Teknologi 4.0 bloghoved

Hellere kunstig intelligens end ingen intelligens

Jeg er vild med min nye personlige assistent.

Hun hedder Amy Ingram, taler, skriver og forstår engelsk langt bedre end jeg, og så arbejder hun pligtopfyldende og eminent hurtigt. Hun tager sig af en lang række af mine daglige administrative gøremål, såsom f.eks. mødebooking.

Amy er billig i drift (hun koster mig 17$ om måneden), er aldrig syg og så er hun tilmed ekstremt lærenem. Hun er kort sagt enhver arbejdsgivers drøm, der gør det lettere for mig at koncentrere mig om det, jeg er bedst til.

Men jeg aner ikke, om Amy er høj eller lav, mørk eller lys. Jeg har aldrig set hende, for Amy eksisterer ikke. Amy er nemlig virtuel. Hun er kunstig intelligens, der virker i praksis. Hun er en del af min dagligdag.

Vækst gennem innovation

En af de teknologier, der længe har været blæst om, er kunstig intelligens, AI. Der er meget skepsis og frygt knyttet til AI. Det er en skepsis, jeg ikke deler.

Jeg er derimod teknologioptimist, og jeg er overbevist om, at hvis vi anvender AI fornuftigt og evner at integrere AI, hvor det giver mening, vil det være af værdi for os alle - virksomheder, samfund og mennesker. Der er adskillige fordele ved kunstig intelligens. Her er tre:

1: Kunstig intelligens frigiver arbejdskraft

For tiden er der udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hvorfor retter vi ikke fokus på, hvordan vi kan overlade hovedparten af de bøvlede, ensformige og repetative funktioner til kunstig intelligens? Mange af vores administrative strukturer er jo etableret for årtier siden.

AI er i dag på sådan et niveau, at Amy og hendes søskende sagtens kan overtage en række af de funktioner. Det ville både frigøre human ressources til andre og bedre formål.

2: Kunstig intelligens øger læring og videndeling

Vi kan anvende kunstig intelligens til at øge videndelingen. Amy kan lære af de bedste og mest erfarne medarbejdere og derpå medvirke til, at den værdifulde viden lettere og hurtigere kommer videre ud i alle led og funktioner.

I dag risikerer vi, at manglende læring og videnoverførsel blokerer for værdiskabende innovation og produktivitet.

3: AI taler til fremtiden

Hvor mentalt stimulerende er det dag ind og dag ud at varetage de samme funktioner?

Jeg tror, at det er bedst, at den menneskelige hjerne og krop anvendes til nytænkning, kreativitet, udvikling og leg frem for at skulle anvendes på ensformige opgaver blottet for udfordringer. Integrerede vi AI, så det kunne overtage flere funktioner, tror jeg, at vi ville se et mere nysgerrigt og løsningsfokuseret samfund vokse frem.

AI rummer potentialet til at blive en global gamechanger. Frem for at se på risici ved AI burde vi i stedet drøfte, hvilke fordele AI-rummer. For det er vel bedre med kunstig intelligens frem for mangel på intelligens?

PS: Hvis du er nysgerrig på Amy og hendes AI-kollega, Andrew, kan du læse mere her.

Denne artikel er en del af Ingeniørens Automationskampagne. Læs mere her
Casper Hansen er civilingeniør og adm. direktør i rådgivningsvirksomheden Technicon. Han arbejder med bl.a hyperfleksible automationsplatforme i EU-projektet RAMPup og i MADE. Han blogger om, hvordan ny teknologi og Industri 4.0 vil påvirke produktioner og forretningsmodeller.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

'Kunstig intelligens' er uintelligent, fordi intelligens aldrig nogensinde kan være kunstig. KI er et dødt markedsførings mantra, der hyles i flok. Den eneste grænse for intelligens, er intelligenses egen-grænse, nemlig at intelligens er intelligens, der kan udvikles i det uendelige, men altid vil være intelligens og ikke noget andet, fx instinkt, eller hukommelse, der enten er instinkt eller hukommelse, og ikke noget andet. Det er samvirket mellem de evige principper, der gør Bevidsthed mulig. Intelligens er et evigt princip. Bevidsthed er også en evig realitet, der er reelt set tale om progammerede bevidstheds-funktioner. (tekniske følere, automatik, lagring, og gerne noget strøm.)

 • 0
 • 9

.....for hvem skal betale og sørge for de overflødiggjorte?

Man skal være positiv og undlade at være maskinstormer, men alligevel......for denne klode kan ikke udvides til, at alle bare kan producere løs eller omvendt, lege hele dagen.

Det er da udmærket, at en direktør kan lettes billigere elektronisk af en virtuel assistent frem for en af kød og blod.....hvad skal den kødelige forsørge sig med, når robotter og A.I (som det staves internationalt) overtager markedet fra dem, som er under middel begavede/uddannede og som der ikke gøres noget for?

De virksomheder der kunne optage personer uden længerevarende akademisk uddannelse er passe i hovedstaden og i landbruget. Men de er ikke ensbetydende at disse ikke findes mere. Alt for mange er på en eller anden bistandsordning.

De firmaer der råber på arbejdskraft, er præcist de samme, som ikke vil antage lærlinge og ældre personer fordi det er for besværligt. Og vore "Marie Antoinette" politikeres forslag hedder læring hele livet.

Som gammel underviser, ved jeg smerteligt, at hvis man ikke har de daglige problemer der opstår i firmaer inde på livet , så er man efter kort tid hellere ikke istand til, at videregive andet end viden af igår.

Problemet er, at alle firmaer arbejder på, at få mest ud af arbejdskraft og investeringer. Derfor er der ikke er plads til vidensoverførsler ved sidemandsoplæring. Firmaerne vil kun "købe" færdig og grydeklare medarbejdere eller som Carsten Hansen her konstaterer i artiklen at en AI assistent koster småpenge i forhold til en dødelig som kan blive syg og koster dertil kun plads på hans harddisk.

Vestvolden, Kastellet blev dannet med skovl, hakke og trillebør. På min oldefars gods Davrup ved Jyderup var der halvtreds ansatte, Idag er der 7. På min morfars gård Præstkær ved Brørup var der 6, idag er der ingen, for nabogården har taget over og der foruden bonden selv 3 ansatte. I de Forenede bryggerier (Carlsberg,Tuborg og KB) var der 4000 ansatte i 1970 i København. Idag er der intet andet Carlsbergs hovedsæde i københavn og 200 på bryggeriet i Fredericia.

De der i forbindelse mistede deres job, gjorde det til nye produktionsmåder. Nye produktionsmåder er i en rivende accelererende udvikling der gør det svært for de fleste at følge med hele livet. Her er det område hvor AI kan gøre mest nytte, ved at kompensere for alderdomsvækkelser :)

 • 13
 • 1

Og en skønne dag finder bestyrelsen ud af at Amy har så stor indflydelse på Caspers beslutninger og planlægning at den lige så godt kan gøre det hele. Den er også meget mere beregnelig og kold i røven når beslutninger skal gennemføres.

 • 13
 • 0

Betragter man Artificial Intelligence som Assistens Intelligence giver det mening. AI kan gøre alting hurtigere, billigere og mere forudsigeligt men kan aldrig konkurrere med menneskelig kreativitet.

Det er en illusion at AI frigiver arbejdskraft. Den frigivne arbejdskraft overføres til nye formål, eksempelvis mangfoldighedskonsulenter, kommunikationsdirektører eller visualiseringsspecialister for bare at nævne dem jeg senest er stødt på.

De har alle det til fælles at arbejdsgangen unødigt sænkes, fordyres eller forplumres. Det kan Amy Ingram ikke forhindre.

Den overflødige arbejdskraft forsøges akademiseres uden reel brugsværdi. Se bare på universiteternes udbud af disse nye uddannelser som er steget ca. 160% i de sidste 10 år. Samtidig døjer de med de højeste arbejdsløshedsprocenter.

Det samme gælder læring og vidensdeling. Hvad Casper Hansen ikke tager højde for, er praktikernes erfaringer der løbende evalueres, justeres og implementeres. Processen kan være særdeles mentalt stimulerende. At fænomenet er ukendt for Casper Hansen, betyder ikke at det ikke eksisterer.

Spørg eksempelvis en kirurg om værdien af gentagne operationer dag ud og dag ind som udvikler en høj grad af perfektionisme.

Fornuft og mening er elastik som målebånd, hvilket for længst er erkendt i den verden som altid har anvendt og udviklet nyeste teknologier. Amy formidler kun eksisterende viden hurtigere.

Som undervisningsmodel er AI, som alle andre værktøjer, altid bagudrettet. Efter få dages fravær fra virkeligheden uden kontakt med de ofte modstridende krav står man tilbage med gårdsdagens spørgsmål.

AI taler ikke til os som en global gamechanger ude i fremtiden. AI taler til os i dag der har været et led i udviklingen hvor AI bare er et nyt værktøj i kassen.

Det er en kraftig overvurdering at tro AI er Gud.

 • 11
 • 1

Amy kan lære af de bedste og mest erfarne medarbejdere

... eller af de værste og mest sjuskede medarbejdere ... hvem kan skelne hvad der er godt og skidt (jeg er sikker på at ikke engang de andre medarbejdere kan blive enige)

 • 9
 • 0

"en lang række af mine daglige administrative gøremål, såsom f.eks. mødebooking." Den række var ikke særlig lang, og opgaven ikke særlig intelligent.

 • 8
 • 0

Det burde ikke være særligt svært at lave en assistent som kan skrive pessimistiske/afvisende kommentarer om AI på ing.dk. Måske er der ikke tilstrækkeligt mange til at udgøre et træningssæt endnu, men det skal nok komme :)

 • 0
 • 2

Hej Chresten ,

Tak for din interesse i mit indlæg. Jeg syntes du rammer nogle rigtig gode pointer, jeg har på nuværende tidspunkt også svært ved at se AI overtage kreative processer, i hvert fald på et praktisk plan. Det er netop derfor jeg mener, vi skal anvende AI til at frigøre ressourcerne til de kreative, svære og komplicerede processer. Det er som regel de processer som er de mest spændende. Der er heldigvis allerede nu, rigtig mange gode eksempler på AI, som både forbrugere og erhvervslivet har taget rigtig godt til sig, både i biler, servicesektoren, produktionen, udvikling og IT. Det bliver spændende at følge det næste.

 • 1
 • 0

Hej Knud.

Tak for din kommentar. Det ville være en oplagt case for supervised learning.

 • 0
 • 0

Hej Casper.

Frigørelse af ressourcer er allerede i fuld gang hvor veldefinerede processer erstattes af robotter assisteret af AI.

Hvor jeg ser den største udfordring for AI er situationer hvor subjektiver skal omsættes til objektiv handling. Lad mig tage et eksempel:

I dag er indgangen til sundhedssystemet for hovedparten af befolkningen via 1813. Målsætningen er at 80% af opkaldende skal forsøges afklaret uden indlæggelse for at lette presset på hospitalernes akutafdelinger.

Det er sjældent den almindelige patient kan beskrive sine symptomer fyldestgørende over telefonen. Derfor stilles uddybende spørgsmål, men da patienten ofte er mærket af sygdom går vigtig detaljer tabt som kan have fatale følger.

Kun ved at bypasse systemet blev eksempelvis mindst to tilfælde af meningitispatienter reddet på et hængende hår.

Disse og sammenlignelige situationer ser jeg som en værdig udfordring for AI ved evaluering af utilsigtede hændelser.

 • 2
 • 0

Sålænge Amy kun forstår og skriver engelsk og er kodet med angloamerikanske værdier, så bliver hun ikke ansat som min sekretær. Helt generelt skal vi vel passe på ikke en dag at stå i den situation, at vi afskriver dansk og danskheden, fordi det er en bedre business case. Rent økonomisk.

Bortset fra det: Jeg deler ikke Chrestens bekymring om at AI uden menneskelig intuition vil stille os værre. Erfaringen fra spillet Go viste jo, at AI kan komme med løsninger, ingen menneskelig spiller havde fantasi til at forestille sig. Jeg er derfor overbevist om, at en fremtid med AI bag 1813 (der forstår dansk og andre minoritetssprog) og AI bag rattet i trafikken, vil føre til færre utidige dødsfald.

 • 2
 • 0

"Jeg er derfor overbevist om, at en fremtid med AI bag 1813 ... vil føre til færre utidige dødsfald".

Det må du uddybe nærmere. 1813 er udstyret med nyeste teknologi til hurtig diagnosticering hvor AI er på fremmarch. Alligevel daler antallet af oversete symptomer ikke. Det skyldes hovedsageligt at det samlede sygdomsbillede ikke kan vurderes visuelt over telefonen.

Dit eksempel med spillet Go kan ikke bruges til sammenligning, da Go har samme regler under hele spillet.

Det ses tydeligst på hospitalerne, hvor specialisterne oftest er nødt til at komme til patienten for med egne øjne at kunne vurderer situationen. Intuition spiller faktisk en betydelig rolle blandt det mest erfarne hospitalspersonale.

Må jeg også erindre dig om tommelfingerreglen, at hvad man for få generationer blev indlagt for klares i dag oftest ambulant, og hvad man i dag bliver indlagt for døde man af dengang, hvilket er det klareste bevis på den rivende udvikling sygdomsbekæmpelse har gennemgået helt uden AI.

AI har bestemt en fremtid i sundhedssystemet, men kun som assistent,

 • 1
 • 0

Bingo Christian.......ligesom HAL kan man miste væsentlige elementer som et "H" når ens hukommelsen bliver saboteret enten af Dave eller af snigende forkalkning :)

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten