Intelligente elmålere er en forudsætning for intelligent elforbrug

Det haster med udrulning af intelligente elmålere til de danske husholdninger, men det koster penge, og der er kun forbrugerne til at betale - på den ene eller anden måde! Skal vi for alvor spare på elektriciteten, må vi have et prissignal, så prisen på el kendes - her og nu. Vi skal også af med aconto-betaling, så besparelsen kan ses på elregningen med det samme. Og endelig skal der være mere end nogle få procent at spare, når vi skal ændre holdninger og adfærd.

  I Danmark er der omkring 3 mio. elmålere. ½ mio. af dem er i dag mere eller mindre intelligente, så det er muligt at fjernaflæse dem, men forskelligheden er stor, og der er næppe garanti for fremtidssikring. Inden vi kommer for langt med opsætning af måske allerede forældede elmålere, må vi have en standard - dansk eller international. Elmåleren er elselskabets kasseapparat, akkurat som benzinstanderen er olieselskabets. Nøjagtigheden skal være stor både af hensyn til den enkelte forbruger og af hensyn til energiselskabet, ligesom der stilles store krav til pålideligheden.

  Partierne bag sidste års energipolitiske aftale har netop bedt Connie Hedegaard om en konklusion på nogle nye rapporter om intelligente elmålere. Ikke så sært, da rapporterne er udarbejdet af meget kompetente fagteknikere, og derfor svære at læse og forstå for lægfolk. Udover obligatoriske krav peger rapporterne på såvel valgfrie som fremtidige mulige krav. Fornuftigt nok, men diffust. En egentlig konklusion og et konkret forslag, som politikerne kunne tage stilling til her og nu, havde været ønskeligt. I Sverige blev det allerede i 2003 lovgivet at alle husholdninger skulle have fjernaflæsning inden juli 2009, og da vore naboer normalt er meget lovlydige, er det helt sikkert gennemført i dag. Vi halter altså bagud!

  Danske elforbrugere har mulighed for at købe elektricitet hos forskellige elhandlere, men almindelige husholdningsforbrugere afregnes efter en særlig skabelon, der betyder en fast kWh-pris døgnet rundt. Det giver ikke incitament for elbesparelser. Acontobetaling med regulering én gang om året er heller ikke særlig befordrende for besparelser, og de faste afgifter på el giver kun mulighed for at spare nogle få procent på elregningen. Det kan politikerne gøre noget ved uden teknisk vanskelige rapporter! Og når besparelserne batter, så er forbrugerne sikkert også villige til at betale for nye målere, og alle de fordele der følger med.

  Som Storm P. er citeret for, så er det svært at spå især om fremtiden. Og ønskerne fra såvel forbrugere som elselskaber vil være mange. Fjernaflæsning af forbrug og/eller produktion, måling af aktiv og reaktiv effekt, prissignal, valgfrihed mellem timeværdier, 15 minutters værdier eller mindre, energianalyser på egen PC, tilslutning af andre energimålere for f. eks. vand, varme og gas, lagring af måleværdier i f.eks. et kvartal, og meget, meget mere. Også alarmsystemer og en lang række tænd/sluk-funktioner hører til de nye muligheder. Det er vist kun fantasien som sætter grænsen.

  Og det koster penge! Men masseproduceret elektronik bliver billigere og billigere. Det kender vi fra PC'ere, husholdningselektronik osv. Derfor haster det med standardisering. Forbrugerne skal se behovet, eller måske er det elselskaberne som skal skabe behovet og fortælle os det! Nye forretningsområder kan være med til at sætte skub i et intelligent elforbrug, så vi får mulighed for elbesparelser, der kan mærkes på bundlinien her og nu!

BOKS:

*Med intelligent elforbrug forstås anvendelse af elektricitet, når det er mest hensigtsmæssigt **for det samlede energisystem, og medvirker til at minimere omkostningerne for såvel hele systemet som for den enkelte forbruger. Det betyder at der, udover at begrænse unødvendigt elforbrug, **fokuseres på at udnytte elektriciteten bedst muligt over tid, og udnytte de variationer i elproduktion **og prissætning som indpasning af vedvarende energi og kombineret el- og varmeproduktion giver anledning til.*

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne man ikke starte med at tilbyde en måleraflæserdims - helst trådløs - der kan vise hvad der står på måleren direkte på ens komputer? Så bliver jeg som forbruger da oplyst, uden at det behøver at koste alverden.

 • 0
 • 0

Det kræver ikke en intelligent elmåler for at kunne få en regning hver mdr. Det er jo bare et spørgsmål om at elselskaberne tilbydere det.

 • 0
 • 0

[quote]tilslutning af andre energimålere for f. eks. vand, varme og gas[quote]

Kunne det OMVENDTE ikke også være relevant, at elmålere tilsluttes AMR systemer for varme, vand og gas.

I modsætning til elsektoren har de tre andre forsyningsarter allerede gjort deres "hjemmearbejde", med harmoniserede målerstandarder og en harmoniseret kommunikationsstandard (EN 13757).

Hvorfor skal disse forsyninger vente på elsektoren???

 • 0
 • 0

Det er for så vidt korrekt at elselskabet blot kan sende en regning hver måned, men det skal være for det faktiske forbrug, hvilket kræver aflæsning af måleren. Da de fleste elselskabe i dag har selvaflæsning, tror jeg mange bliver træt af selv at indberette aflæsningen måned efter måned.

 • 0
 • 0

@ Erik Herse

Det kunne laves med en sms service. En sms hver 10.dag ville blive til små 30-38 sms'er pr. år. Og til en pris af 20 øre pr. sms ville det koste under 10 kr pr. år.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal vi have intelligente målere. Så vidt jeg ved vil Google gerne være behjælpelige med formidlingen. En fed ide uden de store omkostninger. Lad så elafgiften blive en procent af elprisen i stedet for en fast afgift. Lav afgift når strømmen er billigt og dyr strøm, når der brændes kul af ved stort forbrug. Så skal forbrugernes kreativitet nok hurtigt vise sig. Varmepumper, der kører om natten, vaskemaskiner der kun kører ved lav pris etc. En besparelse på kun 10-20 øre om natten kan ikke rigtig få folk ud af start hullerne

 • 0
 • 0

Ja altså, min GAMLE drejerundt elmåler med tælleværk er da MEGET intelligent. Hver gang jeg bare kigger på den, uden elektroniske dimser og signaler, så får jeg at vide, hvor megen energi vi har brændt af siden den blev sat op!

Hvad skal vi med mere. VH´s forsalg med stop i vaskemaskinen bare fordi strømmen bliver for dyr, den kan ikke sælges hos os. Har VH prøvet at sove sammen med en L-L varmepumpe? Hvis vi får sådan een, så kræver fruen i huset at den er slukket om natten, da hun skal sove på det tidspunkt! 48 dB udenfor, holder da også fuglene vågne. Det er da dyrplageri - IK!

;-)

 • 0
 • 0

Til Erik Herse - det er totalt ligegyldigt med de der elmålere og deres eventuelle intelligens. Næh få udviklet nogle "dimser" der er billige nok til at forbrugerne gider købe dem for at kunne tænde på forskellige måder i forbindelse med ganske almindelige FM-radiobårne koder. Derefter er det kun et spørgsmål om prisdifferentiering om folk GIDER det.

10 øre på døgnbasis er sandsynligvis ikke nok. DING DONG ;-D

 • 0
 • 0

Til Erik Herse - det er totalt ligegyldigt med de der elmålere og deres eventuelle intelligens. Næh få udviklet nogle "dimser" der er billige nok til at forbrugerne gider købe dem for at kunne tænde på forskellige måder i forbindelse med ganske almindelige FM-radiobårne koder. Derefter er det kun et spørgsmål om prisdifferentiering om folk GIDER det.

10 øre på døgnbasis er sandsynligvis ikke nok. DING DONG ;-D

Det bedste ville være at folks evne til at gide ikke var en parameter, prissignalet bliver alligevel så lavt at det ikke er det der skal drive værket. Der skulle være to knapper på de grønne hvidevarer, "tænd nu" og "tænd grønt" og så gik det derfra, minimal indsats for at "gøre det rigtige". Mal den første knap rød og den anden grøn, så får forbrugeren større reward ved at gøre det rigtige (få lov til at trykke på en grøn knap) end ved at give ham en kvart flødebolle.

Ideen med koder via FM båndet er langt smartere (billigere) end min ide med SMS. Genialt. Giv alle apparaterne et nummer imellem 1 og 100, så elselskaberne kan styre igangsættelsen af apparaterne i 1% trin. Helt frivilligt og uden 1 gram overvågning fra centralt hold.

 • 0
 • 0

Boligers gennemsnitlige elforbrug ligger på 3.500 - 4.000 kWh svarende til en elregning på 7.000 - 8.000 kr. Hvis vi foretiller os at al elforbrug kan flyttes til de biligste perioder kan vi alså maksimalt spare 350 -400 kr om året og pga acontobetalingen sker reguleringen først ét år efter besparelsen.

Nu er det næppe muligt at flytte hele boligens elforbrug til de billigste perioder, og slet ikke uden at kende den aktuelle pris på el. Derfor er det nødvendig med et prissignal!

Vi kunne vente med at bruge PC, lave mad og se TV samt vaske op og vaske tøj til prisen var lavere. Dette forbrug udgør omkring 45 procent af en gennemsnits boligs elforbrug. Elprisen er ofte lavere om natten, hvor efterspørgslen er mindre, så flytter vi disse "opgaver" til om natten vil vi kunne spare 150 - 175 kroner året. Stadig med én årlig regulering.

Jeg tror ikke det er incitament nok!

Afskaffelse af aconto-betaling, procentvise afgifter på el og en intelligent elmåler, der kan oplyse om pris, forbrug etc. må være vejen frem for et grønnere elforbrug.

 • 0
 • 0

En perle. hvor har du dog ret i.h.t. mit forrige indlæg. Og lyt så alle i andre tåber. Elafgiften skal beskatte co2 udledningen og ikke blot være en ekstra skat som nu. er elprisen 0 kr som nogle tidspunkter om natten, skal elafgiften også være 0, idet årsagen ligger i at der kører nogle vindmøller,som gerne vil af med strømmen, og som iøvrigt gerne vil undgå en strafafgift på vist nok op til 1,5 kr/kwt ved at levere, når nettet ikke kan aftage. Erik Nørgårds plat kan vel kun betegnes som værende ikke intelligent, og det tilkommer sikkert ikke den famlie overhovedet, noget intelligent. tilbage til faktum. Vi bør kæmpe for en elafgift, som præmierer et miljørigtigt co2-rigtigt forbrug. I Sverige kan de finde ud af det. Men de har heller ikke vore stupide elafgift, som dræber ethvert initiativ. Vi har til gengæld en skatteminister uden vid og indsigt samt rimelig doven, idet han ikke vil tillade skatter han ikke nøjagtigt kan beregne. Derfor kan vi ikke få variabel elafgift, har jeg fået at vide.

 • 0
 • 0

Det smarte elforbrug skal uden tvivl gøres nemt ved hjælp af intelligente løsninger, men overvej dette:

En elmåler er kun til for afregningens skyld. Dette kasseapparat er ejet af elselskabet, er forsynet med en plombe så vi almindelige dødelige ikke kan pille ved det, og bliver kun udskiftet med 10 - 15 års mellemrum.

Den intelligente styring af hjemmet udføres af forbrugerelektronik. Denne forbrugerelektronik skal f.eks. kunne hjemtage priser fra samtlige elforhandlere, shoppe el for dig, styre dine apparater, snakke med din computer osv. - alt efter kundens ønske.

De fleste af disse funktioner er IKKE afhængige af hverken målerens elektronik eller af de tal der står i målerens display, de skal tilbydes af alle mulige kommercielle interesser der kan skabe en forrenting ud af elbesparelser, ikke kun elselskaberne selv, så hvorfor påstås det igen og igen at al denne forbrugerelektronik skal proppes ind under plomben på elmåleren???

Træd dog ud af det forældede paradigme fra fjernaflæsningens barndom - det er passé. Det ville være misbrug af monopol hvis dagens elselskab skulle bestemme hvad kunden skulle have af styringssystemer. Valget ville være forældet længe inden målerens næste udskiftning. Og hvad når man skifter elselskab - skal det gamle så komme og pille deres løsning ned, mens det nye sætter sit op? (standardisering af styringssystemerne ville svare til at elselskabet skulle tage stilling i dag til hvilket TV jeg skulle have de næste 10 år).

Paradigmeskiftet er sket, og Ingeniørens lederartikler burde afspejle det.

 • 0
 • 0

Det var dog fantastisk. Hvis en elmåler var god nok for 15 år siden, er den også god nok idag. Der er idag allerede installeret ca 1mill. intelligente målere, som kan timeaflæse forbruget, d.v.s. give mulighed for at almindelige brugere kan købe billig el om natten. Nu mangler vi bare, at elafgiften bliver ændret fra en fast afgift til en procent af elprisen. Så vil selv du kunne observere, at kreativiten vil stige eksplosivt. I Norge og Sverige kan de finde ud af det. Men de har heller ikke vores tåbelige elafgift.

 • 0
 • 0

Sådan som jeg ser det, så er der mulighed for en større besparelse. Jeg er enig i at afgifterne skal laves om, sådan at det skal være attraktivt at sætte opvaske og vaskemaskinen til om aftenen når man går i seng. Derudover kunne man have sit hjem til at køre på Ø-drift når strømmen er dyr, ved at køre på batteriet på sin el-bil. Hvis batteriet er på 30-40 KWh, så burde det nok dække de fleste behov. Det kunne være fantastisk hvis afgift systemet blev omlagt, så at vi f.eks havde en prisforskel på 150 øre, fra 100-250 øre per KWh, alt efter hvor meget VE energi der "ligger" på nettet eller belastning på nettet. Jeg har ikke en åbenlys ide til hvordan det skulle fungere rent praktisk, men man kunne aflaste nettet i de dyre tider ved at hoppe over på familiens el-batteri. Derved vil prisen gå ned for de andre pga udbud og efterspørgsel. Men et koncept som denne vil kun lade sig gøre hvis ens elmåler fik at vide at den skulle koble nettet ud, og bilen ind istedet. Eller hvis den fik at vide at VE andelen på nettet er høj, så den kunne evt tænde for varmepumpen for at hive 500 ltr vand fra 25 C op på 40 C. Jeg kender ikke elmåler markedet, men hvis det fik et år eller 2, så var der produkter derude som kunne kommunikere med en styring som kunne ind/udkoble forskellige ting. Hvis en producent får lovning på at sælge 3 mill elmålere, så skal han sq nok komme frem med et godt koncept. "Ingen IC4 skandale denne gang tak" Ingen penge på bordet før et produkt er færdigudviklet efter lovning, og testet." :D Vi behøver ikke at installere nye el-målere imorgen, men vi skal tænke over det og undersøge mulighederne. Udbredelsen af smarte hjem med installeringen af IHC, smarthouse eller andre systemer ville være et oplagt valg. Med sådanne systemer ville det ikke være svært at tænde/slukke for varmepumpen, el-bilen eller den udv. opvarmede pool.

 • 0
 • 0

Som Morten siger;

En elmåler er kun til for afregningens skyld. Dette kasseapparat er ejet af elselskabet, er forsynet med en plombe så vi almindelige dødelige ikke kan pille ved det, og bliver kun udskiftet med 10 - 15 års mellemrum.

Det 'lige' at skifte elmålere er en ganske bekostelig affære. Vores naboer mod øst (Sverige) er ved at bruge et sted mellem 2 og 7 millarder (svenske) kroner på det! Et af problemerne er, at man skal ha data hjem fra alle målere, og ikke kun 99,5%. De sidste målere koster mange penge at aflæse. Her er bl.a. den voldsomt forøgede brug af sparepærer blevet et problem ;-). Lad måleren være måler, og ikke andet!

Det er rigtigt godt hvis vi kan få information om hvad strømmen koster og at statsafgiften bruges til at motivere, men bland ikke måleren ind i det, og slet ikke ind i en evt. styring af vores forbrug!

 • 0
 • 0

Jeg har allerede en meget intellligent elmåler. Hun hedder Vibeke. Hun læser måleren af en gang om måneden og sørger helt for kommunikationen med elleverandøren, når de har brug for resultaterne af aflæsningerne...og gud nåde dem hvis de ikke overholder kontrakten.....det koster ....hun kan okkupere indst fem ansatte hos leverandøren i meget lang tid.

Hvis der en nogen der mener at IT løsninger giver besparelser, så synes jeg at de skulle sandsynliggøre det.

Vi har noget der virker tilfredstillende og som er rimeligt pålideligt, så lad være med at erstatte det med noget der er uoverskueligt for kunden og for leverandøren.

Sidstnævnte vil jo altid holde på at at hans apparatur er fejlfrit....der er jo som bekendt ikke noget der kan svigte....kan svigte...svigte...svigt.

 • 0
 • 0

Det behøver ikke nødvendigvis at være el-måleren som skal styre forbruget. Med et inteligent el-forbrug skal elmåleren aflæses meget oftere, timemæssigt eller måske endda for hvert kvarter. Prisen per KWh skal afspejles meget i om det er en % mæssig høj mængde af VE eller fossil energi som vi bruger. Dette kan kun ske ved et ofte aflæst forbrug. Vi skal have et system hvor vores forbrug er flexibel efter produktion. Jeg er ligeglad om vandet i min buffertank fra varmepumpen er 25 eller 45 grader C. Det kunne en evt. smart box regulere alt efter priser og mængden af VE. Ved en større mængde VE i nettet er vores forsyningssikkerhed meget anderledes, da det ikke altid blæser eller at solen skinner, så hvorfor ikke bruge energien når vi har den. Det er omkostningsfuldt at bygge energilagre, hvis man istedet kunne bruge den energi når vi havde den, kunne vi få en højere mængde VE ind i nettet end i dag. Hvis vi derudover brugte konceptet med at tage bilens batteri til nytte når VE var lav, så kunne vi komme både til/fra arbejde og kikke på fjernkassen om aftenen inden batteriet var tomt. Det giver da en mængde flexibilitet i nettet. Desuden kan man starte værkerne op alt efter hvor meget energi der er i bilerne, da der skal være energi nok til at komme på arbejde dagen efter. Et sindrigt system skal frmarbejdes. Uanede mængder af muligheder her. I perioder med overskud af VE kunne vi muligvis omsætte energien til brint, som kunne bruges på tunge fragtskibe og fly? Jeg kender ikke energitætheden på brint i forhold til Olie, men det kunne være oplagt at bruge overskuds energi til spaltning a H2O, og lagre det til fragtskibe. Bare en Ide'

 • 0
 • 0

Jeg synes at du skulle holde dig til vindkraft Kim.

Brint er ikke løsningen på energilagring, med mindre mølleejerne vil acceptere en meget lavere afregning end den nuværende. :-)

 • 0
 • 0

Selv om jeg selv leder efter løsninger til at få produktions- og forbrugskurven til at mødes i et høj-VE system, så tror jeg simpelthen ikke på intelligente målere. Når vi piller de store enkeltstående energiforbrugere i fremtiden private husholdning - elbilen og varmepumpen - så er der bare ikke ret meget tilbage, der kan retfærdiggøre den kæmpe investering.

Elbilerne kommer næsten med sikkerhed til at blive styret af deres egne systemer og varmepumpen kunne styres på så mange andre måder (SMS, husets WiFi, FM båndet).

Resten af husets apparater har så tilpas lille strømforbrug at det ALDRIG bliver prissignalet der flytter noget, heller ikke hvis/NÅR procentafgifterne bliver indført. Og det er altså ikke elkundens interesse først at skulle financierer en ny elmåder til et par tusinde for at kunne sare måske en krone om daen.

Dem, der vil bruge el ud fra hensyn til miljøet og god udnyttelse kan bruge min idé om eludsigten.dk beskrevet andetsteds. Eller bare bruge denne tommelfingerregel: Tænd vaske- og opvaskemaskinen når det blæser, eller brug den indbyggede timerfunktion til at starte den tre timer efter man er gået i seng. Den tommelfingerregel stemmer alligevel garanteret overens med optimal elforbrug 80-90% af tiden...

 • 0
 • 0

@Max Kjeldgaard, Jeg kan se, at du ikke er helt inde i detaljerne omkring hvem der var først m.t.h. standarder for fjernaflæsning. Hvis du havde læst DS/EN 13757 standarderne lidt mere, ville du se at EN 13757-1 er direkte baseret på IEC-62056 familjen, eller sagt med andre ord; ikke-el målernes fælles standard er baseret på det arbejde der er gjort i elmåler verden. Man har i fællesskab sørget for at tingene blev koordineret. Jeg ved det, da det er mig, som convenor for CEN TC-294 WG2 der var editor på EN-13757-1.

 • 0
 • 0

...så tror jeg simpelthen ikke på intelligente målere.

Der er bare det kedelige ved det, at politikerne og embedsmændene nede i Bruxelles i deres 'visdom' har fundet ud af at det er tilfældet ;-(. Se direktiv 2009-72 af d. 13/7 i år. Her står der i punkt 50 .."Information on energy costs provided to consumers frequently enough will create incentives for energy savings because it will give customers direct feedback on the effect of investments in energy efficiency and change of behaviour..".

Så nu kæmper vi for at minimere skaden. I Sverige har de brugt milliardbeløb på fjernaflæste målere. Lad os håbe at de danske lovgivere har en passende real-økonomisk holdning til tingene.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten