Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
intelligent transport bloghoved

Intelligent miljøvenlig transport kræver kloge trafikanter

Regeringen har i denne uge fremsat et lovkatalog for det kommende år og et oplæg til finanslov. Selv om jeg kikker nøje efter – ja, så er der ikke ret mange nye initiativer på transportområdet.

Der kun et enkelt initiativ på transportområdet – åbning for forsøgsordninger med selvkørende køretøjer.

Og så er transportområdet måske nævnt lidt indirekte. For drivhusgasserne skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til 1990. Vi har vist indtil i år fået reduceret med 46% så der mangler en del – og det kan læses mellem linjerne, at selv Regeringen mener det bliver svært.

Men efterhånden har alle partier tilsluttet sig målsætningen.

Det bliver spændende at se, hvorledes de vil nå de 70%. Her vil transportområdet givetvis komme under behandling.

Mange har talt om el-biler. Og en kommission med Anders Eldrup som formand skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler.

Kommissionen har samtidig fået til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering af de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler.

Her vil den nærliggende løsning være at omlægge afgifter på biler fra køb til anvendelse.

Hvis kommissionen kommer med forslag om at gøre prisen på fx el-biler billigere, vil det straks betyde, at vi pumper flere biler ud på vore i forvejen fyldte veje. Så det må kombineres med, at det bliver dyrere at anvende bilerne.

Det bliv meldt ud i 2007 i forbindelse med en omlægning af bilafgifterne, at det ikke skulle være dyrere at være bilist. Siden da har yderligere afgift lettelser og billig benzin gjort det meget billigere at køre i bil. Og langt de fleste biler opfylder i dag kriterierne fra 2007 for afgift lettelser. Så kommissionen kunne jo foreslå, at justere på kriterierne for afgiftslettelser – og hermed skabe et provenu.

Det har lange udsigter, hvis el-biler skal hjælpe til at reducere vores CO2 udledning. Der findes ikke noget teknologisk fix, som kan løse vore udfordringer på kort sigt – de vil først have indflydelse på længere sigt.

Men der er imidlertid andre initiativer, der her og nu kan hjælpe på forureningen og tilmed på trængslen.

Hvis vi skal løse nogle af vore udfordringer på kortere sigt, ja så må vi alle til at ændre adfærd og anvende vore transportsystemer på en mere miljøvenlig måde.

Vi skal ganske enkelt alle sammen bruge mere samkørsel, minimere vores transportbehov, anvende cyklen, benytte kollektiv trafik etc.

De kloge trafikanter skal være deres ansvar bevidst og transportere sig mere miljøbevidst.

Hvis vi ikke kan gøre det ved at appellere til vores klimabevidsthed, så er der desværre ikke andre muligheder end at indskrænke bilernes rettigheder i vore byer og gøre det dyrere at køre i bilen.

Nogle kalder det roadpricing – det har væres et fy-ord hos politikerne i mange år.

Så hvis vi på kort sigt skal løse udfordringerne med drivhusgasser og trængsel – så kræver det ikke blot kloge trafikanter, men også modige politikere.

Kender du nogen?

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Her vil den nærliggende løsning være at omlægge afgifter på biler fra køb til anvendelse."

Her er der jo lagt op til et kæmpe slagsmål. Hvad skal jyden med 3 kilometer til nærmeste kiosk betale for at køre de 3 kilometer sammenlignet med københavneren (mig selv) som har 7 supermarkeder indenfor en radius af 250 meter?

Hvor meget skal 20 kilometer på en fynsk landevej koste lørdag aften ved 21:30-tiden, kontra 2 kilometer på H. C. Andersens boulevard fredag eftermiddag ved 16-tiden?

Hvor meget skal en biltur på 5 kilometer fra Østerport til Københavns hovedbanegård koste, kontra 5 kilometer ude på landet hvor der intet kollektivt alternativ er?

Skal håndværkeret i København, som kører rundt med 150 kilo værktøj betale det samme som håndværkeren i Jylland, elelr skal de begge fritages?

Hvad med børnefamilierne som på grnd af institutionernes lukketider er tvunget til at køre i myldretiden?

En ting er sikkert, det bliver vanvittigt bureaukratisk og aldrig helt retfærdigt.

 • 10
 • 3

Hvis kommissionen kommer med forslag om at gøre prisen på fx el-biler billigere...

Nu er det jo sådan at elbiler op til 400K er afgiftsfri, og med den slingrekurs der føres, så kan det jo godt tænkes at dette også fortsætter med at være tilfældet efter 2021.

Så hvordan skulle kommissionen komme med forslag til at gøre elbiler billigere, det kan kun lade sig gøre ved lavere priser (som jo af gode grunde er uden for komissionens mandat), eller ved tilskud, som næppe vil være vejen frem.

Siden da har afgift lettelser og billig benzin gjort det meget billigere at køre i bil.

Og det er så en sandhed med modifikationer - det er meget muligt at små/mellem biler er blevet relativt billigere, men for folk der nu engang har en bil, så er hverken vægtafgift eller forsikring blevet billigere, kun benzinen (men det kan ændre sig lynhurtigt, afhængig af hvad der sker i den store verden).

Så i stedet for at komme med flere drakoniske forslag til at straffe bilisterne, hvorfor så ikke fokusere på problemets kerne, nemlig med den offentlige transport der:

Fungerer dårligt, nogen gange decideret dysfunktionel.
Er nærmest koordineret ud fra et tankesæt om at gøre det mest mulige ubekvemt for brugerene.
Er velsignet med et fuldstændigt byzantisk måde at anskaffe rejsehjemmel på
Er alt, alt for dyr

Især det sidste punkt er interessant, for hvorfor er offentlig transport så meget dyrere her i landet, end i f.eks. Sverige, trods det der per kapita er stort set samme offentlige tilskud.

Skal man noget, så skal man tage grundigt fat om nældens rod, dvs:

Tog og busser til tiden.
Ordentligt materiale, det behøver ikke være første klasse, men man skal kunne sidde ned uden at føle sig besudlet.
Mulighed for enkelt at kunne foretage billettering uden sporing.
Lavere priser.

Så længe man ikke vil tage fat i den diskussion, så bliver vi ved med at køre i ring - eller rettere, så bliver folk ved med at flygte fra de offentlige transportmidler.

 • 10
 • 0

Man kunne også se på systemet med statens støtte til pendlere med langt på arbejde, i stedet for at "belønne" folk med kort til arbejde, som samtidig er mere tilbøjelige til at kunne tage cyklen. Det kunne gøres meget nemt. SKAT har jo allerede et system der automatisk udregner kørselsfradraget.

Betaler håndværkere m.m. fuld afgift for brændstof til deres varevogne? Hvis ikke, så giv dem samme betingelser som private - fuld afgift.

 • 1
 • 3

Folk med langt til arbejde får da et større fradrag end dem som har kort til arbejde

Befordringsfradrag-------2018---------- 2019
0 --- 24 kr ----------------------0 kr---------- --0 kr
25 ----120 km--------------1,94----------- -1,98
Over 120 km-------------- 0,97 ------------0,99
Over 120 km fornogle yderkommuner
------------------------------- 0,94------------1,98

 • 4
 • 2

Bjarke: Ja, jeg har desværre fået "vendt" lidt rundt på formuleringen i ft. hvad jeg ville sige. Der skulle stå: "Man kunne også se på systemet med statens støtte til pendlere med langt på arbejde, og i stedet "belønne" folk med kort til arbejde, som samtidig er mere tilbøjelige til at kunne tage cyklen" (som jeg også har skrevet i et par andre tråde).

 • 7
 • 1

Den eneste kvalificerede analyse af transportfradraget jeg har set, blev lavet i medfør af transportrådet, som Fjog-regeringen fik nedlagt.
Frit fra hukommelsen var resultatet i store træk, at
- 2/3 af provenuet ender i Nordsjælland
- en stor del heraf til lønmodtagere i de øverste socialgrupper
- og at fradraget i bund og grund ikke har nævneværdig indflydelse på arbejdskraftens bevægelighed.

Er det stadig gældende ser jeg ingen grund til at give tilskud til det, som i praksis er brug af egen bil

 • 6
 • 2

"at give tilskud til det, som i praksis er brug af egen bil" - fradraget er mig bekendt alene afhængigt af afstanden, ikke af transportformen; hvor kommer så egen bil 'i praksis' ind i billedet?? ;)

 • 3
 • 2

Her er tre forslag som vil virke – men som nok er for drastiske til at der kan skaffes flertal I folketinget:
1) Fjern afgiften på EL ==> Flere EL-biler + mindre CO2. (Koster vel 100 miliarder i tabt provenu)
2) Sæt en CO2 skat på al fossilt CO2 udledning i DK. F.eks 5 kr/kg CO2 ==> +50 miliarder.
3) Trængsels-zone-afgift på arbejdspladser på 200.000 kr/år/ansat. F.eks. indenfor København/Århus/odense ==> +50 miliarder.

Desværre tænker jeg at vores politikkere kun kan få gennemført småjusteringer af de systemer vi har i forvejen – så det ender nok med næsten uændrede forhold om 10 år - så det ender nok med endnu mere burokrati, mere trængsel og samme mængde CO2 udledning fra transportsektoren.

 • 1
 • 5

En ting er sikkert, det bliver vanvittigt bureaukratisk og aldrig helt retfærdigt.

Læg mærke til hvordan google map inden for få sekunder kan vise hvordan bil trængslen er, eller er ved at udvikle sig. Meget simpelt komputer regnestykke, så mangler man bare at taste ind hvor meget ens transporter bidrager til trængslen.
Næh vent det er ikke en gang nødvendigt, det kan google map da allerede se ud fra bevægelses mønsteret. Google map vil kunne se om man transportere sig i en upassende stor enkelt persons transporter ud fra de andre trafikanters ændrede kørsels mønster.

 • 0
 • 0

Her er tre forslag som vil virke – men som nok er for drastiske til at der kan skaffes flertal I folketinget:
1) Fjern afgiften på EL ==> Flere EL-biler + mindre CO2. (Koster vel 100 miliarder i tabt provenu)
2) Sæt en CO2 skat på al fossilt CO2 udledning i DK. F.eks 5 kr/kg CO2 ==> +50 miliarder.
3) Trængsels-zone-afgift på arbejdspladser på 200.000 kr/år/ansat. F.eks. indenfor København/Århus/odense ==> +50 miliarder.

Desværre tænker jeg at vores politikkere kun kan få gennemført småjusteringer af de systemer vi har i forvejen – så det ender nok med næsten uændrede forhold om 10 år - så det ender nok med endnu mere burokrati, mere trængsel og samme mængde CO2 udledning fra transportsektoren.


CO2 afgiften lægges på ved produktionen i Danmark. Fjerner vi elafgiften, skal vi sikre os, at vi må lægge CO2 afgift på den importerede strøm, hvis den kommer fra et kraftværk der giver CO2.

Jeg er ikke sikker på, at det fungerer at fjerne elafgiften. Derimod, er en god idé at give tilskud - hvilket burde være muligt, når der opkræves afgift. Et tilskud kan vi nøjes med at give, når der behøves strøm på nettet - og derved er det med til at stabilisere nettet. Altså, altid tilskud til vindenergi og solenergi, men kun tilskud til fosilt fremstillet el, hvis der der ikke er vindstrøm nok, og mangler varme.

Derudover er et problem, at importeret strøm ikke kan indgå i stabiliseringen af elnettet, og jeg forestiller mig, at man netop kun giver tilskud til elproduktionen som er med i et styringssystem der stabiliserer produktionen. Da importeret strøm ikke er med til at stabilisere det danske elnet, så forestiller jeg mig, at der ikke gives tilskud til importeret strøm, men kun til strøm, der er med i den overordede styring. F.eks. kan kraft-varmeværker kun få tilskud, hvis de har brug for at producere varme i forhold til strømmen, og at der ikke er vindmøllestrøm nok. De skal gerne kunne frakoble store varmepumper, og omlægge produktionen hurtigt, for at være med. Derfor er en god idé med elafgifter på alt strøm, og så give tilskud til strøm, der er med i en ordning, som har til formål at stabilisere elnettet, på grund af produktionen fra vindmøller og alternativ energi.

 • 0
 • 2

Bilen står for den altovervejende del af den fradragsberettigede job pendling

Det er da noget fordrukkent vrøvl.

Du havde så travlt før med at nedgøre Nordsjælland (hvoraf en stor del faktisk ikke svømmer i guld og whisky), men en stor del af Nordsjællanderne bruger faktisk det offentlige til pendling, og får præcis samme fradrag som hvis de kørte i bil!!

Og så er det i øvrigt så som så med ordentlig infrastruktur til Nordsjælland, det gør sig gældende for både offentlig transport, og vejnettet!

 • 3
 • 1

Det er da noget fordrukkent vrøvl.
og bla bla bla bla!


zip!

Du har sådan et henrivende og vældig begavet sprog, Christian!
Men hvor i alverden læser du at jeg nedgør Nordsjælland?

Den omtalte rapport fra Transportraadet er i øvrigt tilgængelig endnu. Hovedkonklussionerne - dengang, det er snart 20 år siden - er (klippet fra rapporten):

Befordringsfradraget tilfalder ikke specielt landdistrikter og udkantsområder eller lavindkomstgrupper:
- Befordringsfradraget benyttes især af personer bosat på Sjælland i en kreds rundt om
hovedstadsregionen. Bosatte på Lolland-Falster og omkring de store byer i Jylland
og på Fyn har også relativt store fradrag, mens bosatte i resten af landet har langt
mindre fradrag. Dette er noget i modstrid med, at befordringsfradraget ofte fremstilles som særlig vigtig netop for bosatte i landkommunerne.
- En større andel af befolkningen i landdistrikter end i byerne har befordringsfradrag.
Men også for bosatte i landdistrikter, spiller fradraget størst rolle i kommunerne på
Sjælland, og mindst i de mere landlige kommuner i Jylland og på Fyn.
- Befordringsfradraget vokser med indkomsten, således at højtlønnede personer gennemsnitligt har større fradrag end lavere lønnede.

Så det er ikke kun Nordsjælland, der får.
Hvis nogen har noget nyere, hører jeg gerne.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten