Kinesisk energi bloghoved blog

Hvor er Klimaministeriets analyser?

Siden 2012 har Energistyrelsen arbejdet med modeller, der kan "identificere effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag" som det så fint står på styrelsens hjemmeside. Alligevel kan Dan Jørgensen ikke tage stilling til Klimarådets forslag, fordi "Klimarådet ikke har regnet på, hvad afgiften kommer til at betyde for statskassen i tabt provenu. Den anden dimension, som de ikke regner på, er, hvad det betyder for uligheden i vores samfund." (Citatet er fra Berlingske i dag 10. marts)

Jamen hvad sker der? Har ministeren og ministeriet overladt alt analyse-kraft til Klimarådet og forskellige tænketanke, på trods af in-house ekspertise? Det kan jo på ingen måde være en overraskelse, at Klimarådet foreslår klima-afgifter, det har jo været på bordet i mange af de tidligere rapporter fra rådet, fra de økonomiske vismænd og fra de økonomiske tænketanke gennem flere år. Så det ville da være naturligt, at ministeriet havde gennemanalyseret disse forhold for længe siden.

Den seneste analyser fra officielt hold for udviklingen frem mod 2050 er fra 2013, som et "bagtæppe" for analyserne efter Energiaftalen fra 2012. Siden da har Energistyrelsen produceret "basisfremskrivninger" til 2030 (men ikke til 2050) som hver gang viser, at den eksisterende politik ikke er tilstrækkelig til at nå klimamålene.

Da de nye ministre satte sig på ministertaburetterne med klare og ambitiøse klimamål skulle man forvente, at analyse-arbejdet blev prioriteret højt og at der ville være en række opdaterede scenarier klar her ved starten af 2020 som et nyt "bagtæppe" for forhandlingerne. Men nej, det seneste katalog over virkemidler som er tilgængelig på Energistyrelsen hjemmeside er fra 2013!

Som en parentes kan man tænke tilbage på udarbejdelsen den første danske energiplan som indeholdt en CO2 målsætning - Energi 2000 som udkom i april 1990. Den blev til efter et intenst og omfattende analysearbejde med Energistyrelsen i føresædet, med inddragelse af alle berørte parter, inklusive industrien, el- naturgas- og varmesektoren, bygningssektoren m.fl og med brug af hvad der dengang var state-of-the-art modeller for en styret energiudvikling. Efter Energistyrelsens analyser tog Energiministeriet livtag med de øvrige ministerier inden den samlede energiplan blev lanceret. Det var en proaktiv tilgang styret af en politisk vilje til handling. I dag ser det ud til, at klima- og energiministeren har overladt initiativet til andre og afmægtig kan modtage forslag og ideer uden at have en egen platform (eller "bagtæppe") for selvstændig handling.

Det forekommer så uvirkeligt, at det næsten ikke kan være sandt. Med de kompetencer og de modeller, som er til rådighed i Energistyrelsen, må der i dag være gennemregnede scenarier, der belyser de forskellige oplagte politik-forslag, både med hensyn til klimaeffekter, effekter på samfundsøkonomi og effekter på ulighed. Alternativet ville være, at ministeren og ministeriet i den grad har nølet på et af regeringens vigtigste politik-områder.

Så mon ikke det er på tide at løfte på låget for disse analyser og vise vejen. Vis handlekraft og politisk lederskab, Dan Jørgensen. Inspirationen kan hentes hos dine forgængere, både Svend Auken, som er din erklærede helt, men også Jens Bilgrav-Nielsen, som fik gennemført den første klimainspirerede energihandlingsplan for 30 år siden Begge viste eksemplarisk politisk vilje til at skabe forandring og en forhandlingskløgt, som er det, vi har brug for i dag.

Kaare Sandholt er civilingeniør med speciale i energi. Siden 2011 har han arbejdet i Kina knyttet til China National Renewable Energy Centre, en kinesisk tænketank i Energy Research Institute under NDRC. Tidligere har han været ansat i Energistyrelsen og i Elkraft og været partner i Ea Energianalyse.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg havde store forventninger til Dan Jørgensen da han første gang satte sig i ministerstolen - han havde givet udtryk for holdninger og meninger som indikerede at vi her havde at gøre med en dedikeret mand som rent faktisk mente og ville noget på dyreveldfærds-, klima- og miljøområdet. Men siden har han stort set konsekvent skuffet.

 • 14
 • 0

Da ingen der har studeret emnet klimaforandring kan se nogensomhelst grund til at spilde penge på pjat og særinteresser, som ikke vil give nogensomhelst virkning, er det da megt fornuftigt af ministeren at afvise sådanne særinteresser. "Menigheden af klimaalarmister" i Ingeniørens debatspalter er ukvalificerede eller direkte uinformerede. Det seneste analyse fra topvidenskabsmand, professor Lindzen, emeritus fra MIT og med et utal af hædersbevisninger, har fornyligt gennemgået status og specielt påpeget de fejl og direkte misvisende påstande man gang på gang hører fremhævet. Han giver et fremragende overblik over videnskabens viden og påpeger utvetydigt at vi ikke har noget problem i det hele taget.

 • 5
 • 18

Ja man skal undgå at køre i grøfter Flemming U. Både den ene og den anden og holde sig midt på vejen :)

Dit link er en udmærket understregning af problemet med CO2

 • 3
 • 5

FU:

Se. https://klimarealisme.dk/2020/02/05/co2-er...

Positivt at KIDM nu anerkender (omend kun "et vist") bidrag fra CO2.

Kommentarsporet under indlægget var dog særdeles munter læsning - og understreger i den grad, hvad det er for en type "sølvpapirshatte", den site hjemmeside tiltrækker. ;o) - (her mener jeg ikke dig Flemming U)

Jeg blev jo oprindeligt ekskluderet fra klima"realisme".dk fordi jeg stillede spørgsmålstegn ved Frans Lansner mildt sagt frimodige tolkning af Svensmarks forskning - og fordi jeg visualiserede, at den CO2 inducerede temperaturstigning er større end nogensinde - og allerede nu dobbelt så stor som i 1960.

Så stien er blevet endda særdeles smal derovre, man må hverken være "benægter" eller videnskabeligt orienteret ;o) - måske skulle de helt lukke for kommentarsporene.

 • 7
 • 4

Selv din yndlings organisation Klimarealisme har nu erkendt at AGW er menneskeskabt

deri er dog intet nyt!: "CO2 mm. er en drivhusgas og påvirker i et eller andet usikkert omfang klimaet. Det skriver foreningen Klimarealisme i sit manifest, hvori det hedder..."

Ikke at jeg forventer du ændrer holdning af den grund

næh, og der foreligger som sagt heller ingen ændring

Jeg finder det interessant. Og positivt

udmærket...men altså på et ikke-eksisterende grundlag! Læs hele manifestet her:

https://klimarealisme.dk/klimarealismens-m...

 • 3
 • 7

https://klimarealisme.dk/klimarealismens-m...

Punkt 5. er er jeg ganske enig i

 1. Vi mener ikke, at det med dagens teknologi er muligt at erstatte fossile brændstoffer med andet end atomkraft. Uden at det vil medføre en dramatisk sænkning af levestandarden til stor skade for især de fattigste mennesker i verden.

Downthumps modtage med glæde :)

 • 4
 • 9

Det er sgu’ underholdende Flemming. ?

Nu har klima”realisme”.dk i lang tid tiltrukket alle klaphattene med deres faktafjerne holdninger. Nu er de så begyndt at indse, at de har præket imod sund videnskab - og begynder at nærme sig realiteterne - og så gør de sig upopulære hos deres kernepublikum. se f.eks. Mikkel føre sig frem.

???

Mon ikke snart disse tumper bryder ud og laver en endnu mere rabiat hjemmeside?

 • 4
 • 3

"Klar, overskuelig og let læst artikel..tak for dén! ?" Citat: Hans Henrik Hansen.

Skal jeg ikke sende dig en Pixi-bog, Hans Henrik? ???

 • 3
 • 4

Det er heller ikke muligt - med dagens teknologi - på kort nok sigt - at erstatte fossile brændsler med KK alene.

Og det er det jo heller ikke med nogen anden kendt telnologi. Der er i hvert fald ikke nogen endnu som har kunne få regnestykket til at gå op selvom det ville være rart. Vindmøller producere marginalt lidt af vores energi. Afbrænding af flis en del mere end vind. Atom og vand fra naboerne supplerer. Resten (70%) er fossil.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten