Kære forligskreds: Sig nu ja til intelligente elmålere

I disse dage lyder det fra jungletrommer og vandrør, at forligskredsen bag den store energiaftale sidder og skændes over småpenge. Alt efter regnemetode, så koster det mellem godt 20 og 170 mio. kroner at udstyre kongeriget med intelligente elmålere – i alle tilfælde under en flad hundredekroneseddel per husstand.

Det var en fælles aftale at se nærmere på sagen i det store energiforlig i 2012, og senest har regeringen fremlagt ideen i sin vækstplan og sendt sagen i høring. Men sagen trækker nu i politisk langdrag over finansieringen. Hvem skal betale; forbrugeren, puljer eller begge.

Jeg mener, at det er en bagatel, der bare skal løses for potentialet er enormt. For et smart energisystem starter med en smart elmåler. Når først vi som forbrugerne får et time-for-time overblik over vores energiforbrug, så stiger vores muligheder også for selv at påvirke vores elregning og gøre noget for vores klima.

Pengene er hurtigt tjent hjem og friheden til at påvirke sin regning er savnet. Skal fryseren fremover kunne tolerere at svinge et par grader og især køle om natten? Skal opvaskemaskinen tidsindstilles til når der er lav pris på el, for eksempel mens vejret giver os masser af vedvarende vindenergi? Skal overblikket over vores forbrug få os til at indse at de gamle hvidevarer kan udskiftes med en sikker fortjeneste? Og så videre.

Ud over forbrugeren, så skylder vi også vores innovative virksomheder at komme i gang. Først når et bredt forlig forpligter Folketinget, så er der et marked at udvikle til. Danmark har masser af green tech og masser af udviklingsideer til at udvikle et ”smart grid” for el. Lige nu er det et ”det-går-skidt-grid”, for ingen tør investere i et politisk uafklaret klima, så vi får ikke høstet den forventede vækst. Her tænker jeg ikke mindst på elbilerne. Det er når borgere kan indrette deres energiforbrug efter udbuddet af energi, at elbiler giver miljømæssig mening. Det er når forbrugerne får incitamenter til at flytte forbruget fra eksempelvis dag til nat, at vi for alvor kan få forbrugerne som aktive spillere.

Sagen er alt for alvorlig til politisk drilleri over en 100-kroneseddel. Så kom nu med den gode nyhed, så landets ingeniører kan komme i sving!

Frida Frosts billede
Frida Frost

Kommentarer (40)

Skal opvaskemaskinen tidsindstilles til når der er lav pris på el,

Jeg kan ikke se at min elpris varierer, så der er ikke noget formål med disse målere.
Hvis elprisen varierede efter udbud og forbrug, så ville forbrugerne selv begynde at efterspørge disse målere, hvis ellers der var økonomi i det.

 • 7
 • 2

Jeg har fået en såkaldt intelligent el-måler.
Jeg kan se min forbrug time for time via bøvlet login til mit elselskab - altså for data der er mindst 2 dage gammelt.

Jeg kan IKKE se mit forbrug her og ny siddende inde i min stue.
Husk at elmåleren SKAL monteres i ydermuren, så elselskabet kan komme og skifte den uden du behøver at være hjemme.

Der er ikke mulighed for lokalt at slå elektronik til og fra afhængigt af en aktuel pris eller forventet priskurve.

Med andre ord, det er rent spild at rulle 0.'te generations intelligente elmålere ud. Kom videre og få lavet 1. og 2. generations intelligente systemer før det skal rulles ud overalt.

Husk at de intelligente systemer skal kunne snakke sammen via åbne standarder, der endnu ikke er defineret.
Beslutningen om hvornår du skal oplade sin elbil, starte (op)vaskemaskinen eller vardvarmeren også skal medtage input fra lokal solcelle eller vindmølle strømproduktion. På produktionssiden er normen allerede at man kan aflæse realtime.

 • 11
 • 0

Husk at elmåleren SKAL monteres i ydermuren, så elselskabet kan komme og skifte den uden du behøver at være hjemme


- og dét kan også klares formedelst den omtalte (flade) 'hund'?? Umiddelbart ville man forvente en betydeligt større omkostning! :(

Dernæst er jeg enig med Svend Ferdinandsen: Her (Sydenergi) ville det p.t. ingen (pris)forskel gøre!

Skal fryseren fremover kunne tolerere at svinge et par grader og især køle om natten? Skal opvaskemaskinen tidsindstilles til når der er lav pris på el, for eksempel mens vejret giver os masser af vedvarende vindenergi? Skal overblikket over vores forbrug få os til at indse at de gamle hvidevarer kan udskiftes med en sikker fortjeneste? Og så videre.

 • udstyr hertil også indbefattet i 'hunden'? Eller man skal måske 'lige først' ha' sine hårde hvidevarer udskiftet (før besparelserne begynder at regne ned) ?? :)
 • 1
 • 0

Den almindelige lille el-forbrugere vil ikke kunne spare mange håndøre på at få udskiftet sin elmåler. Mange el-selskaber har allerede udskiftet deres elmålere fordi de kan effektiviserer forretningen og driften af deres net. De nuværende elmålere kan selskabet (ofte) tilgå i real-time, så man behøver ikke sende en mand ud for at kontrollerer om en kundes tarifsikring er sprunget, er der spænding på måleren kan elselskabet meddele kunden at det er kundens eget problem at der mangler strøm.

Desuden kan elselskabet (ofte) få oplysninger om forbrug på en måler hvor kunden er flyttet og den nye ikke har tilmeldt installationen, de kan afbryde for elmåleren hvis kunden ikke har betalt og de kan få mange vigtige oplysninger om deres net, ved at analyserer spændings- og strømmålinger direkte ved kunden. Dvs. driften af nettet kan effektiviserers og udbygninger eller forstærkninger kan udskydes. Elteknikkerne slipper for en masse udrykninger til hjem hvor folks HPFI er koblet fra m.m. og ikke mindst, elskelskabet slipper for den manuelle registrering af års-forbruget...

Da det er elselskabet der har alle fordele ved de nye målere, bør det naturligvis være dem der betaler... Mange har også allerede udskiftet deres målere, de eneste der venter er dem der håber på at staten sluger regningen...

Desuden tvivler jeg meget på regningen på 100 kr pr elmåler... Bare timeløn til den mand der skal rundt og udskifte dem og baglandet som skal administrere og registrere udskiftningen, overstiger 100 kr pr måler... og skal han ind og have fat i hver eneste kunde for at fortælle at der afbrydes for strømmen, så når han nok ikke 10 målere i timen...

 • 4
 • 0

Så kommer resten nok af sig selv?

Og så burde forkvinden måske også huske at hun ud over at være politiker altså også repræsenterer ingeniører som måske for en stor dels vedkommende kan regne eller ihvertfald har et lidt mere pragmatisk syn på emner som el og energi?

 • 6
 • 1

Som længe politikerne ikke har gjort deres, herunder at lade energiafgifterne for el være variabel og f.eks. betinget af elproduktionens aktuelle sammensætning (kul, vind, sol, atomkraft, vand etc.), vil intelligente elmålere ikke have nogen samfundsgavnlig effekt eller bidrage positivt til f.eks. miljøet. Tværtom ville politikerbestemte elmålere blot være endnu en forøgelse af omkostninger for det danske samfund og den slags omkostninger vil endnu engang sende sende arbejdspladser ud af landet.

Budskabet til politikerne bør derfor være, at sålænge de ikke først er villig til at lade afgifterne for el løbende variere i realtid som en funktion af elproduktionens sammensætning i en betydende grad (altså mere end et par håndøre her og der), så er det en absolut nødvendighed at politikerne holder sig langt væk fra noget, der har med intelligente elmålere at gøre. Og det er vores pligt at fortælle dem det.

Men skulle politikerne rent faktisk tage sig sammen og gøre noget fornuftigt, er det gode budskab, at en variabel energiafgift rent faktisk kan gøres gøres udgiftsneutral over en given periode. Og skulle vi komme dertil, så er det lige vigtigt at huske et par tekniske detaljer som bla.

1) En intelligent elmåler må ALDRIG fysisk være i stand til at afbryde strømmen, da et koordineret terrorangreb kan få eldistributionsnettet til fysisk at eksplodere.

2) En intelligent elmåler skal have et elektronisk adskilt forsinkelseselement, der er hardkodet (med f.eks. fysisk jumpersettings), hvor forsinkelsen er tilfældigt valgt ud fra passende kriterier gældende inden for et fysisk eldistributionsområde, da et koordineret terrorangreb ellers vil kunne få eldistributionsnettet til fysisk at eksplodere.

3) Borgerne skal have adgang til fysisk at blokere for fjernaflæsning i perioder, hvor fjernaflæsning ikke ønskes, dvs. det meste af tiden, for at undgå overvågning og deraf misbrug og krænkelse af privatlivets fred. Fysisk er i denne sammenhæng ikke en bit i et register, men f.eks. et kommuikationskabel, der fjernes. En intelligent elmåler behøver IKKE at få data i realtid, men blot registrere forbrug i realtid. Dog vil det være praktisk, hvis elmåleren får lov til at aflevere forbrugsdata et par gange om året.

4) Endelig men ikke mindst, skal borgerne have adgang til ÅBNE data fra den intelligente elmåler i realtid, således at borgene rent faktisk kan udnytte bla. men ikke kun de variable elpriser.

Teknisk set behøver borgerne dog ikke aflæse prisen på el via elmåleren, men kan hente den over nettet. Det vil sige, at intelligensen omkring at kende prisen og beslutte om der skal bruges el, SKAL og MÅ IKKE ligge i elmåleren.

Så vidt vides, findes der ingen intelligente elmålere, der kan leve op til de 4 ovenstående krav og intetelligente elmålere bør derfor slet ikke overvejes, med mindre man udvikler en måler først, der kan leve op til ovenstående. Men alt det er slet ikke relevant sålænge politikerne sover i timen og ikke gør deres del af jobbet med afgifterne. Så indtil videre bør intelligente elmålere slet ikke tages i betragtning for Danmark.

 • 7
 • 2

FF har måske noget til fælles med dét, der omtales som intelligente elmålere.
De kan ingenting og modtager IKKE input udefra, udover at tælleværket muligvis kan omstilles, hvis der er flere tælleværker til forskellige tariffer, samt at distributionsselskabet har fået styr på teknikken og véd havad det skal bruges til.
De kan ikke afbryde noget med effekt, og de kan heller ikke afgive signaler til ekstern styreelektronik i relation til aktuel tarif. Styreelektronikke administrerer så effektelektronikken (evt. relæer og kontaktorer).

Så længe det er en TROs-sag preller teknisk relevante informationer og argumenter totalt af overalt - Man kan stønne behersket samt betale ved kasse 1. ;-P

 • 6
 • 1

da et koordineret terrorangreb ellers vil kunne få eldistributionsnettet til fysisk at eksplodere.


Tjah - Hvis det er det man vil, så kan opgaven klares med een af: Et stykke käde, boremaskine, nedstryger eller forhammer samt naturligvis en scratch-monkey!

Der findes i dag prototyper på intelligente enheder som kan styre husholdningens elforbrug afhängigt af timeprisen og disse har naturligvis diverse reguleringer bygget ind så en enkelt "fat-finger" på elbörsen ikke tilter hele Skåne.

 • 2
 • 0

hej Frithiof

Tjah - Hvis det er det man vil, så kan opgaven klares med een af: Et stykke käde, boremaskine, nedstryger eller forhammer samt naturligvis en scratch-monkey!

Jeg ved så ikke lige, hvordan det skulle kunne få distributionsnettet til at eksplodere, men det lyder som om det kræver fysisk adgang til en central lokation, der kan beskyttes fysisk. Det kan elmåleren ikke, men tilgengæld vil der være millioner af dem.

Hvis elmåleren har evnen til at slukke for strømlevering og elmåleren kan tilgås remotely, så vil et koordineret angreb af en scriptkiddie med et program købt for et par dollars være en reel trussel. Også selv om firmwaren for elmåleren skulle have disablet den mulighed. Husk på at i Danmark synes de ansvarlige for central infrastruktur ikke, at det er nødvendig at beskytte denne infrastruktur mod angreb, der kan iværksættes for en håndfuld dollars af en scriptkiddie jvf. NemID-sagen.

... og disse har naturligvis diverse reguleringer bygget ind så en enkelt "fat-finger" på elbörsen ikke tilter hele Skåne.

Hvilke 'diverse reguleringer' taler vi om?

Firewalls ? Kan hackes.
Krypteringer og passwords ? Kan brydes, gættes eller omgås.
Firmware ? Kan ændres.
Forskydninger i oplysning af prisinformation ? Kan spoofes og måske endda blive bragt til at skabe selvforstærkende svingninger.

Hvad har jeg glemt?

Det vigitge er, at vi ikke bygger en infrastruktur IGEN IGEN IGEN, der er let sårbar for såre simple koordinerede angreb. Man kunne let have designet NemID så det var robust mod koordinerede angreb, også uden nævneværdig ekstra omkostninger, men systemet blev styret og bestemt af DJØF'er og eksterne konsulenter uden nævneværdig praktisk erfaring trods deres imponerende diplomer for både PRINCE, ITIL, SCRUM og hvad har vi. Det triste i den sag er, at der fandtes systemer de kunne have kigget over skuldren, så de ikke skulle opfinde den dybe tallerken.

 • 3
 • 1

Hvis elmåleren har evnen til at slukke for strømlevering og elmåleren kan tilgås remotely, så vil et koordineret angreb af en scriptkiddie med et program købt for et par dollars være en reel trussel. Også selv om firmwaren for elmåleren skulle have disablet den mulighed. Husk på at i Danmark synes de ansvarlige for central infrastruktur ikke, at det er nødvendig at beskytte denne infrastruktur mod angreb, der kan iværksættes for en håndfuld dollars af en scriptkiddie jvf. NemID-sagen.


Mange af de intelligente elmålere der er opsat i dag (ikke alle, det afhænger af model og selvskabets holdning), har den funktion at de kan afbrydes med fjernkontrol. Dette vælger elselskabet for at spare tid/penge i de tusindvis af sager der årligt er, hvor en eltekniker i gamle dage blev sendt ud og manuelt fjerne stikledningssikringerne... Da signalet til elmålerne er via powerline (enkelte kommunikerer via GSM), vil det være ret nemt at lukke for et helt område, hvis man får hacket sig ind i målerne...

Men det vil nok være lige så nemt for terroristerne at gå efter de beskyttelsesrelæer der sidder på alle 60/10 kV stationerne, for de fleste af dem kan styres og programmeres direkte fra driftscentralen.

 • 1
 • 0

@Michael Rangård.

Hvis beskyttelsesrelæerne kan bryde hurtigt nok, hvis 400.000 hustande samtidig afbyder elforsyningen, så er alt jo godt. Tror du de kan det ? Eller vil det medføre, at måler/afbryder i alle hustande brændes af samt evt. en del elektronik i husstandene ? Plus en hel del transformerstationer.

Jeg håber da for vores alle sammens skyld, at jeg tager fejl, men har på fornemmelsen, at målere, der kan fjernafbrydes, er at bede om en katastrofe. Politiet, PET, FE og Frelsens hær, kan jo ikke beskytte disse målere i en skarp situation og kan de fjernafbrydes, kan dette ske i et koordineret angreb. Hvis det så kan kombineres med, at måleren remotely bliver gjort permanent ufunktionsdygtig (to brick a device), hvilket bestemt er set med mange embeddede systemer, så vil Danmark være måneder om ikke år fra at få normaliseret elforsyningen. Altså mulighed for afbrydelse er netop en af disse funktioner, det skal være komplet fysisk umuligt for elmåleren at udføre.

Det er ganske korrekt at de enkelte målere er fuldstændig ligegyldige, men rigtig mange målere, flere hundrede tusinde, er noget man skal tage ganske alvorligt.

 • 1
 • 0

Det er rigtigt at ting kan gå galt ved afbrydelserne, men har man ikke oplevet dette tidligere? Afbrydelserne altså og vel at mærke uden de store problemer for os menige kvinde/mand. Hvad afbrydelserne så gør ved Hovedledninger og Højspænding er en Ganske anden sag!

Iøvrigt er min holdning at EL bare skal bruges. El spare handlinger svarer for mig til tiden under krigen, altså et mangelsamfund, og det har vi altså ikke.

 • 2
 • 1

Frida Frost, lobbyist for EU's 100%'s overvågningspolitik, som ikke finder gehør hos nogen almindelige mennesker - hvad er så lige din gulerod? - Ja jeg mener det alvorligt - venligst udspecificér din motivation for din artikel.

 • 3
 • 1

@Finn Jensen

Det er rigtigt at ting kan gå galt ved afbrydelserne, men har man ikke oplevet dette tidligere?

Jeg kan tage fejl, men nej det mener jeg ikke man har, set resultaterne af en koordineret forbrugerafbrydelse. Igen jeg kan tage fejl, men du kan ikke sammenligne en afbydelse tæt på produktionen af el, der vil mørklægge et kæmpe område, med en koordineret afbrydelse ude ved forbrugerne. I det første tilfælde vil afbrydelsen skabe problemer tæt ved produktionen, der nok kan imødegås omend jeg ikke har lyst til at være tæt på. I det andet tilfælde vil du have et temmeligt stort flow af energi helt ude ved forbrugerne, der pludseligt bliver afbrudt, hvilket vil skabe gigantiske gnister helt ude ved forbrugerne og måske også er et problem for lokale tranformatorer. Ødelæggelserne kan blive enorme.

Afbrydelserne altså og vel at mærke uden de store problemer for os menige kvinde/mand. Hvad afbrydelserne så gør ved Hovedledninger og Højspænding er en Ganske anden sag!

Dine udtalelser siger det næsten selv. Hvis hovedledninger og distribution beskadiges, så giver det da store problemer for menigmand. Det kan jo tage måneder eller år før alle får strømmen tilbage så. Men giver en koordineret afbrydelse endog meget store spring i spænding, kan eksploderede målere(afbrydere) skabe bbrande over hele landet.

Har vi ikke en ekspert i stærkstrøm og eldistribution, der kan fortælle, hvad der sker ved en koordineret samtidig afbrydelse af et par hundrede hustande ? Jeg tror ikke vi nogen sinde har set det ske, måske fordi vi ikke før har haft muligheden.

 • 0
 • 1

Jeg ved så ikke lige, hvordan det skulle kunne få distributionsnettet til at eksplodere,


To timer med en nedstryger burde være tid nok til at fælde en 400 kV mast. Hvis man fælder to samtidigt i hver sin ende af landet, er Danmark næsten kørt tør for personale til at reparere dem med.

De fleste højspændingsanlæg har ingen fysisk sikkerhed ud over et hegn som skal holde børn og idioter ude. Man placerer dem gerne langt fra naboer også eller godt skjult bag høje hække.

Det gør man fordi det aldrig har været nødvendigt med mere.

Hvilke 'diverse reguleringer' taler vi om?

Den "dims" jeg har set følger elprisen og planlægger elforbruget for intelligente enheder. Fryseren kan rampes op til -22 når strømmen er billig, vasken skubbes nogle timer e.t.c. Den har en indbygget tilfældighedsfunktion så man fordeler lastændringen over f.ex. 4 timer. Elprisen sættes jo 1-2 dage i forvejen på Nordpool - netop for at undgå "fat-finger" syndromet.

NemID er designet til at være en "man-in-the-middle" angriber fra begyndelsen. Det er ikke sket ved en fejl. Den eneste "lovlige"begrundelse for at gøre det, som jeg kan forestille mig, er at kunne håndtere folk som dør uden pårørende eller får hjerneskader o.s.v. Problemet med DDOS på NemID opstår fordi man har klyttet med borger-interfacet. Man kunne have lavet det hele distribueret og brugt f.ex. SPREAD til at fordele trafikken på back-end'en).

Jeg er personligt langt mere bekymret over hvad staten, dens venner i NSA og bankerne kan gøre i mit navn via NemID end hvad diverse "terrorister" kan finde på med ting som elnettet.

Jeg mener at hvis vi hele tiden skal designe alle systemer og alt udstyr ud fra et potentielt angreb fra enhver fjende så bliver det fuldstændigt umuligt at anvende fordi man ikke kan udveksle nogen informationer "af sikkerhedsgrunde", inklusive at bruge strøm fordi strømforbruget er en "side-channel". Muligheder har også en vis risiko. Hvad måleren angår, så vil fire stykker kabel fixe en bricked elmåler ganske hurtigt. Selvom E.ON's aktionærer måske ikke vil kunne lide løsningen.

 • 1
 • 0

Endnu en blogger der starter en debat, uden at deltage.

Desværre er det så denne gang vores formand, som burde repræsentere os, der ikke er bange for at udstikke en kurs, og så ignorere brokkeriet fra mandskabet.. Men nu er der selvfølgelig heller ikke demokrati på et skib. ;-)

 • 3
 • 1

Har vi ikke en ekspert i stærkstrøm og eldistribution, der kan fortælle, hvad der sker ved en koordineret samtidig afbrydelse af et par hundrede hustande ? Jeg tror ikke vi nogen sinde har set det ske, måske fordi vi ikke før har haft muligheden.


Jeg vil ikke kalde mig selv ekspert på dette område, men jeg arbejder da med elforsyning...

Elforbrugerne er fordelt over et forholdsvist stort område. På en 10/0,4 kV transformer er der sjældent over 50 kunder, dvs. man får ikke en stor samlet energimængde der pludseligt bliver afbrudt ved et koordineret angreb. Samtidig regner man med en samtidig belastning på 1,8-2,7 A pr. husstand (bolig uden elvarme 80 m^2 - 130 m^2) lige så snart man kommer over 30 husstande i et område. Man får en masse små samtidige afbrydelser, der summeres op i den del af installationen som ikke afbrydes. Der er en betydende impedans mellem de forskellige forbrugere og der er en betydende kapacitiv belastning i kabelnettet. Den kapacitive belastning vil sikre at spændingen ikke kan ændres momentant (der er en opladetid) og den induktive belastning vil sikre at man ikke kan ændre strømmen momentant (spoleeffekten virker som en dæmper). Den øget spændingsopbygning i kablerne vil derfor tage strømmen fra den induktive belastning som fortsat tvinger strømmen til at løbe i kablerne, selv om forbrugerne er udkoblet. Dette vil medføre en transient (som forekommer ved alle afbrydelser), men jeg tvivler på at der vil forekomme farlige spændingsstigninger og især opvarmning af komponenter da tidsperioden vil være begrænset.

50 hustande med 3 A pr forbruger, giver en samlet strøm på 150 A på 0,4 kV nettet, i nærmeste 10/0,4 kV station vil det svare til 6 A på 10 kV nettet.

Afbrydelsen vil selvfølgelig betyde mere hvis det er industri som der lukkes for (eller i tæt bebygget område), men jeg tvivler på at der kan forekomme farlige spændinger. Der imod kan man gøre nettet meget ustabilt så et større område bliver mørklagt (som da en fejl i Sydsverige var skyld i at Sjælland også blev mørklagt)

 • 3
 • 0

Dine udtalelser siger det næsten selv. Hvis hovedledninger og distribution beskadiges, så giver det da store problemer for menigmand. Det kan jo tage måneder eller år før alle får strømmen tilbage så. Men giver en koordineret afbrydelse endog meget store spring i spænding, kan eksploderede målere(afbrydere) skabe bbrande over hele landet.


Under orkanen den 3. december 1999 blæste store dele af 10 kV nettet ned på Sjælland. De fleste havde strøm igen inden for få dage og de sidste sommerhusområder havde vist strøm inden for 3 uger. (så vidt jeg husker)

Der vil ikke gå måneder før elnettet er genopført og langt de fleste vil have strøm inden for få timer/dage

 • 2
 • 0

Hej Michael

Der vil ikke gå måneder før elnettet er genopført og langt de fleste vil have strøm inden for få timer/dage

Orkanens ødelæggelser den gang, gav relative simple skader, hvor hovedparten af opgaverne var at hænge kabler op igen og reparere enkelte små master. Det vil tage længere tid at erstatte anlæg, der er stået af. Hvis vi har anlæg i distributionsnettet, der er stået af, vil det tage uger eller måneder at få lavet afhængig af skadernes omfang. Jeg husker et større anlæg i Nordjylland til eltransport til Norge, som det vist ville tage 1-1.5 år at reparere. Men måske går det ikke så slemt, men fakta er, at indtil nu, har vi ikke erfaringen idet alle de episoder vi har haft så som orkaner og elværksudfald alle er udfald oppe fra (produktionen) og ned mod forbrugerne. Vi har aldrig haft en episode, hvor vi har set et koordineret udfald på forbrugersiden. Måske kan distributionsnettet holde til det ... måske, men jeg tvivler og vi har ihvertfald aldrig testet det.

 • 0
 • 1

Hej Michael Rangård.

Godt indlæg. Hvad nu hvis det ikke er 50 hustande, der kobler ud på samme tid, men hveranden husstand i hele Danmark eller små ca. 1.3 million husstande plus alle industrivirksomheder? Hvad sker der så med dem, der er stadig tilkoblet?

 • 0
 • 0

Godt indlæg. Hvad nu hvis det ikke er 50 hustande, der kobler ud på samme tid, men hveranden husstand i hele Danmark eller små ca. 1.3 million husstande plus alle industrivirksomheder? Hvad sker der så med dem, der er stadig tilkoblet?


Mit gæt vil være at nettet kollapser så hele Danmark vil gå i sort og det vil nok brede sig til Tyskland/Sverige alt efter om det er øst eller vest der går ned og om man når at frakoble det danske net hurtigt nok. Der har været et blackout i 2006/2007 hvor omkring 10 millioner mennesker mistede strømmen i Frankrig, Tyskland, Belgien, Italien og Spanien. Men jeg husker ikke årsagen til dette...

Der vil måske også være svage steder i nettet hvor den transiente overspænding kan få enkelte komponenter til at fejle, men jeg tvivler på at det bliver et større problem. Der er jævnligt lynnedslag i vores luftledninger og de forsager kun lokale overspændinger (selv om i dette tilfælde vil overspændingen ikke være lokal). Der er overspændingsafledere jævnt fordelt i nettet, så spændingen bygges ikke uendeligt meget op. Der kan også være problemer med diverse kraftværker/vindmøller og øvrige generatorer hvor de ikke kan komme af med effekten, men jeg formoder at disse er dimensioneret så de kan blive smidt af nettet uden at der tages alt for meget skade...

Men jeg har ikke kendskab til beregninger på det subtransiente og transiente niveau af en sådan ændring i belastningen. Det er ren gæt ud fra at nettet består af kabler og transformere og hvordan de regerer på ændringer i strøm og spænding.

 • 1
 • 0

Det er efter min mening helt korrekt som Michael skriver, at der næppe vil ske omfattende skader på vores elnet, men at risikoen nærmere skal findes hos kraftværkerne, som skal foretage en (eller flere) meget store reguleringer i effekten på ganske kort tid - det kan selv sagt være svært, når energien kommer fra et "bål".

Det udelukker dog ikke, at en national/regional afbrydelse af strømmen (synkron eller ej) vil være en sikkerhedsrisiko. Selvom man selvfølgeligt undlader intelligente målere hos politi, brandvæsen, forsvaret, osv, vil det alligevel betyde telefonstorme af format, hvis mange forbrugere oplever at strømmen går - dels hos elselskaberne, dels på alarmcentralen når folk falder ned af trapperne rundt omkring.

Det vil være værre for enkeltpersoner, der kan blive udsat for chikane af barnlige sjæle, hvis vi endelig formoder at målerne vil være nemme at hacke.

Jeg tror ikke det er den største risiko vi har set, men selvfølgeligt skal sådanne ting designes ordentligt, og indtil der er en gulerød (billigere el, f.eks. i.f.t. tidspunkt eller aktuel belastning) er det ikke noget der skal trækkes ned over forbrugeren. Hvis vi derimod kan få lov til at betale (mærkbart) mindre for "aftenstrøm", så ville det give mening.

 • Og til en af de første kommentarer; det er ikke korrekt at din måler "SKAL" sidde i ydermuren. En installation er lovlig, hvis det er udført efter gældende forskrifter da den blev lavet, og det kan man ikke kræve ændret på baggrund af noget senere - du blev heller ikke tvunget til at eftermontere 3. stoplygte på din bil efter 1. april 1999. Derudover må de gerne dispensere fra bestemmelsen (FR - 14.2)
 • 1
 • 0

Det vil da være interessant at se nærmere på konsekvensen af intelligente elmålere før en politisk beslutning træffes:

 • vil prisen på måleren (ofte kaldettilslutningsafgift) stige for de som før var manuelt årsaflæst?
 • vil en fjernaflæst timemåler (intelligent måler) betyde timepriser til alle?
 • er det klart for beslutningstagerne hvad konsekvensen kan være ? (el koster i snit 10 øre/kWh mere i dagtimerne (2012-data), hvor skoler, børnehaver, rådhus osv. har åbent). Det kan hurtigt blive en mio.kr. ekstra for en kommune årligt, mens private der er på arbejde om dagen typisk slipper med marginalt lavere elpris.)
 • 0
 • 0

Der er godt nok lagt mange "ting" til 'hævning' og 'bagning'.
Man kan godt nok få målere med effektafbrydere så der kan lokalafbrydes (HPFI-funktion, Forudbetaling for energi m.m) men spørgsmålet er om sådanne opsættes med formålet at man så kan fjern-afbryde forbrugerne generelt. Ledelser der beslutter sådan bør da udskiftes hurtist muligt.
Tanken om at forbrugere skal kunne udkobles er (nå ja ?????)

Målere med op til 8 tælleværker: Hvad i alverden skal de bruges til. Skifte tælleværk når elprisen skifter 1 øre ??? Det myldrer jo ikke med udgangssignaler til brug i boligen.
Man kan godt få relæudgange til målere, 2 stk - de er godt nok kostbare.

En fastprisaftale på 40 øre/kWh i 13 måneder er da langt billigere end at skifte rundt med en 3 øre oppe på 45 øre-niveauet.
Se http://www.dongenergy.dk/privat/El/vores_e...

DONGENERGY har vist stoppet panikskiftet da man vist har fundet ud af at det kniber med intelligens i de såkaldte intelligente målere. Nu skal man personligt indberette forbruget, hvilket også kan kaldes fjernaflæsning fra elselskabets side - det er da ret intelligent UDEN målerskift og andet knap så intelligent ressourcespild.

Vil man følge sit energiflow sætter man da en bimåler op til enheden man ønsker at følge. Derved skal man ikke være intelligent for at kunne kompensere for øvrigt forbrug i ejendommen.

Det er nu ikke specielt intelligent af politikerne at fortsætte den aktuelle overadministration af landet. Det giver mindre med arbejds-ledere (dem der leder efter arbejde) i DJØF regi, men det er en noget skæv måde at tackle dén på.

Frida Frost bør lægge sin kreativitet på FROST og få focus på intelligente områder - ikke 'intelligente elmålere'.

For eksempel undrer jeg mig over at en Luft/Luft varmepumpe med inverter og avanceret indendørs styring kan fås installeret for ca. 15.000 kr, mens en Luft/Vand varmepumpe skal koste måske 80.000 kr. Den indeholde ikke noget som helst avanceret der kræver intelligens. Ofte er der kuns én spiral i en vandbeholder.
Tænk hvad man kunne få ud af at have tre pladevekslere til 1:VV-produktion 2:Centralvarme (Radiatorer) 3:Gulvvarme (4:Forvarmning af brugsvand).

 • 2
 • 0

Tja - interessant debat, jeg havde nu ikke forventet en så snæversynet tilgang til emnet fra mine kære ingeniør kollegaer!

Vi har haft en sådanne intelligent måler i et par år nu, så nyhedsværdien i denne debat har jeg svært ved at få øje på! Jeg synes det er lækkert at følge mit forbrug, tja og i år med solceller på taget det endnu mere sjovt at se på de målinger der kommer, den kan godt nok ikke vise negative værdier på den hjemmeside man kan logge ind på, men det kan jo være at det løses på et tidspunkt.

Med hensyn til intelligent styring af hjemmet findes der på markedet stikkontakter og internet interfaces, til overkommelige priser, stikkontakter til ca. 750 kr/stk og internet interfacet, til ca. 1200 kr. og så kan man styre de dele af ens elforbrug, som man så lyster, på de steder man ønsker at styre det. Med hensyn til husholdningsapparater, er de fleste nyere modeller, når det gælder ovne opvaskemaskiner og vaskemaskiner (nyere modeller dækker i hvert fald 5 år tilbage), udstyret med timer!

Kom nu med ind i kampen - et hvert lille skridt kan hjælpe ( og det er ikke kun pungen vi bør kigge på) MILJØET.

 • 1
 • 2

Næh det har længe været sådan at man ikke kunne finde nogen form for intelligens i dem. Der er ikke lagt op til at prisniveauet kan styre kontakter, der kan tænde/slukke automatisk for forbrugsgenstande i hjemmet. Det ENESTE der ville være relevant var vist elbilen, hvisd der ellers var taget politiske beslutninger om at indføre nogle sådanne. Afgiftspolitikken har for længst bremset enhver tanke i den retning.
Hvis du sidder og følger husstandens forbrug på måleren, så opsøg én der kan hjælpe dig seriøst.
Der er ikke tale om at du skal styre forbrugsgenstandene - det skulle ske "intelligent" via måleren, hvis der ellers var lagt op til differentierede priser. Spar 20 øre pr. kWh kan måske gælde for ca. 1000 kWh om året for en familie der bruger 4000 kWh totalt. Det giver ca. 200 kr/år - det kan man vist ikke NORMALT lave investeringer på 750 eller 1200 kr for. Desuden var der vist noget med at elregningen ville stige med ca. 280 kr/år hvis man ville have en intelligent måler.
Dertil kommer at det ville nok blive muntert hvis man skulle sidde og vente på at lave mad til elprisen faldt. Hvad med vaskemaskinen. Tøjet hopper ikke automatisk op i tørretumbleren - nå jow hvis altså der er billig energi til dén tid.

Helt enig lad os spare på miljøet ved at droppe de dumme målere. Man kan sagtens spare uden at stirre på en 2 timer eller dage forsinket information om noget forbrug.
Med de gamle målere kan du bare sætte dig ned og stirre på hvor hurttigt skiven drejer rundt, eller vente til et af ciffrene skifter - husk at bruge et stopur da det ellers ikke kan bruges til noget.

Sendte energinet eller elselskabet info ud i form af E.mail eller sms-er eller styrekoder 'intelligent' elektronik kunne fatte, så kunne man begynde at tænke intelligent på at beskytte miljøet.
Og så er der jo lige den lille krølle, at vind og sol Energi jo ikke belaster miljøet, så det kan man jo bare bruge løs af - eller hvad? (Her er vi så langt i fremtiden at Kul-Olie-Gas ikke indgår i elforsyningen).
Glem ikke at STATEN SKAL have afgifterne hjem for at kunne dele noget ud til de ansatte medarbejdere og andre modtagere.

Få lige drejet hovedet, så du ikke fortsætter med at gå baglæns.

 • 2
 • 0

Jeg bor i Canada og har fulgt udviklingen her og i USA gennem de sidste par år vedr. implementering af Smart meters. Der er absolut god grund til at tænke sig godt om, da spørgsmål vedr. helbreds effekter, økonomi og forsynings sikkerhed (hakker angreb), er spørgsmål som bestemt ikke er besvarede.

Der er investerede interesser fra politisk side, såvel som fra industrien, men befolkningerne i begge lande er begyndt at reagerer. Mange steder i USA og Canada har man besluttet at lade folk beholde de gamle analoge metre, dog kun hvis de betaler et beløb på 35$ om måneden ekstra ( British Columbia, Canada). BC har investeret en milliard $ i Smart Meter projektet og vi er kun 5 million mennesker her. Jeg stiller spørgsmål ved det danske budget, på ca. 100 Kr. pr meter?

Af mange grunde, har jeg personligt valgt at sige nej tak til Smart Meter idéen og har således stadig det gamle analog meter.

En film producer og god ven, har netop lavet en film omkring denne problematik og jeg føler den bør ses af alle med indflydelse på dette område. Nyheds medier i Canada og USA diskuterer denne film næsten dagligt.

Hvis du er interesseret, blot følg dette link.

http://www.takebackyourpower.net/#!/deploy...

 • 0
 • 0

Det der er tale om er fjernaflæste målere. De er ikke særligt intelligente. De kan aflæse forbrug i kWh hyppigt. De kan ikke 'bare lige' levere prisen til kunden. Det er noget forbrugeren kunne ha nytte af. Derfor skal forbrugeren ha mulighed for at aflæse måleren hyppigt og øjeblikkeligt!

El-leverandøren har til gengæld IKKE brug for hyppig aflæsning. De el-leverandører der leverer med variabel pris, gør det i øjeblikket med en pris der varierer fra måned til måned. Derfor har el-leverandøren ikke brug for hyppigere aflæsninger en dette, til brug for afregning. Hvis man skal have en hyppigere variation i tariffen, skal den varierer hen over døgnet. Hvis det skal være intelligent, altså mere intelligent end for 30 år siden, så skal der til at afregnes efter spot-marked prisen, der varierer time for time. Dette er der ingen der vil gøre for 'den lille kunde' det er der alt for stort overhead på.
I øvrigt er der i Målerdirektivets § 5 stk 2 krav om at overførslen skal være beskyttet med kryptering eller lignende.
Derfor står vi stadig tilbage med spørgsmålet, hvad skal vi bruge det til? Hvad kan vi opnå ved det? Hvad får vi af værdi, for de Mia. der skal bruges? Får vi ikke en større værdi for landet ved at bruge disse penge til reguleringskapacitet i stedet for? Lad nu være med at komme med større eller mindre mængder varm luft, Der er tale om et forum hvor der er meget stor faglig viden til at prikke hul i ballonerne med varm luft.

 • 1
 • 0

Klart, at folk ikke kan se deres El-priser varierer.. Største delen af Danmark sidder på en basic aftale.. vores ens kWh pris er den samme 3 måneder af gangen. Så klart man ikke ser de store variationer der er på marked 24 timer i døgnet.. Elpriserne på en dag ligger fra 0-34/35 øre i snit.. Man skal ikke have gået mange år i skole for, at se logikken i at med en intelligent måler er vejen frem. Første og fremmeste hvis man starter vaskemaskinen opvaskemaskinen osv. til efter 22 om aften og får en pris pr. kWh der hedder 10 øre frem for de 35 øre man er vant til, at betale.. amen så spare man penge. En af de største elselskaber i England, har haft stor succes med den intelligente elmåler.. hvor de i snit har sparet 5-10% af det årlige total beløb! - Hvem vil sige nej til det? Kan godt være den gns. forbruger kun vil spare måske 4-600 Kr. om året, men ja hvis man er bare x mio. forbruger der kan spare det.. Så er det en stor gevinst for klima, el-marked osv. Se postivt på det.

Et af de bedste uafhænginge el-selskaber der er på marked i dag, synes jeg pt. er Modstrøm Danmark.
De opfandt for 6 år siden allerede det her til de danske forbruger.. Dog med et kamera der er påmonteret elmåleren og tilsluttet internet trådløst.. Ens forbrug er opdateret så man ikke skal vente 2 dage for, at se talene.. og man kan samtidig følge priserne på deres hjemmeside time for time.

 • 0
 • 2

En af de største elselskaber i England, har haft stor succes med den intelligente elmåler.. hvor de i snit har sparet 5-10% af det årlige total beløb! - Hvem vil sige nej til det? Kan godt være den gns. forbruger kun vil spare måske 4-600 Kr. om året, men ja hvis man er bare x mio. forbruger der kan spare det.. Så er det en stor gevinst for klima, el-marked osv. Se postivt på det.


Hvis 400kr udgøre 5 % af den samlet regning, så er den samlet elregning på ca. 8000kr og dette svare til ca. 3500 kWh (ca. 2,30 kr/kWh).

Handelsprisen er normalt ca. 30 øre/kWh, det medføre at man kun betaler 1050kr for selve strømproduktionen, resten går til nettet og den største del til statskassen (disse dele kan man pt. ikke handle med). Jeg tvivler meget på at det vil være muligt at spare 400kr, ud af en samlet udgift på 1050kr...

Normalt opgøre handelsselskaberne besparelsen som en andel af handelsprisen på el. Dvs. man kan spare 5-10% af de 1000 kr om året og så er besparelsen omkring 50-100 kr for en normal husstand... Det er det besparelsespotentiale man normalt regner med og den store grund til at de færreste gider bøvlet med at skifte elselskab 1-2 gange om året (for at spare i alt 50-100 kr)...

 • 4
 • 0

Man skal ikke have gået mange år i skole for, at se logikken i at med en intelligent måler er vejen frem.


Det kan godt være, men det hjælper at læse videre.
Du kan jo ikke engang se elprisen på de "hjernedøde intelligente målere". Starte en vaskemaskine efter kl 22 er næppe intelligent, da tøjet skal efterbehandles efter omkring 2 timers vask. Du skal jo selv aflæse elprisen og så starte maskinen. Vil du have noget 'Styring' til at gøre det så skal du investere 'spidsen af en lille jetjager' inden du kan komme igang med at spare 'minimalt'.
Desværre har politikerne heller ikke forslag til, hvordan man forestiller sig 'systemet' skal virke i praksis.
Det er en dødfødt 'gris'.

 • 3
 • 0

Desværre har politikerne heller ikke forslag til, hvordan man forestiller sig 'systemet' skal virke i praksis.
Det er en dødfødt 'gris'.

Måske.
Men problemer er nok snarere at hvis al produktion og køb af elektricitet var underlagt markdesvilkår – Ja så kan det ikke skjules at vi dummede os da vi sagde nej til kernekraft og ja til vindmøller.

 • 3
 • 1

Måske.
Men problemer er nok snarere at hvis al produktion og køb af elektricitet var underlagt markdesvilkår – Ja så kan det ikke skjules at vi dummede os da vi sagde nej til kernekraft og ja til vindmøller.

Hvis elproduktion var underlagt markedsvilkår, så blev der kun etableret produktionskapacitet til 85% af behovet

 • 0
 • 0