phloggen

Ikke en måde at køre et sundhedssystem

En teknologisk detalje der stort set er gået i glemmebogen, er at jernbaner kom før telegrafen, hvilket gjorde dem til noget af det mest komplexe man kunne forestille sig, for ledvogteren på Ydre Udbys Hulvej skulle have instruktioner der virkede selvom man ikke kunne kontakte ham hurtigere end per brev med næste forbipasserende tog.

Et sted overlever denne teknologihistoriske trivia: I det USAnske udtryk "That's no way to run a railroad" eller "That's a hell of a way to run a railroad" som typisk bruges når en stor operation der burde have fungeret er kørt helt af sporet.

F.eks Regeringen George W. Bush's håndtering af "Katrina".

Udtrykket er allerede begyndt at dukke op om Covid19 håndteringen i USA og med god grund.

Helt uden at bringe Trumpolino ind i billedet, gør både magtfordelingen og strukturen af sundhedsvæsnet det næsten umuligt at håndtere en pandemi fornuftigt.

Sundhedsvæsnet i USA bliver drevet for profittens skyld.

Der er utvivlsomt utallige idealistiske medarbejdere med hjærtet på rette sted, men deres løn bliver betalt af store profitdrevne virksomheder.

Fordi det er "helt almindelige virksomheder" gælder almindelige ansvarsretslige principper, frem for særordninger som vi kender det fra f.eks patientklagenævnet.

Fordi det er ansvarsretslige principper, fordi vi taler om død og lemlæstelse og frem for alt fordi USA bruger juryer til at afgøre dem, har alle i sundhedsvæsnet, fra organisationen, til hospitalet, hospitalsdirektøren, lægerne, sygeplejeskerne, portørene, firmaet der er hyret til at gøre rent og elektrikeren der skal skifte en pære i en lampe, meget dyre ansvarsforsikinger.

Den fødselslæge der bragte min søn til verden i USA, betalte f.eks 55% af sin omsætning direkte ind i ansvarsforsikringen og det var kun så lavt fordi hun havde mange års erfaring og endnu aldrig var blevet trukket i retten af en patient.

Derfor er al kontakt med sundhedssystemet i USA rablende vanvittigt dyrt, sammenlignet med ethvert andet land i verden.

De fleste USAnere der har en, får deres sygesikring som en del af "benefits" fra deres arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren tilbyder sygesikringen ved at indgå en kontrakt med en "HMO", en "Health Management Organization", der igen laver aftaler med ambulancer, læger og hospitaler om at levere et ved kontrakt nøje aftalt og kaliberet niveau af sygesikring.

Som konsekvens af dette, kan du ikke bare skynde dig til nærmeste hospital, eller for den sags skyld selv vælge læge: Hvis du får en regning fra en "health provider" som er "out of network" betaler din sygesikring intet, du hænger på den selv.

Derfor kan helt almindelige USAnere ende i den situation at de først skal ringe til deres HMO for at få lov til at henvende sig til en af HMO'en udpeget læge, for at blive checket for om de har blindtarmsbetændelse.

Har de så det, skal de bruge det rigtige ambulancefirma til at blive kørt til det rigtige hospital for at blive opereret af den rigtige kirurg.

Ja, I læste rigtigt: Kirurgerne er nemlig i stort omfang selvstændige der lejer sig ind på hospitalet, ligesom praktiserende læger betaler hospitalet for "admitting priviledge" så de kan indlægge patienter.

Er man uheldig, som en af mine bekendte, at kirurgen ikke bliver færdig med den forrige operation og en anden kirurg, efter patienten er bedøvet overtager opgaven sagen, kan man vågne op til en regning på 3 månedslønninger, fordi denne kollega var "out of network". Det tog hende fire opslidende år med retssager at få HMO'en til at æde den regning og da både vinder og taber betaler sin egen advokat i USA, kostede det hende stadig $5000 i advokatregning.

Eksemplet med blindtarmsbetændelse er et af de nemme, det siger HMO'en praktisk taget altid ja til, men for mange ikke-livstruende sygdomme kan første niveau i processen være at man skal overbevise en medarbejder i HMO'en, via telefon og email, om at man i det hele taget skal have lov til at gå til lægen til at begynde med.

Det siger sig selv, at alle har tænkt sig om: I det "business-environment" er den logiske strategi at behandle så få patienter så dyrt som muligt og derfor bliver der skrevet faktura på alt.

Regningen på min søns fødsel, gudskelov betalt af hans mors sygesikring, indeholdt f.eks en linie for hvert påbegyndt kvarter vi havde "konsulteret" med en af sygeplejeskerne.

Uden på noget tidspunkt at tage fat om ondets rod, har Kongressen fedtet rundt i hjørnerne i snart 80 år.

F.eks skal alle hospitaler behandle "livstruende syge" der ankommer i deres skadestue uden først at sikre sig betaling derfor, men samtidig er der sat et loft over hvor stort et beløb hospitaler skal acceptere at miste på patienter der ikke kan betale. Osv. osv.

Det samlede resultat er at den absolut overvejende årsag til personlig konkurs i USA er en hospitalsregning og at befolkningen derfor er "opdraget" til at holde sig langt borte fra sundhedssystemet, indtil alle andre muligheder synes udtømt.

Her må man ikke glemme at når vi taler om USAs befolkning, tænker vi næsten altid på hvide middelklasse familier i velbjergede jobs, ("As seen on Television!") simpelthen fordi det er dem der har råd til at have venner og bekendte - som os - fra udlandet.

Den anden halvdel af USAs befolkning opdager vi danskere kun hvis vi drejer forkert ind i en "bad part of town" på en ferie derovre. Joda, vi hører vittighederne om de mexikanske håndværkere og den farvede "token employee" osv, men på samme måde som med århusvittigheder er der uendelig langt fra karikaturen til virkeligheden.

Her kommer de politiske lappeløsninger ind i billedet: Når man er pensionist har man ikke løn og ingen "benefits" og derfor oprettede man "MediCare" som er offentlig sygesikring for pensionister, den gang med helt klar plan om at det med tiden skulle udbredes til hele befolkningen, men det var der for mange penge at tjene ved at forhindre. Man lavede også "Medicaid", som f.eks dækker handicappede og visse kronisk syge.

Obama-Care var på mange måder en væsentlig forbedring i detaljer, men lod den (set med vores øjne) dybt syge struktur uforandret, men lovene har lige siden vedtagelsen være udsagt for meget ihærdig sabotage fra såvel det ene parti som de mange betalte politikere i det andet, foruden delstatsguvernører, deltstatsregeringer og mange andre af den ca. 1 mio "non-medical personel" der tjener deres løn på at lave "blame-allocation" i det nuværende system.

I en situation som Covid19 pandemien, står USA derfor med et hospitalsvæsen der er optimeret til det absolut mindste antal senge der giver det bedste afkast, bemandet af fagfolk der er panisk bange for at begå en fejl på en patient der kender en god advokat og en befolkning der går i en stor bue udenom dette hospitalsvæsen, enten fordi de frygter at blive ruineret, eller fordi de ved de vil blive det.

Og USAs helsesystem har levet helt op til forventningerne i denne situation: Regninger på $3000 for en covid19 prøve og en teenager der døde efter at være blevet afvist fra skadestuen fordi han ikke havde sygesikring og ikke var "livstruende syg" set fra hospitalets "risk-management" systems synspunkt.

Det så ikke aktuelt i den foreliggende situation, men det ville være naturligt at spørge om ikke en kompetent regering ville kunne gøre et eller andet ?

Forbavsende lidt viser det sig.

Fordi dem der skrev grundloven i 1700-hvidkål ikke havde fantasi til at forestille sig hverken vaccinationer, antibiotika eller biokemi, er folkesundhed ikke en af de explicit "reserverede" føderale områder, så det styrer delstaterne selv[1]. Derfor ser vi nu visse stater indføre "holde afstand" regler og lukke skoler, mens nabostaten ved siden af ikke gør.

Grundlæggende kan føderalregeringen smide penge efter problemet og prøve at koordinere de 50 guvernører hvis ansvar det fundamentalt set er.

Eller som Obama sagde: "Jeg har kun to arbejdsredskaber: En kuglepen og en telefon."

Det med pengene har Kongressen lige gjort: De har kastet ca. 2000 mia $, ca. 15-16 tusinde mia kroner, primært efter erhvervslivet[2].

Det stoppede kun aktiekursernes styrtdyk en halv dags tid, utvivlsomt sammenfaldende med en masse "insider-trading" men pengene ser ikke du til at gøre nogen relevant forskel på pandemiens forløb.

Alt i alt kører covid19 totalt med klatten i USA, for det er simpelthen ikke en måde at køre et sundhedssystem på.

De seneste dødstal fra USA er ca. 2000, et tal der fordobles hver tredje dag.

Hvis alle 50 delstaters guvernører og lovgivende forsamlinger tog sig sammen her og nu, vil inkubationstiden på to uger have 30 doblet dødstallet til 50-60 tusinde, inden deres beslutninger får en virkning.

Bruger de en uge på at komme i gear, hvilket ville være tæt på et politisk mirakel, taler vi 250 tusinde døde.

Et realistisk bud er derfor at omkring en million mennesker vil dø i USA i den næste måned[3].

...og det er vel at mærke forudsat Trumpoline ikke gør noget dumt.

phk

[1] Der findes det der kaldes "spending clause loopholes": Kongressen bestemmer selv hvorledes den bruger de skattepenge den er autoriseret til at indkradse. Den kan f.eks vælge at give penge til vedligehold af motorveje, men kun hvis den højeste tiladte hastighed er 55 mph og sikkerhedsseler er påbudt. Så kan delstaterne jo overveje om de vil rette ind eller selv betale for asfalten.

[2] Samme erhvervsliv har kvitteret ved at fyre mere end 3 mio medarbejdere, for at få dem ud af deres "healthcare" kontrakter, som alle forventer exploderer i pris næste år, for et eller andet sted skal hele "sundhedsindustrien" jo hente pengene.

[3] Kun hvis det bringer USA til "der ligger lig overalt" får virusmutationer med højere dødelighed bedre muligheder (=1918 scenariet), men jeg forventer - jeg håber - at se nationalgarden blive sat igang med rendegraver længe inden det kommer dertil.

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Uh, hvor er det spændende!

Egentlig ikke.

Enhver der forstår differential- og integral-regning på gymnasieniveau kan se at USA sandsynligvis rapporterer flere døde en Kina i morgen.

Til dem der er klar med en automat-reaktion om pålideligheden af de kinesiske tal:

Selv hvis Kinas dødstal er en faktor ti for lavt, indehenter USA det formodentlig om to uger, alene på basis af de der allerede er smittet nu.

Der er bestemt også grund til at være skeptisk overfor dødstallene fra USA så længe mange delstater ikke tager situationen seriøst.

 • 43
 • 1

Og det er jo ikke bare en konkurrence om soft power. Hvis de går efter 'herd immunity' kan USA tabe den økonomiske førsteplads meget hurtigere end ellers forudset. Men resultatet kan også blive et 'Make America White Again', baseret på hvem der har forsikringerne.

Modsætningsvis, at Sverige vælger den strategi kan nok bedst forstås som et forsøg på at løse Sveriges største problem: Sverigedemokraternes fremgang ved valgene. Deres vælgere findes formodentlig fortrinsvis i de ældre kohorter. Befolkningen kan siden suppleres op andetstedsfra efter pandemien er ovre.

 • 7
 • 26

Sverige vælger den strategi

Var der ikke en belgisk nyhed (en minister med tyrkiske baggrund) som sagde at coronavirus rammer saerligt hårdt i de tyrkiske - arabiske familie strukturer - hvor mange spiser sammen og mange kommer på besøg og hvor man har en taet familie struktur? ...(Tror ikke den gruppe stemmer SD)

 • 5
 • 4

meget bekymret

Også jeg - håber alle danske i USA kommer hurtigst muligt hjem - hvis de kan.

Hvis først plynringer starter og "400.000 med mild Corona forkølelse giver op" - så kan de gribe til våben (de skal Jo alligevel dø - da de ikke kan komme på Hospital)

 • 2
 • 11

Enhver der forstår differential- og integral-regning på gymnasieniveau kan se at USA sandsynligvis rapporterer flere døde en Kina i morgen.

Tak for at sætte lidt flere detaljer på det amerikanske sundhedssystem, som de fleste af os givetvis har en fornemmelse af vil være ilde rustet mod epidemier, der ikke skelner mellem om folk ligger højest eller lavest i indkomstskalaen.

Har du gjort dig nogen tanker om den svenske strategi på området? Det ser jo p.t. ud som om de lige nu stikker hovedet i sandet og håber på, problemet går væk når en større eller mindre andel af deres ældre befolkning er flyttet permanent i et-værelses med låg, men når man kigger på fremskrivningerne er det svært at se et scenarie, der ikke bliver meget grimt (eller skifter til total nedlukning og udskiftning af Anders Tegnell m.f. fra den ene dag til den anden).

 • 12
 • 2

Imens drømmer Trump om fyldte kirker påske søndag 7:30 https://www.youtube.com/watch?v=vGiV5ITWVW...

Udover kapacitets situationen på sygehusene, er der en anden bekymrende side ved sygdomme med en høj R0-værdi, altså hvor mange mennesker lægger sig syge samtidigt. Hvis store dele en af befolkningen er syge samtidigt, begynder områder der beskæftiger få og højt specialiserede medarbejdere, at blive alvorligt presset. Der er dem der tænker, hvorfor ikke lad os få det overstået lidt hurtigt á la: " we can't have the cure be worse than the problem". Hvordan mon de forestiller sig et samfund ser ud efter en uge eller to uden vand, el eller varme.

 • 5
 • 2

Hvorfor er køb af flere våben en af de første reaktioner på corona smitten? Det virker ikke særlig gennemtænkt at bruge økonomiske midler på det netop nu.

Hvis man bor i et samfund, hvor alle naboerne har våben, og man forventer, samfundet bryder sammen, så lov og orden ikke længere kan opretholdes, er det fuldstændig rationelt (også) at hamstre våben og ammunition: Hvis du som den eneste har fyldt din kælder op med mad og medicin, og ikke har nogen våben at forsvare dig med, er det kun et spørgsmål om tid, før du bliver udsat for et hjemmerøveri, når gaderne bliver overtaget af kriminelle bander, der leder efter forsyninger.

Den bedste strategi i en sådan situation ville dog nok være at holde meget lav profil.

 • 22
 • 1

Tak for indblik i USAs sundhedssystem. At det er dyrt og ineffektivt, vidste jeg. Men det synes mere grelt og især mere bureaukratisk, end fantasien rækker.

Jeg tænker, at uanset samfundsmodel, hvis der er (moralsk set) uretmæssig, let adgang til midler/fordele, vil den blive udnyttet fuldstændigt hæmningsløst og med stor kreativitet. Af flertallet (ad de der forsøg med skjult kamera, hvor man stiller en skål slik foran et lille barn, befaler det at holde fingrene væk, hvorefter den voksne forlader rummet).

Misbrug af midler sker uanset om adgangen er via den amerikanske drøm: individets selvrealisering via forretning & profit eller visse dele af den danske model: via offentlige ydelser (evt. borgerløn? ;-), momssvindel, forlorne skatterefusioner, offentlige ubevogtede konti, egentlig tiltænkt socialt udsatte. Resultatet kan i alle tilfælde blive Storm P-maskinelt, hundedyrt og umenneskeligt.

Den bedste sundheds- og samfundsmodel spirer nok ved løbende virkeligheds-test og afbalancering af diverse systemtyper, uden overforenklende quickfix og ønsketænkning.

 • 19
 • 0

Det må da være bedre om alle tænkte i værnemidler i stedet. Sprit, masker, handsker og andet der kan hjælpe med at beskytte mod smitte spredning.

ja, langt bedre. Men det kræver måske at mennesker er lige så 'intelligente' som myrer, der vist altid agerer til fordel for boet (og dermed på den lange bane til fordel for sig selv). Det store flertal af os er slet ikke indrettet til at håndtere noget, der både kræver meget stor, præcis viden og 100% systematisk og samfundssindet adfærd. Både bio-virus og it-virus udstiller i den grad "homo sapiens"s begrænsninger. (Måske skulle vi tage navneforandring?)

 • 14
 • 0

Værnemidler mod corona smitte er da noget staten kunne sørge for at der er rigeligt af og frit tilgængelig for alle. Hvis viljen var altså. Så er tyveri af den slags vel ikke noget der burde forekomme.

Forholdene i USA er nok bare så meget anderledes som der beskrives.

 • 0
 • 4

Har du gjort dig nogen tanker om den svenske strategi på området?

Der er en skole af kompetente fagfolk der mener at en vis (lille) procentdel af jordens befolkning vil dø af Covid19 uanset hvad vi gør.

Den humanistiske reaktion på den påstand er noget i stil med "Det kan muligvis være sandt, men vil kæmpe med alt hvad vores sundhedssystem kan for hvert eneste individ".

Den vækstøkonomiske reaktion er derimod i retningen "Det ville være tovligt at bruge en masse hospitalsresourcer og bremse hele samfundsøkonomien hvis de bare dør alligevel."

Sverige synes at hælde mere mod den sidste end den første holdning[1].

Indtil vi kender det endelige resultat, om et år eller fem, kan man ikke påstå at der er et faktuelt grundlag for dømme hvad der er den "rigtige" eller "fornuftige" holdning, det er begge to legitime og rationelle tilgange til en situation der er totalt domineret af ukendte faktorer.

Sverige har et velfungerende demokrati og derfor er jeg helt tryg ved at det bliver de svenske vælgere der kommer til at fælde dom over regeringens politik.

Det kan man ikke sige om hverken Kina, USA, Rusland, Brasilien eller UK.

[1] Det ser lidt ud som om lande med kvindelige statsledere at hælde mod den første holdning mens mandlige statsledere hælder mod den sidste, men jeg har ikke checket om det holder vand rent statistisk.

 • 20
 • 4

Men det synes mere grelt og især mere bureaukratisk, end fantasien rækker.

Fantasien er helt klart en begrænsning på det punkt for os danskere.

Mens jeg var i USA var det således at hvis du skiftede job og dermed sygesikring, dækkede din nye sygesikring aldrig "pre-existing conditions".

Det betød at hvis du led af sukkersyge eller anden kronisk sygdom kunne du ikke skifte job. Gæt selv hvad det gjorde ved udsigterne til lønforhøjelse.

En graviditet blev opfattet som "a pre-existing condition" og en af mine kolleger kunne derfor ikke imod et godt jobtilbud, fordi hans kone var gravid.

I afdelingen for "nu tager du pis på mig, ikke?" så Kongressen sig nødsaget til at vedtage en lov der forbød hospitaler at udskrive nyfødte og deres mødre midt om natten.

 • 28
 • 1

Den vækstøkonomiske reaktion er derimod i retningen "Det ville være tovligt at bruge en masse hospitalsresourcer og bremse hele samfundsøkonomien hvis de bare dør alligevel."

Sverige synes at hælde mere mod den sidste end den første holdning[1].

Det forekommer mig at Sverige får det dårligste af begge valg. Fordi resten af verden er lukket ned, så kan svenskerne ligeså godt gøre det også. Jeg kan ikke forestille mig at deres industri bare kan køre videre upåvirket hvis der ikke er nogen købere til varerne.

 • 14
 • 1

Indtil vi kender det endelige resultat, om et år eller fem, kan man ikke påstå at der er et faktuelt grundlag for dømme hvad der er den "rigtige" eller "fornuftige" holdning, det er begge to legitime og rationelle tilgange til en situation der er totalt domineret af ukendte faktorer.

Jeg er enig i, der er mange ukendte faktorer.

Hvis man lægger følelserne til side og tager den svenske vinkel, vil jeg dog påstå, den ikke er uden problemer: Når sygehusene bliver overbelastede, vil der være mange andre end coronapatienterne, der dør, hvilket vil medføre store omkostninger. Hertil kommer de store dele af arbejdsstyrken, der bliver lagt ned midlertidigt - en del vil (så vidt vi ved på nuværende tidspunkt) få permanente lungeskader, som også medfører udgifter på langt sigt.

Det er nu også svært at forestille sig, at samfundet skulle køre videre i samme økonomiske gear som hidtil, mens 3-5 % af befolkningen er i gang med at dø på overfyldte intensiv-afdelinger rundt omkring.

Det bekymrer mig lidt, at Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut tilsyneladende mener, det er uundgåeligt, at vi allesammen (eller i hvert fald lidt over halvdelen) før eller siden får sygdommen. Tænk, hvis man havde samme defaitiske holdning til ebola eller AIDS.

 • 15
 • 3

Men det kræver måske at mennesker er lige så 'intelligente' som myrer, der vist altid agerer til fordel for boet (og dermed på den lange bane til fordel for sig selv).

På netop dette punkt er der enorme kulturforskelle verden over.

I store dele af Asien er man stort set villig til at tage en kugle for systemet hvis man bliver bedt om det.

Vi her i Norden er temmelig tro mod "systemet", men følger ikke slavisk ordre.

I USA ser de fleste på statsmagten (delstat og føderal) med skepsis grænsende til fjendtlighed.

Det betyder i praksis at når regeringen siger "isoler dig selv" gør alle, inklusive de fleste kriminelle det i Asien, vi i Norden gør "noget der mindre om det" og i USA må politiet og nationalgarden patruljere i gaderne hvis det skal blive til noget.

 • 20
 • 1

Hvorfor er køb af flere våben en af de første reaktioner på corona smitten? Det virker ikke særlig gennemtænkt at bruge økonomiske midler på det netop nu.

Det er hellere ikke tilfældet for langt de fleste amerikanere. Man skal også passe lidt på vores egne medier, der gerne fortæller en god historie.

Det er rigtigt at den berygtede National Rifle Association kører retssager på at salg af våben skal betragtes som "essentiel business" og derfor fortsætte selvom alt andet er lukket ned. Men der skal man også huske på at de bare forsøger at hjælpe deres medlemmer med at overleve krisen. De er ligeså hårdt ramt som alle andre hvis deres butikker skal lukke.

Der findes en stor subkultur i USA, hvor de mener at du ikke skal være afhængig af staten for beskyttelse. Du skal kunne beskytte dig selv. De drømmer om et scenarie hvor de kan få lov til at være helte og vise at de har ret. Du ser tilmed massere af literatur og film bygget over det tema. Typisk bliver menneskeheden i resten af verden udryddet og så klarer de skærene i USA på grund af deres våben. Hvis du er med i det, så er det meget naturligt at tænke zombierne kommer og løbe ned og købe endnu flere våben.

 • 11
 • 1

Det bekymrer mig lidt, at Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut tilsyneladende mener, det er uundgåeligt, at vi allesammen (eller i hvert fald lidt over halvdelen) før eller siden får sygdommen. Tænk, hvis man havde samme defaitiske holdning til ebola eller AIDS.

Jeg tror det er vigtigt at respektere at manden faktisk ved mere om vira end os andre.

Coronavirus som Covid19 er meget mere i stil med forkølelse end med AIDS eller Ebola.

Den eneste logiske forklaring på at vi alle kan blive forkølede hvis vi får kolde fødder, er at vi må blive bombarderet af forkølelesvira fra smittede men symptomfrie mennesker omkring os - groft sagt at vi konstant går rundt i en sky af forkølelsesvira.

Hvis Covid19, som meget tyder på, spredes af tilsvarende raske smittebærere og hvis vores imunitet efter sygdommen ikke bliver bedre end den bliver overfor forkølelsesvira, bliver Covid19 simpelthen "den nye og alvorlige forkølelse" fremover og så vil dem der ikke kan klare den dø før eller siden.

Der sker heldigvis normalt det at vira mutere til noget mindre dødeligt fordi det forøger chancen for at smitte videre. (Dette er særdeles veldokumenteret for AIDS vidus.)

 • 13
 • 2

Men nu du skal affeje andres udemærket argumenter med at de ikke mestrer basal regning kan vi da også teste dig som så kan fortælle mig hvad kvadratroden af -1 er?

Rolf,

Jeg har virkelig ondt af dig, hvis du har problemer med at forstå matematik på gymnasieniveau.

Men du må forstå og acceptere at det betyder denne matematik ikke virker eller at vi andre ikke må bruge den bare fordi du ikke kan følge med.

Jeg er 100% overbevist om at debatten under en blog på ing.dk er helt ubrugelig som pædagogisk kanal for at bibringe dig en forståelse af denne matematik, men jeg kan kun på det kraftigste opfordre dig til at prøve at finde en anden måde at lære det på.

Til inspiration kan jeg kraftigt anbefale YouTube kanalen "Numberphile", der har et stort antal gode videoer om alle mulige matematiske emner og detaljer.

 • 20
 • 8

Enhver der forstår differential- og integral-regning på gymnasieniveau kan se at USA sandsynligvis rapporterer flere døde en Kina i morgen.

Har du lige lært differential- og integralregning siden du altid skal bruge det som en overfladisk affejning af og total arrogance for andres argumenter?

Et bedre argument var at tage udgangspunkt i din sætning:

"Uden på noget tidspunkt at tage fat om ondets rod, har Kongressen fedtet rundt i hjørnerne i snart 80 år."

Og fortsætte med, at det med tage fat om ondets rod, kun er noget der ser ud til at kunne lade sig gøre et sted i Asien, i vores tid.

Et bedre argument er at lige meget hvilken form for regning du mestrer kan du ikke gå ud fra tallene pga. det store skygge tal grundet inkubationstiden og særligt politikernes nølen i vesten inkl. Danmark, trods WHOs advarsler gav rigeligt med tid til forberedelse med at skaffe test, udstyr og planer for at begrænse smitte der VIL komme ind i landet, lige meget hvad et par inkompetente tosser hos vores sundhedsmyndigheder mente. Det er konsekvenserne man ser og vi i høj grad kommer til at betale dyrt for, særligt økonomisk. Samtidigt render nogle sindssyge individer rundt i samfundet og sender blomster til de politikere der har svigtet samfundet. Jep Danmark som man kender det og hvor man kunne starte med kritik. Men nej ikke PHK, selvom det ville have været ligegyldigt med USA sundhedssystems tilstand, hvis USA havde handlet efter WHOs anbefalinger, ligesom nogle Asiatiske lande. Igen det der med at tage fat om ondets rod.

Så må vi se om anden bølge til efteråret bliver en væsentligt mere dødelig mutation, lige som vi har set så mange gange før.

Men nu du skal affeje andres udemærket argumenter med at de ikke mestrer basal regning kan vi da også teste dig som så kan fortælle mig hvad kvadratroden af -1 er?

 • 5
 • 32

Sverige har et velfungerende demokrati

Med fri og offentlig stemmeafgivelse, for de der ikke har noget at skjule, samt fornuftige partier, der laver clearingaftaler, der sikrer at enhver stemme på Sverigedemokraterne er spildt. Svenskerne burde uden problemer kunne stemme over nettet med digital signatur og kvittering, så den enkelte kan dokumentere overfor arbejdsgivere og de sociale myndigheder at hen har stemt korrekt.

 • 12
 • 11

Torsten Pedersen

Og det er jo ikke bare en konkurrence om soft power. Hvis de går efter 'herd immunity' kan USA tabe den økonomiske førsteplads meget hurtigere end ellers forudset. Men resultatet kan også blive et 'Make America White Again', baseret på hvem der har forsikringerne.

Modsætningsvis, at Sverige vælger den strategi kan nok bedst forstås som et forsøg på at løse Sveriges største problem: Sverigedemokraternes fremgang ved valgene. Deres vælgere findes formodentlig fortrinsvis i de ældre kohorter. Befolkningen kan siden suppleres op andetstedsfra efter pandemien er ovre.

Morbid galgenhumor.

Rent realøkonomisk er der mange lande i verden som står sig bedre ved at lade deres befolkning decimere end ved at gøre en reel indsats.

Alle OECD lande ville få mere ud af at gennemføre WHO test test test strategien, men USA kan ikke pga. inkompetent ledelse og deres mærkværdige sundhedssystem.

Jeg tror nu ikke at ældre konservative mænd i Sverige bliver de eneste ofre.

Hvis Danmark mander sig op og gennemfører en rationel strategi og det gælder også for Norge, Finland, Tyskland, de baltiske lande og Polen, så kan vi heller ikke have fri ret til at pendle til Danmark medmindre man har en dokumenteret og verificeret positiv test eller en opdateret negativ test.

Det er det rene og skære gak som foregår i Sverige.

Danmark skal ikke trækkes igennem sølet på samme vis med ti tusinder af døde og varigt skadede borgere.

 • 10
 • 5

Rolf Hansen

Samtidigt render nogle sindssyge individer rundt i samfundet og sender blomster til de politikere der har svigtet samfundet.

Det er mig der har stemt dig op, men politikerne er ikke dem som har svigtet. Regeringen har på trods af Søren Brostrøm og Kåre Mølbak besluttet den nuværende lockdown, lukning af grænserne, opprioritering af Test Test Test og invitation af Assisterende generalsekretær i WHO Bruce Aylward https://politiken.dk/indland/art7731411/Fl...

De fire beslutninger kan blive vendepunktet og det ville jo være skønt, hvis regeringen helt og holdent åbnede mail korrespondence, regnestykker og strategi scenarier.

Den samtidige artikel af fire professorer fra det Økonomisk Råd her på Ing.dk viser farlig lav faglig kompentence som alle studerende ved deres undervisningsanstalter skulle dumpe på.

Alle deres tal er med kilder undtagen kernetallet, hvor de vælger oldgamle WHO skøn istedet for deres 4-11 gange højere seneste skøn over dødeligheden.

 • 4
 • 13

Den fødselslæge der bragte min søn til verden i USA, betalte f.eks 55% af sin omsætning direkte ind i ansvarsforsikringen og det var kun så lavt fordi hun havde mange års erfaring og endnu aldrig var blevet trukket i retten af en patient.

Jeg godt at ansvarsforsikringer er et problem i USA, men er der nogen dokumentation for disse tal ud over PHK's personlige beretning.

USA har et sundhedsvæsen i verdensklasse, som sætter standarder. Jeg finder det svært tro dette er muligt, hvis over halvdelen af ressourcerne går til ikke faglige udgifter. Man kan sammenligne det lidt med korruption som holder mange lande nede, fordi der altid er nogen, som skal have deres bid af kagen uden at yde. Det ser dog ikke ud til at det gør USA til et uland.

 • 5
 • 21

PHK

Jeg tror det er vigtigt at respektere at manden faktisk ved mere om vira end os andre.

Coronavirus som Covid19 er meget mere i stil med forkølelse end med AIDS eller Ebola.

Den eneste logiske forklaring på at vi alle kan blive forkølede hvis vi får kolde fødder, er at vi må blive bombarderet af forkølelesvira fra smittede men symptomfrie mennesker omkring os - groft sagt at vi konstant går rundt i en sky af forkølelsesvira.

Hvis Covid19, som meget tyder på, spredes af tilsvarende raske smittebærere og hvis vores imunitet efter sygdommen ikke bliver bedre end den bliver overfor forkølelsesvira, bliver Covid19 simpelthen "den nye og alvorlige forkølelse" fremover og så vil dem der ikke kan klare den dø før eller siden.

Der sker heldigvis normalt det at vira mutere til noget mindre dødeligt fordi det forøger chancen for at smitte videre. (Dette er særdeles veldokumenteret for AIDS vidus.)

Det er nok på tide at du lærer lidt mere.

Forkølelse er en samle betegnelse for en masse forskellige sygdomme, der ikke alle er vira inducerede.

Alle har hidindtil ignoreret forkølelse og de fleste arbejder, hvis de ellers er istand til det, så vi har bare vænnet os til at være ramt af alle de forskellige patogener som giver forkølelse inklusiv forskellige Corona Vira, der giver influenza.

Vi ved ikke om COVID-19 bliver en ny i rækken af Coronaer vi skal kæmpe med i fremtiden, men det er overvejende sandsynligt ifølge Lone Simonsen. Decode Genomics fandt 40 forskellige COVID-19 mutationer hos https://nypost.com/2020/03/24/iceland-scie...

"Health authorities, along with biopharmaceutical firm deCODE Genetics, tested 9,768 people, including those who had already been diagnosed, people with symptoms and high-risk populations.

Some 5,000 people who did not show any symptoms agreed to participate — and 48 came back with positive results for the virus."

Det vi ved er at så ville være overordentligt smart at vente med at fægte med COVID-19 til efter vi har vaccineret befolkningen og har opbygget flokimmunitet samt ikke mindst har forstået, hvordan sygdommen skal bekæmpes i samfundet og behandles.

Iøvrigt så er en læge ikke uddannet til at håndtere sygdomme, men blot til at behandle dem. Den danske stat henfaldt til vanvittige ønsketænknings scenarier og dem holder SSI med Kåre Mølbak stadigt i hævd.

Det er en smal sag for Danmark at gennemføre 170.000 test og derigennem komme i samme position som Island.

Det kræver bare at de "ansvarlige" bliver ansvarlige og begynder at gennemføre, hvad WHO anbefaler på basis af hvad der dokumenteret fungerer istedet for at lalle rundt med hjemmegjorte "strategier".

Iøvrigt var en af hovedårsagerne til at tingene sejlede ud af kontrol her i Danmark at listeprisen for en Corona test hos SSI var 4.500 kroner - lidt en pendant til vanviddet i USA " Regninger på $3000 for en covid19 prøve".

Kendsgerningerne er at prøverne kan gennemføres for 10-20 kroner stykket og bliver det i vidt omfang i levnedsmiddelindustrien.

 • 15
 • 8

Der er en skole af kompetente fagfolk der mener at en vis (lille) procentdel af jordens befolkning vil dø af Covid19 uanset hvad vi gør.

Den humanistiske reaktion på den påstand er noget i stil med "Det kan muligvis være sandt, men vil kæmpe med alt hvad vores sundhedssystem kan for hvert eneste individ".

Den vækstøkonomiske reaktion er derimod i retningen "Det ville være tovligt at bruge en masse hospitalsresourcer og bremse hele samfundsøkonomien hvis de bare dør alligevel."

Sverige synes at hælde mere mod den sidste end den første holdning[1].

Det kunne vel også handle om hvilken slags pandemi vi står overfor. Ifølge denne artikel fra Wall Street Journal af Eran Bendavid and Jay Bhattacharya er der målinger der tyder på at dødeligheden er helt nede på 0,06%, eller meget mindre end alm influenza fx. Dog kender ingen med sikkerhed dødeligheden. Men det får selvfølgelig stor betydning for det scenarie man ser ind i. Den eneste måde at få en eller anden form for vished om det er at teste så meget som overhovedet muligt, noget som de grundige Tyskere åbenbart har indset meget tidligt. Men i et land med meget lav befolkningstæthed, lav gennemsnitsalder, godt sundhedsvæsen og høj hygiejne, og et scenarie med lav dødelighed, giver den svenske model sikkert god mening. Men lige meget hvad, så må formål nummer 1 være at undgå overbelastning af sundhedsvæsnet. Time will tell hvad det er for en satan vi har med at gøre. Her også lidt om nogle modeller som CDC har arbejdet med af Sheri Fink. Worst Case ser ikke rar ud!

 • 1
 • 4

Fra Fox News: https://www.foxnews.com/media/greg-gutfeld...

Det er pressen der dækker over sandheden. USA er klar til at åbne inden påske:

Gutfeld said that Americans understand what Trump is saying when he talks about opening the economy by Easter but that doesn't fit the media's narrative.

"Meanwhile, the public approves the handling of this once-in-a-lifetime crisis, perhaps because they're smarter than the journalists who love to deceive them," Gutfeld said.

Og han har ret. Trump har i dag stærkere opbakning i befolkningen.

 • 1
 • 14

PHK

Det betyder i praksis at når regeringen siger "isoler dig selv" gør alle, inklusive de fleste kriminelle det i Asien, vi i Norden gør "noget der mindre om det" og i USA må politiet og nationalgarden patruljere i gaderne hvis det skal blive til noget.

Der er stof til en interessant spilteori artikel her.

De undertrykte i USA ved udemærket godt at de er yngre og mere disposable samt defacto uden adgang til behandling der kan sikre deres overlevelse med godt helbred.

Kaos i USA er at alle som er forsikrede heller ikke kan blive behandlede.

Der har været næsten 9 doblinger fra 3 marts til 28 marts i antallet af registrerede dødsfald og der er i USA et meget stort mørketal blandt dem som slet ikke henvender sig til myndighederne eller "sundhedssystemet", da de fleste fattige skal betale ved kasse 1 ved enhver henvendelse. Så dødstallene fordobles stort set hver 67 timer, og det ved vi med stensikkerhed vil fortsætte de næste 14 dage og derfor at der kommer 5 doblinger af dagens dødstal på 2221 og dermed 142.144 registrerede dødsfald per 13 april.

Det betyder også at der vil dø +71.000 mennesker af COVID-19 eksklusiv mørketal i USA i tidsrummet mellem 10 april og 13 april.

Per 2010 var antallet af ICU pladser 104.000, så længe inden 10 april vil USA være tvunget i knæ og kan ikke tilbyde ICU til dem som vil dø, så derfor vil dødsraterne sandsynligvis nærme sig spanske og italienske tilstande.

Danmark har i øjeblikket skandaløse 12% dødelighed, hvor Norge som vi burde kunne sammenligne os med har 4% ikke langt fra duksen Syd korea med 3%.

Både Norge og Syd Korea har udsigt til at forbedre deres tal, hvorimod Danmark indtil der kommer en realistisk test test test baseret strategi gradvist vil nærme sig katastroferne i UK, Sverige og tilsidst Italien og Spanien.

 • 7
 • 8

Trump is saying when he talks about opening the economy by Easter

Trump kan opfordre alt det han vil, men det meste af nedlukningen er vedtaget i og af enkeltstater. USA er et kludetæppe af vidt forskellig lokal lovgivning, og som hovedregel har præsidenten ikke magt til direkte at blande sig i denne. På samme måde blev den meget omtalte sundhedsreform Affordable Care Act givet som et tilbud staterne kunne vælge at indføre - og ikke som et påbud fra centralregeringen.

 • 1
 • 0

Tesen om at det skulle gøre det bedst og billigst gælder åbenbart ikke i USA's sundhedsvæsen. Det er jo nærmest delt mellem forsikringsselskaber på den ene side og sundhedsvæsenet på den anden side, og ingen af dem ser grund til at gøre det billigere, godt hjulpet på vej af domstolenes praksis med uhyrlige erstatninger. De egentlige kunder i butikken, som betaler det, har ingen stemme. Systemet har taget røven på kunderne med en udbredt del og hersk strategi. Du kan godt få forsikringer der er billigere, men så er det også med en meget forringet service. Jeg har familie og bekendte derovre, og de fleste kan se at noget ikke fungerer, men udover lidt lapperier er der ingen enighed om en gennemgribende og radikal løsning. Måske politikere og embedsværk skulle tegne deres egne forsikringer helt privat?

 • 15
 • 1

USA er et kludetæppe af vidt forskellig lokal lovgivning, og som hovedregel har præsidenten ikke magt til direkte at blande sig i denne.

... medmindre det drejer sig om "føderale anliggender", i hvilket tilfælde delstaterne hverken må blande sig eller lægge forhindringer i vejen.

Hvis Trump beordrer alle "federal employees and contractors" på arbejde, det er ca. 4 mio inkl. postvæsnet og hæren, er der intet delstaterne kan gøre for at holde dem hjemme.

 • 13
 • 0

Sverige har et velfungerende demokrati og derfor er jeg helt tryg ved at det bliver de svenske vælgere der kommer til at fælde dom over regeringens politik.

Det kan man ikke sige om hverken Kina, USA, Rusland, Brasilien eller UK.

Sverige har en administrativ model som blev formet af Axel Oxenstierna med det formål at optimere landet til at føre krig, specifikt hvervning af også udenlandske soldater. På den er klistret et demokrati med et princip om at man ikke kan gribe ind i enkeltsager (jvf. ministerstyre).

Både i Danmark og Sverige arbejder embedsværket for en afbødningsløsning, politiske partier (i Sverige mig bekendt kun Sverigedemokraterna) for en inddæmningløsning. Det hænger sammen med opfattelsen af hvad det er der skal beskyttes, for administratorer er det staten, for politikerne folket.

 • 8
 • 0

Det er mig der har stemt dig op, men politikerne er ikke dem som har svigtet. Regeringen har på trods af Søren Brostrøm og Kåre Mølbak besluttet den nuværende lockdown, lukning af grænserne, opprioritering af Test Test Test og invitation af Assisterende generalsekretær i WHO Bruce Aylward https://politiken.dk/indland/art7731411/Fl...

Nej det er rigtigt, der må være nogle eksperter i vores myndigheder der har røde øre, taget i betragtning at den omprioritering af strategien var den strategi vi skulle have startet med for måneder tilbage da WHO først advarede os. Heldigvis for mig er det ikke mig der skal stå med den redegørelse, men vores ansvarlige myndigheder og evt. Eksterne eksperter, derfor vil jeg undlade at skyde på bestemte personer, da jeg ikke er eksperten, trods jeg ville have hørt efter WHO fra starten og gjorde, hvorfor jeg nok var mere angst end de fleste, måneder tilbage som kun blev forstærket af vores myndigheders handlen eller manglen på samme..

 • 2
 • 9

Måske politikere og embedsværk skulle tegne deres egne forsikringer helt privat?

Til absolut ingens forbavselse har politikere og politisk udpegede embedsmænd nogle rent ud fantastiske sygeforsikringer i USA: Fri og meget, meget billig adgang til det "verdensklasse sundhedssystem" Kjeld berømmer ovenfor.

En af de måder republikanerne prøvede at sabotere vedtagelsen af ObamaCare på, var med et ændringsforslag om at alle Kongressens medlemmer og deres stab selv skulle bruge ObamaCare. Da ændringsforslaget stik mod forventing fik stor tilslutning fra vendstrefløjen af demokraterne, og dermed risikerede at blive vedtaget, blev det i hast trukket tilbage.

 • 27
 • 0

den strategi vi skulle have startet med for måneder tilbage da WHO først advarede os.

Hverken du, SST eller SSI havde ikke fået en eneste politiker til at stemme for at indføre obligatorisk covid19 screening lige efter jul.

Hverken du, SST eller SSI havde fået en eneste politiker til at stemme for at lukke skoler og arbejdspladser i midten af februar.

Katastrofeberedskab er en sport man aldrig kan vinde i første forsøg.

Det store spørgsmål er hvor tidligt og hvordan politikerne reagerer næste gang.

 • 30
 • 4

I USA er tillid ikke kun til det politiske establishment braget ned i mange år - det deler de med en række andre lande - men også den interpersonelle tillid - den såkaldte generaliserede Anden. Den er næsten på linie med Mellemøsten og store dele af Afrika ifølge globale surveys.

Spilteoretisk minder det om "stag hunt" - det kan have en både non-corporativ og corporativt maximum.

Med lav tillid vil befolkningen have en tendens til at vælge den non-corporative med katastrofe til følge - hvilket forklarer våbenhamstringen.

 • 10
 • 0

Det betyder i praksis at når regeringen siger "isoler dig selv" gør alle, inklusive de fleste kriminelle det i Asien, vi i Norden gør "noget der mindre om det" og i USA må politiet og nationalgarden patruljere i gaderne hvis det skal blive til noget.

Der er stof til en interessant spilteori artikel her.

De undertrykte i USA ved udemærket godt at de er yngre og mere disposable samt defacto uden adgang til behandling der kan sikre deres overlevelse med godt helbred.

For flere år siden hittede jeg på en forklaring på den mørke middelalder.

Tag https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27... '(1) "An official wants to multiply subordinates, not rivals," and (2) "Officials make work for each other. Tilføj reglen (3) "Underordnede skal være dummere end dem der ansætter dem" og vi har en forklaring på Roms fald: Folk køber slaver, som siden frigives og køber slaver, som... Den voksende kejserlige administration bestod af frigivne. Slavernes religon blev statsreligion. Befolkningen blev dummere og dummere. Skrifter fra den tid bliver stadig mere uinteressante.

Og forklaringen på Renaissancen: Den sorte død. Den der kunne finde ud af at isolere sig på landet (jvf Decameron ) havde større chance for overleve end den der ikke kunne. Befolkningen blev klogere og klogere.

Nu får vi så se hvilken langtidseffekt den igangværende reenactment får.

 • 0
 • 11

Nej det er rigtigt, der må være nogle eksperter i vores myndigheder der har røde øre, taget i betragtning at den omprioritering af strategien var den strategi vi skulle have startet med for måneder tilbage da WHO først advarede os. Heldigvis for mig er det ikke mig der skal stå med den redegørelse, men vores ansvarlige myndigheder og evt. Eksterne eksperter, derfor vil jeg undlade at skyde på bestemte personer, da jeg ikke er eksperten, trods jeg ville have hørt efter WHO fra starten og gjorde, hvorfor jeg nok var mere angst end de fleste, måneder tilbage som kun blev forstærket af vores myndigheders handlen eller manglen på samme..

Du må høre efter hvad administratorerne faktisk siger. Når vi hører dem beklage den forrige strategi og prise nødvendigheden af ændringen til den nuværende kan det også høres som en kritik af den indledende inddæmningsstrategi og understregning af nødvendigheden af skifte til den afbødningsstrategi som de gennemfører på trods af sabotage fra de uforstandige men naive politikere som tror de har gennemført et skifte den anden vej til en inddæmningsstrategi. Prøv at læse dem en gang til.

 • 6
 • 1

Mange af dem har formodentlig essentielle funktioner

Alle mener jo per definition at netop deres job er essentielt, men langt størstedelen af dem er skrivebordsarbejdere der administrere USAs notorisk komplexe og svært forståelige lovgivning.

Sidst de lukkede den føderale sektor som led i budgetforhandlinger var det under 10% af medarbejderne der blev klassificeret som "essentielle" nok til at blive ved med at få løn.

 • 19
 • 1

En ægte amerikaner vil til enhver tid foretrække retten til at eje et svært kalibret håndvåben, fremfor en Covid-19 vaccine fra den føderale regering.

 • 9
 • 1

Corona eller blackout

"Politiet har dog rapporteret om adskillige tilfælde afplyndringer og uroligheder i nattens løb på det nedre Manhattan ogi bydelen Brooklyn, skriver The New York Times. Mere end tyvepersoner er blevetr arresteret. Også i Ottawa i Canada rapporteresder om uro og plyndring."

https://www.dr.dk/nyheder/udland/stroemmen...

Det var fra et strøm afbrud.... kan Corona blive vaere?

 • 2
 • 3

PHK

Det er en smal sag for Danmark at [...]

"Nothing is hard for the man who only has to talk the talk, but not walk the walk."

Slå lige hjernen til.

Der er masser af QPCR kompetance og kapacitet i Danmark og vi kan let aktivere den.

SSI ønskede selv at stå for det i begyndelsen til 4500 kroner per test og Sundhedsstyrelsen opfandt fantasi ideer om hvordan COVID-19 ville slå igennem hos os.

Min kæreste har baggrund fra SSI og KU og arbejder pt. i en af vores top high tech firmaer indenfor mikrobiologi.

Der er ifølge logikken (eller hvad man nu kan kalde det Økonomiske Råds hjerneblødning andetsteds på ing.dk) 34mill. per undgået dødsfald, hvad der tilsiger at vi for forårets best case scenario baseret på i praksis uopnåelig performance som i Syd Korea har 2700milliarder til rådighed.

Selv til SSI priser vil test test test være det klart billigste.

Ved nærmest svineheld har politikerne stoppet vanviddet og nu er det altså på tide at følge kloden førende eksperter og implementere de strategier, der beviseligt virker.

 • 10
 • 13

Og det er jo ikke bare en konkurrence om soft power. Hvis de går efter 'herd immunity' kan USA tabe den økonomiske førsteplads meget hurtigere end ellers forudset. Men resultatet kan også blive et 'Make America White Again', baseret på hvem der har forsikringerne.

Modsætningsvis, at Sverige vælger den strategi kan nok bedst forstås som et forsøg på at løse Sveriges største problem: Sverigedemokraternes fremgang ved valgene. Deres vælgere findes formodentlig fortrinsvis i de ældre kohorter. Befolkningen kan siden suppleres op andetstedsfra efter pandemien er ovre.

Ligesom Godwins regel, så går der også kun en veldefineret tidsrum inden nationalistiske ytringer skal på banen.

Den tro du har på 'alla människors lika värde' er ikke universel, den er kristen (jvf Romerne 10:12 og Galaterne 3:28). Kineserne har den derfor ikke. Vores tro på alle menneskers lige værdi for samfundet vil føre til ukorrigerbar dysfunktionalitet, allerede synlig i vestens industriproduktions manglende konkurrencedygtighed. Den eneste løsning på den situation, med opretholdelse af nævnte tabu, er krig, direkte rettet mod fjendens alt for højt præsterende civilbefolkning, og en casus belli skal en tilstrækkelig butthurt stormagt nok kunne finde på.

Det vil jeg helst undgå.

 • 3
 • 8

Den eneste løsning på den situation, med opretholdelse af nævnte tabu, er krig, direkte rettet mod fjendens alt for højt præsterende civilbefolkning, og en casus belli skal en tilstrækkelig butthurt stormagt nok kunne finde på.

Meget præcis beskrivelse af England i forhold tilTyskland 1914. Svinene opretholdt blokade,hungersnød og døde børn længe efter våbenstilstand. Efter 39-45 ,hvor USA havde sejret totalt, var det ikke så nødvendigt og man hjalp med Marshall hjæp.Kolonien var totalt ødelagt og under kontrol.

 • 3
 • 10

Den stigning vi ser i registrerede i USA lige nu, kommer vel fra dem som blev smittet for 1 uge siden. R0 skulle gerne være faldet meget siden, da mange praktiserer social distance nu, selv om der ikke bliver lovgivet nok om det. så jeg tror ikke vi vil se en lige så høj stigning om 1 uge fra nu af. men altså det skal jo nok blive slemt alligevel.

 • 1
 • 1

Hej Torsten Pedersen

Den tro du har på 'alla människors lika värde' er ikke universel, den er kristen (jvf Romerne 10:12 og Galaterne 3:28). Kineserne har den derfor ikke. Vores tro på alle menneskers lige værdi for samfundet vil føre til ukorrigerbar dysfunktionalitet, allerede synlig i vestens industriproduktions manglende konkurrencedygtighed.

Jeg mindes ikke at have givet udtryk for 'alla människors lika värde' . Jeg mener ikke at man kan give kristendommen æren for 'alla människors lika värde', her skal vi have fat i retsstaten og også FNs verdenserklæring om menneskerettigheder.

Det kan godt være det virker nemmere og mere effektiv med lidt fascisme, men jeg synes ikke vi skal opgive vore værdier for at sikre vore værdier.

 • 11
 • 1

Er det kun mig som tager anstød af at PHK omtaler USA's præsident som "Trumpolino"?

Det er et øgenavn som giver associationer til klovne og cirkus.

Jeg finder det krænkende og dybt fornærmende - overfor klovne og cirkusartister.

 • 29
 • 5

Er det kun mig som tager anstød af at PHK omtaler USA's præsident som "Trumpolino"?

Der er nu nok en del amerikanere der er enige. Læs eksempelvis følgende citater fra manden:

January 22: “We have it totally under control. It’s one person coming in from China. It’s going to be just fine.”

February 2: “We pretty much shut it down coming in from China.”

February 24: “The Coronavirus is very much under control in the USA Stock Market starting to look very good to me!”

February 25: “CDC and my Administration are doing a GREAT job of handling Coronavirus.”

February 25: “I think that's a problem that’s going to go away They have studied it. They know very much. In fact, we’re very close to a vaccine.”

February 26: “The 15 (cases in the US) within a couple of days is going to be down to close to zero.”

February 26: “We're going very substantially down, not up.”

February 27: “One day it’s like a miracle, it will disappear.”

March 4: “If we have thousands or hundreds of thousands of people that get better just by, you know, sitting around and even going to work — some of them go to work, but they get better.”

March 6: “I think we’re doing a really good job in this country at keeping it down a tremendous job at keeping it down.”

March 6: “I like this stuff. I really get it. People are surprised that I understand it Every one of these doctors said, ‘How do you know so much about this?’ Maybe I have a natural ability. Maybe I should have done that instead of running for president.”

March 6: “I don't need to have the numbers double because of one ship that wasn't our fault.”

March 8: “We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus.”

March 9: “This blindsided the world.”

March 13: [Declared state of emergency]

March 17: “This is a pandemic,” Mr. Trump told reporters. “I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic.”

March 24: “THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM!”

 • 25
 • 0

Men Torsten du skal ikke tro at jeg ikke læser at der er kø ved håndvasken blandt vores politikere uden det skyldes smitterisiko.

Vores politikere har trods alt det øverste ansvar inkl ansvaret for at rydde op i deres embedsværk.

Men du må så lyde lige så forundret som mig over den opbakning de selv samme politikere nyder blandt den generelle befolkning. Men ok læser man DRs og andre skod mediers ganske positive subtile vinkling til vores myndigheders fordel. Så undres man ikke så meget.

Som jeg har sagt mange gange er vi vitterligt verdensmestre i rygklapperi og sådan slipper man uden om sit ansvar i politik og næste gang har vi ikke lært noget som helst.

 • 3
 • 21

Sidste uge i marts var de gennemsnitlige dødstal 7 til 10 tusinde lavere end normalt:

Interessante tal. Jeg bemærker dog at det især er de unge der overlever bedre.

Forklaringer på dette kan blive interessante. Bare det at et samfund mindsker sin aktivitet redder sikkert liv. Så kommer vi over i den ubehalige afvejling af hvad der er acceptabelt i tab af menneskeliv for økonomisk aktivitet.

Et klart eksempel er trafikken, hvor vi årligt accepterer et tab på et par hundrede liv, til gengæld for det økonomiske afkast det giver at vi kan begive os på arbejde.

 • 3
 • 0

Tak for en spændende artikel om et helt igennem råddent sundshedssystem. Man kan tilføje en måske lige så sørgelig beretning om et arbejdsmarked der om muligt er ligeså råddent. Det får Amerikanere til at gå på arbejde selvom de er syge hvilket har været medvirkende til at epedemien er startet ud på det store klinge: https://www.berlingske.dk/globalt/i-usa-ga...

En tredje underliggende årsag til at der er kommet så vidt "derovre" er at det aktuelt omtalte patogen har vist en stor grad a immunitet imod Twitterbeskeder fra statsoverhoveder.

 • 14
 • 1

Jeg er noget fustreret over at der ikke findes valid statistik omkring udviklikning af smitte raten fra dag til dag. Der er heller ikke nogen information om hvor stor del af befolkningen der har haft smitten.

Danmark har i øjeblikket skandaløse 12% dødelighed, hvor Norge som vi burde kunne sammenligne os med har 4% ikke langt fra duksen Syd korea med 3%.

De statistikker der bliver offentligjort er ikke specielt brugbare... Tallet for antal tilfælde giver ikke korrekt information omkring antal smittede i danmark, eller om udviklingen af smittede fra dag til dag, da kriterierne for at kunne blive undersøgt er ændret flere gange undervejs. Tallet for antal raske bliver ikke opdateret. Og tallene for absolut antal indlagte er et mål for belastningen af sundhedsvæsnet, men giver ikke nogen information omkring flowet. Jeg kunne godt tænke mig at se tal for antal nyindlangte pr. dag, da det vil kunne indikere om situationen er ved at vende.. Det eneste tal der giver denne information er antal døde pr dag.. Men det tal er 10-20 dage efter udviklingen af smitte raten. Ang. den Islandske undersøgelse.

Some 5,000 people who did not show any symptoms agreed to participate — and 48 came back with positive results for the virus."

Det er faktisk det mest positive jeg har set længe. Analysen er offentligjort i information den 24/3, dvs. at Island havde allerede mere end 1% udbredelse, for mere end en uge siden, blandt folk der er symptomfrie. Allerede på det tidspunkt må der have været folk der er blevet raske efter have været smittet. Dvs. antallet af imuniserede må være væsentlig højere.. og vi er måske kun en uge eller to fra at have 'herd immunity'.

 • 1
 • 2

Iøvrigt var en af hovedårsagerne til at tingene sejlede ud af kontrol her i Danmark at listeprisen for en Corona test hos SSI var 4.500 kroner - lidt en pendant til vanviddet i USA " Regninger på $3000 for en covid19 prøve". Kendsgerningerne er at prøverne kan gennemføres for 10-20 kroner stykket og bliver det i vidt omfang i levnedsmiddelindustrien.

Prisen for at teste alle danskere er lav, sammenholdt med prisen for at holde samfundet lukket ned. I bagklogskabens klare lys, vil det have været billigere at have testkapacietet til f.eks. at teste alle danskere ugentligt, for at kunne holde landet åbent. Det vil kræve 110 COBAS 6800 Maskiner, og dem er der 136 af i verden.

 • 1
 • 2

Analysen er offentligjort i information den 24/3, dvs. at Island havde allerede mere end 1% udbredelse, for mere end en uge siden, blandt folk der er symptomfrie. Allerede på det tidspunkt må der have været folk der er blevet raske efter have været smittet. Dvs. antallet af imuniserede må være væsentlig højere.. og vi er måske kun en uge eller to fra at have 'herd immunity'.

Det er nok for optimistisk at tro på flokimmunitet allerede inden for 2 uger.

Den såkaldte herd immunity threshold (HIT), som er den andel af en population, der skal have haft sygdommen for at der intræder flokimnunitet, er ret forskellig alt efter hvilken virus man kigger på.

For COVID-19 er den ret upræcist bestemt i øjeblikket og ligger i intervallet 29-74%. Influenza ligger til sammenligning på 33–44% mens mæslinger ligger på 92-95%. COVID-19 ligger altså et sted midt i mellem, formodentligt i den lave ende af intervallet, men altså noget over influenza.

I bedste tilfælde skal 29% af islændingene altså være smittet for at at de har opnået flokimmunitet. Men nok mere realistisk omkring 50%. Skal vi være helt sikre skal vi op i nærheden af 80%.

Per 28/3 har firmaet deCODE genetics testet 8.204 frivillige uden symptomer og fundet 66 smittede. Det svarer til 0,80% af de testede. Hitraten har ikke ændret sig over tid. Siden de startede med at teste den 15/3 er der omkring 1% af de testede hver dag der er positive.

Selv hvis alle smittede allerede er blevet raske, er vi stadig et godt stykke fra at kunne tale om flokimmunitet.

Data fra Island kan ses her: https://www.covid.is/data

 • 7
 • 0

Per 28/3 har firmaet deCODE genetics testet 8.204 frivillige uden symptomer og fundet 66 smittede. Det svarer til 0,80% af de testede. Hitraten har ikke ændret sig over tid. Siden de startede med at teste den 15/3 er der omkring 1% af de testede hver dag der er positive. Selv hvis alle smittede allerede er blevet raske, er vi stadig et godt stykke fra at kunne tale om flokimmunitet. Data fra Island kan ses her: https://www.covid.is/data

Du har ret.. Hit raten er konstant omkring 1%.. Det betyder at der er meget fære der er/har været smittet end jeg gættede på. Så er spørgsmålet hvor lang tid smite kan måles på folk der er symptom frie, hvis det f.eks. er en uge, så betyder det at popolationen af imuniserede stiger med 1% om ugen. Så er der lang tid til 50% ...

 • 0
 • 2

Så er spørgsmålet hvor lang tid smite kan måles på folk der er symptom frie, hvis det f.eks. er en uge, så betyder det at popolationen af imuniserede stiger med 1% om ugen. Så er der lang tid til 50% ...

Det er noget forsimplet.

Hvis man finder 1% nye smittede hver dag, så stiger immuniteten med samme rate uanset hvor længe folk så er syge ( bare forskudt med x antal dage). Puljen svinder jo ind i takt med at man dagligt piller 1% af dem ud.

Lidt forsimplet kunne man lave denne model over immuniteten baseret på 1% smittede dagligt: Immunitet% = 1 - (1 − 0,01)^dag

Bruger man den model nås 50% immunitet efter 69 dage.

Efterhånden som tiden går, vil det gå langsommere og langsommere.

 • 0
 • 0

Det er noget forsimplet.

Hvis man finder 1% nye smittede hver dag, så stiger immuniteten med samme rate uanset hvor længe folk så er syge ( bare forskudt med x antal dage). Puljen svinder jo ind i takt med at man dagligt piller 1% af dem ud.

De 1% der kan udledes fra data fra deCODE er ikke en exponitiel vækst rate.. Det er den fraktion af dem som ikke har symptomer, som er smittebære på Island. Og den er til min overraskelse ca. konstant over de sidste to uger. (dvs. der er ikke nogen exponentiel vækst pga. effektiv praktisering af social distance). Ah.. Nu tror jeg at jeg har forstået hvad du mener.. Og det afhænger også af hvad man vil opnå. (Tysk, Dansk, eller Svensk ideologi) Man kan enten fortsætte med max. social distance, hvorved at fraktionen af smittede falder exponentielt efterhånden som imunitet opbygges. (Som du beskriver) Eller man kan løsne op for de sociale begrænsninger (for at kompencere for imunitet) for at holde antallet af nysmittede konstant.

 • 2
 • 0

Til rækken af Trump-citater kan vi nu tilføje at hans succeskriterie er, at mindre end 200.000 amerikanerne dør af corona. Det svarer til ca. 600 døde pr 1 million indbyggere. I det hidtil hårdest ramte land, Italien, er det tilsvarende tal 178 døde pr 1 million indbyggere.

 • 5
 • 1

Det svarer til ca. 600 døde pr 1 million indbyggere. I det hidtil hårdest ramte land, Italien, er det tilsvarende tal 178 døde pr 1 million indbyggere.

Nu er Italien jo ikke lige hårdt ramt i alle regioner, så hvis du ser på Lombardiet (ca. 10 mio indbyggere) med pt 6818 døde giver det 681 døde pr. million.

Så jo, hvis sundhedssystemet stresses og der intet gøres for at stoppe smitten ser det ud til at du sagtens kan nå 600/mio.

 • 4
 • 0

SCMP er ikke en lødig kilde.

Det kan man sikkert sige om rigtig mange aviser og medier, ingen nævnt, ingen glemt, men hvorfor mener du i særdeleshed ikke SCMP er det?

Fordi de ligesom Fox News i USA agerer partisk talerør for en bestemt politisk fløj, og bevidst undertrykker andre holdninger.

Den citeres jævnligt af Politiken, Information, DR. Men hvis ikke man kan li' kinesisk, så er originalartiklen her: https://www.nature.com/articles/s41591-020...

Man kan jo sagtens citere en ulødig kilde i visse tilfælde, så længe man er klar over dens agenda. Det er heller ikke så længe siden, at det var en fin avis.

Men prøv f.eks. at læse et par af deres artikler om Hong Kong. Siden de blev købt af Alibaba har en del af deres erklærede mission været at være "modvægt til vestlige bias".

De spreder propaganda for kommunistpartiet, og den her artikel virker som en del af den kampagne myndighederne i Kina længe har kørt, hvor de forsøger at distancere sig selv fra rollen som udgangspunkt for smitten. Ulovlige, virusfyldte markeder er ikke en del af det billede de gerne vil vise verden.

 • 0
 • 2

Ikke så mærkeligt, at der er tilpasningsvanskeligheder med et system, der grundlæggende er lavet til afregning i den kommercielle rotterede.

Og hvad gør vort lokale sundhedspersonale lige nu for at kunne koncentrere sig om de livsvigtige opgaver?

Bruger de mon stadig en alt for stor del af tiden på systemindtastning..

 • 0
 • 1

De spreder propaganda for kommunistpartiet, og den her artikel virker som en del af den kampagne myndighederne i Kina længe har kørt, hvor de forsøger at distancere sig selv fra rollen som udgangspunkt for smitten. Ulovlige, virusfyldte markeder er ikke en del af det billede de gerne vil vise verden.

SCMP skriver mange kontroversielle artikler, set fra begge fløje.

Venstrefløjen ser dem som en kapitalistisk avis, der benytter enhver lejlighed til at føre propaganda imod det kinesiske kommunistparti, og den kritik er ikke blevet mindre udtalt efter den er blevet overtaget af milliardæren Jack Ma.

Højrefløjen ser derimod både Jack Ma og avisen, som værende kontrolleret af kommunistpartiet.

SCMP er en privatejet, demokratisk funderet avis, baseret i Hong Kong, med britiske rødder og traditioner.

Hvorom alting er, du ville aldrig kunne læse artikler som denne, hvis de fungerede som propaganda-avis for kommunistpartiet:

https://www.scmp.com/comment/letters/artic...

I de kinesiske aviser, som alle er kontrolleret af kommunistpartiet, kan du udelukkende læse om onde, farlige demonstranter, der ofte beskrives som terrorister, og heltemodige politifolk, som aldrig bruger unødig vold.

 • 5
 • 0

Så jo, hvis sundhedssystemet stresses og der intet gøres for at stoppe smitten ser det ud til at du sagtens kan nå 600/mio.

... som altså i Trump's øjne er et succeskriterie!

Ser vi konturerne af en strategi her? Da Trump d. 3 marts overlod ansvaret for corona-krisen til Mike Pence var der 7 døde. I dag er der over 2500 døde. Mon ikke Republikanernes kommende vicepræsident-kandidat vil være en anden end Mike Pence?

 • 0
 • 1

Svar: 90 % af USAs befolkning har en sundhedsforsikring !

Jep, det er ObamaCare's skyld.

Godt forsøgt, men nu får du så tredje påstand at dokumentere, nemlig at Obama Care har givet 80 af amerikanerne en sundhedsforsikring, så det passer med din oprindelige påstand.

Men det giver ikke automatisk adgang til hele sundhedssystemet - langt fra.

Det giver ikke alle adgang til at være first movers, men hvad der er forbeholdt et fåtal i dag, når om nogle år ud til en bredere kreds når den bliver billigere. Og gæt hvilket land der sker i først, fordi det er der ekspertisen er.

 • 2
 • 10

Situationen i USA er tragisk, men hvad med Dk?

Den danske sundhedsstyrelse har regnet en faktor 10 forkert i deres estimat af behovet for intensiv pladser / respiratorer.

Sundhedsstyrelsen:

"Forventet sygdomsbyrde Fra influenza epidemier ved man at ca. 10 % af de smittede vil have kontakt med sundhedsvæsnet. Ved en angrebsrate på 10 % ved en COVID-19 epidemi i Danmark kan man således forvente at 1% af den samlede befolkning, vil udvikle sygdom, der medfører at de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Dette vil svare til at omkring 60.000 patienter vil skulle håndteres i sundhedsvæsenet. En epidemi med COVID-10 forventes at udvikle sige over ca. 3 måneder med flest smittede i den midterste måned.

Ud fra den viden der aktuelt findes om de kliniske forløb af COVID-19 vurderes at 80 % har mild til moderat sygdom og 15% vil have sygdom, der medføre behov for sygehusbehandling og 5 % vil have behov for intensiv sygehusbehandling. Dette betyder, at 11.200 patienter forventes at have behov for indlæggelse over hele epidemiperioden, hvoraf 2.800 forventes at få behov for intensiv behandling."

5% af en tiendedel af den danske befolkning er ikke 2.800

Er jeg den eneste der bekymret over, at vi har en tiendedel af det antal respiratorer der er behov for?

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020...

 • 0
 • 9

Vi skal gøre som Tyskland

Et citat: "Den anden vej er Sydkoreas og WHO’s, som Tyskland tilsyneladende også har valgt. Her vil vores sydlige naboer gennemføre hundredtusindvis af daglige tests.

Og så skal sygdommen nedkæmpes med karantæne og kontaktopsporing, hver gang den dukker op. Her vil blive væsentligt færre dødsfald, men indsatsen skal opretholdes på ubestemt tid, indtil der kommer en vaccine, fordi tyskerne ikke bliver immune"

Og den strategi skal SKAL vi også vaelge fordi faerre dør og fordi vi så kan Åbne graensen til Tyskland, ( nok også Norge) , Island, Korea, Kina, Japan.

Vi må forudse verden kan blive delt i en virus og en ikke virus del, frem til der kommer en vaccine, hvis den kommer... .

 • 2
 • 3

1% af befolkningen får brug for sygehus = 60.000

Måske - hvis Søren har vurderet rigtigt - den Søren som sagde:

"Styrelsen vurderer dog stadig, at der er 'lav risiko' for udbredt smitte i det danske samfund. Risikoen er også lav for et presset sundhedsvæsen, lyder vurderingen den 25. februar."

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detekto...

Gang på gang har "medie søren" sagt noget som ikke holder - så klipper han håret og får go PR igen.... Håber snart medierne ser mere kritisk på ham....

 • 1
 • 11

Situationen i USA er tragisk, men hvad med Dk?

Den danske sundhedsstyrelse har regnet en faktor 10 forkert i deres estimat af behovet for intensiv pladser / respiratorer

Lige nu er der 119 i respirator og 2850 der er testet positiv. SSI vurdere at der er mellem 10 og 100 gange så mange smittede som der er testet positiv.

119/28500 = 0,4%

Det vil sige at der er mellem 0,4% og 0,04% af de smittede der ligger i respirator.

Hvis vi siger at 100% af befolkningen bliver smittet, selvom det ikke kommer til at ske, så svarer det til at 2000 til 20.000 personer skal i respirator.

Formålet med afbødningsstrategien er at det ikke skal være 100% og ikke på samme tid.

 • 4
 • 0

Torsten Pedersen

Og forklaringen på Renaissancen: Den sorte død. Den der kunne finde ud af at isolere sig på landet (jvf Decameron ) havde større chance for overleve end den der ikke kunne. Befolkningen blev klogere og klogere.

Nu får vi så se hvilken langtidseffekt den igangværende reenactment får.

Der er solid forskning, der slår fast at folk i stenalderen, broncealderen og vikingetiden var højere og havde større hoveder. Ikke nødvendigvis sammenhængende med bedre begavelse, men typisk er mennesker med sunde legemer også betydeligt bedre begavede og energiske end menesker med svagere legemer.

Faktisk viste en MIT undersøgelse at der kun er tre virkeligt effektive måder at forbedre sine studie resultater på og det er i prioriteret rækkefølge træning, søvn og musikudøvelse resten giver ikke rigtigt noget.

Jeg tror dog at vi kan udelukke at der nedarves intelligens ved de tre fornuftige adfærdsændringer eller ved at overleve på landet. COVID-19 beslutninger er heller ikke regulerende for individders senere reproduktion, så der er ikke noget selektionstryk som vil favorisere befolkninger eller individder som vælger de fornuftige tiltag med at vaske hænder og holde social distancering.

 • 2
 • 0

Baldur Norddahl

Lige nu er der 119 i respirator og 2850 der er testet positiv. SSI vurdere at der er mellem 10 og 100 gange så mange smittede som der er testet positiv.

119/28500 = 0,4%

Det vil sige at der er mellem 0,4% og 0,04% af de smittede der ligger i respirator.

Hvis vi siger at 100% af befolkningen bliver smittet, selvom det ikke kommer til at ske, så svarer det til at 2000 til 20.000 personer skal i respirator.

Formålet med afbødningsstrategien er at det ikke skal være 100% og ikke på samme tid.

Nu har SSI ikke haft noget som helst styr på COVID-19 indtil videre og har det stadigt ikke, så glem nu de underlige ideer om flok immunitet og store mørketal.

Der er solid evidens for at der ikke eksisterer de postulerede store mørketal i andre sammenlignelige lande, der rent faktisk har undersøgt det. Island fandt 65 i over 5000 tests målrettet et repræsentativt udsnit af befolkningen, der ikke selv mistænkte at de var smittede.

 • 4
 • 1

@ Raymond

Tak for tjekket!

Hvis andre skal have en chance for, at forstå hvad man skriver, kan man ikke undlade det vigtigste, og det er jeg vist kommet til her. Så jeg prøver lige at tilføje hvad der manglede i det foregående.

SST: "Fra influenza epidemier ved man at ca. 10 % af de smittede vil have kontakt med sundhedsvæsnet." De 10% er for en almindelig influenza.

COVID-19 er ikke en almindelig influenza. Folk bliver væsentlig mere syge af COVID-19. Det betyder, at den behandlingskrævende del af COVID-19 smittede er højere end de 10% for en almindelig influenza.

For COVID-19 er der 15% alm. indlægges og 5% intensiv indlæggelse, samle 20%, ifølge SST, hvilke er de tal som også figurere i litteraturen.

Problemet er, at SST begynder, at blande de to sammen, det giver ingen mening.

Intervallet for overdødelighed løber helt op til 5.600, mens 2.800 er antallet SST forventer vil kræve intensiv behandling. Det burde vel også få de røde lamper til at blinke.

 • 1
 • 1

Der er solid evidens for at der ikke eksisterer de postulerede store mørketal i andre sammenlignelige lande, der rent faktisk har undersøgt det. Island fandt 65 i over 5000 tests målrettet et repræsentativt udsnit af befolkningen, der ikke selv mistænkte at de var smittede.

Den test lavede Island for 6 dage siden, hvor de havde registreret 737 smittede.

Hvis de 5000 var et repræsentivt udsnit af Islands 365.000 indbyggere, så er de 65 hits da solid evidens for at der var et mørketal på omkring 4000 smittede på Island, udover de 737 de havde registreret.

Jeg mener, mere solid evidens for store mørketal kan man vel ikke ønske sig?

 • 6
 • 1

Og forklaringen på Renaissancen: Den sorte død. Den der kunne finde ud af at isolere sig på landet (jvf Decameron ) havde større chance for overleve end den der ikke kunne. Befolkningen blev klogere og klogere.

Der findes en lignende forklaringen på fynboers og jyders tydeligt forskellige intelligens.

Under de første folkevandringer op gennem Jylland, passerede de et skilt der pegede mod Lillebæltsbroen, hvorpå der stod "Fyn".

De der kunne læse, gik over broen. De andre fortsatte nordpå.

(undskyld! ;-)

 • 8
 • 1

Enig og prøv evt at overføre det til de enkelte regioner i DK ....

Det er selvfølgelig ikke helt så enkelt.

Mørketallet vil i sagens natur være forholdsvis stort i starten af S-kurven, indtil der indføres indgreb. Hvis det er lykkes os at kvæle smittespredningen vha social distancing, vil i en tid fortsætte med at finde et antal stigende smittede, samtidig med at en stigende del af mørketallet bliver raske og smittefri.

Antallet af konstaterede smittede vil derfor nærme sig det totale antal smittede, men stadig efterlade at stort mørketal, som vi måske kender den dag, der findes en metode der kan teste os alle på antistoffer, og se om vi har været smittet eller ej.

 • 1
 • 0

COVID-19 er ikke en almindelig influenza. Folk bliver væsentlig mere syge af COVID-19. Det betyder, at den behandlingskrævende del af COVID-19 smittede er højere end de 10% for en almindelig influenza.

Det er vel det, man endnu ikke helt ved, for samtidig med at en del bliver væsentligt mere syge, er der en anden del, der slet ikke får symptomer.

Man ved ikke hvor stor den del er, for de indgår i det mørketal, man endnu ikke kender.

Hvis den islandske undersøgelse er retvisende, så dukker ca 15% op i statistikkerne, og det er langt fra 2/3 af disse, der er behandlingskrævende.

Den er dog næppe retvisende, da den er lavet forholdsvis tidligt i udbruddet.

 • 2
 • 0

Søren Lund

Den test lavede Island for 6 dage siden, hvor de havde registreret 737 smittede.

Hvis de 5000 var et repræsentivt udsnit af Islands 365.000 indbyggere, så er de 65 hits da solid evidens for at der var et mørketal på omkring 4000 smittede på Island, udover de 737 de havde registreret.

Jeg mener, mere solid evidens for store mørketal kan man vel ikke ønske sig?

Den test lavede Island for 6 dage siden, hvor de havde registreret 737 smittede.

Jeg mener, mere solid evidens for store mørketal kan man vel ikke ønske sig?

Jeg kradser mig lidt i hovedbunden og spekulerer over hvorfor du kommer frem til at et mørke tal som på Island giver substans til SSI vurderingen af 10-100 gange større mørketal end testede og bekræftede.

The testing by deCode Genetics started Friday 13 March and the results of the first 5.571 diagnosed tests have yielded 48 positive samples (0.86%) indicating that the prevalence of the virus is modest among the general population.

https://nordiclifescience.org/covid-19-fir...

Med 364.260 Islændere er mørketallet 3138 eller 4.25 gange det på det tidspunkt fundne antal Islændere med COVID-19. Jeg tror vi med sindsro kan udelukke særligt mange som skulle have nået at være smittede og af sig selv være så raske at virus ikke findes ved test.

SSI og DØR vælger så imod bedrevidende at overvurdere mørke tal med en faktor 2.3 til 23!!!!!!!

I Sydkorea findes nye tilfælde primært via screening af indrejsende og sekundært via optrevling af smittekæder, men udgør systematisk under 1% af de gennemførte test.

Derfor er det ikke meningsfuldt at køre gamle og vanvittigt lave IFR (Infested Fatality Rate) tal frem.

Jeg kan helt ærligt ikke forestille mig at du virkeligt er uenig med mig om dette.

https://www.cnnmoney.ch/shows/big-picture/...

https://www.youtube.com/watch?v=ibCuZkan4JM

 • 1
 • 2

Tak for tjekket!

Hvis andre skal have en chance for, at forstå hvad man skriver, kan man ikke undlade det vigtigste, og det er jeg vist kommet til her. Så jeg prøver lige at tilføje hvad der manglede i det foregående.

SST: "Fra influenza epidemier ved man at ca. 10 % af de smittede vil have kontakt med sundhedsvæsnet." De 10% er for en almindelig influenza.

COVID-19 er ikke en almindelig influenza. Folk bliver væsentlig mere syge af COVID-19. Det betyder, at den behandlingskrævende del af COVID-19 smittede er højere end de 10% for en almindelig influenza.

For COVID-19 er der 15% alm. indlægges og 5% intensiv indlæggelse, samle 20%, ifølge SST, hvilke er de tal som også figurere i litteraturen.

Problemet er, at SST begynder, at blande de to sammen, det giver ingen mening.

Intervallet for overdødelighed løber helt op til 5.600, mens 2.800 er antallet SST forventer vil kræve intensiv behandling. Det burde vel også få de røde lamper til at blinke.

Rigtigt godt indlæg.

Enkelt, koncist så lige præcist de helt umulige præmisser udstilles.

SSI og Sundhedsstyrelsen er blevet taget med bukserne nede og har ikke bøjet sig endnu - det er bare pinligt.

At Jakob Kjellberg og DØR, så med samlede ben og helt uden kritisk sans er hoppet på samme limpind er helt uforståeligt.

Ingen af dem burde være matematisk udfordret og ingen af dem burde være ubekendt med research og ingen af dem burde være bekendt med begrebet kildekritik.

Man sidder og tænker om de kender til excel og overvejer hvad de menige i de to organisationer egentligt foretager sig - alle kan jo ikke være så tovlige som Kåre Mølbak og Tyra Grove.

Alligevel har de blameret sig i en grad, så forhåbentligt ingen studerende ved deres undervisningsinsitutioner ville kunne bestå med lignende makværk.

Vi har data, vi har international ekspertise og Danmark er ikke nogen speciel undtagelse og ligger iøvrigt milevidt fra samme kvalitet i behandling som man finder i Norge eller Tyskland og endnu længere væk fra de førende lande i Østen.

 • 2
 • 6

The testing by deCode Genetics started Friday 13 March and the results of the first 5.571 diagnosed tests have yielded 48 positive samples (0.86%) indicating that the prevalence of the virus is modest among the general population.

https://nordiclifescience.org/covid-19-fir...

Med 364.260 Islændere er mørketallet 3138 eller 4.25 gange det på det tidspunkt fundne antal Islændere med COVID-19.

D. 13. Marts var der 117 registrerede smittede på Island, så hvis mørketallet var 3138 den dag, så var det altså 26 gange flere end de registrerede smittede.

https://virusncov.com/covid-statistics/ice...

Screeningen blev offentliggjort på regeringens hjemmeside d. 15. Marts, og opdateret med resultatet (som dit link henviser til) d. 21. Marts, formentlig mindst 2 dage efter selve screeningen var færdig.

D. 19 Marts var det registrere smittetal 330, så hvis hele screeningen var gennemført den dag, ville mørketallet være 9,5 gange så stort, men da den formentlig er foretaget over flere dage fra d. 13-19 Marts, indikerer det at mørketallet var 9,5 - 26 gange større en det registrerede tal.

Og her skal du så tage i betragtning at den islandske testfrekvens er ekstremt høj, sammenlignet med resten af verden, hvorfor deres dødstal da også kun er 0,2% af det registrerede smittetal.

I Norge, som trods alt også har en høj testrate, er dødstallet pr registrerede 5 gange så højt som på Island, hvilket betyder at mørketal/registrerede kan være 5 gange så højt (48-130) i Norge, og hele 15 gange så høj (143-390) i Danmark, som det screeningen viser på Island.

Hvis vi testede ligeså grundigt i Danmark, som de gør på Island, ville vores registrerede smittetal måske være 42.000. Til gengæld ville vores dødsrate så kun være 0,2%

 • 6
 • 1

Og forklaringen på Renaissancen: Den sorte død. Den der kunne finde ud af at isolere sig på landet (jvf Decameron ) havde større chance for overleve end den der ikke kunne. Befolkningen blev klogere og klogere.

Nu får vi så se hvilken langtidseffekt den igangværende reenactment får.

Der er solid forskning, der slår fast at folk i stenalderen, broncealderen og vikingetiden var højere og havde større hoveder. Ikke nødvendigvis sammenhængende med bedre begavelse, men typisk er mennesker med sunde legemer også betydeligt bedre begavede og energiske end menesker med svagere legemer.

Europas stenalderbefolkning er forsvundet, formodentlig som følge af indvandringen af indo-europæisk talende folk fra Yamnaya kulturen og Klokkebægerkulturen. Betænk også, at Nordeuropa var oprindelsestedet for græske og romerske slaver. Slave-raids betød at eliten blev dræbt, resten overlevede (jvf. fx. Veneterne i Bretagne og Marsi i Tyskland).

Faktisk viste en MIT undersøgelse at der kun er tre virkeligt effektive måder at forbedre sine studie resultater på og det er i prioriteret rækkefølge træning, søvn og musikudøvelse resten giver ikke rigtigt noget.

Jeg snakkede ikke om individers IQ, men om befolkningers gennemsnits IQ. Den stiger, hvis den mindst begavede del af befolkningen forsvinder, og synker, hvis den mest begavede del forsvinder.

Jeg tror dog at vi kan udelukke at der nedarves intelligens ved de tre fornuftige adfærdsændringer eller ved at overleve på landet.

?? Det tror jeg godt vi kan blive enige om. Det har jeg heller ikke påstået. Se oven for.

COVID-19 beslutninger er heller ikke regulerende for individders senere reproduktion, så der er ikke noget selektionstryk som vil favorisere befolkninger eller individder som vælger de fornuftige tiltag med at vaske hænder og holde social distancering.

Covid-19 eller pest beslutningen om karantæne eller ej er regulerende for individers senere reproduktion, eftersom man ikke kan reproducere hvis man er død.

 • 0
 • 3

Covid-19 eller pest beslutningen om karantæne eller ej er regulerende for individers senere reproduktion, eftersom man ikke kan reproducere hvis man er død.

Hverken Covid-19 eller Yersinia Pestis er dødelige for alle individer, så hvis man lod dem hærge ureguleret og ubehandlet, ville de blot fjerne den del af befolkningen, der er mindst modstandsdygtige overfor sådanne patogener.

For Yersinia Pestis' vedkommende, vil det næppe ændre på befolkninges intelligens, men nok skabe en befolkning, der er genetisk mere modstandsdygtig overfor bakterielle epidemier, og det har den sorte død uden tvivl også været medvirkende til.

For Covid-19's vedkommende, ville det stort set kun gøre indhug dem, der er over den forplantningsdygtige alder, så 20-30 år senere vil befolkningen være næsten 100% uændret ift hvad den ville have været uden Covid-19.

 • 4
 • 2

Hverken Covid-19 eller Yersinia Pestis er dødelige for alle individer, så hvis man lod dem hærge ureguleret og ubehandlet, ville de blot fjerne den del af befolkningen, der er mindst modstandsdygtige overfor sådanne patogener.

Mnjae...

Med den fodnote at vira der får lov til at "hærge ureguleret" ofte muterer undervejs og så har man pludselig to problemer istedet for et.

Derfor er "lad falde hvem ej kan stå" strategien, som den bliver kolporteret af nyliberale dødskulter, idiotisk.

 • 10
 • 1

Covid-19 eller pest beslutningen om karantæne eller ej er regulerende for individers senere reproduktion, eftersom man ikke kan reproducere hvis man er død.

Hverken Covid-19 eller Yersinia Pestis er dødelige for alle individer, så hvis man lod dem hærge ureguleret og ubehandlet, ville de blot fjerne den del af befolkningen, der er mindst modstandsdygtige overfor sådanne patogener.

Hvad har det med sagen at gøre? Jeg så på den situation hvor folk vælger frivilligt at gå i karantæne, ikke på en situation hvor ingen går i karantæne.

For Yersinia Pestis' vedkommende, vil det næppe ændre på befolkninges intelligens, men nok skabe en befolkning, der er genetisk mere modstandsdygtig overfor bakterielle epidemier, og det har den sorte død uden tvivl også været medvirkende til.

Sådan en gang sludder. Jeg sagde at det intelligente valg, nemlig at underkaste sig karantæne, vil føre til at de klogeste overlever og de mindre kloge ikke gør det. Hvad har det at gøre med en situation hvor ingen underkaster sig karantæne?

For Covid-19's vedkommende, ville det stort set kun gøre indhug dem, der er over den forplantningsdygtige alder, så 20-30 år senere vil befolkningen være næsten 100% uændret ift hvad den ville have været uden Covid-19.

For Covid-19 og den sorte død vil de der underkaster sig karantæne have større chance for at overleve end de der ikke gør det. Det er kendt fra starten. De klogeste vælger derfor karantænen, de mindre kloge gør ikke. Derfor overlever en større andel af de intelligenteste, og derfor vil den overlevende del af befolkningen have en højere gevnnesnitlig IQ end befolkningen før pandemien.

 • 0
 • 5

Med den fodnote at vira der får lov til at "hærge ureguleret" ofte muterer undervejs og så har man pludselig to problemer istedet for et.

Derfor er "lad falde hvem ej kan stå" strategien, som den bliver kolporteret af nyliberale dødskulter, idiotisk.

Den sundhedsektor der tror den har reddet livet ved at snige sig uden om den farlige testning og smittekildeopsporing har blot vundet et par ugers henstand til når den syndflod af smittede der er resultatet af deres valg kommer rullende.

Note til journalister og andet godtfolk: Nej,"exponentielt" betyder ikke "meget", det betyder "exponentielt". De nærmester uger og måneder vil demonstrere forskellen.

 • 3
 • 3

D. 13. Marts var der 117 registrerede smittede på Island, så hvis mørketallet var 3138 den dag, så var det altså 26 gange flere end de registrerede smittede.

https://virusncov.com/covid-statistics/ice...

Screeningen blev offentliggjort på regeringens hjemmeside d. 15. Marts, og opdateret med resultatet (som dit link henviser til) d. 21. Marts, formentlig mindst 2 dage efter selve screeningen var færdig.

D. 19 Marts var det registrere smittetal 330, så hvis hele screeningen var gennemført den dag, ville mørketallet være 9,5 gange så stort, men da den formentlig er foretaget over flere dage fra d. 13-19 Marts, indikerer det at mørketallet var 9,5 - 26 gange større en det registrerede tal.

Og her skal du så tage i betragtning at den islandske testfrekvens er ekstremt høj, sammenlignet med resten af verden, hvorfor deres dødstal da også kun er 0,2% af det registrerede smittetal.

I Norge, som trods alt også har en høj testrate, er dødstallet pr registrerede 5 gange så højt som på Island, hvilket betyder at mørketal/registrerede kan være 5 gange så højt (48-130) i Norge, og hele 15 gange så høj (143-390) i Danmark, som det screeningen viser på Island.

Hvis vi testede ligeså grundigt i Danmark, som de gør på Island, ville vores registrerede smittetal måske være 42.000. Til gengæld ville vores dødsrate så kun være 0,2%

Jeg brugte tallene fra artiklen for 25 marts, da data indsamlingen startede 13 marts og blev afsluttet 25 marts.

Hvis du går ind på https://www.covid.is/data kan du se nøjagtigt hvornår testen blev gennemført dag for dag.

Så rasler hele dine argumentationskæde i grus - håber jeg at du forstår.

 • 1
 • 0

D. 13. Marts var der 117 registrerede smittede på Island, så hvis mørketallet var 3138 den dag, så var det altså 26 gange flere end de registrerede smittede.

https://virusncov.com/covid-statistics/ice...

Screeningen blev offentliggjort på regeringens hjemmeside d. 15. Marts, og opdateret med resultatet (som dit link henviser til) d. 21. Marts, formentlig mindst 2 dage efter selve screeningen var færdig.

D. 19 Marts var det registrere smittetal 330, så hvis hele screeningen var gennemført den dag, ville mørketallet være 9,5 gange så stort, men da den formentlig er foretaget over flere dage fra d. 13-19 Marts, indikerer det at mørketallet var 9,5 - 26 gange større en det registrerede tal.

Og her skal du så tage i betragtning at den islandske testfrekvens er ekstremt høj, sammenlignet med resten af verden, hvorfor deres dødstal da også kun er 0,2% af det registrerede smittetal.

I Norge, som trods alt også har en høj testrate, er dødstallet pr registrerede 5 gange så højt som på Island, hvilket betyder at mørketal/registrerede kan være 5 gange så højt (48-130) i Norge, og hele 15 gange så høj (143-390) i Danmark, som det screeningen viser på Island.

Hvis vi testede ligeså grundigt i Danmark, som de gør på Island, ville vores registrerede smittetal måske være 42.000. Til gengæld ville vores dødsrate så kun være 0,2%

Jeg brugte tallene fra artiklen for 25 marts, da data indsamlingen startede 13 marts og blev afsluttet 25 marts.

Hvis du går ind på https://www.covid.is/data kan du se nøjagtigt hvornår testen blev gennemført dag for dag.

Så rasler hele dine argumentationskæde i grus - håber jeg at du forstår.

 • 1
 • 2

Torsten Pedersen Det er simpelthen opdragelse og intet andet som får folk til at acceptere social distancering i COVID-19 tilfældet.

Der er heller ikke nogen læring at drage mht. intelligens forbedring som følge af andre sygdomme.

Gonorre, klamydia osv. der i stor stil medfører infertilitet angriber liderlige ikke ubegavede osv.

 • 4
 • 1

Med den fodnote at vira der får lov til at "hærge ureguleret" ofte muterer undervejs og så har man pludselig to problemer istedet for et.

Derfor er "lad falde hvem ej kan stå" strategien, som den bliver kolporteret af nyliberale dødskulter, idiotisk.

Absolut enig !!!

Diskussionen herover, er en rent evolutionel "hvad ville der ske hvis" betragtning, renset for normal menneskelig hensyntagen.

Der er to faktorer i virale mutationskæder: reproduktionsled og tid.

Hvis en virus får lov til, på kortest mulig tid, at brede sig så vidt at der opstår flokimmunitet, har den både haft mindre tid og færre led [1] at mutere i, så chancen for at den skal mutere via dyr, for igen at kunne forgribe sig på mennesker, er større.

Samtidig sker der det at de individer, der genestisk er forsynet med et ringere immunforsvar overfor vira generelt, bliver sorteret ud af befolkninen [2].

[1] "Hærge ureguleret" indebærer at hver smittebærer smitter flest mulige individer, hvormed mutationskæden bliver kortere. [2] Som sagt kun relevant ift vira, der gør betydeligt indhug i forplantningsdygtige individer.

 • 1
 • 1

Hvis en virus får lov til, på kortest mulig tid, at brede sig så vidt at der opstår flokimmunitet, har den både haft mindre tid og færre led [1] at mutere i, så chancen for at den skal mutere via dyr, for igen at kunne forgribe sig på mennesker, er større.

Det må du sq nok forklare nærmere, jeg forstår simpelthen ikke din argumentation

Samtidig sker der det at de individer, der genestisk er forsynet med et ringere immunforsvar overfor vira generelt, bliver sorteret ud af befolkninen

Klassisk, simpel evolutionsteori er sat en smule til vægs her, da langt størstedelen af ofrene er ældre der er færdige med at få børn. I samme skuffe er der heller ikke et evolutionært pres for at udvikle et tredie tandsæt. Vi klarer det med formering medens vi stadig har sæt numner 2 i behold

 • 3
 • 0

Jeg brugte tallene fra artiklen for 25 marts, da data indsamlingen startede 13 marts og blev afsluttet 25 marts.

Hvis du går ind på https://www.covid.is/data kan du se nøjagtigt hvornår testen blev gennemført dag for dag.

Jamen så skulle du da bare have startet med det link, i stedet for at henvise til en løs, usammenhængende artikel, der henviser til uge gamle data.

Som dit link ganske tydeligt viser, så er de tal du heviser til relevante for de første 5.500 tests, som blev foretaget i dagene tilmed 19. Marts, og kan derfor ikke sammenholdes med det registrerede antal d. 25. Marts.

Så rasler hele dine argumentationskæde i grus - håber jeg at du forstår.

Det gør den jo så netop ikke, håber jeg du forstår!

Som jeg skrev ville mørketallet være 9.5x det registrerede smittetal, hvis alle 5.500 tests var foretaget d. 19. Da de blev foretaget gennem fem dage, fra 15. - 19., bliver mørketallet betydeligt større end 9.5x, men mindre end 26x, da det tal ville kræve at alle 5.500 var blevet testet d. 13. Marts.

I ovenstående har jeg endda ikke fratrukket de smittede, der blev registreret af selve screeningen, hvilket vi jo er nødt til, for at se hvor stort mørketallet er ift dem der fremkommer af den normale teststrategi.

Lad os prøve at gøre det rigtigt iht de data, du nu har fremlagt:

Island.png

Bemærk; NUHI testede i snit 359 om dagen i perioden, hvilket er mere end 5 gange så mange som vi tester i Danmark. Tæller du deCODE's tests med også, er det mere end 17 gange så mange.

Hvis deCODE's screening også var repræsentativ for Danmark, skal du således regne med en betydeligt større mørketals-faktor i Danmark, fordi vi ikke registrerer nær så mange som Island.

Men da Island eksempelvis ikke har et hovedstandsområde, der ligner det danske, hvor en meget stor andel tilbringer 1-3 timer om dagen i offentlige transportmidler, ville deCODE's have registreret et betydeligt højere smittetryk, hvis de havde udført samme type screening i Danmark.

Hvilket blot gør mørketals-faktoren endnu højere i Danmark ift Island.

 • 3
 • 1

Torsten Pedersen Det er simpelthen opdragelse og intet andet som får folk til at acceptere social distancering i COVID-19 tilfældet.

Det er muligt, men i sorte død tilfældet, som var det jeg gik ud fra, var selv-isolering et valg.

Der er heller ikke nogen læring at drage mht. intelligens forbedring som følge af andre sygdomme.

??

Gonorre, klamydia osv. der i stor stil medfører infertilitet angriber liderlige ikke ubegavede osv.

Irrelevant. Jeg talte om overlevelseschancer ved selv-isolering ved socialt transmitterbare sygdomme. Tilsvarende vill seksuel afholdenhed øge overlevelseschancerne ved en hypotetisk dødelig seksuelt ovderført syghdom (fx. syfilis før i tiden). Det er ikke begavet at udleve sin lidder i syfilis-tider.

 • 0
 • 4

derfor vil den overlevende del af befolkningen have en højere gevnnesnitlig IQ

... såfremt man holder sig til ugebladsversionen af en IQ-forståelse. I virkelighedens verden er der ringe sammenhæng mellem en højt målt IQ og egentlig klogskab med en fungerende sund sans.

Kald det intelligens, kald det høj IQ, epidemier af social transmitterede sygdomme selekterer for den egenskab at kunne vælge og gennemføre en selvvalgt social isolation, som beskrevet i Dekameron.

 • 0
 • 3

Er det ikke at gå for vidt? Det er ikke alle der har haft midlerne til at gå i hi

Der er blevet selekteret både for muligheden og for valget af gennemførelsen af isolationen. Selv mht. det første kriterium kan man argumentere for at de velhavende var smartere. Fra Wiki om Decameron: 'I mangel af bedre blev adfærd der hidtil havde hersket - især i de finere kredse - erstattet af desperate løsninger. Indbyggerne begyndte at gruppere sig på forskellige måder, nogle ved at isolere sig i små, lukkede og selvforsynende samfund, andre ved at flygte fra byen, andre ved at slå sig løs i druk og musik samt ved at nyde det, der muligvis var det sidste af deres liv.' Så kan man selv afgøre hvilken adfærd man synes er den smarteste.

og vi har ikke meget statistik der viser effekten af flyverskjul i 1347.

Vi ved at man pludselig begyndte at interessere sig for og opspore de overleverede græske og romerske manuskripter, som man hidtil havde ignoreret til fordel for religiøse skrifter.

To hide or not . Thats the question

Karantæne er en gammel opfindelse. https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine

 • 0
 • 0

Det er ikke alle der har haft midlerne til at gå i hi og vi har ikke meget statistik der viser effekten af flyverskjul i 1347.

Dronning Magrete 1. døde af pest i 1412. Hun var efter sigende den mest intelligente politiker Danmark nogensinde har haft (hvor meget det så end siger).

Hun kunne selvfølgelige have valgt at arbejde hjemmefra, men hun valgte i stedet at jage holstenerne ud af Flensborg, som samtidig var stærkt befængt af pest.

 • 2
 • 1

Det må du sq nok forklare nærmere, jeg forstår simpelthen ikke din argumentation

Jeg kan umiddelbart ikke se det ikke er selvforklarende. Hvilken del af det forstår du ikke?

Klassisk, simpel evolutionsteori er sat en smule til vægs her, da langt størstedelen af ofrene er ældre der er færdige med at få børn.

Det var derfor jeg skrev "vira generelt".

Som jeg skrev i et af de foregående indlæg, kommer Covid-19 ikke til at ændre på befolkningen i fremtiden, fordi den knapt nok rører ved de forplantningsdygtige aldersgrupper.

Det er ikke just tilfældet med Zika, Ebola, AIDS o.s.v.

Med den spanske syge var det dog nærmest omvendt, da det var folk med stærke immunforsvar der blev hårdest ramt, så den var forholdsvis harmløs overfor de ældre.

 • 2
 • 0

Som jeg skrev i et af de foregående indlæg, kommer Covid-19 ikke til at ændre på befolkningen i fremtiden, fordi den knapt nok rører ved de forplantningsdygtige aldersgrupper.

Det kunne have været rigtigt hvis det alene handlede om små pattedyr som mus og muldvarper.

Men for stort set alle store pattedyr udenfor rovdyrenes rækker, er sociale grupperinger en væsentlig success-faktor for forplantningen.

 • 2
 • 0

Men for stort set alle store pattedyr udenfor rovdyrenes rækker, er sociale grupperinger en væsentlig success-faktor for forplantningen.

Skal jeg forstå det i retning af at 20-40-årige med afdøde bedsteforældre generelt har mindre succes med forplantning end 20-40-årige med levende bedsteforældre?

Findes der belæg for en sådan påstand?

Hvis du kigger dig lidt omkring i historien og geografien, tror jeg du vil finde at befolkningstilvæksten typisk er højest i perioder og i lande, hvor gennemsnitslevealderen er forholdsvis lav.

 • 3
 • 0

Men for stort set alle store pattedyr udenfor rovdyrenes rækker, er sociale grupperinger en væsentlig success-faktor for forplantningen.

Iøvrigt er sammenligningen med dyreriget noget rod i denne sammenhæng.

Mennesker er det eneste pattedyr, jeg kan komme i tanker om, som aktivt holder hinanden i live, langt udover den forplantningsdygtige alder.

I alle andre arter, stødes man ud af grupperingen, så snart ens gener ikke længere er interessante.

 • 2
 • 1

Du har aldrig haft brug for at få 'bedste' til at passe børnene ?

Du kan bande på at i særdeleshed en mormor forbedrer situationen dramatisk for ungerne, ikke mindst i lande som Italien og USA.

Trods Italien er det land i Europa med flest gamle (bl.a. derfor de har den høje Covid-19 dødelighed), har de stort set ingen befolkningstilvækst. Trods masser af bedstemødre til at passe børn, sætter de altså ikke mange børn i verden.

Desuden er det jo netop i lande, hvor man har "brug for" bedstemødre til at passe børn, der fødes færrest børn, fordi uddannelse og karriere kommer først.

Og jeg gentager: Der klar og tydelig tendens til højere befolkningstilvækst i lande og perioder med lavere middellevetid.

 • 2
 • 1

Jeg har altid vidst at amerikanske sundhedområde var forskrækkeligt, men jeg vidste ikke hvor galt det stod til.

Det er som om - i hvert fald nogle - amerikanere er ude af stand til at forestille sig at de selv kan blive syge. Jeg har hørt folk spørge om en forsikring af deres mobiltelefon kan betale sig, fordi de overvejer det selv om de er ret imod forsikringer, specielt helbreds- og sygeforsikringer.

Forsikre sig mod noget som kan koste max. 2.000 $, men ikke mod noget som kan ruinere dig fuldstændig? Jeg savner ord.

En der argumenter imod offentlig sygesikring som vi har den her i DK, citerer en senator som hævder, at ret til gratis lægebehandling og hospitalsindlæggelse svarer til "at have ret til at bryde ind i lægens hjem, og med magt bortføre ham og bringe ham hen til en syg person og tvinge ham til at behandle ham."

Jeg lige ved at falde ned af stolen.

Men jeg har hørt modstanderne sige ting som "Hvis ham der (naboen, fyren nede i supermarkedet, taxichaufføren) bliver syg, hvorfor skal jeg så betale for at han bliver rask? Det er ikke min skyld at han bliver syg/kommer til skade/etc.

Amerikanerne har åbenbart sådan en jeg-arbejder-for-mig-selv-og-mit-er-mit-og-kun-mit-livsanskuelse.

Tanken om at vi alle sammen vil have gavn af, at vi deles om udgifterne ved voldsomme ulykker der går ud over enkeltpersoner, er mange amerikanere fuldstændig fraværende.

 • 6
 • 1

Ja https://en.wikipedia.org/wiki/Grandmother_...

Og du har selvfølgelig bemærket at det netop er en hypotese og hæftet dig ved alle de hypoteser, og ikke mindst tørre fakta, der modsiger den?

Fra dit eget link:

"Some critics have cast doubt on the hypothesis because while it addresses how grandparental care could have maintained longer female post-reproductive lifespans, it does not provide an explanation for how it would have evolved in the first place. Some versions of the grandmother hypothesis asserted that it helped explain the longevity of human senescence. However, demographic data has shown that historically rising numbers in older people among the population correlated with lower numbers of younger people.[27] This suggests that at some point grandmothers were not helpful toward the survival of their grandchildren, and does not explain why the first grandmother would forgo her own reproduction to help her offspring and grandchildren." .

Evolutionsmæssigt: Det afgørende er ikke at du får børn men at dine børn får børn

For at MINE børn skal kunne få børn, er det vel afgørende at JEG får børn?

 • 2
 • 1

Og du har selvfølgelig bemærket at det netop er en hypotese og hæftet dig ved alle de hypoteser, og ikke mindst tørre fakta, der modsiger den?

Jeg tænker vi ikke i dette videnskabelige forum skal bruge tid på at en wikiside også har et Criticism afsnit. Ligeså behøver vi efter min mening heller ikke gå ind i at vi ikke når videre end hypoteser i hvorfor moder natur har taget de evolutionære valg den har taget.

 • 0
 • 1

For at MINE børn skal kunne få børn, er det vel afgørende at JEG får børn?

I første led ja, men da opvækst af børn hos Homo Sapiens er en lang og ressourcetung (på flere måder) affære er succesraten for 2. generation lille uden støtte. Dette kombineret med risikoen ved fødsel for både mor og barn som kun først for nylig (seneste 100 år give or take) er kommet under kontrol (kejsersnit mm.). Sagt på en anden måde, det nytter ikke du spytter 10 unger ud, hvis de alle dør inden de bliver 15.

 • 0
 • 0

Jeg tænker vi ikke i dette videnskabelige forum skal bruge tid på at en wikiside også har et Criticism afsnit.

I så fald er det ikke et videnskabeligt forum længere.

Fundamentet i videnskab, er at hvis en hypotese ikke kan afvise modsigelser, så bliver den aldrig til mere end en hypotese.

Hvis man så i stedet for at afvise, vælger at ignore modsigelserne, bliver det i stedet til pseudovidenskab, i lighed med Flat Earth hypotesen.

 • 3
 • 0

I første led ja, men da opvækst af børn hos Homo Sapiens er en lang og ressourcetung (på flere måder) affære er succesraten for 2. generation lille uden støtte.

To indlæg forinden skrev du at det ikke er afgørende om man selv får børn. Jeg antager at vi med ovenstående trods alt formåede at blive enige så vidt.

For at mine børn kan få børn, er det 100% afgørende at jeg selv får børn. Period!

For at gøre resten klart:

Om mine børn får børn, har jeg højest minimal indflydelse på, hvis nogen overhovedet, men jo flere børn jeg selv får, jo mindre afgørende er det at de hver især selv får børn.

Når mine egne børn er sat i verden og blevet rustet til at stifte familie, er min eksistens stort set 0% afgørende, da jeg ikke kan bidrage med noget, andre (samfundet) ikke kan bidrage med, uden at ændre på genetikken.

Det er ikke ensbetydende med at bedsteforældre ikke har værdi og kan gøre nytte, men faktum er at vore børn og børnebørn hurtigt bliver afgørende for vores fortsatte eksistens, uden vi overhovedet er afgørende for deres.

Dette kombineret med risikoen ved fødsel for både mor og barn som kun først for nylig (seneste 100 år give or take) er kommet under kontrol (kejsersnit mm.).

Ligeså længe, der har eksisteret noget der minder om samfund, har mennesker udpeget de mest kompetente til at hjælpe børn i verden, på tværs af familieskel, og det er der gode naturlige grunde til.

Dels skal ens børn jo gerne have et godt udvalg af sunde, forplantningsdygtige individer at vælge imellem, når de selv skal forplante sig, uden det indebærer indavl.

Dels er en stærk og voksende befolkning afgørende for hvilket samfund vi selv skal leve i som gamle.

Dette har man forstået lige siden de allerførste primitive landsbysamfund, samt i alle de isolerede stammefund man har fundet i nyere tid.

 • 1
 • 1

Selvfølgelig skal vi bruge tid på modsigelser, men en hypotese falder ikke fordi der er et Critisism afsnit på en Wiki side.

Nej, men hvis kritikken er stærkere end hypotesen, forbliver den højest en hypotese, og den hypotese du har så lidt held med at forsvare, har det ualmindeligt svært med det faktum jeg highlightede.

"However, demographic data has shown that historically rising numbers in older people among the population correlated with lower numbers of younger people."

 • 2
 • 0

Om mine børn får børn, har jeg højest minimal indflydelse på, hvis nogen overhovedet, men jo flere børn jeg selv får, jo mindre afgørende er det at de hver især selv får børn.

Hvis du får mange børn skal de alle dele de ressourcer, du kan give. Det kan måske gå i et kuld kaninunger, hvor de flytter hjemme fra efter 15 dage og ikke 15 år. Indtil for 100 år siden var mad en stærkt begrænset ressource, så at hele familien led hvis der var for mange munde at mætte.

Når mine egne børn er sat i verden og blevet rustet til at stifte familie, er min eksistens stort set 0% afgørende, da jeg ikke kan bidrage med noget, andre (samfundet) ikke kan bidrage med, uden at ændre på genetikken.

Så du har aldrig ydet (eller har planer om) økonomisk støtte til dine børn, givet store gaver, arveforskud, rejser mm.? Du har aldrig passet syge børnebørn, hentet fra børnehave mm.? Du har aldrig budt på mad til børnefamilier? Og så det du overser pga. dit y-kromosom: rådgivning, støtte og vejledning mor-datter imellem.

 • 0
 • 2

Nej, men hvis kritikken er stærkere end hypotesen, forbliver den højest en hypotese, og den hypotese du har så lidt held med at forsvare, har det ualmindeligt svært med det faktum jeg highlightede.

Jeg har præsenteret en veldokumenteret wikipedia artikel om emnet. Masser af artikler at dykke ned i.

"However, demographic data has shown that historically rising numbers in older people among the population correlated with lower numbers of younger people."

Nu har evolutionen taget sine valg baseret på forholdene i den million år der er gået siden vi startede med at gå på 2 ben og vandrede ud af junglen og ikke de sidste 100 år. De sidste 100 år har vi fået prævention og højere sundhed som også har stor betydning om hvornår og hvor mange børn kvinder får som.

Og sidenote ja der er en sjov sammenhæng mellem flere ældre og færre yngre. Der er altid 100% mennesker.

 • 0
 • 3

Så du har aldrig ydet (eller har planer om) økonomisk støtte til dine børn, givet store gaver, arveforskud, rejser mm.? Du har aldrig passet syge børnebørn, hentet fra børnehave mm.? Du har aldrig budt på mad til børnefamilier?

Ork, jo, med største fornøjelse og i rigelige mængder, men jeg er temmelig sikker på at det ikke har ændret på antallet af mine børnebørn.

Du fortsætter, i alt hvad du skriver, med at ignorere det simple faktum at der fødes flest børn i ressourcesvage lande med lav middellevealder (og omvendt!), så det giver næppe mening at fortsætte diskussionen.

Lad mig derfor slutte af med at præcisere at jeg faktisk ikke afviser at bestemor-effekten er en reel faktor. Vi vil jo alle helst sætte børn i verden i et sundt samfund, som bl.a. indikeres af om de gamle trives. Måske er nogle lillebrødre endda blevet undfanget mens storebror blev passet af bedstemor osv, osv.

Den er bare oppe imod en række andre, stærkere faktorer, der statistisk viser det stik modsatte resultat af hvad du forventer, hvis hvis vi skulle få mangel på bedstemødre.

 • 1
 • 0

Ork, jo, med største fornøjelse og i rigelige mængder, men jeg er temmelig sikker på at det ikke har ændret på antallet af mine børnebørn.

Den sikkerhed, der ligger i en bedsteforældregenerations tilførsel af støtte, ressourcer og hjælp mener du ikke har betydning for barnets overlevelse i fattige lande/valget af at få børn i rige lande?

Du fortsætter, i alt hvad du skriver, med at ignorere det simple faktum at der fødes flest børn i ressourcesvage lande med lav middellevealder (og omvendt!), så det giver næppe mening at fortsætte diskussionen.

Og her vender vi tilbage til det vigtige i at ens børn får børn. Det bedstemødre afgør er at kvinder får børn i det hele taget, ikke om de får 1 eller 10.

 • 0
 • 0

Alt i USA er "kapitalistisk". Det er dogma. For hvis det ikke er kapitalistisk, er der tale om "communist infiltration". USA er et land, der er yderst sort-hvidt. Tænk bare på FOX-journalisten, der udskammede Danmark, og slog os i hartkorn med Venezuela som "socialistiske katastrofer". Jeg er vokset op i USA, og det gør ondt, at måtte sige det: De er rablende gale! Når flere og flere og flere bliver syge af Corona-virus og bliver ruinerede af et privatiseret, profit-baseret sundhedssystem, må der ske noget. Amerikanerne må spørge sig selv, hvad f ... det er for et elendigt system de har? Ultimativt kan Corona-krisen blive en dræber for Reagan-Bush-Trump-tænkningen, om at kapitalen skal herske uhæmmet. Lad os håbe det.

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten