet for at skøjte hurtigt til knklutionen om at jeg er et fjols.

Alene ideen om stabilitet i Europa og sikkerhedspolitik, er tydeligt udfordret idag.

Hvorfor dog ikke bare bygge anlæg der intet fylder, som producere enorme mængder energi om som ikke kræver nabolandendes velvillighed?

4 generation atomkraft som fx. Moltexenergi.com kan forsyne fremtidens Danmark med både el og varme på bare få tons uran pr år. Uran vi kan trække ud af havvand, hvis det skal være.

Det økonomiske, penge spørgsmål, er irrellevant. Den nuværende økonomiske model, hvor vi stjæler fra naturen og bruger den som skraldespand, kommer til at bryde sammen.

Læs om mængden af CO2, plastik, pesticider, tungmetaller osv i miljøet. Temperaturen stiger, havet stiger, fødevare knaphed og mangel på rent vand. Dyr udryddes, skoven fældes, insekterne uddør, men det er godt for økonomien?

 • 3
 • 7

Dit vrøvl om Buisness Case, er bare vrøvl. Der skal tages mange politiske principbeslutninger før nogen kan lave en buisnesscase.

Det virker som du forveksler business case med projektforslag. Der skal foreligge en god business case førend du får nogen til at træffe beslutning om at gå videre.

Hvis I (du og andre med samme håb) skal gøre jer noget realistisk håb om at det sker, så er I jo nødsaget til, at finde en måde at overbevise et flertal af borger og politikker.

Men forsæt du bare med, at lovprise atomkraft, så har du da noget at tage dig til. Realiseret i Danmark bliver det næppe med mindre, at I ændre jeres tilgang til måden I forsøger at overbevise folk (Måden I har gjort det hidtil har jo tydeligvis ingen virkning).

 • 7
 • 1

En Russisk VVER 1200 er det tætteste vi kan kan komme på en serieproduceret "of the shelf" atomreaktor, og prisen på den vil falde i takt med at de bygger flere og flere af dem. Rosatom har 15-20 under opførsel og bestilling på yderligere 20. Hvis den ovenikøbet bruges i rollen som Kraftvarmeværk, i fx Danmark, hvor den ville kunne erstatte fx Avedøreværket, med 800 MW strøm og 800 MW varme, taler vi om stabil energiforsyning til max 20 øre/ KWh.

Som en fodnote kan nævnes at selvom man vælger en russisk reaktor, så betyder det ikke i dag at vi også nødvendigvis er afhængig af russisk brændsels forsyning til den:

https://www.businesswire.com/news/home/201...

Det er lidt i stærk kontrast til at VE energikilder i høj grad er med til at gøre EU stærkt afhængig af import af brændsel fra Rusland og dermed også russisk indflydelse. Det er et af vores store sikkerhedsproblemer i EU og et område Rusland, men også Kina mm. i mange år har udnyttet til at opnå geopolitisk indflydelse rundt om i verden.

 • 2
 • 3

I Kinas Parisaftale lover de at deres CO2 udslip vil peake i 2030:

China’s Paris Agreement commitment requires its CO2 emissions to peak by 2030.

Så det er først efter 2030 man kan tale om at omstillingen er truet.

Kina kan så gøre som USA, trække deres tilslutning tilbage. Det var ganske fornuftigt af USA at gøre det, da parisaftalen intet er værd.

 • 2
 • 3

Atomkraft har en fremtid i Danmark, og jo før Danmarks ingeniører holder op med at bekæmpe atomkraft, desto hurtigere sker det.

Alt har en fremtid, kun et spørgsmål om vilje, skaf flertallet og vi kan ombygge HC Ørsteds værket

At folk herinde peger på at deres findes alternativer til A-Kraft er ikke det samme som at bekæmpe dette.

Alene ideen om stabilitet i Europa og sikkerhedspolitik, er tydeligt udfordret idag.

Hvorfor dog ikke bare bygge anlæg der intet fylder, som producere enorme mængder energi om som ikke kræver nabolandendes velvillighed?

Hvis jeg skal forholde mig til dit skriv, så betyder det også at vi selv og indenrigs skal opbygge viden og ekspertise til at bygge og drifte A-Kraft samt faceliteter til at udvinde uran fra havet. Og så bliver A-Kraft absolut ikke billig, og det første værk kommer ikke i drift de næste 60-75 år. (de første 30-40 år kommer til at gå med at overbevise flertallet)

Alternativet er at skal vi skal forlade os på andre landes velvillighed til at stille ekspertise og uran til rådighed, men den slags siger du jo vi ikke må.

Alt i alt er mit forslag til dig om at skaffe økonomisk hjælp til A-Kraft villige lande og HVDC dertil, nok den mest realistiske option til at fremme A-Kraft hurtigst muligt i Danmark.

Det er såmænd ikke for at få dig og andre A-Kraft tilhængere til at holde kæft. Men et forsøg på at få dig/jer til at til at bruge kræfterne på at fremme A-Kraft steder hvor der er en real mulighed for at der faktisk kommer til at blive bygget værker.

I kunne f.eks starte et el-handelsselskab der opererer i hele EU hvor i får folk til at betale nogle få eurocent til afskaffelse af fossil energi i stikkontakten fra en kilde der ikke er afhængig af vejrgudernes luner, og med tilhørende brint produktion til syn-fuels.

At købe sig til CO2 aflad er populært i mange henseener, så hvorfor ikke forsøge at få folk til at købe dette aflad for at fremme A-Kraft?

Jeg undrer mig såre over hvorfor i bruger jeres kræfter på at overbevise de 'tåbelige bange danskere', som i kalder dem. Når der er rig mulighed for at sætte fart på A-kraft på anden vis?

Gør i det godt nok og får tilstrækkeligt med værker opført og bevist at det kan gøres tilpas billigt og sikkert, så er jeg egentligt ret overbevist om at selv dansken vil acceptere A-Kraft.

Hønen og ægget - Dansken vil ikke hønen dermed må du/i skaffe et æg der kan klække.

 • 2
 • 1

Mennesker har en ide om at bygge store byer, ved havet, og ved store floder, kort sagt hvor der er vand. Termiske værker, som fx atomkraft har brug for kølevand, så her er sjældent nogen konflikt.

Vindmøller stiller man oftes der hvor det blæser meget, ellers er man da et fjols.

I langt de fleste tilfælde er der IKKE overenstemmelse mellem byerne og vindmøllernes placering, og dette er absolut også tilfældet i Kina. Faktisk har Kina og Europa, masser af flaskehalse i form af manglende kabelforbindelser. Så man bygger en masse lange ledninger fra vindmøllerne ind til byerne, og mange gange bygger man de dyreste af alle kabler, undervandskabler, og kombinere det med kraftelektronik i form af HVDC, og så bliver det først rigtig dyrt. Og sårbart, når et slæbende anker fra et fragtskib kan afbryde kabler i milliardklassen. Men det sker jo aldrig, vel?

Alt dette spare vi når vi stiller et atomkraftværk på havnen i byen, og bruger strømmen og varmen i allerede eksisterende forbindelser.

Men I har da naturligvis ret i at atomkraft er alt for dyrt. Og farligt. Glem ikke farligt!

 • 2
 • 3

Så man bygger en masse lange ledninger fra vindmøllerne ind til byerne, og mange gange bygger man de dyreste af alle kabler, undervandskabler, og kombinere det med kraftelektronik i form af HVDC, og så bliver det først rigtig dyrt.

HVDC er billigere end HVAC hvis man skal overfører stor effekt eller energien skal transporteres langt. Og faktisk er "langt" ikke meget mere end 100-200 km, hvis der er tale om kabel i stedet for luftledning.

 • 0
 • 1

Ifølge en artikel på Energiwatch har Kina øget deres opsætning af vindmøller med 30% i første halvdel af 2018... I alt blev der nettilsluttet 7,94 GW vindmøller.

De har også planer om at fordoble deres kapacitet af havvindmøller inden 2020 (således at de kommer op på 5 GW installeret effekt)

https://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Re...

Jeg håber at de ikke vælger at neddrosle deres VE-udbygning...

 • 1
 • 0

Du har ret i, at der blev etableret flere vindmøller i første halvdel af 2018 end i første halvdel af 2017. Om det fortsætter næste halvår er sværere at spå om. Forventningen er nok, at der vil blive etableret lidt flere anlæg i 2018 end i 2017, omkring de 20 GW ialt. For solkraft er situationen den, at det bliver vanskeligt at nå sidste år rekord-udbygning på 53 GW, forventningen er nok nærmere de 40 GW, men det er jo også en del. Problemet med udbygningen med vind og sol i Kina i øjeblikket er et dårligt fungerende støtte-system, hvor der helt enkelt mangler midler til at financiere et fortsat (relativt højt) støttebeløb pr. kWh. Derfor arbejder man ihærdigt på at finde andre måder at fremme vind og sol på. En væsentligt del af løsningen vil være at få indført effektive elmarkeder, et mere konkurrencepræget støttesystem med udbud, og fjernelse af de indirekte tilskud og privilegier som de eksisterende kulfyrede anlæg nyder godt af.

 • 1
 • 0

I Kinas Parisaftale lover de at deres CO2 udslip vil peake i 2030:

China’s Paris Agreement commitment requires its CO2 emissions to peak by 2030.

Så det er først efter 2030 man kan tale om at omstillingen er truet.

Kina kan så gøre som USA, trække deres tilslutning tilbage. Det var ganske fornuftigt af USA at gøre det, da parisaftalen intet er værd.

Det er ikke sådan, den kinesiske ledelse ser på tingene. Man har klart et mål om at omlægge til et energisystem med lav udledning af CO2 og Parisaftalen bliver taget alvorligt. Desuden er energiomlægningen jo ikke noget der gøres fra et år til et andet, og med et stigende energiforbrug skal energiforsyningen jo omlægges forud for et peak, om det så er i 2030 eller før.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten