intelligent transport bloghoved

Hvis du udleder CO2, skal du betale.

Jeg blev glad, da jeg hørte statsminister Mette Frederiksens nytårstale.

Hun oplyste, at der i år vil blive truffet beslutning om en ny og ambitiøs afgift på CO2, og sagde videre at det er dem, der udleder CO2, der skal betale.

Det er gode nyheder for os der gennem mange år har arbejdet for en reduktion af bilernes genevirkninger.

Mens alle andre sektorer siden 1990 har reduceret CO2 udledningen betragteligt, ja så er den steget med 25% indenfor transportsektoren.

Antal biler i Danmark er steget med 25% de seneste 10 år, og trafikken er steget tilsvarende.

Det har ikke blot betydet mere CO2 udledning, men også øget trængsel. Hertil kommer, at støjbelastningen er også steget i takt med de mange flere biler.

Jeg ved godt at CO2 udledningen fra biler ad åre vil falde i takt med elektrificering af bilparken. Men der vil fortsat i mange år være fossilbiler på vejene og trængslen og støjen vil fortsat være der.

Vi skal fortsat have god mobilitet, men vi skal transportere os med omtanke. Vi skal ikke altid anvende bilen som transportmiddel, og så skal vi have nogle biler flyttet væk fra spidstimerne. Vi skal anvende vores infrastruktur bedre.

Trængslen koster 30 mia. kr. hvert år, og det er især i spidstimerne. Jeg har tidligere i disse spalter refereret undersøgelser fra Vejdirektoratet, som viser vi kan spare 80% af trængslen på motorvejene ved at reducere antal biler i spidstimerne med 5-10%. Og det kan kun ske med økonomiske incitamenter.

Illustration: Screendump fra DR1

Vi får med Mette Frederiksens udmelding endnu et værktøj i værktøjskassen.

Næste alle rådgivende udvalg har de seneste år konkluderet at løsningen er, at det skal være billigere at købe/eje en bil, men dyrere at køre i den.

Senest har Det Miljøøkonomiske Råd i december 2021 præsenteret en rapport.

Privatbilister betaler i dag ca. 30 mia. kr. i skat om året gennem primært registreringsafgiften, ejerafgiften og brændstofafgifterne.

Rådet foreslår en omlægning af bilbeskatningen, så den målrettes bilkørslens gener,

Det kan ske ved:

• At indføre kørselsafgifter, der afspejler trængsel, ulykker, støj, slitage og luftforurening. Afgifterne bliver høje i byerne i myldretiden, hvor generne ved kørsel er størst, og lave uden for myldretiden og på landet, hvor generne er mindre

• At reducere registrerings- og ejerafgifter betydeligt

• At målrette brændstofafgifterne mod CO2-udledningen

En sådan reform kan fuldt indfaset ifølge Det Miljøøkonomiske Råd give et årligt samfundsøkonomisk overskud på ca. 20 mia. kr. i 2030.

Rapporten viser også, at bilister udenfor byerne og dem med de laveste indkomster vinder på reformen, mens bilister i byerne og med højere indkomster taber på reformen.

Og selv om bilister i byerne vil komme til at betale væsentligt mere i bilrelaterede afgifter efter reformen, vil deres samlede tab blive begrænset, fordi de samtidig vil opleve mindre trængsel på vejene og får mulighed for at køre i større og nyere biler.

Men hvorfor går vore kære politikere så ikke straks i gang med at få fremmet kørselsafgifter.

Ja det skyldes, at politikerne er tilbageholdne med at stille krav og gøre det dyrere for nogen at anvende bilen. Det er ikke populært. Der vil med omlægningen af udgifterne fra at købe/eje en bil til at bruge den altid være vindere og tabere.

Og så er det en udbredt opfattelse i befolkningen at det der med kørselsafgifter vist nok er noget værre noget. Alle kender en det vil blive dyrere for.

Men hvis vi vil den grønne omstilling og reducere forurening, trængsel og støjgenen bliver vi nødt til at ændre adfærd og omlægge trafikken. Men her kan vi med forsøg i stor skala blive klogere på hvordan vi skal gennemføre det.

Og der er lys forude.

Der er afsat 20 mio. til i 2022 at undersøge mulighederne for anvendelse af kørselsafgifter herhjemme. Det foreligger et par forslag til demoprojekter, og Transportministeren overvejer pt hvorledes disse midler kan anvendes bedst mulig.

Jeg håber det valgte forsøgsprojekt kan være med til at afmystificere kørselsafgifterne, så vi kan få en debat på et mere oplyst grundlag. Og mange andre lande har jo for længst indført kørselsafgifter.

Jeg vil inderlig håbe, at vi i løbet af det kommende år med det planlagte forsøg kan blive klogere på muligheder og begrænsninger i anvendelsen af kørselsafgifter, så vi kan gennemføre en fornuftig klimavenlig omlægning af trafikken.

Og her vil Mette Frederiksens løfte om en CO2 afgift være et vigtigt supplerende element.

Rigtig godt nytår til alle.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes det vil være rigtigt fint at reducere transportsektorens CO2 aftryk. Der er bare et stort problem som bliver sprunget over af alle, der taler for kørselsafgifter: overvågning.

Jeg har aldrig hørt kørselsafgiftfortalerne bare forsøge at forklare hvordan det skal ske uden masseovervågning. Det er helt klart den største elefant i glasbutikken, men ingen der går ind for kørselsafgifter kan se den.

Selvom der måske er fordele ved kørselsafgifter kan de ikke opveje ulempen ved masseovervågning. Masseovervågning er en trussel for vores demokrati.

Så hvordan skal man afregne alle bilisters kørsel uden at logge hvor de kører hen hvornår?

 • 22
 • 11

jo du har, som svar for ca 1 måned siden i debat omkring samme emne...

Det er ikke svært at lave en sådan GPS, så den kun gemmer oplysninger om hvor mange km, der er kørt i byzone og landzone, uden at nøjagtige ruter huskes eller rapporteres. GDPR-reglerne foreskriver, at man ikke må gemme data, der ikke er nødvendige for den funktion, et system er tiltænkt. Og når formålet netop er at registrere antal km i by/landzone, så vil det være i strid med GDPR, hvis mere end det blev gemt.

Skal vi så bare stole på at den har regnet rigtigt, uden at det er muligt, efterfølgende at få en specifikation på regningen? Det svare til at telefonselskabet sender dig en regning uden at gemme oplysninger om hvilket nummer du har ringet til og hvornår... Eller at købmanden hæver penge på dit kort, uden at registrere hvilke vare du har købt...

 • 13
 • 10

" At indføre kørselsafgifter, der afspejler trængsel, ulykker, støj, slitage og luftforurening. Afgifterne bliver høje i byerne i myldretiden, hvor generne ved kørsel er størst, og lave uden for myldretiden og på landet, hvor generne er mindre"

Hvorfor skulle man dog det.

Ulykker) Ulykkerne sker ikke når folk holder i kø, og er langt mindre alvorlige når der kører langsomt i tæt trafik. Al materialomkrostninger ved disse lavhastighedsulykker betales allerede gennem forsikringspræmien.

Støj) Med den elktrificering der lige nu sker af bilparken, er der lige præcis nul støj når bilerne holder stille i en kø. Og også nul støj ved lav fart når tåbelovgivningen om lyd ved lav fart efterhånden afskaffes (bare rolig det vil ske). Det er kun ved høj fart at en elbil laver dækstøj.

Slitage) Slitage betaler bilejerne allerede for gennem bilens vedligehold,

Luftforurening) En elbil opladet på VE forurener ikke ved kørsel. Vågn op bessefar .,, fossilbiler er noget der hører fortiden til.

Afgifterne bliver høje i byerne i myldretiden, ) Og her er vi så ved sagens kerne. Skribent er en vellønnet ældre herre (en såkaldet boomer), der da gerne vil have plads til at komme rask frem i myldretiden med tasken på det andet forsæde, når han nu har råd til at betale afgiften, der kan give ham og hans ligesindede plads på vejen. Hvad med i stedet at om lave det sådan, at kun dem med størst behov kunne køre i myldretiden? Forældren der skulle have to børn i institution og skole inden arbejdet f.eks. Men ikke personen med bare en attachetaske, hende der skal møde veninden på en cafee eller ham der skal til bridgeformiddag.

 • 11
 • 22

Skal vi så bare stole på at den har regnet rigtigt, uden at det er muligt, efterfølgende at få en specifikation på regningen?

GPS'en kan vel opgøre den tilbagelagte kørsel med tilhørende afregning for dig, og derefter nøjes med at oplyse det opgjorte beløb til skat, så det kan opkræves?

I retning af:

 • Kørsel i perioden 01-01-2022 - 31-12-2022:
 • Landzone á 0,30 øre/km: 11.210 km
 • Byzone á 1,10 øre/km: 1.040 km
 • Byzone myldretid á 1,80 øre/km: 180 km
 • Afgift i alt kr 4.831,00

Det afviger ikke så meget fra måden der opgøres indkomstskat på, bortset fra at der stilles et devise til rådighed, der foretager opgørelsen under kørsel.

Du har faktisk længe været forpligtet til at oplyse dit daglige kørselsmønster til og fra arbejde, væsentligt mere detaljeret (konkret rute og hyppighed), såfremt du vil modregnes korrekt kørselsfradrag.

Det jeg så har et problem med, er hvordan man afregner udenlandske bilister på danske veje og visa versa, men det er sådan set ikke mere uretfærdigt end den måde man afregner grønne afgifter i dag, hvor bilejere betaler det samme, uanset om de kører i bilen eller ej.

 • 19
 • 4

I overser fuldstændigt den reelle årsag til indførelse af afgiften. 20 mia i nettooverskud. Står der langt nede i artiklen. Det er reelt en camoufleret ekstra skat, der indføres med miljø, trængsel mv som alibi.

Trængsel kan reduceres på flere andre måder end ved afgifter. Flere og bedre frakørselsmuligheder fra hovedfærdselsårerne. Bedre fordeling af erhvervsområderne. Som det er nu, koncentrer man erhverv i enklaver, der uvægerligt giver trafikproblemer. Udvidet brug af flekstid for kontorpersonale og andre beskæftigede, der ikke skal passe en maskine. Dette kræver så også fleksibilitet mht til dagpleje. Der er flere strukturelt baserede metoder, der kan indføres i stedet for afgifter. Jan

 • 13
 • 10

Hvis formålet med roadpricing er at vi skal have reduceret vores spiltid i forbindelse med transport, under påstanden om at spildtiden koster samfunder penge.

Hvor mange skal så øge deres transporttid markant, for at den gennemsnitlige transport tid falder ?

Jeg har spurgt om dette flere gange før, og jeg synes faktisk at det ville klæde skribenten at komme med et svar !

 • 12
 • 5

El biler og små biler er stort set uden afgift i dag, hvorledes forstiller man sig at afgiften på disse kan reduceres meget at det opvejer de næste 15 års roadpricing ?

Og hvad med de som altid har købt brugt bil i 20-50.000 kroners klassen, hvorledes påtænker man sig at gøre disse så meget billigere, at det opvejer de næste mange års roadpricing ?

 • 10
 • 9

Det værste problem er drivhuseffekten, som drives mest af CO2. Bortset fra plastindustriens forbrug af fossile brændsler må man formode, at alt bliver forbrændt med CO2 til følge. Derfor vil en afgift på fossile brændsler klare så meget af opgaven, at retfærdigheden sker fyldes. Har vi ikke allerede dette, der skal blot justeres? Vejafgifter kan lægges alene på varetransporten, jeg husker en artikel for mange år siden, der beskrev, at en lastbil sled 10.000 gange mere end en personbil på vejene. Forenkling er også besparende.

 • 14
 • 3

Hvorfor er disse helt udeladt af de foreslåede tiltag ?

Corona har vist os at rigtigt meget arbejde kan udføres hjemmefra.

Hvorfor er der ikke et forlag om at arbejdsgiverne ved lov skal sikre at mindst 20% af alle administative arbejdsdage udføres hjemmefra ?

 • 14
 • 9

Al vare og godstransport kan godt håndteres udenfor myldretiden. Ved at disse køretøjer holder sig væk fra vejene i myldretiden vil der der være mindre trængsel.

Vare/gods chauffører vil nu ikke skulle spilde deres tid på at holde i kø i myldretiden.

Hvorfor er der ikke foreslag der forbyder vare/gods transport i myldretiden ?

 • 5
 • 11

Jeg har sagt og skrevet det før, men det kan åbenbart ikke siges for tit.

Alt det ævle-bævle om kørselsafgifter og trængselsafgifter og myldretidsafgifter og brændstofafgifter flytter intet, ud over penge fra trafikanternes lommer over i statskassen.

Alle de mange forhindringer politikere lægger i vejen for mig når jeg skal på arbejde, laver ikke om på at jeg skal på arbejde. Lige som alle andre.

Jeg sidder ikke i bilkøer for sjov. Jeg sidder der fordi jeg er på vej til en arbejdsplads som ligger inde i København. Fordi det er smart og fint og hypet og tegn på velstand og succes at man har adresse inde i hovedstaden.

En betalingsring omkring København eller større afgifter fordi jeg kører i myldretiden tryller ikke min arbejdsplads ud i omegnskommunerne. Det gør det bare dyrere for mig at komme på arbejde. Det er det eneste der sker.

Men selvfølgelig er det da et smukt system når man som politiker kan få vælgerne til at tro man gør noget ved problemet, samtidig med at man kan høvle penge hjem.

 • 26
 • 13

og skal derfor have to forskellige løsninger.

CO2 mindskes bedst ved at øge brændstofafgifter, men det løser ikke trængsel.

Trængsel løses bedst ved at gøre op med de faste arbejdstider -- alt for mange møder på arbejde mellem 8 og 9 om morgenen og får fri mellem 15 og 17 om eftermiddagen. Det kan reduceres ved mere hjemmearbejde, men det kræver, at arbejdsgiverne betaler Internet og hjemmearbejdsplads i form af skærm, kontorstol m.m. og giver tilskud til el og varme, den ansatte ikke bruger, når hun sidder på et kontor (firmaet sparer jo også de udgifter og kan reducere kontorpladsen). Derudover kan man gøre mødetiderne mere fleksible for dem, der rent faktisk skal møde op. Mange vil sikkert gerne rykke deres arbejdstid med et par timer, hvis de kan undgå myldretidstrafikken, arbejdsgiveren tillader det, og de har mulighed for at få passet børn imens. Så børnehaver, der lukker kl. 17, er et problem -- åbningstiden skal udvides til 19 eller senere, dog sådan at forældre ikke kan parkere børnene i 12 timer hver dag.

CO2 er dog ikke kun brændstof -- nye biler koster en del CO2 at lave, så der bør stadig være væsentlige registreringsafgifter på nye biler. Det hjælper ikke noget, hvis vi allesammen køber større biler og beholder dem i kortere tid. Måske skulle vi kræve CO2-regnskab fra bilproducenter og sætte registreringsafgiften derefter? Det vil kræve kontrol og store bøder for misvisende regnskaber, men det bør kunne lade sig gøre.

 • 18
 • 4

En betalingsring omkring København eller større afgifter fordi jeg kører i myldretiden tryller ikke min arbejdsplads ud i omegnskommunerne. Det gør det bare dyrere for mig at komme på arbejde. Det er det eneste der sker.

Jeg ved ikke lige hvordan det er i Danmark/København, men man kan altså sagtens rykke på virksomheders lyst til at betale dyre huslejer.

Jeg arbejder i en større virksomhed der har flere bygninger i det centrale Bruxelles. Den bygning jeg normalt er placeret i (Jeg har kun været der 4 gange på 21 måneder nu) har 4500 pladser. Lejekontrakten er opsagt, og 7 ud af 11 etager vil blive lukket med udgangen af Januar, resten med udgangen af året.

Derudover var der bestilt en anden bygning med 1300 pladser - endnu mere centralt - men det er ligeledes blevet besluttet at vi ikke vil overtage det lejemål.

Vi har derimod bestilt/åbnet flere regionale kontorer omkring Bruxelles

Dette er alt sammen en konsekvens af at Covid19 situationen har bevist hvor meget der kan vindes ved at lade folk arbejde hjemmefra. Det er de færreste der har lyst til at bruge timer på at transportere sig ind til en kontorarbejdsplads, hvis arbejdet lige så godt kan udføres lokalt (man kan køre til et regionalt kontor hvis hjemmearbejde ikke er praktisk)

Desuden har Bruxelles indført en generel 30 km/t hastighedsbegrænsning overalt, bortset fra hovedfærdeselsstrøg der er blevet sænket fra 70 til 50 km/t. Alene dét går det ikke sjovt at køre i bil.

Og rent praktisk er det meget tydeligt at det hjælper betragteligt på fremkommeligheden at der er færre biler på vejene.

 • 28
 • 0

GPS'en kan vel opgøre den tilbagelagte kørsel med tilhørende afregning for dig, og derefter nøjes med at oplyse det opgjorte beløb til skat, så det kan opkræves?

Og så er vi tilbage ved tilliden... GPS'en sender data til en central database, denne database har PET og FE (samt NSA og øvrige interesseret) naturligvis ikke adgang til. Databasen sender de specifikke data direkte til ejeren af bilen (ikke nødvendigvis brugeren) og kun sumværdierne til skattevæsnet...

Hvor lang tid går der før kommunens dyneløfterkontrol gerne vil have adgang til de specifikke data? Og hvad med SKAT og deres kontrol af om folk virkelig køre den vej de får kørselsgodtgørelse for? Osv...

 • 12
 • 6

Hvor lang tid går der før kommunens dyneløfterkontrol gerne vil have adgang til de specifikke data? Og hvad med SKAT og deres kontrol af om folk virkelig køre den vej de får kørselsgodtgørelse for? Osv...

Jeg tror du skal blive i Danmark. Du skal ikke køre ret langt udenfor, før du møder ANPR. Vi har det overalt i Belgien. Kørselsafgifter for tung transport bliver allerede opkrævet på denne måde, og nu fra første januar er det blevet forbudt at køre med diesel ældre end Euro5 i Bruxelles. Det kontrolleres med ANPR, og bøden på 350€ udskrives automatisk. Der var i nyhederne i går allerede en dame der havde modtaget sin opkrævning i den elektroniske post.

 • 14
 • 2

CO2 er dog ikke kun brændstof -- nye biler koster en del CO2 at lave, så der bør stadig være væsentlige registreringsafgifter på nye biler.

Hvorfor koster nye biler meget CO2 at lave? Og i forhold til hvad?

Hvis vi siger bilen vejer 1500 kg og er lavet af tidligere skrottede gamle biler så skal vi smelte 1500 kg stål.

420J/kgC * 1500kg * 1500C = 945MJ.

Hvis vi siger 10% virkningsgrad på maskinen der laver nye biler bliver det 9.45GJ eller 2625 kWh. Med 200g CO2 pr kWh bliver det 525kg CO2. Eller ca en måneds udledning for en gennemsnitsdansker.

Når en større del af vores el kommer fra vedvarende energi falder CO2 udledningen pr produceret bil tilsvarende.

 • 4
 • 6

Hvorfor koster nye biler meget CO2 at lave? Og i forhold til hvad?

Prøv at se her, meget detaljeret billede fra Geely/Volvo/Polestar: https://www.polestar.com/dato-assets/11286...

En Polestar 2 koster ca 24 tons CO2 ækvivalenter, eller hvad en gammel C1 udleder ved at køre 150000 km. Heraf er batteriet ca 1/3 (prøv at se figur 1, sammenligning med XC40).

Skal vi ikke gætte på at Polestar igger i den "pæne" ende af spekteret nu de ligefrem går op i sustainability. Gad vist hvad en Ford EV-truck mon udleder???

Jeg har ikke læst rapporten i detaljer, men det er tydeligt at EV'er alene ikke løser problemet med emissioner fra privatbillismen.

 • 10
 • 3

Hvorfor er der ikke foreslag der forbyder vare/gods transport i myldretiden ?

Hvem havde du tænkt dig skulle møde ind midt om natten for at håndtere varer til og fra almindelige virksomheder?

Typisk pakker man de bestilte varer i løbet af dagen og får dem hentet sidst på dagen, hvorefter lastbilerne kører ud i trafikken af folk der er på vej hjem fra arbejde. Ligeledes ønsker man at varerne kommer så tæt efter åbningstid som muligt. Supermarkederne og de store grossister kører allerede med natlevering, men flertallet af danske virksomheder har åbent fra 8-16 +/-

 • 3
 • 4

Derudover kan man gøre mødetiderne mere fleksible for dem, der rent faktisk skal møde op.

Hvis man overhovdet er nødt til at møde op på en arbejdsplads, så er det som regel fordi man skal servicere nogle andre, der som regel er på arbejde fra 8-16. Folk, der ikke møder ind før 10, eller går hjem kl 14, vil være alt fra et irritationsmoment til en stopklods for andre.

Trængselsafgiften skal lægges på de firmaer, der af prestigegrund absolut skal ligge i centrum af de store byer.

 • 4
 • 4

GPS'en kan vel opgøre den tilbagelagte kørsel med tilhørende afregning for dig, og derefter nøjes med at oplyse det opgjorte beløb til skat, så det kan opkræves?

I retning af:

Kørsel i perioden 01-01-2022 - 31-12-2022: Landzone á 0,30 øre/km: 11.210 km Byzone á 1,10 øre/km: 1.040 km Byzone myldretid á 1,80 øre/km: 180 km Afgift i alt kr 4.831,00 Det afviger ikke så meget fra måden der opgøres indkomstskat på, bortset fra at der stilles et devise til rådighed, der foretager opgørelsen under kørsel.

Du har faktisk længe været forpligtet til at oplyse dit daglige kørselsmønster til og fra arbejde, væsentligt mere detaljeret (konkret rute og hyppighed), såfremt du vil modregnes korrekt kørselsfradrag.

Det jeg så har et problem med, er hvordan man afregner udenlandske bilister på danske veje og visa versa, men det er sådan set ikke mere uretfærdigt end den måde man afregner grønne afgifter i dag, hvor bilejere betaler det samme, uanset om de kører i bilen eller ej.

Vejanprisning, som kræver GPS-installation med den privatlivskrænkelse der følger med og en skat på dem der er nødt til at pendle til byen for at komme på arbejde. Hvad tror du de socialdemokratiske vestegnsborgmestre siger til det? Det var jo dem der lagde Helle Thorning-Schmidts fine betalingsring ned.

Derfor kommer vejanprisningen det til at se ud noget i retning af:

Kørsel i perioden 01-01-2022 - 31-12-2022:

Landzone á 0,00 kr/km: 11.210 km

Byzone á 0,00 kr/km: 1.040 km

Byzone myldretid á 0.00 kr/km: 180 km

Afgift i alt kr 0,00

Altså med mindre Mette Frederiksen vil have uro på bagperonen.

Kun en tåbe frygter ikke havet og vestegnens socialdemokratiske borgmestre.

 • 3
 • 9

Hvem havde du tænkt dig skulle møde ind midt om natten for at håndtere varer til og fra almindelige virksomheder?

Hvis du kan huske det ?

Så viste Corona ganske fint hvor omstillings parate vi mennesker er.

Vi fik en lodret og samfundet lukkede ned, et hylekor startede!

De intilligente og innovative fandt hurtigt løsninger og veje til at kunne tjene penge alligevel. Stille og roligt svandt hylekoret ind i størrelse da folk fik travlt med at gøre som de innovative.

Giv markedet en lodret ordre om at gods- og varetransport er forbudt i myldre tiden, så skal markedet nok finde en metode at få varer ud de resterende 18-20 timer af døgnet.

men flertallet af danske virksomheder har åbent fra 8-16 +/-

Hvilken naturlov tilsiger at disse ikke kan modtage varer i tidsrummet udenfor myldretiden? (f.eks 9:30 - 14:30)

Nok om det!

Hvis der blev lavet en lov om at mindst 20% af alle administrative arbejdsdage skulle foretages hjemmefra.

Så vil der ikke være noget synderligt behov for at lave en lov der forbyder gods- og varekørsel i myldre tiden.

 • 6
 • 4

Og Easypark/Europark/Apoca har 100% styr på hvor du parkerer inde i byen, hvilket blot understreger invaliditeten af "overvågning" som argument imod kørselsafgift.

Så fordi politiet har ATK på større hovedveje, Videoovervågning af miljøzonernes grænser og at private firmaer overvåger om man overholder p-reglerne på de forskellige p-pladser som de har ansvaret for... Så kan vi lige så godt få en GPS monteret i hver eneste bil, der samler alle data i en fælles database?

Jamen vi har paskontrol ved grænsen, videoovervågning i banker og butikker og politiet laver løbende hastighedskontrol på landevejene... Kan vi så ikke lige så godt alle sammen få indopereret en GPS i hjerneskallen så SKAT altid kan se hvor hver eneste borger opholder sig? Hvornår kommer frasen om at "hvis du ikke har noget at skjule..."

 • 13
 • 4

Hvis du kan huske det ?

Hvis man overhovdet er nødt til at møde op på en arbejdsplads, så er det som regel fordi man skal servicere nogle andre, der som regel er på arbejde fra 8-16. Folk, der ikke møder ind før 10, eller går hjem kl 14, vil være alt fra et irritationsmoment til en stopklods for andre.

Alle, der ikke er nødt til, at møde op på en fysisk arbejdsplads, skal naturligvis lade være med det i videst mulige omfang. Kommunikation foregår bare lettere ansigt til ansigt, når man kan vise og pege.

Jeg havde ikke venlige tanker tilovers for "flexjobberne", der lukkede telefonen kl. 14, fordi de var mødt ind kl 6, to timer tidligere end alle andre. Med "altid på arbejde" filosofien forventes de naturligvis at tage telefonen og svare mails med det samme indtil kl 18, når de der møder kl. 10 har lagt 8 timer. Omvendt forventes sidstnævnte at være online fra senest kl. 7.

mit autoværksted modtager (inden for åbningstiden) reservedele hver time! :)

FTZ Reservedele til tiden - hele tiden. Med varetransportforbud i myldretiden ville de få dele enten før 6 eller efter 10 og senest 14.30.

Roadpricing med spærretid vil betyde at de øvre kaster vil kunne arbejde i de vi idag kalder normal arbejdstid, mens de lavere kaster, i endnu højere grad end idag, vil skulle møde kl. 4 til 6 om morgenen eller først få fri kl 18 til 20, blot for at de øvre kaster skal kunne komme 10 15 minutter hurtigere frem i deres ZIL lanes

 • 1
 • 7

Så kan vi lige så godt få en GPS monteret i hver eneste bil, der samler alle data i en fælles database?

Det med databasen må stå for din egen regning, vi andre kan godt klare os uden.

Min fornemmelse er, at nogle folk i denne debat er imod kørselsafgift. Det er sådan set cool for mig, men kan de så for h..... ikke bare kalde en spade for en spade og lade være med at gemme modstanden bag en pladderliberal undskyldning om overvågning?

Jeg er også imod overvågning - altså den der sker hele tiden som jeg ikke kan gøre noget ved via nettet, mobiltelefonen, kreditkortene osv osv. Med hensyn til kørsel, så kender skattefar mit daglige køremønster via min selvangivelse - og fred med det.

 • 10
 • 8

Det med databasen må stå for din egen regning, vi andre kan godt klare os uden.

Så må du jo sandsynliggøre at det vil blive implementeret uden dataindsamling - i modsætning til alt vi har set indtil videre.

Hvis du lykkes med at pille Stasi-facinationen ud af vores justitsminister, så kan der blive basis for din opfattelse.

Indtil videre er der ikke er noget som helst grundlag for at tro på en implementering, der ikke medfører yderligere overvågning.

 • 9
 • 6

Min fornemmelse er, at nogle folk i denne debat er imod kørselsafgift. Det er sådan set cool for mig, men kan de så for h..... ikke bare kalde en spade for en spade og lade være med at gemme modstanden bag en pladderliberal undskyldning om overvågning?

Den passer så ikke på mig... Jeg vil helt klart foretrække en kørselsafgift frem for en registreringsafgift. Men hvis SKAT skal kunne difrentiere prisen efter hvilke veje man har kørt på, så skal de også kunne dokumentere at beregningen er korrekt...

Det med databasen må stå for din egen regning, vi andre kan godt klare os uden.

Hvordan?

 • 7
 • 1

Hvordan?

F.eks.

Det er ikke svært at lave en sådan GPS, så den kun gemmer oplysninger om hvor mange km, der er kørt i byzone og landzone, uden at nøjagtige ruter huskes eller rapporteres. GDPR-reglerne foreskriver, at man ikke må gemme data, der ikke er nødvendige for den funktion, et system er tiltænkt. Og når formålet netop er at registrere antal km i by/landzone, så vil det være i strid med GDPR, hvis mere end det blev gemt.

Hvis ligger dig meget på sinde at tjekke om den officielle beregning er korrekt, så er der IMHO mange muligr løsninger.

F.eks - hvis det kun er dig der kører: gad vist om du så ikke kan få en app til din egen private telefon og så sammenligner priser?

Eller, hvis bilen er delt. Man kunne også forestille sig at kørsel ligger på et lokalt lager i billogningsdimsen og slettes f.eks. 3 måneder bagud. Så kan du altid snuse i dine lokale data hvis du vil gennemgå regninger.

Jeg er sikker på at det ville blive tænkt ind i et system. Prøv at se hvor elegant overvågningsproblemet er klaret med smitte-stop.

Mit rejsekort logger forresten min gøren og laden - og med statsgaranti til en database. Jeg har aldrig hørt "overvågning " som modargument imod rejsekortet på disse sider.

Jeg ser mange valide grunde til at være imod kørselsafgift, Big Brother spøgelset er bare ikke et af dem.

BTW: Min Koreanske (el)riskoger logger konstant hvor jeg kører, uden det på nogen måde ødelægger min nattesøvn.

 • 6
 • 8

Jeg har aldrig hørt "overvågning " som modargument imod rejsekortet på disse sider.

Så hvilken sten har du ligget under det sidste 10 år:

https://www.version2.dk/artikel/adgang-mob...

https://www.version2.dk/artikel/skal-du-me...

https://www.version2.dk/artikel/diku-stude...

https://www.version2.dk/artikel/kritik-rej...

i sidst nævnte link udtaler Jesper Lund, næstformand i IT-Politisk Forening, sig om sagen.

Så jo, der har været rigeligt med modargumenter!

BTW: Min Koreanske (el)riskoger logger konstant hvor jeg kører, uden det på nogen måde ødelægger min nattesøvn.

Åhh, det klassiske jeg-har-ikke-noget-at-skjule-argument.

Der er nok en hel del i Hongkong, Hvide Rusland, Ukranie mv., som nok bedre forstår hvorfor.

 • 12
 • 3

Jeg er sikker på at det ville blive tænkt ind i et system. Prøv at se hvor elegant overvågningsproblemet er klaret med smitte-stop.

Og hvad skal det så bruges til?

At smittestop-app'en blev uden overvågning skyldes - ironisk nok - Google og Apple. Så det er IKKE et eksempel.

De danske myndigheder/Netcompany var i gang med at lave en udgave med indbygget overvågning, men blev overhalet af en ny fællesfunktion i Android/Ios.

 • 4
 • 2

Roadpricing er ikke indført for at reducere CO2, men for at sikre provenu til staten, Desværre forplumrer roadpricing-debatten hele formålet fordi alle mulige andre spørgsmål melder sig - overvågning, trafiktæthed, støj, bilhad etc.

I Danmark har økonomisk råd anbefalet en ensartet CO2 afgift på 1200 kr /ton CO2 som skal pålægges alle udøvere af CO2 production.

Benzin i Danmark er pålagt ca 4,7kr/L i afgift (ex moms), og med 2.4 kg CO2/L svarer det til næsten 2000 kr/ton CO2 afgift. Skal der harmoniseres til Økonomisk råds anbefaling svarer det til at benzinafgiften nedsættes med 2 kr/L. Så med stor margin er persontransport i mål.

Det interessante er derfor ikke brændstof til personbiler, men hvordan CO2 afgiften indfases for alle de andre sektorer.

Særligt for el-sektoren kan det være interessant om den generelle elafgift fjernes, men pålægges de fabrikanter af el, som rent faktisk producerer eller importerer den CO2 holdige el. Vareimport og eksport er også væsentligt, idet man må forvente at eksempelvis cementvarer osv fremover importeres fra vores nabolande.

 • 9
 • 3

Fortæl gerne mere om udviklingen Steen.

Jeg har netop modtaget belægningsplanen for det næste halve år. Mit teams kontordag bliver fredag, hvor vi kan (ikke skal) benytte kontoret. Vi får så 10 pladser til 25 personer, så der er allerede ikke plads til alle.

Resten af dagene skal vi blive hjemme.

Vi har fået indtil enden af måneden til at tømme vores personlige skabe. Det bliver nu med fuld flexdesk, så jeg får ikke engang et sted at lægge en blyant. Ikke at jeg bruger sådan én længere. Jeg har ikke arbejdet med papirdokumenter i 3 år nu.

Ricoh troede de fik en god kontrakt med 400 nye kopimaskiner/printere for 3 år siden. Jeg tvivler :-)

For mit vedkommende bliver det nok meget begrænset hvor ofte jeg kommer til Bruxelles (heldigvis)

 • 8
 • 0

I øvrigt også nok den eneste jeg har hørt om (udenfor al-Qaedas inderkreds) der ikke altid har sin tændte telefon i lommen.

Vi lever tydeligvis under forskellige forhold. Kan da oplyse om forholdene på vore matrikel. Hverken fruen eller jeg opbevarer mobilen i lommerne sådan helt konkret. Hun har den i tasken og jeg har et etui til højre side for bæltet. Mobilerne ligger hver anden - tredie nat til opladning i stuetagen mens vi sover ovenpå. Hun har flere gange glemt at tage mobilen med på arbejde, men herregud - det lever hun fint med til hun kommer hjem. Det kunne såmænd også ske for mig uden at få en nærdødsoplevelse.

Btw - vi er ikke radikaliseret ?

 • 5
 • 5

"Trængslen koster 30 mia. kr. hvert år, og det er især i spidstimerne. Jeg har tidligere i disse spalter refereret undersøgelser fra Vejdirektoratet, som viser vi kan spare 80% af trængslen på motorvejene ved at reducere antal biler i spidstimerne med 5-10%. Og det kan kun ske med økonomiske incitamenter."

I dag arbejder folk fra 8 til 16. Det gør de fordi daginstitutionerne er åbne fra 7 til 17. I fremtiden skal en tredjedel arbejde fra 8 til 16. En tredjedel fra 16 til 24. Den sidste tredjedel fra 24 til 8. Institutionerne skal derfor have døgnåbent. Det samme gælder naturligvis biblioteker, læger, offentlige kontorer og alt det andet. Kollektiv trafik skal køre som i myldretiden, døgnet rundt. Du skriver jo det ikke må gå ud over mobiliteten. Vent...........jeg tror lige de økonomiske incitamenter røg i vasken. Måske det er derfor vi har det system vi har i dag? Ikke fordi folk elsker at holde i kø eller stå op i s-toget.

Hvad gælder Mette Frederiksen, så har vi hørt det hele før. Nogensinde hørt om "Betalingsringen" og "Der kommer en god løsning i morgen"?

Der er ingen gratis omgang i klimakampen. Kun mere arbejde til os, færre fornøjelser til os og en minimal gevinst vi deler med resten af verden. I Kina bygger de nye kulkraftværker og Indien har fordoblet deres kulforbrug de seneste 10 år.

JA, der er løsninger. Men kun internationale løsninger. Internationale CO2 kvoter. Alt andet er feelgood politik og beskæftigelse for politikere. To skridt frem og to tilbage. Et forsøg på at fodre hunden med sin egen hale, hvad angår Mette Frederiksen.

 • 7
 • 2

Uanset hvordan er det vigtigt at huske at bilejerne allerede har lagt mange penge i statskassen i din af registreringsafgiften. En del af disse bilejere betaler faktisk stadig af på lån som følge af disse afgifter. En ændring i afgifterne skal derfor ske gradvist. Vi kan ikke være bekendt bare at hælde nye afgifter oven på de gamle.

 • 7
 • 2

En Polestar 2 koster ca 24 tons CO2 ækvivalenter, eller hvad en gammel C1 udleder ved at køre 150000 km. Heraf er batteriet ca 1/3 (prøv at se figur 1, sammenligning med XC40).

Skal vi ikke gætte på at Polestar igger i den "pæne" ende af spekteret nu de ligefrem går op i sustainability. Gad vist hvad en Ford EV-truck mon udleder???

Der er lige det problem med denne analyse, som er blevet påpeget flere steder, at den ignorerer at Polestar er produceret i Kina mens XC40 er produceret i Belgien, under to vidt forskellige energiforsyninger og miljøregimer.

Det er nok ikke helt hen i hækken at batteriet kræver ca 1/3 af energiforbruget ved produktion, så længe elbilerne er under indfasning, og mange af råvarerne derfor endnu ikke kan komme fra recycling af udtjente batterier og elbiler.

Det giver derimod på ingen måde mening at en elbil uden batteri, skulle udlede mere CO2 ved fremstilling end en komplet fossilbil, hvis ikke det var fordi den fremstilles under to vidt forskellige energiforsyninger.

Det er uden tvivl omvendt, da en elbil minus batteri omtrent svarer til en fossilbil minus forbrændingsmotor, og der er trods alt koncentreret en betragtelig del af fremstillingsenergien i forbrændingsmotoren.

Så hvis XC40 blev fremstille i Kina og Polestar i Belgien, vil jeg antage at den grå del af søjlerne ville være omtrent lige høje, og hvis de fremstilles under samme energiforsyning, vil Polestar's søjle højest være 30% højere end XC40, og ikke næsten dobbelt så høj, som analysen antyder.

Denne analyse fra International Council on Clean Transportation, kommer da også frem til en forskel på kun 28%, og at det kun kræver 11.200 km på britisk ladestrøm at opveje denne forskel.

28% forskel passer meget fint med at batteriet udgør 33% af fremstillingsenergien mens resten af bilen udgør 85% af en komplet tilsvarende fossilbil.

 • 6
 • 0

Og så er vi tilbage ved tilliden... GPS'en sender data til en central database, denne database har PET og FE (samt NSA og øvrige interesseret) naturligvis ikke adgang til. Databasen sender de specifikke data direkte til ejeren af bilen (ikke nødvendigvis brugeren) og kun sumværdierne til skattevæsnet...

Det samme (og en hel del mere fra skuffen) gør din mobil. Det gør dog ikke spørgsmålet om tillid mindre reelt, men jeg kan ikke se det stiller os værre at køre rundt med endnu en GPS-sensor i bilen, som er begrænset til det formål at beregne og returnere sumværdier.

Hvor lang tid går der før kommunens dyneløfterkontrol gerne vil have adgang til de specifikke data? Og hvad med SKAT og deres kontrol af om folk virkelig køre den vej de får kørselsgodtgørelse for? Osv...

Det er jo ret nemt at lovgive omkring. Som sagt kunne Skat hurtigt finde ud af hvor du har færdes i de seneste måneder, med en tændt mobil i lommen, hvis ikke loven forhindrede dem i det.

Et scenarie vi altid bør holde os for øje, men efterhånden totalt har ignoreret, er hvis vi af den ene eller den anden grund pludselig underlægges et totalitært styre, sådan som min familie i Hongkong oplever pt, men så er vi jo for længst temmelig fuck'd, med eller uden en GPS-dims mere i bilen.

 • 5
 • 0

Mobiltelefon-i-læderhylster-i-bæltet er stort set ligeså tjekket som at køre i Skoda 105LS.

og Søren Lund; Var det før eller efter Snave-Polle?

Når nu du ruller den hen foran min højre fod må jeg tyre til den; Hvis en Skoda ikke er Tjekket, hvad er så ??

Men - hvad har mit etui med gamle sager at gøre?

Jeg har en POCO X3 NFC i størrelse 6,7"", der nærmer sig en tablet, som til gengæld er meget nemmere at skrive på end min gnallede firmatelefon en iPhone 12. Jeg foretrækker faktisk min egen af de to.

Til gengæld er den så stor at jeg ikke kan have den i lommen. Har prøvet og det ender altid med at jeg får tastet noget uhensigtsmæssigt når den ringer, og så må man begynde forfra. Desuden er den meget ubehagelig at have i lommen. Det løser et etui i bæltet, lige til at tage op som en Magnum 45 - so to speak ?

Smag og behag er som bekendt forskellig og jeg ser intet antikt om man vil i at bære den sådan. Til gengæld ser man dagligt ting som jeg finder regulært grimt, som for eksempel mænd med knold i håret Det matcher IMO hængerøvsbukser.

Jeg er på den anden side græsk/katolsk med hensyn til mine sokker i sandaler hvis det passer mig. Men jeg kan da også være forfængelig, - jeg kører jo Alfa Romeo ?

 • 9
 • 2

Hej Steen.

Jeg kan lide hvad jeg hører om det firma du arbejder for. Må du sige hvad det er for et? Snakken i min omgangskreds ender tit med "det (Hjemmearbejde) kan ikke lade sig gøre i rigtige (store) virksomheder. Har du nogle eksempler?" og der kunne det da være rart med et.

Morten

 • 2
 • 0

CO2-udledningen er jo direkte proportional med forbrug af benzin og diesel. Den bedste løsning for klimaet er derfor en høj CO2-afgift på benzin og diesel. Det vil selvfølgelig være et problem for pendlere og andre med stort kørselsbehov, men en løsning på dette kunne være, at staten garanterer for pendlernes billån ved køb af de stadig dyre elbiler. Men vi kommer ikke uden om, at løsningen skal være målrettet de bilister, som kører mest, hvis det skal hjælpe klimaet.

Der er efterhånden udviklet effetive systemer for nummerpladeskanning. Det vil være indlysende at anvende disse systemer til opkrævning af lokale afgifter som trængselsregulerende foranstaltning. For eksempel på alle indfartsveje til København og den eventuelle fremtidige havnetunnel. Men det er selvfølgelig en nødvendig forudsætning, at et sådant system bliver udliciteret, så hele provenúet ikke bliver opslugt af statslig administration.

 • 3
 • 5

Jeg kan lide hvad jeg hører om det firma du arbejder for. Må du sige hvad det er for et? Snakken i min omgangskreds ender tit med "det (Hjemmearbejde) kan ikke lade sig gøre i rigtige (store) virksomheder. Har du nogle eksempler?" og der kunne det da være rart med et.

Warning TL;DR

Firmaet er en større bank.

Jeg tror at lad-sig-gørligheden har utroligt meget at gøre med ledelsens holdning. For få år siden var det nærmest umuligt at få bevilget en hjemmearbejdsdag. Det blev så gradvist til én dag per 2 uger - men kun hvis man havde noget arbejde der krævede ekstraordinær koncentration.

Belgien er et mærkeligt land. Der er store kulturelle forskelle imellem den flamske (nederlandsk) og den vallonske (fransktalende) del.

En fransk-kultur leder er lidt den autoritative slags der ikke kan forestille sig sit personale arbejde, hvis han ikke kan se dem ved deres borde. Det er tiden brugt på at arbejde der har betydning for præstationsvurderingen. En nederlandsk-kultur leder ser på om og hvordan opgaven bliver udført - ikke hvor eller hvornår. Det er på mange måder den nederlandske kultur der har sejret efter Covid19.

For 3 år siden skiftede vi til agile arbejdsmetoder med små selvstyrende enheder, så ledelsens indflydelse blev kraftigt reduceret. Det gjorde så også at behovet for fleksible arbejdspladser blev forøget. I samme omgang blev mulighederne for hjemmearbejde øget. Men det var dog stadig normen at man hovedsagligt arbejdede på kontoret

Heldigvis har vi en infrastruktur chef der havde forudset hjemmearbejdsbehovet, så vi allerede havde 8000 mulige VPN forbindelser samt 5000 (svjh) Citric VDI forbindelser.

Så for at teste beredskabet fik vi alle i vores bygning torsdag 12 march 2020 at vide at vi ikke skulle komme på kontoret næste dag fredag 13 march. Testen var succesfuld, og det var egentlig meningen at der skulle udføres lignende tests i andre bygninger del følgende uge. Men pga. det gode resultat besluttede ledelsen at sende alle medarbejdere hjem fra mandag 16 march. Det betød at der var nogle infrastruktur folk der måtte arbejde i weekenden på at øge VPN kapaciteten til 15000 samtidige forbindelser.

De første måneder gik det i det store hele OK, men vi var på Skype og med vores office servere installeret på klassisk vis i vores DC, så det var ikke helt gnidningsfrit.

Vi blev så flyttet til MS Teams og Office 365 i MS cloud, hvilket hjalp betragteligt på de kapacitetsvanskeligheder der trods alt havde været. Nu skulle vi jo ikke side fra mange tusinde hjemmearbejdspladser og forbinde til vores interne systemer for almindeligt office arbejde og teams, med derimod til MS cloud i stedet.

Det var egentlig meningen at vi skulle begynde i Juni sidste år at arbejde op til 50% på kontoret. Det blev først testet med nogle få hundrede folk. Paradoksalt nok var problemet nu modsat. Folk der sad på kontoret skulle forbinde til MS cloud via vores (kraftige - men aldrig kraftige nok) internetforbindelser. Nu var det performance ved kontorarbejdet der ikke længere var tilstrækkelig. Så sammenfaldende med nye restriktioner / anbefalinger fra regeringen, blev return-to-office sat på pause igen. Det er så aldrig blevet genoptaget.

Jeg var på kontoret i dag i forbindelse med at jeg skifter funktion, og min oplevelse er helt klart at ydelsen er bedre når jeg arbejder hjemmefra.

Vi har alle fået et skattefrit beløb til at købe Bord/Stol/Skærm fra firmaets normale leverandører med de storkøbsrabatter det indebærer. Jeg valgte en god stol og en 32" 4K skærm. Jeg ser frem til at modtage skærmen til Februar

Så jo - med den rette indstilling fra ledelsen kan det sagtens lade sig gøre at arbejde hjemmefra. Men der skal være villighed til at totalvende firmaets arbejdskultur. Man kan ikke arbejde hjemmefra på samme rigide måde som man arbejder på et gammeldags kontor.

 • 8
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten