ATV bloggen

Investeringer i forskning skal sikre vækst og velfærd

Tillykke til Mette Frederiksen med jobbet som landets nye statsminister. Det bliver spændende at følge, hvordan den nye regering vil sikre fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark, der blandt andet via eksportindtægter kan være med til at finansiere og indfri mange af de løfter, der blev givet under valgkampen. Indtil videre er det eneste, vi har at forholde os til, det såkaldte ’politiske forståelsespapir’ mellem S og de tre støttepartier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, der skal udgøre rammen for regeringens arbejde i de kommende fire år.

Her skal den nye regering have ros for de høje ambitioner om at ville sætte endnu mere turbo på Danmarks grønne omstilling. På det punkt har man i tråd med valgkampens altoverskyggende tema – den globale klimakrise – udstukket en ekstremt ambitiøs udmelding om at indføre bindende klimamål, så Danmark i 2030 skal have reduceret sit udslip af CO2 med 70 pct. i forhold til 1990.

Netop produkter og løsninger, der fremmer den grønne omstilling, er en dansk styrkeposition, som er med til at skabe både arbejdspladser og eksportindtægter. Danske teknologivirksomheder er blandt andet globalt førende indenfor vand, miljø og energi, og den position skal ikke bare fastholdes, den skal helst udbygges, så vi som samfund kan blive ved med at finansiere vores velfærd. Og så danske teknologiske løsninger kan bidrage til CO2 reduktion ikke bare for Danmarks 5,7 mio. indbyggere - men for klodens mere end 7 mia. mennesker. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver massive investeringer i forskning, især på det tekniske og naturvidenskabelige område, som er det mange vækstvirksomheder efterspørger. De ved nemlig godt, at for deres forretning er viden – her forstået som medarbejdernes uddannelsesniveau og videnssamarbejder mellem virksomhederne og forskningsmiljøer.

I ATV har vi i den nylige rapport ’Danmarks nye vækstlag’ kortlagt og analyseret vækstkurverne for landets vækstlag af såkaldte Science & Engineering-virksomheder (S&E) og benchmarket dem op imod øvrige danske virksomheder. Rapporten udkom i maj i år, og dens konklusioner er så overbevisende, at de bør være et strategisk pejlemærke for den nye regerings vækstpolitik og indgå som en afgørende komponent i strategien for den grønne omstilling. Kort fortalt er S&E-virksomheder kendetegnet ved, at de i særlig høj grad baserer deres forretning på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og på samarbejde med landets forskningsmiljøer. Benchmarket op imod andre vækstvirksomheder vokser S&E-virksomhederne langt hurtigere, omsætter for langt mere, eksporterer langt tidligere og ansætter langt flere medarbejdere. Med andre ord er investeringer i teknisk forskning en ren ’win-win’, som vi som samfund ikke har råd til at ignorere.

Til gengæld er det en smule bekymrende, at den nye regering ifølge sit ’forståelsespapir’ ikke ser ud til at prioritere investeringer i forskning højere. Her skriver man en kende defensivt, at man vil sigte mod det såkaldte Barcelona-mål, der tilsiger, at de offentlige investeringer i forskning skal udgøre mindst 1 pct. af BNP. Hvis vi skal sikre de potentialer, der er i en teknologisk og grøn omstilling, skal andelen som minimum hæves til 1,5 pct. Andre videnstærke regioner satser stærkt på forskning og teknologiudvikling. Vi skal gøre det samme, hvis Danmark og danske højteknologiske virksomheder ikke skal hægtes af i det globale kapløb.

Det er et synspunkt, som jeg og ATV deler med blandt andre Dansk Metal, Dansk Industri og Ingeniørforeningen IDA. Så mens Mette Frederiksen forhandlede sit alternative regeringsgrundlag på plads, indgik vi i ATV sammen med repræsentanter fra de tre organisationer derfor en aftale om en forskningsalliance, hvor vi sammen vil kæmpe for flere midler til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

For kun ad den vej kan vi skabe og fastholde arbejdspladser i Danmark og samtidig gøre noget for klimaet og den grønne omstilling.

Lia Leffland er akademidirektør i ATV. Hun skriver om de store samfundsudfordringer og hvordan teknologi, naturvidenskab og teknisk videnskab kan bistå med løsninger, og spørger, hvilke rammer giver vi innovation, forskning, vidensspredning, produktionserhverv og uddannelser i Danmark.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten