close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Hockeystaven: Død ved ankomst

Debatten om den berømte hockeystav vil ikke dø og det på trods af at der er sået berettiget tvivl om korrektheden af de metoder og data som den bygger på. Historien om hockeystaven er lang. I IPCCs to første rapporter så temperaturrekonstuktionen sådan her ud.

Det var en stort set vedtaget sandhed at middelalderen havde været varmere end det nuværende klima og det samme med eksistensen af den lille istid (LIA). Mere herom.

Omkring det tidspunkt (1995) vidnede David Demming for en senatshøring og kom med følgende statement: I received an astonishing email from a major researcher in the area of climate change. He said, "We have to get rid of the Medieval Warm Period."

Med en periode i middelalderen som var varmere end i dag (MWP), er der ikke noget alarmerende ved den temperaturstigning som vi har set siden 1975, og da menneskeskabt co2 ikke var en faktor af betydning i middelalderen, kan den nuværende varme periode tilskrives naturlig variation i klimasystemet.

Ved udgivelsen af den tredie IPCC rapport så fortidens klima pludselig sådan her ud, nemlig den nu kendte hockeystav og i øvrigt samme graf som Al Gore brugte i An Inconvient Truth.

Det er en multiproxy rekonstruktion af fortidens temperaturer. Det fungerer ved at man finder nogle egnede temperaturproxyer som træringe, koraller, sedimenter, iskerner o.l. kører dem igennem nogle statistiske metoder og ud kommer der en graf. Grafen er ikke et gennemsnit af de forskellige proxyer/dataserier.

Væk er den lille istid, som ellers er veldokumenteret med billeder af markeder holdt på en frossen Thems og andre historiske kilder. Men mere vigtigt, væk er MWP og stigningen i den moderne temperatur ser pludselig ud til at være noget unormal i den valgte periode og er sammenfaldende med stigningen i menneskeskabt co2. Grafen er fra Mann et al 98. En sikkert tilfældigt sammenfald er at Mann også er lead author på det relevante kapitel i IPCCs TAR.

At gennemgå hele historien om kampen om den originale hockeystav vil føre for vidt her, men jeg skal give en hurtig write-up. Steve McIntyre, en lægmand, begyndte at interessere sig for Manns artikel og viste at de brugte data var problematiske, at de brugte statistiske metoder ville fremhæve enhver dataserie med hockeystavstendenser, samt at Mann ikke opgav resultaterne af den beregnede R^2 kryds verifikation, som verificerer rekonstruktionen op mod instrumentelle data. Han viste desuden at hockeystaven fik sin form alene fra Bristlecone Pines, som har problemer i forhold til netop temperatur (senere kritiseret af både NAS og Wegman).

For dem som er interesseret i flere detaljer kan jeg anbefale Montfords sammenskriv her eller hans bog The Hockeystick Illusion som går mere i detaljer. Judith Curry har sagt om den: " [The Hockey Stick Illusion] has almost become a litmus test for seeing who has an open mind, open enough to at least read the book and ponder the actual issues that it raises."

Steve McIntyre og Ross McKitrick fik publiceret en artikel som viste problemerne ved Mann 98 og Steve startede desuden hans blog Climateaudit.org. Som svar etablerede hockeyteamet, med hjælp fra et PR firma se efter Fenton/EMS, RealClimate.org. Nature støttede ideen i en leder.

Ammann og Wahl forsøgte at få publiceret to artikler der efter skulle eftervise Mann 98 artiklen og tilbagevise McIntyre og McKitricks kritik. Slutningen af 2005 var også deadline for de artikler som kunne komme med i IPCCs AR4. IPCC havde brug for de to artikler fra Ammann og Wahl, for at kunne bruge hockeystaven i AR4. Ved en række krumspring og dybt betænkelige manøvrer og ved at overtræde IPCC regler fik det lov til at indgå. Men da Ammann og Wahl artiklen som skulle give oprejsning til Mann blev offentliggjort var der begravet en R^2 beregning med et resultat der var tæt på nul i artiklen. Det betyder at ligheden mellem rekonstruktionen og den målte temperatur er, netop, tæt på nul (1 er fuld korrelation).

Her træder et par andre af kendisserne fra Climategate ind, nemlig Phil Jones og Kieth Briffa fra CRU. Det er det værd at notere sig at CRUs artikler om temperaturrekonstruktioner ikke blev undersøgt ved de seneste officielle undersøgelser i England. Lead author på kapitlet i AR4 var Kieth Briffa og som Mann før ham brugte han sin rolle til at fremhæve sit eget arbejde. Den nye graf.

Som det ses er hockeystaven nu blevet til en spagetti graf for at vise at der er flere uafhængige rekonstruktioner som viser samme trend. Problemet ved dem er at de ikke er uafhængige men støtter sig til de samme forkerte data. Flere af dem lider også af det som er kendt som divergence problemet, nemlig at i moderne tid begynder de afvige fra den målte temperatur. Hide the decline, som også blev kendt gennem Climategate, handler om netop at skære de ubejlejlige data væk uden at gøre opmærksom på det.

Igennem hele historien har der været problemer med at data og kildekoden til metoderne ikke var offentligt tilgængelig, hvilket har besværliggjort arbejdet med at replicere de publicerede resultater. Hockeystaven er også en central del af Climategate affæren. Jeg har nævnt Nature et par steder, der publicerede den første hockeystav, for at vise at videnskabelige journaler ikke er uden bias. Et indtyrk man også får i Montfords sammenskriv nævnt ovenfor, endnu mere i hans bog og ikke mindst i Climategate emailsne.

I 08 publicerer Mann et al en ny hockeystav der efter sigende skulle gøre op med kritikken og som strakte sig tilbage til år 700. Nature var med og havde en leder om at det sikkert ville lukke munden på kritikerne. Nogle af de gamle kendinge af datasæt var med, nemlig Yamal (der var kun et træ YAD06 som gav hockeystaven)(betydning for spagettigrafen), de berømte Bristlecone Pines (Som NAS panelet havde advaret imod) og en problematisk serie kaldet Tornetrask.

Mann påstod at den nye rekonstruktion var robust fordi den stadigvæk havde en hockeystav form selvom man tog alle data fra træringe væk. Der var også andre dataserier men de fleste af disse viste ingen temperaturstigning i moderne tid. En enkelt undtagelse var den finske Tiljander serie. Mia Tiljander, som var den oprindelige forfatter til serien, havde i sin artikel gjort opmærksom på at serien var problematisk i moderne tid da søbunden var blevet forstyrret. Mann valgte alligevel at bruge hele serien og viste en sensitivitetsanalyse med og uden Tiljanderserien som begge var hockeystave.

Her er man nød til at følge bolden nøje. Sagen er nemlig at Manns påståede hockeystav uden træringe kun lod sig gøre med den fejlbehæftede Tiljander serie. Som svar på den kritik postede Mann en update til hans Supplemantary Information, nemlig en graf uden Tiljander og uden træringe.

Problemet med den fremstilling er at ved at fjerne begge datasæt, så validerer (ikke i følge R^2, som ikke bliver brugt, men i følge den metode som Mann bruger, nemlig RE) den kun til år 1500, i følge Gavin Smith. Dvs at hele perioden før 1500 er dømt ude.

McShane og Wyner som kommer fra statistikkens verden har fået accepteret en artikel til publicering. Den bygger på de samme data og det eneste som er blevet undersøgt er de statistiske metoder.Med deres metoder ser hockeystaven nu sådan her ud.

"On the one hand, we conclude unequivocally that the evidence for a "long-handled" hockey stick (where the shaft of the hockey stick extends to the year 1000 AD) is lacking in the data. The fundamental problem is that there is a limited amount of proxy data which dates back to 1000 AD; what is available is weakly predictive of global annual temperature. Our backcasting methods, which track quite closely the methods applied most recently in Mann (2008) to the same data, are unable to catch the sharp run up in temperatures recorded in the 1990s, even in-sample."

Artiklen er letlæst selv for en som ikke er statistiker og det kan bestemt anbefales at kigge den igennem.

Hockeyteamet er også kommet med en kritik, men igen, man skal holde øje på bolden.

"McShane and Wyner (2010) (henceforth "MW") analyze a dataset of "proxy"climate records previously used by Mann et al (2008) (henceforth "M08") to attempt to assess their utility in reconstructing past temperatures. MW introduce new methods in their analysis, which is welcome. However, the absence of both proper data quality control and appropriate "pseudoproxy" tests to assess the performance of their methods invalidate their main conclusions."

De beskylder til dels andre for de samme fejl som de selv er blevet kritiseret for. Her er hvad der star I MW10:

"We are not interested at this stage in engaging the issues of data quality. To wit, henceforth and for the remainder of the paper, we work entirely with the data from Mann et al. (2008)"

Det taler vist for sig selv. Og der er mere af samme slags.

Rygterne om hockeystavens genoplivning er altså stærkt overdrevne.

–-

Hockeystaven har været central i forsøget på at overbevise den globale landsby om AGW-tesen. Den har haft en enorm PR effekt. Uden hockeystaven er der intet bevis for at fortidens klima ikke var foranderligt og med både en LIA og MWP, så styrkes argumentet for at den nuværende varme periode kan skyldes helt naturlige årsager.

Vh Troels

–- Et par andre klimarelaterede nyheder:

Det hedder øvrigt ikke AGW længere. Først blev det omdøbt til klimaforandring og senest til Global Climate Disruption.

Og der er et par svar på de engelske undersøgelser af Montford henholdsvis McKitrick. Interessant læsning for de interesserede.

Texas har desuden trukket EPA i retten fordi de mener det arbejde lavet af IPCC som EPA støtter sig til er fejlbehæftet.

–- EDIT: Søren Rosdahl Jensen gjorde mig opmærksom på at det pågældende træ ikke er benævnt Yamal 12. Det korrekte er YAD06 og der er tilføjet et link til posten på CA.

Troels Halken

Med deres metoder ser hockeystaven nu sådan her ud.

Jamen så er der jo tydeligvis intet unaturligt ved de seneste 100-150 års bratte temperaturstigning!

Hurra, hvor var det godt at få konstateret!

Og hvor må det være en lettelse for olie- og kulbranchen, for hvem McShane & Wyner's resultat må være kommet som en stor overraskelse.

Nu kan vi jo med god samvittighed glemme alt om besværlige bæredygtige omlægninger, og i stedet grave alle de sidste mange millioner års fossile kulstoffer op, og fyre det hele af, ud i atmosfæren!

(Ironisk udfordrede læsere bør se bort fra ovenstående)

  • 0
  • 0