Ikea, Coca-Cola og Virgin viser vej mod grøn omstilling

Fra 2015 skal alle Ikeas varer være egnet til genanvendelse eller genbrug eller være baseret på fornyelige materialer. Desuden skal 85 procent af den energi, der bruges i virksomhedens 332 varehuse i 40 lande være vedvarende energi.

Coca-Cola vil fra 2015 sørge for, at halvdelen af alle solgte flasker og dåser bliver genanvendt. Fra 2020 lover koncernen at tilbageføre lige så meget vand til miljøet og samfundet, som selskabet bruger til cola og andre læskedrikke.

To eksempler på store privatkapitalistiske virksomheder, der rykker på det grønne område og dermed viser elementer af en vej ud af den verdensomspændende system-krise, vi står midt i - i hvert fald ifølge forfatteren Jørgen Steen Nielsen, der har skrevet bogen 'Den grønne omstilling'.

Gamle svar ubrugelige

Den verdensomspændende krise er ifølge bogen både en finanskrise, en klimakrise, en olie- og råstofkrise samt en fødevarekrise - og de gamle svar og politiske værktøjer dur derfor ikke længere.

Men ifølge Jørgen Steen Nielsen behøver vi til gengæld kun én, samlet løsning - nemlig en langsigtet og epokegørende omstilling til en økonomi, der er i balance med sit naturgrundlag og som evner at fremme lighed og menneskers trivsel.

En omstilling, der ifølge forfatteren er sammenlignelig med tidligere store spring i civilisationens historie - skiftet fra fra landbrug til et industrisamfund eller skiftet fra jæger-samler-kultur til landbrug.

Jørgen Steen Nielsen er biolog, tidligere chefredaktør for - i dag klima- og energimedarbejder ved - dagbladet Information, og han har om nogen fulgt miljø- og klimadebatten gennem mange år.

Emnet er både kompliceret og i sit udgangspunkt deprimerende, men Jørgen Steen Nielsen formår alligevel at skabe sammenhæng og overblik over den aktuelle situation og politiske udvikling. Samtidig med at han tænder et håb - via de ni konkrete anvisninger på handling samt eksemplerne fra rækken af erhvervsfolk, økonomer, tænketanke og miljøfolk, som er i gang med at udvikle og afprøve elementer til en såkaldt ligevægtsøkonomi. Forandringskræfter - som bogen kalder dem...

Faret vild i et spejlkabinet

Jørgen Steen Nielsen skriver for eksempel om den aktuelle situation: 'Alle politiske bestræbelser går i øjeblikket ud på at genskabe den kendte orden med stabil vækst, høj beskæftigelse og sikker velfærd. Vi skal have' gang i hjulene', vi skal tilbage på sporet.

Men det er, som om vi er faret vild i et spejlkabinet, hvor ingen vej fører ud i lyset. Hvor man end vender sig hen, stiller nye forhindringer sig i vejen. Forsøger man at håndtere én side af krisen, forværrer man en anden.

Som i EU's finansielle krise, hvor store underskud, vildtvoksende gæld og kreditorpres kalder på dramatiske nedskæringer og indgreb i landenes offentlige budgetter, blot med den konsekvens at økonomien går i minus og gør det umuligt at skabe den vækst, der kunne bringe landene ud af gældsfælden.

Grøn vækst er grøn fernis

Også begrebet 'grøn vækst' - som de fleste politikere, erhvervsledere og økonomer for tiden bekender sig til i højstemte toner - får en omgang i bogen, som kalder det 'et forførerisk mantra, der skal få modsætninger og konflikter mellem økonomi og økologi til at fortone sig'.

Grøn vækst synes i de fleste sammenhænge at betyde en fortsættelse af den kendte vækstøkonomi med hjælp fra det grønne eller bare med en grøn fernis. Eksempelvis er olie- og billindustrien grøn vækst helt tydeligt gammeldags sort vækst med et vist mål af grønne projekter lagt oven i.

'Hvad begrebet dækker er i økonomisk teoretiske forstand vist aldrig afklaret,' skriver Jørgen Steen Nielsen.

Opskrift på globalt selvmord

Bogen kan anbefales til alle, der interesserer sig for vores planet og dens og menneskehedens overlevelse.

Den vrimler med interessant folk, citater og analyser - blandt andet af 'økonomerne krise'. Og de ni anbefalinger til hvordan vi kommer videre er også værd at studere - og diskutere nærmere.

Vi slutter med et citat fra FNs generalsekretær, Ban Ki-moon fra 28. januar 2011, som indleder hele bogen:

'Gennem det meste af det forgangne århundrede blev den økonomiske vækst befordret af, hvad der så ud som en urokkelig sandhed: Rigeligheden af naturlige ressourcer. Vi gravede os til vækst. Vi brændte os vej til velstand. Vi troede på forbrug uden konsekvenser. Den tid er forbi (...) På sigt er den model en opskift på nationale katastrofer. Den er en global selvmordspagt.

Det er let at sige ordene 'bæredygtig udvikling', men for at realisere den må vi være klar til at foretage store omstillinger - i vores livsstil, vores økonomiske modeller, vor sociale organisering og vort politiske liv.'

Bogen udkommer den 18. maj på Informations forlag, og man kan diskutere den med forfatteren den 31. maj hos Information.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

jeg brækker over dit branding at det grønne.... sammen med de store markeds krafter..... kunne du ikke bruge et lille ukendt firm...der har samme holdning...

hvor meget cola drikker du og køber du....eller får du vareprøver efter...dette ??

men godt du bringer.... miljøet på bloggen....

  • 0
  • 0

Skrot det monetære system og helst inden det skrotter os.

Vores jagt på evig vækst, flere penge til aktionærene samt virksomhedernes rovdrift på jordens ressourser skal stoppe og det skal stoppes inden skaderne på jorden slår menneskerne ihjel.

Det er ikke for planetens skyld for den ville have det bedre hvis alle mennesker døde i morgen.

Det er for vores egen skyld at vi skal gøre det!.

Der er ingen måde at det monetære system kan vendes til at gøre det rigtige!

Vi bliver nødtil at skrotte det og indføre en ressourse baseret økonomi, eventuetl som forslået i "The Venus Project" (google det)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten