Hvis Darwin var økonom

Da Liberal Alliances Joachim B. Olsen for nyligt slog fast, at der ikke findes fattige i Danmark, havnede han i en mediestorm. I en absolut forstand havde Olsen dog ret. Sammenlignet med verdensgennemsnittet er selv de fattigste danskere umanerligt rige.

Der findes dog også en anden måde at gøre tingene op på, og set fra dét perspektiv, så tog Joachim B. Olsen faktisk fejl. For at forstå alternativet, så stil dig selv et simpelt spørgsmål: Hvilken af følgende to verdener ville du helst leve i?

Verden A: Du bor i et hus på 300 m2, og alle andre i dit nabolag bor i et hus på 200 m2.

Eller:

Verden B: Du bor i et hus på 400 m2, og alle andre i dit nabolag bor i et hus på 550 m2.

En rationel aktør ville vælge Verden B, men når man rent faktisk spørger folk, så viser det sig, at 80-90 % af de adspurgte foretrækker at leve i Verden A. Folk vil hellere leve absolut dårligere, end de vil leve nederst i det relative hierarki. Så hvis vi opgør tingene efter relative standarder, så tog Joachim B. Olsen altså fejl. Og så vil der altid være fattige i Danmark.

Med Darwin som økonom

Da Joachim B. Olsen benyttede sig af det absolutte fattigdomsbegreb, videreførte han som sådan blot en liberal kongstanke. Derimod har socialister de sidste mange år været mere optagede af den relative fattigdom, og nu melder den venstreorienterede økonom Robert H. Frank Darwin sig ind i kampen på relativisternes side. Det sker med Franks nye bog, The Darwin Economy, der agiterer for, at Darwin ikke alene bør betragtes som biolog, men også som en samfundsøkonom med antiliberale tendenser. En økonom på højde med fagdisciplinens allerhelligste, grundlæggeren Adam Smith.

Har man fulgt liberalismedebatten de seneste år, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at størstedelen af den offentlige liberalismekritk har baseret sig på stråmænd og appeller til dumhed. Vi har tidligere her på BogBlokken efterlyst begavet liberalismekritik, og professor Frank er manden, der kan levere den.

Franks (og Charles Darwins) centrale indsigt er, at individuel rationalitet og kollektiv rationalitet ofte kommer i konflikt med hinanden, i dyreriget såvel som blandt mennesker: Når påfuglehunner skal vælge en mage, så vælger de hannen med den største hale, men de store haler gør det svært for hannerne at slippe væk fra rovdyr, og det svækker artens overlevelsesmuligheder som gruppe. Det er individuelt rationelt for den enkelte han at have den største hale, men det er kollektivt irrationelt for hannerne at have så store haler, at de ikke kan undslippe rovdyr. Således også med kronhjorte, hvor hannen med det største gevir får flest hunner. Det er individuelt rationelt for den enkelte han at have det største gevir, men det er kollektivt irrationelt for gruppen, at deres gevirer bliver så store, at de sætter sig fast i grene og forhindrer kronhjortene i at undslippe ulve, der er på jagt.

Sådan er det også med mennesker: Hvis den enkelte ishockeyspiller kan vælge, hvorvidt han vil spille med eller uden sikkerhedshjelm, så vælger han altid at spille med hovedet bart, da det giver ham bedre udsyn. Men hvis ishockeyspillere kollektivt skal stemme om, hvorvidt de alle skal bære hjelme under kampene, så stemmer flertallet ja. Hvad der er individuelt rationelt, ligger igen i krig med det, der er kollektivt rationelt.

Fint skal det være

Var mennesker fuldstændig rationelle, så orienterede de sig kun efter, hvorvidt de selv fik det bedre, men i virkelighedens verden bruger folk flere ressourcer på at sammenligne sig med naboen end på blot at nyde den velstand, de er så heldige at råde over. Og det er med denne indsigt i hånden, at Frank hamrer de liberale i hovedet igen og igen: Folk er fanget i et kapløb, hvor de konstant køber større huse, hurtigere biler og holder mere ekstravagante børnefødselsdage. Alt sammen fordi naboen også gør det, og det har fastlåst moderne vesterlændinge i et konsumræs, hvor middelklassefamilier fravælger ting som efteruddannelse, sundhedsforsikringer og alderdomsopsparinger for i stedet at udvide villaen med udestue nummer to, iPods til hele familien, og et 60-tommers plasma-tv at samles om lørdag aften. Alt sammen for ikke at være kronhjorten med det mindste gevir. Alt sammen fordi 'de andre' gør det.

I princippet kunne den enkelte melde sig ud af det materialistiske konsumræs, men i praksis er det op imod 90 % af befolkningen, der belåner sig til op over skorstenen for at forbruge, hvilket bl.a. har været med til at lægge kimen til den nuværende økonomiske krise. Frank vil have os ud af sumpen, og ifølge Frank er løsningen simpel: Vi bør erstatte indkomstskatter med en progressiv forbrugsskat, der skaleres efter luksusfaktoren, sådan at der næsten ikke er nogen skat på små parcelhuse, større skat på luksushuse, og til sidst enorme marginalskatter på palæer og andre prestigeboliger. Dernæst gør vi det samme med biler; det skal være disproportionalt dyrt at køre Porsche i forhold til Citroën, Mazda, osv. Resultatet er et win-win: Det vil sætte en kæp i hjulet på forbrugskapløbet, og det vil tilskynde folk til at spare op. Det vil være kollektivt rationelt for menneskeheden som helhed, og som en ekstra bonus, så har økonomier, der kører på opsparing, lettere ved at ryste recessioner af sig end økonomier, der kører på gæld, sådan som Vesten har gjort det de sidste 20 år.

En politisk ufarvet person, der kigger på Franks argumenter, vil således være enig: Der ligger en gratis krukke guld og venter på os her, og så er det vel bare at smøge ærmerne op og gå i gang med at presse på for at indføre Franks darwinianske forbrugsskat. Eller hvad?

Government, like fire...

Slow down, cowboy. Måske er det ikke så nemt, som Frank her foregøgler os. For hvornår har du sidst set et vælgerkorps, der var velorienteret, og en politikerstand, som var ærlig? Hvis den offentlige beslutningsproces spillede efter alvidende og rationelle toner, når der skulle træffes beslutninger, så kunne Franks forbrugsskat måske fungere. Men i virkelighedens verden ser statens projekter ofte anderledes ud end det glasbillede, som Frank præsenterer sin imaginære offentlige sektor som. I virkelighedens verden snakker vi alt fra den tilsyneladende evige IC4-skandale til vindmølleparker i milliardklassen, der anlægges, så de stjæler vinden fra hinanden. Og det er blot lille Danmark. Går vi til USA, må vi ikke glemme, at det var de regeringsunderstøttede boliglånsbureauer Fannie Mae og Freddie Mac, der var med til at lægge kimen til den nuværende finanskrise.

Heri ligger den første af to alvorlige kritikker af Franks bog: Igen og igen stiller keynesianeren Frank de uperfekte markeder op over for et fatamorgana af en perfekt agerende offentlig sektor. I Franks forfatterskab får vi uperfekte markeder og en perfekt offentlig sektor, snarere end det vi i virkeligheden har, nemlig uperfekte markeder og en uperfekt offentlig sektor. Frank pakker med andre ord dækket, så kortene automatisk spilles ud i hans favør.

Den anden kritik af Franks bog læner sig op af den læresætning, at uanset hvor meget vi psykologiserer, så kan vi aldrig kende folks motiver til bunds. Det er nemt at kigge på Rolf fra socialklasse 5 og bestemme, at han har bedre af levertran, grønsager og en bog om personlig udvikling, end han har af endnu en pakke smøger og brede dæk til sin Nissan. Men hvordan kan vi vide, at det nu også er tilfældet? Er livsstilsvalg kun for de folk, der kan argumentere overbevisende for dem? Hvilken ret har vi egentlig til at beslutte, hvordan andre skal leve deres liv, hen over hovedet på dem?

Så vidt selve indholdet af Franks nye bog. Hvad angår formen, så havde den haft godt af færre gentagelser, færre stråmænd og en mere gennemtænkt adressering af, hvorfor det er ok at begive sig ud i moralsk paternalisme på områder, hvor det enkelte menneske ikke skader andre end sig selv. Ikke desto mindre skal Frank dog have ros for at bryde op på en forkalket og indgroet debat med et underbelyst løsningsforslag, der er mere spiseligt for liberale end så mange andre af venstrefløjens ideer. Og så skal Frank have ros for at være en venstreorienteret, der erkender, at mange af venstrefløjens populære grundantagelser simpelthen er forkerte, når man ser på dem empirisk.

Illustration: Privatfoto

The Darwin Economy: Liberty, Competition, and the Common Good,

af Robert H. Frank,

256 sider, ISBN 0691153191 Princeton University Press, 2011

Anmeldelser:

adamsmithslostlegacy

Times Higher Education

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der skal lægge ryg til endnu et neo-darwinist forsøg på, at forklare, hvorfor der er rige og fattige.

Nu var Darwin IKKE økonom, men naturvidenskabsmand, og evolutionsteorien handler ikke om kapitalisme/socialisme.

Darwin inddrog Malthus, der af nogen dengang gode grunde, så befolkningstilvæksten som Epot- ekspotentiel, mens afgrøder så kunne vokse lineært. Der var de to regnemetoder til rådighed. Dengang!

Det er blevet modbevist flere gange, befolkningstilvæksten er sjældent ekspotentiel, men afgrøderne kan blive det! (Middelalderens forbedrede seletøj til heste satte to-tre heste foran ploven- fremfor 12 okser).

Kartoflens indførelse, kartofler giver afgrøder ekspotentielt!

Det lyder ikke som en bog, jeg vil læse!

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Skulle Darwins tanker ikke være relevante for vores forståelse af os selv som økonomiske væsener? Det er dog det mest absurde jeg længe har hørt.

Could it really be the case, as The Economist suggests, that we are still behaving like hunted animals, even in the 21st century, driven by the fine distinction between predator and prey? If we are, it would be good to recognize it. And to understand why. For without that understanding, solutions to the dilemmas we face will inevitably prove elusive. (de link nedenunder)

Folk er fanget i et kapløb, hvor de konstant køber større huse, hurtigere biler og holder mere ekstravagante børnefødselsdage

Der er en meget interessant problemstilling, analyseret her: The iron cage of consumerism: http://www-rohan.sdsu.edu/~rbutler/iron%20...

Vores maniske knoklen efter vækst, for at skaffe os materielle goder langt ud over vore basale behov, goder uden indhold og betydning for vor trivsel, er en åndløs stræben uden fremtid, en opskrift på elendighed, ensomhed. kollaps og dommedag.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det bliver ikke nævnt i anmeldelsen, men det ville undre mig, hvis forfatteren har overset det darwinistiske perspektiv i, at mænd anskaffer sig dyre biler og huse, for at tiltrække attraktive kvinder. Det er et led i den naturlige udvælgelse, at succesfulde hanner bliver foretrukket, når hunnerne bestemmer sig for, hvem der skal være far til deres børn. Det er i et ikke ubetydeligt omfang hannernes konkurrence om hunnerne, der driver den økonomiske vækst langt ud over, hvad der er fornuftigt. Det er naturligt og rationelt for den enkelte mand, at stræbe efter at eje mere end andre, så han får flere kvinder at vælge imellem, og det er naturligt og rationelt for den enkelte kvinde, at vælge den rigeste mand, hun kan få fat i, så afkommet kan få den bedst mulige chance for overlevelse. Det er dog irrationelt for arten, for fortsat økonomisk vækst vil i længden ødelægge vores livsbetingelser, men det er helt naturligt. Arter opstår, og arter uddør. Det er dog stadig rationelt for den enkelte at samle i bunke, selv om verden "is going to hell in a handbasket", for de rigeste vil stadig have de bedste overlevelseschancer.

 • 0
 • 0

En flot gennemgang af konflikten mellem det individuelt rationelle og det kollektivt rationelt - og på spændingerne imellem dem. Det individuelt rationelle er vel nærmest vulgærdarwinisme, troen på at "det stærkestes individs overlevelse" er et sundt princip, der hersker overalt i naturen.

Den russiske forsker (og anarkist) Kropotkin fokuserer i sin egen læsning af Darwin på, at det netop drejer sig om arternes kollektive overlevelse. At arter kun har fremgang, når de stærkes handlinger styrker fællesskabet. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin

 • 0
 • 0

En hver ny forståelse vil føre til nye uforstået strategier, Darwin forever! selv når vi begrunder valget kan vi ikke styre konsekvenserne derved, alt er kun en stakkels frist til nye dagsordner overtager velmenene diskurser.

 • 0
 • 0

Det er individuelt rationelt for den enkelte han at have det største gevir, men det er kollektivt irrationelt for gruppen, at deres gevirer bliver så store, at de sætter sig fast i grene og forhindrer kronhjortene i at undslippe ulve, der er på jagt.

Det er for så vidt en korrekt observation, men også ensidig.

Pres fra rovdyr og konkurrerende drøvtyggere vil betyde at der er en balance i tingene. I det tilfælde at geviret bliver for stort og bøvlet, vil disse blive spist og dermed ikke bidrage til den fremtidige gen-pool af racen. Betyder det store gevir at racens effektivitet går ned, så vil de blive udkonkurreret af andre drøvtryggere, indtil de enten går til grunde eller deres genpool udvikler sig. På den måde er det et let argument at lave, når ham økonomen så sammenligner med menneskeheden. men spørgsmålet er om det holder vand?

Det andet problem er som Tine så rigtigt skriver, at Maltus er død. Det skete med den industrielle revolution. I dager der altså ingen evidens for om/hvis/hvornår vi en dag når loftet, og dermed bliver diskussionen om konsumerisme en rent ideologisk og abstrakt diskussion. En af de fremherskende ideologier i dag siger jo netop at vi skal spare på ditten og datten, at forbrug er dårligt og at energi er dårligt osv osv, fordi vi driver rovdrift på jordens ressourcer. Eller det er påstanden, men den er altså rent ideologisk begrundet.

Det bruges netop af venstrefløjen til at forsøge at bestemme hvordan vi skal leve og hvad der er godt for den enkelte. Noget som liberale bestemt ikke bryder sig om, fordi de mener at det må være op til den enkelte, og at det er op til den enkelte hvad der giver mening i hans eller hendes liv. Hvis folk mener at det giver mening med 60" plasma og alufælge frem for opsparing, hvilken ret har vi så til at bestemme at det er forkert?

Da venstrefløjen ikke har en guddommelig indsigt, så kan min eller din måde at leve på jo være lige så god som deres.

Som Ryan så nydeligt formulerer det:

Hvilken ret har vi egentlig til at beslutte, hvordan andre skal leve deres liv, hen over hovedet på dem?

Og det er jo hovedet på sømmet.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Hvis vi ved den kollektive interesse forstår artens muligheder for at klare sig i det evolutionære kapløb, så vil biologen tænke således: den ekstreme fjerpragt hos påfuglehannen kan ikke være nogen belastning for arten, for så ville evolutionen have fjernet den for længe siden.

For biologen er udfordringen derfor reduceret til at regne ud, hvordan en så belastende egenskab som påfuglens hale kan bidrage til artens beståen.

Nøglen til problemet ligger nok i at indse, at hannernes antal ikke er særlig vigtigt for en bestands overleven. Herre Gud, hvis alfa-hannen falder for rovdyr på grund af sin lange hale eller sit store gevir, så overtager en anden straks hans plads. Hunnens skal nok blive befrugtet og hannerne bidrager alligevel ikke til ungernes opvækst. Men hvis man overlever på trods af sin lange hale eller sit store gevir, så demonstrerer man et overskud, som hunnerne forstår at værdsætte som en avlskvalitet.

Den seksuelle selektion kan altså betragtes som et yderst fiffigt middel til at flytte den risikofyldte test for livsduelighed over på et køn, som alligevel ikke gør megen nytte. De hanner, som går til i processen, bidrager til kollektivet ved ikke længere at konkurrere med hunner og unger om føde og plads.

Så sig ikke, at "det er kollektivt irrationelt for hannerne at have så store haler, at de ikke kan undslippe rovdyr". Det forholder sig snarere tværtimod.

hilsen Ole C P

 • 0
 • 0

Hvis folk mener at det giver mening med 60" plasma og alufælge frem for opsparing, hvilken ret har vi så til at bestemme at det er forkert?

Da venstrefløjen ikke har en guddommelig indsigt, så kan min eller din måde at leve på jo være lige så god som deres.

Problemet er netop at når folk låner over evne til at betale tilbage (både individer og banker som den seneste finanskrise viste) så kommer der bank-pakker og hjælp til dem fra den fælles kasse i stedet for kontant konsekvens. Dette giver mening i det øjeblik uheldet er ude fordi det er samfundsmæssigt billigere end at lade dem gå konkurs. Men på den lange bane opfordrer det til hensynsløs belåning fordi man alligevel bliver reddet når det går galt. Frihed så længe det ikke går ud over andre er et godt ideal, men når vi som stat alligevel har valg at beskatte samfundet, så er vi da uansvarlige hvis vi gør det så vi opfordrer til opførsel der går ud over andre i samfundet.

Alternativt kunne vi afskaffe al skat og offentlig service og lade alle kæmpe for deres egen skæbne. Det tror jeg alligevel ikke der bliver flertal for lige foreløbig.

 • 0
 • 0

Peder J. Pedersen: Du har ret, men din pointe nævnes faktisk ikke i bogen. Forfatteren er interesseret i at sælge sin kollektivistiske løsning til os, og implikationer om, at vi mænd så må handicappe os selv hvad scoringsmuligheder angår, er næppe populær blandt verdens mænd.

Derfor fokuserer han kun på den anden side af forbrugsræcet: At holde samme materielle standard som de andre på villavejen. "Keeping up with the Joneses", som det hedder på engelsk.

Tak for jeres kommentarer :)

 • 0
 • 0

En virksomhed agerer på samme måde som et dyr eller en art. Bliver større eller mindre ved en kombination af arv, ihærdighed og tilfælde. Rager ressourcer til sig eller dør. Tilpasser sig den struktur som den lever under (miljø eller love).

 • 0
 • 0

Problemet er netop at når folk låner over evne til at betale tilbage (både individer og banker som den seneste finanskrise viste) så kommer der bank-pakker og hjælp til dem fra den fælles kasse i stedet for kontant konsekvens. Dette giver mening i det øjeblik uheldet er ude fordi det er samfundsmæssigt billigere end at lade dem gå konkurs. Men på den lange bane opfordrer det til hensynsløs belåning fordi man alligevel bliver reddet når det går galt. Frihed så længe det ikke går ud over andre er et godt ideal, men når vi som stat alligevel har valg at beskatte samfundet, så er vi da uansvarlige hvis vi gør det så vi opfordrer til opførsel der går ud over andre i samfundet.

1) Bankerne skulle aldrig have lånt penge ud til folk som ikke kunne betale, uden at tage en rente som afspejlede risikoen, dvs en høj rente, og det havde automatisk begrænset hvor mange penge man kunne låne. 2) Regeringen skulle have grebet ind over for prisudviklingen i boligmarkedet og lønstigningerne (som til dels blev omsat i huse), så det ikke overophedede. 3) Man skulle have ladet bankerne krakke på stribe, så de kunne lære det. Dvs det skulle man måske ikke, men så skulle staten have betinget bankpakkerne af at staten blev overordenligt godt betalt for det, så aktionærerne mistede en stor klat penge, og samtidig skulle en betingelse have været at alle bankansatte fik skåret en seriøs luns af lønnen. 4) Det er altid nemt at være bagklog. Hvem kunne vide at det ville gå så galt som tilfældet er?

Vh Troels

 • 0
 • 0

[quote]Problemet er netop at når folk låner over evne til at betale tilbage (både individer og banker som den seneste finanskrise viste) så kommer der bank-pakker og hjælp til dem fra den fælles kasse i stedet for kontant konsekvens. Dette giver mening i det øjeblik uheldet er ude fordi det er samfundsmæssigt billigere end at lade dem gå konkurs. Men på den lange bane opfordrer det til hensynsløs belåning fordi man alligevel bliver reddet når det går galt. Frihed så længe det ikke går ud over andre er et godt ideal, men når vi som stat alligevel har valg at beskatte samfundet, så er vi da uansvarlige hvis vi gør det så vi opfordrer til opførsel der går ud over andre i samfundet.

1) Bankerne skulle aldrig have lånt penge ud til folk som ikke kunne betale, uden at tage en rente som afspejlede risikoen, dvs en høj rente, og det havde automatisk begrænset hvor mange penge man kunne låne. 2) Regeringen skulle have grebet ind over for prisudviklingen i boligmarkedet og lønstigningerne (som til dels blev omsat i huse), så det ikke overophedede. 3) Man skulle have ladet bankerne krakke på stribe, så de kunne lære det. Dvs det skulle man måske ikke, men så skulle staten have betinget bankpakkerne af at staten blev overordenligt godt betalt for det, så aktionærerne mistede en stor klat penge, og samtidig skulle en betingelse have været at alle bankansatte fik skåret en seriøs luns af lønnen. 4) Det er altid nemt at være bagklog. Hvem kunne vide at det ville gå så galt som tilfældet er?

Vh Troels[/quote]

http://explainlikeakid.blogspot.com/2011/1...

1) Problemet på internationalt plan var jo at bankerne kunne være ligeglade. De formidlede jo bare lånet så de tjente penge uanset hvad. 2) Mht bagklogskab: Der var flere af os der godt kunne se at ejendomsskat fastfrosset i kroner og ører var en uholdbar situation og ligeså med afdragsfrie flekslån men vi måtte jo så blive nødt til ikke at købe en bolig selvom det måske havde givet mening for os på det tidspunkt i vores liv. 3) Man kunne jo starte med at splitte alle de banker op som er for store til at fejle. Det er jo ikke retfærdige vilkår for resten af forretningsverden. 4) Æh... Er du sikker på at du vil bruge det svar? Fordi det gælder vel for alt? "Ja, en hel børnehaveklasse røg en tur igennem kødhakkeren men det er altid nemt at være bagklog. Hvem kunne vide at det ville gå så galt?"

 • 0
 • 0

Måske greb man ikke ind fordi den eneste "vækst", der var i samfundet siden cirka år 2002-2004, stammede fra konverteringer af friværdi til forbrug? Det er i hvert fald påfaldende at hver gang det så ud som om ejendomspriserne ville falde så leverede regeringen øjeblikkeligt nye, lempeligere, lånemuligheder.

Der eksisterer desværre også en udbredt "talblindhed" og dogmatisme selv blandt eksperter. For eksempel findes der ikke inflation med mindre priser og lønninger stiger samtidigt. På grund af globaliseringen falder prisen på varer og arbejdstimer så man kan proklamere at der, I følge Reglerne, ikke er inflation; på trods af at leveomkostningerne, drevet af bolig- og energipriser; stiger meget hurtigere end lønnen. Når proceduren er i orden kan man sætte renten ned og forværre problemet.

“A sound banker, alas, is not one who foresees danger and avoids it, but one who, when he is ruined, is ruined in a conventional way along with his fellows, so that no one can really blame him."

John Maynard Keynes

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten