ATV bloggen

Hvor er logikken i uddannelsesudspillet ”Tættere på”?

Regeringen vil gerne styrke det lokale liv i hele Danmark. Det lyder umiddelbart som et godt mål. Men at anvende uddannelsesudflytning som midlet, er skudt helt ved siden af. Regeringens udspil vil udvande sunde forsknings- og uddannelsesmiljøer gennem beskæring og udflytning. Det vil også ramme vores danske virksomheder hårdt.

Uddannelsesreformen vil, hvis den bliver gennemført, få en dobbelt slagside. Over en bred kam har vi hørt bekymrede miner fra universitetsverdenen, der frygter, det vil ramme de stærke forskningsmiljøer, som universiteterne de seneste årtier har bygget op. Hos virksomhederne, der er afhængige af kandidaterne, ser man også mørke skyer i horisonten. Her frygter de tab af både kvalitet og kvantitet i de kommende dimittendårgange.

Et fagligt stærkt miljø kan ikke være spredt ud over hele Danmark. Den erkendelse ledte for få år siden frem til supersygehusene. Men inden for uddannelse gælder det samme tankesæt åbenbart ikke. Hvor er logikken?

Forskningen stækkes og Danmark får baghjul

De stærke miljøer, vi har på vores universiteter, er båret af dygtige forskere, der i store faglige miljøer kan skabe ny viden, nye erkendelser og nye løsninger sammen.

Forskningen er international og helt afhængig af forskere på internationalt niveau. Vi konkurrerer med universiteter i andre lande om de kloge hoveder – både danske og udenlandske. Fagligt attraktive miljøer tiltrækker yderligere talent - det er en opadgående spiral.

Med udsigt til udflytninger og reduktioner på uddannelserne - og dermed også på universiteternes forskningsmiljøer - ser jeg en stor risiko for, at vigtige faglige miljøer tabes på gulvet. I en ATV-rapport fra 2020 opstiller vi Danmarks teknologiske styrker op mod 30 stærke Science & Engineering-regioner i verden. Rapporten viser, at udviklingen går stærkt, og at Danmark langt fra er så stærk på en række teknologiområder, som vi gik og troede.

Der er behov for mere satsning på forskning – ikke udflytning og udtynding.

Uddannelse og efterspørgsel

Vores virksomheder agerer på et stærkt konkurrencepræget internationalt marked, hvor udviklingen af ny teknologi sætter nye standarder dag for dag. Vi ser derfor USA, Kina og vores egne nabolande opruste på teknologiudviklingen og på forskningen. Det bør Danmark også gøre. I stedet gør regeringen her det modsatte.

Virksomheder efterspørger i dag langt flere kandidater med IT og en række andre STEM-kompetencer, end der bliver uddannet. Og efterspørgslen stiger yderligere i takt med, at teknologien fylder mere og mere i produktionen og i vores hverdag generelt. De bebudede nedskæringer på 10 procent på de store universiteter vil skabe endnu større mangel på de eftertragtede kandidater med IT og andre STEM-kompetencer.

Vores videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioner er en hjørnesten i et konkurrencepræget marked. Her er kvaliteten af kandidaterne det mest afgørende. De stærke forskningsmiljøer på universiteterne giver stærke kandidater til erhvervslivet. De besidder den nyeste viden og har forskningsmæssig tilknytning og forståelse.

Og på de korte og mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, er der de seneste 10 år gennemført store fusioner, der netop haft til formål at samle små miljøer i større og fagligt stærkere miljøer. En opgave institutionerne er i fuld gang med at realisere, men som der nu bliver stukket en kæp i hjulet på.

De udfordringer samfundet står overfor, og de løsninger virksomhederne skal udvikle, kalder i stigende grad på, at både forskere, undervisere og studerende arbejder tværdisciplinært med kolleger fra andre fagfelter. Det arbejder forsknings- og uddannelsesinstitutionerne målrettet på at styrke både internt og i samarbejde med hinanden. Dette risikerer at blive meget vanskeligere med små ”universitetssatellitter” fordelt ud i hele landet.

Måske risikerer vi også at få A og B uddannelsespladser, da de store byer formentlig fortsat trækker i de unge. Ved vi, hvad rekrutteringsmulighederne til de udflyttede uddannelser er? Og hvad med efterspørgslen fra erhvervslivet? Man bør jo i sidste ende se på uddannelsesinstitutionernes og virksomhedernes behov (samlet set!), for ellers kan udflytningen mistænkes for at være symbolpolitik i et år med kommunalvalg – og ikke det bedste for fremtidens Danmark.

Lia Leffland er akademidirektør i ATV. Hun skriver om de store samfundsudfordringer og hvordan teknologi, naturvidenskab og teknisk videnskab kan bistå med løsninger, og spørger, hvilke rammer giver vi innovation, forskning, vidensspredning, produktionserhverv og uddannelser i Danmark.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Rapporten viser, at udviklingen går stærkt, og at Danmark langt fra er så stærk på en række teknologiområder, som vi gik og troede.

Nu er der jo ingen siger at talentudvikling kun kan foregå i DK.

 • 2
 • 2

En tåbelig ide, og helt katastrofalt dårligt implementeret.

Hvis det er argumentet mod denne reform af uddannelserne, så bliver reformen en success.

 • 3
 • 1

Jeg synes at kunne genkende hyleriet fra tiden tilbage i midten af 1970-erne, da der blev etableret et nyt universitet tæt på verdens ende. I dag er Aalborg Universitet velrennomeret, og mon ikke det vil være muligt at det samme vil ske med de institutioner som nu flyttes ud i "provinsen"?

Der er altså stadig intelligent liv vest for Valby og nord for Århus!

 • 8
 • 7

Den bliver snarere lige som med "Supersygehusene": Gigantiske PowerPoint-visioner, og derefter nedskæring efter nedskæring på "scopet" indtil vi omsider er fremme ved Målet, Et Super-Dyrt og Super-Dårligt klatbyggeri som næppe lever op til betegnelsen, men nogen i Herning får da solgt noget sumpjord til overpris til Staten og det er da Super for dem!

 • 2
 • 2

Citat; Hvor er logikken i uddannelsesudspillet ”Tættere på”?

Dette spørgsmål har man endnu ikke addresseret i debatten. Tættere på er, som regeringen faktisk har italesat, at uddannelsesinstitutioner som ligger tættere på de steder hvor de studerende kommer fra.

Der er fremført udmærkede synspunkter for uheldigheder ved at flytte rundt uddannelsespladserne, men der er også et element af 'Muhamed og bjerget'.

En del studerende ønsker ikke at flytte til den anden ende af landet med kaotiske boligforhold m.m. og langt fra den landsdel de kommer fra og ønsker at bosætte sig i.

 • 2
 • 3

En del studerende ønsker ikke at flytte til den anden ende af landet med kaotiske boligforhold m.m. og langt fra den landsdel de kommer fra og ønsker at bosætte sig i.

Med mindre man ønsker at tilbyde samtlige uddannelser i samtlige landsdele hjælper det ikke at flytte en uddannelse fra en landsdel til en anden.

At flytte en eksisterende uddannelse med den ene begrundelse at den ikke skal ligge i København eller Aarhus kan ikke være til gavn for hverken uddannelsen eller de studerende. Det vil uvægerligt føre til minimum et par års dyk i kvaliteten af den givne uddannelse indtil et nyt forskningsmiljø er blevet etableret og flytter man uddannelsen til et tyndt befolket område vil en endnu større del af de studerende skulle flytte langt.

At flytte en uddannelse væk fra andre uddannelser forarmer også kvaliteten af uddannelserne da de studerende så ikke på samme måde kan blive inspireret af studerende der læser noget andet end dem selv.

 • 6
 • 0

Da de tidligere regeringer har haft fokus på "forskning-til-faktura", er det vel ikke helt urimeligt at sprede mulighederne, så flere end i dag kan få en uddannelse de kan bruge.

Som jeg har påpget andetsteds har "eliteundervisning" medført "dupplering" af funktioner som f.eks, IT (for nu at holde mig til noget jeg ved en smule om), det burde kunne lade sig gøre at forbedre "udsyn"-effekten ved at lade forskellige specialiseringer dele fag som programmering, som man i nogen grad har gjort f.eks på DTU med matematik.

Selvfølgelig er det altid surt med nedskæringer (rightsizing), men at underbygge sine klagesange med spekulative antagelser? Ærlig talt?? Vi hverken er eller skal være verdensmestre i alt!

Al ting har deres tid og selv romerriget varede ikke evigt. Så lad os nu tage "vi kan"-hattene på og finde løsninger, hvor man kan redde mest muligt at det der findes og bygge nye muligheder, hvor de manger i dag.

 • 1
 • 5

Vi hverken er eller skal være verdensmestre i alt!

Nej, men direkte at arbejde mod at danske universiteter falder i kvalitet virker en anelse tåbeligt hvis man mener at vi skal leve af viden.

Og de så udskældte danske universiteter ser ud til at klare sig ret godt i den internationale konkurrence, så et eller andet må de jo gøre rigtigt:

https://www.topuniversities.com/where-to-s...

https://sciencereport.dk/samfund/dtu-ligge...

... selvom jeg da godt kan se at DTU skal til at tage sig sammen og slå MIT...

 • 3
 • 0

En del studerende ønsker ikke at flytte til den anden ende af landet med kaotiske boligforhold m.m. og langt fra den landsdel de kommer fra og ønsker at bosætte sig i.

Her er livets hårde realiteter så bare at det er der andre studerende der hellere end gerne vil - så blot på svenske og norske medicinstuderende som tidligere nævnt.

Og da vi af naturlige grunde ikke kan bygge universiteter med ~10000 studerende i hver eneste kommune i Danmark vil der altid være studerende der må flytte for at studere.

 • 2
 • 2

Selvfølgelig er det altid surt med nedskæringer (rightsizing), men at underbygge sine klagesange med spekulative antagelser? Ærlig talt?? Vi hverken er eller skal være verdensmestre i alt!

Al ting har deres tid og selv romerriget varede ikke evigt. Så lad os nu tage "vi kan"-hattene på og finde løsninger, hvor man kan redde mest muligt at det der findes og bygge nye muligheder, hvor de manger i dag.

Kan ikke lige om du troller men alligevel:

MEN du kan jo ikke have et DTU i enhver mindre by. Heller ikke selvom vi indskrænker det til Jylland som nogen vist tror debatten er om. Så kvaliteten må jo også betyde noget? At flytte en hel uddannelse f.eks. landbohøjskolen er muligt. Det koster men det er muligt. Men deler du den op i en masse atomer er den så lige så god for den enkelte studerende? Er der en værdi i at man kan læse kemi og elektronik det samme sted? Hvis nej - hvor skal statestik så ligge - for dem der går i den ene by kan/vil jo ikke rejse til en anden by for at lære statestik....

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten