phloggen

Hverken ja eller nej til GMO

Jeg er godt klar over at det placerer mig i et mindretal, men jeg mener ikke man rationelt kan være "For GMO" eller "Imod GMO".

Selv ikke hvis man indskrænker området til "GMO fødevarer".

Den aktuelle sag, Monsantos RoundUp resistente Majs (og Sojabønner) er i min optik tæt på den dummeste GMO anvendelse jeg kan komme i tanke om.

Allerede inden de i sin tid havde fået disse sorter godkendt i USA var der masser af forskere der forudsage at det ville føre til RoundUp resistent ukrudt.

Her er en lille "Facts about Glyphosate Resistant Weeds" fra Purdue Universitetet, start med lige at læse de 8 læse-let sider.

Det tog kun to år, fra 1996 til 1998 før den første RoundUp resistente ukrudt var opdaget.

Argumentet for Monsantos RoundUp resistente afgrøder er i bund og grund økonomisk: Nogen kan tjene flere penge. Om ikke andet så Monsanto.

Men præcis som Proms, Collstrop, Cheminova, Sojakagefabrikken osv. osv. osv. skabes overskudet på bekostning af skader på den fælles natur.

Skaden i dette tilfælde bliver ikke et stykke afspærret natur og en pumpestation på skatteydernes regning.

Den rigtige parallel er landbrugets anvendelse af antibiotika som "vækstfremmere", der nu direkte fører til folk der dør af infektioner.

Derfor er jeg 100%, militant, imod RoundUp resistente afgrøder af enhver form.

Ikke fordi de er lavet med GMO teknologi, men fordi det er en torskedum ide.

Det er ikke realistisk at opstille en regulering af disse afgrøder, hvor dem der tjerne pengene også kommer til at reparere de skader de forvolder, for vi har ingen måde at reparere skaderne på, evolutionen kører aldrig baglæns - det er derfor de fleste af os stadig er resistente overfor den sorte død.

Derfor er den eneste fornuftige ting at gøre at forbyde RoundUp resistente afgrøder.

Bemærk særligt at dette argument intet har at gøre med om eller hvor sikkert RoundUp er at bruge, eller at det er RoundUp og Monsanto der er tale om.

Der er bestemt gode grunde til at være skeptisk med at sprede et sprøjtemiddel ud over store dele af geografien og medarbejderne, men det er ikke det største problem.

Der er bestemt også gode argumenter for ikke at lade store transnationale firmaer privatisere profitten og socialisere omkostningerne, men det er heller ikke det største problem.

Problemet vi skal fokusere på er at det er grænseløst tåbeligt at tæppebombe med antibiotika og giftstoffer, fordi det per definition medfører resistens.

Derfor skal Monsantos RoundUp resistente afgrøder totalforbydes.

Men det er vigtigt ikke at forbyde GMO generelt i landbruget, der er store perspektiver i udvikle bedre afgrøder uden at stille sig op og række tunge af evolutionen.

phk

Poul-Henning Kamp er selvstændig open source-softwareudvikler. Han skriver blandt andet om politik, hysteri, spin, monopoler, frihedskampe gør-det-selv-teknologi og humor.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"The odds of selecting a weed with glyphosate resistance are probably less than the odds for selecting resistance to some other herbicide families. However, widespread and repeated glyphosate use without diversified weed management has increased the selection of resistant species."

Det er også noget der er fokus på i Danmark. http://www.seges.dk/Nyheder/faerreplantebe...

Relevans med antibiotika, kræver dog en nærmere forklaring.

Hidtil har Danmark, været førende i at begrænse brugen af hjælpemidler. Det gælder pesticider men så sandelig også antibiotika. Men man skal vel være militant for ikke at erkende dette.

 • 2
 • 4

At afgrøderne tåler glyphosat er vel ikke noget problem i sig selv. Det må være sprøjtningen med glyphosat der er problemet. Tillad afgrøderne men forbyd sprøjtningen.

 • 2
 • 14

Helt enig i dit synspunkt.

Jeg vil dog lige rette en misforståelse. Du skriver at evolution ikke kører baglæns. Efter som evolution ikke har retning, kan man slet ikke tale om forlæns eller baglæns i den henseende. Jeg ved dog selvfølgelig godt hvad du mener. Det er bare heller ikke rigtigt. Erhvervede evolutionære træk kan sagtens forsvinde igen. Vil faktisk forsvinde igen. I det øjeblik de ikke længere giver bæreren en fordel, er de sådan set bare en klods om benet, og vil før eller siden forsvinde, når selektionstrykket forsvinder. Det vil også ske med resistens mod den sorte død. En egenskab der ikke er en fordel forsvinder altid med tiden. Så længe den ikke decideret er en ulempe, vil det dog tage lang tid.

Holdt man derfor op med at sprøjte med round up i dag, ville resistensen også forsvinde med tiden, da det ikke længere ville give bæreren en fordel. Stille og roligt ville naturlige mutationer ødelægge resistensen. Planten ville ikke bemærke det, da det i en verden uden round up ikke længere var relevant. Man kan endda argumentere for, at resistens i det tilfælde ville være en ulempe. At bruge resourcer på noget ubrugeligt er spild. Derfor vil planter med resistens have en ulempe ift. planter uden, hvorfor selektionen ville udrydde de pågældende gener hurtigere end ved simpelt forfald.

Det ændrer ikke ved din pointe, men ret skal være ret.

 • 11
 • 3

At afgrøderne tåler glyphosat er vel ikke noget problem i sig selv. Det må være sprøjtningen med glyphosat der er problemet. Tillad afgrøderne men forbyd sprøjtningen.

Præcis. Men uden sprøjtning giver afgrøderne med den pågældende egenskab jo bare ikke mening.

Resistente majs er udviklet med det formål, at marken skal kunne tåle en ordentlig omgang gift. Det er hele pointen, at der skal sprøjtes.

 • 7
 • 0

Når man krydser to plantearter eller dyrearter laver man i princippet en genmodificeret organisme: Man introducerer gener fra den ene organisme ind i generne fra den anden. Den eneste forskel fra denne naturlige krydsning og det, der normalt kaldes genmanipulation er, at det dels kan styres mere præcist, og dels, at man kan introducere gener fra arter, der ikke er nært beslægtede.

Så jeg er helt enig i, at der ikke er nogen grund til at være imod GMO som princip. Det er, når det bruges på en uetisk måde, at der er problemer. Af samme grund er jeg f.eks. imod "naturlig" fremavl af hunde- og katteracer, der ser specielle ud, men har kronisk dårligt helbred, for eksempel åndedrætsproblemer på grund af fladtrykt ansigt osv.

 • 11
 • 1

Har jeg forstået det rigtigt, at godkendelsen af de Roundup-resistente majs primært hænger på undersøgelser af, om majsene i sig selv er skadelige at indtage, fordi de er genmodificerede? Men testet på majs dyrket fuldstændig på samme måde som de eksisterende majs? (Dvs. uden at man f.eks. udnytter at de er roundup resistente)

Og dermed at problemer med resistens ikke popper op i forbindelse med godkendelsen?

Og at problemer med større mængder af roundup-rester i afgrøderne, som følge af at roundup nu kan bruges gennem hele plantens vækstfase helt frem til høst heller ikke indgår i vurderingen?

Umiddelbart virker det jo pænt tåbeligt:

Svarer det ikke lidt til at testet en ny knallert, der kan køre 120km i timen. Og på samtlige vores testture, hvor vi har kørt 30 km/t på en teststrækning både med en almindelig knallert og den nye knallert, der har det vist sig, at den nye ikke er spor farligere end de eksisterende modeller.

 • 3
 • 0

At afgrøderne tåler glyphosat er vel ikke noget problem i sig selv.

Jo, gener spred og udveksles i naturen hvad enten du sprøjter eller ej.

Indrømmet, de ville ikke være udsat for samme evolutionære pres og derfor ikke blive til nær så stor en fordel.

Men omvendt, ville fristelsen for en eller anden landmand til at være lidt rundhåndet med sprøjten.

Endelig er der mig bekendt en højere omkostning og ingen andre fordele ved at bruge disse afgrøder.

 • 12
 • 0

Du skriver at evolution ikke kører baglæns.

Du har ret i at det er skåret meget skarpt ind til benet, men på de relevante tidsskaler 10-100 år er det korrekt.

RoundUp resistens ville formodentlig tage omkring 400-1000 år om at forsvinde forudsat der var tale om fri evolution.

Imidlertid er stort set alle sædekorn og slagtedyr i dag monokulturer der ikke kommer i nærheden af evolution og derfor er det slet ikke sikkert at resistensen nogensinde ville forsvinde.

 • 8
 • 2

Og at problemer med større mængder af roundup-rester i afgrøderne, som følge af at roundup nu kan bruges gennem hele plantens vækstfase helt frem til høst heller ikke indgår i vurderingen?

Umiddelbart virker det jo pænt tåbeligt:

At de kan bruges i hele plantens vækstfase, er ikke ensbetydende med at de bliver brugt.

Der vælges det mest optimale tidspunkt mht. effekt. Andre ukrudtsmidler bliver brugt 3-4 gange, dette skal holdes op mod at bruge et middel en gang (når ukrudt er i fuld vækst). Resistens hindres ved at veksle med andre midler i et sædskifte (på 5-7 år). PHK mangler at relativere videnniveau om et emne, vi i Danmark øjensynligt ved mindre om end PHK selv.

 • 2
 • 6

Resistens hindres ved at veksle med andre midler i et sædskifte (på 5-7 år).

Det er en interessant påstand, alt den stund at der tilsyneladende ikke findes et eneste studie der validerer denne påstand, men tværtimod mange der viser at når først resistensen er opnået bliver den der.

Desuden kun tog det kun et par år før man fandt de første RoundUp resistente ukrudsarter i USA, så 5-7 år lyder ikke ret relevant under nogen omstændigheder.

 • 14
 • 2

Den eneste forskel fra denne naturlige krydsning og det, der normalt kaldes genmanipulation er, at det dels kan styres mere præcist, og dels, at man kan introducere gener fra arter, der ikke er nært beslægtede.

Der er også den forskel at man kan være utroligt sløset med en test af sin genetiske modifikation, hvor normal forædling trods alt skal igennem filteret det er at arten skal være levedygtig efter forædlingen. Og det lægger en dæmper på hvor mange ukendte bivirkninger man kan lukke øjnene for, og selvfølgelig også på hvor mange ønskede effekter man kan lave. At man kan speede udviklingen voldsomt op kan give nye gode muligheder, men desværre også en masse uhensigtsmæssigheder som bundlinien påbyder udviklerne at tie om.

 • 8
 • 0

At ukrudt bliver resistent overfor glyphosat er kun et problem hvis man gerne vil kunne bruge glyphosat til ukrudtsbekæmpelse. Hvis man forbyder sprøjtning med glyphosat er det slet ikke noget problem.

 • 6
 • 5

Den påstand, at glyphosat udgør en en trussel for menneskers helbred i de mængder, som man bliver udsat for enten som forbruger eller landmand, er for længst blevet afkræftet i efterhånden rigtigt mange videnskabelige artikler og rapporter (Williams GM (2000), Williams AL (2012), samt rapporter fra bl.a. EU).

Det er også et vist, at glyphosat er et af de mest skånsomme bekæmpelsesmidler, og at det miljømæssige aftryk, som glyphosat sætter, er minimalt. Glyphosat binder nemligt tæt til sedimenter i både jord og vandløb, og det nedbrydes hurtigt. (Wardle (1991), Solomon (2009))

Til sidst er der den reelle problematik, at ukrudt udvikler resistens over for glyphosat. Det rent praktiske problem ved resistent ukrudt er, at det mest brugte bekæmpelsesmiddel i landbrugssektoren langsomt bliver udueligt. Det, at Roundups dage er talte, er først og fremmest et økonomisk problem for landmændende, og i langt mindre grad for resten af samfundet. De glyphosat-resistente planter har ikke rigtig indflydelse på resten af samfundet.

Så er der selvfølgeligt det rent etiske problem i, at vi ved at udsætte ukrudtsplanterne for glyphosat er med til at skabe et evolutionært pres, der fordrer, at ukrudtet har disse gener. Men dette er dog ikke en ny ting for mennesket. Vi har siden tidernes morgen fortrængt arter, ændret miljøer og levesteder og i det hele taget påvirket hele kloden efter vores behov. Så det, at vi pludseligt sprøjter markerne med glyphosat er ikke et større evolutionært problem, end det at vi har etableret monokulturer i landbruget, eller at vi forventer, at den vilde natur i Danmark skal passe ind i økosystemer, som vi regulerer nøje.

 • 8
 • 1

Arbejdstilsynet betragter glyphosat som værende kræftfremkaldende.

Og læg mærke til, at det er glyphosat og ikke Roundup - altså ikke en diskussion om dispergeringsmidler.

 • 7
 • 3

Hvis man forbyder sprøjtning med glyphosat er det slet ikke noget problem.

Glyphosat er et effektivt og i forhold til mange af alternativerne meget skånsomt bekæmpelsesmiddel.

Derfor ville det være dumt at forbyde det.

Men det bør helt klart kun bruges på recept - ligesom antibiotika.

Mere skaansomt end mekanisk ukrudtsbekaempelse er det helt sikkert ikke. Lugning bliver ukrudtet heller ikke saadan resistent imod.

Hvad er det der skulle retfaerdiggoere en recept paa round-up? Man kan ikke saadan kurere en lungebetaendelse med et hyppejern men de ting round-up slaar ned kan som regel fjernes mekanisk eller ved rettidig omhu (vaelg afgroeder der kvaeler ukrudtet).

Fungicider og pesticider kan jeg bedre forstaa end herbicider men alle dele er da noget stads.

 • 4
 • 2

Det er jo ikke kun et spørgsmål om kemi og farligt, eller ikke farligt. Det er også metoden man anvender i markedsføringen af GMO-afgrøder, der er slrdeles problematisk. Monsanto's GMO korn mm. er patenteret, derfor er det ulovligt for bønderne at fratage en del af høsten som såsæd. Man skal genkøbe såsæd, hvert eneste år! Situationen nærmer sig det kaotiske for disse bønder. Der skal hvert år købes såsæd og tilhørende sprøjtemidler til høje priser, der gør det næsten umuligt at få tingene til at hænge økonomisk sammen. Monsanto håndhæver dette princip med informanter og spioner, ja selv i USA er man på stikkerne overfor dette " problem ".

Det påstås, at der ingen gener er ved GMO korn, måske ikke, men der er i høj grad problemer med de glyphosatrester, der er i kornet. Forbruget at sprøjtemidler globalt er ikke faldet, tværtimod er det steget enormt. I mange situationer observeres der ikke de sikkerhedstilstande, der er nødvendige ved sprøjtningen med helbredsmæssige skader til følge, grænseværdier eller ej.

 • 9
 • 1

Man skal genkøbe såsæd, hvert eneste år!

Det argument holder ikke. Selv brug af eget udsæd, friholder ikke fra at der skal betales forædlingsafgift. Desuden er mange af disse GMO, hybrider, hvor det ikke giver mening at bruge egen udsæd, (med mindre man selv er forædler, og ulovligt vil bruge de patenterede egenskaber)

Der skal hvert år købes såsæd og tilhørende sprøjtemidler til høje priser, der gør det næsten umuligt at få tingene til at hænge økonomisk sammen.

Det er vist en pakkeløsning som et styresystem og browser. Det burde kunne klares lovgivningsmæssigt, for at tillade konkurrerende produkter.

Monsanto håndhæver dette princip med informanter og spioner, ..

Det er ikke nødvendigt, der udtages prøver af høst, for at fastslå mængden af fremmede arter og sorter. Særligt ved handel med afgrøder.

Forbruget at sprøjtemidler globalt er ikke faldet, tværtimod er det steget enormt.

Var det ikke mere relevant om forbruget af RoundUp var steget?

I mange situationer observeres der ikke de sikkerhedstilstande, der er nødvendige ved sprøjtningen med helbredsmæssige skader til følge, grænseværdier eller ej.

I Danmark: De der bruger det i landbruget mv., har certifikat dertil.

 • 3
 • 7

Jeg er fuldstændig enig i at man ikke skal bruge farlige kemikalier og iøvrigt forurene naturen, ligesom vi skal tage klima krisen helt alvorligt og handle nu. Jeg mener også det er svineri at landbruget bruger så meget antibiotika og det skal stoppes. Og jeg syntes at dyrevelfærd burde være langt højre på agendaen og kan nærmest kaste op over den måde vi behandler køer og især grise på. Når det så er sagt, så mener jeg man med hensyn til GMO og pesticider bør sætte tingene i perspektiv. Debatten om sprøjtemidler og fødevarer og ofte helt hysterisk (især sammenlignet med debatten om svins forhold), når man sammenligner deres effekt med fx alkolhol, eller alle mulige andre ting indtager, og foretager os, fx kører bil, flyver på ferie, etc. Det er helt useriøst når man ser mennesker være øko-freaks for så at tage til fjernøsten på ferie med fly. Eller for den sags skyld køre i bil, hvor partikelforureningen er en faktor million mere alvorlig en hvad der end måtte være i de godkendte fødevarer vi indtager. Der er også et issue om toxiner fra svampe i økologisk produkter, der er LANGT farligere end pesticid-rester. Lige et enkelt ord om roundup: Det virker ved at forhindre syntheseringen af nogle essentielle aminosyrer, Hvordan er det lige mennesker og dyr får dem: Dem spiser man. Derfor er det ufarligt for mennesker og dyr (kaffe er farligere). Og sidst men ikke mindst: I den vestlige verden smider vi ca. 40% af maden direkte i skraldespanden. Hvis man ikke gjorde det kunne vi altså fremstille 40% mindre mad og derved spare på klima og miljø for en masse, ved at lave landbruget mindre intensivt. Så hold op med at smide mad væk!

 • 2
 • 4

I Danmark: De der bruger det i landbruget mv., har certifikat dertil.

Jeg er sikker paa at den haandvaerker der lagde Eternit-taget paa mit hus var faglaert og gjorde det lige efter bogen. Naar man tidligere brugte nicotin, bladan og ddt i landbruget var det ogsaa i overensstemmelse med alle forskrifter.

Glyphosat bliver efter sigende nedbrudt hurtigt - men det bliver ikke nedbrudt til noget der naturligt er i drikkevand eller i vandmiljoeet.

 • 7
 • 2

Problemet vi skal fokusere på er at det er grænseløst tåbeligt at tæppebombe med antibiotika og giftstoffer, fordi det per definition medfører resistens.

Hej Poul-Henning

Sarkastisk: Hvad er problemet? Ukrudtene bliver da også bare resistente:

.10. aug 2010, [Kunstig] Gensplejset raps spreder sig vildt i naturen: http://ing.dk/artikel/gensplejset-raps-spr... Citat: "... De er resistente over for to forskellige sprøjtemidler, den ene for Monsantos herbicid Roundup, den anden for Bayers Liberty. I to af prøverne var der endda [Kunstig] resistens over for begge sprøjtemidler. ..."

.7. maj 2009, USA: Nyt aggressivt og resistent ukrudt skræmmer landmænd. De amerikanske [Kunstig] gensplejsede bomulds- og sojabønneafgrøder er truet af en aggressiv ukrudtsplante, der går under navnet pigweed. Den er blevet resistent over for det populære ukrudtsmiddel Roundup, og kan nu tvinge landmændene til at opgive GM-afgrøder. http://ing.dk/artikel/usa-nyt-aggressivt-o...

Fra http://ing.dk/artikel/nyt-studie-markant-f... :

Politikerne er tilfredse - og det er ifølge loven landmændenes skyld, hvis [Kunstig] GMO-planterne spredes:

Kunstig GMO respekterer hverken love, patenter eller spin...

.26. maj 2004, Bredt forlig om [Kunstig] genmodificerede afgrøder: http://ing.dk/artikel/bredt-forlig-om-genm... Citat: "... Loven fastslår, at det er [Kunstig] GM-landmanden, der har ansvaret for at undgå spredning. ... Tilfredse politikere Fødevareminister Mariann Fischer Boel understreger i en kommentar ved, at der står et bredt flertal bag loven, og at loven slår fast, at det er [Kunstig] GM-landmanden, som har ansvaret for at undgå spredning. Socialdemokraternes fødevareordførere Ritt Bjerregaard og Nicolai Wammen siger, det har været afgørende for Socialdemokraterne at sikre fuld kompensation for de økologiske landmænd, som eventuelt måtte få tab på grund af spredning fra nærtliggende genmarker . ..."

Så kan man være glad og tryg - eller kan vi?:

.18. november 2013, Rapport: Spredning af [Kunstig] gmo-planter ude af kontrol: https://web.archive.org/web/20140508190851... Rapporten: https://web.archive.org/web/20140214105639...

.17. nov 2008, Mexicanske majs er smittet med [Kunstig] transgener: http://ing.dk/artikel/mexicanske-majs-er-s... Citat: "... Transgener fra [Kunstig] genetisk modificerede majs er blevet fundet i en majstype midt i hjertet af Mexico. Majstypen er karakteristisk for området, og ligesom det øvrige Mexico er den omfattet af et forbud mod [Kunstig] gmo-majs. Derfor burde majsen ikke blive blandet med [Kunstig] transgener fra genetisk modificerede majs, men det var altså alligevel tilfældet i 3 ud af 23 undersøgte marker. ..."

.4. nov 2009, Genmodificerede frø ude af kontrol på canadiske marker. Hvad der startede som et [Kunstig] GMO-forsøg i halvfemserne har udviklet sig til et mareridt for hørfrødyrkende landmænd i Canada.... http://ing.dk/artikel/genmodificerede-fro-...

En af årsagerne?:

European Molecular Biology Laboratory (2005, July 5). Trees, Vines And Nets -- Microbial Evolution Changes Its Face. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2005/... Citat: "... EBI researchers have changed our view of 4 billion years of microbial evolution ... In all, more than 600,000 vertical transfers are observed, coupled with 90,000 gene loss events and approximately 40,000 horizontal gene transfers [<-gener fx formidlet via plasmider, cellespisning...] ... A few species, including beneficial nitrogen-fixing soil bacteria, appear to be 'champions'of horizontal gene transfer; "it's entirely possible that apparently harmless organisms are quietly spreading antibiotic resistance under our feet," concludes Christos Ouzounis ..."

De såkaldte kunstige genetiske-firewalls fungerer ikke effektivt (fra bl.a. http://ing.dk/artikel/nyt-studie-markant-f... ):

DOE/Joint Genome Institute. (2014, May 22). A glimpse into nature's looking glass -- to find the genetic code is reassigned: Stop codon varies widely. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/... Citat: "... "All along, we presumed that the code or vocabulary used by organisms was universal, applying to all branches of the tree of life, with vanishingly few exceptions," said DOE JGI Director Eddy Rubin, and senior author on the Science paper. "We have now confirmed that this just isn't so. There is a significant portion of life that uses different vocabularies where the same word means different things in different organisms." ... Additional food for thought, Rubin noted, is whether adequate controls can effectively be established for those emergent organisms developed through synthetic biology. Some of these organisms have been engineered with an intentionally altered genetic code, designed as a "firewall" to prevent the exchange of genetic information between laboratory-engineered microbes and their cousins in the wild. Alice in Wonderland certainly captured the vexations of nature's complexity: "If I had a world of my own, everything would be nonsense." ..."

Department of Energy, Office of Science. (2015, April 10). Microbes disprove long-held assumption that all organisms share a common vocabulary. ScienceDaily http://www.sciencedaily.com/releases/2015/... Citat: "... Some microorganisms found in nature and not grown in the laboratory reinterpret the instructions coded into their DNA. Short segments of DNA that signal other organisms to stop adding building blocks or amino acids to a protein are instead interpreted as "add another amino acid," scientists report. ..."

Mennesker får også kunstig GMO-brokker over i blodbanen:

.28. nov 2013, DTU-forskere finder tomatgener i menneskeblod. Stik mod alle antagelser har forskere fra DTU opdaget, at gener fra fødevarer kan trænge ind i blodbanen. http://ing.dk/artikel/dtu-forskere-finder-... Citat: "... Konsekvenserne af, at der er tomat-dna i menneskeblod er, står endnu uklart for DTU-forskerne, ud over, at det altså viser, at dna fra fødevarer altså ikke blot bliver ført ud af kroppen igen. ..."

Life finds a Way - Jeff Goldblum - Jurassic Park (1993) movie scene

Jurassic Park Life finds its way

 • 4
 • 2

C, O, H evt N eller P er hurtigt uskelneligt fra andet kulstof, ilt etc.

Glyphosphate nedbrydes til aminomethylphosphonic acid af microber i jorden og dette nedbrydes enten af manganoxid i jorden eller af bakterier som omdanner det til phosphor syre som ender som CO2 og phosphate.

Det anslåes at glyphosphate i jord har half-life på 47 dage.

https://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate

https://en.wikipedia.org/wiki/Aminomethylp...

 • 2
 • 4

"This may partly be due to different chemicals having either the same or the opposite effect, which then strengthens or weakens the other's effect, and partly due to a chemical being able to influence how another chemical is absorbed, spread or eliminated in the body. It may result in negative effects being added so that 1+1=2, but it can also be amplified even more so that 1+1=3 or greater."

Der var hele citatet. Hvis denne effect også kan have den modsatte effekt, hvorfor nævnes regnestykket 1+1=1 eller 1+1=½ så ikke?

 • 2
 • 3

Glyphosphate nedbrydes til aminomethylphosphonic acid af microber i jorden og dette nedbrydes enten af manganoxid i jorden eller af bakterier som omdanner det til phosphor syre som ender som CO2 og phosphate.

PS: Det staves Glyphosate.

Der er andet i Roundup - hjælpestoffer. Derfor håber jeg at man har testet med det færdige Roundup i stedet for glyphosate alene:

June 23, 2009, Weed-Whacking Herbicide Proves Deadly to Human Cells. Used in gardens, farms, and parks around the world, the weed killer Roundup contains an ingredient that can suffocate human cells in a laboratory, researchers say: http://www.scientificamerican.com/article/... Citat: "... Until now, most health studies have focused on the safety of glyphosate, rather than the mixture of ingredients found in Roundup. But in the new study, scientists found that Roundup’s inert ingredients amplified the toxic effect on human cells—even at concentrations much more diluted than those used on farms and lawns.

One specific inert ingredient, polyethoxylated tallowamine, or POEA, was more deadly to human embryonic, placental and umbilical cord cells than the herbicide itself – a finding the researchers call “astonishing.” ... “This clearly confirms that the [inert ingredients] in Roundup formulations are not inert,” wrote the study authors from France’s University of Caen. “Moreover, the proprietary mixtures available on the market could cause cell damage and even death [at the] residual levels” found on Roundup-treated crops, such as soybeans, alfalfa and corn, or lawns and gardens.

The research team suspects that Roundup might cause pregnancy problems by interfering with hormone production, possibly leading to abnormal fetal development, low birth weights or miscarriages. ... Last month, an environmental group petitioned Argentina’s Supreme Court, seeking a temporary ban on glyphosate use after an Argentine scientist and local activists reported a high incidence of birth defects and cancers in people living near crop-spraying areas. [] Scientists there also linked genetic malformations in amphibians to glysophate. In addition, last year in Sweden, a scientific team found that exposure is a risk factor for people developing non-Hodgkin lymphoma. ... The term “inert ingredient” is often misleading, according to Caroline Cox, research director of the Center for Environmental Health, an Oakland-based environmental organization. Federal law classifies all pesticide ingredients that don’t harm pests as “inert,” she said. Inert compounds, therefore, aren’t necessarily biologically or toxicologically harmless – they simply don’t kill insects or weeds. ... But some inert ingredients have been found to potentially affect human health. Many amplify [cocktail-effect, synergy-effect] the effects of active ingredients by helping them penetrate clothing, protective equipment and cell membranes, or by increasing their toxicity. For example, a Croatian team recently found that an herbicide formulation containing atrazine caused DNA damage, which can lead to cancer, while atrazine alone did not.

POEA was recognized as a common inert ingredient in herbicides in the 1980s, when researchers linked it to a group of poisonings in Japan. Doctors there examined patients who drank Roundup, either intentionally or accidentally, and determined that their sicknesses and deaths were due to POEA, not glyphosate. ..."

The cocktail effect of pesticides [hvad så når de også blandes med hjælpestofferne]: http://www.inra.fr/en/Scientists-Students/... Citat: "... For the first time, an experimental study has demonstrated a cocktail effect for a mixture of five pesticides found in human food. This means that these chemicals are more toxic when combined than alone. The results showed DNA damage on lines of human cells cultivated in vitro. ..."

Cocktail effect makes chemicals more toxic: http://ki.se/en/research/cocktail-effect-m... Citat: "... Doses previously considered safe suddenly become unsafe. For example, it has been shown that mixtures of low levels of environmental toxins in fish can double the toxic effect on human cells compared with the effects of those chemicals separately, that is, 1+1=4. ..."

Cocktail of chemicals may trigger cancer - Global taskforce calls for research into how everyday chemicals in our environment may cause cancer: http://www.bath.ac.uk/research/news/2015/0...

 • 7
 • 2

Det er imponerende, man er nødt til at lukke drikkevandsboringer pga. et så letnedbrydeligt kemikalie. Hvordan kan det være tilfældet?

Mon det kan have noget at gøre med de hyppigere og hyppigere skybrud?:

.7. aug 2014, Minister vil undersøge skjult forurening af drikkevand med Roundup: http://ing.dk/artikel/minister-vil-underso... Citat: "... Efter at srilankansk forskning har vist, at aktivstoffet glyphosat kan binde sig til tungmetaller og være skjult for målinger i drikkevand, vil den danske miljøminister, Kirsten Brosbøl (S), nu have undersøgt sagen nærmere. ... »Vi ser udvaskning over lang tid, for glyphosat op til et år efter sprøjtningen og for AMPA endnu længere,« fortæller hun. AMPA er et nedbrydningsprodukt fra glyphosat. ... Særligt kraftige regnskyl kan sende rester af Roundup ned i grundvandet. ..."

.24. januar 2011, Stadig mere Roundup finder vej til grundvandet: http://www.ecoweb.dk/artikler/20110124.htm Citat: "... Roundup er et handelsnavn for stoffet Glyphosat [her udelades at der også er hjælpestoffer i produktet Roundup som fx POEA], lanceret af kemikoncernen Monsanto. Glyphosat sælges også af andre kemivirksomheder, blandt andet danske Cheminova, som sælger det under navnet Glyfos. ..."

Her er refereret forsøg med kemikaliecocktailen Roundup. Bemærk at de skriver kemikaliecocktailen Roundup - ikke kun Glyphosat:

.20. september 2011, Roundup er farligt: http://www.information.dk/279665 Citat: "... Der er fundet Roundup i drikkevandet flere steder i Danmark især ved lerjord og efter kraftige regnskyl trænger Roundup ned i grundvandet. ... To år efter kom de første rapporter om fosterskader, efter at gravide var blevet udsat for Roundup. Skaderne var af en særlig type misdannelser af kranie, ansigt og hjerne og de kom fra de landområder, hvor Roundup projektet kørte. ... Man fandt, at når fostrene blev inkuberet med Roundup Classic i fortyndinger op til 1/5000, udviklede de misdannelser svarende til dem, man havde set hos mennesker.

Forsøg med kyllingefostre gav lignende resultater: efter inkubering med Roundup udviklede de mikrocefali (underudvikling af hoved og centralnervesystem). ... Kemisk set er Roundup et kelat, hvilket vil sige, at det effektivt binder metalioner til sig. ... På længere sigt ændrer Roundup hele det økosystem, det virker på, inklusive jordbunden og dens mikrobielle flora, og det har mange konsekvenser, også for fremtidigt agerbrug. ..."

 • 4
 • 3

Mon det kan have noget at gøre med de hyppigere og hyppigere skybrud? Særligt kraftige regnskyl kan sende rester af Roundup ned i grundvandet.

Det lykkedes mig ikke at finde en henvisning til kraftige regnskyl i dine links.

Er kraftige regnskyl ikke kendetegnet ved, at vandmængderne løber ovenud i åer og kloaker fremfor at sive ned til grundvandet?

Edit: Jeg kan nu se, du har inkluderet et link til information, hvor oplysningen om kraftige regnskyl indgår.

 • 2
 • 0

Til gengæld lader det til at man (endnu?) ikke har en videnskabelig kausal sammenhæng mellem fx autisme og Glyphosat/Roundup? (men der er en statistisk sammenhæng - men pt ikke kausal):

04/26/2013, Condemning Monsanto With Bad Science Is Dumb: http://www.huffingtonpost.com/tamar-haspel...

September 15, 2014, Vaccines and Monsanto’s RoundUp Cause Autism: MIT Scientist Exposes Consequence of Glyphosate and Aluminum Cocktail: http://www.globalresearch.ca/vaccines-and-... Citat: "... [Kilde?:] Glyphosate is present in unusually high quantities in the breast milk of American mothers, at anywhere from 760 to 1,600 times the allowable limits in European drinking water. Urine testing shows Americans have ten times the glyphosate accumulation as Europeans. ..."

Stephanie Seneff is a Senior Research Scientist at the MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. She received the B.S. degree in Biophysics in 1968, the M.S. and E.E. degrees in Electrical Engineering in 1980, and the Ph.D degree in Electrical Engineering and Computer Science in 1985, all from MIT: Information on Glyphosate (Roundup): http://people.csail.mit.edu/seneff/

Stephanie Seneff, PhD on Glyphosate (RoundUp) Poisoning: https://www.youtube.com/watch?v=qYC6oyBglZI

 • 1
 • 1

Det er imponerende, man er nødt til at lukke drikkevandsboringer pga. et så letnedbrydeligt kemikalie. Hvordan kan det være tilfældet?

Fordi selv hvis nedbrydningen fortsatte på samme måde i vand som den gør i jord, hvilket ikke er tilfældet, så kan vand fra en drikkevandsboring nok godt nå at blive indtaget inden et kemikalie med anslået half-life på 47 dage. Jeg siger ikke at stoffet ikke er skadeligt for mennesker jeg påpeger blot når der er forkert argumentation i debatten.

 • 6
 • 0

Stephanie Seneff? Ooh right...

"Since 2011, Seneff has been publishing research on topics related to biology and medicine in Entropy, a journal ran by the open-access publisher MDPI. Her 2012 analysis of the VAERS database was noticed by skeptic and surgeon David Gorski, who called the paper an attempt to "torture epidemiology to try to blame autism on not just aluminum adjuvants but, as the title advertises, acetaminophen, and, as the title doesn’t advertise, mercury", saying "rarely have I seen so much antivaccine pseudoscience packed into a single paper".[2]

In 2013, she coauthored a paper that associated the herbicide glyphosate with a wide variety of diseases such as cancer.[3] The study received criticism from various scientists and skeptics. Clinical neurologist and skeptic Steven Novella criticized it for making "correlation is causation" assumptions using broad statistical extrapolations from limited data, saying "she has published only speculations and gives many presentations, but has not created any new data".[4] Surgical oncologist David Gorski said that Seneff has no background in the various fields utilized in her publications, including epidemiology, biochemistry, and medicine.[5] Medicinal chemist Derek Lowe disparaged the study for misusing and misrepresenting the results of its referenced studies, while also noting that the publishing journal is open access and has a known history of publishing studies without merit.[6] Discover magazine writer Keith Kloor criticized the uncritical republication of the study's results by other media outlets.[7]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Se...

Desværre Glenn Møller-Holst, personer med så sølle kildekritik kan jeg ikke tage seriøst.

 • 3
 • 2

Kilde:

April 7, 2014, Glyphosate Testing Full Report: Findings in American Mothers’ Breast Milk, Urine and Water: http://www.agriland.ie/farming-news/high-l... Citat: "... The levels found in the breast milk testing of 76 ug/l to 166 ug/l are 760 to 1600 times higher than the European Drinking Water Directive allows for individual pesticides (Glyphosate is both a pesticide and herbicide). They are however less than the 700 ug/l maximum contaminant level (MCL) for glyphosate in the U.S., which was decided upon by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) based on the now seemingly false premise that glyphosate was not bio-accumulative. ... The initial testing that has been completed at Microbe Inotech Labs, St. Louis, Missouri, is not meant to be a full scientific study. Instead it was set up to inspire and initiate full peer-reviewed scientific studies on glyphosate, by regulatory bodies and independent scientists worldwide. ... “It is important to note that the mothers and supporters who participated in this project are mostly familiar with GMOs and glyphosate. The majority of them have been trying to avoid GMOs and glyphosate for several months to two years, so the findings are alarming. We can only wonder what the levels of glyphosate are in those who are not aware of GMOs and glyphosate,” Honeycutt added. ... From a total of 10 samples sent in by mothers from states across the U.S., 3 women had detectable levels of glyphosate in their breast milk. The highest glyphosate level was detected in a mother from Florida (166 ug/l) and the other two mothers with ‘positive’ results were from Virginia (76 ug/l) and Oregon (99 ug/l). ..."

 • 4
 • 3

Man sprøjter ikke, såvidt jeg ved, med testosteron, østrogen, fyringsolie eller benzin på markerne.

Claus jeg nævner blot andre stoffer som findes på listen i håb om at du var istand til selv at forstå at bare fordi et stof er på listen betyder ikke at det er farligt i små mængder. Arbejdstilsynet råder dig også til at være iført tætsluttende beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker hvis du skal have fat i bordsaltet.

Konklusion, du kan ikke uden videre ekstrapolere fra reglerne for kemikalier ved høj koncentration til lav.

 • 2
 • 3

"Til gengæld lader det til at man (endnu?) ikke har en videnskabelig kausal sammenhæng mellem fx autisme og Glyphosat/Roundup"

Nåå ja for den sætning er på ingen måde forudindtaget. Du henviser til forskning udført af en af tosserne fra anti vaccine bevægelsen. De eneste kvalifikationer hun har indenfor emnet er en bachelorgrad da både hendes master og PhD ikke har noget som helst med kemi e.lign. at gøre.

Helt ærligt, det krævede en enkelt google søgning for at se kritikken hagle ned over hende, og det mener du bidrager til den faglige debat... Lad mig gøre det mere klart, den form for debat kan jeg ikke tage seriøst og det er ikke noget jeg vil bruge min tid på. Hvis du fastholder at hendes forskning skal være en del af debatten herinde vil jeg vælge at springe dine indlæg over.

 • 9
 • 4

Lidt mere om pesticider:

.18. september 2015, Forskere: Sprøjtede grøntsager kan måske give diabetes: http://videnskab.dk/kort-nyt/forskere-spro... Citat: "... Det nye studie bygger på resultater fra 21 forskellige studier og involverer i alt flere end 66.000 personer. Forskerne understreger dog, at de i studiet ikke kan bevise, at der faktisk er en årsagssammenhæng imellem sprøjtemidler, der også kaldes pesticider, og diabetes.

Resultaterne af studiet var dog temmelig markante: I 12 ud af de 21 studier havde forskerne kun kigget på sammenhængen mellem eksponeringen for pesticider og risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Her var risikoen øget med hele 64 procent.

»Type 2-diabetes er relateret til arv, livsstil og miljø. Men der er en tendens til, at man lægger skylden for type 2-diabetes på patienterne og deres livsstil. Dette studie viser, at der også er andre årsager, som patienterne ikke er herrer over,« vurderer Torsten Lauritzen i pressemeddelelsen.

Diabetes er den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark. Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år, og over 320.000 personer har fået diagnosen i dag. Man regner med, at mere end 600.000 danskere har fået diagnosen i år 2025. ..."

 • 1
 • 3

Synes også det er tåbeligt at bruge GMO på den måde, men der er masser af gode måder at bruge GMO på...

 • 1
 • 0

Tak for opklaringen Thomas Hansen.

Må indrømme at jeg stoppede med at læse Glen's opslag efter jeg så "Vaccines and Monsanto’s RoundUp Cause Autism" blandt dem. Et sådant rødt flag er nok for mig til at afskrive hele indlægget, men det er rart at nogen (som ikke er mig) der tager sig tiden til faktisk at modsige det :)

 • 7
 • 0

Det er fordi landbrugskonsulenterne bliver betalt af landbruget de inhabile når det handler om at beskytte vores allesammens natur.

Så der skal uddannes et korps, med det ene formål at køre ud til hver enkelt mark og godkende at der er tale om et bekæmpelsesbehov? Hvad med at tvangslukke alt landbrugsuddannelse, for så skal man bare ringe kl 6:00 og bede om en arbejdsplan fra den lokale natur-greve? Når vi er igang: den politisk korrekte vedtagne 5 årsplan?

Det er sat noget op på spidsen, men gør ikke den fejl at underkende landbrugsuddannelsen eller landbrugskonsulenter. En plan til recepter fra eksterne "maskinstormere", vil kun åbne for mere korruption og ineffektivitet.

 • 0
 • 9

men gør ikke den fejl at underkende landbrugsuddannelsen eller landbrugskonsulenter.

Det er jo dem der har magten og muligheden for at agere fornuftigt idag? Og vælger med al tydelighed ikke at gøre det. Misbruget af antibiotika er jo netop udelukkende et spørgsmål om penge og 3 ugers tidligere fravænningstid. Intet andet, ingen sygdom eller noget som helst, bare at man kan få grisene til at overleve på foder 3 uger før uden for megen diarre, hvis man tilsætter vækstfremmere. Hvis ikke vores nuværende landbrug er det bedste bevis på at tingene ikke fungerer når penge er eneste optimering, så ved jeg ikke hvad der er.

Ikke at landbruget er onde mennesker, men de er bare cirka allesammen presset af banken helt ud på kanten, så optimeringen på økonomien kræver at der indgås kompromisser som ikke tåler dagens lys. Altimens forskningen indenfor sektoren udelukkende opfinder "mere af samme" som f.eks. fejringen af verdensrekorden med 38 årssøer og et nyt lavpunkt for dyrenes forhold. Vi er jo helt vildt gode til at optimere på parametre, men umiddelbart er der kun en parameter som vi gider se på som det er nu: kortsigtet indtjening.

 • 3
 • 3

At de her BT majs jo er udviklet til at erstatte pesticider og her taler vi ikke om det mindre problematiske herbicid Round Up, men altså typisk nervegifte udviklet til at slå dyr ihjel og som jo er den problematiske del af de stoffer vi sprøjter med.

 • 1
 • 2

Der er også den forskel at man kan være utroligt sløset med en test af sin genetiske modifikation, hvor normal forædling trods alt skal igennem filteret det er at arten skal være levedygtig efter forædlingen.

Det gælder også GMO-afgrøder. Man genmanipulerer enkelte celler i et korn, dyrker dette og fravælger de afkom, hvor det nye gen ikke er overført. Dette gentages et passende antal gange, indtil man har så store mængder, at man kan sælge dem. Hvis modifikationen ikke giver en levedygtig organisme, vil man ikke kunne lave det tilstrækkelige antal afkom. Og der ville heller ikke være salg i produktet, hvis det var væsentligt mere skrøbeligt end traditionelle afkom.

Processen er i øvrigt ikke væsentligt anderledes end ved traditionel forædling: Når man krydser to arter, skal man også i et antal generationer frasortere de afkom, der ikke bærer de ønskede egenskaber, indtil de "avler rent", altså at alle afkom bærer egenskaberne.

 • 3
 • 3

Det er jo dem der har magten og muligheden for at agere fornuftigt idag?

Det er dem (landbruget) det primært vedkommer. Vi er i markerne, og skal køre bedriften (også næste generation). Det er derfor ikke tale magt, men en råderet som ejendomsret. Derfor er det den enkelte bedrift, der bestemmer hvad der er fornuftigt.

Denne tråd omhandler afgrøder, dermed markdrift, som ikke kan styres fra et kontor.

 • 0
 • 7

"Det gælder også GMO-afgrøder. Man genmanipulerer enkelte celler i et korn, dyrker dette og fravælger de afkom, hvor det nye gen ikke er overført."

Kan du give et eksempel?

 • 1
 • 1

Det er dem (landbruget) det primært vedkommer. Vi er i markerne, og skal køre bedriften (også næste generation). Det er derfor ikke tale magt, men en råderet som ejendomsret. Derfor er det den enkelte bedrift, der bestemmer hvad der er fornuftigt.

Denne tråd omhandler afgrøder, dermed markdrift, som ikke kan styres fra et kontor.

Hvordan er det anderledes for en farvefabrik, et garveri eller et stoeberi? Er det ekspropriation af min skorsten at der skal vaere graenser for hvad jeg maa udlede? Eller er det regler almenvaeldet saetter for at sikre faellesskabet.

At landbruget stejler over graenser for hvor mange dyr de maa producere kan jeg sagtens forstaa. Men begraensninger i udledninger er noget vi alle er underlagt - det maa ogsaa gaelde landbruget.

 • 5
 • 2

Det er sat noget op på spidsen, men gør ikke den fejl at underkende landbrugsuddannelsen eller landbrugskonsulenter.

Det gør jeg bestemt heller ikke.

Men problemet med "vækstfremmere" og for den sags skyld de nedpløjede fortidsminder viser med al ønskelig tydelighed at landbruget skal holdes i kort(ere) snor hvis vores allesammens natur og historie ikke skal sættes over styr.

Og det er ikke at sætte landbruget for had: Sikkerhedsstyrelsen holder øje med el, gas & vand fagfolk, sundhedsstyrelsen holder øje med fødevarevirksomheders behandling af mad osv.

Tillid er godt, men kontrol er nødvendigt.

 • 3
 • 0

Tillid er godt, men kontrol er nødvendigt.

Tyv tror alle andre stjæler?

Måske var det bedre med nogle tal på hvor stort problemet er, før der foreslås noget som vil blive enormt dyrt at administrere? Iøvrigt vil det jo blive landbruget der kommer til at betale for den ekstra kontrol, så er vi lige vidt.. inhabilitet samt inkompetence.

Nej, den handler sådan set om præcist alt det udenom netop dette emne.

I overskriften til denne tråd: "De resistente afgrøder er vel ok?" Med markdrift menes også omegnen af marken, indenfor matriklen. Mht. spredningen af ukrudt, må jeg anbefale at læse om ukrudtslære(weed-science). Der har været lavet en del forsøg mht. populationer.

 • 0
 • 3

Det er helt fint at lave afgrøder der er resistente for diverse naturlige angreb fra insekter til svampe, forudsat det ikke medfører de bliver giftige for mennesker. Problemet er, som PHK påpeger, når man laver resistens overfor bekæmpelsesmidler. At styre det fornuftigt er lige så svært som at sælge elastik i metermål, selvom der godt kunne være fordele ved det.

 • 2
 • 0

Men belært af landbrugets tidligere fremfærd overfor miljøet, er det tydeligtvis ikke nok med tillid

meget min holdning. Set gennem 40+ år. Frivillighed har alene været respit til erhvervet.

Der sker reelt ikke en skid, før det virkelig koster gryn. - Men, dette gælder, naturligvis, ikke kun landbruget.

Mvh. John Udaf landmandsfamilie, på mødrende side.

PS.: PT er en stor del af landbruget i en eksistenskrise, som kræver mere end Rema 1000s redningskrans. Mit/vores mælkeforbrug er ikke større, end jeg har råd til (og ønsker) at købe økomælk. - Jeg har dog ikke løsningen på, hvorledes vi hjælper de hjemlige (og europæiske) bønder, uden også at smadre verdensmarkedet. Det har vi jo ellers haft stor "succes" med via EU! :-(

Men, hjælp, eller omlægning, skal der til!

 • 5
 • 1

Hmmm! Måske alligevel? Afskaf helt det kunstige åndedræt, som det europæiske fællesskab indførte, med sukker- og kødbjerge, mælkesøer m.m. tilfølge. Bjerge og søer der, med EF-tilskud, blev postet ud over verdensmarkedet til dumpingpriser. Og medførte at selv afrikanske bønder ikke kunne sælge deres lokaltproducedrede varer, lokalt. [sarcasm]- Men, vi giver da noget ulandshjælp til gengæld![/sarcasm]

Kuren vil gøre ondt på mange europæiske bønder men, findes der reelt nogen anden vej ud af denne enorme erhvervsstøtte? - Jeg tror det ikke.....

PS.: Er landbrugsstøtten ikke omkring 1/2 af EUs budget?

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten