phloggen

Hvor skal vi bygge vores plastic-bjerg ?

Et af klimarådets mindre iøjnefaldende forslag, i hvertfald indtil man implementerer det er flg:

"Det bør overvejes, om den ikke-genanvendelige andel af den udsorterede plast kan oplagres i Danmark, indtil det kan sikres, at plasten kan behandles forsvarligt. Dermed mindskes risikoen for, at plasten bliver brændt af uden CCS eller ender på ukontrollerede lossepladser i udlandet."

Klimarådet skelner mellem "omstillingselementer", hvilket ovenstående er et eksempel på og "virkemidler" som er hvordan politikerne får det til at ske.

Lige nøjagtig i dette tilfælde anviser Klimarådet ikke nogle virkemidler, men det kan der snart rådes bod på.

Forud går nogle anbefalinger om at genbruge (meget!) mere plast, så her er der kun tale om den mest uspiselige del af plastic-affaldet: Plast med bromerede flammehæmere osv.

Vi exporterer omkring 50.000 tons plast-affald per år, lad os antage at vi kan reducere det til det halve med øget genanvendelse, så vil vores plastic-bjerg vokse med 25.000 tons om året indtil:

"Det gemte affald kan så senere behandles fx i et pyrolyseanlæg, hvor man omdanner plastaffald til ny plast eller brændstoffer til brug i transportsektoren. Ligeledes forskes der i enzymatisk nedbrydning og genanvendelse af plast, som måske har en fremtid for sig. Alternativt kan denne fraktion afbrændes i et anlæg med CO2-fangst."

Vi kan formodentlig ikke bare smide det i en bunke et sted og da bjerget bliver stort med tiden, er 40' skibs-containere nok den mest realistiske løsning.

Fyrre-fods containere kan, meget bekvemt for vores hovedregning, indeholde ca. 25 tons hver, så vi skal finde plads til 1000 containere hvert år.

Containere kan stabeles 8 i højden så bjerget bliver 20m højt og en container fylder ca. 30m², så plasticbjerget vokser med 3750m² om året.

I journalistenheder: En halv fodboldbane i 60% af Rundetårnshøjde - om året.

Hvis vi gør som i "de gode gamle dage" og placerer plastic-bjerget langt fra alfar vej kommer der næppe nogen og bygger et "pyrolyseanlæg", tværtimod er det nærmest en garanti for at kommende generationer vil få sig en grim overraskelse hvis de vedgår sig arv&gæld.

Der er med andre ord brug for et "politisk virkemiddel" og da vi, ifølge politikerne mener det med seriøst med "cirkulær økonomi" må det blive noget i denne stil:

Lovgiv at ikke-genanvendeligt plastic skal opbevares, i 20', 30' eller 40' skibs-containere, alle malet i en lovfæstet let genkendelig nuance og med tydeligt synligt årstal. Eventuelt kan vi lade skiftende kunstnere vælge "årets plastic-farve."

Kommunerne har ansvaret for opbevaring af ikke-genanvendeligt plastic indsamlet fra borgerne og i naturen og lovpligtes til at placere containerne succesivt på den til enhver tid højstbelagte kommunale parkeringsplads.

Virksomheder skal selv opbevare deres ikke-genanvedelige plastic og lovpligtest til at placere deres containere synligt fra fra offentlig vej ved, og klart synligt associeret med, deres hovedkvarter.

Fra virksomheden har fyldt første container, skal billeder af virksomhedens plasic-bjerg fremgå i alle reklamer og alt markedsføringsmateriale, på lige fod med den mest fremtrædende presentation af virksomhedens eller produktets identitet.

På den måde får alle et klart encitament til at reducere produktionen af ikke genanvendeligt plastic og økonomien i at bygge et "pyrolyseanlæg" eller forske i "enzymatisk nedbrydning" forbedres dramatisk.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ude af øje, ude af sind. Det skal vi undgå, så det er gode forslag du kommer med. Man kunne måske også opstille containerne langs vore åer og kyster, som højvands- og kystsikring? Så slår vi flere fluer med et smæk.

 • 3
 • 0

Langt den største del af plastikaffald er plastikbeholdere fra supermarkederne: Hvis du købber et pund hakket kød eller et par bøffer, så er det i en plastikbakke. Hvis du køber et pund cherrytomater, er det i en plastikbeholder. Hvis du køber en liter juice eller yoghurt, så sidder der et plastikskruelåg på kartonen.

Selv om vi sorterer affald, så er det kun den afskruelige del af skruelågene, der kommer i plastikcontaineren (den anden del er limet forbandet godt fast til pappet), og selv om beholderne til kød og grøntsager ryger i containeren, siger rygterne, at størstedelen ikke bliver genanvendt.

Så kunne vi ikke få supermarkederne til at bruge nogle lidt kraftigere beholdere og tage pant for dem, så de blot kan vaskes for at blive genbrugt -- ligesom glasflasker? Eller i værste fald sørge for at de bliver sorteret efter plastiktype, så materialet bedre kan genbruges?

Og papkartoner med plastikskruelåg burde forbydes. Hvis supermarkederne vil sælge væsker med skruelåg, så gør det i returemballage ligesom sodavand. Men papkartoner uden skruelåg fungerer fint, så jeg kan sagtens undvære skruelågene.

Det virker efter min mening en smule hyklerisk, når f.eks. Føtex har fjernet engangsbestik og sugerør af plastik, men bliver ved med at bruge engangsplastik til kød, grøntsager, juice, m.m. Det er sandsynligvis 100 gange mere plastik, der ryger ud af butikken på den bekostning, end den smule engangsbestik og sugerør, de solgte.

 • 22
 • 0

Det er er forslag, der tidligere har været fremsat internationalt Ved at lagre plasten lagres den indeholdte CO2. Hvad med et købe et ældre tørlastskib. Så kan plasten siden slæbes hen til et behandlingsanlæg. Der kan ved behov suppleres med flere skibe. Så spares containere.

 • 4
 • 0

Fra virksomheden har fyldt første container, skal billeder af virksomhedens plasic-bjerg fremgå i alle reklamer og alt markedsføringsmateriale

Man burde nok undgå reklamer. Alle reklamer, på alle platforme.

 • 7
 • 6

Hvis man ser på det helt neutralt, hvor mange steder er der så reelle alternativer til plast ? Til flydende ting, så er der glas og metal, og så plast. Metal bruger en del energi i omsmeltning. Måske mere end plastic i både produktion og afbrænding ? Glas kan vaskes og genanvendes, men glas der knuses og smeltes om koster vel også CO2. Og vægten koster en del CO2 i transport. En del plastting kan afløses af andre mateialer, eksempelvis papbakker fremfor plast. Men typisk skal der også folie/film omkring varen, og det er vel klimamæssigt også det billigste.

Plast får meget skældud, men jeg er ikke sikker på at det CO2 mæssigt er et problem hvis man sammenligner med alternativerne, som måske alle er værre. Plast anses mere som et miljøproblem, men miljø og klima er ind imellem modsætninger.

 • 12
 • 1

brug containerne til støjværn langs motorvejene, så glemmer vi heller ikke de er der.

Men lovgiv/pålæg store afgifter på plastik indpakning der ikke let kan adskilles samt på ikke genanvenligt plast. På den måde kunne man tvinge industrien til en mere ansvarlig indpakning.

Og sæt et tydeligt mærke på hver plast del så man ved hvad det må....

 • 5
 • 1

Det virker besynderligt, at lige netop plastik ikke må brændes af uden CCS. Alt muligt andet brændes af uden CCS, og det må alså gerne fortsætte.

 • 4
 • 6

En temmelig skræmmende tanke, eller?

På globalt plan skal der skaffes plads til mindst 1 mio 40' (12,2 m) containere. Varig deponering?

CCS-bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Bemærk: det kræver at alle andre nationer behandler deres plastaffald, som vi her gør!

Endelig er der, den mulighed [MFF=MF Fnis] (læs: kamelen i elefantflokken), at i en CO2-renset verden, kan denne mio containeres indhold afbrændes indenfor udstrålingbudgettet, hvad det så end betyder?

Men på en dag, hvor det - efter minitirsdag - er begyndt at gå op for den USA'nske befolkning, at man traf det forkerte valg i 2016 (mere MFF) og at det måske kan gøres om? Minder mig om George Walker Bush': "på sigt er vi alle døde".

En verden uden reklamer på nogen platform? En sød tanke, men seriøst; hvad er det for en verden?

 • 1
 • 0

550-700 kWh elektricitet per ton usorteret husholdningsaffald. Jo højere plastikindhold, jo højere energiudbytte, og ved udelukkende at benytte plastikaffald kan udbyttet ganske givet komme højere op. Tænk på hvad de små hjem vil slippe for af besvær med sortering til ingen verdens nytte. Kun 4 kategorier: Glas, metal, brændbart/husholdningsaffald og en smule kemikalieaffald (specielt det med tungmetaller i). Hvis vi så importerede alt det plastikaffald vi kunne få fat i, kunne vi være behjælpelige med få ryddet have og floder verden over for plastik, og en masse fossilbrændsel kunne blive i jorden og de mange skove i andre lande, som fældes for at vi kan lave elektricitet, kunne gro videre til glæde for mange, både mennesker og dyr. Vi har her i Danmark faciliteterne til at røgrense effektivt. Lad os dog udnytte det. Mindst halvdelen af vores reelle brændselsforbrug til elfremstillling er i forvejen fossilt. Se sød lille video her

https://www.covanta.com/MC/zwtl?keyword_se...

 • 9
 • 1

Teknologien til omdannelse af plast affald af lav kvalitet til flydende brændstof findes allerede. Det er væsenligt mere energieffektivt at omdanne plastaffald til flydende brændstof end det er at brænde det af i et forbrændingsanlæg. Virkningsgraden på el siden er typisk nede på 30% på forbrændingsanlæg. Der er pt. en fabrik i drift i Skive der benytter denne teknologi. Feedstock er blandt andet gamle fiskenet og plastfolie fra landbruget. Lad os derfor udsortere alt plastaffald og direkte genbruge alt hvad der er muligt at genbruge i en ordentlig kvalitet og omdanne resten til flydende brændstof. https://quantafuel.com/ I forhold til CCS så ender 10% af massen af den plast der fødes ind i anlæget som en aske fraktion, der indeholder 70% carbon. Hvis vi smider denne aske i en gammel tysk kulmine, så har vi fjernet hvad der svarer til 256 kg CO2 hver gang vi kører 1000 kg plast gennem anlæget. Kom gerne op med en bedre løsning hvis I kender til den. PS: Har ingen relationer til Quantafuel.

 • 10
 • 2

Jeg har fra en kyndig forstået, at emballage til madvarer og andet er "en videnskab", så måske skal vi vogte os for alt for simple løsningsforslag, men aligevel.

Tag nu en mælke- eller tilsvarende emballage. Kun kapslen/låget genbruges som anført. For disse produkter kunne en genbrugsplastikflaske naturligvis bruges (som udlandet). Så kan de kværnes ved aflevering lige som flasker nu. Med en kotlæser, som til benzin, kan panten komme ind på brugerens konto. Det er naturligvis, som øl, sodavand, juice, ikke engangsemballage, og forbrugerne skal tage dem retur - men der er "gener" ved alt. På samme måde som industrien har standardiseret på omkring to typer mælkekarton, så vil samme gælde for ny emballage.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke hvordan plastik med en brændværdi på ca 40 MJ pr kg der svarer nogenlunde til dieselolies, uden stort energiforbrug (i virkeligheden energispild) kan omdannes til noget der ligner dieselolie. Jeg ser udmærket det smarte i at gøre den stive plastik flydende, men ellers ikke. Hvorfor skulle det ikke være muligt fuldstændigt at brænde plastik af i et forbrændingsanlæg med kun CO2 og vand + varme som resultat?

 • 3
 • 0

Den teknologi jeg henviser til har den kvalitet at ca 80% af energien i plasten er bevaret i flydende brændstof. Hvis man brænder plasten af får man måske 30% el og 60% varmt vand (fjernvarme). De sidste 10% er tab. Varmt vand er af lav værdi om vinteren og ofte værdiløst om sommeren. Om vinteren skal vi producere varmt vand med varmepumper på VE der har en COP på 4-5.

 • 0
 • 1

Den teknologi jeg henviser til har den kvalitet at ca 80% af energien i plasten er bevaret i flydende brændstof.

Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke den slags plastic vi taler om her.

Klimarådet har allerede skruet helt op for genanvendelsen af plast i deres rapport, men tilbage bliver den "uspiselige" fraktion, der er alle de plasttyper der netop ikke kan genanvendes med nuværende metoder.

Vi taler bla. om plast med stort indhold af alt muligt andet end ilt, brint og kulstof, f.eks PVC (33% Klor efter vægt), plast med bromerede flammehæmmere osv.

 • 5
 • 0

Om det hedder (1) fra fossil >> forbrændingsanlæg - eller (2) fra fossil >> ny plastik >> forbrændingsanlæg.....eller (4) fra fossil >> ny plastik >> genbrugsplastik(=underskud) >> genbrugsplastik(=nyt underskud) >> forbrændingsanlæg, kan vel være lige meget for CO2-regnskabet, men ikke for borgernes økonomi, når borgerne skal betale underskuddet over el-prisen. Plastik er ud over dets praktiske anvendelser, bare en 'forsinker' af fossilafbrænding. Vestforbrænding forærer hvert år plastbrændsel for 20 millioner kroner væk (til plastikgenbrug i udlandet), brændsel de selv kunne have udnyttet i deres kedler og de betaler endog 15 millioner oveni for at komme af med det, dvs 35 millioner pist væk til ingenting og skatteborgerne betaler. (runde tal)

6000 ton plastaffald a 2800 kr per ton for afskaffelse Brændværdi som 5500 ton frisk olie a 3500 kr man smider ud https://ing.dk/artikel/ton-plastaffald-sen...

 • 3
 • 3

Hvad skulle dette forslag egentlig gøre godt for? Den enkleste, billigste og mest hensigtsmæssige løsning er at lægge den ikke genbrugelige plast i restaffaldet, så den bliver energigenvundet i affaldsforbrændingsanlægget, hvor det sker med maksimalt udbytte. Får vi senere etableret pyrolyseanlæg, kan vi til disse importere plast fra de øvrige lande i EU, der IKKE har affaldsforbrpnding og derfor i dag deponerer store mængder plast (nu de ikke længere kan sende det til Sydøstasien). Det er afsindigt dyrt at indsamle plast i Danmark. Særligt fra parcelhusene med egne beholdere - og med dyrt menes ikke kun i kroner, men også i CO2 forbrug og dermed i negativ klimapåvirkning. Giv alle genanvendelige plastemballager en tydelig mærkning, så vi kan samle dem ind - og kun dem. Og lad os brænde resten nu og her.

Lav nu den SWAT-analyse på hele processen, så vi kan se, hvor dyrt det reelt er at fjerne den lille andel af plast i affaldsforbrændingsanlæggene. Sæt det sparede, fossile indhold i brændslet i forhold til hvor meget fossilt brændsel vi iøvrigt anvender i dette land - og det vil tydeligt fremgå, at der her er tale om flueknepperi.

 • 1
 • 2

PHK ser din pointe - skulle have læst dit oplæg grundigere. Dog - Quantafuels teknologi accepterer op til 5% urenheder så der gør ikke noget om der smutter lidt PVC med.

Teknologien er stadig interessant og bør udbredes. Pt sorter vi kun hård plast hvor vi bor. Folie m.m. går til forbrændig.

Jeg mener at den sidst problematiske plast del bør forgasses. Så længe vi udvinder nyt fossilt brændstof fra undergrunden må det være bedre i det mindste at udnytte energien i allerede udvundet fossilt materiale. Hurtig søgning. https://www.researchgate.net/publication/2...

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten