projekt globalt bloghoved

Kan Connie sove om natten under klima-konference i Polen?

Et dårligt resultat de næste 2 uger i Polen vil gøre det svært for Connie Hedegaard at nå en acceptabel global klimaaftale i Bella Centret om præcis ét år.

Desværre er EU svækket i forhandlingerne i Poznan, fordi det først er på mødets sidste dag - 12. december - at EU's regeringschefer på et EU-topmøde i Bruxelles i bedste fald når til enighed om EU's egen klimastrategi. Utroligt nok er Polen som værtslandet for Poznan en af de værste til at stikke en kæp i hjulet for at EU når til enighed om fordelingen af sine egne reduktioner. Mon klimaminister Connie Hedegaard kan sove om natten de 2 næste uger under forhandlingne i Polen?

Der ventes til byen Poznan 8.000 deltagere og ministre fra 190 lande som er kollegaer med klimaminister Connie Hedegaard. De får travl med at bringe forhandlingerne videre, efter manglende fremskridt på de forberedende møder i Accra, Bonn og Bangkok.

Planen er, at konferencen i Poznan skal resultere i et arbejdsprogram frem mod København. Dertil skal de mange landes ministre diskutere 'en fælles vision' for klimaarbejdet med fokus på fire centrale punkter i en kommende klima-aftale:

 • Reduktionsmål for drivhusgasserne
 • Tilpasning til de klimaforandringer, der vil komme
 • Kapacitetsopbygning og overførsel af klimavenlig teknologi til u-landene
 • Finansiering af u-landenes klimaindsats.

Kort forklaring om mål for CO2 reduktion

Beregninger fra FN's klimapanel IPCC viser, at kurven over det globale udslip af drivhusgasser knækkes senest i 2015 for at undgå en temperaturstigningen på over 2 grader. Dvs. om kun 6 år!

For at holde stigningen under 2 grader, er det nødvendigt, at den samlede koncentration af drivhusgasser i atmosfæren ikke overstiger 450 ppm - målt i CO2 ækvivalent - hvorefter koncentrationen på længere sigt skal stabiliseres på højest 400 ppm CO2 ækvivalent.

Det har i en årrække været EU's mål, at klimaændringen skal begrænses til højest 2 grader over det førindustrielle niveau. Den globale temperatur er allerede steget 0,7 grader siden starten af 1900-tallet.

I forhold til CO2-reduktionerne har EU for første gang i sit mandat til Poznan-mødet fremhævet princippet om, at alle mennesker på kloden bør have ret til samme CO2-udledning. Her står: "De gennemsnitlige globale drivhusgasudledninger pr. indbygger bør reduceres til, hvad der modsvarer omkring 2 tons CO2."

EU's position har hidtil været, at de rige lande i 2020 bør reducere med 25-40 %. Dette indebærer, at de rige lande må reducere deres udledninger med hele 80-95 pct. i år 2050, sammenlignet med 1990-niveauet. I dag er udledningerne i USA 20 ton pr. indbygger, i Danmark 10 ton og i Indien ca. 1 ton.

USA's kommende præsident Barack Obama har kun sagt, at USA vil bringe landet ned til 1990 niveauet. USA's udledninger i dag er langt over dette niveau.

Bali køreplanen har 2 spor

Konferencen i Polen kaldes COP 14, hvilket står for det 14. møde for parterne under FN's klimakonvention. Samtidigt holdes det 4. møde for parterne under Kyoto-protokollen (CMP 4).

På klimamødet på Bali i december 2007 blev det vedtaget at igangsætte en to-årig forhandlingsproces, som kulminerer med klimatopmødet i København (COP-15). Forhandlingerne foregår i to sideløbende spor dels under Kyotoprotokollen og dels under den samlede klimakonvention fra Rio konferencen i 1992.

Med Kyotoprotokollen er der aftalt bindende løfter over udledningerne i perioden 2008-2012, hvor de rige lande tilsammen skal reducere deres udslip med ca. 5 procent i forhold til niveauet i 1990. USA står udenfor denne aftale.

Parallelt hermed forhandles i klimakonventionssporet. Her er alle lande med, inklusive USA. Håber er her en en global aftale i København, som indeholder tilstrækkelige incitamenter til at engagere alle lande i klimaindsatsen, og som bygger ovenpå de rige landes reduktionsforpligtelser under Kyotoprotokollen.

Et godt resultat i Poznan er vigtigt for et godt resultat om 1 år i Bella Centret i København, hvor klimaminister Connie Hedegaard spiller en central rolle. Ingeniøren vil følge de næste to ugers forhandlinger i Polen.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Min indtryk var at Polen ikke var uvillig til at reducere, de vil bare bruge det til at få maximeret deres EU støtte...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Du har ret i at det ikke ser kønt ud med Polens afpresningsforsøg ift. EU's egen indre fordeling af hver lands reduktions-procent. Men det var trods alt positivt, at EU topmødet i oktober holdt fast i EU's samlede målsætning, vel at mærke midt i den værste finanskrise. Og det er synspunktet som EU formandsland (Frankrig) og EU kommissionens forhandlere tager udgangspunkt i de næste 2 uger under COP14 konferencen i Polen.

Vi kan ønske stærkere EU lederskab ift. klima (et lederskab der har været trukket de sidste par år af Tysklands Angela Merkele, som nu kører lav profil frem til det tyske valg næste år). Men virkelig fodslæbende i disse klima forhandlinger er Japan, Australien og USA. Nu har Australien med sin ny regering skiftet til at være positivt, og lad os håbe det samme med Obama og den nyvalgte kongres.

Dette er afgørende for, hvor meget lande som Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika vil give ind i disse klimaforhandlinger.

Hans Peter

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten