projekt globalt bloghoved

Hvordan tør Danida lukke sit fagtekniske kontor?

Det faglige miljø og kvalitetskontrol er ikke længere noget, som Udenrigsministeriet prioriteter. Topledelsen har netop meddelt, at det udviklingsfaglige/tekniske kontor lukkes ned.

For læseren af Ingeniøren må det virke hovedrystende, at Danida nedlægger sit udviklingsfaglige kontor, som hedder UFT (Udviklingsfaglig Tjeneste). Tjenesten har bestået af udviklingsfaglige eksperter som ingeniører, økonomer, agronomer, antropologer, jurister og andre, der er fagligt involveret i mange af Danida's programmer rundt i verden indenfor bl.a. konflikthåndtering, landbrug, privat sektor udvikling, god offentlig forvaltning, uddannelse, miljø og klima.

Allerede efter vedtagelsen af finansloven i december fik det udviklingsfaglige kontor skåret ned med cirka 13 medarbejdere. De tilbageblivende medarbejdere vil i den kommende tid blive spredt i andre kontorer i Udenrigsministeriet. Dermed forsvinder et fagligt miljø og en intern uafhængig kvalitetskontrol. Ude på en dansk ambassade er det umuligt at have fagekspertise til at dække måske 3-4 forskellige sektorer, der er i Danidas landestrategi. I bedste fald har en ambassade en specialist indenfor én sektor, og trækker derfor på sektor eksperter fra det fagtekniske kontor i København.

Nedlæggelsen af kontoret er også udtryk for, at de faglige folk fremover kommer under kontorchefer, der har fokus på det politiske, betjening af udenrigsministeren og i langt mindre grad det udviklingsfaglige område med en opdateret international viden. Når disse kontorchefer i de kommende år skal hyre nye ansatte, vil jeg vædde på, at de går efter generalister og ikke fag specialister. Om 5-10 år er der formentligt næsten ingen ingeniører eller agronomer tilbage i Udenrigsministeriet.

Uafhængig kvalitetskontrol afskaffes

Det kan undre, at udenrigsminister Kristian Jensen og toppen i Udenrigsministeriet er så ligeglade med at have et udviklingsfagligt miljø og kvalitetskontrol. For der med nedlæggelsen af det udviklingsfaglige kontor tale om en fundamental ændring. Nu afskaffes, at der i mange år har været vandtætte skodder mellem planlægning/forberedelse på den ene side, og semi-uafhængig vurdering/appraisal på den anden side.

Således at ingen Danida medarbejder - og eksterne konsulenter de hyrer ind - har kunnet deltage i både forberedelsen og appraisal af et program. Den samlede ulandsbistand har i år et budget på 14,8 milliarder kr. i år. Vi taler i nogle tilfælde forberedelse af programmer, som hver er på 1 milliard kr. over 5 år. Det er mange penge. Hvordan tør Udenrigsministeriets top svække kvalitetskontrollen af så store programmer? Hvad mon Rigsrevisionen siger til dette? Hvad mon OECD' kommende ”peer reviews" af dansk ulandsbistand siger, som kører i de kommende måneder?

Konsekvenserne af personalenedskæringerne i Danida i de senere år begynder at slå igennem på kvaliteten, hvor nogle programmer ikke har været godt nok forberedte. Dette har ført til en række kritiske appraisal rapporter fra det udviklingsfaglige kontor eller at forberedelsen var for svag på et tidligere stadie. Man kan næsten få den tanke, at toppen af Udenrigsministeriet ser denne ændring som en mulighed for at slippe for "støjen" fra de semi-uafhængige appraisal ... I fremtiden kommer de udviklingsfaglige folk over til kontorchefer, der som omdrejningspunkt har de politiske interesser frem for programmernes kvalitet. Der bliver ikke længere en "second opinion".

Meget værre nu end under Fogh i 2002

Lukningen af det fagtekniske kontor kommer i kølvandet på, at Regeringen har skåret ulandsbistanden med ca. 2,9 mia. kr. i 2016. Dertil kommer et par milliarder til at betale de stigende asyludgifter i Danmark. Dette har ført til, at Udenrigsministeriet er ved at nedlægge ca. 200 stillinger svarende til at hver 10. stilling skæres væk. Dette har fået ministeriets ledelse til at fremlægge en plan med tre områder: Omorganisering, effektivisering og prioritering.

Situationen minder til vis grad om den store nedskæring, da Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller tog over i 2002 (omend at Lars Løkke skærer 2-3 gange hårdere!). Dengang var det aldrig på tale at lave sådan nedprioritering af det fagtekniske i Danida. Regeringstoppen gav opbakning til, at tidligere Danida topchefer som Carsten Staur og Ib Petersen lagde stor vægt på at have det faglige miljø samlet i det udviklingsfaglige kontor. Dertil kommer den magt, der hele vejen har ligget i dette kontors faglige vurdering af forslag til nye programmer (såkaldte "appraisal"), som skal foreligge fra de faglige medarbejdere inden en bevilling kan gives. Organisationsmæssigt har kontoret i et par årtier ikke refereret til de kontorer eller ambassadører, som står for programmerne under appraisal/vurdering. Denne interne uafhængighed i kvalitetskontrollen forsvinder med den kommende omlægning.

Denne nedprioritering af fagligheden og kvalitetskontrol kommer til at stå sammen med nedskæringen af støtten til miljø-, klima- og energiprogrammer - i sig selv en problematisk opfølgning på den danske regerings tiltræden af COP21 klimaftalen fra december. Disse og andre spørgsmål får Kristian Jensen nok at høre for den 4. april, hvor han kommer til Ingeniørforeningen til et møde i IDA Global Development. Her link til hjemmesiden.

PS: Hjemmesiden med oversigten over de tekniske specialer i UFT kontoret er allerede lukket ned på ministeriets hjemmeside.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten